Bankovanie

Otázka:
Chcem sa opýtať či je bankovanie pre kresťana nebezpečné. Masérka mi vysvetlila podrobne čo sa deje zo spazmou vo svale na ramene s účinkom bankovania. Je to zdravotnička vyštudovaná na zdravotnej škole ako masérka. Je veriaca. Počas masáže som nezaznamenala žiadne podozrivé zvuky ani odriekania nejakých formuliek. Viedli sme normálny rozhovor o bežných veciach nakoľko sme obe ženy žijúce v usporiadaných rodinách.
Nechcela by som však robiť niečo zlé čo sa protivy Bohu a viem, že nepriateľ je prefíkaný a vie sa votrieť pod rúškom dobra do srdca a do duše človeka.
Pán Boh zaplať za Vašu odpoveď.

Odpoveď:
Vážená Anna, prv než odpoviem na Vašu otázku, chcel by som reagovať na niektoré jednotlivosti z Vášho textu. Ak je niečo v alternatívnej medicíne a liečiteľstve nebezpečné, tak je to nebezpečné pre všetkých, ako pre kresťanov, tak pre židov, moslimov alebo ktorékoľvek iné náboženstvá, a tiež aj pre ateistov. Nepoznám praktiky, ktoré by boli škodlivé pre kresťanov a pre židov už nie.

            Pri rozlišovaní toho, či je niečo škodlivé, je jedno, či to robí osoba veriaca (predpokladám, že kresťanka), židovka, moslimka alebo iná. Niekedy je možno lepšie, ak je to neveriaca osoba ako veriaca. Lebo  niektorí veriaci majú sklon uveriť rôznym pseudomystickým záležitostiam a menej sa spoliehať na skutočnú vedu a zdravý rozum. Ale ani to nemusí byť zárukou bezpečnosti.

            Myslieť si, že okultná škodlivá praktika je tá, pri ktorej počuť podozrivé zvuky a odriekanie formuliek, je neznalosť a naivita najhrubšieho zrna.

            Oceňujem však opatrnosť pisateľky a túžbu robiť iba to, čo sa neprotiví Bohu a skvelú poznámku o prefíkanosti diabla, ktorý sa pod rúškom dobra vie votrieť do srdca človeka. Táto jedna veta zahŕňa obrovskú kresťanskú múdrosť, ktorá môže zachrániť ľudí pred nesprávnymi rozhodnutiami a oklamaním zo strany našich nepriateľov. A teraz k samotnému bankovaniu.

            Bankovane alebo aj vakuoterapia je prastará metóda, ktorá sa používala v liečiteľstve už v Mezopotámii, Indii a Južnej Amerike v časoch pred 3000 rokmi. Ľudia sa pomocou nej usilovali liečiť choroby vypustením zlých telesných štiav. Dnes by sme to nazvali detoxikácia organizmu.

            Pred použitím banky sa v nej vytvorí vákuum. Po priložení banky na ľudské telo sa počas niekoľkých minút pod ňou rozšíria krvné kapiláry a krv, ktoré cez ne preniká, vytvorí podliatiny. Pri inom použití sa vykonáva masáž pohybom banky po koži, potretej olejom. Jestvuje aj tzv. krvavá metóda, pri ktorej sa koža jemne nareže a prikladaním baniek sa odsaje určité množstvo krvi. Tento spôsob je v dnešnej dobe ale pomerne zriedkavý.

            Dôležité je všimnúť si, ako maséri a liečitelia vysvetľujú mechanizmus fingovania bankovania, čiže princíp, ktorý má liečiť človeka. Na toto sa treba pýtať pri každej metóde, ktorú nepoznáme. Niektorí tvrdia, že pri bankovaní ide o vyrovnávanie bioenergie, iní, že ide o akési preladenie alebo „odblokovanie“ organizmu, či posilnenie imunity. Pomerne časté je aj prikladanie baniek na akupunktúrne body, pričom sa očakáva, že sa tým ovplyvnia údajné energetické dráhy v tele človeka (meridiány a nerovnováha energie jin a jang) a vnútorné orgány.

            Z uvedeného treba povedať, že bankovanie, kde sa predpokladajú tzv. energetické či bioenergetické dráhy, akupunktúrne body, energetické bloky, mechanizmy na preladenie organizmu a podobne, je v rozpore s kresťanstvom.

            V dokumente Katolíci a reiki, ktorý v roku 2009 vydala Komisia pre náuku viery pri Konferencii katolíckych biskupov USA sa píše: „Žiadnu „univerzálnu životnú energiu“ však prírodné vedy nepoznajú. Pretože prítomnosť takejto energie nebola vedecky pozorovaná, oprávnenie týchto terapií musí nutne pochádzať z niečoho iného ako z vedy“ (b. 7.).

            „Ani vo Svätom písme, ani v kresťanskej tradícii ako celku sa neopisuje prirodzený svet ako založený na „univerzálnej životnej energii“, ktorou by človek mohol manipulovať pomocou myšlienok a vôle. Takýto pohľad na svet má svoje korene vo východných náboženstvách, má monistický a panteistický charakter, v ktorom mizne rozdiel medzi ja, svetom a Bohom“ (b. 8).

            Dokument talianskej konferencie biskupov CEI pod názvom Sanitárne inštrukcie v Taliansku, vydaný v roku 2000, uvádza ako „praktiky, ktoré nie sú založené na dôkazoch z anatómie, fyziológie, patológie a terapiách, vlastných západnej medicíne“, nasledovné: „akupunktúru, homeopatiu, reflexnú terapiu, iridologiu, pránoterapiu, reiki, shiatsu atď“ (b. 10).

            Ako hlavné riziká použitia týchto praktík autori dokumentu menujú: „Možnosť prípadného poškodenia pacienta, ktorý sa im podrobuje, pričom opúšťa „tradičnejšiu“ terapiu, ktorá má preukázanú účinnosť“ a „prepojenie zo strany niektorých z nich s východnými filozofiami, ťažko zlučiteľnými s katolíckou vierou a niekedy dokonca sprevádzané okultnými praktikami“ (b. 10).

            Talianski biskupi preto odporúčajú kresťanom zaujať voči nim nasledovný prístup: „Mať prísny konzervatívny postoj k ich prípadnej praxi v katolíckych zdravotníckych inštitúciách“ a rešpektovať „vedeckú metodológiu, uznávanú experimentálnou vedou v oblasti medicíny“ (b. 10).

            Z pohľadu vedy hodnotil bankovanie jeden z najlepších odborníkov na alternatívnu medicínu prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. z Karlovej univerzity v Plzni nasledovne: „Liečenie bankami… môže mať určitý antalgický (protibolestivý) nešpecifický efekt, rovnako ako všetky ostatné terapie založené na podráždení kože, či už ide o masti s hadím jedom, chrenovú placku, „francovku“, akupunktúru… V žiadnom z týchto prípadov vrátane bankovania ale nejde o kauzálnu liečbu, ktorá by mohla zasiahnuť príčinu choroby, ale o liečbu derivačnú, čiže o antalgické reflexné pôsobenie alebo skôr o odvedenie pozornosti pacienta od jeho subjektívnych komplikácií. Uplatňuje sa tu zároveň placebo efekt u pacientov, ktorí metóde veria. (…) Výklad, že sa bankami urýchľuje krvný a lymfatický obeh a že sa z tela odstránia všetky nečistoty, že sa z tela vylúčia toxíny alebo že môžu banky pôsobiť na akupunktúrne body, patrí do sveta fantázie. Objektívne liečebné pôsobenie buniek nebolo dokázané. (…) Rozhodne existuje množstvo liečebných prostriedkov, ktoré sú u uvádzaných chorôb účinnejšie, lacnejšie a hygienickejšie“ (Heřt J., Alternativní medicina a léčitelství, Chomutov 2010, s. 203-204).

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *