Život Cirkvi vo svete 7/2019

Obsah

Film Mela Gibsona o vzkriesení Krista čoskoro hotový

Biskup: Manifest viery je „útechou a povzbudením“

„Aleže je to podivný svet“

Bývalý kardinál McCarrick „trvalo odstránený z úradu“

Brazília vyhodí ideológiu gender a LGBT zo škôl

Čína: Traja duchovní z podzemia smú navštíviť rodiny

Španielsko: Kardinál varuje pred ideológiou gender

Kardinál Sarah odsúdil útoky na kostoly vo Francúzsku

Správy Pozorovacieho centra intolerancie voči kresťanom

Dokument z Abú Zabí o ľudskom bratstve pápeža a imáma

Cesta Angely Merkelovej – strašné nedorozumenie

„Prečo Kasper očierňuje Müllera ako ‚rebela Luthera‘?“

Nemecko: 5 miliónov na post-abortívnu štúdiu!

Nemecký biskup za vysviacku žien a za „nový obraz“ kňaza

Rakúsko: Rozkvet pútnickej aktivity pokračuje

Nemecko: „V posvätenom kostole sa nekričí ‚Allah Akbar‘“

Mexiko: Suspendovali 152 kňazov za zneužívanie detí

Brazília: Vláda má starosti kvôli Synode o Amazónii

Biskupi ďakujú za Manifest viery kardinálovi Müllerovi

Ako kardinál Kasper manipuluje čitateľov

Kardinál Kasper kritizuje „Manifest viery“ kardinála Müllera

Pápežský teológ nikdy nevidel dokument z Abu Dhabi!

Vatikán uverejnil program cesty pápeža do Maroka

Najstarší kardinál sa dožíva 100 rokov

USA: Exorcizmus pred klinikou „Planned Parenthood“

Prípad Popieluszko: Obžalovali troch tajných

Biskup: Nijaké prijímanie pro-potratovým politikom

Stratégie diabla proti dobrým ľuďom

Biskup Schneider: Stretnutie o zneužívaní zlyhá, ak neosloví homosexualitu

Naša príloha

Manifest viery kardinála Gerharda L. Müllera

Všemohúci večný Bože, ty si našim predkom poslal svätého Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej žili.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou v jednote s Duchom Svätým žije a kraľuje po všetky veky vekov Amen.
Svätí Cyril a Metod orodujte za nás!

Pred 1150 rokmi sa svätý Cyril narodil pre nebo
Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190214019

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Tri kritériá vernosti odkazu sv. Cyrila a Metoda :

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2019-02/tri-kriteria-vernosti-odkazu-sv-cyrila metoda-arcibiskup-vasil.html

Kardinál John Henry Newman bude svätorečený

Vatikán, 13.2.2019 (RV) 024 565 – Blahoslavený kardinál John Henry Newman bude zakrátko svätorečený. Dekrét o úradnom uznaní zázraku na jeho príhovor spolu s dekrétmi v ďalších kauzách schválil Svätý Otec František v utorok 12. februára pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Becciu.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-02/kardinal-newman-bude-svatoreceny-dekrety-kongregacie-mindszenty.html

* * * * *

Film Mela Gibsona o vzkriesení Krista čoskoro hotový

Washington-Madrid, 14.2.2019 (kath.net/KAP) 024 564 – Pokračovanie historickej drámy „Umučenie Krista“ hollywoodskeho režiséra Mela Gibsona sa zaoberá Ježišovým vzkriesením a čoskoro bude dokončený. Informujú o tom španielske filmové portály. Film, ktorý nakrúcali v Izraeli, Maroku a v Európe, by mohol prísť do kín v priebehu roka 2019, alebo pred Veľkou nocou 2020.
„Umučenie Krista 2: Vzkriesenie“ sa odohráva v troch dňoch po smrti Ježiša Krista – v období, ktorému iné filmy o Ježišovi venujú málo pozornosti, ako uviedol Alfonso Mendiz, profesor komunikačných vied na Univerzite UIC v Barcelóne v blogu.
Film sa začína ukladaním Krista do hrobu a ukazuje dni až po vzkriesenie, ktoré jeho učeníci strávili v strachu. Obsah filmu tvoria podľa Mendiza aj intrigy, ktoré sa po Ježišovej smrti kuli v Herodesovom paláci, aby potom vyústili do diania v Jeruzaleme v ráno vzkriesenia. Ústredné úlohy tu zohráva aj rímsky miestodržiteľ Pontský Pilát, židovský veľkňaz Kajfáš, apoštol Judáš a ide aj o motívy moci, chamtivosti a úsilia o moc.
Filmový projekt má rozpočet 20 miliónov dolárov a podporuje ho filmová spoločnosť „Samuel Goldwyn Films“. Tak ako v „Umučení“, tak aj vo „Vzkriesení“ je režisérom Mel Gibson a Jim Caviezel hrá úlohu Ježiša, Maia Morgensternová má úlohu Márie, Christo Schiwkow hrá apoštola Jána a Francesco De Vito apoštola Petra. Scenár napísal v prvej verzii Dan Gordan (The Hurricane), no potom ho Randall Wallace (Braveheart) ešte zreteľne prepracoval.
Pokračovanie „Umučenia Krista“ potvrdil Jim Caviezel už na jar 2018 v interview pre noviny „USA Today“. Vtedy hovoril o „najväčšom filme histórie“ a ohlásil, že niektoré scény budú publikum šokovať. Gibson však nechce prekročiť hranicu k druhému svetu.
Režisér sám predtým vyhlásil, že film „nebude iba rozprávaním o mimoriadnej udalosti Kristovho vzkriesenia, ale aj všetkých udalostí, ktoré sa okolo neho udiali a ich význam ešte viac vyzdvihne“.
„Umučenie Krista“ z r. 2004 sa považuje za jeden z najúspešnejších filmov všetkých čias. Film v trvaní 127 minút priniesol zisk viac ako 600 miliónov dolárov. Pre drastické scény vyvolal aj kontroverzie. Základ filmu nakrúcanom výlučne v aramejskom, hebrejskom a latinskom jazyku tvorili opisy štyroch evanjelií, no aj Clemensom Brentanom literárne spracované vízie nemeckej augustiniánky sv. Anny Kataríny Emmerichovej (1774-1824), 14 zastavení krížovej cesty ako aj vlastný výklad režiséra Gibsona. –zg-

Biskup A. Schneider: Manifest viery je „útechou a povzbudením“

Vatikán , 14.2.2019 (kath.net/LifeSiteNews) 024 563

Manifest viery kardinála Gerharda L. Müllera je potrebná a veľmi aktuálna iniciatíva, ktorá buduje vieru a vnáša svetlo do nesmierneho duchovného zmätenia, ktoré už dlhší čas v Cirkvi vládne a v našich dňoch dosiahlo nevídané rozmery.
Táto iniciatíva znamená pre mnohých katolíkov útechu a povzbudenie. Z úst vysokopostaveného zástupcu cirkevnej hierarchie sa v tomto Manifeste viery skladá verejné jednoznačné vyznanie sa k nezmenenej katolíckej viere. Toto vyznanie kardinála Müllera obsahuje predovšetkým tie pravdy viery a praxe sviatostí, ktoré sú v našich dňoch najviac znetvorené, pričom toto znetvorenie sa ľstivou a gnostickou interpretáciou vydáva za hermeneutiku, alebo „vývoj náuky v kontinuite“.
Jasné vyznanie sa k Bohom zjavenej pravde sa dnes v živote Cirkvi už často netrpí, ba dokonca sa pociťuje ako provokácia, ako vidno napríklad z promptnej, netolerantnej a udivujúco agresívnej reakcie, ktorou kardinál Walter Kasper žiarivý Manifest viery kardinála Müllera odmietol. Svojou argumentáciou proti Manifestu viery kardinál Kasper dokázal, že sám už nezastáva pravú vieru apoštolov a Cirkvi, ale naopak zastáva kresťanstvo, ktoré si na spôsob gnózy samo skonštruovalo svet údajnej viery podľa vkusu svojho vlastného ja, alebo podľa vládnuceho ducha doby.
Iniciatíva kardinála Müllera v prospech potvrdenia viery si zaslúži plné uznanie. Je dôležitým prínosom na zadržanie vlny neo-gnostického kresťanstva v rámci Katolíckej cirkvi. Musíme si želať a modliť sa, aby v Cirkvi zaznieval stále početnejší jednotný hlas pravej viery, „una vox verae fidei“, pozostávajúci zo všetkých členov mystického Kristovho Tela ako zástupcov učiteľského úradu tak aj veriacich.
Veriaci sa nemajú nechať vo vyznaní viery pomýliť alebo zastrašiť nikým – ani len kardinálom Kasperom – pretože so sv. Pavlom môžu pokojne a presvedčivo povedať: „Viem, komu som uveril! (scio, Cui credidi!)“ (2 Tim 1,12).

„Aleže je to podivný svet“

Peter Winnemöller

Paderborn, 14.2.2019(kath.net/Blog „katholon“/pw) 024 562

Kto ako mladý katolík začne štúdium teológie, počíta spravidla s tým, že svoju vieru počas štúdia akademickým spôsobom lepšie spozná a hlbšie do nej prenikne. Realita v Nemecku však vyzerá inak. Čo čaká mladého muža alebo mladú ženu, ktorí sa pripravujú na povolanie katechétu? Čo čaká mladého muža, ktorý chce nasledovať Božie volanie a stať sa kňazom? Ako vyzerá začiatok štúdia?
Jedným slovom vyjadrené: Šok! Takmer na všetkých teologických fakultách a vysokých školách prednášajú profesori a profesorky, ktorí celkom otvorene priznávajú, že vieru Cirkvi nezdieľajú!
Bolo to v mojom druhom semestri, keď mi profesor systematickej teológie na otázky ironicky vyhlásil, že v reálnu prítomnosť Krista neverí, preto niečo také neprednáša!
Mnohí vysokoškolskí učitelia prednášajú aj celkom otvorene veci, ktoré náuke Cirkvi protirečia a nemálo z nich to prezentuje ako tú vlastnú katolícku pravdu. To, čo starí muži v Ríme rozprávajú, ich nezaujíma. Na všetkých fakultách v Nemecku sa so samozrejmosťou predpokladá aj kňazský úrad ženy a Ordinatio sacerdotalis zmietnu z stola s výhradou, že neprináša nijaké argumenty. A to je iba jeden príklad z mnohých. Panenstvo Panny Márie, alebo – horribile dictu – Immaculata conceptio? O takom niečom sa v posluchárňach vyjadrujú iba s posmeškami. Je to v podstate udivujúce, pretože nijaký profesor sa nedostane za katedru bez toho, aby mal nihil obstat od Cirkvi. Pri prvom ráze sa to udeľuje z Ríma, neskôr to môže urobiť príslušný biskup. Profesori skladajú aj prísahu vernosti pred nastúpením na vyučovanie. V ňom pod prísahou ubezpečujú:

Ja, N. N., pri preberaní úradu sľubujem…, že slovami a správaním budem vždy zachovávať spoločenstvo s Katolíckou cirkvou. S veľkou starostlivosťou a vernosťou budem plniť svoje povinnosti voči Všeobecnej cirkvi, ako aj čiastkovej cirkvi, ktorej som povolaný konať svoju službu podľa právnych predpisov. Pri výkone svojho úradu, ktorý mi bol zverený v mene Cirkvi, budem zachovávať neporušený poklad viery a verne odovzdávať a vykladať. Preto sa budem vyhýbať všetkým náukám, ktoré pokladu viery protirečia.
Pápež Ján Pavol II. cítil nutnosť dodať do prísahy:
Budem dodržiavať a napomáhať disciplínu Cirkvi a dodržiavať všetky cirkevné zákony, predovšetkým tie, ktorú sú obsiahnuté v Kódexe kánonického práva. V kresťanskej poslušnosti bude plniť to, čo biskupi ako autentickí hlásatelia a učitelia viery prednášajú alebo ustanovujú. Diecéznemu biskupovi budem verne stáť po boku, aby som apoštolskú službu, ktorú treba vykonávať v mene a z poverenia Cirkvi, plnil v spoločenstve s Cirkvou.
So zachovaním cieľov môjho inštitútu budem diecéznemu biskupovi rád stáť po boku, aby som apoštolskú službu v mene a z poverenia Cirkvi. K tomu nech mi pomáha Boh a tieto sväté Evanjeliá, ktorých sa rukami dotýkam.

Ján Pavol II. to odôvodnil nasledovne:
Na ochranu viery Katolíckej cirkvi pred omylmi, ktoré sa u niektorých katolíkov vyskytujú, najmä u tých, ktorí sa zaoberajú disciplínami teológie a ktorí majú posilňovať bratov vo viere (Lk 22,32), sa nám zdalo nevyhnutne potrebné pridať normy Codex Iuris Canonici a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, ktorými sa ukladá povinnosť učiť učiteľským úradom definitívne predložené pravdy. Pritom sa spomínajú aj príslušné kánonické sankcie.
Motu Proprio Ad tuendam fidem

Bývalý kardinál McCarrick „trvalo odstránený z úradu“

Newark, 14.2.2019 (kath.net/pl) 024 561 – Arcibiskupstvo Newark v americkom štáte New Jersey uverejnilo v stredu zoznam kňazov vierohodne obvinených zo sexuálneho zneužívania. Meno bývalého kardinála Theodore McCarricka je na zozname s poznámkou „trvalo odstránený z úradu“. Výsledok kánonického procesu proti McCarrickovi zatiaľ nie je. McCarrick bol v r. 1986-2000 arcibiskupom Newarku a odtiaľ bol povolaný do Washingtonu D.C.
Washingtonské arcibiskupstvo medzitým zrušilo jeho „ctihodný“ životopis, ktorý malo ešte 12. 2. 2019 na webovej stránke. Pápež František prijal koncom júla 2018 McCarrickovu ponuku, že sa vzdá titulu a privilégií kardinála. Napriek tomu arcibiskupstvo na stránke zverejnilo pochvalné laudatio na jeho spornú osobu. Arcibiskupstvo teraz zriadilo novú stránku, kde je už len McCarrickov kardinálsky erb ale už tam nie je jeho fotografia, ani životopis. Krátke poznámky hovoria o tom, že McCarrick sa stiahol z úradu kardinála a verejného života a v modlitbe a pokání „očakáva kánonické rozhodnutie o údajných pochybeniach v dobe predtým ako sa stal arcibiskupom Washingtonu“.
Väčšina amerických katolíkov a médií je presvedčená, že laicizácia McCarricka nastane čoskoro. Súčasne sa vynárajú otázky o cirkevnom a svetskom treste pre bývalého kardinála, ktorého desaťročia trvajúce sexuálne zneužívanie chlapcov a seminaristov uvrhlo katolíckou cirkev v USA do bezpríkladnej krízy. Okrem toho sú tu otázky k tým biskupom a možno aj kardinálom, ktorí urobili v cirkevnej hierarchii rýchlu kariéru protežovaní McCarrickom, ktorému možno vychádzali v ústrety v sexuálnej oblasti, alebo zamlčovali tieto prípady.

Brazília vyhodí ideológiu gender a LGBT zo škôl

Brazilia, 14.2.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 560 – Nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro oznámil, že jeho vláda plánuje vyhodiť zo školských učebných plánov a učebníc všetky poukazy na homosexualitu a „homosexuálne manželstvo“. Už počiatkom januára vláda rozhodla o nových smerniciach pre učebnice, ktoré vylučujú ideológiu gender a príslušnú sexuálnu výchovu. Ministerstvo okrem toho zatvorilo svoje „Oddelenie pre rôznosť“.
Počas inaugurácie 1. januára Bolsonaro na Twitteri oznámil úmysel vymaniť Brazíliu zo zlej situácie vo vzdelávaní. Na to je potrebné bojovať proti „marxistickému nezmyslu“, ktorý sa v školstve rozšíril. Minister školstva Ricardo Velez Rodriguez v nástupnom prejave sľúbil, že ukončí aj „agresívne šírenie ideológie rodovej rovnosti“ na školách.
V „Programe medzinárodného hodnotenia študentov“ – prieskume OECD v r. 2015 – dosiahla Brazília iba 63. miesto zo 72 skúmaných národov. Brazília má veľký podiel obyvateľstva bez stredného a vyššieho vzdelania. Školy sú preplnené a často v zlom stave a platy učiteľov sú nízke. –zg-
Čína: Traja duchovní z podzemia smú navštíviť rodiny

Peking, 13.02.2019 (KAP/KNA) 024 559 – Traja katolícki kňazi čínskej tajnej cirkvi, ktorých štátne orgány dlhú dobu zadržiavajú, smú na čínsky Nový rok navštíviť svoje rodiny. Sú to: biskup Cui Tai (68), koadjutor Diecézy Xuanhua a kňazi Su Guipeng a Zhao He. Informuje o tom ázijská spravodajská agentúra „UCANews“ s odvolaním sa na zdroje republiky. Podmienkou však bolo, že sa v tomto období zdržia všetkých náboženských aktivít.
Biskupa Cuia, ktorý bol od r. 2007 viackrát zatknutý a je zdravotne veľmi oslabený (má mať iba 52 kg), v polovici apríla 2018 polícia odviezla na neznáme miesto, kde ho zadržiavala. Stalo sa to už aj v roku 2017/18. Farár Zhao je zadržiavaný od októbra 2018 na prevýchovu na novú náboženskú politiku vlády. Farár Su bol od októbra 2018 v domácom väzení a takisto ho „prevychovávali“.
Čo sa s biskupom a dvomi kňazmi zo severočínskej provincie Hebei teraz stane, je podľa „UCANews“ zatiaľ nejasné. Pokiaľ Cirkev neposkytne jasné usmernenia, že je v poriadku akceptovať vedenie Vlasteneckého združenia čínskych katolíkov, je všetko otvorené. Spoločenstvo katolíkov v podzemí nemôže a nechce konať proti svojej viere a svojmu svedomiu. –zg-

Španielsko: Kardinál varuje pred ideológiou gender

Valencia, 13.2.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 558 – Kardinál Antonio Cañizares Llovera označil ideológiu rodovej rovnosti ako „najväčšiu hrozbu pre ľudstvo“.
Kardinál Cañizares sa zúčastnil na protestnom podujatí za slobodu školstva a proti zákonom vydaným v provincii Valencia na „ochranu osôb LGBTQ“ Označil ich ako útok na slobodu vzdelávania.
„Tieto zákony nanucujú ideológiu gender žiakom diktátorským spôsobom vo všetkých odboroch vzdelávania. To siaha až do vnútra rodiny,“ povedal arcibiskup Valencie.
„Zákony o rodovej rovnosti a ideológia gender vedú k úpadku ľudstva. Náboženská sloboda je zásadná pre spoločnosť, ktorá chce žiť v pokoji a slobode. Plány provincie Valencia a španielskeho štátu ohrozujú slobodu vzdelávania a zvlášť slobodu katolíckych vzdelávacích zariadení.“
Kardinál Cañizares vyzval účastníkov podujatia, aby bránili slobodu. Hnutie „Yoelijo“ („Ja volím“), ku ktorému sa kardinál pridal, zastupuje 150 000 rodín a 700 škôl v provincii Valencia. Politika presadzovania ideológie rodovej rovnosti porušuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a španielsku ústavu, ako kritizuje hnutie. –zg-

Kardinál Sarah odsúdil útoky na kostoly vo Francúzsku

Rím/Paríž, 13.2.2019 (kath.net/jg) 024 557 – Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ostro odsúdil spustošenie a znesvätenie viacerých kostolov vo Francúzsku. Vandalizmus a znesvätenie kostolov je nanajvýš zavrhnutia hodné, ako napísal na Twitteri. „Je to tragické zrkadlo chorej spoločnosti, ktorá sa nechá unášať v sieti Zlého.“
V rozpätí piatich dní boli vo Francúzsku znesvätených päť kostolov. Gaël Raucoules, kňaz Diecézy Albi na juhozápade krajiny vyjadril rozhorčenie, že k týmto prípadom sa nevyjadruje ani vláda, ani o nich neinformujú veľké médiá. Všetci príslušní biskupi vydali svoje stanoviská a slúžili zmierne omše. … –zg-

Správy Pozorovacieho centra intolerancie voči kresťanom

Francúzsko, 13.2.2019 – 024 556
Dijon: Znesvätili kostol
Dňa 9. februára 2019 neznámi páchatelia znesvätili Kostol Notre-Dame de Dijon (Côte-d’Or) vo Francúzsku. Otvorili svätostánok a konsekrované Hostie rozhádzali, oltárnu prikrývku zašpinili a misál roztrhali. Arcibiskup konal svätú omšu uzmierenia. Farár Emmanuel Pic vyjadril zdesenie a povedal, že páchatelia sa zamerali na „srdce katolíckej viery – na Kristovo Telo.“
Znesvätenie Kostola v Nîmes
Dňa 5. februára 2019. Polícia začala vyšetrovanie vo francúzskom Nîmes (Gard) po tom, čo objavili vážne znesvätenie Kostola Notre-Dame des Enfants. Páchatelia potreli kríž na stene výkalmi a prilepili na to pomazané Hostie. Svätostánok rozbili a Hostie zničili. Biskup z Nîmes, Robert Wattebled vydal vyhlásenie:
„Znesvätenie Kostola Notre-Dame-des-Enfants v Nîmes veľmi zasiahlo našu komunitu. Znamenie kríža a Najsvätejšej sviatosti sa stali objektom akcie vážneho zranenia. Tento akt znesvätenia zranil naše najhlbšie presvedčenie. Za týchto podmienok sa už v budove nemôže sláviť omša, kým sa znesvätenie nezmieri obradom pokánia.“
Karmelitáni, cisterciáni a chudobné klarisky konali deň pôstu a poklony na uzmierenie Boha za akty vandalizmu.
Založili požiar v katedrále a zničili kríž
Večer 5. februára ostrý dym zburcoval sekretára francúzskej Farnosti Lavaur (Tarn), ktorý vychádzal z katedrály. Keď prišli hasiči našli zhorenú oltárnu prikrývku a betlehem. Kríž ležal na zemi a pri ňom zlomená svieca. Rameno Krista na kríži vymkli. Starosta Lavauru reagoval veľmi rýchlo na Twitteri: „Boh odpustí, nie mne.“

Trikrát znesvätený kostol
Dňa 29. januára 2019 v Kostole sv. Mikuláša – Saint-Nicolas de Houilles (Yvelines) zhodili Krista nesúceho kríž na zem. O niekoľko dní, 1. februára, zlomili ruky sochy. 4. februára strhli sochu Panny Márie s Dieťaťom, rozbili ju a rozhádzali po zemi. Farár nazval poškodenie sochy z 19. storočia ako nenapraviteľné, lebo bola čiastočne roztlčená na prach.

Kostoly opakované ciele vandalov
Po niekoľko mesiacov vandali hádzali na zem sochy a rozbíjali ich na tisíce kusov, hádzali kamene do vitrážnych okien a ničili betlehemy v dvoch kostoloch Saint-Gilles a Sainte-Croix, vo Farnosti Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Podobné škody napáchali aj v susednom meste Saint-Hilaire-de-Riez.

Dokument z Abú Zabí o ľudskom bratstve pápeža Františka a imáma Al Tajjiba

Vatikán, 13.2.2019 (RV) 024 555 – Pápež František a veľký imám káhirského Al Azharu Ahmad al Tajjib podpísali 4. februára 2019 v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch spoločné vyhlásenie s názvom „Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a vzájomné spolunažívanie“. Prinášame jeho obsah s citáciami vybraných častí.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2019-02/papez-frantisek-abu-zabi-dokument-ludske-bratstvo-al-tajjib.html

Cesta Angely Merkelovej – strašné nedorozumenie

Komentár: Klaus Kelle

Berlín, 13.2.2019 (kath.net/Blog „Denken erwünscht“) 024 554 – Annegret Kramp-Karrenbauerová ako nová predsedníčka nemeckej strany CDU vydala v diskusii workshopu CDU prvé znamenie svojej politiky a urobila to veľmi obratne.
Téma migrácia nebola veľkou trefou, ba ani nemohla pre ňu byť bez tvrdého vyrovnania sa s katastrofálnou utečeneckou politikou, ktorú kancelárka Anglea Merkelová na Nemcov uvalila. Ale prežívame prvé opatrené znamenie pochopenia.
Nekontrolované masové prisťahovalectvo ľudí z islamských krajín Nemecku poškodilo a škodí Nemecku dodnes. Menej finančne, pretože pri kvitnúcom hospodárstve môže naša bohatá krajina prirodzene demonštrovať lásku k blížnemu. Štátne financie sa dobre rozvíjajú, prečo by sme prenasledovaným nemali dať strechu nad hlavu a teplé jedlá? A dve muchy jednou ranou – prečo by sme nemali tým, čo sa integrujú a chcú si vybudovať budúcnosť, nedali šancu na obojstranný úžitok? A nesmieme zabudnúť, že mnohí Nemci sa už pred dlhou dobou rozhodli, že deti sú záťažou a akosi nie sú potrebné.
Teda prisťahovalectvo – prečo nie? Pre tých, ktorí naozaj chcú a ktorí rešpektujú naše zákony a spôsob života.
Problémom sú tí mnohí „utečenci“, ktorí to všetko vôbec nechcú. Tí, ktorí denne páchajú najťažšie zločiny, ktorí sa nenaučia jazyk a nechcú pracovať, ale iba mať podiel na našom blahobyte bez svojho prispenia. Tí, ktorí nemajú nijaké právo zdržiavať sa v Nemecku.
O tých sa teraz diskutovalo v CDU – konečne! Nielen politici sa dostali k slovu, ale aj vedci a praktici ako policajti, ktorí sa jasne vyjadrili o tom, čo doteraz dnes zlyháva, čo sa musí zmeniť a prečo bola cesta Angely Merkelovej strašným nedorozumením.
Zrazu hovorí CDU o dôsledných odsunoch pri falošných údajov utečencov o ich identite, pri útokoch na policajtov, sexuálnych útokoch, aj o zatváraní hraníc a jednotnom azylovom systéme pre EÚ. Teda o všetkom tom, čo bolo nedávno ešte veľmi zlé a pravicovo radikálne. „Strana AfD pôsobí“ znie nové heslo konkurencie CDU a zdá sa, že to pôsobí aj dovnútra strany CDU. Zostáva otázka – prečo to koalícia CDU a CSU nechala dôjsť tak ďaleko a sama nepritiahla uzdu, keď náš štát stratil nad tým kontrolu?
Diskusia o migrácii v CDU je len prvý krok. Ukazuje, že aspoň vedúce hlavy začínajú chápať, na akom scestí tri roky putovali, ako trápne pôsobila ich politika na občanov. Teraz treba urobiť ďalší krok – spracovanie nesprávnych rozhodnutí kancelárky Angely Merkelovej a jej okolia. A toho nečinného nerozhodovania.
Pre úplné uzdravenie samozvanej ľudovej strany ľavého stredu je nevyhnutné: Angela Merkelová musí preč z úradu kancelára – až potom bude možný nový začiatok. Únia musí ešte veľa urobiť. Diskusia mohla byť začiatkom, pretože pred procesom uzdravovania sa musí stanoviť nešetrná diagnóza.

„Prečo Kasper očierňuje Müllera ako ‚rebela Luthera‘?“

Komentár: Biskup Marian Eleganti, Chur, Švajčiarsko

Chur-Vatikán, 13.2.2019 (kath.net) 024 553

Kardinál Müller v Manifeste viery pripomína niektoré zásadné pravdy viery a udáva príslušné poukazy na správnu náuku Cirkvi, tú, ktorá je zaručená v Katechizme Katolíckej cirkvi. Ak sa nemýlim, kardinál Kasper v ostatných rokoch a v súvislosti s jubileom reformácie neposunul Luthera do zlého svetla. Prečo teraz používa rovnakú postavu, aby kardinála Müllera očiernil ako «Luthera rebela» proti pápežovi aj keď subtílnym a zdržanlivým spôsobom?
Kardinál Müller na rozdiel od Luthera hovorí na konci svojho Manifestu o duchu antikrista vo všeobecnom eschatologickom zmysle, bez toho, aby ako Luther poukazoval na konkrétnu osobu, čo mu je vzdialené!
Predpokladám, že medzi katolíckym Katechizmom a pápežom Františkom nie je v kardinálom Müllerom citovaných a pripomínaných pravdách viery nijaké protirečenie. Kto preto číta Manifest viery kardinála Müllera ako svedectvo proti pápežovi Františkovi, hoci predkladá iba katolícku náuku príp. Katechizmus, paradoxne podsúva medzi oboma nezhodu. V Manifeste nie je nikde o tom reč, ale sú tam zhrnuté dôležité pravdy viery od kardinála Müllera, ako sa mu zdalo vhodné pri súčasných znameniach doby uviesť.
Čo sa stane, keď kardinál jednoducho iba prezentuje pravdu viery, už nie je v jeho rukách. S týmto obvinením nemá nič do činenia. No malo by sa mu vždy dovoliť a byť jeho povinnosťou pravdu viery vysloviť alebo pripomínať. To «zlé» na tom, ktoré niektorí vidia, má iné príčiny. –zg-

Nemecko: 5 miliónov na post-abortívnu štúdiu!

Berlín, 12.2.2019 (kath.net) 024 552 – Prelomí sa špirála mlčania v téme potrat v Nemecku aj vo vysokej politike? Podľa správy novín BILD nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn dostane na štúdiu o duševných následkoch potratu Ďalších 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Dohodla sa na tom nemecká vláda. Odpor už prichádza z ľavicového tábora. Ministerka pre rodinu Franziska Giffeyová (SPD) 3. februára vyhlásila, že tá štúdia je nepotrebná. Tvrdila, že psychické problémy nie sú len z potratu samotného, ale zo stigmatizovania ženy.
Faktom je, že post-abortívny syndróm sa v iných krajinách už dlhšie skúma, keďže mnohé ženy majú masívne problémy po potrate. Dochádza k poruchám spánku v dôsledku pocitov viny, ktoré pôsobia ma psychiku. K telesným následkom patrí aj to, že niektoré ženy desiatky rokov po potrate dostanú rakovinu, nemálo žien dostáva apo potrate aj rakovinu prsníka. K ďalším následkom patrí migréna, hororové sny, bolesti v brušku. –zg-

Nemecký biskup za vysviacku žien a za „nový obraz“ kňaza

„Náuku Cirkvi nemožno zachovať bez pripustenia jej vývoja. … Nemohol by nás Boží Duch aj dnes viesť k novým poznatkom a rozhodnutiam?“

Berlín, 12.02.2019 (KAP/KNA) 024 551 – Magdeburský biskup Gerhard Feige považuje otázku kňazskej vysviacky žien stále za otvorenú: „Toto rázne odmietať a argumentovať iba tradíciou, už ľudí nepresvedčuje,“ povedal v interview pre KNA. Zdôraznil, že momentálne považuje možnosť svätiť ženy na kňazky ešte za nepravdepodobnú, keďže to mnoho katolíkov neprijíma a rozbilo by to jednotu Cirkvi. „No toto príde. Pred nejakým časom by som ešte takto uvažovať nevedel.“
S odvolaním sa na pápeža Františka vyhlásil tento predseda Komisie pre ekumenizmus Biskupskej konferencie Nemecka, že náuku Cirkvi nemožno zachovať bez pripustenia jej vývoja. „V priebehu dvoch tisícročí sa veľa zmenilo a nielen v maličkostiach. Nemohol by nás Boží Duch aj dnes viesť k novým poznatkom a rozhodnutiam?“ pýta sa biskup Feige.
Magdeburský biskup sa vyjadril aj k celibátu a zdôraznil:
„Dobrovoľný záväzok celibátu by mohol byť pre mnohých kňazov v priebehu života zaťažujúci. Celibát však nie je božského práva. Preto je zavedenie ženatých kňazov rozhodne mysliteľné a veď aj existujú nie menej dôstojní a sviatostní kňazi v katolíckych východných cirkvách. Otázkou len je, ako možno v Katolíckej cirkvi takéto rozhodnutie dosiahnuť.“
Biskup Feige vyjadril aj k zmenenému kňazskému profilu“ „Musí sa silnejšie zviditeľniť, akých kňazov vôbec potrebujeme a ako ich povolanie môžeme vhodným spôsobom napomáhať. V každom prípade by mali byť menej archaicky-občianski, ako skôr dynamicko-alternatívni.“
Práve v Sasku-Anhaltsku, kde je 80 percent obyvateľstva bez vyznania, je dôležité hľadať nové cesty, „aby sme boli naďalej životaschopní a živí“, ako vyhlásil Feige vzhľadom na situáciu vo svojej diecéze. „Stretávame tu ľudí, ktorí nie sú kresťansky socializovaní a možno ešte nezažili sklamania s Cirkvou a skôr sú nezaujatí. V takej sekularizovanej spoločnosti sa usilujeme nikoho tak zhora nepoučovať, alebo žiadať disciplínu, ale skutočne ľuďom slúžiť.“

Rakúsko: Rozkvet pútnickej aktivity pokračuje

Viedeň, 12.02.2019 (KAP) 024 550 – Trvalý rozkvet pútí v Rakúsku zaznamenáva korutánsky expert na púte Roland Stadler. Naďalej pretrváva neustály záujem o duchovné putovanie, turistiku na duchovné miesta, aby ľudia našli nový prístup k spiritualite, stvorenstvu, k Bohu a k sebe samým, ako povedal predseda Centra pre pastoráciu vo voľnom čase a pri turistike v utorok v interview pre „Kathpress“.
V celej krajine je vybudovaných až 35 pútnických ciest v celkovej dĺžke asi 20 000 kilometrov. Pútnickou krajinou“ sa Rakúsko stáva predovšetkým svojou centrálnou polohou v Európe, ktorá ho robí uzlovým bodom a tranzitnou krajinou pre mnohé pútnické cesty, ako vysvetlil Stadler. Známym príkladom je „Pútnická cesta sv. Jakuba“, ktorá sa začína v Rumunsku a vedie cez Maďarsko a Rakúsko až do španielskeho Santiaga de Compostela. Dôležitou tranzitnou krajinou je Rakúsko aj pre cestu „Via Slavorum“, ktorá vychádza z Krakova a končí sa v Ríme.
Väčšina pútnikov v Rakúsku dáva naďalej prednosť ceste „Magna Mater Austriae“ do Mariazellu. Najdôležitejšiu mariánsku svätyňu v strednej Európe navštívi ročne 800 000 ľudí a možno ju dosiahnuť siedmymi rôznymi cestami. Mariazell má veľký význam najmä pre krajiny bývalej Habsburskej monarchie.
Renesanciu prežila v minulých rokoch však aj „Cesta sv. Wolfganga“ z bavorského Regensburgu do St. Wolfgangu v rakúskej Soľnej komore – Salzkammergute – ktorá patrila v stredoveku medzi najdôležitejšie pútnické cesty vôbec. K ďalším pútnickým cestám cez Rakúsko patria okrem iných: „Pútnická cesta sv. Martina“ z Maďarska cez Eisenstadt do Francúzska, Európska pútnická cesta“ (Via Nova), „Pútnická cesta sv. Ruperta“ v Salzburgu, alebo „Mariánska cesta“, ktorá spája Mariazell s veľkým rumunským pútnickým miestom Sumuleu Ciuc v Sedmohradsku.
Motívy pútnikov sú podľa experta mnohoraké od potreby stíšenia sa v hektickom živote, cez hľadanie orientácie a nový prístup k stvorenstvu a k Bohu, až po jednoduchú radosť z putovania a spoznávania krajín a kultúr.
Mimoriadnu úlohu pre pútnikov zohrávajú podľa Stadlera kláštory. „Na mnohých pútnických cestách sú kláštory, ktoré ponúkajú pútnikom oddych na ceste, kultúru, či možnosť prenocovať a stávajú sa tak oázami popri ceste. K dlhšiemu pobytu pozývajú najmä kláštory v Dolnom a Hornom Rakúsku.
Oficiálne sa začína pútnická sezóna v Rakúsku tento rok 23. februára pri príležitosti 10. výročia existencie „Cesty sv. Benedikta“ v Korutánsku. … Vo väčšine iných diecéz sa začína sezóna na Veľkú noc. Vrchol tejto sezóny bude tvoriť Pútnické sympózium s názvom „Ako sa hodia k sebe spiritualita a turistika? Putovanie ako turistická oblasť“ 12. apríla vo Dome vzdelávania na zámku Großrußbach v Dolnom Rakúsku. Na sympóziu sa prihovoria pútnikom o. i. opát z Kláštora Göttweig, Columban Luser a luteránsky biskup Michael Bünker. Info: www.pilgern.at alebo www.pilgerwege.at) -zg-

Nemecko: „V posvätenom kostole sa nekričí ‚Allah Akbar‘“

Rottenburg-Stuttgart, 12.2.2019 (kath.net) 024 549 – „Katolícky kultový priestor, posvätený kostol, nie je miestom na volanie ‚Allah Akbar‘.“ Zdôraznil to Christian Hermes, dekan nemeckého Stuttgartu a dómsky farár Konkatedrály sv. Eberharda v Diecéze Rottenburg-Stuttgart pre kolínske „Dómske rádio“. Dekan Hermes v interview vysvetlil, prečo zakázal, aby sa omša pokoja ‚The Armed Man‘ (Ozbrojený muž) od Karla Jenkinsa predvádzala v dóme alebo v inom chráme mesta. Dokáže síce pochopiť, ako povedal, že kompozícia je myslená ako omša pokoja. Ale katolícky kostol nie je nijaká koncertná sieň. „Táto veľmi zaujímavá kompozícia, ktorá spája celkom rozdielne texty, no jej základom je vyznanie moslimskej viery ‚Allah Akbar‘, ktoré má predniesť muezín a nie spevák, môže byť primeraná pre koncertnú sieň, no pre posvätený kostol je to nepredstaviteľné. Iná možnosť sa pred rokmi realizovala v evanjelickom kláštornom kostole, tam však namiesto volania muezína urobili pauzu. No chór Solitude zastával názor, že sa tohto volania sa nechcú vzdať a nechápu, prečo to Katolícka cirkev nepripúšťa!
Rada pre náboženstvá v Stuttgarte, ktorú dekan Hermes tiež zakladal, vydala vyhlásenie, podľa ktorého každé náboženské spoločenstvo samo rozhoduje, čo vo svojich kultových a iných priestoroch povolí a čo nie a že to nemusí verejne obhajovať. Dekan Hermes:
„Je zaujímavé, ako sa to teraz vyzdvihuje. Myslím, že keby židovské spoločenstvo povedalo: v synagóge by volanie „Allah Akbar“ nebolo možné, tak by to nevyvolalo také rozhorčené reakcie, ako keď má tento postoj Katolícka cirkev.“
Stuttgartský dekan znova tiež pripomenul: „Kostol nie je koncertná sieň a nie je neutrálnym miestom pre podujatia, ale pre kresťanské bohoslužby posvätený priestor. A tento priestor a veriacich, ktorí si tento priestor cenia, ktorí sa tam modlia a slávia sväté omše, musíme tiež chrániť.“ -zg-

Mexiko: Suspendovali 152 kňazov za zneužívanie detí

Mexiko-City, 11.02.2019 (KAP/KNA) 024 548 – V Mexiku bolo podľa biskupskej konferencie v minulých deviatich rokov suspendovaných 152 katolíckych kňazov za sexuálne zneužívanie detí a mladistvých. Časť z nich je za závažnosť zločinov vo väzení, ako povedal predseda BKM arcibiskup Rogelio Cabrera Lopez z Monterrey, podľa novín „La Jornada“ z nedele.
Tieto počty uverejnila mexická cirkev v rámci príprav na stretnutie vo Vatikáne na túto tému 21. až 24. februára.
Počet obetí arcibiskup neuviedol. Tieto informácie mali doteraz iba jednotliví biskupi, no v Mexiku sa cirkev usiluje o zostavenie štatistiky z celej krajiny a vytvorenie cirkevného centra pre prípady zneužívania, ako povedal arcibiskup druhej najväčšej katolíckej krajiny sveta so 110 miliónmi veriacich. Prípady zneužívania rehoľníčok kňazmi v Mexiku nie sú známe, ako dodal. Ak by boli ďalšie obete, majú to biskupi hlásiť. –zg-

Brazília: Vláda má starosti kvôli Synode o Amazónii

„Rozhovory pápeža Františka s brazílskymi kardinálmi o synode sleduje tajná služba so starosťou.“

Brasilia, 11.02.2019 (KAP) 024 547 – Brazílska vláda za nového prezidenta Jaira Bolsonara si robí starosti, že Synoda biskupov o Amazónii v októbri vo Vatikáne by mohla spochybniť jej vlastnú politiku. Informovali o tom noviny „O Estado de S. Paulo“ v pondelok s odvolaním sa na Augusta Helena, šéfa brazílskych bezpečnostných síl. Zvlášť úsilie prezidenta Bolsonara proti ďalšej demarkácii oblastí domorodcov, ako aj jeho rázny kurz voči organizáciám, ktoré bojujú proti klimatickým zmenám vidí ohrozené „ľavicovou agendou progresívneho kléru“ a hovorí:
„Najmä v hraničných oblastiach krajiny v dažďových pralesoch pri Amazonke pôsobí už dlhšiu dobu silný vplyv cirkvi na politiku v oblasti životného prostredia a sociálnych vecí.“ Heleno to označil ako „miešanie sa do vnútorných záležitostí Brazílie“.
„Vláda sa proti tomu bude brániť, zmobilizuje guvernérov, starostov aj zástupcov cirkví a politické aktivity Cirkvi zneutralizuje,“ vyhlásil minister a bývalý armádny generál Heleno. „Predbežné rozhovory pápeža Františka s brazílskymi kardinálmi o synode sleduje tajná služba so starosťou.“
Bolsonaro už krátko po nástupe do úradu na začiatku roka previedol kompetencie demarkácie domorodých oblastí a dozor nad dažďovými pralesmi od národnej domorodej nadácie „Funai“ na ministerstvo poľnohospodárstva. Domorodci a organizácie na ochranu životného prostredia prudko potestovali. Nový prezident tiež zaviedol ostrejšiu kontrolu mimovládnych organizácií a vydal viaceré opatrenia na napomáhanie priemyselného poľnohospodárstva v domorodých oblastiach – čo bolo dovtedy zákonom zakázané.
Heleno vyjadril dôveru, že očakávaná kritika brazílskej vlády zo strany synody biskupov sa nakoniec bude môcť odstrániť: „Nebudú nijaké problémy. Obyvateľstvo bude dosť triezve na to, aby ukončilo zahraničné zásahy do oblasti Amazonky.“
Podľa novín „O Estado de S. Paulo“ sa brazílski diplomati pokúšajú pohnúť taliansku vládu k tomu, aby pred synodou intervenovala u Svätého stolca v tomto smere.
Vatikán vyhlásil už v lete 2018, že na synode bude stáť v centre „počúvanie domorodých obyvateľov a všetkých spoločenstiev, ktoré žijú v oblasti Amazonky“. Ako teraz brazílska vláda vyhlásila, trvá na tom, že vyšle aj vlastných zástupcov na prípravné stretnutia synody biskupov. Okrem toho v septembri usporiada sympózium, na ktorom bude prezentovať vlastné projekty pre Amazonku. –zg-

Biskupi ďakujú za Manifest viery kardinálovi Müllerovi

Vatikán, 12.2.2019 (kath.net/pl) 024 546 – Viacerí biskupi okamžite už verejne podporili Manifest viery kardinála Gerharda L. Müllera. Informuje o tom americko-nemecká žurnalistka Maike Hikson v „LifeSiteNews“.
Švajčiarsky pomocný biskup Marian Eleganti a americkí biskupi Joseph Strickland a Thomas Tobin sa poďakovali kardinálovi za Manifest viery.
Biskup Eleganti z Churu pre „LifeSiteNews“ povedal, že je kardinálovi Müllerovi „veľmi vďačný za jeho prorocké výpovede k otázkam viery a hlásaniu Evanjelia v dobe zmätenia a pomýlenosti medzi mnohými veriacimi a hľadajúcimi“.
Joseph E. Strickland, biskup z amerického Tylera (štát Texas) na Twitteri ďakoval Bohu „za silu a vernosť kardinála Müllera Kristovi a jeho náuke“ a vyzval: „Prijmime túto radostnú výzvu s novou silou!“ Neskôr v ďalšom tvíte uviedol:
„Petrova loď musí za nášho života odolávať najsilnejšej búrke … Vezmime si k srdcu Pánovu odpoveď ustráchaným učeníkom a majme silnejšiu vieru ako kedykoľvek predtým. Všetko, čo nás Pán učil, je pravda … pevne sa zachyťme JEHO PRAVDY“.
Thomas Tobin, biskup z amerického Providence (štát Rhode Island), na Twitteri napísal:
„Práve som si prečítal Manifest viery kardinála Müllera. Veľmi si cením jeho jasný, pregnantný a usporiadaný postup. Dokonale citované a vynikajúce zhrnutie viery. ‚Mária, Božia Matka, vypros nám milosť, aby sme zostali verní.“
Manifest viery už podpísalo vyše 13 000 veriacich.

Link k podpísaniu podpory Manifestu viery:
Unterzeichnungsmöglichkeit des Glaubensmanifestes

Ako kardinál Kasper manipuluje čitateľov

Komentár: Peter Winnemöller / Katholon

Bonn, 10.2.2019 (kath.net/https://katholon.de/pw) 024 545 – Bola len otázka času, kým niekto zo skupiny St. Gallen vystúpi do ringu. Kardinál Kasper kritizuje Manifest viery kardinála Müllera – tak znel titulok správ. Obsahuje polopravdy – tak znie obvinenie obrancu „celých právd“. Nuž dobre, celú pravdu, že napríklad Afričania nemôžu povedať svoj názor pri otázkach týkajúcich sa celej Cirkvi, pretože nechápu problémy Európy, to nám už raz vysvetlil. Tým sa kardinál Kasper postaral počas Synody biskupov o rodine o titulky.
Keďže Manifest viery kardinála Müllera nemožno napadnúť čo do obsahu, vnáša kardinál Kasper do hry zvláštne aspekty, ktoré sú pre daný kontext úplne nerelevantné. Je známou pravdou, že my kresťania veríme v toho istého Boha, ako židia a že okrem toho zdieľame s moslimami vieru v jedného Boha. Aký význam to má mať pre utvrdenie katolíkov vo viere, Kasper nevysvetlil. Argument svetového pokoja je milý, ale pomáha nám málo. Ekonomické otázky majú pre svetový pokoj oveľa väčší význam.
Kardinál Kasper obviňuje spolubrata v kolégiu kardinálov dokonca zo znetvorenia citátov Katechizmu. To je najhoršia manipulácia. Tu je exemplárne porovnanie:

Kasper:
K výpovedi, že civilne znovu zosobášení rozvedení a nekatolícki kresťania nemôžu Eucharistiu plodne prijímať, sa Manifest odvoláva na bod 1457 Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Müller:
Z vnútornej logiky sviatosti vyplýva ako samozrejmé, že rozvedené a civilne znova zosobášené osoby, ktorých sviatostné manželstvo ešte existuje, nie sú s katolíckou vierou a Cirkvou úplne spojení kresťania, ako aj všetci, ktorí nie sú príslušne disponovaní, Najsvätejšiu Eucharistiu neprijímajú plodne (1457), pretože im nestačí ku spáse. Na to poukazovať zodpovedá duchovným dielam milosrdenstva.

Tu sa exemplárne ukazuje, ako kardinál Kasper čitateľov manipuluje a kardinálovi Müllerovi podsúva výpovede, ktoré tak nikdy neuviedol.
Nápadné je okrem toho, že vyhlásenie kardinála Kaspera sa uvádza v plnom znení, no o Manifeste viery kardinála Müllera sa podávajú správy iba veľmi všeobecnými slovami. Manipulácia sa rozbieha. Svetské médiá zamlčujú tento prípad úplne, takže katolíci, ktorí sa neinformujú cez príslušné katolícke portály ako kath.net, CNA v nemčine, alebo denník Tagespost sa nedozvedia nič alebo až veľmi neskoro o Manifeste viery kardinála Müllera. Zostáva dúfať, že mnohí kňazi o ňom budú informovať a vyložia ho. –zg-

Na porovnanie – správa rakúskeho Kathpresu a nemeckej KNA:
Kardinál Kasper kritizuje „Manifest viery“ kardinála Müllera

Rím, 10.02.2019 (KAP/KNA) 024 544 – Emeritný kardinál Rímskej kúrie Walter Kasper reagoval na „Manifest viery“ kardinála Gerharda L. Müllera uverejnený v sobotu.
Ten obsahuje síce mnohé vety, s ktorými každý katolík „môže iba súhlasiť“. Na druhej strane ponúka „polopravdy“, príliš „paušálne výpovede“ , alebo iba „súkromné teologické presvedčenie“, ako uviedol Kasper v nedeľu vo vyhlásení, ktoré má nemecká Katolícka spravodajská agentúra (KNA).
Müllerov text bol uverejnený na mnohých internetových stránkach v angličtine, nemčine a taliančine. Ako dôvod uvádza Müller „šíriace sa zmätenie v náuke viery“.
Keďže Müller na konci textu píše o „podvode antikrista“, pripomína to Kasperovi Lutherovu kritiku pápeža. Kasper napísal, že nechce veriť, že za Manifestom stojí niekto, „kto sa právom zasadzuje za reformy v Cirkvi, no tie chce presadiť popri pápežovi a proti nemu“. To môže viesť „iba k zmäteniu a rozkolu“. „To by Katolícku cirkev vyhodilo z pántov,“ varuje bývalý predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.
Müller síce právom zdôrazňuje právo na vyznanie sa k Trojjedinému Bohu ako „fundamentálny rozdiel vo viere v Boha“ oproti iným náboženstvám, ale existujú aj spoločné rysy predovšetkým so židmi ako aj moslimami vo viere v jedného Boha“. „Či nie sú dnes tieto spoločné rysy zásadné pre pokoj vo svete a v spoločnosti?“ pýta sa Kasper.

„Katechizmus nepresne citovaný“
Kasper ďalej kardinála Müllera obviňuje, že Katechizmus cituje nepresne. Paušálne obvinenie, že „svedomie veriacich nie je dostatočne formované“, uráža mnohých veriacich, kritizuje Kasper. „A čo si musia myslieť napríklad obete zneužívania o vete ako ‚kňaz pokračuje na zemi v diele vykúpenia‘, ktorá je tak úplne nediferencovaná?“
Kardinál Müller zhrňuje v Manifeste viery na štyroch stranách zo svojho pohľadu zásadné pravdy viery Katolíckej cirkvi, podstatu Cirkvi a jej sviatostí. Bez konkrétneho uvedenia kritizuje Müller tým katolícko-moslimský dokument, ktorý podpísali pápež František a veľký imam Unievrzity Al-Azhar, Mohammad al-Tayyeb v Abu Dhabi.
Okrem toho sa Müller – znova bez výslovného uvedenia – stavia proti výkladom pápežského dokumentu „Amoris laetitia“ o manželstve a rodine z r. 2016, ako aj príručke nemeckých biskupov o svätom prijímaní pre konfesionálne zmiešané manželstvá. Nekatolíci nemôžu Eucharistiu prijímať plodne, pretože im nestačí ku spáse“, ako uvádza Müller.

Pápežský teológ nikdy nevidel dokument z Abu Dhabi!

Rím, 7.2.2019 (LifeSiteNews) 024 543 – Informované zdroje potvrdili, že pápežský teológ dominikán Wojciech Giertych, bol síce konzultovaný, no nikdy nevidel definitívnu verziu sporného „Dokumentu o ľudskom bratstve pre pokoj vo svete a spoločný život“, ktorý podpísal pápež František s veľkým imamom – šejkom Ahmadom el-Tayebom z káhirskej Mešity – 4. februára v Abu Dhabi. Táto správa „National Catholic Register“ je v protiklade s tvrdením pápeža Františka, že pápežský teológ „oficiálne prečítal a schválil“ dokument, ktorý dokonca vo Vatikáne niektorí nazvali „heretickým“.
Dokument vyvolal odpor medzi kresťanmi pre tvrdenie, že „pluralizmus a rôznosť náboženstiev sú Božou vôľou v jeho múdrosti“ – výpoveď, ktorú mnohí považujú za protirečiacu katolíckej viere. Niektorí sa pokúšali pasáž zľahčovať a vraveli, že sa to musí čítať v kontexte. Istý dominikán vyhlásil, že „vo svojom zmysle je táto výpoveď nesprávna a v podstate heretická“. Rešpektovaný katolícky historik sa zasa vyjadril, že „prevracia Sväté písmo naruby“.

Kto to schválil?
Počas tlačovej konferencie pri lete z Abu Dhabi sa pápež pokúšal upokojiť náladu a žurnalistom povedal:
„Chcem povedať jednu vec a opakujem to jasne: z katolíckeho pohľadu dokument neprekročil ani o milimeter Druhý vatikánsky koncil. Dokonca je tam viackrát citovaný. Dokument bol urobený v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Predtým než som ho schválil, prečítali ho niektorí teológovia a oficiálne ho aproboval pápežský teológ, dominikán s krásnou dominikánskou tradíciou – netreba teda robiť honbu na bosorky, ale treba vidieť, kde je správna vec. A on ho schválil.“
Pápežského teológa Wojciecha Giertycha OP menoval pápež Benedikt XVI. v r. 2005. Tento post majú dominikáni od stredoveku. Správa, že dokument nevidel, vyvoláva otázky – kto sú tí ďalší teológovia, ktorí dokument schválili? A keď ho pápežský teológ nevidel, kto schválil definitívnu verziu?
Pápež povedal, že dokument „sa pripravoval s dlhými úvahami a modlitbami“ a dodal: „Veľký imam so svojím tímom a ja s mojím tímom sme sa veľa modlili, aby sme pripravili tento dokument“ – celý rok. „Musel dozrievať, aby bol vierohodný, aby sme neporodili dieťa predčasne. Ak má niekto z dokumentu zlý pocit, ja to chápem. Nie je to každodenná vec a nie je to krok naspäť. Je to krok vpred, ktorý vychádza spred 50 rokov, od koncilu, ktorý sa musí rozvíjať. Historici hovoria, že koncil sa zakorení v Cirkvi až za sto rokov. My sme na polceste.“
Pápež tiež poznamenal, že aj v islamskom svete sú „rôzne názory“ na dokument.
Nie je to prvý raz, čo František argumentoval, že zjavne „nová“ náuka je v skutočnosti „rozvojom náuky“. …

Vatikán uverejnil program cesty pápeža do Maroka

Vatikán, 09.02.2019 (KAP) 024 542 – Vatikán uverejnil v sobotu podrobnosti k plánovanej ceste pápeža koncom marca do Maroka. Pápež okrem iného navštívi islamskú kazateľskú školu pre imamov, stretne sa s migrantami a bude sláviť verejnú svätú omšu.
Na programe cesty v sobotu 30. marca a v nedeľu 31. marca bude po príchode do Rabatu o 14. hod. privítanie v kráľovskom paláci a zdvorilostná návšteva u kráľa Mohameda VI. Potom sa pápež odoberie do 90 kilometrov vzdialenej Casablancy. Tam bude mať príhovor na Esplanáde pred mešitou Hassana II. k zástupcom politiky, diplomacie a občianskej spoločnosti.
Naspäť v Rabate navštívi František Mauzóleum kráľa Mohameda V. (1909-1961), za ktorého dosiahlo Maroko nezávislosť od Francúzska a Španielska v r. 1956/57.
Neskoro popoludní prvého dňa navštívi školu imamov – „Inštitút Mohameda VI.“ a stretne sa s migrantami pri sídle Charity Rabatskej arcidiecézy.
V nedeľu predpoludním navštívi pápež sociálne centrum v Temare, 15 kilometrov od Rabatu. Potom sa v katedrále Rabatu stretne s kňazmi, rehoľníkmi a členmi ekumenickej rady cirkví krajiny. Tam bude mať príhovor a pomodlí sa „Anjel Pána“.
Po obede bude pápež sláviť svätú omšu s veriacimi. Rozlúčka s Rabatom sa plánuje na 17.15 hod. –zg-

Najstarší kardinál sa dožíva 100 rokov

Rím, 10.02.2019 (KAP/KNA) 024 541 – Sto rokov to je 36 525 dní, 876 600 hodín a 3156 miliónov sekúnd. Ľudia, ktorí žijú sto rokov sú kvázi pozdvihnutí do novej sféry. V súčasnosti dosiahne tento prah najstarší kardinál Katolíckej cirkvi na svete, Kolumbijčan José de Jesus Pimiento Rodriguez 18. februára. Je iba tretí v klube storočných od r. 1750 – a zrejme aj v celej histórii kolégia kardinálov. Za biskupa ho menoval ešte pápež Pius XII. (1939-1958). Arcidiecézu Manizales viedol v tzv. kávovej oblasti Kolumbie v ťažkých časoch (1975-1996). Od r. 1983 v krajine zúrila občianska vojna s novou tvrdosťou: ako drogová vojna a so založením paramilitantných jednotiek. Ako uznanie za jeho službu Cirkvi a spoločnosti pápež František menoval tohto Kolumbijčana za kardinála na začiatku r. 2015.
Najstarším biskupom Cirkvi však Pimiento nie je. V tejto kategórii je len na 5. mieste – dobré tri roky za bývalým arcibiskupom La Sereny v Chile, ktorým je Bernardino Pinera Carvallo vo veku 103 rokov.

Z 223 kardinálov je 29 starších ako 90 rokov
Štatistický prehľad minulých 250 rokov ukazuje, že kardinál je očividne veľmi zdravé povolanie. Zo súčasných 223 kardinálov Cirkvi je 29 – a teda viac ako každý ôsmy – vo veku 90 a viac rokov. Za Pimientom nasleduje emeritný maronitský patriarcha Antiochie Libanončan Nasrallah Pierre Sfeir (98,7) a baskický kardinál Rímskej kúrie Roger Etchegaray (96,4).
Moderný človek žije stále dlhšie a to platí prirodzene aj pre kardinálov. Dominuje tu 21. storočie.
Najväčším prekvapením je však parížsky arcibiskup, ktorého nasadil ešte Napoleon Bonaparte – Jean-Baptiste de Belloy (1709-1808). Jeho Diecéza Marseille, jedno z najstarších biskupských sídel Francúzska, bola počas francúzskej revolúcie v r. 1791 zrušená. Keď pápež Pius VII. na žiadosť Napoleona v r. 1801 požiadal biskupov, aby sa formálne vzdali úradu, poslúchol 92-ročný Belloy ako prvý, väčšina biskupov nasledovala. Z vďačnosti ho Napoleon v r. 1802 urobil arcibiskupom Paríža a v r. 1803 bol menovaný za kardinála.
Napriek priam biblickému veku spravoval de Belloy parížsku cirkev s energiou a zotrval v úrade až do smrti vo veku 98,66 rokov. Žil 36 038 dní a tým bol takmer 200 rokov najstarším kardinálom histórie. Až kardinál Ignác Kung Pin-Mei (1901-2000), biskup Šanghaja, tento rekord prelomil. Asi 30 rokov života strávil v čínskom väzení a až v r. 1988 smel vycestovať do USA. Tam zomrel vo veku 36 017 dní – o 21 dní mladší ako de Belloy.
Štyri roky po kardinálovi Kungovi zomrel viedenský kardinál Franz König (1905-2004). Jeho život trval tiež presne 36 017 dní. Avšak de Belloya iba dobrý rok po Kungovej smrti predbehol Corrado Bafile. Tento vatikánsky diplomat (1903-2005), kedysi pápežský nuncius v Nemecku, bol v r. 2003 prvým kardinálom, ktorý prekonal vek 100 rokov.
Corrado Bafile je vo veku 101,5 rokov dodnes večným seniorom v kolégiu kardinálov. Na druhom mieste je vo veku 100,7 rokov Loris Francesco Capovilla (1915-2016), dlhoročný súkromný sekretár pápeža Jána XXIII. (1958-1963). Capovilla bol aj arcibiskupom Chieti a prelátom Loreta. V súčasnosti je najstarším menovaným kardinálom. Pápež František si chcel týmto gestom v r. 2014 uctiť aj svojho predchodcu, koncilového pápeža Jána XXIII. Jeho svätorečenie mohol tak Capovilla sledovať ako kardinál v bývalom dome svojho pána v Sotto il Monte Giovanni XXIII pri Bergame.
S odstupom je najstarším nemeckým kardinálom minulých 250 rokov Paul Augustin Mayer (1911-2010). Benediktín pochádzajúci z Altöttingu zastával od 70. rokov do r. 1991 dôležité úrady v Rímskej kúrii. Zomrel niekoľko týždňov po 99. narodeninách v Ríme a je na celkovom 5. mieste. O dva mesiace by ho však mohol predbehnúť libanonský kardinál Sfeir.
„Najväčšie šance“ na tomto zozname má v súčasnosti francúzsky kardinál Etchegaray. Dňa 15. februára dosiahne 35 208 dní života a predbehne Taliana, ktorým je Francesco Carafa della Spina di Traetto (1722-1818). „Iba“ o 220 dní neskôr by bol potom na 13. mieste a o rok by predbehol Rakúšana Alfonsa Máriu Sticklera (1910-2007).
A ešte k pápežovi Benediktovi XVI. Keby sme nechali Jozefa Ratzingera v štatistike kardinálov, tak by sa 23. februára posunul na druhé miesto v zozname najstarších Nemcov. Tam bol doteraz s 33 552 dňami života kolínsky arcibiskup Jozef Frings (1887-1978).
K najstaršiemu pápežovi histórie má však ešte ďaleko – Lev XIII. (Vincenzo Gioacchino Pecci, 1810-1903) žil 34 108 dní a zomrel vo veku 93,4 rokov – stále v úrade. –zg-

USA: Exorcizmus pred klinikou „Planned Parenthood“

New York City, 10.2.2019 (kath.net/jg) 024 540 – Kňaz z „Rehole bratov františkánov obnovy“ sa počas modlitbovej stráže pred potratovou klinikou organizácie Planned Parenthood modlil exorcizmus. Aleteia – Svetová katolícka sieť – uverejnila k tomu fotoreportáž (foto).
Zatiaľ čo sa účastníci akcie modlili ruženec, brat Fidelis viackrát obišiel potratovú kliniku. S krížom v ruke a štólou na krku sa modlil modlitby oslobodenia. Stále pritom kropil kliniku svätenou vodou.
„Nepriateľom nie je potratový lekár, spolupracovník Planned Parenthood, alebo politik, ktorý sa zasadzuje za uzákonenie potratu. Nepriateľom je to diabolské, ktoré potláča pravdu v srdciach ľudí a privádza ich k tomu, aby to nesprávne považovali za správne. Každá stratená duša, každé potratené dieťatko je tragickou stratou,“ napísal Jeffrey Bruno v správe pre Aleteiu. V potrate vidí aj duchovný boj, ktorý v našej kultúre prebieha.
Hnutia ako „40 Days for Life“ (40 dní pre život) si z toho urobili základ svojej práce a zažili mnoho obrátení. Jedným z nich je obrátenie Sue Thayerovej, ktorá v minulosti pracovala pre Planned Parenthood a teraz sa angažuje za život v „40 Days for Life“.
Federácia Planned Parenthood of America je najväčšou potratovou organizáciou a má kliniky po celej krajine. –zg-

Prípad Popieluszko: Obžalovali troch tajných

Varšava, 9.2.2019 (kath.net/jg) 024 539 – V Poľsku štátna prokuratúra obžalovala troch pracovníkov bývalej komunistickej tajnej polície, že s falošnými dôkazmi obvinili blahoslaveného Jerzyho Popieluszku (1947 – 1984) zo zločinu. Informuje o tom „Catholic Herald“.
Podľa vyhlásenia Komisie pre vyšetrovanie zločinov voči poľskému národu traja tajní ilegálne vtrhli do Popieluszkovho bytu. Deponovali tam muníciu, výbušniny a rôzne publikácie. To bol akt utláčania a prenasledovania kňaza z politických a náboženských motívov.
Pri domovej prehliadke v decembri 1983 títo traja spomínané predmety potom „objavili“. Popieluszka preto vyšetrovali za „podvratnú činnosť“, ako sa uvádza vo vyhlásení.
Traja obžalovaní boli spolu so štvrtým mužom odsúdení za vraždu Popieluszku v októbri 1984. Po revízii rozsudku boli však všetci štyria predčasne prepustení z väzenia, ako napísal „Catholic Herald“. –zg-

Biskup: Nijaké prijímanie pro-potratovým politikom

Washington, 8.2.2019 (kath.net/pl) 024 538 – Mons. Thomas Daly (foto), americký biskup zo Spokane (štát Washington D.C.), píše v liste veriacim svojej diecézy:
„Verejné svedectvo Andrewa Cuoma, katolíka a guvernéra štátu New York je neprijateľné. Guvernér Cuomo síce často hovorí o svojej katolíckej viere na podporu svojho zákonodarstva, no neúnavne podporuje potrat. (Cuomo žije v Diecéze Spokane). Nedávno vyjadril radosť zo schválenia zákona v štáte New York o povolení potratu až do 9. mesiaca!
Biskup Daly ďalej uvádza: „Politici žijúci v katolíckej Diecéze Spokane, ktorí tvrdohlavo a vytrvalo verejne podporujú potrat, nemajú dostávať sväté prijímanie bez zmierenia sa s Kristom a Cirkvou na spovedi. Cirkev sa pevne hlási k životu každej ľudskej osoby od počatia až po prirodzenú smrť. Boh sám je pôvodca života. To, že občianska vláda dovoľuje úmyselné vraždenie detí, je neakceptovateľné. Ak má katolícky politik na tom účasť, je to škandalózne.“
Biskup poprosil veriacich o modlitby „za našich politikov“, ktorých chce zverovať najmä „príhovoru sv. Tomáša Móra, štátneho služobníka, ktorý dal prednosť tomu, radšej umrieť rukou občianskych autorít, ako opustiť Krista a Cirkev“.
Biskup Joseph Strickland, z Tyleru (štát Texas), preposlal tvít biskupa Dalyho a poďakoval sa mu za to, že „jasne hlása Kristovu náuku“.
Biskup Rick Stika z Knoxville (štát Tennessee) na Twitteri, napísal, že u politikov, ktorí schvaľujú potraty, by sa malo zvážiť odmietnutie svätého prijímania. „To nie je trest, ale má to človeka priviesť naspäť k Cirkvi. Je to pre nich ako liek.“ V ďalšom tvíte napísal:
„Vedomé vraždenie nenarodených detí je vážne zlo. Chceme sa modliť za to, aby bol život chránený od počatia po prirodzenú smrť.“ –zg-

Stratégie diabla proti dobrým ľuďom

New York City, 8.2.2019 (kath.net/jg) 024 537 – Taliansky kňaz Lorenzo Scupoli opísal v 16. storočí dve stratégie diabla, ktorými chce priviesť k pádu ľudí, ktorí rastú vo svätosti. Philip Kosloski Scupoliho myšlienky zhrnul na stránke Aleteia – svetovej katolíckej siete.
„Diabol sa pokúsi dokonca cnosti nasadiť ako zbrane proti ľuďom a prevráti ich na neresti,“ píše Scupoli v knihe „Duchovný boj“.
Používa na to dve stratégie.
Po prvé – bude nás vovádzať do pokušenia predstavou dobrých skutkov, ktoré nemôžeme uskutočniť. To v nás môže vyvolať sklamanie a frustráciu. Tento stav môže byť pokušením vzdať sa boja o svätosť, pretože si uvedomíme, že nikdy nedokážeme byť dokonalí.
Scupoli uvádza príklad chorého, ktorý svoje utrpenie sprvu znáša s trpezlivosťou. Diabol mu predstavuje všetky dobré diela, ktoré by mohol za iných okolností konať a pokúša sa ho presvedčiť o tom, že by Bohu mohol oveľa lepšie slúžiť, keby bol zdravý. Potom diabol tento pocit zosilňuje a robí chorého stále nepokojnejším. Čím viac sa ten týmto zaoberá, tým rozrušenejším a nespokojnejším sa stáva.
Najlepšia pomoc spočíva v dôvere v Boha a sústredení sa na to, čo je v danej situácii možné. Namiesto nespokojnosti, čo by možno mohlo byť, by sme mali žiť tu a teraz. Boh sa o zvyšok postará.
Druhá stratégia spočíva v tom, že diabol použije naše získané cnosti na to, aby nás urobil na ne hrdými. Chce nám nahovoriť, že my sami sme jedinou príčinou týchto cností, alebo že sme lepší ako iní. To ľahko vedie k pýche.
Namiesto toho by sme si mali neustále uvedomovať, ako málo môžeme bez Božej milosti v náboženských veciach vedieť a robiť, ako odporúča Scupoli. Keď robíme v duchovnom živote pokroky, nemá to nič do činenia s nami, ale všetko je to od Boha, ako dodáva Kosloski. –zg-

Biskup Schneider: Stretnutie o zneužívaní zlyhá, ak neosloví homosexualitu

Kazachstan, 8.2.2019 (LifeSiteNews) 024 536 – Biskup Atanáz Schneider z Astany v Kazachstane sa vyjadril, že stretnutie biskupov vo Vatikáne o zneužívaní „je odsúdené na zlyhanie, ak neosloví hlavnú úlohu homosexuality v tejto kríze klerikálneho zneužívania“.
„Ak stretnutie o zneužívaní kňazmi vo Vatikáne neosloví otázku morálneho relativizmu a nevieru vo večnú platnosť šiesteho prikázania Desatora ako najhlbšej príčiny sexuálneho zneužívania kňazmi a ak nezdôrazní hlavnú úlohu homosexuálneho správania v prípadoch klerikálneho sexuálneho zneužívania, stretnutie podá len veľmi nezodpovednú odpoveď na problém a bude odsúdené na zlyhanie od počiatku, manifestujúc tak aj podivnú formu klerikalizmu,“ povedal biskup Schneider pre LifeSiteNews.
Biskup Schneider sa vyjadril pri podpore petície Zastavme homosexuálne siete v Katolíckej cirkvi, ktorú inicioval LifeSiteNews spolu so švajčiarskou organizáciou „Pro Ecclesia“. Biskup Schneider napísal, že „fakty ukazujú, že prevažná väčšina prípadov zneužívania kňazmi bola homosexuálnej povahy.“

Pápež František vyzval k stretnutiu o „Ochrane maloletých v Cirkvi“, ktoré organizuje americký kardinál Blase Cupich z Chicaga a stretnú sa na ňom predsedovia biskupských konferencií sveta.

Biskup Schneider ďalej uviedol, že „odporné sexuálne zneužívanie páchané kňazmi má korene v homosexuálnych sieťach v Cirkvi“ a zdôraznil:
„Najhlbším koreňom krízy zneužívania je pravdaže morálny relativizmus a neviera vo večnú platnosť šiesteho prikázania Desatora a v hlboké zlo sexuálneho aktu mimo sviatostného manželstva. S morálnym relativizmom a nevierou v šieste prikázania sa spája aj homosexuálna neresť a zlo medzi kňazmi. Súčasná kríza zneužívania vyniesla na povrch aj fakt existencie reálnych homosexuálnych sietí v Cirkvi.“

Biskup Atanáz Schneider, Astana: Dar Božieho synovstva

Výstižný komentár známeho biskupa

Na požiadanie na adrese: [email protected]

Naša príloha

Manifest viery kardinála Gerharda L. Müllera

Kath.net dokumentuje Manifest viery kardinála Gerharda L. Müllera,
Rím, 9. februára 2019 – 024 535

‚Nech sa vám srdce nevzrušuje!‘ (Jn 14,1)

Vzhľadom na šíriace sa zmätenie v náuke viery ma mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci a laici Katolíckej cirkvi poprosili o verejné svedectvo o pravde zjavenia. Je to prapôvodná úloha pastierov, ktorí vedú svoj zverený ľud na cestu spásy. To sa môže podariť iba vtedy, ak táto cesta je známa a sami ňou kráčajú vpred. Pritom platia slová apoštola: „Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal“ (1 Kor 15,3). Dnes už nie sú mnohým kresťanom známe zásadné náuky viery, takže rastie nebezpečenstvo, že zídu z cesty k večnému životu. Zostáva však od vekov vlastnou úlohou Cirkvi viesť ľudí k Ježišovi Kristovi, svetlu národov (porovn. L G 1). V tejto situácii si kladieme otázku o orientácii. Podľa sv. Jána Pavla II. predstavuje Katechizmus Katolíckej cirkvi „bezpečnú normu náuky viery“ (Fidei Depositum IV). Bol napísaný s cieľom posilňovať vo viere bratov a sestry, ktorých viera je „diktatúrou relativizmu“ masívne spochybňovaná.

1. Jeden a trojjediný Boh zjavený v Ježišovi Kristovi

Obsah viery všetkých kresťanov nachádzame vo vyznávaní Najsvätejšej Trojice. Skrze krst sme sa v mene Otca a Syna a Ducha Svätého stali Ježišovými učeníkmi, deťmi a priateľmi Boha. Rôznosť troch Osôb v Božskej jednote vyznačuje vzhľadom na iné náboženstvá zásadný rozdiel vo viere v Boha a obraze človeka (254). Vo vyznávaní Ježiša Krista sa rozlišujú duchovia. On je pravý Boh a pravý človek, počatý skrze Ducha Svätého a narodený z Panny Márie. Slovo, ktoré sa stalo Telom, Boží Syn, je jediný Vykupiteľ sveta (679) a jediný sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi (846). Preto Prvý list sv. Jána označuje za antikrista toho, kto jeho božstvo popiera (1 Jn 2,22), pretože Ježiš Kristus, Boží Syn od večnosti, je jedna podstata s Bohom, svojím Otcom (663). S jasnou rozhodnosťou sa treba stavať proti upadnutiu do starých heréz, ktoré v Ježišovi Kristovi videli iba dobrého človeka, brata a priateľa, proroka a moralistu. On je v prvom rade Slovo, ktoré bolo u Boha a ktoré je Boh, Synom Otca, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby nás vykúpil a ktorý príde súdiť živých a mŕtvych. Jemu jedinému sa klaniame v jednote s Otcom a Duchom Svätým ako jedinému a pravému Bohu.

2. Cirkev

Ježiš Kristus založil Cirkev ako viditeľné znamenie a nástroj spásy, ktorá sa uskutočňuje v Katolíckej cirkvi. On dal svojej Cirkvi, „ktorá vyšla z boku zosnulého Krista“ (766), sviatostné ustanovenie, ktoré zostáva až do dokonania (765). Kristus – Hlava – a veriaci ako údy Tela sú jednou mystickou osobou (795), preto je Cirkev svätá, lebo jediný sprostredkovateľ ustanovil jej viditeľnú štruktúru a neustále ju udržiava (771). Skrze ňu sa Kristovo vykupiteľské dielo sprítomňuje v čase a priestore v slávení svätých sviatostí predovšetkým v Eucharistickej obete, svätej omši (1330). Cirkev Kristovou autoritou sprostredkuje Božie zjavenie, ktoré sa vzťahuje na všetky prvky náuky, „vrátane morálnej náuky, bez ktorej spásonosné pravdy viery sa nemôžu zachovávať, prezentovať a pozorovať“ (2035).

3. Poriadok sviatostí

Cirkev je v Ježišovi Kristovi všeobsiahlou sviatosťou spásy (776). Ona neodráža seba samu, ale odráža Kristovo svetlo, ktoré vyžaruje z jej tváre. To sa deje iba vtedy, keď nie väčšina, ani duch doby, ale v Ježišovi Kristovi zjavená pravda sa stáva vzťažným bodom, pretože Kristus zveril Katolíckej cirkvi plnosť milostí a pravdy (819). On sám je vo sviatostiach Cirkvi prítomný.
Cirkev nie je ľuďmi založený spolok, o štruktúre ktorej môžu jeho členovia ľubovoľne hlasovať. Cirkev je božského pôvodu. „Kristus sám je prapôvodca úradu v Cirkvi. On ho ustanovil, jemu je daná plná moc a poslanie, smerovanie a stanovenie cieľa“ (874). Napomínanie apoštola platí dodnes: „Keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!“ (Gal 1,8). Sprostredkovanie viery je nerozlučne spojené s ľudskou vierohodnosťou jeho poslov, ktorí v niektorých prípadoch nechali svojich zverencov napospas vlkom, zneistili ich a ich vieru ťažko poškodili. Tu zasahuje slovo Písma tých, ktorí nepočúvajú pravdu a riadia sa svojimi vlastnými želaniami, ktoré šteklia uši, pretože už neznesú zdravé učenie: „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. (2 Tim 4,3-4).
Úlohou učiteľského úradu Cirkvi je, „chrániť ľud pred zmätením a slabou vierou, aby sa bez omylov vyznávala pôvodná pravá viera“ (890). To platí zvlášť vzhľadom na všetkých sedem sviatostí. Najsvätejšia Eucharistia je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“ (1324). Eucharistická obeta, v ktorej nás Kristus vťahuje do svojej obety na kríži, je zameraná na najvnútornejšie spojenie s Kristom (1382). Sväté písmo preto vzhľadom na prijímanie Najsvätejšej Eucharistie napomína: „Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi“ (1 Kor 11,27). „Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí prijať sviatosť zmierenia, pred svätým prijímaním“ (1385). Z vnútornej logiky sviatosti vyplýva ako samozrejmé, že rozvedené a civilne znova zosobášené osoby, ktorých sviatostné manželstvo ešte existuje, nie sú s katolíckou vierou a Cirkvou úplne spojení kresťania, ako aj všetci, ktorí nie sú príslušne disponovaní, Najsvätejšiu Eucharistiu neprijímajú plodne (1457), pretože im nestačí ku spáse. Na to poukazovať zodpovedá duchovným dielam milosrdenstva.
Vyznanie hriechov vo svätej spovedi najmenej raz do roka patrí k cirkevným prikázaniam. (2042). Ak veriaci svoje hriechy už nevyznávajú a neprijímajú rozhrešenie, tak vykúpenie vyprchá do prázdna – veď Ježiš Kristus sa stal človekom, aby nás vykúpil z našich hriechov. Aj pre ťažké hriechy i ľahké hriechy, ktoré po krste spáchame, platí plná moc odpustenia, ktorú vzkriesený Pán zveril apoštolom a ich nástupcom v biskupskom a kňazskom úrade. Súčasná prax spovede jasne ukazuje, že svedomie veriacich nie je dostatočne formované. Božie milosrdenstvo je nám darované, aby sme plnili jeho prikázania, aby sme sa tak stali jedno s jeho svätou vôľou a nie aby sme sa vyhýbali požiadavke obrátenia (1458).
„Kňaz pokračuje vo vykupiteľskom diele na zemi“ (1589). Kňazská vysviacka „mu prepožičiava svätú plnú moc“ (1592), ktorá je nenahraditeľná, pretože skrze ňu sa Ježiš Kristus vo svojom spásonosnom konaní sviatostne sprítomňuje. Preto sa kňazi dobrovoľne rozhodujú pre celibát ako „znamenie nového života“ (1579). Ide o odovzdanie seba v službe Kristovi a jeho prichádzajúceho kráľovstva. Vzhľadom na prijatie vysviacky v troch stupňoch tohto úradu sa Cirkev cíti viazaná „voľbou, ktorú učinil sám Pán. Preto nie je možné vysviacať ženy“ (1577). Podsúvať tu diskrimináciu ženy poukazuje iba na nepochopenie tejto sviatosti, pri ktorej nejde o pozemskú moc, ale o reprezentovanie Krista, Ženícha Cirkvi.

4. Morálny zákon

Viera a život patria nerozlučne k sebe, pretože viera bez skutkov, ktoré sa konajú v Pánovi, je mŕtva (1815). Morálny zákon je dielom Božej múdrosti a vedie človeka k prisľúbenej blaženosti (1950). Potrebná je preto znalosť Božích a prirodzených morálnych zákonov. „aby sa konalo dobro a dosiahol sa cieľ“ (1955). Jeho dodržiavanie je pre všetkých ľudí dobrej vôle potrebné pre spásu. Kto zomrie v stave smrteľného hriechu, bude navždy odlúčený od Boha (1033). To vedie k praktickým dôsledkom v živote kresťanov, z ktorých mnohí dnes žijú v zatemnení (porovn. 2270-2283; 2350-2381). Morálny zákon nie je bremenom, ale súčasťou oslobodzujúcej pravdy (porovn. Jn 8,32), skrze ktorú kresťan kráča cestou spásy a ktorá sa nesmie relativizovať.

5. Večný život

Mnohí sa dnes pýtajú, načo je Cirkev vlastne ešte tu, keď sa biskupi radšej vidia v úlohe politikov namiesto toho, aby hlásali vieru Evanjelia. Náš pohľad nesmie byť zrieďovaný vedľajšími vecami, ale musíme hlásať vlastný poklad Cirkvi. Každý človek má nesmrteľnú dušu, ktorá bude pri smrti oddelená od tela a on dúfa vo vzkriesenie z mŕtvych (366). Smrť robí rozhodnutie človeka za Boha alebo proti Bohu definitívnym. Každý sa musí bezprostredne po smrti postaviť pred mimoriadny súd (1021). Alebo je ešte potrebné očisťovanie, alebo sa človek dostane priamo do nebeskej blaženosti a smie hľadieť na Boha z tváre do tváre. Existuje však aj strašná možnosť, že človek až do konca zotrvá v odpore voči Bohu a definitívne odmietne jeho lásku a „tak sa sám hneď a naveky zatratí“ (1022). „Boh nás stvoril bez nás, ale nechce nás spasiť bez nás“ (1847). Večnosť pekelného trestu je strašná realita, ktorú – podľa svedectva Svätého písma – na seba privolajú všetci, „ktorí zomrú v stave smrteľného hriechu“ (1035). Kresťan prechádza úzkou bránou, „lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú“ (Mt 7,13).
Zamlčovať tieto a iné pravdy viery a ľudí príslušne učiť je najhorším podvodom, pred ktorým Katechizmus dôrazne varuje. Predstavuje to poslednú skúšku Cirkvi a vedie človeka k náboženskému šialenstvu lží, za „cenu jeho odpadu od pravdy“ (675). Je to podvod antikrista! „Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení“ (2 Thess 2,10).

Výzva

Ako robotníci v Pánovej vinici máme my všetci zodpovednosť tieto zásadné pravdy pripomínať tým, že sa budeme pridržiavať toho, čo sme sami prijali. Chceme dodávať odvahu, kráčať cestou Ježiša Krista s rozhodnosťou, aby sme tak skrze dodržiavania jeho prikázaní dosiahli večný život (2075).
Prosme Pána, aby nám dal spoznať, aký veľký je dar katolíckej viery, cez ktorú sa otvára brána k večnému životu. „Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi“ (Mk 8,38). Preto sa zasadzujme za posilnenie viery tým, že budeme vyznávať pravdu, ktorou je Ježiš Kristus sám.
Práve my, biskupi a kňazi sme oslovení, keď sv. Pavol, apoštol, Ježiša Krista, dáva svojmu spolubojovníkovi a nástupcovi sv. Timotejovi toto napomenutie na cestu: „Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu“ (2 Tim 4,1-5).
Nech Panna Mária, Božia Matka, nám vyprosí milosť, aby sme sa pevne držali pravdy Ježiša Krista bez zakolísania.

Vo viere a modlitbe spojený Kardinál Gerhard Müller,
Prefekt Kongregácie pre náuku viery v r. 2012-2017 Rím, 9.2.2019

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *