19. nedeľa cez rok C

Tá noc bola našim otcom oznámená vopred, aby boli dobrej mysle, keď jasne videli, akým uverili prísahám.

Viď Mdr 18,6-9

 

Kniha Múdrosti vznikla s najväčšou pravdepodobnosťou na sklonku Starozákonnej epochy, v období, kedy bol izraelský národ vystavený intenzívnemu vplyvu gréckej kultúry. Kniha je výbornou ukážkou inkulturácie židovskej viery v helénskom myšlienkovom svete. Dokazuje, že konfrontácia s cudzorodou kultúrou nemusí byť pre vyvolený národ len výzvou k zachovaniu vlastnej náboženskej identity, ale môže byť aj príležitosťou k jej plodnému prehĺbeniu.

Verše vybrané do prvého čítania sú súčasťou tretej časti knihy. V týchto posledných kapitolách (Mdr 10 – 19) svätopisec obdivuje a oslavuje pôsobenie Božej múdrosti v dejinách vyvoleného národa, pričom od 16. kapitoly sa venuje vyslobodeniu Izraelitov z Egypta. „Tá noc“, o ktorej hovorí, je nocou vyslobodenia, kedy „Pán pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajine“ (viď Ex 12,21-36), a Izrael sa vydal na cestu do zasľúbenej zeme.

Zakaždým, keď Izraeliti obnovujú pamiatku na „tú noc“, upevňujú sa vo viere, že Pán si ich povolal a nikdy ich neopustí. Tak ako mohli byť „v tú noc“ dobrej mysle, lebo uverili Božím prísahám, tak môžu byť dobrej mysle všade a za každých okolností, pokiaľ stále veria svojmu Pánovi. Ak sú schopní interpretovať všetky svoje životné skúsenosti a udalosti okolo seba vo svetle „tej noci“, noci vyslobodenia z Egypta, nehrozí im, že by sa odklonili od toho, čomu sa zaviazali pred Božím zákonom. Ak však zabudnú na to, čo Pán pre nich urobil „v tú noc“, zabudnú, čí sú, odkiaľ idú a kam smerujú.
Preto človek, ktorý neustále pamätá na „tú noc“ (t.j. na to, čo pre neho Pán urobil), je bdelým človekom, pre ktorého Božie pôsobenie v ľudských dejinách nie je príbehom zo starých kníh, ale neustále aktuálnou skutočnosťou. Človek, ktorý nedbá na to, čo bolo oznámené otcom a čo Pán vykonal v prospech svojho ľudu, je lenivý sluha, ktorému sa stále zdá, že jeho Pán voľajako nejde.

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *