Život Cirkvi vo svete 27/2019

Obsah

Misie sv. Konštantína Cyrila a sv. Metoda

Po požiari Notre Dame veľká koncentrácia olova

NASA ako centrála novej náuky o spáse?

Taliansko: Kňaz vyzýva k usmrteniu Salviniho

Synovia obete násilia migranta žalujú Nemecko

Madonna: „Ježiš by podporil potraty“

Kardinál Kasper je za ‘nesviatostné, liturgické žehnanie’ žien

Veľká Británia: Veľká podpora deťom trestaným pre vieru

Španielsky spolok rodín vyhral spor proti ideológii gender

Záverečná správa z prípravy na synodu

Benedikt XVI. zrejme občas používa vozíček

Pápež František sa znova stretáva s Putinom

Stuttgart: Keď sa kostol stáva lotrovským pelechom

Nemecko: Odlišné listy od pápeža Františka?

Bartolomej I.: „Úcta k relikviám sv. Petra ma hlboko dojala“

Jezuita: Pápež menoval ‘mnohých’ pro-LGBT kardinálov a biskupov

Vatikán potvrdzuje neporušiteľnosť spovedného tajomstva

Kardinál Newman bude svätorečený 13. októbra

Juhokórejský biskup: Snívam o návšteve pápeža

Ikea prepustila pracovníka pre citáty z Biblie

Biskup Laun: „Postaviť sa pred Boha“

Benedikt XVI. čestným členom „Priateľov sv. Jozefa“

Mexiko: Strach pred únosom detí

Irak: Výstavba kresťanských domov na nížine Ninive

Katolícke školy navštevuje 60 miliónov detí

Rakúsko: Diecéza slávila dúhovú pastoráciu

USA: Biskup podporuje ‘oslavu’ s dúhovým krížom s Kristom

Čína: Vatikán odporúča kňazov registrovať sa v štátnej cirkvi

Biskup: „Koncilové výpovede už nie sú normou?“

Proces kanonizácie Fultona Sheena pokročil

Účastníci súkromnej „študijnej schôdzky“’ k synode o Amazonii

Cenné slová útechy vzácneho pastiera na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Vážená pani Zuzana!

Nečakal som, že sa dožijem takýchto čias. Ide o časy zahmlievania. Ale aj v týchto časoch máme poklad viery, ktorý tu zanechal Ježiš Kristus a jeho apoštoli a ktorý Cirkev nesie dejinami. Tento poklad je jasne sformulovaný a keď v niektorých dejinných úsekoch dôjde k zahmlievaniu, vieme si v pochybnostiach poslúžiť, že načrieme do pokladu viery minulých dôb. Vyžaduje si to jednoznačné presvedčenie, že Kristova Cirkev je jedna a nedeliteľná a dnes je to tá istá Cirkev, ako bola pred sto rokmi, či pred tisíc rokmi.
Už desaťročia s bolesťou sledujem ako mnohí angažovaní aj horliví kňazi, či veriaci radi Cirkev delia na Cirkev predkoncilovú a pokoncilovú. Toto delenie je nebezpečné a prináša už svoje ovocie. Jeho korene siahajú ďaleko pred terajší pontifikát. Pohŕdame učením Cirkvi pred koncilom a vytvárame akési pokoncilové učenie, v ktorom zahmlievame Kristovu pravdu a jasné svetlo z minulosti nechceme vidieť. Ak uznáme, že Kristova Cirkev je jedna nedeliteľná a kontinuálna tá istá pred každým koncilom i po ňom, budeme mať dosť svetla z minulosti aj v časoch hmlistých.
Kristus je Slnkom a to Slnko si dokáže poradiť s každou hmlou, len treba trpezlivosť. Ako hovorievala blahoslavená Zdenka, že za mračnami je jej milované slnko. Toto je naša nádej.

Prajem Vám požehnané dni a hlavne veľa zdravia a Božej pomoci.

S úctou + Andrej IMRICH

Uverejnené s láskavým povolením otca biskupa Andreja Imricha.

Misie sv. Konštantína Cyrila a sv. Metoda

„Sme prostá čeľaď“, písali Slovania cisárovi! Už 1156 rokov uplynulo od vtedy, čo cisár poslal vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu.

https://www.ta3.com/clanok/1159032/sme-prosta-celad-pisali-slovania-cisarovi-poslal-cyrila-a-metoda.html 5.7.2019 025 290

Napriek tomu, že tvorca prvého písma starých Slovanov Konštantín (Cyril) a jeho starší brat Metod boli Gréci, mali aj vzťah k Slovanom. Ako uviedol historik Ján Steihübel, ich otec Leon bol vysokopostaveným vojenským veliteľom v Soluni, pričom v okolí tohto mesta žili početní Slovania.
„Preto obaja bratia hovorili nielen grécky, ale naučili sa aj slovansky. A tak byzantský cisár mohol poveriť Metoda správou malého slovanského kniežatstva v Macedónsku. Metod spravoval toto kniežatstvo dlhú dobu, približne v rokoch 843 – 856 a tak mohol veľmi dobre porozumieť aj slovanským zvykom a obyčajom,“ povedal Steihübel.

Na Veľkú Moravu dvoch vierozvestcov vyslal cisár. Zdroj: TASR/Pavol Demeš

Bratia sa však podľa historika primárne ako občania Východorímskej ríše, neskôr zvanej Byzantská, pokladali za Rimanov.
„Rimania (Byzantínci) sa považovali za zdroj a vrchol všetkého vzdelania a civilizácie. Konštantín v jednej z odpovedi moslimským učencom zdôraznil prvotnosť, originalitu a prevahu rímskej (byzantskej) vzdelanosti, kultúry a civilizácie nad akoukoľvek inou slovami: Veď od nás vyšli všetky umenia,“ povedal Steinhübel.
List, ktorý knieža Rastislav poslal byzantskému cisárovi so žiadosťou o misiu podľa historika prezrádza, ako Slovania sami seba charakterizovali v porovnaní s civilizačne vyspelou Byzanciou. „My Slovania sme prostá čeľaď,“ citoval historik z listu.

Slovania sa považovali za jeden národ
Metod mohol podľa historika znalosť slovanského jazyka a slovanských zvykov, ktoré si osvojil v rodnej Solúni a v Macedónsku, využiť aj na Veľkej Morave čiže veľmi ďaleko od Solúne, keďže všetci Slovania ešte v tej dobe mali jazyk a zvyky rovnaké alebo aspoň veľmi podobné. „Slovania, napriek tomu, že boli rozdrobení na početné kmene a kniežatstvá, sa považovali za jeden národ, ktorý mal podobné zvyky, spôsob života, spoločných bohov a spoločný slovanský jazyk,“ dodal Steinhübel.
Sviatok svätých Cyrila a Metoda oslavujú rímski katolíci každoročne 5. júla ako pripomenutie symbolického výročia príchodu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863. Slovanské pravoslávne cirkvi majú vlastný deň oslavy svätých Cyrila a Metoda, ktorým je podľa pravoslávneho kalendára 11. máj a podľa občianskeho kalendára 24. máj. Všeobecný rímsky kalendár, ktorý platí od roku 1970, si pripomína pamiatku svätých bratov 14. februára, čo je dátum úmrtia svätého Cyrila.

* * * * * * *

Po požiari Notre Dame veľká koncentrácia olova

Paríž, 4.7.2019 (KAP/KNA) 025 289 – Koncentrácia olova po veľkom požiari parížskej katedrály Notre-Dame mala až 800-násobne prekročiť povolené hodnoty. Informovali o tom francúzske internetové noviny „Mediapart“ vo štvrtok s odvolaním sa na oficiálne hodnoty namerané v laboratóriách. To sa vzťahuje na interiér katedrály ako aj priestranstvo pred ňou, kde bolo prekročenie 500-násobné. Požiar zasiahol 400 ton olova na strechách chrámu. Olovo je rakovinotvorná látka, ohrozuje plodenie a môže vyvolávať génové mutácie.
Istá vedkyňa označila takúto koncentráciu olova ako „doteraz nevídanú“. Zdravotné riziká sú preto veľmi veľké. Naliehavo potrebné sú preto lekárske vyšetrenia najmä záchranných zložiek – hasičov a polície.
Noviny citujú aj kritiku defenzívneho prístupu štátnych orgánov k tomuto problému. Ich doterajšie mlčanie by mohlo mať za cieľ vyhnúť sa panike medzi obyvateľstvom a polemikám o chýbajúcich ochranných opatreniach, ako píšu noviny.

NASA ako centrála novej náuky o spáse?

Josef C. Haefely

Solothurn, 4.7.2019 (kath.net) 025 288 – Dnes, 50 rokov po prvom pristátí na Mesiaci v rámci vesmírneho programu Apollo centra NASA, ako sa zdá, prišiel čas novej generácii predstaviť legendárne postavy Neila Armstronga, Buzza Aldrina a Michaela Collinsa ako prorokov nového veku! Pritom je nápadné, že logo centra NASA sa práve medzi mladými zrazu všade objavuje ako ozdoba – na tričkách, čiapkach a módnych doplnkoch. Asi to nebude náhoda, veď toto logo je chránené obchodným zákonom. Teda je vedome šírené a zrejme na to, aby sa tak pod-prahovo sprevádzali nové iniciatívy v americkom vesmírnom programe a aby sa medzi širokými masami obyvateľstva pozitívne ujali.
Nové propagačné video s heslom „We are going“ (My ideme) má mladých ľudí znova oduševniť pre vesmírne lety. Hovorcom toho je William Shatner, ako kapitán Kirk z televízneho seriálu „Raumschiff Enterprise“.
Countdown ďalšieho pristátia na Mesiaci už beží. Podľa amerického viceprezidenta Penca sa ľudia majú o päť rokov vrátiť na Mesiac. „Prídeme naspäť, aby sme zostali“, tak znie nové heslo tejto misie.
Tak ako pri programe Apollo má sa na to zamerať kolektívna pozornosť ľudstva pod vedením americkej vlády: „Make America great again“ (Urobme Ameriku opäť veľkou) so starými a novými hrdinami dobytia Mesiaca ako sympatickými bohatierov a s USA, ktoré Rusom a aj Číňanom demonštrujú, kto na nebi aj na zemi drží v rukách hlavnú páku …!
Má sa tým posilniť aj viera, že koniec koncov všetko je realizovateľné? To, že ľudstvo zvládne svoje globálne problémy prostredníctvom techniky? Ako sa zdá, nič sa na to nehodí lepšie, ako globálna iniciatíva s potenciou spojiť sily pre konkrétny cieľ – nie na pozemský, ale na kozmický – a síce na návrat človeka na Mesiac a aj ďalej. S tým sa spája prísľub spásy – že odtiaľ sa vydáme ďalej a urobíme ďalší krok čoskoro aj na Mars. Červená planéta sa stáva projekciou panenskej náhradnej Zeme, záchranným člnom kontaminovanej domácej planéty!
Tento propagandistický scenár môže ľahko zatemniť pohľad na jednoduchú skutočnosť, že rozhodujúce otázky ľudstva nemožno riešiť upretým pohľadom na vesmír. Vykúpenie ľudstva nespočíva v zvodných víziách, v ktorých na Marse vegetujú ľudské kolónie, aby tam zabezpečili prežitie ľudstva. Pohľad stratený vo vesmíre sa zdá byť skôr akousi platňou pred hlavou ľudstva, aby sa zakrylo konkrétne vykúpenie človeka vtelením Boha pred 2000 rokmi.
Techniku a radosť „homo faber-a“ na objavovaní, rozvoji a výskume Stvoriteľ vložil do človeka a vyznamenáva ho tým a vyníma zo zvieracej ríše. No to vlastné ľudské sa prejavuje v jeho otvorenosti voči Bohu, jeho Vykupiteľovi. Môcť sa sním stretávať s dôverným ty – v tom spočíva pravý pokrok ľudstva! Tam, kde sa tento vzťah nahradzuje ľudskými výtvormi, tam sa každý pokus dobyť vesmír doslovne stráca v ničote. Vesmírne lety ako kolektívne napomáhané opojenie sú síce drahou, ale v konečnom dôsledku lacnou a nepoužiteľnou náhradou náboženstva.

Taliansko: Kňaz vyzýva k usmrteniu Salviniho

Rím, 4.7.2019 (kath.net) 025 287 – V Taliansku vyzval katolícky kňaz úplne vážne k usmrteniu u obyvateľstva obľúbeného talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho (foto). Informovali o tom noviny „Wochenblick“. Kňaz Don Giorgio De Capitani v rozhlasovom interview povedal, že sa cíti byť ministrom ohrozený, lebo ten „kradne demokraciu“. Kňaz vyhlásil, že si tým „iba nárokuje svoje právo na sebaobranu“.
Kňaz to povedal v súvislosti s novým zákonom, ktorý zabezpečuje právo na sebaobranu. V Taliansku sa vyskytujú stále znova sporné rozsudky súdov, ktorými boli odsúdení občania, ktorí sa bránili pri lúpežiach proti vlamačom. Súdy ich potom odsúdili za „neprimeranú sebaobranu“.
Kňaz celkom vážne povedal, že Salvini tým kradne demokraciu a že je potrebné rovnako v sebaobrane usmrtiť ministra. Ministra nakoniec označil ako „kus h…“ a jeho voličov ako „masu idiotov“.
Don Giorgio De Capitani už pred niekoľkými rokmi želal bývalému talianskemu premiérovi Silviovi Berlusconimu infarkt!
Tento rabiátny kňaz odôvodňuje svoje vražedné chúťky tak nepochopiteľne, že komentátor novín „Il Giornale“ vyjadril podozrenie, že kňaz hovoril v delíriu …
De Capitani v každom prípade pre „Radio 24, La Zanzara“ vyhlásil, že keď smieme v sebaobrane zabiť zlodeja, tak to možno aplikovať aj na ministra vnútra, ktorý kradne demokraciu.

Synovia obete násilia migranta žalujú Nemecko

Offenburg, 4.7.2019 (kath.net) 025 286 – „Žalujeme Spolkovú republiku na náhradu škody, pretože tiež nesie zodpovednosť za tento násilný čin svojou nekoordinovanou migračnou politikou!“
Dvaja synovia v Nemecku chcú zažalovať Spolkovú republiku Nemecko, pretože ich otca, dôchodcu Detlefa J. (75), pred nejakým časom v Offenburg surovo zbil migrant Ali M. zo Somálska. Otec bol v ohrození života, ako informuje „Bild“. Utečenec bezbrannému starému mužovi stále znova skákal po hlave a pritom kričal „Allah Akbar“. Odvtedy je muž upútaný na lôžko nedokáže si už na nič zo svojho života spomenúť a treba sa o neho starať 24 hodín denne. Synovia už teraz toho majú dosť a žalujú Nemecko na náhradu škody a bolestné.
Ralf J., jeden z nich, pre tlač vyhlásil, že nešťastiu sa dalo zabrániť, keďže muž už predtým zbil taxikára a po zatknutí ho znova prepustili na slobodu.
Ali M. v súčasnosti sedí vo vyšetrovacej väzbe v Offenburgu a k obvineniam mlčí.

Madonna: „Ježiš by podporil potraty“

Sydney (kath.net/jg) 025 285 – Americká speváčka Madonna (60) v interview vyhlásila, že Ježiš by ženy, ktoré chcú ísť na potrat, v tom povzbudil a podporil. Informoval o tom „The Catholic Post“.
V interview s austrálskym televíznym žurnalistom Andrew Dentonom ďalej povedala, že by sa rada stretla s pápežom Františkom, keby na to mala možnosť.
„Hovorme o Ježišovom postoji k ženám,“ povedala doslova. K potratu vyhlásila: „Nemyslíte, že Ježiš by súhlasil s tým, že žena má právo rozhodovať o tom, čo urobí so svojím telom?“
Speváčka vo svojej kariére opakovane provokovala používaním kresťanských prvkov a symbolov väčšinou s viac či menej sexuálnymi narážkami. Američanka talianskeho pôvodu pochádza z katolíckej rodiny.

Kardinál Kasper je za ‘nesviatostné, liturgické žehnanie’ žien

Vatikán, 3.7.2019 (LifeSiteNews) 025 284 – Nemecký kardinál Walter Kasper, blízky poradca pápeža Františka, povedal, že Cirkev je „slobodná v udeľovaní nesviatostného liturgického žehnania“ ženám, čo by nebolo sviatosťou vysviacky, ale potvrdilo by to ženy v službách Cirkvi, v ktorých už fungujú ako mimoriadne pomocníčky pri slávení Eucharistie, lektorky, alebo charitatívne a administratívne pracovníčky.
Kardinál to povedal pre „LifeSiteNews“ keď komentoval nedávne poznámky pápeža o diakonáte žien. Povedal, že nie je prekvapený z výsledkov pápežom zriadenej komisie pre skúmanie diakonátu žien v r. 2016. Bolo jasné, že diakonky nemali tú istú úlohu ako diakoni.
Pápež František povedal 10. mája na stretnutí rehoľných predstavených v Ríme, že „komisia našla málo, nie je veľa výsledkov, ale je to krok vpred“. …
Kardinál Kasper sa vyjadril, že nemá zmysel pokračovať v tejto diskusii, ale zdôraznil, že ženy dnes dostávajú oveľa dôležitejšie úlohy v Cirkvi ako v minulosti – ako mimoriadne pomocníčky pri slávení Eucharistie, vedúce liturgie slova a lektorky. Navrhol udeľovať im žehnanie podobné žehnaniu abatíš v prítomnosti veriacich a pri slávení Najsvätejšej Eucharistie.
„Otázka či sa diakonkám udeľovala sviatostná alebo nesviatostná ordinácia je stále sporná. Aj Medzinárodná teologická komisia zostala v vr. 2002 v tejto otázke rozdelená,“ vyhlásil kardinál Kasper.
„Jasné rozlíšenie siedmych sviatostí a svätenín existuje iba od 12. storočia. Je nehistorické premietať túto otázku naspäť do prvého tisícročia. Pozícia žien dnes je veľmi odlišná od tej v prvom tisícročí. Ženy majú dnes veľa funkcií, ktoré ďaleko presahujú funkcie diakoniek v prvom tisícročí. V týchto oblastiach by Cirkev mohla ustanoviť nové služby alebo úrady pre ženy s istým druhom žehnania bez ordinovania.“
Spomenul tiež ženy v Cirkvi, ktoré ako „sv. Katarína Sienska dosiahli viac ako všetci kardináli jej doby“. …

Veľká Británia: Veľká podpora deťom trestaným pre vieru

Londýn, 3.7.2019 (LifeSiteNews) 025 283 – Petícia LifeSiteNews podporujúca dve britské deti vylúčené zo školy pre ich kresťanskú vieru už dosiahla viac ako 11 000 podpisov.
Desaťročné dievča Kaysey a chlapec Farrell sú žiakmi školy Heavers Farm Primary School v Croydone, v blízkosti južného Londýna. Minulý mesiac deti požiadali učiteľa, aby ich ospravedlnil z hodín, kde ich žiadali, aby nosili dúhové farby LGBT a učili sa z materiálu o júni – „mesiaci pride“. Deti uviedli ako dôvod svoju kresťanskú vieru, no učiteľ to napriek tomu odmietol a obvinil ich z používania „homofóbneho jazyka“. Kaysey povedala, že riaditeľ začal na nich kričať pred celou triedou a nazval ich „sklamaním školy“. Potom ich vzal do inej miestnosti a tam im povedal, že oni chcú zabíjať osoby LGBT! Kasey to poprela, no musela zostať po škole. Obe deti tiež vylúčili na päť dní zo školy. …
V krajine sa už tvoria skupiny rodičov, ktoré sa sťažujú, že ich deti nútia zúčastňovať sa na podujatiach LGBT napr. s názvom „Som hrdý na to, aký som“ .
Ruth Andersonová jedna z matiek pre noviny „Croydon Advertiser“ vyhlásila, že v r. 2018 tieto udalosti opisovali rodičom klamne ako „oslavy sebaúcty“.
„Je to smiešne. Okolo školy boli dúhové vlajky a deťom kázali mať na sebe jasné farby. To nemá nič s hrdosťou, to je jasná podpora LGBT,“ povedala Ruth. „Ja nie som homofóbna, ale moja viera ma učí istý systém hodnôt a ja nechcem, aby škola rozhodovala o mojom dieťati miesto mňa!“

Španielsko: Spolok rodín vyhral spor proti ideológii gender

„Veda je zatemnená vplyvom ideológie LGBT, ktorá sa násilne vnucuje verejnosti.“

Madrid, 3.7.2019 (LifeSiteNews) 025 282 – Autonómna správa Madridu a okolia dostala od súdu príkaz sama zaplatiť pokuty, ktoré uložila v r. 2017 občianskej skupine za distribúciu brožúrky podporujúcej rodinu na 1709 škôl. V brožúrke sa kritizujú úpravy o LGBTQ, ktoré podporuje celé politické spektrum vrátane stredo-pravicovej strany.
Kritici vyhlásili, že úpravy nielenže porušujú základné práva ako sloboda prejavu, ale uzurpujú si moc súdov ukladaním pokút ľuďom, ktorí majú iné názory.
Brožúrka mala titul: „Viete, čo chcú učiť vaše deti v škole? Sexuálne indoktrinačné zákony.“
Podľa organizácie za obranu rodiny na súde sa neobjavil nijaký predstaviteľ správy Madridu, aby bránil svoje konanie. Vyhlásila, že mestské správy chcú umlčať občianske združenia finančnými sankciami a uviedla:
„Ale súd dal za pravdu nám. Chceli sme iba upozorniť rodičov, že ich deti chcú učiť nejakej ideológii bez ich súhlasu. Veda a v tomto prípade biológia, je zatemnená vplyvom ideológie LGBT, ktorá sa násilne vnucuje verejnosti.“
Úpravy odsúdili aj niekoľkí biskupi vyhlásením, že porušujú náboženskú slobodu a slobodu svedomia ako aj prezumpciu neviny. …

Záverečná správa z prípravy na synodu

Rím, 3.7.2019 (kath.net/LSN/jg) 025 281 – Cirkevná sieť Pan-amazonie REPAM uverejnila záverečnú správu zo súkromného prípravného stretnutia k Synode biskupov o Amazonii, ktoré sa konalo 24.-26. júna v Ríme. (Link na konci článku).
Správa obsahuje návrh svätiť ženatých mužov za kňazov a podporuje aj k diakonskú vysviacku žien.
Správa poukazuje na to, že vysviacka ženatých mužov nie je „nijaký zlom v tradícii Cirkvi“. „Aj dnes existujú s Rímom spojené východné cirkvi a takisto sa konajú vysviacky ženatých mužov, ktorí konvertujú do Katolíckej cirkvi z iných kresťanských vyznaní.“
Účastníci stretnutia preto navrhujú, robiť vysviacky ženatých mužov na kňazskú službu s úlohou udeľovať Eucharistiu, sviatosť zmierenia a pomazanie chorých. „Vzhľadom na situáciu v Amazonii je lepšie zmeniť kritériá voľby a prípravy kňazov, ako nechať farnosti bez Eucharistie,“ uvádza sa v dokumente.
„Neodmysliteľné poslanie“ žien v oblasti Amazonky je „evidentné“. „Vedúcu úlohu žien v cirkvi Amazonie treba preto uznať. Treba zriadiť príslušné pozície, v ktorých by ženy mohli vykonávať svoju službu a svoju autoritu.“ Zvlášť by sa mali znova začať „úvahy vzhľadom na diakonát žien“.
„Dúfame, že synoda bude napomáhať dôstojnosť a rovnosť žien vo verejných, súkromných aj cirkevných sférach,“ píšu účastníci v dokumente.
Hlavnými účastníkmi stretnutia boli kardinál Kasper, kardinál Baldisseri a kardinál Hummes.
(Pozri zoznam účastníkov stretnutia v správe ŽC celkom dolu).

Link k článku na LifeSiteNews v angličtine:

Pre-Amazon Synod private meeting calls for female diaconate, Vatican in attendance

Benedikt XVI. zrejme občas používa vozíček

Vatikán, 3.7.2019 (kath.net/pl) 025 280 – Emeritný pápež Benedikt XVI. musí už príležitostne zrejme používať vozíček. Možno to vidieť z fotografie, ktorú uverejnilo americké veľvyslanectvo pri Svätom stolci na Twitteri.
V prvej chvíli možno pri prezeraní fotografie pomyslieť na to, že Vatikán v júni dementoval správy, že Benedikt XVI. utrpel porážku. Hovorca Alessandro Gisotti vtedy povedal, že tieto správy sú falošné. Fámy o miernom prípade ischémie obiehali vtedy po internete. No aj bez porážky 92-ročný emeritný pápež, ktorý rokmi stále viac slabne, môže mať dôvod používať vozíček. Možno bola práve nejaká cesta pre neho príliš dlhá, alebo mu rímska klíma mohla zaťažiť krvný obeh.
Benedikt XVI. už dlhšie používa opornú pomôcku na chôdzu a má aj náramok so systémom na privolanie pomoci.
Americké veľvyslanectvo napísalo:
„Veľvyslankyňa @ Cally Gingrichová a hovorca @ NewtGingrich mali veľkú česť byť pozvaní na súkromnú audienciu u Benedikta XVI.“
Je zvláštne, že Newta Gingricha tu označili ako „hovorcu“ . On bol skutočne bývalým hovorcom Domu reprezentantov USA (1995 – 1999).

Pápež František sa znova stretáva s Putinom

Rím-Moskva, 2.7.2019 (kath.net/KAP) 025 279 – Ruského prezidenta Vladimíra Putina vo štvrtok opäť prijme pápež František vo Vatikáne. Po r. 2013 a 2015 to bude ich tretie stretnutie na súkromnej audiencii. Možné témy rozhovoru môžu byť Sýria, kresťania na Blízkom Východe a konflikt na Ukrajine. Deň po Putinovi príde do Vatikánu aj dlho plánovaná návšteva vedenia Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine.
Moskovský katolícky arcibiskup Paolo Pezzi (58) sa k audiencii pre Putina vyjadril s dôverou:
„Pápež má čo povedať, má čo navrhnúť, ale je to aj človek, ktorý načúva, ktorý odpovedá na otázky o tom, čo cíti a to robí stretnutie dynamickým. To vytvára dialóg. Je to v hlbokom zmysle výmena myšlienok a obohatenie a nie konfrontácia.“
Podľa Pezziho nie je cesta pápeža do Ruska vylúčená, „no nie je ani potrebná“. Ocenil, že táto návšteva sústredí pozornosť verejnosti na prítomnosť katolíckej menšiny v Rusku.
Obrovská Ruská federácia má iba štyroch biskupov. Z viac ako 140 miliónov Rusov je iba okolo 800 000 katolíkov. Arcibiskup Pezzi je v Moskve od r. 2007.

Moskva tlmí nádeje na návštevu pápeža
Metropolita Hilarion (Alfejev) z Moskvoského patriarchátu nedávno povedal, že taká návšteva „nie je momentálne v agende bilaterálnych vzťahov“.
Súčasná návšteva Putina u pápeža nasleduje tesne po 10. výročí nadviazania diplomatických stykov medzi Svätým stolcom a Ruskom. Oznámili to 3. decembra 2009 po stretnutí ruského prezidenta Dimitrija Medvedeva s pápežom Benediktom XVI. (2005-2013). Prvým podnetom bolo stretnutie pápeža Jána Pavla II. a generálneho sekretára Ústredného výboru KS SZ Michaila Gorbačova 1. decembra 1989. Od r. 1990 boli vyslaní „stáli predstavitelia“ pri Svätom stolci a v Moskve.

Vzťahy historicky vážne zaťažené
Posledný predstaviteľ zastúpenia pápeža v Petrohrade musel po októbrovej revolúcii 1917 opustiť krajinu. Aj keď kontakty medzi Svätým stolcom a Moskvou siahajú do 14. storočia, až v roku 1816 – po Viedenskom kongrese – boli nadviazané diplomatické vzťahy s Ruskou ríšou za Alexandra I. – vedúcou mocou Európy – pričom však Vatikán nevyslal stáleho predstaviteľa do Petrohradu.
V 19. storočí boli vzťahy vážne zaťažené spojitosťou Katolíckej cirkvi s poľským a litovským národným hnutím. V sporoch išlo o obsadenie biskupských stolcov, aj o rušenie katolíckych kláštorov a v r. 1839 o násilné začlenenie Gréckokatolíckej cirkvi do Pravoslávnej cirkvi. Vplyv mala aj svetová politika – otázky Bosporu a Dardanel, situácia kresťanov v Osmanskej ríši atď.
Po revolúcii 1917 došlo k jedinej bilaterálnej dohode medzi Sovietskych zväzom a Svätým stolcom. V marci 1922 to bola dohoda o vyslaní pápežskej misie pomoci pre dramatický hladomor v Rusku. V neskorých 20. rokoch boli ešte zákulisné diplomatické kontakty, ktoré však neviedli k výsledkom.
Až v r. 1967 sa vytvoril „stabilný pracovný základ“ pre vatikánskych a ruských diplomatov. Minister zahraničia Andrej Gromyko sa viackrát stretol s pápežmi Pavlom VI. a Jánom Pavlom II. V súvislosti s formálnym pristúpením Svätého stolca ku Zmluve o zákaze atómových zbraní cestoval „architekt vatikánskej ostpolitiky“ – arcibiskup Agostino Casaroli vo februári 1971 do Moskvy.

Stuttgart: Keď sa kostol stáva lotrovským pelechom

Stuttgart, 2.7.2019 (kath.net/rn) 025 278 – „A povedal im: ´Napísané je: „Môj dom bude domom modlitby.´ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ (Lk 19,46)
Tento biblický citát pripomínajú akcie, ktoré už dva roky prebiehajú v katolíckom kostole v nemeckom Stuttgarte. Čo sa tam deje?
„My máme kostol, máte vy nejakú ideu?“ S touto otázkou sa obrátil Kostol sv. Márie v Diecéze Rottenburg-Stuttgart v r. 2017 na ľudí mesta Stuttgart a dostal aj návrhy: Sv. Mária ako divadlo, kaviareň, priestor na podujatia, kulisa, platforma, galéria, trhovisko. Zvlášť bizarné je, že farnosť to všetko aj presadila a diecéza to trpí. Kostol sa tak stal pod dohľadom pastoračného asistenta a s pomocou spolku organizujúceho večierky „lotrovským pelechom“ v biblickom zmysle. Farnosť to chápala ako „proces“ a ako „priestor stretávania“.
Katolíci z farnosti aj mimo nej však už mesiace majú naozaj dosť z tohto profanovania svojho kostola. Zozbierali 600 podpisov, predtým poslali sťažnosti dekanovi, neskôr biskupovi a aj na Biskupskú konferenciu Nemecka (BKN).
Istý katolík z farnosti pre kath.net povedal: „Žiaľ všetko bez úspechu. Pastoračný referent realizuje svoj projekt „Sv. Mária ako …‘ naďalej.“
V liste biskupa Gebharda Fürsta z januára, ktorý má kath.net k dispozícii, sa protestujúcim po vyše troch mesiacoch čakania iba oznámilo, že biskup vec „vzal na vedomie“ a príslušné miesta boli požiadané, aby vec riešili. V liste sa tiež tvrdilo, že „niektoré detaily“ projektu sa medzitým zmenili.
Aj v liste Biskupskej konferencie Nemecka z marca 2019 sa lapidárne poukázalo na list biskupa, podľa ktorého je zabezpečené, že Kostol sv. Márie zostáva ako „miesto viery a rímsko-katolícky chrám“ spoznateľný, čo možno aj prežívať.
Akú cenu mali výpovede biskupa a BKN sa prejavilo už o niekoľko týždňov. Práve na Popolcovú stredu sa konala v kostole tanečná zábava so vstupným 16 eur! Koncom marca sa v ňom konal blší trh šatstva s jedlom a pitím. A nedávno bola v tomto katolíckom kostole výstava o mešitách v Stuttgarte.

Nemecko: Odlišné listy od pápeža Františka?

Peter Winnemöller

Linz, 2.7.2019 (kath.net) 025 277 – Na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla v roku Pána 2019 dostali katolíci v Nemecku list od pápeža Františka z Ríma. List rozšírili na internete. Môže a má ho čítať každý. Je rozhodne nevyhnutné, aby sme si list prečítali sami, keďže „myslitelia a napomáhatelia v myslení“ už dávno konajú svoje dielo … Lepšie bude, ak budeme myslieť sami.
V Bonne a Mníchove využili čas pred príchodom listu na „prípravu“ s cieľom zachrániť tzv. synodálnu cestu. Preto vznikli záujmové interpretácie z oficiálnej strany. A prihlásili sa aj iné hlasy rovnakého či iného zamerania.
Pozorný pozorovateľ mohol pritom nadobudnúť zaujímavý dojem. V Mníchovskej arcidiecéze, aj na sekretariáte Biskupskej konferencie Nemecka (BKN) v Bonne ale aj v Centrálnom výbore nemeckých katolíkov (ZdK) akoby mali úplne iný list ako v bavorskom Regensburgu. Do Essenu prišiel skôr ten list z Mníchova. V Kolíne sa zdá byť rovnaký ako v Regensburgu.
Pre katolíkov bol pôvodný pápežov list na kath.nete a iných katolíckych médiách v plnom znení. Tak si mohol každý utvoriť názor bez vplyvu Bonnu či Mníchova. A to sa aj stalo. No tvorba názorov v tomto nie je v nemeckej oblasti v nijakom prípade uzavretá. Nech si to každý katolík teda prečíta sám a utvorí si svoj obraz. Adresátmi listu totiž nie sú biskupi ani klérus, ale Boží ľud od batoľaťa po starca.
Svetové médiá hlásia, že ide o brzdu tzv. synodálnej cesty, keďže pápež požaduje sensus ecclesia. Z Regensburgu generálny vikár Michael Fuchs konštatoval, že synodálnu cestu nemožno po tomto liste v nijakom prípade realizovať tak, ako to plánuje biskupská konferencia a „ZdK“.
Kolínsky arcibiskup dospel k záveru, že list je výzvou k nevyhnutnému úsiliu o evanjelizáciu a pápež odmieta taktický nový smer cirkvi v Nemecku.
Udivene si však pretrieme oči, keď naproti tomu čítame spoločné vyhlásenie kardinála Marxa a Thomasa Sternberga, v ktorom sa nadchýnajú, ako veľmi pápež katolíkov v Nemecku povzbudzuje k synodálnej ceste!
Tu sa už pýtame, či všetci čítali rovnaký list. Také rozdielne stanoviská aj to, že sa tak rýchlo objavili, má svoj dôvod. Na pochopenie sa musíme dôkladne prizrieť realite moderného sveta médií. Nie je normálne, že pri dnešnej záplave informácií sotva niekto – aj mediálni pracovníci! – dokonale vníma pravé zdroje informácií. Preto je v našej mediálnej spoločnosti rozhodujúce, čo vydávajú sekundárne zdroje a vedúce médiá v komentároch. Dnes používané metódy sú v podstate „wording a framing“ – voľba slov a rámec ich zasadenia. Sú odborníci, ktorí sa na toto špecializovali! V politike a hospodárstve sú to dobre platené agentúry, ktoré pôsobia v zmysle protagonistov. A aj v cirkvi sa takéto metódy stále viac používajú. …
Ak si tu nájdem správny rámec – napr. ľuďom prikloneného pápeža, ktorý stále hovorí o synodalite a usiluje o pokrok Cirkvi, tak už je to s polovice hotové. Pripomenúť tohto pápeža ponúka primeraný rámec (frame), ktorý potom takmer sám vygeneruje zamýšľané výpovede! Zvolený výber jazyka znie – „ … on nás povzbudil …“. Tým je všetko povedané. Je tu priestor na interpretáciu. To je oficiálny prístup k čítaniu listu. Všetci oficiálni predstavitelia sa toho majú držať. Protagonisti spornej synodálnej cesty sa dokonca cítia zmocnení plánovaným spôsobom pokračovať. A to aj budú robiť. Sotva niekto si všimol, že sa sami zmocnili a primárny zdroj odstavili na ľad.
Niektoré diecézy ako Paderborn naozaj jednoducho prevzali vyhlásenie z Bonnu. Iné ako Stuttgart, Limburg, či Essen siahajú k „framingu a wordingu“ biskupskej konferencie alebo sú tomu blízko.
Kritika prichádza iba ojedinelými hlasmi z episkopátu. Našťastie ich máme. Napriek tomu treba v princípe rátať s tým, že v opatreniach pre synodálnu cestu budú pokračovať ako plánovali! BKN aj ZdK už majú dlhý cvik v ignorovaní Ríma a sledujú svoju vlastnú agendu. Jedinou opciou by bolo keby týmto listom nastal posun vo väčšine v BKN. Treba teda vyčkať. Možno to podporiť citeľným tlakom Božieho ľudu. Pomohol by odpor laikov kráčať touto synodálnou cestou. Väčšina názorov v sociálnych médiách je totiž bližšia Kolínu a Regensburgu ako Mníchovu a Bonnu.
Tí, ktorí list čítali, majú teda viac tendenciu pápeža chápať tak, že synodálna cesta v Nemecku môže byť iba cestou na pôde náuky Cirkvi. Spoznávame, že manipulačná voľba slov a rámca nefungujú iba vtedy, keď sa ľudia sami informujú a sami myslia. Výzva prečítať si list naozaj sami tak dostáva ešte raz zreteľne väčší význam.

Bartolomej I.: „Úcta k relikviám sv. Petra ma hlboko dojala“

Svätý Otec František urobil mimoriadne ekumenické gesto. V deň slávnosti sv. Petra a Pavla 29. júna podaroval konštantínopolskému patriarchovi Bartolomejovi vzácny relikviár svätého apoštola Petra, uchovávaný vo Vatikáne. Pápež odovzdal bronzovú skrinku s čiastočkami kostí arcibiskupovi Jóbovi z Telmessosu, ktorý viedol konštantínopolskú delegáciu na slávnosti v Ríme.
Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-07/papez-daroval-patriarchovi-bartolomejovi-relikvie-svateho-petra.html
Istanbul, 5.7.2019 (kath.net/pl) 025 276 – Grécko-pravoslávny ekumenický patriarchát v Konštantínopole prijal relikvie sv. Petra s veľkým dojatím. Patriarcha Bartolomej I. k tomu povedal:
„Pápež František urobil veľkolepé, bratské historické gesto, že nám daroval fragmenty relikvií sv. Petra, zakladateľa Cirkvi Ríma, ktoré som si práve uctil a ktoré ma hlboko dojali. Bolo to smelé, odvážne rozhodnutie, ktoré pápež František urobil v kostole v Konštantínopole, že čo mu vyjadrujeme našu vďačnosť. Takto informovali o tejto akcii médiá pravoslávnych cirkví.

Jezuita: Pápež menoval ‘mnohých’ pro-LGBT kardinálov a biskupov

New York, 1.7.2019 (LifeSiteNews) 025 275 – Pred jedným z najväčších pochodov homosexuálov „Pride“ páter James Martin SJ slávil omšu, kde povedal „pro-LGBT katolíkom“, aby mali nádej, lebo „pápež František má priateľov LGBT“ a menoval mnohých v Cirkvi, ktorí podporujú osoby LGBT.
Páter Martin je konzultantom vatikánskeho Úradu pre komunikácie a robí kampaň lepšiemu prijímaniu homosexuality v Katolíckej cirkvi. Tento jezuita ponúkol „Pre-Pride Mass“ (omšu pred pochodom pride) 29. júna vo Farnosti sv. Františka Assiského v New York City, známeho „pastoráciou LGBT“, ktorá neuznáva náuku Cirkvi o sexualite. Jeden z vodcov tejto „pastorácie“ zbieral finančné dary pre potratovú organizáciu „Planned Parenthood“.
Páter Martin povedal, že „katolíci LGBT“ by mali byť „nepoddajní“ v reakcii na kritiku ideológie LGBT a že v ostatných rokoch sa urobilo „veľa pozitívnych krokov pre katolíkov LGBT“. Hovoril o „dvoch veľkých trendoch, ktoré možno zhrnúť dvomi slovami: ‘Pápež František’.“ Dodal, že jeho päť najznámejších slov je stále: ‘Kto som ja, aby som súdil?’ v súvislosti s homosexuálmi.
„Pápež je prvý, kto použil slovo gay. On má priateľov z LGBT komunity a menoval mnohých kardinálov, arcibiskupov a biskupov, ktorí podporujú osoby LGBT,“ povedal jezuita.
Ďalší pozitívny trend je pre jezuitu, že „stále viac katolíkov je otvorených vo svojej genderovej identite a s rodinami vnášajú nádej a túžby do svojich farností a tak sa pomaly mení kultúra Cirkvi“!
Napriek tomuto trendu sa páter sťažoval, že „toto je ťažká doba pre katolíkov LGBT“. Uviedol prepúšťanie homosexuálov civilne zosobášených z katolíckych škôl, ktoré vyžadujú sobáše muža a ženy a model katolíckej náuky. … A dodal:
„Stále sa vydávajú dokumenty a výpovede, ktoré prezrádzajú, že niet najmenšieho svedectva, že počúvali skúsenosti ľudí LGBT a ich rodín.“
Martin potom odsúdil aj „homofóbnych pastierov, pastoračných pracovníkov a farníkov“ a v kázni ďalej povedal:
„O to viac dôvodov byť ako Ježiš – to znamená byť nepoddajný. LGBT katolíci, ich rodičia a príbuzní sú takisto súčasťou Cirkvi ako pápež, váš biskup alebo ja. Uvedomte si svoje korene v krste a požadujte svoje miesto vo vašej cirkvi. Niekedy vás rodina zle chápe, tak ako Ježišova rodina. Niekedy sa cítite nevítaní ako Ježiš v Samárii. Niekedy sa budete cítiť ako bez domova, tak ako sa cítil Ježiš. Ale nezhody sú súčasťou cesty. Je to súčasť toho byť s ním.
Osoby LGBT by sa mali plne zúčastňovať na všetkých sviatostiach a službách Cirkvi. Nielen byť vítaní a zahrnutí, ale aj vedúci.“
Páter pokračoval ideou, že Boh stvoril ľudí, aby mali aj homosexuálnu identitu a dodal: „Buďte hrdí, že ste katolíci. Buďte takými LGBT katolíkmi, akými ste boli povolaní samým Ježišom Kristom.“
Na záver jezuita zaželal „šťastný mesiac pride všetkým mojim mnohým katolíkom LGBTQ“. …

Vatikán potvrdzuje neporušiteľnosť spovedného tajomstva

Vatikán, 1.7.2019 (kath.net/KAP) 025 274 – V situácii škandálu zneužívania potvrdil Vatikán neporušiteľnosť spovedného tajomstva. Vatikánsky súdny dvor penitenciárie sa vo vyhlásení bráni proti očakávaniam, že Katolícka cirkev by mala prispôsobiť svoj právny poriadok právnemu poriadku jednotlivých štátov.
Predseda súdu kardinál Mauro Piacenza súčasne zdôraznil, že uchovanie spovedného tajomstva nepredstavuje ospravedlnenie, ani tolerovanie zneužívania. Spovedné tajomstvo nemožno zrovnávať s profesionálnym záväzkom mlčanlivosti lekárov, či právnikov. Také úpravy svetských súdov nemožno preniesť na Katolícku cirkev.
V nóte súdneho dvora sa uvádza, že každá politická alebo zákonná iniciatíva proti neporušiteľnosti spovedného tajomstva by bola porušením náboženskej slobody, aj slobody svedomia kajúcnika i spovedníka. Ten, kto v spovedi odkrýva svoje vnútro, si musí byť vždy istý, že obsah spovede zostane dôverný. Nad spovedným tajomstvom si nemôže nárokovať jurisdikčnú právomoc „nijaká svetská moc“.
Ak by sa v spovedi hovorilo o trestných činoch, nesmie sa udanie sa na polícii v zmysle odmietnutia výpovede urobiť podmienkou rozhrešenia. V nóte sa zdôrazňuje, že na odpustenie je potrebná úprimná ľútosť a polepšenie. Ak sa v spovedi vyjadria obete, je potrebné ich informovať o ich právach ako aj o právnych prostriedkoch, ako tieto skutky oznámiť na cirkevných alebo svetských súdoch.
Penitenciária je jedným z najvyšších súdov Vatikánu kompetentná aj pre otázky svedomia v súvislosti so sviatosťami. Nastali zmeny v komunikácii, keď sa „príliš často oznamujú informácie každého druhu, ktoré sa týkajú najsúkromnejších oblastí“, ako sa uvádza. „Ani Cirkev nie je z toho vyňatá. V časoch masových komunikačných prostriedkov treba preto zvlášť dohliadať na to, aby spovedné tajomstvo nikdy nikto neporušil.“

Kardinál Newman bude svätorečený 13. októbra

Vatikán, 1.7.2019 (RV) 025 273 – Najbližšie svätorečenie bude vo Vatikáne 13. októbra. Cirkev v tento deň zapíše do zoznamu svätých kardinála J. H. Newmana, významného anglického mysliteľa a konvertitu z 19. storočia a štyri blahoslavené ženy. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-07/svatorecenie-kard-newman-styri-reholnicky-termin-13-oktober.html

Juhokórejský biskup: Snívam o návšteve pápeža

Soul-Rím, 01.07.2019 (KAP) 025 272 – V katolíckej cirkvi v Južnej Kórey sú stále veľké nádeje na trvalý dialóg medzi Severnou Kóreou a USA o nukleárnom odzbrojení. Biskup Lazarus You Heung-sik z Daejeonu označil nedeľné stretnutie Donalda Trumpa s Kim Jong-unom podľa talianskej agentúry SIR ako „dobrú správu“. Možno ostatný summit Trumpa a Kima vo februári v Hanoi úplne nestroskotal, ako predpokladá biskup: „Možno obaja lepšie a hlbšie pochopili postoj svojho partnera.“
Biskup vyjadril nádej, že rozhovory medzi Pjöngjangom a Washingtonom sa teraz nanovo rozbehnú, aj keď budú iste zložité, no treba postupovať bez náhlenia, krok za krokom, ako povedal.
„Snívam o tom a modlím sa za to, aby pápež mohol pricestovať do Severnej Kórey. Návštevou pápeža v Pjöngjangu získa severokórejský vodca znova dôveru medzinárodného spoločenstva. No môže k tomu dôjsť, iba ak sa krajina otvorí katolíckej cirkvi a povolí reaktivovanie Diecézy Pjöngjang, kde niet biskupa ani katolíckeho kňaza.“
Kim Jong-un poslal pápežovi Františkovi minulý rok ústne pozvanie na návštevu krajiny. …
Pápež František ocenil nedeľňajšie historické stretnutie Trumpa a Kima ako „dobrý príklad kultúry stretávania“:
„Pozdravujem zúčastnených modlitbou, aby sa toto významné gesto stalo ďalším krokom na ceste mieru,“ povedal František na Námestí sv. Petra pri modlitbe Anjel Pána.

Ikea prepustila pracovníka pre citáty z Biblie

Poľsko, 1.7.2019 (kath.net) 025 271 – Švédsky nábytkový koncern Ikea v júni v Poľsku prepustila zamestnanca, pretože sa proti pro-homosexuálnej propagácii koncernu u zamestnancov bránil citátmi z Biblie. Koncern podľa správy novín „Kurier“ bez pýtania doručil všetkým zamestnancom v Poľsku článok s nadpisom „Zapojenie LGBT je pre každého z nás povinnosťou“. Pracovník reagoval citátmi pasáží zo Starého a Nového zákona, v ktorých sa homosexuálne akty odsudzujú. Koncern ho preto vyhodil a teraz čaká koncern žaloba. Katolícka organizácia „Ordo Iuris“ ohlásila okrem toho informačnú kampaň pod heslom „Zamestnávateľ nie je nijaký vychovávateľ“.
V poľskej televízii prepustený muž pripomenul, že podpísal dohodu, v ktorej je napísané, že je zodpovedný len za predaj nábytku! Hovorkyňa koncernu IKEA tvrdila, že „koncern sa zastáva slobody názoru, ale v tomto prípade bola prekročená istá hranica“.
Do kritiky sa dostal aj iný zahraničný koncern v Poľsku. Takisto v júni v koncerne automobilky Volvo vo Wroclavi tiež obťažovali zamestnancov propagáciou hnutia LGBT. Tam odbory kritizovali, že sa tým útočí na hodnoty a tradície Poľska: „Pracovná prevádzka nie je miestom na propagáciu politických, náboženských ani sexuálnych názorov,“ ako vyhlásili.

Biskup Laun: „Postaviť sa pred Boha“

Biskup Andreas Laun, Rakúsko

Salzburg, 1.7.2019 (kath.net) 025 270

Na otázku, či zmení zákon o celibáte v Cirkvi, pápež odpovedal, že od neho nijaké také rozhodnutie nepríde: „Myslím si, že celibát je darom pre Cirkev.“ Vyhlásil, že on také rozhodnutie neurobí. „Neurobím to, necítim odvahu postaviť sa s týmto rozhodnutím pred Boha.“
Tým František pripomenul základnú pravdu pre život každého človeka a pre zmysel jeho života: V konečnom dôsledku ide iba a jedine o tento dramatický okamih: keď budem stáť pred Bohom, keď budem musieť stáť pred ním alebo smieť stáť pred ním a budem počuť: „Vojdi dnu“, alebo strašné „Preč odo mňa“.
Sväté písmo a náuka Cirkvi mi dávajú bezpečnú nádej na to „Poď!“, ktoré vlastne iba ja sám musím chcieť!

Benedikt XVI. čestným členom „Priateľov sv. Jozefa“

Neuzelle , 30.06.2019 (KAP/KNA) 025 269 – Prominentná podpora modlitbového spoločenstva „Priatelia sv. Jozefa“ znovu založeného cisterciánskeho kláštora Neuzelle v nemeckom Brandenburgu! Emeritný pápež Benedikt XVI. a jeho súkromný sekretár arcibiskup Georg Gänswein prijali v ňom čestné členstvo. Oznámil to priorát Neuzelle cez víkend. Mnísi pozvali Benedikta XVI. s poukazom na jeho krstné meno Jozef, aby sa stal „prvým čestným členom“ spoločenstva.
Minulý rok sa šiesti mnísi z rakúskeho kláštora Heiligenkreuz natrvalo usadili v nemeckom Neuzelle. V tomto kláštornom areáli už 200 rokov nežili mnísi. Dňa 1. mája na spomienku sv. Jozefa, bolo založené pod názvom „Priatelia sv. Jozefa“ modlitbové spoločenstvo na ich podporu. Nadväzuje na „Bratstvo sv. Jozefa“ z r. 1663, ktoré po zrušení opátstva v r. 1817 stratilo svoj význam.
Nové spoločenstvo je začlenené do cisterciánskeho kláštora ako cirkevný spolok. Jeho členmi môžu byť muži a ženy ako riadni členovia a príslušníci iných kresťanských vyznaní ako mimoriadni členovia. A spolok priberá aj čestných členov.

Južne od Frankfurtu na Odre ležiace Neuzelle (na obr.) je jedným z mála úplne zachovaných stredovekých kláštorov v Európe. Považuje sa za najsevernejší príklad juhonemeckého a českého baroka v Európe.

Mexiko: Strach pred únosom detí

Córdoba, 30.6.2019 (kath.net/ Fides) 025 268 – Z dôvodu neistoty v regióne okolo Córdoby v mexickom Veracruze zrušili večerné náboženské aktivity detí, lebo rodičia sa obávajú únosu detí. Informuje o tom biskup Eduardo Patiño Leal z Córdoby. Biskup vyzval štátne orgány, aby „sa spoločne pracovalo a modlilo za pokoja a bezpečnosť“.
V Mexiku rastie násilie. Ostatný prípad sa stal 29. júna v Nezahualcóyotle, v blízkosti Mexika City. Pri streľbe bolo pri vchode do základnej školy zastrelené jedno dieťa aj jeden dospelý.
V situácii šírenia sa násilia v médiách katolícka cirkev podnecuje chvíle reflexií a prehlbovania viery na boj proti strachu a násiliu:
„Katolíci nesmú ignorovať významné problémy našej krajiny,“ uviedol arcibiskup Rogelio Cabrera López z Monterrey 23. júna v posolstve. Je naliehavo potrebné, aby sme my, Mexičania, vydali zo seba to najlepšie. Nesmieme pripustiť, aby správy nezakladajúce sa na pravde, formovali naše prostredie. Musíme ukázať, aké môže byť cenné, keď vkladáme svoje dary do služby iným“.

Irak: Výstavba kresťanských domov na nížine Ninive

Mníchov/Mosul, 30.6.2019 (kath.net/ KiN) 025 267 – Pápežská nadácia „Kirche in Not“ v rámci programu výstavby kresťanských obcí a miest v irackej nížine Ninive začala so stavbou ďalších domov pre 41 rodín v meste Bartella. Mesto leží 23 východne od Mosulu. Tento projekt pomôže vyše 200 ľuďom. Nadácia už podporila renováciu viac ako 2000 domov v regióne.
Pred inváziou tzv. „Islamského štátu“ (IS) v r. 2014 mala Bartella asi 17 500 obyvateľov, väčšina sýrsko-pravoslávnych alebo sýrsko-katolíckych kresťanov. Ľudia ušli do kurdskej časti Iraku a odtiaľ mnohí do zahraničia. Vtedy im nadácia poskytovala potraviny, ubytovanie, lieky aj školské vyučovanie.
Keď sa po oslobodení obyvatelia v r. 2016 vrátili, našli domy poškodené, vyrabované, či vypálené. IS tak chcel zabrániť kresťanom vrátiť sa. Ďalšie domy zničili letecké nálety pri oslobodzovaní mesta. Teroristi vyrabovali a zničili aj kostoly. Na jednom sa týčila ich čierna vlajka.
Škody sa zdokumentovali a dnes je už polovica domov opravená a polovica kresťanov sa vrátila.
V Bartelle sa 5. júna 2019 slávnostnou bohoslužbou slova začala nová výstavba. Dr. Andrzej Halemba, z „Kirche in Not“ porovnal irackých kresťanov a rodinami Starého zákona po babylonskom exile. Ich úlohou bolo znovu vybudovať Jeruzalem po jeho zničení.
Na záver duchovní požehnali olivovníky a rozdali každej rodine jeden: Nech olivové vetvičky symbolizujú nádej na pokoj po mnohých rokoch vojny a nech stromčeky zasadené do záhrad rodín, nesú bohaté plody!

Katolícke školy navštevuje 60 miliónov detí

Viedeň, 29.6.2019 (kath.net/ KAP) 025 266 – Katolícke školy navštevuje až 60 miliónov detí na svete a tendencia je rastúca. Povedala to Christine Mannová, teologička, právnička a prezidentka Európskej komisie pre katolícke školstvo (CEEC) v interview pre Viedenské katolícke noviny „Der Sonntag“.
V Európe je to 8,5 milióna žiakov. Ak prirátame školy iných vyznaní je to až 10 miliónov žiakov.
Po druhej svetovej vojne znovu vznikali katolícke, evanjelické aj židovské školy. K tomu sa pridávali pravoslávne, moslimské školy, aj školy slobodných cirkví – ktoré rastú najrýchlejšie – a všetky sa organizujú podľa katolíckeho vzoru. Ukazuje sa, že katolícke školstvo dokáže medzi rôznymi školami žiť a prospievať, ako hovorí teologička.
Nikto by nepredpokladal, že laicistické Francúzsko s vyše 2 miliónmi žiakov vykazuje tu najvyššie čísla, že v Belgicku navštevuje katolícke školy až 75 percent žiakov. Podobné je to v Írsku. A krajina s najväčším rastom katolíckych škôl je práve kedysi také ateistické Albánsko.
Nositeľmi katolíckych škôl sú rehole alebo diecézy:
„Čo ma na sympóziách najviac dojíma, je mnohorakosť reholí, ktoré spravujú školy mimo Európy: mladí, bez európskej depresie, ich názvy sú nám v Európe úplne neznáme a pôsobia s neuveriteľným úspechom aj v krajinách, kde sú kresťania menšinou!“ hovorí teologička. „Rehole sú špecialistami na konštruktívny prístup k mnohorakosti, kultúrnym rozdielom pri zachovaní si vlastnej identity. Od nich sa Európa musí učiť to, čo je tu naliehavo potrebné.“ …
Katolícke školy vyznamenáva najmä katolícka šírka, vývoj identity aj trvalá odolnosť a súčasne otváranie sa spoločenskej situácii a jej výzvam. …
„Každé dieťa je jedinečné a tak už pred svojím každým výkonom je prijaté Bohom. Pri nadobúdaní vedomostí aj v náboženstve, vo výkonoch, ale aj v rozvíjaní cností a v hre sa rozvíja aj osobnosť človeka. Škola sa stáva aj miestom evanjelizácie slovom a činom. Kázne, príklady a poučovanie samotné nestačia, ak im nezodpovedá školská realita, celkom normálny školský deň. Samotná prax nech je akokoľvek solidárna a hodnotová bez vysvetľujúceho slova je tiež často neúspešná,“ hovorí Christine Mannová.

Rakúsko: Diecéza slávila dúhovú pastoráciu

Bregenz, 29.6.2019 (kath.net/jg) 025 265 – V rámci „Christopher Street Day“ sa konala 28. júna v jazernej kaplnke v rakúskom Bregenzi „ďakovná bohoslužba za mnohorakosť a pestrosť ľudí“. Podujatie organizovala „Dúhová pastorácia Vorarlbergu“. Táto diecézna komisia je zariadením Diecézy Feldkirch na sprevádzanie a podporu homosexuálov a ich príbuzných. Je začlenená do diecézneho Centra pre manželstvo a rodinu.

USA: Biskup podporuje ‘oslavu’ s dúhovým krížom s Kristom

USA, 28.6.2019, (LifeSiteNews) 025 264 – Americký biskup vydal kartu s „modlitbou“, ktorá oslavuje homosexuálny „pride“ a obsahuje obrázok kríža s Kristom s dúhovými farbami vychádzajúcimi z neho! Karta sa distribuuje v piatok na pro-homosexuálnych podujatiach cez sociálne médiá na sviatok Najsvätejšieho Ježišovho Srdca!
Pro-homosexuálny biskup John Stowe z Lexington v Kentucky vydal kartu na pripomienku „homosexuálnej oslavy pride“ v júni. Je na nej kríž sv. Damiána a na zadnej strane dúhová vlajka so slovami: „Vy ste Bohom milovaní“ ako aj príhovor biskupa k oslavujúcim:
„Drahé sestry a drahí bratia, vrelo vás zdravím a ponúkam svoje modlitby počas osláv pride. Boh stvoril ľudí, aby boli homosexuálni, transgenderoví atď. a že Boh považuje také svoje diela za nádherné. Žalm 139, modlitba pripisovaná kráľovi Dávidovi oslavuje intímne poznanie a hlbokú lásku Boha ku každému synovi a dcére, ktorých stvoril na svoj obraz a podobu. …
Mojou prosbou v modlitbe je, aby každý z nás mohol sláviť ten úchvatný objav, ako sme boli stvorení a ako sme milovaní Bohom, ktorý nás intímne pozná a povoláva k hlbšiemu vzťahu s ním. Keď to uznáme vo svojom vnútri, budeme schopní vidieť túto krásu v sebe navzájom. Je toľko vecí, čo nás rozdeľuje, stretávajme sa teda s poznaním, že sme nádherne stvorení a stvorení na odrážanie Božej slávy.
Pokoj a všetko dobro,
biskup John Stowe, OFM Conv., Diecéza Lexington …

Čína: Vatikán odporúča kňazov registrovať sa v štátnej cirkvi

Vatikán, 29.6.2019 (kath.net/ KAP) 025 263 – Vatikán povzbudil katolíckych biskupov v Číne, aby sa nechali registrovať na úradoch. Súčasne Svätý stolec akceptuje, ak duchovní z výhrad vo svedomí registráciu odmietnu, ako sa uvádza v pastoračných smerniciach, ktoré Vatikán uverejnil 28. júla. Nové predpisy vlády v Pekingu takúto registráciu duchovných v štátnych náboženských organizáciách prikazujú.
Táto registrácia, bez ktorej nie je možná nijaká oficiálna pastoračná činnosť, vyvoláva u veriacich nepokoj a obracajú sa s početnými otázkami na Vatikán. Text, ktorý treba pri registrácii podpísať obsahuje odsek, ktorým kňaz alebo biskup vyhlasuje, že súhlasí s princípom „nezávislosti, autonómie a samosprávy cirkvi v Číne“.
Vatikán preto odporúča v danom prípade podpísanie textu s výhradami. Ak biskup alebo kňaz podľa vyhlásenia nemá rešpektovať katolícku náuku o jednote s pápežom a biskupmi, má v dodatku vyhlásiť, že podpisuje „bez porušenia svojej povinnosti verne stáť pri princípoch náuky Cirkvi“. Možné je aj príslušné ústne vyhlásenie. O registrácii treba informovať príslušného cirkevného predstaveného, ako sa ďalej uvádza.
Na katolíkov Číny Vatikán apeluje, že by mali chápať „nielen zložitosť situácie“ ale „s otvoreným srdcom akceptovať bolestné rozhodnutie pastiera – nech je akékoľvek“. Nesmie sa vyvíjať „nijaký zastrašujúci tlak na ‚neoficiálne‘ katolícke spoločenstvá“, aj keď sa to už stalo.
Vatikán vydal toto usmernenie vzhľadom na predbežnú dohodu uzavretú v septembri 2018 s Pekingom o menovaní biskupov. Vatikán medzitým uznal aj tých čínskych biskupov, ktorí boli vysvätení bez povolenia pápeža a preto exkomunikovaní.

Biskup: „Koncilové výpovede už nie sú normou?“

„Súhlasím s kardinálom Brandmüllerom, keď kritizuje, že nemáme hovoriť o Amazonii, keď pritom v skutočnosti myslíme všeobecnú Cirkev.“
Švajčiarsky pomocný biskup z Churu Marian Eleganti

Chur-Vatikán, 30.6.2019 (kath.net/LifeSiteNews) 025 262

Ako tvár Cirkvi si želám Kristovu tvár, ako nám to predstavujú evanjeliá. V tomto zmysle neexistuje pre mňa nijaká Cirkev s «amazonskou tvárou». A nie je ani žiadúce, aby istý svetový región vtláčal všeobecnej Cirkvi svoju tvár.
Skôr by sa mala Kristova tvár zviditeľňovať vo všetkých kultúrach sveta. Na to sa však musia najprv k nemu obrátiť.
Evanjelium je soľou zeme a svetlom sveta. V tomto zmysle je vždy aj kritikou kultúr. To platí aj pre Amazoniu, ktorá má túto kritiku skrze zjavenie naliehavo potrebnú, aby mohla odzrkadľovať Kristovu tvár a nie ju v skutočnosti znetvorovať vlastnými kultúrnymi predstavami a obradmi.
Evanjelium antickú kultúru vtedajšieho Stredomoria zmenilo a humanizovalo. Tak to bolo vtedy a dnes to nie je inak. To platí pre všetky kultúry sveta. Ježiš chápal Evanjelium ako kvas, ktorý prekvasí a zmení srdce človeka a zodpovedne tomu aj kultúru.
Neprevracajme teda okolnosti a duchovný poriadok pravdy, akoby Duch Svätý v kultúre Amazonie predchádzal Evanjeliu a toto Evanjelium k sebe samému skrze vlastnú domorodú kultúru oslobodzoval a nie naopak!“
Súhlasím s kardinálom Brandmüllerom, keď kritizuje, že by sme nemali hovoriť o Amazonii, keď pritom v skutočnosti myslíme všeobecnú Cirkev a sme zameraní na ňu.
Sviatostné kňazstvo nie je záležitosť, ktorú možno rozhodnúť alebo predefinovať v Amazonii. Ostatné koncily od Tridentu celkom jasne spojili jurisdikciu, kňazský úrad a sviatostnú vysviacku. Preto sa nesmú oddeliť, ak chceme zostať verní koncilom. Otázka žien sa nesmie zneužívať ako páka na odklon od toho a na vytváranie nových úradov pre ženy.
Hierarchicky sviatostná štruktúra Cirkvi nie je nikomu len tak k dispozícii.
Nie je možné, aby koncilové výpovede už o 50 rokov neskôr neboli normatívne, aby sa v Amazonii začal laboratórny pokus, ktorým sa potom kontaminuje celé mystické Telo Cirkvi a napáchajú sa na ňom veľké škody.
Kňazský úrad – munus sanctificandi, učiteľský úrad – munus docendi, pastiersky úrad – munus regendi je nedeliteľný a nemožno ho ohraničiť na určité úlohy alebo sviatostné úkony.
Z teologického hľadiska nemôže existovať nijaká «kňazská vysviacka light» sui generis pre «ženatých starejších dediny» ako sa to zamýšľa.
Celibát má vnútornú exkluzivitu spojenia s Bohom príp. Kristom a vonkajšiu stránku – neobmedzenú disponovateľnosť pre Božie kráľovstvo, pre ktoré zostal sám Ježiš bez manželstva.
Ako to možno tak ľahkovážne ohroziť a odkloniť sa od Ježišovho spôsobu života, od jeho príkladu? Práve kňaz by mal ako prvý dokonale a nekompromisne napodobňovať Ježišov príklad, veď kto iný?
Príspevok vyšiel v angličtine na LifeSiteNews. Kath.net ďakuje za povolenie ho uverejniť.

Proces kanonizácie Fultona Sheena pokročil

New York City, 27.6.2019 (LifeSiteNews) 025 261 – Proces blahorečenia v Amerike zvlášť milovaného moderného amerického arcibiskupa Fultona J. Sheena (1895-1979) už môže pokročiť do ďalšej fázy. Skoro ráno 27. júna boli telesné pozostatky známeho rozhlasového kazateľa vyzdvihnuté z krypty Katedrály sv. Patrika v New Yorku a letecky prevezené do Illinois. Uložené budú v monumente v Katedrále Nepoškvrneného počatia Panny Márie v meste Peoria.
To signalizuje koniec trojročného právneho sporu medzi Arcidiecézou New York a Sheenovou najbližšou žijúcou príbuznou, jeho neterou Joan Cunningham-Sheenovou. Od r. 2014 Joan Sheenová vyjadrovala želanie rodiny a Diecézy Peoria, aby pozostatky jej strýka boli prevezené do katedrály v Illinois. Arcidiecéza New York si ich však chcela ponechať v Katedrále sv. Patrika. Newyorský odvolací súd 7. júna konečne rozhodol v prospech netere a Newyorská arcidiecéza sa po štyroch odvolaniach rozhodla ďalej nebojovať.
Počas tohto obdobia Vatikán prerušil proces Sheenovej beatifikácie, až kým jeho telo nebude prevezené.
Mons. Daniel Jenky, biskup Peoria 27. júna oznámil, že kauza môže pokračovať.
„Kardinál Dolan z New Yorku minul milión dolárov z peňazí katolíkov na tieto súdne procesy a keď sa rakva prevážala sa ani neobjavil,“ uviedli veriaci. …
Ctihodný biskup Fulton J. Sheen (1895-1979), prvý moderný americký „mediálny kňaz“ sa stal známym po celej Amerike rozhlasovými príhovormi. Narodil sa v El Paso, v Illinois, za kňaza bol vysvätený v Peorii v r. 1919 a za biskupa v r. 1951. Pomocným biskupom Arcidiecézy New York bol v r. 1951 až 1965. Potom bol menovaný za arcibiskupa Rochesteru, kde pôsobil do r. 1969.
V r. 2002, asi 23 rokov po jeho smrti, Kongregácia pre kauzy svätých otvorila proces jeho blahorečenia na žiadosť Diecézy Peoria. V r. 2006 poslali do Ríma svedectvá o dvoch zázrakoch na jeho príhovor. V r. 2012 ho pápež Benedikt XVI. vyhlásil za „ctihodného“. No v r. 2014 sa začali procesy a Vatikán kauzu zastavil. …

Účastníci súkromnej „študijnej schôdzky“’ k synode o Amazonii

Rím, 26.6.2019 (LifeSiteNews) 025 260 – LifeSiteNews získal úplný zoznam účastníkov súkromného a neohláseného „študijného stretnutia“ pred Synodou biskupov o Amazonii, ktoré sa konalo na predmestí Ríma. A potvrdzuje, že na trojdňovom stretnutí boli kľúčoví nemeckí preláti a predstavitelia Vatikánu podporujúci zrušenie celibátu a kňazstvo ženy.

Zoznam účastníkov:

Kardinál Claudio Hummes OFM, generálny relátor synody, predseda REPAMu (Brazília)
Kardinál Pedro Barreto SJ, arcibiskup z Huancayo, podpredseda REPAMu (Peru)
Kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár synody (Taliansko)
Kardinál Walter Kasper, em. predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a teologický poradca pápeža (Nemecko)
Kardinál Christoph Schönborn, viedenský arcibiskup a teologický poradca pápeža (neprítomný) (Rakúsko)
Biskup Erwin Kräutler, C.PP.S., em. biskup Xingu, Parà, člen prípravnej rady synody (Rakúsko/Brazília)
Biskup Franz-Josef Overbeck, biskup Essenu, predseda Adveniatu, biskupskej humanitárnej agentúry pre Latinskú Ameriku (Nemecko)
Kňaz Michael Czerny SJ, sekretár synody (Kanada)
Patrícia Gualinga, aktivistka pre ľudské práva v Pueblo Kichwa de Sarayaku – domorodej komunity (Ekvádor)
Sr. Alba Teresa Cediel Castillová, členka generálnej rady Kongregácie misionárok matky Laury, etička a pedagogička (Kolumbia).
Sr. Liliana Francová z Kongregácie Márie, prezidentka Konfederácie Latinskej Ameriky a karibských rehoľníkov (Kolumbia).
Fr. Paolo Suess, expert na teológiu oslobodenia (Nemecko-Brazília)
Fr. Victor Codina SJ, teológ (Španielsko-Bolívia)
Fr. Fernando Roca Alcazar SJ, sociálny antropológ a etnický botanik, Pápežská katolícka univerzity Peru
Fr. Pedro Hughes, misionár z Kolumbie, koordinátor REPAMu (Írsko)
Fr. Justino Sarmento Rezende, SDB z domorodého národa Tuyuca (Brazília)
Fr. Felipe Jaled Ali Modad Aguilar, SJ, Rektor Misie Parroquia v Bachajóne (Mexiko)
Fr. Agenor Brighenti, teológ, Univerzita Louvain (Belgisko)
Fr. Paolo Garuti OP, profesor biblickej teológie, Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského (Taliansko)
Fr. Hubert Wolf, profesor teológie a histórie Cirkvi, Univerzita v Münsteri (Nemecko)
Prof. Myriam Wijlensová, Univerzita v Erfurte (Nemecko)
Prof. Peter Szabó, riaditeľ Inštitútu kánonického práva, Univerzita v Budapešti
Prof. Serena Nocetiová, profesorka of systematickej teológie, Inštitút náboženských štúdií, Florence (Taliansko)
Mons. Josef Sayer, teológ, (Nemecko)
Dina Guerra, programový manažér, Porticus, súčasti heterodoxnej filantropickej organizácie Brenninkmeijer na podporu ľudskej dôstojnosti, sociálnej spravodlivosti (Nemecko-Holandsko)
Mauricio López, výkonný sekretár REPAMu (Ekvádor).
Biskup Eugenio Cotter, apoštolský vikár z Panda, člen predsynodálnej rady, (Bolívia)
Romina Gallegosová, národná koordinátorka REPAMu (Ekvádor)
Fr. Carlos Galli STD, teologický poradca pápeža (Argentína)
Miguel Cruz Moreno, domorodý aktivista (Mexiko)

Neohlásené stretnutie

Správy o neohlásenom stretnutí spolu s čiastočným zoznamom účastníkov vyšli na svetlo 25. júna od rešpektovaných talianskych žurnalistov Marca Tosattiho, Edwarda Pentina z National Catholic Register a Maike Hicksononovej z LifeSiteNews.
Vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti povedal, že je to „študijné stretnutie“ Pan-amazonskej cirkevnej siete REPAM. Tú založilo v r. 2014 deväť cirkví amazonského regiónu: Bolívia, Brazília, Kolumbia, Ekvádor, Francúzska Guyana, Peru, Surinam a Venezuela.
„Inšpirovaná pápežom Františkom a s podporou Biskupských konferencií Latinskej Ameriky – – CELAMu – má za účel „upozorňovať sveta na kritickú situáciu domorodcov a Amazonii a na kritickú dôležitosť Amazonskej oblasti pre našu planétu – náš spoločný domov.“ Gisotti nechcel uviesť nijaké podrobnosti o stretnutí:
„Je to študijné stretnutie, nie pre verejnosť. Pred synodou budú aj iné.“ …

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *