Život Cirkvi vo svete 5/2019

Obsah

Kardinál Schönborn: Neočakávať zázraky od summitu o zneužívaní

Venezuela: Kardinál žiada odstúpenie Maduru

Nemecko: Rektor seminára chce prijať homosexuálov

Wikileaks zverejnil list pápeža kardinálovi Burkemu

Čo v tejto šialenej dobe potrebujeme? Zdravý rozum!

Teológovia o potrebe korektúry chápania Krista

USA: Obrátili 500 pracovníkov potratových kliník!

Vatikán: Vedúci pracovník kongregácie odstupuje

Nemecko: Biskup za nový pohľad na homosexualitu

Biskup pre Medžugorie Ratko Perič oslávi 75 rokov

Nórsko: Poľský konzul musí opustiť krajinu

„Bola som jedna z tých matiek“

Rakúsko: Kňazský futbalový tím ide na majstrovstvá

Filipíny: Krvavý útok na katedrálu

Na Turínskom plátne je naozaj ukrižovaný muž

‚Najväčší dar‘: Kino sa stalo spovednicou!

Biskup Glettler: Znovu zosobášení majú miesto v Cirkvi

Lesba s „partnerom“ chcú syna zmeniť na dievča

+ Zomrel španielsky kardinál Sebastian

Benediktínky sa vrátia po zemetrasení do Norcie

Rakúsko: Hororová omša s biskupom H. Glettlerom

Naša príloha
Kardinál Müller: „Prispôsobenie namiesto prorockej sily?“

Nechajte sa niesť, ako sa Dieťa Ježiš nechal niesť na mojich rukách do Otcovho domu. Vo chvíli, keď som ho kládla do rúk kňaza, starý prorok Simeon povedal, že Matka bola vyvolená od Boha pre túto obetu … Tak aj vy, synáčikovia, ste povolaní, aby ste dnes boli takým znamením odporu – svojím životom, ktorý bude žitým Evanjeliom. Vy budete uskutočňovať Evanjelium do písmena – budete chudobní, prostí, čistí, malí a celkom oddaní Otcovi. Svojím slovom, ktoré bude hlásať účinnejšie Pravdu, ktorú vám prišiel zjaviť môj Syn Ježiš (1976).

Kto má srdce ako dieťa, tomu sa odhaľuje Otcovo tajomstvo! Duch Svätý zostupuje na starca v zástupe ľudí. Starec roztvára náruč, aby s láskou privinul k sebe sľúbeného Mesiáša. Môj snúbenec a ja pozeráme s údivom na seba. Prvý raz bolo vyjavené tajomstvo a bolo zvestované ľudským hlasom. Nie je zjavené učiteľom, ani kňazom. Je zjavené starcovi a žene, ľuďom, ktorí sú pokorní a chudobní duchom. Tak sa vopred plní Boží zámer. Toto Dieťa bude ustanovené ako znamenie odporu pre spásu i záhubu mnohých. A mne, Matke, meč prenikne Srdce.
Keď ako dospelý začne svoje poslanie, bude sa opakovať to isté. Je vyhnaný zo synagógy a musí utekať. Jeho slovo odmietajú veľkí učitelia zákona, znalci Písma a kňazi.
Toto oficiálne odmietnutie prebodáva ako meč moje materinské Srdce. Ježiša však prijímajú chudobní, chorí, hriešnici. Jeho hlas vstupuje do sŕdc prostých ľudí. A moja materinská bolesť je zmiernená odpoveďou, akú dokážu môjmu Srdcu dávať najmenší. Maličkí sú pre neho darom Otca. Maličkí sú jeho vďakou, ktorú vracia Otcovi – maličkí, ktorí jediní chápu tajomstvá nebeského kráľovstva.
Ako často som sa Dieťaťu Ježišovi prihovárala, keď som ho bozkávala s materinskou nežnosťou: „Ty si predsa večný bozk Otca.“ A keď som ho láskala, myslela som si: „Ty si božská nežnosť, ktorá oblažuje duše.“ Keď som mu navliekala detské šaty, šepkala som mu: „Ty si ten, ktorý Zem zaodieva kvetmi a celý vesmír ozdobuje hviezdami. A kým som ho kojila, prespevovala som mu: „Ty si ten, ktorý obstarávaš pokrm všetkému živému. Keď som mu s materinskou láskou hovorila: „Syn môj!“ – v duši som sa k nemu modlila a vyznávala: „Ty si Otcov Syn, jeho večný jednorodený Syn, jeho večné Slovo.“
Ak chcete napredovať na ceste duchovného detstva, ktoré som vám ukázala, prenikajte do nevysvetliteľného tajomstva detstva môjho Syna, ktorého som niesla na ramenách do Pánovho chrámu. Všetci musia ísť cestou duchovného detstva. Aj ten, kto je už pokročilého veku a má významné postavenie, aj učený, skúsený, aj ten, ktorý je povolaný na úlohy s veľkou zodpovednosťou (1983).
Moje Srdce jasalo radosťou v okamihu, keď sme Pána vniesli do chrámu a ja som pocítila, ako ho sprevádzajú nespočetné zástupy anjelov a všetkých nebeských duchov. Keď sme ho vniesli, zaujal miesto vo svojom dome (1985).
Ja som cesta Božej vôle. V chráme môjho Nepoškvrneného Srdca vás, kňazi, obetujem dokonalej sláve Najsvätejšej Božej Trojice (1993). Do duchovného chrámu môjho Nepoškvrneného Srdca musí vojsť Cirkev a celé ľudstvo (1996).
Vidíte, ako vaši bratia kňazi zrádzajú Pravdu v snahe prispôsobiť sa mentalite sveta, pobádaní klamnou ilúziou, že jej ľudia budú lepšie rozumieť, viac ju počúvať a ochotnejšie ju nasledovať? Žiadna ilúzia nie je nebezpečnejšia, než táto!
Evanjelium, ktoré žijete, hlásajte vždy verne a jasne! Vaša reč nech je „Áno, áno, nie, nie“. Ostatné je od zlého ducha. Preto sa ochotne nechajte viesť a riadiť Cirkvou!
Svojím svedectvom buďte svetlom a príkladom pre celú Cirkev. Otec rozhodol, aby svedectvo kňazov bolo stále bolestnejšie. Cesta, po ktorej vás vediem, je cesta kríža.
Nebojte sa, keď sa proti vám vzmáha nepochopenie, kritizovanie a prenasledovanie. Je to nutné, pretože ako môj Syn Ježiš i vy ste dnes povolaní, aby ste boli znamením odporu. Stále viac vás budú ľudia nasledovať, stále viac vás budú však aj odmietať a prenasledovať. Keď napádajú vašu osobu alebo moje hnutie, odpovedajte modlitbou, mlčaním a odpustením.
Skoro budete povolaní k otvorenému boju, až bude napádaný môj Syn Ježiš, ja sama, Cirkev a Evanjelium (1976). (Panna Mária don Gobbimu)

* * * * * * *

Kardinál Schönborn: Neočakávať zázraky od summitu o zneužívaní

Viedeň-Hamburg, 31.01.2019 (KAP) 024 508 – Kardinál Christoph Schönborn stlmil očakávania zo svetového stretnutia biskupov na tému zneužívania vo februári vo Vatikáne.
„Nesmieme očakávať zázraky,“ povedal viedenský arcibiskup v interview pre nemecký týždenník „Stern“ zo štvrtka. „Bude to bolestný a dlhý proces“. To, že František usiluje o nájdenie spoločnej cesty označil predseda Biskupskej konferencie Rakúska však ako múdre. Kríza zneužívania je „nepochybne najväčšou výzvou pre pápeža a celú Cirkev“ Františkovu citlivosť v týchto otázkach označil Schönborn ako „dôkaz jasného myslenia“ a zdôraznil:
„V kríze zneužívania ide o konanie a síce v zmysle obetí. Najdôležitejšou lekciou pre Cirkev je, že musí cítiť empatiu pre obete. Česť kardinála nesmie nikdy stáť nad ochranou detí a postihnutých. To musí byť hlavná línia. V minulosti išlo mnohým v Cirkvi o ochranu inštitúcie. To bola veľká chyba.“
To, že napríklad svojho predchodcu kardinála Hansa Hermanna Groera (1919-2003), sprvu proti obvineniam zo zneužívania bránil, nazval Schönborn so spätným pohľadom ako „naivné“. Ako profesor teológie vo Švajčiarsku a v čase svojho menovania za pomocného biskupa vo Viedni o tom nič nepočul. „Preto som reagoval sprvu zhrozene,“ ako povedal Schönborn.
Aj pápež Ján Pavol II. (1978-2005) bol „príliš čistý a čestný“, aby si dokázal predstaviť, čo sa stalo. „Nešlo mu do hlavy, že niekto také niečo spácha a ešte k tomu kňaz,“ opísal Schönborn vtedajšie intenzívne rozhovory s pápežom o Groerovi.
„V r. 1995 nás tie udalosti prevalcovali, boli sme bezmocní. Trvalo príliš dlho, kým sme spoznali, že nešetrná pravda je jedinou cestou. Pritom Ježiš v tejto otázke hovorí celkom jasne – pravda vás vyslobodí.“
„V Rakúsku išla cirkev odvtedy v prístupe k zneužívaniu cestou, ktorá je už príkladom. Veľmi ma to zaťažovalo. Hovorili sme s vinnými, pýtali sa, čo sa stalo a stretli sme sa často so zaťatosťou a popieraním činov.“

Celibát a „manželstvo pre všetkých“
K ďalším témam v interview patril okrem manželstva rovnakých pohlaví a prístupu k utečencom aj povinný celibát kňazov. „V modlitbe si často kladiem otázku, či je celibát skutočne taký dôležitý,“ povedal Schönborn. „Nedostávam jednoznačnú odpoveď. Ježiš však celkom jasne hovorí: Nebojte sa! Zdôrazňuje, že tradície nemáme stavať vyššie ako jeho ústrednú vetu: Miluj svojho blížneho ako seba samého.“
Osobne vidí ako zaujímavé, že v dobe, keď manželstvo stráca svoju veľkú silu, si homosexuálne páry želajú túto najvyššiu formu partnerstva, ako povedal kardinál k otvoreniu manželstva pre všetkých. „Oni cítia zmysel záväznosti v partnerstve. Nepriamo je to svedectvo, že manželstvo je dôležité dobro. Mojím presvedčením však je, že manželstvo je pre muža a ženu, je to vzťah, kde môže vznikať nový život.“
„Ak parlamentná väčšina je za toto manželstvo pre všetkých, tak nech to štát tak urobí, ja to akceptujem. Ale mali by nám v Cirkvi dovoliť, že ho inak definujeme a že sa ozývame, keď si myslíme, že tá cesta pre celú spoločnosť nie je dobrá. Cirkev nemá výsostné postavenie na vysvetľovanie vecí, ale je sloboda vysvetľovania a my smieme a mali by sme sa k tomu ozývať.“
V otázke utečencov si kardinál robí starosti, že humanitárny aspekt sa dostáva do pozadia. „Musíme si pripomenúť, že ide o ľudí. Väčšia neopustila vlasť dobrovoľne. Ale súhlasím s kancelárom Kurzom, že v tom treba urobiť poriadok. Ak sa však rodiny do spoločnosti integrujú, mali by tu smieť zostať.“ … –zg-

Venezuela: Kardinál žiada odstúpenie Maduru

Caracas, 31.1.2019 (kath.net/KAP) 024 507 – Venezuelský kardinál Jorge Urosa Savino (76) vyzval prezidenta Nicolasa Maduru k odstúpeniu. Maduro by mal počúvať na slová pápeža Františka k situácii vo Venezuele a vzdať sa svojho postu moci, ako povedal emeritný arcibiskup Caracasu pre „Aci Prensa/CNA Deutsch“.
„Ťažká politická a humanitárna kríza ľudí a krajiny je spôsobená súčasným režimom,“ povedal kardinál a dodal: „Venezuelskí biskupi môžu byť ubezpečení, že Svätý Otec náš kritický postoj voči vláde podporuje.“
Pápež František sa v pondelok vyjadril so zhrozením nad eskalujúcim bojom o moc vo Venezuele. „Ja tým trpím,“ povedal pri lete z Panamy do Ríma novinárom. „Mám strach pred krviprelievaním. Venezuelský ľud trpí, preto prosím všetkých zúčastnených o spravodlivé a pokojné riešenie.“ Sám sa nechce stavať v konflikte na žiadnu stranu, ako pápež dodal. „To by bola pastoračná nedbanlivosť, ktorá by mohla narobiť škody.“
Už predtým vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti vyhlásil, že pápež sa modlí za obyvateľstvo Venezuely a všetky obete konfliktu a podporuje všetko úsilie, ktoré ľudí ušetrí ďalšieho utrpenia.
Venezuelskí biskupi nemajú kontakt s mocnármi, ako povedal kardinál Urosa pre „Aci Prensa“. „Sme otvorení pre tieto kontakty, ale keďže sme voči vláde kritickí, lebo ničí Venezuelu a toľkých ľudí poškodzuje, neukážu sa v našej blízkosti.“
Biskupská konferencia Venezuely nedávno kritizovala nové prezidentské obdobie Maduru ako „nelegitímne“. Robila ho zodpovedným za „politiku hladu, prenasledovania, utláčania políciou a vojskom, existenciu politických väzňov, mučenie, korupciu a neschopnosť štátnej správy a za všetku biedu v krajine.
V stredu znova demonštrovali tisíce ľudí za pokojnú zmenu vlády. Zatkli viacerých zahraničných žurnalistov.
Občiansky predseda parlamentu Juan Guaido sa nedávno vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny. Opozícia považuje nové zvolenie Maduru za nelegálne. Guaido chcel vo štvrtok prezentovať svoj plán ako vyviesť Venezuelu z krízy.

V priebehu „najväčšej vlny úteku v modernej histórii Južnej Ameriky“ opúšťa denne krajinu až 5000 ľudí, ako oznámila Pomoc utečencom OSN pre KNA vo štvrtok v Bonne. Ľudia utekajú pre nedostatok jedla liekov a politický chaos. Mnohí putujú pešo.
Doteraz pomáhali susedné krajiny, no ich kapacity zďaleka nestačia. Potrebujú rýchlu pomoc medzinárodného spoločenstva, aby sa nálady neobrátili proti utečencom, kde už dochádza k prvým prejavom násilia. –zg-

Nemecko: Rektor seminára chce prijať homosexuálov

Paderborn, 31.1.2019 (kath.net) 024 506 – Arcibiskupstvo Paderborn by chcelo celkom oficiálne prijímať do kňazského seminára aj homosexuálnych kandidátov. Vyhlásil to rektor Kňazského seminára v Paderborne, Michael Menke-Peitzmeyer, podľa správy WDR. Tí by však museli dodržiavať celibát.
„Musíme rozlišovať medzi homosexuálnou orientáciou človeka a homosexuálnou praxou. Ak je homosexuálna prax u osoby zvyčajná, myslím, že to je kritérium vylúčenia z kňazskej služby,“ povedal rektor.
Pápež František len v decembri vyjadril starosť kvôli homosexuálom v klére a v kňazských seminároch: „V našich spoločnostiach sa dokonca zdá, že homosexualita je móda a táto mentalita istým spôsobom ovplyvňuje aj Cirkev,“ vyhlásila hlava Cirkvi v interview, ktoré vyšlo v knižne. A pápež dodal, že je chybou myslieť si, že ak sú gejovia medzi seminaristami „nie je to také zlé“ a že homosexualita je iba jednou formou náklonnosti. „Vo vysvätenom živote a kňazskom živote nemá táto forma náklonnosti miesto. To je vážna záležitosť.“ František by tiež chcel, aby ľudia „s touto hlboko zakorenenou tendenciou“ neboli pripustení do seminárov. –zg-

Wikileaks zverejnil list pápeža kardinálovi Burkemu

Vatikán, 31.1.2019 (kath.net) 024 505 – Wikileaks zverejnil 30 januára dôverný list pápeža vtedajšiemu patrónovi Rádu maltézskych rytierov, kardinálovi Raymondovi Burkemu z 1. 12. 2016. List potvrdzuje, že pápež František jasne odmietol, že rád v rámci humanitárneho pôsobenia rozdeľuje antikoncepciu.
„Rád musí zabezpečiť, aby sa metódy a prostriedky, ktoré v zdravotníctve a iniciatívach používa, neobracali proti morálnemu zákonu,“ napísal pápež. Vyjadril nádej, že problém bude možné „dokonale vyriešiť“. Pápež ďalej Burkemu píše, že „je veľmi sklamaný, že niektorí vysokí dôstojníci vedeli o praktikách ako šírenie antikoncepcie a napriek tomu nezasiahli“. „Nepochybujem, že sa záležitosť môže s týmito dôstojníkmi prediskutovať pri nasledovaní princípov sv. Pavla a s láskou osloviť pravdu“ (Ef 4,15). Pápež tiež vyzval Burkeho, aby rytierov požiadal o vystúpenie z rádu, ak sú súčasne členmi združení a hnutí, ktoré katolícku vieru relativizujú alebo stoja proti nej. …
Iba o niekoľko dní neskôr kardinál Burke a veľmajster rádu brat ‚Matthew Festing vyzvali predstaveného Albrechta slobodného pána z Boeselageru aby odstúpil, lebo o spomínaných praktikách dlho vedel. Ten dvakrát neposlúchol a preto bol prepustený.
No asi o týždeň vyjadril kardinál Pietro Parolin svoj protest. Tvrdil, že pápež prosil o „dialóg“ a nikdy nežiadal zosadenie osôb. …

Čo v tejto šialenej dobe potrebujeme? Zdravý rozum!

Uvádzame interview s katolíckym žurnalistom Matthiasom Matussekom. Roland Noé

Hamburg, 30.1.2019 (kath.net/rn) – 024 504

kath.net: V Nemecku sa diskutuje o odmietnutí pojmu „kresťanský Západ“ kardinálom Marxom. Čo si o tom myslíš?
Matussek: Kardinál Marx má pravdu, ale inak ako chcel: Najmä pri katolíckej cirkvi Nemecka s jej úbohou vierou už nemožno hovoriť o „kresťanskom Západe“. Kresťanský Východ, kolíska našej viery napríklad v sýrskej Maalule, kde som nedávno bol, má rad mučeníkov, ktorí za vieru idú aj na smrť. U nás väčšina katolíkov nezdvihne zadok z postele ani len na nedeľnú svätú omšu.
„My nemáme nedostatok kňazov, ale nedostatok viery,“ povedal mi nedávno už penzionovaný starý kňaz.
Marx a jeho súdruhovia v Biskupskej konferencii Nemecka už dávno prestali byť pastiermi svojho stáda a strážcami viery. Pojem „kresťanský Západ“ je vraj vylučujúci? Nuž dúfam, lebo v tom spočíva všetko, čo máme – naša kultúra, naša pravda viery, náš osud a za to sa vyplatí bojovať! Veľký muž a nedávno zosnulý filozof Robert Spaemann v „Parížskom vyhlásení“ to zhrnul v troch desiatkach výrazných téz …

kath.net: Katolícku cirkev od leta znova zamestnáva kríza zneužívania. Máš pocit, že pápež František a vedenie Cirkvi tu chce skutočne upratať?
Matussek: Nie a na rozdiel od mojej knihy „Katolícke dobrodružstvo“ z čias Benedikta XVI., si už ani nemyslím, že sa tu vážne zasiahne. … Dokiaľ František predvádza, ako boli obviňovaní kňazi a biskupi krytí, dokiaľ sa nevyšetrí aj Bergogliove mocenské pôsobenie v jeho domovskej diecéze, je to všetko iba povrchné konanie. Cirkev s Františkom ako hlavou, ktorý sa tak rád necháva oslavovať globálnymi ľavičiarmi ako „anti-Trump“, prehrala morálny kredit.

kath.net: Tvoja kniha „White Rabbit alebo rozlúčka so zdravým rozumom“ vyšla pred rokom. O čo v nej ide?
Matussek: Óha! Potreboval som 300 strán, aby som na to odpovedal! Skrátka: Je to o bankrote našej tlače a o pocte môjmu veľkému kolegovi, úžasnému, vtipnému, zapálene veriacemu pôžitkárovi a svätcovi, Gilbertovi K. Chestertonovi. Nazývali ho „apoštolom zdravého ľudského rozumu“. A ak v tejto šialenej dobe straty viery niečo potrebujeme, tak je to zdravý ľudský rozum!

kath.net: SPIEGEL, tvoj bývalý zamestnávateľ potvrdil, že mainstreamové médiá produkujú falošné správy – fake news. Čo na tento vývoj hovoríš?
Matussek: Svojim ľavicovým abonentom hovoria: Máme presne tú látku, ktorú potrebujete. V tom sú zapletení nielen zaslepení šéfredaktori, celá produkcia sa úplne blamuje. Spiegel sa z toho nespamätá rovnako, ako ani Stern z Hitlerových denníkov – oboje boli ideologické aféry.

kath.net: Možno to „C“ – to kresťanské – v strane CDU skrze Annegret Kramp-Karrenbauerovú ešte zachrániť?
Matussek: Bola by to pre mňa novinka, keby niekto v Merkelovej CDU ešte dokázal s tým „C“ niečo robiť – a keby to urobil, kardinál Marx, ktorý, ako vieme, svoj kríž skrýva, akonáhle by to mohlo byť kritické, by ho hneď riadne uzemnil a stigmatizoval!

kath.net: Stranu Alternatívna pre Nemecko, AFD, teraz sleduje Úrad pre ochranu ústavy, podobne ako Ľavica. Čo to znamená – je naozaj taká zlá?
Matussek: Profesor práva Murswiek poukázal na to, že toto je nevídané v nemeckej právnej histórii a že toto „stigmatizovanie“ bolo úmyselné. Je jasné, prečo kancelárka odpratala riaditeľa úradu Maaßena – ten nový funguje dobre!

kath.net: V Nemecku a inde nechodia žiaci v piatok už do školy, ale na demonštrácie proti príčinám klimatických zmien. Čo ty na to?
Matussek: Videl som ich v piatok v Berlíne – tie otvorené, na budúcnosť zahľadené tváre, ktoré sa žiaľ zapredávajú falošnému náboženstvu. O švédskom dievčati, ktoré túto vlnu v Davose spustilo, vieme, že ochorela na depresie a čiastočný autizmus. Je to proste svinstvo, takéto deti zbrojiť na gladiátorov –tak ďaleko totiž ešte nie sme, aby sme ovládali klimatické výkyvy Zeme, ktorá existuje milióny rokov. Namiesto zakazovania áut, by sme mali konečne začať stavať priehrady …

Teológovia o potrebe korektúry chápania Krista

Viedeň, 30.01.2019 (KAP) 024 503 – Zápas o nové teologické určenie vzťahu medzi židovstvom a kresťanstvom vzhľadom na osobu a význam Ježiša Nazaretského sa dostáva do novej etapy. Katolícki a evanjelickí teológovia, ako aj židovský rabín v diskusii v rakúskom Dome kultúry „RadioKulturhaus ORF“ konštatovali sčasti masívnu potrebu korektúry zo strany kresťanskej teológie.
Ježiš bol žid, no tento pohľad s jeho celými teologickými následkami sa v kresťanskej teológii doteraz príliš málo a len pomaly odrážal, ako sa zhodli viedenský teológ Jan-Heiner Tück, jeho evanjelický kolega Christian Danz, freiburský teológ Magnus Striet a rabín z nemeckého Potsdamu Walter Homolka.
Teológovia sa zhodli aj v tom, že pri všetkom reformnom úsilí sa nesmie stratiť z očí cieľ židovstvo zo strany kresťanstva uznať ako rovnocenné a nie prekonané, či naplnené Ježišovým posolstvom. Na vyjadrenie tohto obnovil Tück o. i. svoju požiadavku znovu zaviesť sviatok „Obriezky Pána“ v Katolíckej cirkvi. Dogmatik odôvodňuje túto požiadavku tým, že to je „dnes demonštratívny akt solidarity so židmi, ktorých treba v dobe silnejúceho antisemitizmu a práve zo strany kresťanov posilniť a podporiť“.
No evanjelický teológ Christian Danz to kritizoval: Dokument Druhého vatikánskeho koncilu „Nostra Aetate“ označovaný ako míľnik, ako aj znovu zavedenie sviatku „Obriezky Pána“ nepredstavujú nič iné, ako formy „kresťanského zachvátenia židovstva“ a nie jeho rovnocenného uznania.
Aj freiburský fundamentálny teológ Magnus Striet videl v otázke kresťanskej exkluzívnej cesty ku spáse s vyznaním sa k Ježišovi Kristovi rozhodujúci kameň úrazu v židovsko-kresťanskom dialógu. Kresťanská teológia sa kvôli chýbajúcej parúzii v ranom kresťanstve – teda nádeje v skorý nový príchod Krista – v otázkach spásy, vykúpenia, viny a hriechu stále viac od židovstva odpútavala. Dnes musíme preto pôsobiť smerom k „etickému monoteizmu ako minimálneho štandardu“.

„Zostávajúce negatívne obrazy“ v kresťanstve
Walter Homolka poukázal na negatívne obrazy, ktoré kresťanstvo dodnes so sebou nesie. Napríklad v postave Judáša sprostredkuje ideu zlyhaného židovstva. Problém však nevidel Homolka v otázke, do akej miery sa musí nové kresťanské smerovanie chápať ako „teológia po Osvienčime“. Tento termín, ktorý priniesol Johann Baptist Metz a stal sa istým spôsobom štandardom kvality, ktorý nesmie porušiť nijaká historicky citlivá kresťanská teológia, nehrá pre židovské priblíženie sa k Ježišovi nijakú úlohu. Zo židovskej strany sa poukazuje na to, že nie Boh zlyhal, tým že pripustil holokaust, ale ľudia.
Diskusia sa konala v rámci 3-dňovej medzinárodnej konferencie na túto tému. Pozvala na ňu Evanjelická teologická fakulta Viedenskej univerzity spolu so Školou židovskej teológie v Potsdame a Kolégiom Abraháma Geigera. Zišlo sa na nej 30 teológov zo židovstva a kresťanských cirkví, aby diskutovali o otázke kristológie z hľadiska toho, že Ježiš bol židom. Diskusia sa bude vysielať v nedeľu 3. februára o 9.15 na ORF III.

USA: Obrátili 500 pracovníkov potratových kliník!

Washington D.C., 29.1.-2019 (kath.net/jg) 024 502 – Abby Johnsonová, zakladateľka skupiny na ochranu života „And Then There Were None“ pri Pochode za život vo Washingtone oznámila, že jej organizácia dokázala pred potratovými klinikami obrátiť už 500 pracovníkov a priviesť ich na cestu ochrany života.
„Väčšina z nich vie, že mojím cieľom v rámci hnutia z ochranu života sú obrátenia. Môj vlastný život je príbehom obrátenia. Bola som riaditeľka potratovej organizácie Planned Parenthood. Bola som tá, ktorá ženy manipulovala ich, vykorisťovala a vyvíjala nátlak, aby išli na potrat,“ povedala pri podujatí 18. januára.
Po tom, čo uvidela na ultrazvuku 13-týždňové dieťatka, ktoré pri potrate bojovalo o svoj život, sa jej život zmenil. Opustila Planned Parenthood a založila svoju na ochranu života. Tá sa chce obracať na pracovníkov potratových kliník s láskou, vymaniť ich z obchodu s potratmi a umožniť im uzdravenie. U 500 osôb sa jej to už podarilo, ako povedala Abby podľa správy CNSNews.
Príbeh obrátenia Abby Johnsonovej sa teraz nakrúca a film bude v kinách USA od 29. marca. –zg-

Vatikán: Vedúci pracovník kongregácie odstupuje

Vatikán-Feldkirch, 29.1.2019 (kath.net/KAP) 024 501 – Vedúci pracovník Kongregácie pre náuku sa vzdal služby. Ako oznámil Vatikán v utorok, rakúsky rehoľník Hermann Geißler (53) požiadal prefekta kongregácie, kardinála Luisa Ladariu, v pondelok o prepustenie. Jeho výpoveď súvisí s obvineniami, ktoré proti nemu vyslovuje už dlhšie bývalá členka rehoľného spoločenstva „Das Werk“ (Dielo), Doris Wagnerová. V r. 2009 ju mal pri spovedi sexuálne obťažovať, ako povedala. Páter Geißler, člen rovnakého spoločenstva, obvinenia odmieta ako nepravdivé.
Svojím odstúpením chce odvrátiť ďalšie poškodzovanie kongregácie a svojho spoločenstva, ako uvádza Vatikán. Geißler súčasne požiadal, aby sa pokračovalo v cirkevnom procese, aby sa obvinenia objasnili. Paralelne sa podrobí aj právnym krokom.
V knihe „Nicht mehr ich. Die wahre Geschichte einer jungen Ordensfrau“ (Už nie ja. Pravdivý príbeh mladej rehoľníčky) Wagnerová v r. 2014 písala o skúsenostiach zneužívania v spoločenstve „Das Werk“, ktorá má centrá v Ríme, v Belgicku a rakúskom Vorarlbergu. Týkali sa iných členov rehole. Mená neuviedla, ale z údajov o funkciách je jasné, koho myslela.
Páter Geißler z Tirolska pôsobil na kongregácii od r. 1993. V r. 2009 sa stal vedúcim kancelárie pre vieroučné otázky. Predtým pôsobil na Vysokej škole cisterciánskeho kláštora Heiligenkreuz a študoval na Lateránskej univerzite v Ríme. Tri roky pôsobil aj v pastorácii v Diecéze Feldkirch. –zg-

Prvý pápež pocestuje do Arabských emirátov

Vatikán, 29.1.2019 (kath.net/KAP) 024 500 – Pápež František robí ďalší dôležitý krok v dialógu s islamom. Krátko po návrate z Panamy navštívi v dňoch 3. až 5. februára Spojené arabské emiráty. Po prvý raz nástupca apoštola sv. Petra vstúpi na Arabský polostrov, ktorý je pre islam svätou zemou.
Stretne sa s členmi „Moslimskej rady starších“ v Abu Dhabi a navštívi medzináboženskú konferenciu. No jeho návšteva má aj ďalší význam: s arabskými emirátmi patrí návšteva jednému zo štátov, ktorý pripúšťa prinajmenšom kultúrnu slobodu kresťanom. V ropných emirátoch v zálive žije medzi 10 miliónmi obyvateľov asi milión katolíkov – väčšina cudzincov z južnej Ázie, ktorí prišli za prácou.
Z emirátov ale aj susedného Omanu a dokonca z vojnou zmietaného Jemenu sa očakáva mnoho veriacich, keď pápež 5. februára bude po prvý raz slúžiť veľkú katolícku svätú omšu v emirátoch.
Organizátori oznámili, že počet miest na štadióne môže byť až 135 000. Bezplatné vstupenky rozdeľujú fary regiónu.
Pápež prichádza na pozvanie korunného princa Muhamada bin Zayida Al Nahyana a katolíckej cirkvi v emirátoch. Príležitosťou návštevy je medzináboženské stretnutie „Human Fraternity“ (Ľudské bratstvo). Konferencia sa koná 4. februára vo Founder’s Memoriali, supermodernom kultúrnom centre v Abu Dhabi venovanom. zakladateľovi štátu. Iba Františkov argentínsky priateľ rabín Abraham Skorka v americkom jezuitskom časopise „America“ prezradil, že bude tiež účastníkom konferencie.
Podujatím zdôrazňujú emiráty, že chcú byť modernejšou, otvorenejšou stránkou Arábie. Prezident emirátov, šejk Khalifa bin Zayed, vyhlásil rok 2019 za „Rok tolerancie“. Jeho brat a de facto premiér – korunný princ Muhamad bin Zayed – zaželal 25. decembra kresťanom sveta k Vianociam „pokoj a šťastie“. Pápeža v Ríme navštívil už v septembri 2016.
Pred konferenciou sa pápež stretne s islamskými učencami združenia „Moslimská rada starších“ založenou v r. 2014. Sídlo má v Abu Dhabi a chce prekonávať rozkoly v rámci islamu a proti extrémistom brániť humánne hodnoty a toleranciu. Vedúcim rady je veľký šejk Ahmad al-Tayyeb z káhirskej Univerzity Al-Azhar-Universität – pre pápeža starý známy.

Miesto stretnutia je súkromné – Mešita šejka Zayida (foto) – najväčšia islamská mešita emirátov. Vzhľadom a rozmermi môže konkurovať Bazilike sv. Petra – jej pozemky presahujú plochu štátu Vatikán o štvrtinu. V mešite je miesto pre 41 000 ľudí.
Dňa 5. februára navštívi pápež najprv katolícky biskupský chrám – Katedrálu sv. Jozefa v Abu Dhabi, kde sa slávi Eucharistia až v 20 jazykoch. Boží dom vo štvrti Al Mushrif, kde sa nachádza aj mešita a iné kostoly – koptov, protestantov, pravoslávnych a i., nemá kríž na veži. Na fasáde katedrály je však veľká freska – milostivý obraz Božieho milosrdenstva, z vízie sv. Faustíny Kowalskej (1905-1938).

Svätá omša s pápežom na štadióne
Následne bude František sláviť svätú omšu na Štadióne Zayed-Sports-City-Stadion, najväčšej športovej aréne v SAE. To, že pápež na území emirátov, ktoré sa oficiálne striktne držia islamských zákonov, môže verejne sláviť kresťanskú svätú omšu sa hodnotí ako „znamenie zmierenia“. Svätá omša na štadióne vysiela aj posolstvo susednej Saudskej Arábii, kde kresťania môžu slúžiť omšu a čítať Sväté písmo iba za zatvorenými dverami.
Emiráty sa radi prezentujú ako liberálne: V Abu Dhabi posvätili prvý Kostol sv. Jozefa na pobreží mora v r. 1965. V polovici 80. rokov vznikla novostavba katedrály. Vcelku je tam osem katolíckych kostolov. Ďalší Boží dom v Ruwais sa stavia. Katolícka cirkev má aj päť škôl s 8500 žiakmi. Od r. 2007 existujú aj diplomatické styky emirátov s Vatikánom a v r. 2010 vyslali emiráty prvú veľvyslankyňu pri Svätom stolci.
Normálna pápežská cesta to však nie je. Pápeža Františka síce korunný princ v prezidentskom paláci prijme, ale nebude mať ako zvyčajne príhovor k predstaviteľom štátu a spoločnosti, ani termíny na univerzite, či stretnutie s mladými. Pritom by sa tu dalo priliehavo hovoriť o hodnote vzdelania, úlohe ženy, či poslaní mladej generácie v oblasti pokoja. A chýbať budú aj stretnutia, ktoré sú Františkovi dôležité – s kňazmi, alebo chudobnými.

Sv. František Assiský pred 800 rokmi pred sultánom
Teda historická pápežská cesta, no málo programu. Na zvýšenie jej hodnoty sa uvádza stretnutie presne pred 800 rokmi – sv. Františka Assiského s egyptským sultánom Malikom al-Kamilom v Damiette v r. 1219. Vtedy počas 5. križiackej výpravy toto stretnutie trocha uvoľnilo napätie medzi Západom a Východom.
Apoštolský vikár Abu Dhabi, biskup Paul Hinder, označil v pastierskom liste návštevu pápeža ako „skutočne historickú udalosť“. Švajčiarsky kapucín ako hlavný pastier katolíkov v južnej Arábii, zdôraznil význam motta návštevy z modlitby, ktorá sa pripisuje sv. Františkovi Assiskému: „Urob ma nástrojom svojho pokoja“ (Make Me a Channel of Your Peace).
Takto je návšteva dôležitý krok v dialógu moslimov a kresťanov a prínosom k vzájomnému porozumeniu na ceste pokoja Blízkeho Východu, ako povedal biskup Hinder. … –zg-

Nemecko: Biskup za nový pohľad na homosexualitu

Freiburg, 29.01.2019 (KAP) 024 499 – Katolícka cirkev musí podľa názoru nemeckého biskupa z Essenu Franza-Jozefa Overbecka zmeniť svoj postoj a teologické výpovede o homosexualite!
„Potrebné je odpatologizovanie, aby sa postihnutých oslobodilo z čiastočne nesmierneho utrpenia,“ napísal Overbeck pre freiburský časopis „Herder Korrespondenz“ vo februárovom vydaní. Súčasne sa postavil proti spájaniu tohto problému s debatou o zneužívaní.
„Bolo by priam scestné tvrdiť, že problém sexuálneho zneužívania sa dá vyriešiť tým, že sa obmedzí prístup ku kňazstvu iba na heterosexuálnych mužov. Sexuálna orientácia nie je príčinou zneužívania,“ vyhlásil biskup.
„Je tu otázka, či jednotlivé časti katolíckej sexuálnej náuky neprispievajú možno k tabuizovaniu istých výrazových foriem ľudskej sexuality, alebo či nenapomáhajú jej nezdravé potláčanie až po popieranie homosexuality. Podľa názoru odborníkov niet súvislosti medzi pedofíliou a homosexualitou,“ zdôrazňuje biskup zo Severného Porýnia – Vestfálska a pokračuje:
„Ani heterosexuálna, ani homosexuálna orientácia človeka ako taká sa nemôže považovať za príčinu sexuálneho zneužívania. Istým skupinám ľudí upierať schopnosť nadväzovať vzťahy s rešpektom a láskou je výrazom predsudkov, čo prispieva k diskriminácii. A sú aj oprávnené pochybnosti, či prosté opakovanie doterajšieho vnímania homosexuality na čisto prírodovedeckej báze skutočne dokáže zadržať dramatickú stratu vierohodnosti katolíckej sexuálnej morálky.“ …
Práve v oblasti sexuálnej morálke sa musí o kultúrne a dobovo podmienených predstavách o sexualite rovnakých pohlaví nanovo uvažovať. Tu je žiadané „umenie rozlišovania“, s ktorým dokážeme zistiť, čo a akým spôsobom treba dnes uplatniť z mnohorakosti biblického podania a tradície, ako píše biskup. …
A pomôže nám pritom Druhý vatikánsky koncil: „Kto sa pokorne a vytrvalo usiluje preskúmať tajomstvá sveta, toho vedie akoby Božia ruka, hoci si to neuvedomuje. Boh totiž udržiava všetky veci a spôsobuje, že sú tým, čím sú“(Gaudium et spes, 36).

Biskup pre Medžugorie Ratko Perič oslávi 75 rokov

Sarajevo-Vatikán, 28.01.2019 (KAP/KNA) 024 498 – Biskup Diecézy Mostar-Duvno v Bosne-Hercegovine, Ratko Perič, sa 2. februára dožíva 75 rokov. Biskup je známy ako výslovný odporca zjavení v Medžugorí. Teraz dosiahne vekovú hranicu, keď musí podať pápežovi žiadosť o odstúpenie. Rozhodnutie je však na pápežovi.
Ratka Periča vysvätil za kňaza v júni 1969 pápež Ján Pavol II. V r. 1992 bol menovaný za koadjútora Diecézy Mostar-Duvno. Biskupom je tam od júla 1993.
V r. 2006 informoval Perič pápeža Benedikta XVI. (2005-2013) o „početných absurdných posolstvách, neúprimnosti, lžiach a neposlušnosti v Medžugorí. … Po jeho správe Vatikán zriadil komisiu na vyšetrenie situácie. Predtým sa ešte vyjadrila negatívne aj Biskupská konferencia Juhoslávie. V r. 2008 Kongregácia pre náuku viery zakázala duchovnému vodcovi vizionárov, františkánovi Tomislavovi Vlasičovi za „porušovanie disciplíny Cirkvi“ sláviť sväté omše. V r. 2009 Vlasič opustil rehoľu.
V r. 2010 zriadil Benedikt XVI. ďalšiu medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu a 17 experti prípad znova preskúmali a jednotlivo vypočúvali všetkých šiestich vizionárov.

Pápež váhal s rozhodnutím
Počiatkom roka 2014 komisia odovzdala posudok. Rozlišuje v ňom dve fázy – ranú fázu s možnými pravými zjaveniami v prvých desiatich dňoch. Všetko ostatné v druhej fáze sa zreteľne spochybňuje. Definitívne rozhodnutie o pravosti Medžugoria je na pápežovi, no doteraz s rozhodnutím váhal.
Nové vyšetrovania podľa pozorovateľov ukazujú, že pápež hľadá cesty, ako nezávisle od údajných zjavení pozitívne sprevádzať tam prekvitajúce pútnické aktivity. Jeho osobný delegát v Medžugorí arcibiskup Henryk Hoser ukončil minulý rok svoju misiu a vydal o pastorácii pútnikov veľmi dobrý posudok. V máji bol menovaný za stáleho apoštolského vizitátora pre Medžugorie.
František stojí naďalej pred voľbou požehnať tamojšie dianie a stretnúť sa s nesúhlasom mnohých katolíkov najmä na Západe, alebo to odmietnuť a tak zarmútiť milióny mariánskych katolíkov najmä v južnej Európe. Východisko navrhuje záverečná správa komisie. Všetko zlé, čo sa odvtedy udialo – rozpory, zneužívania moci, krádeže, absurdity a svojvoľné výklady by sa tak mohli „zabaliť do druhej fázy“ a pomerne bez škôd zavrhnúť.
Predovšetkým sa však navrhuje, aby Vatikán zaujal výsostné disciplinárne postavenie nad týmto pútnickým miestom. Dôležitý krok k tomu sa už urobil menovaním arcibiskupa Hosera za apoštolského vizitátora pre Medžugorie. –zg-

Nórsko: Poľský konzul musí opustiť krajinu

Dôvod: Pomohol 150 poľským rodinám, ktorým chceli zobrať deti!

Oslo, 28.1.2019 (kath.net/jg) 024 497 – Nórske ministerstvo zahraničia vyzvalo Poľsko, aby stiahlo svojho konzula Slawomira Kowalského z Nórska! Odôvodnilo to správaním sa Kowalského vo viacerých prípadoch, ktoré „nie je zlučiteľné s jeho úlohou diplomata“. K tomu patrí aj jeho správanie sa voči úradníkom „Barnevernetu“ , ako povedala pre nórsku agentúru NTB.
Kowalski sa opakovane dostával do konfliktu s nórskymi orgánmi na ochranu detí „Barnevernet“. Asi 150 poľským rodinám, ktoré žijú v Nórsku, pomohol, lebo na základe rozhodnutí „Barnevernetu“ mali stratiť právo starať sa o deti, ako informovala poľská agentúra PAP.
Diplomat má tri týždne na opustenie Nórska.
V r. 2016 poľské ministerstvo zahraničia vyhlásilo Kowalského za „konzula roka“ za jeho príkladné správanie voči nórskym orgánom, ktoré riešia starostlivosť o maloletých poľských štátnych občanov. –zg-

„Bola som jedna z tých matiek“

Covington, 28.1.2019 (kath.net/pl) 024 496 – „Ľudia práve diskutujú o potrebe vykonania potratu, aby sa zachránil život matky. Ja som bola jednou z tých matiek. V 20. týždni tehotenstva mi diagnostikovali agresívny tumor, ktorý mi uzavieral hrtan.“ Napísala to katolíčka Sarah Wickline Hullová na Facebook.
„Nikdy nezabudnem, ako prvý lekár, onkológ, hovoril hneď o potrate. Mali sme za sebou roky neplodnosti a veľmi sme chceli dieťa. Vedela som – radšej zomriem, ale porodím ho! Potom som hovorila s iným lekárom, ktorý mi vymenoval všetky problémy, ktoré dieťa môže mať, ak neukončím tehotenstvo. Zostala som pevná a odmietla som to. Vtedy povedal: To je O.K. Bude to zrejme aj tak spontánny potrat.“
Sarah hľadala lekárov, ktorí by ju podporili a podrobila sa chemoterapii. V 34. týždni porodila zdravé dievčatko.
„Tento rok v máji oslávim už desať rokov uzdravenia z rakoviny. Mám zdravú, nádhernú, žiariacu, vzácnu 10-ročnú dcérku. Ona je živým dôkazom toho, že lekári všetko nevedia.“
Sarah reagovala svojím príspevkom na Facebooku na kontroverznú legalizáciu potratu až do pôrodu v štáte New York, o ktorej sa v USA toľko diskutuje.
Už pred rokmi opisovala, že bolo naozaj ťažké začať s chemoterapiou, keď matka už cíti pohyby dieťatka:
„Veľa som sa modlila a vkladala som svoju nádej do Boha.“
Každý týždeň chodila na kontrolu ultrazvukom a pritom objavila vlásky na hlavičke dieťatka, keď sama už vlasy nemala.
Dcérka Margaret Mary Elizabeth Hullová má mená oboch starých mám, aj Božej matky Márie. Pannu Máriu matka vtedy prosila, aby jej dieťa „neustále ochraňovala“.
„Povedala som jej, že moje dieťatko bude vždy nosiť niečo modré. Možno preto má moja malá Meg tieto nádherné modré oči.“
Rodina žije v Covingtone v štáte Kentucky. Na fotografii vidíme, že rodina Hullových má teraz už dve zdravé krásne dcérky. –zg-

Rakúsko: Kňazský futbalový tím ide na majstrovstvá

St. Pölten, 28.01.2019 (KAP) 024 495 – Rakúsky národný futbalový tím profesionálov začína 21. marca prvým zápasom na majstrovstvách Európy 2020. Národná jedenástka kňazov bude mať v tom čase už turnaj za sebou. Z celého Rakúska sa zišli kňazi na tréning. Príprava na súťaž od 25. februára do 1. marca v Čiernej hore sa začala prvým tréningom v Dolnom Rakúsku v Purgstalli.
Na turnaji bude citeľný kus svetovej Cirkvi, ako vyhlásil kapitán rakúskeho kňazského futbalového mužstva farár z Ybbsu – Hans Wurzer. Turnaja sa zúčastnia kňazi z Kazachstanu, Portugalska, či Poľska, ale aj z Kosova, kde je malá menšina katolíkov. Vcelku bude bojovať o titul MS 18 tímov – toľko ako ešte nikdy doteraz. Rakúsko by mohlo mať dobré šance, ako povedal kapitán. Pribudli noví mladí hráči z celého Rakúska –kňazi so šiestich národností.
Sezóna 2018 nebola najlepšia, mnohé zápasy kňazi prehrali. Nov halových majstrovstvách najmladších kňazov v Taliansku dosiahlo Rakúsko šieste miesto – najlepší výsledok za mnohé roky.
Pozitívne je, že tím priláka mnohých divákov, ako naostatok v Zwettli a príspevkami sa financovala škola pre chudobné deti v Peru. Kňazi spájajú svoje hobby vždy s dobrým účelom a prispievajú tak k pozitívnemu obrazu Cirkvi, ako povedal kapitán.

Filipíny: Krvavý útok na katedrálu

Bomba vybuchla pri speve „Aleluja“

Manila, 27.01.2019 (KAP, KIN) 024 494 – Pri výbuchu viacerých výbušných náloží v katolíckej katedrále aj pred ňou v juho-filipínskom meste Jolo na ostrove Sulu bolo podľa médií usmrtených najmenej 20 ľudí. Ostrov Jolo je domovom teroristov zo skupiny „Abu Sajaf“. Prevažnú časť obyvateľov tvoria moslimovia. Na Filipínach majú kresťania s 91 percentami väčšinu.
Neznámi páchatelia položili bombu medzi ľudí v katedrále na začiatku svätej omše. Druhá výbušnina vybuchla krátko na to na parkovisku pred katedrálou, keď došli ďalšie bezpečnostné sily.
Internetový portál „Inquirer“ s odvolaním sa na políciu v nedeľu informoval, že medzi mŕtvymi je 15 civilistov a 5 vojakov. Ďalších 82 najmä veriacich bolo zranených. Iné médiá hovorili až o 27 mŕtvych.
Média ukazovali spustošený interiér Katedrály „Panny Márie z Hory Karmel“. Bomba vybuchla celkom pri oltári v predných laviciach Božieho domu.
„Nijaké slová nedokážu opísať utrpenie a zármutok, ktoré prežívame. Ľudia napriek všetkým hrozbám zostali vo svojej domovine. Verím, že boli zabití pre svoju vieru,“ povedal páter Romeo Saniel, apoštolský administrátor Apoštolského vikariátu Jolo k útoku na katedrálu pre „Kirche in Not“. „Niektorí usmrtení boli mojimi priateľmi. Priatelia zabitých – kresťania ako aj moslimovia – hlboko smútia. Prosím modlite sa za rodiny vojakov, ktorí boli zabití, keď chceli pomáhať a vybuchla druhá bomba.“
„Bomba vybuchla práve, keď sa spievalo Aleluja pred Evanjeliom,“ povedal riaditeľ miestnej „Kirche in Not“, Jonathan Luciano.
Katedrála v Jolo bola už viackrát cieľom teroristických útokov. V r. 2009 tam zomreli dvaja ľudia pri útoku islamistov skupiny „Abu Sayyaf“. V r. 2012 hodili na Boží dom granát, ktorý spôsobil zrútenie strechy, no našťastie sa nikto nezranil. Vcelku bolo v blízkosti katedrály podľa portálu Rappler od r. 2000 spáchaných desať bombových atentátov.
Filipínsky minister obrany Delfin Lorenzana nový útok a zdlraznil, že páchateľov nájdu. Všetky kostoly a verejné miesta zabezpečili proti útokom. Prezident Rodrigo Duterte označil útok ako „bezbožný akt“ a sľúbil, že páchateľov sa bude nemilosrdne stíhať.
Filipínska biskupská konferencia útok odsúdila ako terorizmus. Predseda arcibiskup Romulo Valles vyslovil príbuzným obetí sústrasť. Na kresťanov apeloval, aby „na začiatku fázy mierového procesu vytvorením autonómneho moslimského regiónu na Mindanao ruka v ruke s pokojnými moslimami a domorodcami postupovali proti násilnému extrémizmu“. Povedal to v Manile, kde sa biskupi zišli na zasadnutie. –zg-

Na Turínskom plátne je naozaj ukrižovaný muž

Rím, 26.1.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 493 – Najnovšie poznatky talianskych vedcov posilňujú tézu, že muž na Turínskom plátne bol viditeľne ukrižovaný. Okrem toho sa im podarilo určiť miesto, na ktorom vnikla do tela kopija. Talianske noviny La Stampa uverejnili krátky prehľad štúdie, ktorú čoskoro prezentujú celú.
Vedci vychádzali z pozorovania, že pravé rameno muža na plátne je asi o šesť centimetrov dlhšie ako ľavé. Pripísali to zlomenine lakťa, alebo vykĺbenému plecu. Oboje by bolo zlučiteľné s ukrižovaním. Vzali do úvahy aj skutočnosť, že ramenami pri pohrebe hýbali, aby prekonali mŕtvolnú stuhnutosť.
Horná časť ramien a pleca nie sú na plátne viditeľné, lebo táto časť plátna zhorela pri požiari v r. 1532.
Pomocou počítačovej tomografie (CT) a 32-ročného dobrovoľníka, ktorý má rovnakú postavu ako muž na plátne, dokázali vedci chýbajúce časti tela na plátne zrekonštruovať.
„CT dovoľuje dokonalú reprodukciu tela“, povedali vedci. „Tak bola možná spoľahlivá rekonštrukcia pleca a ramien. CT potvrdilo nezvyčajnú polohu pleca a rúk. To je ďalší poukaz na to, že muž na plátne bol skutočne ukrižovaný.“
Dokázali aj určiť miesto, kde kopija vnikla do tela. Tým mohli tiež stanoviť, ktoré orgány boli zranené a ktorých krv sa nahromadila v pohrudnicovej dutine. Anatomický stav, ktorý rekonštrukcia ukázala, potvrdzuje mimoriadnu povahu hrobného plátna a jeho vnútornú súladnosť, ako zdôrazňujú vedci.
Na štúdii spolupracovali: Filippo Marchisio, vedúci rádiológie nemocnice v Rivoli a Pier Luigi Baima Bollone, emeritný profesor súdnej medicíny na Univerzite v Turíne a jeden z popredných expertov na Turínske plátno. –zg-

‚Najväčší dar‘: Kino sa stalo spovednicou!

Pri premiére filmu spovedalo sedem kňazov!

Viedeň, 25.1.2019 (kath.net/KAP) 024 492 – Kresťanský film „Najväčší dar“, ktorý sa venuje téme odpustenia, bol pri premiére v Rakúsku vo štvrtok viacnásobnou premiérou. V kine Village Cinema Wien-Mitte na úplne vypredanom predstavení museli otvoriť kvôli náporu ľudí druhú sálu – kde sedem kňazov ponúkalo sviatosť zmierenia! Vo vchodovej hale postavili na to stoličky. Mnohí návštevníci filmu ponuku prijali, ako oznámili organizátori.
Film španielskeho režiséra Juana Manuela Cotela sa zaoberá otázkou, ako možno prekonať konflikty odpúšťaním. V štýle dokumentárnej drámy sa pritom strieda fiktívny rámcový dej spôsobom westernovej komédie so skutočným životným príbehom páchateľov a obetí kolumbijskej občianskej vojny, genocídy v Rwande, teroristických útokov ETA a IRA, ako aj rodín, kde po oddelení alebo násilí prišlo zmierenie.
„Kto vychádza z kina, nemal byť iba svedkom týchto príbehov, ale má dostať aj impulzy pre svoj vlastný život,“ vyhlásil Cotelo po premiére. „Film Najväčší dar som natočil predovšetkým pre ľudí, ktorí nedokážu odpustiť, či prosiť o odpustenie. Má byť pozvaním, predsa len tak urobiť. Z mnohých vo filme prezentovaných interview sa mi jasne ukázalo, že v každom happy ende hrá úlohu Boh.“
Hviezdnym hosťom premiéry bol herec Shane O’Doherty, ktorý bol od 15 rokov členom IRA a ako 21-ročný bol odsúdený na doživotie. Bol jediným z tejto severoírskej teroristickej skupiny, ktorý zrušil svoje členstvo. Príbuzných a tých čo prežili jeho bombové útoky na autá a v poštových zásielkach poprosil o odpustenie, čo urobil v mnohých osobných listoch aj na verejnosti.
Jeho ľútosť bola „následkom čítania Evanjelia a knihy pátra Pia“, ako povedal O’Doherty vo Viedni. Citát vo Svätom písme „Keď prinášaš obetu na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, tak choď a zmier sa najprv s ním“ mu vôbec nedal pokoj. Počas väzenia – vo filme rozpráva, že toto uväznenie mu dalo čas na premýšľanie – ho zachvátilo želanie „zmeniť svoj život od základov“. To bolo silnejšie ako dlhoročná kritika jeho ľútosti vedením väznice, médiami, aj britskou vládou a aj ako všetky hrozby zavraždenia, ktoré dostával od bývalých kolegov z IRA. Podporoval ho jedine miestny biskup. A tak študoval filozofiu teológiu a napísal viaceré knihy – medzi nimi aj „Už žiadne bomby“.
Film „Najväčší dar“ premietajú naďalej vo Village Cinema Wien-Mitte, v kinách Cineplexx vo Viedenskom Novom meste, Salzburgu, Innsbrucku a Wörglu, v Geidorfe v Grazi. Ďalšie miesta premietania na žiadosť na: www.dasgroesstegeschenk.com .

Biskup Glettler: Znovu zosobášení majú miesto v Cirkvi

Innsbrucká diecéza začína na jar semináre s názvom „Nanovo začať“ pre rozvedených s novým partnerom

Innsbruck, 25.01.2019 (Iniciatíva „Nanovo začať“) 024 491 – Innsbrucká diecéza sa seminármi od jari bude obracať na ľudí, ktorí po oddelení alebo rozvode našli nového partnera. Na tlačovej konferencii 25. januára o tom informoval diecézny biskup Hermann Glettler:
„Cieľom je sprevádzať ľudí po rozvode v ich novom vzťahu a pomocou viery im ponúkať pomoc. Na to ponúkame na jar semináre v celom Tirolsku. Aj keď druhé cirkevné manželstvo nie je možné, chceli by sme všetkým párom jasne ukázať, že majú miesto v strede našej Cirkvi. Tešíme sa, že ľudia po skúsenostiach zlyhania dokážu znova dôverovať a odvážiť sa na nové vzťahy. To sa deje s rešpektom voči slobode párov a v úsilí podporovať cestu k dobrým rozhodnutiam.
Podľa biskupa Glettlera prichádza veľké povzbudenie tejto iniciatíve od pápeža Františka a jeho encykliky „Amoris laetitia“.
„Tam pápež uznal schopnosť tejto novej lásky odvážiť sa vykročiť do budúcnosti a zdôraznil, že prameň kresťanskej viery otvára nové cesty a nevídané možnosti.“ …
K otázke svätého prijímania pre znovu zosobášených rozvedených biskup vyhlásil:
„Po nejakom dobrom čase rozlišovania a rastúceho zmierenia majú sa títo ľudia sami rozhodnúť, či chcú ísť na sväté prijímanie, alebo nie. Pre obe voľby sú dobré dôvody. Rozhodnutie ľudí vo svedomí chceme brať vážne.“ … –zg-

Lesba s „partnerom“ chcú syna zmeniť na dievča

Škótsko, 25.1.2019 (LifeSiteNews) 024 490 – Lesbička s „partnerom“, ktorý bol pred chirurgickým zásahom ženou, chcú svojho 5-ročného chlapčeka zmeniť na dievča. To môže zrejme spôsobiť dieťaťu fyzické aj psychické poškodenie.
A hoci nie sú obe „zosobášené“, jedinou vecou, ktorá je v ich vzťahu normálna je, že majú rovnaké priezvisko – „Greg“ a Jody Rogersoví. A tento pár sa neidentifikuje ako lesbický pár, ale ako „typický heterosexuálny pár!
Jody má syna z predošlého vzťahu – Jaydena – ktorý od minulého roku začal nosiť dievčenské šaty a očividne trvá na tom, aby ho oslovovali ženskými zámenami. Keď ustarostený sused kontaktoval sociálnych pracovníkov, tí vyhlásili, že tí traja sú „normálnou šťastnou rodinou“!
„Sociálni pracovníci vidia, že sa o Jaydena sa dobre staráme a nie je tu iná starosť ako to, aby sme sa odsťahovali, kvôli predsudkom niektorých ľudí v okolí!“ povedal Greg pre denník Daily Mail. „Niektorí rodičia dokonca zakázali dcérkam hrať sa s Jaydenom, lebo je to v skutočnosti chlapec. No my odmietame odsťahovať sa, lebo väčšina ľudí nás podporuje.“
Greg tvrdí, že Jayden netuší, že je ženou a že to vraj nijako neovplyvnilo jeho výber správať sa ako dievča. My sme ho povzbudzovali, aby tak urobil, napriek tomu, čo si ľudia myslia a bolí nás to.“
„Mne trvalo pol roka, kým som začala prijímať, že mám dievča namiesto chlapca, “ hovorí chlapcova mama. Bol to pre mňa ťažký proces. Chýba mi syn, ako dieťatko vyzeral Jayden tak veľmi ako chlapček.“ …

Transgender detí je zneužívaním dieťaťa
Niektorí lekári pediatri teraz začali rázne hovoriť o nebezpečenstvách spočívajúcich v povzbudzovaní detí a tínedžerov smerom k zmene pohlavia.
„Aktívne napomáhanie transgenderizmu má za výsledok masívne nekontrolované experimentovanie s dieťaťom aj bez jeho súhlasu,“ povedala Dr. Michella Cretella pre LifeSite News. „Je to zneužívanie dieťaťa.“ Je prezidentkou Amerického kolégia pediatrov a poprednou odborníčkou detského lekárstva, ktorá bojuje proti ideológii rodovej rovnosti.
„Transgenderizmus je psychologická nezriadenosť, nie biologická. No očakávame, že sa bude šíriť ako aj jeho medicínske postupy, keďže spoločnosť stále viac napomáha tento životný štýl. Mnohé deti sú trvalo vystavené životu s toxickými liekmi, aby sa dosiahla ich zmena pohlavia. Tieto lieky môžu spôsobiť všetko od kardiovaskulárnych problémov až po cukrovku a rakovinu.“ …

+ Zomrel španielsky kardinál Sebastian

Madrid, 25.1.2019 (KAP/KNA) 024 489 – Kardinál Fernando Sebastian Aguilar, emeritný arcibiskup Pamplony a Tudely, zomrel podľa španielskych médií 25. januára vo veku 89 rokov. Deň predtým ho odviezli s infarktom do nemocnice v Malage.
Kardinál Sebastian, narodený 14. decembra 1929 v španielskom Calatayude, bol v r. 1993-2007 arcibiskupom Pamplony; predtým viedol diecézy Leon a Granada. Bol členom rehole klaretínov – „Synov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“.
Pápež František ho v r. 2014 menoval za kardinála. Krátko po oznámení jeho menovania sa postaral o titulky v medzinárodných médiách, keď označil homosexualitu ako „defekt“, ktorý možno liečiť terapiou:
„Homosexualita je pochybený druh sexuality, keďže tá má vo svojej štruktúre a za cieľ plodenie detí. Je povinnosťou Cirkvi, homosexuálov na ich defekt upozorňovať,“ povedal vtedy v interview.
Kolégium kardinálov má v súčasnosti ešte 223 členov z toho je 124 kardinálov mladších ako 80 rokov a teda s právom voliť pápeža. –zg-

Benediktínky sa vrátia po zemetrasení do Norcie

Rím, 25.1.2019 (kath.net/KAP) 024 488 – Takmer tri roky po zemetrasení v strednom Taliansku sa čoskoro vrátia presídlené benediktínky do Norcie. Od 10. februára by sa mohli klauzúrne mníšky nasťahovať do kontajnerových domčekov v jednej záhrade pri bývalom kláštore. Oznámil to arcibiskup z Diecézy Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, podľa talianskych médií v sobotu.
Mníšky sú radi, že sa budú môcť podieľať na ťažkostiach opätovného budovania domov s domácimi a modliť sa za nich, ako povedal biskup.
Umbrijské mesto Norcia (lat. Nursia) bolo spustošené v r. 2016 pri sérii zemetrasení. Kláštor benediktínok bol tak vážne poškodený, že sa museli presťahovať k benediktínkam v Trevi. Bazilika sv. Benedikta, ktorá pripomínala zakladateľa západného mníšstva sv. Benedikta z Nursie (okolo 480-547), sa zrútila a zostala iba fasáda. –zg-

Video:
http://www.kathtube.com/player.php?id=41630

Rakúsko: Hororová omša s biskupom H. Glettlerom

„Omša nového obradu“ rakúskeho biskupa Hermanna Glettlera

https://gloria.tv/article/zmvNpcSjsRed3kgSrWZ32JjtY

Innsbruck, 22.1.2019 (katholisches.info) 024 487 – Existujú správy, o ktorých sa ani nechce informovať, preto je ťažké sadnúť si a napísať text. Rakúsky biskup Hermann Glettler z Innsbrucku, „extrémny modernista“ ako napísal „La Fede Quotidiana“, je zodpovedný za horror missae, o ktorej sa informovalo dokonca aj v Taliansku.
V nedeľu 20. januára celebroval biskup omšu, ktorú prenášali ORF aj nemecká ZDF. Biskup chcel využiť prístup k takej širokej verejnosti mimoriadnym spôsobom. Necelebroval v kostole, nie v Božom dome, nie na svätej pôde (Ex 3,5), ale v telocvični Reálneho gymnázia uršulínok v Innsbrucku. To malo očividne signalizovať „mladosť“, veď bola ohlásená „mládežnícka omša“. Už tri dni predtým tomu robila Innsbrucká diecéza reklamu. Do telocvične bolo pozvaných 400 žiakov katolíckych škôl:
„Kto nenájde miesto v telocvični, môže si omšu pozrieť v obývačke. Prineste si prezuvky…“
Omša vychádzala z Izaiáša s heslom: „Nemôžem mlčať.“ Podľa biskupa išlo o vec spravodlivosti a pokoja, kde by sa nemalo mlčať. …

Pozvánka diecézy vyznela, akoby na myšlienku sláviť omšu v telocvični prišli žiaci a biskup Hermann Glettler (foto) nasledoval ich pozvanie. Zmysel miništrantov v bežných šatách musel byť dosť skrytý, pretože sa vôbec nedal pochopiť.
Sú to totiž vždy tí „hore“, ktorí aj v tomto prípade zneužili mladistvých na to, čo si zhora želajú, namiesto toho, aby deti vzdelávali vo viere. A o čom kázal biskup deťom. Hladký čistý mainstream:
„Robte v Cirkvi viac hluku! Vyžadujte svoje miesto a hláste sa o slovo. … Nejde o teoretickú diskusiu. Ide o život! Život v dôstojnosti so šancami pre všetkých! Niečo ste napísali na tabuľkách: ´Nemôžem mlčať!´“
O čom nemožno mlčať?
Glettler uvádza návštevu pápeža na v r. 2013 na Lampeduse – dva roky pred vlnou utečencov v r. 2015 – aby sa rozbehla agenda migrácie.
Gletter spomína Gretu Thunbergovú, iba 15-ročnú Švédku, ktorú zďaleka manipulovali a nechali vystúpiť v Davose aj na summite o klíme v Katowiciach pred mesiacom, aby sa uviedol program otepľovania zeme. K čomu by teda nemali mladí mlčať? K chudobe, plytvaniu zdrojov, znečisťovaniu ovzdušia a týraniu zvierat. …
A premostenie k čítaniam na omši? Svadbu v Káne zredukoval biskup na chýbajúce víno: „Pre orientálnu svadbu katastrofa.“ Ježiš, ktorý sa postará o víno ako antický garant zábavy a wellnessu? Ako garant našej pohodovej spoločnosti, kde tečie mlieko a med? Biskup cituje veľké slová Márie: „Urobte všetko, čo vám povie.“ … No pohľad mimo toho svetského sa nenačrtne. Otázka zmyslu života sa vyčerpá vo „vášnivej angažovanosti za spravodlivejší svet“. Lebo za to sa Ježiš „hodil na misku váh“ ako formuluje biskup. …
Prečo je svet, aký je, prečo bol človek vyhnaný z raja, teda skutočne spravodlivého sveta, na tejto omši nepočujeme. A už nehovoriac o tom, prečo sa Boh stal človekom a na Golgote umrel na kríži. Mladí to nemohli pochopiť, ako by aj mali, veď boli od toho odpútavaní na vedľajšiu koľaj.

„Obetovanie“
Pri obetovaní dostali žiaci mikrofón, aby choreograficky „pripravovali stôl“. A pokračovalo to štýlom protestantského spoločenstva pri stole. Pri Ecce Agnus Dei sa Kristus stal „rozlámaným chlebom, rozdeleným pre všetkých“, ako vyhlásil biskup Glettler. Prijímanie si deti podávali navzájom.
Biskup Glettler berie konštatovanie a výzvu kardinála Waltera Kaspera očividne veľmi doslova: „Cirkev musí byť inovatívna.“ Glettler je biskupom v Innsbrucku od 2. decembra 2017. Predtým bol farárom v Grazi, kde sa stal známym v oblasti umenia a kultúry. V tejto oblasti pôsobí aj pri Konferencii biskupov Rakúska ako aj v Pax Christi Österreich.

Naša príloha

Kardinál Müller: „Prispôsobenie namiesto prorockej sily?“

„Na svete sa kresťanstvo nachádza medzi fundamentalistickými a k násiliu pripravenými ‚náboženstvami‘ a totalitnými ideológiami odkresťančeného Západu, čo nás stavia pres voľbou prispôsobiť sa, alebo zostať na okraji.

Kolín, 31.1.2019 (kath.net) 024 486 – Kath.net dokumentuje stále aktuálnu prednášku kardinála Gerharda L. Müllera na diskusii o prenasledovaní kresťanov u „Kirche in Not“ v Mariä Einsiedeln vo Švajčiarsku 26. 5. 2018. Prinášame výber:

V rozlúčke pred smrťou a kríži, z ktorého vyviera život, povedal Ježiš učeníkom: „Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše“ (Jn 15,20). To zodpovedá 8. blahoslavenstvu Horskej kázne: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami“ (Mt 5,11-12).
V súčasnosti sa boj proti viere v Krista organizuje medzinárodne ako z generálneho štábu s programom odkresťančovania kresťanských kultúr financovaným štátmi a mimovládnymi organizáciami. Viera v Boha ako pôvodu a cieľa všetkého bytia a každej ľudskej osoby má byť vymazaná a nahradená materialistickým konzumným správaním, v ktorom sa uspokojovanie zmyslového pôžitku odhaľuje ako tajná svätyňa tohto náhradného náboženstva. Materializmus je filozofická povera.
Projekt filozofie osvietenstva 18. storočia, ktorý smeroval k „humanizmus bez Boha“ (Henri de Lubac) sa v programe úplného odkresťančenia európskej kultúry a civilizácie tomuto cieľu úplne priblížil. Spomeniem tu začiatok tohto protikresťanského cunami, ktoré európsku kultúru spustošilo s jakobínmi francúzskej revolúcie. Jacques-René Hébert, ktorý však 24. marca 1794 sám skončil na gilotíne, žiadal radikálne vymazanie spomienok na kresťanskú históriu Francúzska. Kresťanské symboly, sviatky a mená majú zmiznúť z verejnosti. Namiesto viery v Boha nastúpil „kult rozumu, pokroku a vedy“. To sú bôžikovia tzv. „moderny, na oltároch ktorej boli popravené milióny ľudských obetí. Jakobíni boli iba ochotní realizátori náboženskej kritiky osvietenstva. Ale každá revolúcia prináša také netvory. My, Nemci máme takú hrôzostrašnú symbolickú postavu v nacistickom demagógovi Júliusovi Streicherovi. Aj on skončil neslávne v Norimbergu 16.10.1946 na šibenici.
Podobne brutálne si dal za cieľ úplné zničenie kresťanstva militantný ateizmus Sovietskeho zväzu. Lev Trockij, ktorého dal Stalin 21. augusta 1940 v Mexiku zavraždiť, napísal v novinách Izvestija 13.10. 1922: „Náboženstvo je jed, najmä v revolučnej epoche …, lebo človek, ktorému sľubujú druhý svet bez konca, sotva ešte vyleje krv, aby budoval ríšu na tejto zemi …
Zásadnejšia kritika výstrelkov kapitalizmu, ktorý je s komunizmom v koreňoch príbuzný, ako je katolícka sociálna náuka, neexistuje. Jej neotrasiteľným základom je podoba človeka na Boží obraz.
„Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy … Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! (Ž 8,5-10).
To je hlavná línia kultúry života, ktorá antikultúru smrti presahuje tak nesmierne ako Boh diabla. Bránime od Boha každému človeku dané právo života a jeho pozitívneho osobného rozvoja proti kultúre smrti. Človek má svoju neodňateľnú dôstojnosť od prvého okamihu života po splodení až po posledný výdych.
Práve prichádzam z návštevy najväčšej farnosti sveta na Sibíri , ktorá má milión km2 a 500 katolíkov. Navštívili sme gulag, kde každú noc čo najbrutálnejšie mučili 300 ľudí a potom zastrelili. Bola tam aj vnučka obete. A modlili sme sa za jej zavraždenú starú mamu pred pamätnými tabuľami. Len v ZSSR v r. od 1917 do neslávneho konca brutálne zavraždili 80 000 kňazov a rehoľníkov. Celkový počet obetí boja proti náboženstvu je vyše 100 miliónov! Napriek stopám totality všade v krajine nemožno prehliadnuť známky novej jari viery v Krista.
Zatiaľ čo politickým ateizmom sa chce urýchliť smrť náboženstva vykynožením jeho prívržencov, v liberálnych kruhoch sa očakáva prirodzená smrť náboženstva už zakrátko. Vedou a technikou sa začal nezvrátiteľný proces „odčarovania sveta“ ako povedal veľký sociológ Max Weber, ktorý odsudzuje náboženstvo na vymretie. Viera tu nemá šancu, aby ju osvietený človek vnímal ako pravdivú. No v ostatnej dobe sa téza sekularizácie vzhľadom na protichodné fakty už spochybňuje. …
2. Celkom iná výzva je v krajinách s totalitným výkladom náboženstva pri militantom islamizme, ale aj hinduizme a budhizme. Ak náboženstvo, ktoré je konštantou duchovného života človeka, znamená úctu a vďačnosť voči Bohu za prijatý život, potom je s vierou v Boha, Stvoriteľa neba a zeme úplne nezlučiteľné pôvodcu života robiť objednávateľom ničenia človeka.
Nábožensky odôvodnený terorizmus odporuje sám sebe. Niekto je alebo veriaci a potom nie je terorista, alebo je terorista a potom nie je veriaci. Pojem zjavenia je v islame na jednej strane a v židovstve a kresťanstve na strane druhej vo svojej podstate odlišný. To má dôsledky na výklad častí v ich svätých písmach, kde sa hovorí o deštruktívnej moci v súvislosti s Bohom. Biblia neobsahuje nadhistorické informácie a rozkazy Boha, ktoré sa majú slepo poslúchať.
Máme tu skôr do činenia so svedectvom historického sebazjavenia Boha. Podstata toho, ktorý sa zjavuje v mene „Ja som, ktorý som“ (Ex 3, 14) spôsobuje tiež, že jeho poznanie vo vyznaní viery Božieho ľudu preráža hustú hmlu a slepotu ľudí až ho nakoniec spoznávame ako Boha trojjedinej lásky.
„ A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. … Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. (Jn 1,14.18). Zjavenie je tu sebazjavením Boha ako pravdy a života. Spätne sa história zjavenia a jej svedectvo v Starom zákone interpretuje vo svetle Krista. Boh prekonal všetku deštruktívnu silu sveta, ktorá vychádza z hriechu a dokonca aj násilie zneužívania alebo zlého chápania jeho mena v utrpení a smrti jeho Syna na kríži. Keď nám kresťanom obžalujúco strkajú pod nos scény násilia v Starom zákone, poukazujeme vo vzťahu Boha a moci na ukrižovaného Pána: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil … atď. (Flp 2,6-11)
Tajomstvo kríža musíme my kresťania mať stále na očiach. Nestačí, že my kňazi a laici v niektorých krajinách žijeme relatívne bezpečne. Vidíme sa v bratskom spoločenstve s miliónmi kresťanov, ktorí sú na svete prenasledovaní a vernosť Kristovi platia životom – duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali (Zjv 6,9). Každý rok dávajú aj mnohí kňazi svoj život v svedectve za Krista, v ktorom všeobecné kňazstvo veriacich a kňazstvo vysvätených kňazov majú svoj jediný koreň. …
Cirkev nie je jedno so svetom, ani protiklad k nemu. Ona je daná Kristom ako znamenie a nástroj jeho univerzálnej vôle spásy ľudí, oslobodenia sveta od utrpenia a násilia a ľudí od pokorovania ich dôstojnosti a vykorisťovania a vykúpenia od hriechu a diabla. … –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *