Modlia sa a majú najväčšiu skupinu seminaristov za posledných 36 rokov

Otec Steven Roth je riaditeľom povolaní arcidiecézy Baltimor. Mnohé výzvy, ktorým katolícka cirkev čelila v posledných rokoch v súvislosti s krízou sexuálneho zneužívania, neodradili Samuela Huffera, aby odpovedal na výzvu k zasvätenému životu.

„Chcel som ešte viac byť kňazom,“ povedal Huffer, 18-ročný študent v seminári sv. Jána Pavla II. vo Washingtone, D.C., ktorý študuje, aby sa stal kňazom arcidiecézy Baltimor.

„Potrebujeme dobrých, svätých kňazov,“ vysvetlil Huffer. „Boh nás všetkých vyzýva, aby sme boli svätými. Chcem sa usilovať o svätosť prostredníctvom svojho povolania ku kňazstvu. “

Huffer, pôvodne z farnosti sv. apoštola Petra v Libertytowne, ktorý premýšľal o tom, že sa stane kňazom od 12 rokov, uviedol, že ho inšpirovali dobrí kňazi, ktorých stretol vo svojej farnosti a v arcidiecéze pri udalostiach, ako sú tábory Quo Vadis pre chlapcov.

„Všetci kňazi, s ktorými som sa stretol, boli úžasní,“ uviedol bývalý miništrant.

Otec Steven Roth, riaditeľ povolaní arcidiecézy, povedal, že Hufferov postoj je typický medzi 17 mužmi prijatými do prvého ročníka v seminári. Je to najväčšia skupina seminaristov za posledných  36 rokov.

Prijatím 17 nových seminaristov sa celkový počet študentov arcidiecézy zvyšuje na 52.

Hoci sa ľudia snažia pochopiť minulé chyby cirkvi, otec Roth povedal: „ľudia stále chcú a potrebujú vo svojom živote kňazov.“ Seminaristi toto poznanie majú a chcú dať svoj život do služby.

„Muži, ktorí boli prijatí do seminára sa chcú obetovať, aby existovala budúca generácia veľkých kňazov, akých máme aj teraz,“ uviedol otec Roth.

Arcibiskup William E. Lori poznamenal, že v tom, čo nazval „náročným obdobím v živote cirkvi“, je vďačný za to, že „títo odvážni muži odpovedajú na Pánovu výzvu“.

Najnovší seminaristi sú vo veku od 17 do 33 rokov a pochádzajú zo silného katolíckeho rodinného prostredia. Prichádzajú z miest Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Frederick, Howard a Washington Counties.

Otec Roth poznamenal, že prevažná väčšina pochádza z arcidiecézy, zatiaľ čo iní pochádzajú pôvodne zo Salvádoru, Nigérie a Konžskej demokratickej republiky.

Cornelius Ugwu, 33-ročný seminarista v seminári sv. Márie v Roland Park, prišiel do arcidiecézy po štúdiu kňazstva v Nigérii a po nejakom čase rozoznal svoje povolanie v Spojených štátoch. Kamarát ho inšpiroval, aby pokračoval v štúdiu v arcidiecéze Baltimore.

„Cítim sa ako doma,“ povedal Ugwu, ktorý je z Enugu vo východnej časti jeho krajiny. „Ľudia sú veľmi pohostinní.“ Ugwu povedal, že chce priviesť ostatných k bližšiemu vzťahu s Kristom.

„Chcem pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú Krista – v nemocnici, pomáhať ľuďom s depresiou, modliť sa za chorých a tiež viesť mladých ľudí, aby rástli v dobrej kresťanskej viere,“ uviedol.

Otec Roth povedal, že modlitby za povolania sú v arcidiecéze intenzívnejšie než kedykoľvek predtým. Niektoré farnosti ponúkajú adorácie obetované osobitne za povolania, zatiaľ čo iné pravidelne slúžia sv. omše za kňazské povolania.

Tento rok farnosti požiadali o 800 plagátov propagujúcich povolania a viac ako 39 000 modlitebných kariet.

Huffer vie o sile modlitby. Poznamenal, že v prvom týždni v seminári sa dozvedel, že jeho matka ho pokrstila „Samuelom“ po prorokovi Starej zmluvy, pretože ho doslova obetovala Bohu. Aj keď netlačila na svojho syna, aby sa stal kňazom, roky sa modlila, aby bol otvorený kňazskému povolaniu.

„Keď som to zistil, bolo to dosť silné,“ povedal Huffer, siedmy z deviatich detí.“ Bolo to veľké potvrdenie, že to je miesto, kde Boh chcel, aby som bol.“

Zdroj: archbalt.org, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *