Život Cirkvi vo svete 8-9 * 2014

Obsah

 

Kardinál Müller neočakáva od synody zmeny v náuke o manželstve

Biblia zachránila vodičovi mužovi život

Kardinál Koch: Koncil predpokladal praktizujúcich veriacich

Maradiaga: Pápež prelomil „zvieraciu kazajku“ moralizovania

Müller, Maradiaga a Gutierrez zdôrazňujú „starosť o chudobných“

Belgicko: Petíciu proti eutanázii odovzdajú kráľovi

Ukrajinský veľarcibiskup: Rusko rozdúchava konflikt

Benedikt: ‚Niet pochybností o platnosti môjho odstúpenia‘

Klimatické zmeny vo financiách Vatikánu

Kardinál Marx: Nezatajovať prednášku kardinála Kaspera

Nuncius v Nemecku: Katolícka cirkev nemôže zmeniť dogmy

Ukrajina: Janukovyč údajne v kláštore Moskovského patriarchátu 

Zneužívanie: Arcibiskup Edinburghu udáva predchodcu

Pochovala veda Boha?

Rakúsky opát ide s duchom doby proti Rímu 

USA: Dievča zavraždené satanistami 

Cirkvi varujú pred rozdelením krajiny

Pápež: „Byť svätými nie je luxus, je to nevyhnutné pre záchranu sveta“

Nový kardinál Müller a ‚stavanie mostov medzi Bohom a ľuďmi‘

Pápež oceňuje prednášku kardinála Kaspera o rodine

Španielsky biskup: ‚Nemá vzniknúť nijaká laická inkvizícia’

Synodu biskupov povedú kardináli Assis, Tagle a Vingt-Trois

Kyjevský patriarchát: Už nijaké prosby za vládu

Najstaršia rehoľníčka sveta (107) oslávila narodeniny s pápežom

Krasokorčuliarska hviezda Kim Yuna je katolíčka

 

Kardinál Müller neočakáva od synody zmeny v náuke o manželstve

 

Rím, 27.2.2014 (kath.net/KAP) 016 799 – Prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard Ludwig Müller, vylúčil zmeny v katolíckej náuke o nerozlučiteľnosti kresťanského manželstva. Müller sa tak vyjadril pred žurnalistami v Ríme v súvislosti s Mimoriadnou synodou biskupov v októbri a vyhodnotením dotazníkov z diecéz svetovej Cirkvi.

V dnešnej dobe existuje „ideológia proti manželstvu a proti rodine“, pranieroval prefekt v rozhovore na okraj prezentácie svojej novej knihy v Ríme. „Cirkev však bude stále brániť manželstvo a rodinu ako kľúčovú bunku spoločnosti a Cirkvi.“

Kardinál Müller znova potvrdil vylúčenie znovu zosobášených rozvedených zo svätého prijímania a zdôraznil: „To nie je otázka názoru, ale toto rozhodnutie sa zakladá na Katechizme, na cirkevných konciloch a na vieroučných výpovediach Kongregácie pre náuku viery.“ Podľa „Catholic News Service“ (CNS) kardinál ďalej povedal:

„Predsa nemôžeme iba preto, že existuje veľa ľudí, ktorí Ježišovo slovo nechápu, vyvodzovať z toho dôsledky a domnievať sa, že Ježišovo slovo sa môže alebo by sa malo zmeniť. Veď by bolo paradoxné, keby Cirkev hovorila: Pretože nie každý pozná pravdu, nie je pravda v budúcnosti už záväzná. Ježiš ustanovil manželstvo ako sviatosť. Nijaké ústupky v náuke Cirkvi v nerozlučiteľnom zväzku muža a ženy sa preto robiť nemôžu. Náuka a pastorácia si nesmú protirečiť.“

Cirkev chce podľa slov novo vymenovaného kardinála v budúcnosti hodnotu manželstva a rodiny opäť intenzívnejšie sprostredkovať spoločnosti.  K tomu patrí aj to, hovoriť o utrpení detí, ktorí vyrastajú s rozdelenými rodičmi. –zg-

 

Biblia zachránila vodičovi mužovi život

 

Dayton, 27.2.2014 (kath.net/idea) 016 798 – Biblia mu zachránila život! Na amerického vodiča autobusu Rickey Wagonera v skoré ráno 24. februára v Daytone (Ohio) zaútočili mladiství. Vypálili na neho tri výstrely z pištole. Dve strely zostali trčať v Novom zákone, ktorý 49-ročný vodič už asi týždeň nosil vo vrecku svojho saka. Tretia strela ho zasiahla do boku. Policajt Michael Pauley povedal, že Wagonerovi zachránil život „Boží zásah“.

Presne o 5.20 hod. musel Wagoner zastaviť svoj autobus kvôli defektu v elektrike. Keď si prezeral vozidlo, mladiství na neho začali strieľať.

„Pocítil som to, akoby ma do hrude zasiahlo obrovské kladivo,“ povedal Wagoner neskôr. Jeden útočník sa na neho ešte potom vrhol aj s nožom. Vodič autobusu sa však dokázal ubrániť a strelcovi vyrazil z ruky pištoľu po tom, čo ho ten guľôčkovým perom bodol do nohy. Zo zbrane, ktorú vodič zdvihol zo zeme, potom ešte varovne vystrelil za utekajúcimi mladíkmi. Tých polícia doteraz nechytila. Wagonera previezli do nemocnice, ale už nasledujúci deň ho prepustili.

Nový zákon, ktorý mal vodič pri sebe, bol vydaním v modernej angličtine s názvom „The Message“ (Posolstvo). Doteraz sa z neho predalo 8 miliónov exemplárov. –zg-

 

 

 

Kardinál Koch: Koncil predpokladal praktizujúcich veriacich
St. Pölten, 27.2.2014 (kath.net/dsp) 016 797 – V rakúskej Diecéze St. Pölten majú radosť zo vzácnej návštevy z Vatikánu. Kardinál Kurt Koch mal k 150 diecéznym kňazom, diakonom a pastoračným asistentom a asistentkám prednášku na tému „Poklady v katolíckej liturgii“. Tento rodený Švajčiar je od júla 2010 predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

Kardinál vyzval znovu objavovať „krásu katolíckej liturgie“. Povedal, že práve v intenzívnom rozhovore s inými kresťanskými vyznaniami si „uvedomil bohatstvo vlastného obradu“. Pritom sa môžeme veľa od seba navzájom učiť, ako povedal. Od evanjelických kresťanov napríklad význam Božieho slova pre liturgiu. A naopak – skrze ekumenický dialóg vzrástlo v evanjelickej cirkvi ocenenie doxológie.

 

Veľké nádeje v stretnutie patriarchu a pápeža v máji

Vplyvom pravoslávneho kresťanstva si Rímskokatolícka cirkev intenzívnejšie uvedomila kozmologický význam liturgie. Liturgie Východu sú mocne preniknuté prepojením liturgie slávenej na zemi s tou nebeskou liturgiou. A naopak pravoslávni kresťania sa od Katolíckej cirkvi môžu naučiť liturgiu lepšie pre veriacich odkrývať, ako napríklad v diaspore. Veľké nádeje vkladá kardinál Koch do stretnutia ekumenického patriarchu Konštantínopolu Bartolomeja I. s pápežom Františkom v máji v Jeruzaleme. To má opäť roznietiť zápal pre to spoločné. Pretože „v konečnom dôsledku sme jedna Cirkev“. Preto kardinál citoval slová pápeža Jána Pavla II., že „jedna Katolícka cirkev správne dýcha iba oboma pľúcami, Východom a Západom“. Dôležitá pre ekumenizmus je modlitba. Z iného hľadiska konštatoval, že existuje veľa žiadostí najrôznejších kresťanských vyznaní, ktoré prosia o stretnutie s pápežom a o jeho požehnanie. Aj v rozhovore so židovstvom, teda s kresťanskými koreňmi, sa môže rímska Cirkev učiť – napríklad o význame chvály Boha. Kardinál ďalej zdôraznil:

„Celá Cirkev je povolaná k chváleniu Boha. To musia kresťania aj odovzdávať ďalej. Pretože nie je možné, aby radosť a bohatstvo, ktoré veriaci ľudia prijímajú, si ponechávali pre seba.“ Liturgia Cirkvi nachádza určenie svojho najvyššieho cieľa v „Gotteslobe“, v chvále krásy Boha, ku ktorej chce privádzať aj nový spevník „Gotteslob“ (Chvála Boha). Harmóniou je, ak je  v súlade aj trojitý súzvuk prijímania Božieho posolstva, chvály Boha a odovzdávania posolstva. „Liturgia nám jasne zvýrazňuje, že kresťania nachádzajú svoj prvý a zásadný spôsob konania v ďakovaní,“ povedal kardinál Koch.

 

Cirkev je tam, kde sa slávi liturgia

Kardinál Koch zdôrazňuje: „Cirkev je tam, kde sa slávi liturgia.“ Aj Druhý vatikánsky koncil hovorí o liturgii ako o podstatnej súčasti Cirkvi – slávením Eucharistie ako prameňa a vyvrcholenia. Preto je aj potrebné, aby sa spoločenstvo zhromažďovalo na bohoslužby. Cirkev teda zasahuje priamo v jej jadre, ak účasť na slávení bohoslužieb klesá.

Chápanie Cirkvi Druhým vatikánskym koncilom sa vyznačuje sústredením sa na bohoslužby, ktorá „bola znova objavená, čo je potešiteľné“. Koncil si dal za cieľ stále viac a viac prehlbovať kresťanský život veriacich. „Preto koncil považuje aj zvlášť za svoju úlohu starať sa o obnovu a pestovanie liturgie,“ ako uvádza konštitúcia o liturgii „Sacrosanctum Concilium“. Tejto zásade sú podriadené nasledovné princípy: princíp aktívnej účasti všetkých veriacich na liturgii, princíp ľahšieho chápania liturgie a princíp organického rozvoja liturgie.

 

Koncil predpokladal praktizujúcich veriacich

Kľúčový problém dnešnej pastoračnej praxe spočíva v tom, že hlboko obsažná teológia liturgie Druhého vatikánskeho koncilu predpokladá praktizujúcich veriacich, „z tohto predpokladu však dnes už nemôžeme jednoducho vychádzať.“ Preto je treba rozlišovať katechumenálne príp. predkatechumenálne slávenia a sviatostné liturgie podľa zásady, že nie každé bohoslužobné slávenie je už cirkevnou liturgiou.

Najvnútornejšia oblasť tajomstva kresťanskej viery a kresťanského života nám bola zverená liturgiou Eucharistie. V Eucharistii najintenzívnejšie zakúšame bezhraničnú lásku Ježiša Krista, ktorý investoval svoj vlastný život až po jeho odovzdanie na kríži. Eucharistia je preto aj veľkou školou života: Každý deň sa musíme nanovo učiť sláviť Eucharistiu a aj ju žiť. A naopak Eucharistia nás učí, ako môžeme správne žiť ako kresťania. „Preto sme povolaní, byť eucharistickými ľuďmi, ktorých život sa sám sa stáva chválou Boha a ‚eucharistickou modlitbou‘ (sv. František Assiský).“ –zg-

 

Maradiaga: Pápež prelomil „zvieraciu kazajku“ moralizovania

 

Bonn-Rím, 26.2.2014 (KAP) 016 796 – Pápež František, podľa názoru svojho poradcu kardinála Oscara Andresa Rodrigueza Maradiagu, prelomil istý štýl moralizovania v Cirkvi.

„Ja sám som morálny teológ, ale veľmi dobre cítim s tým, čo pápež hovorí,“ povedal na grémiu Rady kardinálov arcibiskup z Tegucigalpy v interview pre nemeckú agentúru KNA v súvislosti s 1. výročím zvolenia pápeža. Moralizovanie často nie je etickou odpoveďou na výzvu Radostnej zvesti, ale skôr „zvieracou kazajkou“. „Človek sa nestretáva s Bohom vo vzdelávacej inštitúcii, ale v ľudskej osobe, ktorá nás volá,“ povedal kardinál Maradiaga.

„Reforma kúrie, ktorú pápež uviedol, skrýva v sebe pre Františka aj riziká,“ povedal kardinál z Hondurasu, ktorý vedie pápežský poradný orgán ôsmych kardinálov. „Sú ľudia, ktorí hovoria, že František robí revolúciu. A ja som počul niektorých dokonca aj povedať, že sa modlia za to, aby čo možno najskôr umrel. To je zlé – a takí ľudia sa domnievajú, že sú kresťania. V histórii ľudstva však už vždy boli ľudia, ktorí sa zmenám bránili. To bolo tak už aj za zákonníkov, ktorí sa stavali proti nášmu Pánovi.“

„Ako pápež sa Jorge Mario Bergoglio nezmenil,“ povedal ďalej kardinál. „On zostal po celý svoj život ten istý. Ale nová perspektíva mu dodala nový vášnivý zápal. Ako arcibiskup Buenos Aires Bergoglio už pomýšľal na odpočinok. Keď však v konkláve počul volanie, reagoval s plným entuziazmom.“

Kardinál chválil predovšetkým jednoduchú formu, s akou František dokáže osloviť ľudí. Rimania boli okamžite „úplne nadšení“. Teologický prístup Cirkvi má často „úroveň, ktorá presahuje hlavy ľudí“. František má naproti tomu „ten mimoriadny dar, že ho ľudia bezprostredne hneď pochopia“.

„Pápež okrem toho svojimi gestami píše úplné encykliky,“ povedal kardinál Maradiaga. Znamenia ako návšteva utečeneckého ostrova Lampedusa patria rovnako k jeho povahe a sú „jeho spôsobom konania“.  –zg-

 

Müller, Maradiaga a Gutierrez zdôrazňujú „starosť o chudobných“

 

Rím, 26.2.2014 (KAP) 016 795 – Kardináli Gerhard Ludwig Müller a Oscar Rodriguez Maradiaga ako aj rehoľníci Gustavo Gutierrez OP, zakladateľ teológie oslobodenia a Federico Lombardi SJ, vatikánsky hovorca, v utorok večer na diskusii v Ríme, s hojným počtom návštevníkov, zdôraznili potrebu hlbokej reflexie v oblasti „starosti o chudobných“ pre cirkev „Juhu“. Kardinál Müller, prefekt vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, pranieroval „diktatúru hospodárstva bez humánneho cieľa“. „Oproti dnes vládnucemu ekonomického poriadku Evanjelium požaduje nekompromisnú blízkosť a solidaritu s chudobnými,“ ako povedal nový kardinál v diskusii. „V príklone k chudobným spočíva vlastná krása katolíckej viery.“

Podujatie sa konalo pri príležitosti prezentácie novej knihy prefekta Kongregácie pre náuku viery. Kardinál Müller, ktorý dlhé roky pôsobil striedavo v Peru a Nemecku, mal na sebe peruánske indiánske pončo. Kniha má názov „Povera per i poveri. La missione della Chiesa“ („Chudobná pre chudobných. Poslanie Cirkvi.) Predslov k dielu napísal pápež František. Ďalšie príspevky pochádzajú od dominikána Gustava Gutierreza, Müllerovho priateľa, a od bývalého riaditeľa nemeckej nadácie Misereor, Jozefa Sayera.

Gutierrez na prezentácii povedal: „Teológia musí byť vždy v blízkosti každodenného života Cirkvi a musí sa rodiť z vnútra živej Cirkvi. Ježiš zanechal ľuďom v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi kľúčovú otázku: Kto je môj blížny? Ježišovou provokáciou je, že neudáva nijaké jasné stavovské poradie blízkosti. Nie je to predom daný fakt, je to oveľa viac pohnutie srdca. Naším blížnym je ten, kto zanechá svoju zvyčajnú cestu a stane sa susedom toho, kto je ďaleko. Samaritán pomáha, bez toho, že by vedel, či je ten zranený dobrý človek, alebo zlý.“

Pri príležitosti prezentácie knihy sa honduraský kardinál Rodriguez Maradiaga poďakoval prefektovi Kongregácie pre náuku viery za jeho výpovede k úlohe Cirkvi. „Cirkev má nepochybne poslanie oslobodzovania,“ zdôraznil kardinál Maradiaga.

V nemčine vyjde Müllerova kniha v mníchovskom vydavateľstve Kösel-Verlag 22. apríla s titulom „Chudoba. Výzva pre vieru.“ Kniha okrem iného ponúka aj dosiaľ neuverejnené osobné skúsenosti bývalého profesora teológie a regensburského biskupa z viacerých pobytov v Latinskej Amerike. Kardinál Müller tam bol v rokoch 1988 až 2002 každé leto. Od leta 2012 je tento rodák z Mainzu prefektom Kongregácie pre náuku viery a tým druhým mužom vo Vatikáne. –zg-

 

Belgicko: Petíciu proti eutanázii odovzdajú kráľovi

 

Brusel-Viedeň, 26.2.2014 (KAP) 016 794 – Celoeurópsku petíciu s vyše 200 000 podpismi proti eutanázii detí v Belgicku odovzdajú vo štvrtok v Bruseli. Adresátom podpisovej akcie je hlava belgického štátu kráľ Philippe. V petícii ho žiadajú, aby odmietol podpisom potvrdiť svoj súhlas so zákonom o eutanázii detí. S touto výzvou prišla len pred dvomi týždňami otvorená platforma „CitizenGo“, ktorá sa zasadzuje za ochranu dôstojnosti každého človeka nezávisle od veku či zdravotného stavu. Výzva znie:

„Veličenstvo, prosíme, nepodpíšte zákon o eutanázii detí!“

Iniciátori petície, Dr. Gudrun Kuglerová a Dr. Martin Kugler z Viedne, prejavili v stredu spokojnosť s touto veľkou mobilizáciou ľudí:

„Účasť ľudí z viac ako 20 rôznych krajín ukazuje intenzitu šoku, ktorý zachvátil Európu po tom, čo belgický parlament schválil eutanáziu detí. Starať sa o trpiacich bez akejkoľvek nádeje a z lásky je uholný kameň civilizovaného sveta – je to to, čo nás robí skutočne ľudskými. Nesmieme sa nečinne prizerať rozhlodávaniu tohto princípu.“

Títo rakúski manželia sú rodičmi štyroch detí. Ako dôvod svojej angažovanosti uvádzajú: „Nie je to iba belgický zákon, týka sa to všetkých ľudí v Európe – a má to dokonca vplyv na celý svet. To nám všetkým dáva právo pozdvihnúť hlas k téme, ktorá sa iba na prvý pohľad zdá byť čisto belgickým problémom.“

 

„Počúvajte svoje svedomie!“  

Ako ustarostení občania Európy Vás prosíme, aby ste tento zákon nepodpísali, aj keby ste sa za to museli verejne zodpovedať. Nepovedzte áno najhroznejšiemu zákonu o eutanázii na celom svete. Počúvajte svoje svedomie a ukážte sa ako monarcha s etickými princípmi. Ukážte sa hodný výzve, na ktorú ste boli celý svoj život pripravovaný,“ tak znie text petície belgickému kráľovi.

Iniciátori pripúšťajú, že by bolo pre kráľa ťažkým krokom zákon nepodpísať a že jeho odmietnutie by tento zákon možno vôbec nezastavilo. Napriek tomu by mal kráľ tento krok urobiť. „Význam takéhoto znamenia netreba podceňovať, aj keď sú bezprostredné politické dôsledky v týchto okolnostiach malé“, uvádzajú Martin a Gudrun Kugleroví. „Kráľ tu má šancu vysoko vyzdvihnúť ľudskú dôstojnosť pre celý svet a vydať žiarivý príklad. Deti a ešte viac tie najslabšie medzi nimi, sa majú chrániť pred rozhodnutím, ktoré dokonca aj ich rodičov ďaleko presahuje. Na to sa oplatí urobiť hrdinský krok.“ –zg-

 

Petícia:

http://citizengo.org/de/4162-petition-den-koenig-von-belgien-das-kindereuthanasiegesetz-nicht-zu-unterschreiben

 

Ukrajinský veľarcibiskup: Rusko rozdúchava konflikt

 

Rím, 26.02.2014 (KAP) 016 793 – Hlava gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine, veľarcibiskup Svjatoslav Ševčuk, vyslovil vážne obvinenia proti Rusku. „V susednej krajine očividne existujú sily, ktoré chcú rozdúchať na Ukrajine občiansku vojnu,“ povedal pre taliansky denník zo stredy „Il Messaggero“.

„Stiahnutím svojho veľvyslanca a ponukou ruského štátneho občianstva Ukrajincom na Kryme Moskva sleduje známu stratégiu. Presne tak sa Kremeľ  správal v roku 2008 pred vojnou s Gruzínskom o Južné Osetsko,“ povedala  hlava s Rímom zjednotenej východnej cirkvi, ktorá až do prelomu tisícročia mala svoje centrum v Ľvove.

„Teraz potrebujeme ľudskú a diplomatickú solidaritu. Európa sa musí zobudiť. Ukrajinci dokázali, že nechcú nijaké násilie. Demonštranti v Kyjeve nie sú nijakí teroristi.“ Podľa Ševčuka je tu len želanie, aby sa Ukrajina mohla v Európe slobodne rozvíjať. To by sa však „nemalo diať pod patronátom starého sovietskeho impéria“. „Ukrajina bojuje o svoju identitu,“ zdôraznil arcibiskup Kyjeva-Halyča.  –zg-

 

Benedikt: ‚Niet pochybností o platnosti môjho odstúpenia‘

 

Vatikán, 26.2.2014 (kath.net/pl) 016 792 – „Niet najmenšej pochybnosti o platnosti môjho odstúpenia z Petrovej služby.“ Napísal to emeritný pápež  Benedikt XVI. v osobnom liste talianskemu vatikanistovi Andreovi Tornellimu. Tornelli o tom informoval v článku talianskeho denníka „La Stampa“. Benedikt ďalej vysvetlil:

„Jedinou podmienkou mojej rezignácie je moja úplná sloboda rozhodovania. Špekulácie ohľadne jej platnosti sú jednoducho absurdné.“

Tornelli niekoľko dní predtým poslal emeritnému pápežovi niektoré príslušné otázky na objasnenie, na ktoré mu Benedikt zo svojho vatikánskeho miesta odpočinku „Mater ecclesiae“ aj písomne odpovedal.

Tornelli ďalej o liste pápeža informoval: „Ratzinger odpovedal krátko a precízne. Poprel špekulácie o tajných dôvodoch jeho odstúpenia. Okrem toho požiadal, aby sa niektorým rozhodnutiam, ktoré urobil, nevenovala neprimeraná pozornosť.  Ako príklad uviedol svoje rozhodnutie po odstúpení zo služby rímskeho biskupa naďalej nosiť biele rúcho.“ –zg-

 

Klimatické zmeny vo financiách Vatikánu

 

Kardinál George Pell zo Sydney je povolaný do Ríma.

 

Sydney/Vatikán, 26.2.2014 (KNA-Alexander Brüggemann) 016 791 –

A znova jeden z «druhého konca sveta». František, prvý pápež z Latinskej Ameriky, v pondelok zriadil nový orgán: Sekretariát pre hospodárske a správne záležitosti. V jeho kompetencii budú všetky záležitosti hospodárstva a správy Svätého stolca. Za prefekta tohto „ministerstva financií“ František menoval austrálskeho kardinála Georga Pella (na snímke), člena Rady kardinálov pre reformu kúrie.

Kardinál Pell (72), v súčasnosti jediný volič pápeža z Oceánie a hostiteľ pápeža Benedikta XVI. (2005-2013) na Svetových dňoch mládeže 2008, bol už v minulosti predmetom úvah ako kandidát pre vatikánske úrady.

Narodil sa v r. 1941 v Ballarate v štáte Viktória a za kňaza bol vysvätený vo veku 25 rokov. Jeho ďalšie štúdium v Ríme a Oxforde ho priviedlo k promócii v odbore cirkevné dejiny a ako historik argumentuje aj v politickej a prírodovedeckej diskusii. Po viacerých miestach pôsobenia v pastorácii a na vysokej škole ho v roku 1987 pápež Ján Pavol II. menoval za pomocného biskupa a v r. 1996 za arcibiskupa v Melbourne.

Človek by si pomyslel – pekná kariéra. No pre Pella bola elegantná a usilovná hospodárska metropola Austrálie iba medzistanicou. V marci 2001 bol znova povýšený a povolaný do Sydney, hlavného mesta austrálskeho libertinizmu. Odtiaľ sa pravidelne ozýval kontroverznými výpoveďami na témy ako homosexualita, zneužívanie, bioetika a životné prostredie.

Viackrát bol Pell, ktorý patrí ku konzervatívnemu krídlu svetového episkopátu, navrhovaný na ešte vyššie úrady. Ako člen Kongregácie pre náuku viery (1990-2000) patril k najužším poradcom vtedajšieho prefekta kardinála Jozefa Ratzingera. Medzi kandidátmi na jeho nástupcu v úrade prefekta sa v r. 2005 uvádzalo aj jeho meno.

Na Svetové dni mládeže 2008 dostal kardinál Pell súhlas pre ich konanie v Sydney. Prístavný záliv s mostom Harbour Bridge a operou bol spektakulárnou kulisou pre toto veľké katolícke podujatie. Kardinál Pell vtedy vyhlásil:

„Generácia po roku 1968 a jej nástupcovia kostoly v podstate vyprázdnili a mladých vytlačili. Teraz však mladú generáciu priťahuje pravoverná náuka. A tie rehole a kňazské semináre, ktoré sa jej pridržujú, sú aj plné.“

Kardinál Pell svojimi postojmi často vyprovokoval odpor – najnápadnejšie v otázkach životného prostredia – téma, pri ktorej sa vždy prezentoval ako pochybujúci o ľuďmi zapríčinených klimatických zmenách. Hovoril, že meteorologické javy sú spôsobené zmenami, ktoré možno pozorovať aj na iných planétach. Ochrancov životného prostredia Pell obvinil, že chcú svoje «moralizujúce ciele nanútiť iným kampaňou vyvolávania strachu». „Očividne musia mať pohania vždy pred niečím strach a údajných náladových či krutých bohov uzmierovať obeťami – predtým obetnými zvieratami, dnes redukciou emisií CO2.“

Riaditeľ austrálskeho Meteorologického ústavu, Greg Ayers, chcel raz kardinála presvedčiť exkurziou po výskumných projektoch krajiny. K tomu však nedošlo. Pápež František svojím odvolaním sa na sv. Františka Assiského vlastne citlivý pre otázky životného prostredia, si prísneho arcipastiera zo Sydney napriek tomu všetkému váži. To už jasne prejavil jeho povolaním do Rady kardinálov pre reformu kúrie. Teraz nasadil svojho nového „ministra financií“ na klimatické zmeny iného druhu. Nový prefekt pre vatikánske financie sa už v pondelok rozlúčil so svojou diecézou. –zg-

 

Kardinál Marx: Nezatajovať prednášku kardinála Kaspera

 

Mníchov, 26.2.2014 (kath.net/KNA) 016 790 – Mníchovský kardinál Reinhard Marx nepovažuje za zmysluplné prednášku kardinála Kaspera na konzistóriu uchovávať v tajnosti.

„Text už obieha v 200 exemplároch a preto si o niekoľko dní nájde cestu aj na verejnosť,“ ako povedal kardinál Marx v utorok v Mníchove. „Konečné rozhodnutie o jeho uverejnení je však v rukách pápeža.“

František kardinála Kaspera poveril, aby kardinálom prednášal na tému rodina. Následne pápež ocenil „hlbokú teológiu“ tejto prednášky.

Kardinál Marx povedal, že kardináli kontroverzne diskutovali najmä o časti prednášky týkajúcej sa pastoračných perspektív pre znovu zosobášených rozvedených. Pre mníchovského kardinála má tento proces zásadný význam. To, že kardináli diskutovali o pastoračných otázkach v prítomnosti pápeža v takomto rozsahu, je novým javom. Kardinál Kasper tým poskytol podľa jeho vyjadrenia «overtúru» k diskusii, ktorá sa tak rýchlo neskončí bez toho, že by sa urobilo rozhodnutie. Teraz na tom musia mať účasť aj iní teológovia.

Marx povedal, že teologické podloženie Kasperovej dvojhodinovej prednášky bolo nesporné. Rozdielne sa však prijali výpovede v druhej časti prednášky. V diskusii zaujala osobne stanovisko asi polovica zo sto prítomných kardinálov.

Kasper v druhej časti prevažne kládol otázky, ako vysvetlil Marx. Pritom mu nešlo o všeobecné odmietnutie, ani o všeobecné prijatie pripustenia znovu zosobášených rozvedených ku svätému prijímaniu. Medzi týmito pólmi treba skôr hľadať cesty pre riešenia jednotlivých prípadov. Teologicky sa Kasper vyslovil za to, aby sa doterajšiu náuku Cirkvi o rodine ďalej rozvíjalo, bez toho, že by sa zrušila. To, že je to možné, dokázal Druhý vatikánsky koncil (1962-1965).

Kardinál Marx povedal, že toto podporil vlastným vystúpením. Nerozlučiteľnosť manželstva nie je podľa biblického svedectva «nijaký morálny výkon človeka, ale prisľúbenie». A sviatosti sa tiež nesmú zle chápať ako nejaké «prostriedky disciplíny». Ide o to, aby sa ľuďom, ktorí o to požiadajú a ktorí v druhom partnerstve urobili morálne záväzky, táto «medicína» neodmietala. To si vyžaduje «náročnú pastoráciu». Cieľom nie je nová úprava, ale pomoc pre farára pri pastorácii ľudí v takýchto situáciách. –zg-

 

Nuncius v Nemecku: Katolícka cirkev nemôže zmeniť dogmy

 

Berlín, 25.2.2014 (KNA-L. Ring-Eifel a Ch. Scholz) 016 789 – Proti prispôsobovaniu katolíckych dogiem duchu doby sa vyslovil apoštolský nuncius v Nemecku, arcibiskup Nicola Eterovič. Pre nemeckú katolícku spravodajskú agentúru (KNA) nový nuncius vysvetlil, ako vidí úlohu Cirkvi v súčasnej situácii.

 

KNA: Pán arcibiskup, aké sú vaše prvé skúsenosti apoštolského nuncia v Nemecku?

Eterovič: Teším sa na novú úlohu. Vzťahy Nemecka a Svätého stolca sú veľmi dobré. Osobne, ako Chorvát, sa teším byť v krajine, ktorá má mnohé kultúrne, historické a cirkevné vzťahy k mojej domovine. Cítim sa tu veľmi dobre. Bol som už ako študent teológie koncom 70. rokov dva mesiace v Pasove, aby som sa naučil nemecky.

KNA: V súčasnosti niektorí spochybňujú etablovaný vzťah štátu a cirkvi v Nemecku …

Eterovič: Cirkev zohráva v Nemecku dôležitú sociálnu úlohu. Je tu charita a sú tu tisíce cirkevných škôl a škôlok. Umožňuje to aj cirkevná daň. Keď toto cirkev poskytuje, je to pre dobro občanov a tým na úžitok aj štátu. Dohody medzi cirkvou a štátom sa osvedčili.

KNA: Mnohí žiadajú dnes zrovnoprávnenie homosexuálnych partnerstiev s manželstvom. Ako to hodnotíte?

Eterovič: Zvláštna starostlivosť Katolíckej cirkvi patrí rodine. Drží sa toho, že pre dieťa je najlepšie, keď žije s otcom a matkou.

KNA: Najnovší prieskum Vatikánu ukazuje: Mnohí katolíci sa už nedržia morálnej náuky Cirkvi. Musí Cirkev túto náuku zmeniť?

Eterovič: Prieskum je veľmi dôležitý pre prípravu synody. Jej účastníci o tom budú hovoriť, ale rovnako budú uvažovať o tom, čo k tomu hovorí Sväté písmo, živá Tradícia Cirkvi a Učiteľský úrad. Ježiš hovorí: «Vy ste soľou zeme, vy ste svetlom sveta.» Cirkev má aj prorockú úlohu. Nejde teda o sociologický pohľad, ale o teologické prehĺbenie, o pochopenie z viery.

KNA: Teraz už dokonca aj biskupi žiadajú zmenu v jadre morálky.

Eterovič: Katolícka cirkev nemôže zmeniť svoje dogmy. Ide o to, pretaviť pravdu Evanjelia do dnešnej doby. Mnohé rodiny naďalej podľa toho žijú. Oni majú prorockú úlohu v sekularizovanej a presexualizovanej spoločnosti. Na nunciatúru dostávame denne listy rodín, ktoré nás prosia, aby sme ich podporovali a chránili v ich živote.

KNA: Očakávate, že pápež František náuku Cirkvi v tomto bode zmení?  

Eterovič: Pápež František je rímsky biskup a tým najvyšší strážca viery.  On je ľuďom veľmi blízky a sám o sebe povedal, že chce byť dobrým synom Cirkvi.

KNA: V marci sa bude voliť nový predseda Biskupskej konferencie Nemecka. Aké najdôležitejšie výzvy ho podľa vás očakávajú?

Eterovič: Som tu len krátko a nechcel by som ešte vynášať úsudky. Ale dve veci sa mi zdajú podstatné: V Nemecku každý tretí človek nie je pokrstený. Najväčšou výzvou kresťanov je, týmto ľuďom ponúkať poklad Radostnej zvesti. Okrem toho treba odovzdávať vieru nasledujúcim generáciám. Z hľadiska týchto výziev sa vnútro-cirkevné problémy relativizujú.

KNA: Patrí k tomu aj prípad limburského biskupa. Kedy máme počítať s rozhodnutím?

Eterovič: Musíme vyčkať výsledky preverovacej komisie. Potom pápež, ktorý je o prípade veľmi dobre informovaný, rozhodne.

KNA: Poznáte pápeža Františka osobne, aj zo sekretariátu synody. Čo je na ňom to zvláštne?

Eterovič: František je veľký katechéta. On hovorí o Bohu, Ježišovi Kristovi a o posolstve Cirkvi jednoduchým jazykom a zasahuje srdcia ľudí. On komunikuje aj jednoduchými gestami. Duch Svätý nám daruje stále znova nové prekvapenia: Tak dal unavenej Cirkvi tohto nového pápeža, ktorý prináša jar. Želám si to aj pre cirkev v Nemecku a v Európe. –zg-

 

Ukrajina: Janukovyč údajne v kláštore Moskovského patriarchátu 

 

Moskva-Kyjev, 24.02.2014 (KAP) 016 788 – Zatykačom hľadaný ukrajinský ex-prezident Viktor Janukovyč sa údajne zdržiava v pravoslávnom kláštore Moskovského patriarchátu na Ukrajine. Oznámil to ruský zahraničný rozhlas v pondelok s odvolaním sa na ukrajinského poslanca Alexandra Brigineza. Oficiálne to však potvrdené nie je.

Na Janukovyča vydali v Kyjeve zatykač za masovú vraždu civilistov. Na Majdane v Kyjeve prišlo minulý týždeň o život najmenej 82 ľudí. Ukrajinské médiá špekulujú, že bývalý prezident ušiel na Krym. Tam je umiestnená ruská čiernomorská flotila.

Bývalý prezident je pravoslávny kresťan. Vo februári 2010 bezprostredne pred prezidentskou prísahou sa dal demonštratívne požehnať extra pricestovaným ruským pravoslávnym patriarchom Cyrilom I.

Vo štvrtok iná veľká cirkev krajiny – nezávislá ukrajinská pravoslávna cirkev zrušila prosby za vládu pri bohoslužbách a modlí sa za ľud. … –zg-

 

Zneužívanie: Arcibiskup Edinburghu udáva predchodcu

 

Londýn, 24.02.2014 (KAP) 016 787 – Katolícky arcibiskup Edinburghu, Leo Cushley, podal vo Vatikáne udanie na svojho predchodcu kardinála Keitha O’Briena (foto) kvôli sexuálnym prečinom. Podľa správ britských novín z pondelka traja kňazi obvinili súčasného kardinála, že svoju bývalú pozíciu rektora kňazského seminára v 80. rokoch zneužil na „vynútené sexuálne zneužívanie“. Kardinál O’Brien (75) žije od emeritovania vo februári 2013 v rehoľnom dome v severozápadnom grófstve Cumbria.

Podľa tlače Cushley poslal správu s obvineniami na rímsku Kongregáciu pre biskupov. Noviny „Times“ a „Herald“ citovali bližšie neuvedený vatikánsky zdroj, že je mysliteľný cirkevnoprávny proces, ktorého výsledkom môže byť vzdanie sa kardinálskej hodnosti. Pravdepodobnejšie však údajne je, že vec sa vzhľadom na stav faktov a odstúpenie nebude ďalej riešiť. Je možné, že pápež František potom nariadi O’Brienovi „druhý, dlhší čas v modlitbe a pokání“.

Bývalý poradca katolíckej cirkvi v Škótsku v otázkach zneužívania, Alan Draper, vedenie Cirkvi vyzval k transparentnosti, aby znova nadobudla stratenú vierohodnosť. Škótski katolíci podľa neho pochybujú o doterajšej práci cirkvi v oblasti objasňovania týchto prípadov. O’Brien má svoje vtedajšie správanie otvorene vysvetliť a napáchanú škodu napraviť. Na to treba sprostredkovanie s postihnutými osobami, ako povedal Draper.

O’Brien odstúpil z úradu arcibiskupa Saint Andrews a Edinburghu po dosiahnutí veku 75 rokov vo februári 2013. Jeho odchod bol zatienený obvineniami zo sexuálneho obťažovania bohoslovcov. Kardinál vtedy pripustil morálne pochybenia v čase, keď bol rektorom seminára. Po obvineniach sa O’Brien vzdal účasti na voľbe pápeža v marci. V máji sa podľa Vatikánu stiahol na niekoľko mesiacov na „duchovnú obnovu, modlitbu a pokánie“. –zg-

 

Pochovala veda Boha?

 

Matematik: „Nehanbím sa, že som súčasne prírodovedec a kresťan.“ 

„Ateizmus je rozprávka pre tých, ktorí sa boja svetla.“

 

Wiedenest, 24.2.2014 (kath.net/idea) 016 786 –  Pochovala veda Boha? Prednášku s týmto titulom mal anglický matematik Prof. John Lennox z Oxfordu 21. februára na podujatí „Forum Wiedenest“ v nemeckom Bergneustadte. Bol tam hosťom do 23. februára v rámci zasadnutia obecnej rady Wiedenestu. Podujatie sa konalo pod mottom „Boh a nový ateizmus ako šanca, profilovane nasledovať vieru“.

Ako evangelikálny vedec asi 400 poslucháčom povedal, kresťania a ateisti definujú pojem Boh rozdielne. Ateisti ako anglický fyzik Stephen si myslia, že kresťania veria v „Boha príštipkára“: vždy ho pritiahnu vtedy, keď sa nejaký jav nedá prírodovedecky vysvetliť. To je samozrejme úplne zlý prístup. Prof. Lennox:  „Ak Boha definujeme tak, že len „pláta diery“, tak musíme voliť medzi Bohom a prírodovedou, pretože sme Boha takto definovali. Ale táto definícia nemá nič do činenia s Bohom Biblie.“

„Ja sa nehanbím, že som súčasne prírodovedec a kresťan. Boh Biblie nevysvetľuje iba to, čo ľudia ešte nepochopili. On je Stvoriteľom všetkého – toho, čo ľudia pochopili aj toho, čo ešte nedokážu pochopiť. Medzi Bohom ako Stvoriteľom a Udržiavateľom vesmíru a prírodovedou nemusíme voliť. Nie sú to nijaké protiklady.“

Znázornil to na príklade auta: „Čím lepšie chápeme, ako funguje motor, tým viac obdivujeme inžinierov, ktorí ho vynašli a nie o to menej. To by predsa bolo bláznivé! To možno aplikovať aj na Boha a prírodovedu: čím viac zo stvorenia pochopíme, tým viac spoznávame Stvoriteľa.“

Lennox zdôraznil, že sa nehanbí za to, že je súčasne prírodovedec a kresťan. „Biblia síce nie je prírodovedecká učebnica, ale robí výpovede o tom istom svete, ktorý prírodoveda študuje.“ Poslucháčov vyzval aby pristupovali k výpovediam prírodovedcov kriticky. „To, že sú svetoznámi, neznamená automaticky, že aj majú pravdu.“ Tak na výpoveď Stephena Hawkinga, že „Náboženstvo je rozprávka pre tých, ktorí sa boja tmy“ odpovedal: „Ateizmus je rozprávka pre tých, ktorý sa boja svetla.“ –zg-

 

Rakúsky opát ide s duchom doby proti Rímu 

 

Predseda Konferencie rehoľných predstavených si želá kňazskú vysviacku pre ženy

 

Viedeň, 24.2.2014 (kath.net/KAP/red) 016 785 – Opát Christian Haidinger (foto), predseda rakúskej Konferencie najvyšších mužských rehoľných predstavených a opát kláštora Altenburg v Dolnom Rakúsku, ktorý čoskoro opustí svoj úrad, nanovo prezentoval svoje protirímske idey. V interview pre magazín „miteinander“ Kaníziovho diela ignoroval Haidinger jasné výpovede z Ríma, že vysviacka žien v Katolíckej cirkvi sa konať nebude a povedal:

„Som hlboko presvedčený o tom, že ženy a muži sú pred Bohom rovní, že skrze krst a birmovanie máme rovnaké zásadné povolanie pod Boha.“

Opát kláštora Altenburg potom tiež tvrdil, že sa mu nedostal do rúk „ešte ani jediný teologický argument, aby dokázal pochopiť, prečo by mali byť ženy na základe svojho pohlavia vylúčené z povolaní Cirkvi“. –zg-

 

USA: Dievča zavraždené satanistami 

 

Houston, 24.2.2014 (kath.net/jg) 016 784 – V americkom Houstone (Texas) zavraždili 15-ročné dievča očividne v rámci satanistického rituálu. Informovala o tom stanica ABC-News online.

Žiačku zavraždili úplne sadisticky. Na jej tele boli zranenia bodnutiami a údermi rôznymi predmetmi, ako aj stopy sexuálneho násilia. Pred súdom sedí na lavici obžalovaných jeden 16-ročný a jeden 17-ročný mladík.

Štátny prokurátor ich obvinil, že dievča usmrtili v rámci satanistického rituálu. Starší mladšiemu tvrdil, že predal svoju dušu satanovi. Mladší sa ho na to opýtal, či by mu vražda umožnila to isté. Starší mladík to potvrdil, ako povedal prokurátor. Našli u neho predmety, ktoré potvrdzujú podozrenie zo satanizmu, ako doplnila ABC-News. –zg-

 

Cirkvi varujú pred rozdelením krajiny

 

Kyjev, 23.2.2014 (KAP) 016 783 – Celoukrajinská rada cirkví a náboženských spoločenstiev varovala pred rozdelením krajiny. Vo vyhlásení uverejnenom cez víkend sa uvádza: „Rada kategoricky odsudzuje každú diskusiu o možnom rozdelení našej otčiny a každý pokus o separatizmus, ktorý ohrozuje jednotu a teritoriálnu integritu Ukrajiny.“ Rozdelenie by bolo „hriechom pred Bohom a budúcimi generáciami nášho národa“.

Toto stanovisko podpísal predseda rady, metropolita Antonij, ktorý je kancelárom Ukrajinskej cirkvi Moskovského patriarchátu. Zvlášť polostrov Krym hrozil odtrhnutím sa od Ukrajiny, ak zosadia prezidenta Viktora Janukoviča.

Celoukrajinská rada cirkví a náboženských spoločenstiev zastupuje podľa vlastných údajov 75 percent Ukrajincov. Patrí do nej 18 kresťanských, moslimských a židovských spoločenstiev. –zg-

Pápež novým kardinálom:
„Byť svätými nie je luxus, je to nevyhnutné pre záchranu sveta“

Vatikán, 23.2.2014 (RV) 016 782 – V nedeľu 23. februára Svätý Otec František koncelebroval Eucharistiu v Bazilike sv. Petra spolu s kardinálmi, ktorých kreoval v predchádzajúci deň v rámci verejného konzistória. Okrem členov kardinálskeho zboru z celého sveta bolo prítomných aj 15 oficiálnych delegácií: z Brazílie, Haiti, Burkiny Faso, Kanady, Čile, Veľkej Británie, Nikaraguy, Nemecka, Argentíny, Kórey, Dominikánskej republiky, Vietnamu, Pobrežia Slonoviny, Španielska a Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov. Bazilika bola zaplnená skupinami veriacich, ktoré v Ríme sprevádzajú svojich nových kardinálov. Po liturgických čítaniach zo 7. nedele cez rok pápež František predniesol homíliu, ktorej obsah zameral na požiadavku svätosti. …

Text homílie v plnom znení:

«Nech nás tvoja pomoc, milosrdný Otče, robí vždy vnímavými na hlas Ducha» (Kolekta). Táto modlitba, prednášaná na začiatku omše, nám poukazuje na zásadne dôležitý postoj: načúvanie Duchu Svätému, ktorý oživuje Cirkev a uvádza ju do pohybu. Svojou tvorivou a obnovujúcou silou Duch vždy posilňuje nádej Božieho ľudu pri putovaní dejinami a ako Paraklétos vždy podopiera svedectvo kresťanov. V tejto chvíli spolu s novými kardinálmi chceme počúvať hlas Ducha, ktorý hovorí cez prednesené slová Písma.
V prvom čítaní zaznela Pánova výzva jeho ľudu: «Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý» (Lv 19,2). A v evanjeliu Ježiš opäť hovorí: «Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec» (Mt 5,48). Tieto slová sú požiadavkou na všetkých nás, Pánových učeníkov, a dnes sú určené osobitne mne a vám, drahí bratia kardináli, zvlášť vám, ktorí ste sa včera stali členmi Kolégia kardinálov. Napodobňovať Božiu svätosť a dokonalosť sa môže zdať nedosiahnuteľným cieľom. Predsa však, prvé čítanie i evanjelium nám predkladajú konkrétne príklady, aby sa Božie konanie stalo pravidlom nášho konania. No pamätajme, všetci pamätajme, že bez Ducha Svätého by každé naše snaženie vyšlo naprázdno! Kresťanská svätosť nie je v prvom rade naším dielom, ale je ovocím poslušnej oddanosti, ktorú si praje a ktorú zušľachťuje Duch Trojsvätého Boha.
Levitikus hovorí: «Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi … Nepomsti sa a neprechovávaj hnev… Milovať budeš svojho blížneho…» (Lv 19,17-18). Tieto postoje sa rodia z Božej svätosti. My sme však zvyčajne odlišní, tak sebeckí a pyšní… a predsa nás Božia krása a dobrota priťahuje a Duch Svätý nás môže očisťovať, môže nás premieňať, môže nás stvárňovať deň čo deň. Pracujme na tomto obrátení, obrátení srdca, na obrátení, ktoré my všetci – osobitne vy kardináli a ja – musíme konať. Obrátenie!
V evanjeliu nám aj Ježiš hovorí o svätosti a vysvetľuje nám nový zákon, ten svoj. Robí to prostredníctvom niekoľkých protikladov medzi nedokonalou spravodlivosťou zákonníkov a farizejov a vyššou spravodlivosťou Božieho kráľovstva. Prvý protiklad z dnešnej state sa týka pomsty. «Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: … Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé» (Mt 5,38-39). Nielenže nemáme druhému odplácať zlo, ktoré nám spôsobil, ale musíme sa snažiť vykonať veľkodušné dobro.
Druhý protiklad poukazuje na nepriateľov: «Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú» (Mt 5,43-44). Od toho, kto ho chce nasledovať, Ježiš žiada, aby miloval toho, kto si to nezasluhuje, bez vynáhrady, pre zaplnenie medzier chýbajúcej lásky, ktoré sú v srdciach, v rodinách, v spoločenstvách a vo svete. Bratia kardináli, Ježiš nás neprišiel vyučovať uhladeným spôsobom, salónnemu správaniu. Kvôli tomuto nebolo potrebné, aby zostúpil z neba a zomrel na kríži. Kristus nás prišiel spasiť, ukázať nám cestu, jedinú únikovú cestu z pohyblivých pieskov hriechu, a touto cestou svätosti je milosrdenstvo, to, ktoré nám on preukázal a každý deň nám ho preukazuje. Byť svätými nie je luxus, je to nevyhnutné pre záchranu sveta. Toto on nás žiada Pán.
Drahí bratia kardináli, Pán Ježiš a Matka Cirkev nás žiadajú s veľkou horlivosťou a zápalom dosvedčovať tieto postoje svätosti. Práve v tomto prídavku nezištnej obetavosti spočíva svätosť kardinála. Preto milujme tých, ktorí sú k nám nepriateľskí, žehnajme tým, ktorí nás ohovárajú, zdravme s úsmevom tých, ktorí si to azda nezasluhujú, netúžme po tom, aby sme sa presadili, ale stavajme poníženosť proti panovačnosti, zabúdajme na utrpené urážky. Nechajme sa vždy viesť Duchom Krista, ktorý seba samého obetoval na kríži, aby sme tak mohli byť „kanálmi“, ktorými prúdi jeho láska. Takýto musí byť prístup a správanie kardinála. Kardinál – a hovorím to osobitne vám, bratia – vstupuje do Rímskej cirkvi, nevstupuje medzi dvoranov. Vyhýbajme sa a navzájom si všetci pomáhajme vyhýbať sa dvorným zvyklostiam a praktikám: intrigám, klebeteniu, šplhaniu, protežovaniu, uprednostňovaniu. Naša reč nech je rečou evanjelia: ‚Áno, áno – nie, nie‛; naše postoje postojmi Blahoslavenstiev a náš život životom svätosti.
Znovu ťa prosíme, milosrdný Otče, o tvoju pomoc, aby sme boli vždy pozorní na hlas Ducha. Duch Svätý k nám dnes hovorí aj cez slová sv. Pavla: «Ste Boží chrám … Boží chrám je svätý – a ním ste vy» (1 Kor 3,16-17). V tomto chráme, ktorým sme my, sa slávi životná liturgia: liturgia dobra, odpúšťania, služby, jedným slovom: liturgia lásky. Tento náš chrám sa stáva znesväteným, keď zanedbávame povinnosti voči blížnemu. Keď v našom srdci nachádza miesto najmenší z našich bratov, je to sám Boh, kto v ňom nachádza miesto. Keď je tento brat ponechaný vonku, je to sám Boh, ktorý je neprijatý. Prázdne srdce, v ktorom chýba láska, je ako znesvätený kostol, pozbavený posvätnej funkcie a určený na iné ciele.
Drahí bratia kardináli, zostaňme zjednotení v Kristovi a medzi nami! Prosím vás, aby ste stáli blízko pri mne: modlitbou, radou, spoluprácou. A vy všetci, biskupi, kňazi, diakoni, zasvätené osoby a laici, spojte sa vo vzývaní Ducha Svätého, aby bolo Kolégium kardinálov vždy horlivejšie v pastoračnej láske, viac naplnené svätosťou, aby slúžilo evanjeliu a pomáhalo Cirkvi vyžarovať do sveta Kristovu lásku.
Preklad: Jozef Bartkovjak SJ<
Nový kardinál Müller a ‚stavanie mostov medzi Bohom a ľuďmi‘
 

Vatikán-Bonn, 23.2.2014 (kath.net/dbk) 016 781 – Pápež František prijal v konzistóriu do kolégia kardinálov 19 nových kardinálov. Medzi nimi je aj dlhoročný biskup bavorského Regensburgu a prefekt Kongregácie pre náuku viery arcibiskup Dr. Gerhard Ludwig Müller.

Na recepcii vo Vatikáne pri príležitosti menovania arcibiskupa Müllera za kardinála, predstavil podpredseda Biskupskej konferencie Nemecka, biskup Norbert Trelle (Hildesheim), pôsobenie Müllera.

„Kto kardinála Müllera pozná, vie o jeho porýnskom humore, pozná jeho srdečné spôsoby a jasný postoj, keď zastáva svoju vec. Rýn, Isara, Dunaj a Tiber sú rieky, ktoré doteraz sprevádzali jeho život: Kto žije pri riekach, pozná význam mostov. Tie symbolizujú to, čo je v medziľudských vzťahoch a už vôbec v Cirkvi dôležité: Kresťan a najmä zodpovedný hodnostár v Cirkvi, má budovať mosty medzi Bohom a ľuďmi – aj uprostred sveta,“ povedal biskup Trelle. „Veľmi s tebou rátame my a zvlášť cirkev v Nemecku.“ Potom pripomenul motto Regensburskej diecézy pre nasledujúci deň katolíkov v Nemecku: „S Kristom stavať mosty.“

Biskup tiež spomenul, že arcibiskup bol žiakom Karla Lehmanna a dlhé roky pôsobil ako profesor teológie na Mníchovskej univerzite. Zdôraznil, že jeho teologická odbornosť bola ziskom pre biskupskú konferenciu, kde viedol aj Komisiu pre ekumenizmus a veľmi prispel k dialógu s reformáciou.

„Kto ťa pozná, vníma ťa nielen v úrade prefekta, ale aj ako biskupa – pastiera. Aspekt služby sa uplatňuje zvlášť v tvojom motte: ‚Ježiš je Pán.‘ Jemu dôverujeme práve v týchto výzvach našich dní. V neho dúfame pri všetkých otázkach, ktoré treba zodpovedať vo svetle Evanjelia. A to ti želáme, milý Gerhard Ludwig: neustálu pripomienku, dôveru a nádej v Ježiša Krista, Pána Cirkvi.“

Nemecko má teraz desať kardinálov, sú to: Joachim Meisner (Kolín), Karl Lehmann (Mainz), Reinhard Marx (Mníchov a Freising), Rainer Mária Woelki (Berlín), Friedrich Wetter (em. arcibiskup Mníchova a Freisingu) a v Ríme pôsobia kardináli: Walter Kasper, Paul-Josef Cordes, Walter Brandmüller a Karl Becker SJ. –zg-

Pápež oceňuje prednášku kardinála Kaspera o rodine

 

Pastiersky list Kaspera: „Znovu zosobášeným rozvedeným sa má v rámci zodpovedného rozhodnutia vo svedomí otvoriť cesta ku svätému prijímaniu.“ Kongregácia pre náuku Cirkvi to odmietla.

 

Vatikán, 22.2.2014 (kath.net/KAP) 016 780 – Pápež  František ocenil príspevok nemeckého kardinála Waltera Kaspera (foto) na tému rodina pred kolégiom kardinálov. František 20. februára pred kardinálmi vo Vatikáne povedal, že v nej našiel „hlbokú teológiu“ a „jasné myslenie“. V Kasperovej prezentácii nachádza výraz to, čo sv. Ignác Loyolský označil ako lásku k Cirkvi ako „sensus Ecclesiae“.

V tejto prednáške si ešte raz čítal „pred spaním, ale nie na zaspanie“, ako sa vyjadril pápež. „To mi urobilo dobre a dostal som predstavu o tom – prepáčte Eminencia, ak vás zahanbím – ale dostal som predstavu o tom, čo znamená realizovať ‚teológiu na kolenách‘. Ďakujem, Ďakujem.“

Kardinál Kasper mal vo štvrtok pred kardinálmi, ktorí sa zišli na konzistórium, asi dvojhodinový príspevok o výzvach modernej pastorácie rodiny. Príspevok podľa Vatikánu uverejnený nebude.

Vatikánsky hovorca Federico Lombardi oznámil, že Kasper v príspevku zdôraznil potrebu znovu objaviť Evanjelium pre rodiny. Išlo aj o otázku prístupu k znovu zosobášeným rozvedeným, ktorí podľa cirkevného práva nesmú pristupovať k prijímaniu Eucharistie.

Kardinál vyzdvihol veľkú hodnotu manželstva pre Cirkev, ktorá  v Ježišových slovách nachádza výraz rovnako, ako milosrdenstvo. V pôsobení vatikánskeho manželského súdu, Rímskej róte nie je pastoračný a cirkevnoprávny rozmer v rozpore, povedal Kasper podľa Lombardiho.

„Pravda“ o rodine presvedčuje skrze svoju krásu, ako to ukazuje Evanjelium, ako uviedol ďalej nemecký kardinál. Ústredným bodom Kasperovej prednášky podľa Lombardiho bola myšlienka „domácej cirkvi“, ktorá naberá svoju podobu v rodine. Preto musí Cirkvi ísť o to, aby rodiny primerane sprevádzala, tak ako by mali rodiny sprevádzať Cirkev. Ďalšími témami príspevku bola úloha žien a matiek v dnešnej dobe, ako aj prístup k smrti, ako dodal Lombardi.

Týždeň predtým žiadal Kasper v Mníchove pre znovu zosobášených rozvedených nájsť cestu „medzi rigoróznosťou a laxným prístupom“. „Katolícka cirkev musí pri všetkom pevnom pridržiavaní svojho chápania manželstva a rodiny umožniť aj nový začiatok,“ povedal kardinál Kasper novinárom.

V r. 1993 Kasper ako Bischof v Rottenburge-Stuttgarte spolu s biskupom Mainzu Karlom Lehmannom a arcibiskupom Oskarom Saierom vo Freiburgu napísal pastiersky list na túto tému. Uvádza sa v ňom, že „znovu zosobášeným rozvedeným sa má v rámci zodpovedného rozhodnutia vo svedomí otvoriť cestu ku svätému prijímaniu“. Toto riešenie však Kongregácia pre náuku viery odmietla. -zg-

 

Španielsky biskup: ‚Nemá vzniknúť nijaká laická inkvizícia’

 

Madrid, 21.2.2014 (kath.net/LSN/jg) 016 779 – „Nemá teraz vzniknúť nijaká laická inkvizícia, ktorá by pod patronátom Spojených národov vyhlasovala dogmy, ktoré majú byť univerzálne platné“, povedal biskup José Maria Gil Tamayo, hovorca Biskupskej konferencie Španielska v súvislosti  s plánovanou kongregáciou pre laikov. Vyslovil sa tak v interview so španielskou spravodajskou službou EFE. Reportéri sa pýtali, či vidí ohrozenú náboženskú slobodu pre ľudí, ktorí odmietajú potraty a homosexualitu.

Interview sa konalo niekoľko dní po uverejnení správy výboru OSN o právach dieťaťa, ktorá kritizovala prístup Svätého stolca k prípadom zneužívania. Správa okrem toho požaduje zmenu náuky Cirkvi a cirkevného práva v zmysle pozitívneho prístupu k homosexualite, antikoncepcii a za určitých okolností aj k potratu.

„Tieto témy sa nedajú vyrokovať. Spojené národy nemôžu ďalej rozvíjať katolícke náboženstvo podľa svojich predstáv,“ povedal biskup Gil Tamayo k požiadavkám výboru OSN.

Španielskeho kardinála Fernanda Sebastiana Aguilara predbežne vyšetrujú. Kardinál Aguilar označil homosexualitu ako „defekt“, ktorý je v mnohých prípadoch liečiteľný.

„Ak by boli tieto výpovede zločinom, zničila by sa tým sloboda prejavu. Cirkev prosí občanov, aby rešpektovali náboženskú slobodu a štátne orgány, aby ju chránili a strážili, ako je to v demokracii bežné,“ zdôraznil biskup Gil Tamayo. Biskup Gil Tamayo zaujal stanovisko aj k novému zákonu o potrate, o ktorom sa v španielskom parlamente v súčasnosti diskutuje.

„Potrat je dráma, v ktorej je žena tiež obeťou. Nie je to nijaké právo, nijaký sociálny výdobytok. Je to neľudskosť. Kresťania musia prerušiť špirálu mlčania. Cirkev v každom prípade bude svoj hlas naďalej dvíhať, no zároveň sa bude správať s rešpektom voči iným hlasom,“ povedal biskup Gil Tamayo. –zg-

 

Synodu biskupov povedú kardináli Assis, Tagle a Vingt-Trois

 

Vatikán, 21.2.2014 (KAP) 016 778 – Pápež František menoval troch členov predsedníctva Mimoriadnej synody biskupov s názvom

„Pastoračné výzvy rodiny v rámci novej evanjelizácie“,

ktorá sa bude konať vo Vatikáne v dňoch 5. až 19. októbra. Toto mimoriadne zasadnutie synody povedú kardináli André Vingt-Trois (71, Paríž), Luis Antonio Tagle (56, Manila) a Raymundo Damasceno Assis (77, Aparecida/Brazília), ako oznámil vatikánsky hovorca Federico Lombardi 21. februára. –zg-

 

Kyjevský patriarchát: Už nijaké prosby za vládu

 

Kyjev, 21.2.2014 (KAP) 016 777 – Z protestu proti streľbe do demonštrantov zrušili najväčšie cirkvi na Ukrajine prosby za vládu pri bohoslužbách. Ako oznámil Kyjevský patriarchát vo štvrtok, namiesto toho sa budú modliť za ľud. Svätá synoda, ktorej členmi sú: patriarcha Filaret (Denysenko) a 10 biskupi, to odôvodnila tým, že vláda ignorovala výzvy cirkví, aby nezabíjala ľudí a nepoužila proti nim násilie. Medzi mŕtvymi je aj docent jednej cirkevnej vysokej školy.

Na začiatku bohoslužieb bola dovtedy prosba „za našu Bohom ochraňovanú Ukrajinu, za našu vládu a za armádu“. Odteraz sa modlia iba za „našu Bohom ochraňovanú Ukrajinu a za ukrajinský ľud“.

Na rozdiel od západného oddelenia štátu a cirkvi vidí pravoslávna teológia vzťah oboch veličín ako vzájomnú podporu svetskej a duchovnej moci, tzv. „symfóniu“. Zrušenie prosieb za vládnucich je preto dôležitou politickou výpoveďou.

Na Ukrajine je pravoslávna cirkev Kyjevského aj Moskovského patriarchátu. K obom sa hlási podľa prieskumu rovnaký počet ľudí. Cirkev Moskovského patriarchátu má však podstatne viac farností. …

Podľa kyjevských médií ostreľovači na Majdane zastrelili aj pedagóga cirkevnej univerzity, historika, docenta Bogdana Solčanika (28). Doc. Solčanik prednášal novú ukrajinskú históriu.

Nemecká charita pomáha v Kyjeve cez miestnu sesterskú organizáciu starať sa o ranených v mobilných lazaretoch a nemocniciach. Pre ťažko zranených pripravujú dlhodobú psychologickú starostlivosť. Ukrajinská charita vyzvala všetky strany k rokovaniu a vyvinutiu mierového plánu. Rada cirkví a náboženských organizácií môže byť dôležitou pomocou pri hľadaní mierových riešení ako sprostredkovateľ.  … –zg-

Najstaršia rehoľníčka sveta (107) oslávila narodeniny s pápežom

Vatikán, 21.2.2014 (ZENIT) 016 776 – Nemohla som dostať väčší dar, ako tento: osláviť moje narodeniny s pápežom Františkom!“ Tak komentovala kamiliánka sr. Candida Bellotti, ktorá 20. februára oslávila svoje 107. narodeniny, stretnutie so Svätým Otcom po svätej omši v Dome sv. Marty.
Sr. Candida je najstaršia rehoľníčka sveta. V deň svojich narodenín sa stretla so žurnalistami, ktorí boli zvedaví na príbeh tohto storočného duchovného povolania. Sr. Candida odpovedala na všetky otázky rýchlo a bystro a prekvapila všetkých svojím živým duchom a ľudskou sympatiou.
„Za viac ako 80 rokov rehoľného života som svoju voľbu nikdy neoľutovala,“ prezradila sr. Candida. „Iba ten, kto pozná radosť z priblíženia sa k Pánovi, dokáže pochopiť, ako prebohatá a obrovská je jeho láska k nám a koľko pokoja on zanechá v srdci.“ Vo svojom živote zažila sestra 10 pápežov, vrátane pápeža Františka. „Jemu patria naše modlitby a myšlienky,“ povedala kamiliánka. Na otázku o tajomstve jej dlhého života odpovedala: „Človek musí počúvať hlas Krista a vždy sa podriadiť jeho vôli. Celý môj život som mala vždy myšlienku: Kam ma Pán postaví, tam je to správne, tam je moje miesto.“
Na otázku o jej obľúbenej modlitbe povedala: „Ruženec. Ale počas dňa vyslovujem často aj krátku modlitbu: Pane chválim ťa, uctievam ťa a ďakujem ti za tvoju lásku a milosrdenstvo.“ Krátka modlitba, ktorú si možno ľahko zapamätať. Sr. Candida je mimoriadnym príkladom povolania v zmysle sv. Kamila de Lellis, svedectvom spirituality kamiliánov a ich láskavej starostlivosti o chorých. Sr. Candida (občianskym menom Alma Bellotti) sa narodila 20. februára 1907 v Quinzane pri talianskej Verone.
Ako tretie dieťa z desiatich – jej otec bol obuvník a matka žena v domácnosti – vyrastala Alma v jednoduchej rodine, v ktorej bola katolícka viera hlboko zakorenená. Ako mladé dievča sa začala učiť za krajčírku, no vo veku 20 rokov si uvedomila svoje rehoľné povolanie. Jej spovedný otec jej ukázal cestu k „červenému krížu“ svätého Kamila. Tak 5. januára 1931 vstúpila do Inštitútu kamiliánok v meste Lucca. Po ukončení noviciátu zložila 16. júla 1932 svoje sľuby v prítomnosti arcibiskupa v Lucce, Msgr. Antonia Torriniho. V ten deň nebol prítomný nikto z jej rodiny, pretože krátko predtým zomrela švagriná, ktorá zanechala dve deti vo veku 4 a 5 rokov. V najkrajší deň svojho života je sr. Candida sama, no nechýba jej láskavý prístup matky predstavenej a spolusestier.
Forte dei Marmi v Ríme (kde sa vyučila za ošetrovateľku), Turín, Camaiore, Viareggio: to sú etapy jej života, miesta, na  ktorých pôsobila ako ošetrovateľka chorých a vychovávateľka mladých sestier.

Vo Svätom roku 2000 vtedy 93-ročná sr. Candida bola povolaná naspäť do Luccy, aby nastúpila zaslúžený odpočinok. Duchovne a telesne aktívna, ako už je, sa odvtedy denne podieľa na živote svojho spoločenstva a nikdy jej nechýba radostný a humorný prístup. Svoje 100. narodeniny oslávila púťou do Lúrd. A teraz na svoje 107. narodeniny jej pripravili tú radosť, že mohla sláviť svätú omšu s pápežom Františkom v Dome sv. Marty. –zg-
Krasokorčuliarska hviezda Kim Yuna je katolíčka

 

Soči, 21.2.2014 (kath.net/pl) 016 775 – Olympijskú medailu v Soči získala aj juhokórejská krasokorčuliarka a praktizujúca katolíčka Kim Yuna (23). V r. 2010 si vybojovala zlatú medailu, okrem toho je už viacnásobná majsterka sveta vo svojej disciplíne. Yuna sa vyznamenáva nielen svojimi dokonalými skokmi a kombináciami (napríklad dvojitý axel-dvojitý loop a dvojitý rittberger).

V r. 2008 sa dala Yuna pokrstiť v katolíckej cirkvi. Do kontaktu s vierou sa dostala cez rehoľníčky a katolícke organizácie a tiež cez lekára, ktorý jej ošetroval zranenie kolena. Pri krste prijala aj meno „Stella“, ako pripomienku Panny Márie Hviezdy morskej (Maristella). Pre diecézne noviny prezradila, že počas krstu prežila „nesmiernu útechu v srdci“ a že Bohu sľúbila, že sa bude „vždy modliť“, najmä počas športových súťaží.

Odvtedy vyznáva svoju vieru verejne. Napríklad urobí znamenie kríža, keď vstupuje na ľad pri súťaži. Nosí tiež ružencový prsteň, čo sa stalo verejne známym, keď ho považovali za snubný prsteň. V r. 2010 sa zúčastnila akcie kórejských biskupov, pri ktorej sa vysvetľovala modlitba ruženca. Okrem toho má účasť na charitatívnych akciách a pôsobí v Seoule pre katolíckych biskupov ako hovorkyňa v oblasti katolíckych sociálnych projektov. Niektorí ju už označujú ako katolícky vzor práve pre mladých ľudí. –zg-

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *