1. pôstna rok A

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.
Mt 4,1-11

 

Už od počiatkov sa pôst prežíva ako obdobie bezprostrednej prípravy na krst, ktorý sa slávi na veľkonočnú vigíliu. Celé pôstne obdobie je tak cestou k veľkému stretnutiu s Kristom, k začleneniu do Krista a teda k obnove života. My sme už pokrstení, ale často sa stáva, že krst nie je v našom každodennom živote veľmi účinný. Preto je aj pre nás pôst obnovou katechumenátu, obnovou, v ktorej sa opäť obraciame k svojmu krstu, aby sme ho znovu objavili, do hĺbky prežili a aby sme sa tak nanovo stali skutočnými kresťanmi. Pôst je teda príležitosťou „znovu sa stať kresťanmi“ prostredníctvom stáleho procesu vnútornej zmeny a napredovania v poznaní Krista a v láske k nemu.

Benedikt XVI. 21.2.2007

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. – U všetkých troch synoptikov Ježišovmu pobytu na púšti predchádza krst. Krstom sme aj my začlenení do Krista a dostávame podiel na jeho prorockom, kňazskom a kráľovskom úrade. Preto je veľmi významné, že práve na začiatku pôstu liturgia predstavuje Ježiša ako víťazne vychádza z pokúšania na púšti a zjavuje sa ako pravý Prorok, Kňaz a Kráľ.

Na pokušenie materialistického chápania spásy „… povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby “ Ježiš – pravý Prorok reaguje: „ Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. “ Učí tak nás všetkých, ktorí sme povolaní byť prorokmi podľa jeho vzoru, nestotožňovať spásu s humanizmom usilujúcim iba o nejaké všeobecné blaho, ale usmerňovať pohľady ľudí vyššie a ďalej.

Víťazstvom nad pokušením stavať vzťah k Bohu na zázračných prejavoch jeho priazne – “…vrhni sa dolu, veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky….« – Ježiš – Kňaz učí, že pravá bohoslužba a vernosť všeobecnému kňazstvu je prinášať svoj život (so všetkými všednými drobnosťami) ako duchovnú obetu.
Víťazstvom nad pokušením chápať slobodu ako vládnutie nad druhými: „…toto všetko ti dám… “ Ježiš – Kráľ ukazuje, že pravá sloboda a skutočná kráľovská dôstojnosť spočíva v službe.

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna FSP
www.paulinky.cz

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *