Najsvätejšej Trojice

Mojžiš včasráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán; v rukách mal dve kamenné tabule. Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš zostal stáť s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.” Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa a vravel: „Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.”
Ex 34,4b-7a.8-9

 

 

Úryvok z knihy Exodus nadväzuje na niekoľko predchádzajúcich udalostí. Vyvolený národ na púšti porušuje zmluvu s Pánom a klania sa zlatému teľaťu (viď Ex 32). Mojžiš v hneve rozbíja kamenné tabule Zákona, ktoré práve dostal na Sinaji od Pána (viď Ex 32,19) a trestá ľud za jeho hriech. Rozbitie tabúľ s príkazmi jasne predstavuje porušenie Zmluvy, ktorú Pán uzavrel so svojim ľudom. Nejde pritom len o nejakú malú chybičku z nepozornosti, ktorá sa ľahko ošetrí aj roztržitým: „Ops, sorry!“ Ako rozbité kamenné dosky nemožno znovu zlepiť, tak ani ľud nemôže zo svojej strany obnoviť zmluvu, ktorú práve porušil. Jednoducho to nejde. Táto zmluva totiž nie je dohodou rovnocenných partnerov, ktorí si podali ruky a poklepali na rameno, ale zvrchovaným a zdarma daným Božím darom.
Zdá sa, že Izraelitom dochádza závažnosť ich priestupku, konajú pokánie a Mojžiš prosí Pána o zľutovanie a odpustenie pre tento ľud tvrdej šije (viď Ex 33). Potom Mojžiš podľa Pánovho prikázania opäť vystupuje na vrch Sinaj.
K porušeniu Zmluvy – t.j. k rozbitiu tabúľ Zákona došlo zo strany ľudu, nie je to však ľud alebo sám Mojžiš, kto môže Zmluvu opäť obnoviť. Nové kamenné tabule síce podľa Pánovho príkazu vykreše Mojžiš (viď Ex 34,1), ale ten, kto na ne opäť napíše prikázania nie je ľud ani Mojžiš, ale sám Pán (viď Ex 34,1.28). Práve v tomto tkvie milosrdenstvo, láskavosť, zhovievavosť a vernosť Pána a Boha. Nedíva sa z nedohľadných výšok na človeka, ako sa on snaží napraviť svoje nespočetné maléry, ale on sám ich napráva, pričom z lásky k človeku neváha vydať ani svojho Syna (viď Jn 3,16-18).

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *