Život Cirkvi vo svete 43/2020

Obsah

Otázka svedomia – prijímanie a užívanie rôznych liekov

Medzináboženské stretnutie s pápežom: Už nikdy vojna!

‘Nikto sa nezachráni (nespasí) sám’

Pápež František za občianske zväzky homosexuálov

Kardinál Müller: „Presný obsah nepoznám, no účinok je fatálny!“

Kardinál Napier reaguje na nadutosť pátra Martina

Arcibiskup a biskupi reagujú na pápežove výroky

Kardinál Pell slávi prvú verejnú omšu v Ríme

Sekretár synody: „Pri covide sme objavili … novú teológiu“

Vatikán bráni dohodu Svätého stolca s Čínou

Vatikán: Nová infekcia koronavírusu v Dome sv. Marty

Stručne z LifeSite News

Chvála aj hana na vyjadrenia pápeža Františka

Teológ: Slová pápeža o homosexualite veľký krok vpred

Venezuela: Zavraždili katolíckeho kňaza

Poľsko: Ústavný súd zakazuje potrat chorých plodov

Veľká Británia: Mladík strháva kríž za bieleho dňa

Trump a Biden bojujú o hlasy katolíkov

Bavorsko: Nijaké nákazy po návštevách svätých omší!

Kňaz: Hlásajme Krista ako jediného Vykupiteľa ľudstva!

Minský arcibiskup pricestoval do Vatikánu

Poľsko: Desať biskupov pozitívne testovaných

USA: Arcibiskup a exorcizmus pri strhnutej soche svätca

Kanada: ‘Kresťanská náuka – kriminálny čin’? Biskupi varujú!

Kanada: Napriek obmedzeniam úspešné akcie za život!

Francúzsko: Vláda ukladá núdzový stav 20 miliónom ľudí

Čile: Násilné nepokoje a útoky na kostoly

Cirkevný tribunál odsudzuje episkopálneho biskupa

Kardináli, biskupi a kňazi varujú katolíkov pred Bidenom

Trump: „Ježiš Kristus je najznámejší človek histórie“

„S Jánom Pavlom II. prekonávať bariéry“

Utvorte so mnou veľkú sieť lásky a záchrany po celom svete!

Pripájam sa ku každej svätej omši, aby som obetovala nebeskému Otcovi drahocennú krv Syna Ježiša. Jedine jeho božská krv môže obmyť všetko zlo. Ku Kristovej krvi pripájam všetky utrpenia, ktoré denne zbieram na vašej ceste. Krv detí zabitých v lone matiek i obetí násilia, bolesti chorých, chudobných, malých prenasledovaných, aj veľký kríž, ktorý dnes musí niesť Cirkev za spásu celého ľudstva. (Don Gobbi 1988)
Pre svet nadišla chvíľa trestu. Vstúpili ste do ostrých časov očisty a veľkého súženia. Aj moja Cirkev potrebuje očistiť od zla. (1990)
Otec vám dáva každú minútu života ako výraz svojej lásky a Božieho milosrdenstva. Žijete v čase, keď máte realizovať jeho veľký plán lásky. … Vchádzate do časov, keď sa ukáže Božie milosrdenstvo. Dobité, choré, umierajúce ľudstvo sa samo nemôže zdvihnúť, ak ho nezodvihne veľké milosrdenstvo. Už je blízko okamih, keď nebeský Otec ho vezme do náručia, vyslobodí ho od Zlého a vezme do svojej nádhernej záhrady. (1991)

Približuje sa koniec čias a príchod Ježiša v sláve. A znamenia sú tieto:
1. Rozšírenie bludov – Mt 24, 5-9, 2 Sol 2, 1-3, 2 Pt 2, 1-3
2. Vojny a bratovražedné boje Mt 24, 6-12
3. Krvavé prenasledovanie verných Ježišovi Mt 24, 9-10
4. Strašné rúhanie 2 Sol 2, 4-9, Dan 12, 9-12
5. Neobyčajné javy na nebesiach Mt 24, 29-30

Je to súčasť veľkého súženia, ale zvesť Evanjelia sa prináša všetkým národom a stále viac sa približuje zjavenie antikrista. Zostaňte silní vo viere, istí v nádeji a vrúcni v láske. Žite v pokoji srdca a dôvere. (1992)
Moje obavy sú veľké, lebo moju Cirkev ovláda zvôľa zlých síl, ktoré ju chcú zničiť zvnútra. Slobodomurárstvo s diabolskou mocou si založilo centrum priamo v Cirkvi, kde sídli námestník môjho Syna Ježiša a rozlieva zhubný vplyv do všetkých kútov sveta. Cirkev bude zradená vlastnými členmi a kruto prenasledovaná. Mnohí budú strhnutí strašným uragánom. (1993)
No Otec pripravuje pre vás nové dni pokoja a odpustenia. Ja som veľkým znamením Božieho milosrdenstva. Som Kráľovná pokoja a svitanie ohlasujúce nové časy. Som Matka krásnej lásky a svätej nádeje. Som Matka života. Som Kráľovná rodiny. (1996)
Pre tretie tisícročie som predpovedala víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete. … Prosím vás o nepretržitú, pokornú a vytrvalú modlitbu. … Utvorte so mnou veľkú sieť lásky a záchrany po celom svete. To je archa novej zmluvy. (1996)

************************************************************

Vážená pani, Mgr. Zuzana Gluchichová,
srdečne Vás pozdravujem. Pán Boh zaplať za Vaše správy aj články, ktoré dostávam v poriadku. Som rád, že sa roky – Vy aj ja – zhodujeme v tom, že pravá veľkosť nás – katolíkov – je aj v tom, že vieme byť verní Svätému Otcovi. Preto Vám na informáciu posielam článok z našej subkomisie, v ktorom sme tento mesiac odpovedali vyjadrením Svätej stolice na hlasy proti katolíckej náuke ohľadom prípravy a používania niektorých liekov a vakcín. Nech Vám dobrotivý Pán Boh pomáha aj naďalej.
S katolíckym pozdravom ostáva a žehná Vás + Marián Chovanec

* * * * *
Otázka svedomia – prijímanie a užívanie rôznych liekov

Správna a legitímna je otázka katolíkov, či možno prijímať a užívať lieky (prípravky, vakcíny, očkovacie látky…), ktorých kmeň (bunková línia) sa začal umelým potratom. Na túto vážnu morálnu otázku odpovedala Pápežská akadémia pre život v roku 2005. Z morálneho hľadiska ide u užívateľov (lekári,rodičia a deti) takýchto liekov o veľmi vzdialenú a nepriamu materiálnu spoluprácu vo vzťahu k dávnemu umelému potratu. Cirkev stáročia pokladá vzdialenú a nepriamu materiálnu spoluprácu za morálne prípustnú, ak nie je iná vhodná alternatíva. Vo viacerých prípadoch (najmä v prípade vakcín) inej vhodnej alternatívy niet. Pritom hrozí veľké nebezpečenstvo (jednotlivcovi aj spoločnosti), ak sa vakcíny neprijímajú. Preto Pápežská akadémia pre život odmietanie vakcín s problematickým pôvodom pokladá za absolútne nerozumné a nezodpovedné.
Nesprávny a zlý je postoj tých katolíkov, ktorí to neprijímajú a broja proti jasnej odpovedi kompetentnej morálnej cirkevnej autority.

Mons. Marián Chovanec,
predseda Subkomisie KBS pre náuku viery Banská Bystrica, dňa 12.10.2020 026 864

************************************************************

* * * * * * *

Medzináboženské stretnutie s pápežom: Už nikdy vojna!

„Nikto sa nemôže zachrániť sám – nijaký národ, nikto!“
Rím, 20.10.2020 (KAP) 026 863 – Na medzináboženskom stretnutí za pokoj v utorok večer v Ríme vyzval pápež František spolu s zástupcami iných náboženstiev veriacich všetkých náboženstiev k väčšiemu úsiliu o pokoj.
Na začiatku stretnutia sa predstavitelia náboženstiev pomodlili modlitbou vlastnej tradície za pokoj. Na medzináboženskom stretnutí, ktoré každoročne organizuje rímske Spoločenstvo Sant’Egidio a ktoré sa pre pandémiu skrátilo na jedno popoludnie, sa zúčastnilo 600 pozvaných hostí. Na podujatie prišli predstavitelia kresťanských vyznaní, islamu, židovstva, hinduizmus a budhizmu.
Zúčastnil sa aj anglikánsky arcibiskup z Canterbury, Justin Welby a predseda Evanjelickej rady Nemecka biskup Heinrich Bedford-Strohm. Pozvanie prijal aj taliansky prezident Sergio Mattarella. Stretnutie okrem toho sledovali na celom svete tisíce ľudí cez internet.

„Vojny a konflikty zostrené ešte aj pandémiou treba ukončiť ako neodsunuteľnú povinnosť všetkých politických zodpovedných. Boh bude každého príslušne brať na zodpovednosť. Naše stretnutie v Ríme ukazuje jasne, že náboženstvá nechcú vojnu, ale všetkých, ktorí sa pokúšajú násilie nábožensky odôvodniť, odhaľujú ako tých, čo šíria lži,“ povedal pápež František. “ Bolo to prvé verejné podujatie, na ktoré František od začiatku lockdownu v Taliansku opustil Vatikán.

„Svet má dnes horúčkovitý smäd po pokoji. Pokoj, bezpečnosť a šťastie však nedokáže dosiahnuť nijaký národ, nijaká skupina sami. Pokoj je možný iba spoluprácou, dialógom a bratstvom,“ znelo naliehavé napomenutie hovorcov

Veľký imam Ahmad Al-Tayyeb z Káhiry odsúdil islamistický teroristický útok v Paríži: „Ako veľký imam z Al-Azharu vyhlasujem pred všemocným Bohom, že sa dištancujem ja, ako aj naša náuka islamu a proroka, od odporného zločinného činu a od všetkých, ktorí majú takéto úchylné, zlé myšlienky.“
Imam súčasne odsúdil, že sa pod heslom slobody názoru urážajú náboženstvá a ich zneužívajú ich symboly a povedal: „Mimochodom pandémia strhla masku klamným sľubom doterajšej globalizácie. Namiesto toho sa treba brániť proti s ňou spojeným vykorisťovaním, kultúrnym gleichšaltovaním a diskrimináciou. Je čas na novú globalizáciu spočívajúcu na bratstve.“

„Francúzsky učiteľ Samuel Paty bol zavraždený, lebo plnil svoju úlohu,“ pripomenul aj francúzsky vrchný rabín Rav Haim Korsia. „Učiteľ histórie Paty vedel o význame boja o vzdelanie a humanizmus. Zavraždili ho. A jeho smrť nás zaväzuje pokračovať v jeho boji – v bratstve ale bez slabosti a strachu.“

Patriarcha Bartolomej I., čestná hlava svetového pravoslávia, žiadal vzhľadom na pandémiu nové opatrenia proti ekologickej kríze planéty:
„Doba ekologických modov, ich idealizácia alebo – čo je horšie – ich ideologizácia, sa skončila. Je čas konečne konať. K tomu patrí aj podkopanie čisto sekulárneho poriadku a cítiť v ňom božský fragment.“

„Svet bez vojny nie je ilúzia“
Po príhovoroch si náboženskí predstavitelia minútou ticha pripomenuli obete pandémie a vojen v tomto roku. V ich záverečnej výzve k pokoju sa uvádza:
„Je znova čas na odvážnu víziu, že pokoj je možný, že svet
bez vojny nie je ilúzia.“ Apelujú aj na vládnucich politikov, aby odmietali reč rozkolov, ktorá je často živená pocitmi strachu a nedôvery.

‘Nikto sa nezachráni (nespasí) sám’

Pápež František vyzýva ľudí spasiť sa navzájom
Rím, 21.10.2020 (LifeSiteNews) 026 862 – Pápež František hovoril 20. októbra dvakrát o dôležitosti záchrany (spásy) blížnych ľudských bytostí a že sa nemáme usilovať „zachrániť len sami seba“. Povedal to na Medzinárodnom stretnutí modlitieb za pokoj s názvom “Nikto sa nespasí sám: pokoj a bratstvo.”
Dve časti podujatia boli súčasné pobožnosti modlitby v rôznych častiach Ríma pri námestí Piazza del Campidoglio, a nasledovala medzináboženská pobožnosť na námestí.
Pápež František predsedal najprv kresťanskej modlitbe v bazilike Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, kde mal homíliu na tému ľudí, ktorí sa vysmievali ukrižovanému Kristovi „Zachráň sa!“
„V tejto najvyššej chvíli utrpenia a lásky, mnohí z prítomných sa mu kruto posmievali ‘Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“ (Mk 15,30). Toto je veľké pokušenie. Neušetrí to nikoho vrátane nás kresťanov. Pokušenie myslieť iba na svoju záchranu a na náš vlastný okruh ľudí. Zamerať sa iba na vlastné problémy a záujmy, ako by na ničom inom nezáležalo. Je to veľmi ľudský inštinkt, no nesprávny. Bolo to posledné pokušenie ukrižovaného Boha.“
Pápež František tiež povedal, že slovo “zachrániť sa” má aj teologický význam a že zákonníci a farizeji, ktorí sa pridali k tomu výsmechu, si mysleli, že Ježišova spása iných bola neužitočná, ako sa zdalo, keďže nedokázal zachrániť ani sám seba.
„Výsmešný tón obvinenia je zaodetý do teologického jazyka – dvakrát sa používa slovo zachrániť. Ale ‚evanjelium‘ záchrany seba nie je Evanjeliom spásy. Je to najfalošnejšie z apokryfických evanjelií, ktoré dáva niesť kríž iným. Zatiaľ čo pravé Evanjelium nás prosí niesť kríž iných,“ povedal pápež.
František sa venoval téme záchrany aj na medzináboženskej pobožnosti na Piazza del Campidoglio, kde jasnejšie vysvetlil, že myslí na pozemskú, dočasnú záchranu — na pokoj, prosperitu, bezpečnosť a šťastie, ktoré prináša bratská spolupráca – nie na večný život:
„Ako nájdeme východisko z neústupných a hnisajúcich konfliktov? Ako rozuzlíme uzly toľkých ozbrojených konfliktov? Ako zabránime konfliktom? Ako inšpirovať myšlienky pokoja vo vojenských veliteľoch a tých, ktorí sa spoliehajú na silu zbraní? Nijaký ľud, nijaká spoločenská skupina nemôže sama – bezmocná – dosiahnuť pokoj, prosperitu, bezpečnosť a šťastie. Nijaká,“ pokračoval František a citoval z Fratelli tutti:
„Lekcia, ktorú sme sa naučili z pandémie, ak chceme byť čestní, je ‘vedomie, že sme globálna komunita, všetci v jednej lodi, kde sú problémy jednotlivca problémami všetkých. Znova raz sme si uvedomili, že nikto sa nezachráni sám – môžeme sa zachrániť iba spoločne.“
Pápež dodal, že „bratstvo“ pomôže každému chápať, že môžeme byť zachránení iba spoločne a ukončil slovami, že táto záchrana príde z časného pokoja:
„S Božou pomocou bude naozaj možné vybudovať svet pokoja a tak bratia a sestry, budeme zachránení spoločne.“
Dvojznačnosť talianskych výrazov, ktoré František použil, sa stratila v preklade: „Nessuno si salva da solo“ môže znamenať „nikto sa nezachráni sám“, ale aj „nikto sa nespasí sám“.
Vo Fratelli tutti postoj „Nikto sa nezachráni sám“ vyjadruje pápežovo presvedčenie v prepojenie celého ľudstva:
„František nahradil horizontálny, antropologický, môžeme dokonca povedať psychologický pojem ‘záchrany’ tradičným významom spásy kresťanstva: rozhodujúcim zásahom Božej milosti do života hriešneho človeka, obrátením jeho srdca a tým, že ho urobil ‚novým človekom,’” povedal expert Dr. Peter Kwasniewski pre LifeSiteNews.
„To sa deje z Božieho potešenia a milosti a Kristovou obetou a nie ’obrátením sa k blížnemu a uvítaním ho’ alebo ‘vzdaním sa sebeckých politických spôsobov, či čohokoľvek iného, čo horizontálne opisy pápeža ponúkajú.“
„Naše stretnutia v tomto živote s inými môžu a mali by byť príležitosťami pre Božiu milosť, aby vstúpila do nášho života a do života iných, ale spôsob, akým pápež hovorí, sa zdá zrovnávať spásu s týmto stretnutí a so ‘spoločnou cestou’ ľudského bratstva. Text hovorí mnoho o Kristovi a o kríži, ale nehovorí o kresťanskej náuke o vykúpení, ani o správnom teologickom a duchovnom význame spásy.“
Spisovateľ John Zmirak tiež oslovil dvojznačnosť pápežových výpovedí, ktorú opísal ako „formu plynového osvetlenia“:
„Výpovede pápeža Františka sa podobajú epizódam z apokalyptickej novely C.S. Lewisa That Hideous Strength, (Tá skrytá sila). Zdajú sa byť navrhované na zlomenie nášho zmyslu pre normálnosť, poriadok, jasnosť a zdravý rozum – aby nás urobili beznádejnými, bez Bohom daných schopností rozlišovania a aby sme upadli do fideistickej kapitulácie pred mocou. Jeho mocou nad Cirkvou, mocou štátu nad nami a mocou globalistov nad našimi vládami. Nemôžeme nič urobiť sami, iba ako termity v mravenisku. Nie sme dôstojnými obrazmi na Božiu podobu, ale zameniteľnými bunkami v kolektíve.“ …

Pápež František za občianske zväzky homosexuálov

Rím, 21.10.2020 (kath.net) 026 861 – Vo filme, ktorý Vatikán v stredu prezentoval sa pápež podľa správy CNA vyslovil za občiansky zväzok párov rovnakých pohlaví. Tým sa pápež odkláňa od oficiálneho postoja Vatikánu a od svojich predchodcov. Táto výpoveď je z filmu „Francesco“ a presahuje pastoračnú starostlivosť o homosexuálov: „Homosexuáli majú právo byť súčasťou rodiny. Sú Božie deti a majú právo na rodinu,“ povedal František. Na otázku o občianskom zväzku homosexuálov pápež vyhlásil, že ten treba vytvoriť, aby príslušní ľudia boli zákonne zabezpečení. „Za to som sa zasadzoval!“ povedal Pápež.
V r. 2010 Franziskus ako arcibiskup Buenos Aires sa ešte jasne vyslovoval za proti „manželstvu“ homosexuálov. Ľavicové noviny „New York Times“ dnes v článku hovorili o „zlome a náukou Cirkvi“.
Cirkevní predstavitelia reagujú na pápežove výroky
Kardinál Müller: „Presný obsah nepoznám, no účinok je fatálny!“

Vatikán 22,10.2020 (kath.net) 026 860

Kardinál Gerhard Müller: Presný obsah interview nepoznám, ale účinok je fatálny!

Katolícki veriaci sú zmätení, nepriatelia Cirkvi sa cítia potvrdení námestníkom nášho Pána Ježiša Krista, ktorého Božie synovstvo odmietajú. Namiesto používania teologických a filozofických argumentov rozumu sa tu apeluje sa na emócie a sentimentalitami sa vyšachuje racionalita viery. Viera však nezávisí od politickej opcie v pravom či ľavom spektre alebo od ideologického postoja medzi konzervatizmom alebo progresivizmom, ale jedine od pravdy, ktorou je Boh sám vo svojej podstate a v Slove jeho historického zjavenia.
Kresťan verí v Boha ako prvú pravdu a uznáva pápeža a biskupov ako nástupcov sv. Petra a ostatných apoštolov.
Vernosť pápežovi je niečo iné ako modloslužobné pápeženstvo podobné princípu, podľa ktorého vodca alebo strana má vždy pravdu. Tam, kde sú napätia medzi evidentným Božím slovom a neomylným výkladom na jednej strane a súkromnými vyjadreniami aj najvyšších cirkevných autorít, platí vždy zásada: in dubio pro DEO.
Učiteľský úrad Cirkvi slúži Božiemu slovu a nikdy nestojí nad zjavením. To je v každom prípade platná náuka Cirkvi o vzťahu zjavenia v Kristovi k jemu podriadenému učiteľskému úradu.
Výpoveď pápeža, o ktorej je reč, je čisto súkromným vyjadreníme, ktorému môže a má každý katolík slobodne odporovať.
John Henry Newman (1801-1890), známy kardinál a jeden z najväčších novodobých učiteľov Cirkvi povedal, že ešte horšia ako finančná korupcia v cirkevných organizáciách a morálna korupcia duchovných a popredných laikov je korupcia v otázkach zjavenej náuke viery. To bolo a je prameňom všetkých nešvárov a pohoršení v histórii Cirkvi.
Čo je cirkevná úprimnosť alebo sloboda človeka kresťana? Medzi pápežom a biskupmi – zvlášť kardinálmi svätej rímskej Cirkvi – existuje analogicky rovnaký vzťah ako medzi sv. Petrom a ostatnými apoštolmi. Pavol sa postavil Petrovi, lebo svojím dvojznačným správaním a rečami sa odklonil od pravdy Evanjelia (Gal 2, 14). Sv. Hieronym, sv. Augustín a sv. Tomáš Akvinský pri výklade Listu Galaťanom sa stavali na stranu Pavla a chválili Petra za jeho pokoru, že sa nechal svojimi napomenúť.
V Katolíckej cirkvi platí vzhľadom na komplementárnosť pohlaví, manželstvo a rodinu Božie slovo v definitívnom výklade v osobe a poslaní Krista, jeho Syna voči farizejom kedysi aj dnes: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril? Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“? Tak už nie sú dvaja, ale jedno telo ( Mt 19, 4).
Niet nijakého práva na manželstvo a rodinu, ak si muž a žena podľa svojej Bohom stvorenej povahy slobodne a pred Božou tvárou nepovedia: ‚Iba ty a naveky – kým nás smrť nerozdelí‘. Mimo legitímneho manželstva je podľa Božej vôle každé sexuálne spojenie ťažkým hriechom – nezávisle od subjektívnej viny, ktorú pozná iba Boh a v ktorého odpustenie môžeme vždy a v každej chvíli dôverovať.
No my nesmieme frivolne hrešiť so spoliehaním sa na Božie milosrdenstvo a namiesto toho, aby sme sa nechali ospravedlniť jeho súdom milosti, nechať sa potvrdzovať v hriešnom konaní pochvalou odkresťančených súčasníkov.
Katechizmus Katolíckej cirkvi jasne rozlišuje medzi pastoračnou starostlivosťou a osobným príklonom k osobám so sklonom k rovnakému pohlaviu a objektívnym posúdením homosexuálnych alebo aj heterosexuálnych aktov mimo manželstva, ktoré sú v rozpore s Božím prikázaním:
„Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil On (1 Jn 2, 6).
Dodržiavanie Božích prikázaní je výrazom lásky k nemu a uznaním ich uzdravujúceho účinku na človeka. Namiesto stretávania sa s osobami, ktoré sa cítia byť vo svojom postoji a falošnom zmýšľaní potvrdenými a pred celým svetom sa vystatujú obrázkami s pápežom, mal by sa pápež zaoberať knihou Daniela Mattsona a pozvať ho na rozhovor. To je Američan, ktorý našiel cestu z nedôstojnosti sexuálnej promiskuity k zdržanlivému životu stvorenia, ktoré „bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí“ (Rim 8, 21).

Kardinál Napier reaguje na nadutosť pátra Martina

Sporný jezuita James Martin oslavuje na Twitteri výpovede Františka a útočí na biskupov z Poľska a Ugandy.

USA, 23.10.2020 (kath.net) 026 859 – „Aká hanba vidieť, že americký kňaz sa tak odsudzujúco vyjadruje o afrických biskupoch!“ Týmito jasnými slovami kritizoval kardinál Wilfrid Fox Napier, arcibiskup juhoafrického Durbanu, vo štvrtok na Twitter slová sporného pátra Jamesa Martina SJ.
James Martin, ktorý sa už roky vyznačuje svojou ideológiou LGBT, oslavoval na Twitteri výpovede pápeža Františka k občianskemu „manželstvu“ homosexuálov, ktoré vlastne v Amerike ani v Európe nie sú veľkou vecou. Následne páter ešte aj zaútočil na poľských biskupov a tvrdil, že tam sú „niektorí biskupi zlovoľne zameraní proti gejom“. A hromžil aj na biskupov v Ugande. Podľa jezuitu aj „tam možno nájsť biskupov, ktorí sa stavajú na stranu zákonov, ktoré kritizujú homosexualitu“.

Arcibiskup a biskupi reagujú na pápežove výroky

USA, 21.10.2020 (LifeSiteNews) 026 858 – V novom filme, ktorý mal premiéru v Ríme 21. októbra, pápež František hovoril o homosexuálnych zväzkoch:
„Čo musíme urobiť, je vytvoriť občiansky zákon o homosexuálnych zväzkoch. Aby boli právne podchytené. Ja som sa za to zasadzoval.”
LifeSiteNews sa opýtala niekoľkých biskupov na ich komentár. Arcibiskup Viganó podal rozsiahlu analýzu a americkí biskupi Joseph Strickland a Thomas Tobin tiež poslali svoj názor.
Nie je to prvý raz, čo pápež František hovorí o homosexualite tak, že to protirečí náuke Cirkvi, ale toto je jedna z jeho najjasnejších výpovedí. V r. 2003 v dokumente kardinála Josepha Ratzingera (Benedikta XVI.) ktorý schválil a nariadil vydať pápež Ján Pavol II., Cirkev vydala špecifické smernice o potrebe odmietať návrhy na občianske homosexuálne zväzky, kde sa uvádza: „Všetci katolíci sú povinní oponovať legálnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov.“
Biskup Joseph Tobin z Providence na ostrove Rhode Island uvádza:
„Očividná podpora Svätého Otca uznaniu občianskych zväzkov párov rovnakých pohlaví sa musí objasniť. Pápežove výpovede jasne protirečia trvalej dlhodobej náuke Cirkvi o týchto pároch. Cirkev nemôže podporovať prijatie objektívne nemorálnych vzťahov. Ľudia so sklonmi k rovnakému pohlaviu sú milované Božie deti a musia mať svoje osobné ľudské práva a občianske práva uznané a chránené zákonom. Avšak legalizácia ich občianskych zväzkov, ktoré sa usilujú simulovať sviatosť manželstva je neprijateľná.“
Biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase napísal na Twitteri:
„Pripomínam dokument Kongregácie pre náuku viery z 3. júna 2003: „Úvahy týkajúce sa návrhov právne uznať zväzky medzi homosexuálmi.“
Arcibiskup Carlo M. Viganó podal telefonicky analýzu:
„Nemusíme byť teológmi, ani expertmi na morálku, aby sme vedeli, že také výpovede sú bludy a tvoria vážny prípad pohoršenia veriacich. Ale buďte veľmi opatrní – tie slová sú proste veľkou provokáciou, ktorou sa ‘ultra-progresívna časť hierarchie‘ usiluje vyprovokovať schizmu.“
Arcibiskup uviedol, že pápež sa tak pokúša, aby ho zdravá časť Cirkvi – biskupi kňazi a veriaci obvinili z herézy, aby mohol vyhlásiť, že táto zdravá časť Cirkvi je schizmatická a „nepriateľom pápeža“. Varoval, že zápas s pápežom v tejto veci by mohol priviesť cirkevných predstaviteľov do problémov so zákonom, keďže hovorí:
„V mnohých krajinách sú zákony, ktoré trestajú každého, kto považuje sodomiu za trestuhodnú a hriešnu, alebo kto neschvaľuje uzákonenie homosexuálneho „manželstva“ – aj keď to robí na základe svojej viery.“ Pápež František by tak mal na svojej strane tajnú cirkev, ale aj tajný štát.
Ako katolíci sme povolaní byť na strane tých, ktorí bránia život, prirodzenú rodinu a národnú suverenitu. Mysleli sme si, že máme Kristovho námestníka na svojej strane. S bolesťou spoznávame, že v tomto epochálnom strete ten, ktorý by mal navigovať Petrovu loď, si zvolil nepriateľa, aby ju potopil.“

Kardinál Pell slávil prvú verejnú omšu v Ríme

Rím, 19.10.2020 (kath.net/KAP) 026 857 – Austrálsky kardinál George Pell v sobotu po prvý raz znova slúžil verejnú svätú omšu v Ríme, ako informoval magazín „America“ on line. Omša sa slávila v Kostole „Domus Australia“ pri hoteli pre austrálskych pútnikov v Ríme pri príležitosti 10. výročia svätorečenia sv. Márie MacKillopovej. Táto austrálska rehoľníčka (1842-1909) je prvou svätou piateho kontinentu. Na omši boli iba pozvaní hostia a pozývala na ňu aj nová austrálska veľvyslankyňa pri Svätom stolci, Chiara Porrová. Kardinál Pell na omši nespomenul udalosti ostatných troch rokov. Na svätú omšu prišiel aj kardinálov priateľ, bývalý austrálsky premiér Tony Abbott, ktorý bol náhodou v Ríme. Prítomná bola aj americká veľvyslankyňa pri Svätom stolci Callista Gingrichová a manželom.
Kardinál Pell sa vrátil do Ríma 30. septembra. V pondelok ho prijal na súkromnej audiencii pápež František.

Sekretár synody: „Pri covide sme objavili … novú teológiu“

Arcibiskup Charles J. Scicluna a biskup Mario Grech

Rím, 17.10.2020 (LifeSiteNews) 026 856 – Nový generálny sekretár Synody biskupov biskup Mario Grech vyhlásil:
„V situácii lockdownu pre koronavírus sme objavili novú ekleziológiu a možno dokonca novú teológiu a novú cirkevnú službu, ako aj novú víziu Cirkvi.“
Biskup Mario Grech tiež relativizoval výnimočnú dôležitosť svätej omše ako aj kňazstva! Grech, ktorý bol menovaný na svoj post v septembri, pre jezuitský magazín La Civiltà Cattolica minulú stredu ďalej vyhlásil:
„Nová ekleziológia spočíva v rehabilitácii domácej cirkvi, poskytuje viac priestoru rodinnej cirkvi a skladá sa z viacerých domácich cirkví. Katolíci musia žiť Cirkev v rodinách. Inštitucionálnu Cirkev a domácu cirkev nemožno totiž porovnávať.
Veľká komunita Cirkvi sa skladá z malých cirkví v domoch. Ak domáca cirkev zlyhá, Cirkev nemôže existovať. Ak nebude domáca cirkev, Cirkev nemá budúcnosť! Domáca cirkev je kľúčom, ktorý otvára horizonty nádeje! Klerikalizmus je zodpovedný za to, že pojem domácej cirkvi bol v ranej histórii kresťanstva zabudnutý a postavil proti sebe hierarchickú štruktúru Cirkvi a domácu cirkev.
Teológia a hodnota pastoračnej starostlivosti v rodine ako domácej cirkvi sa negatívne zvrátila vo 4. storočí, keď prebehla sakralizácia kňazov a biskupov na škodu všeobecného kňazstva krstu, ktoré strácalo cenu. Ako pokračovala inštitucionalizácia Cirkvi, znižovala sa povaha a charizma domácej cirkvi.
Nie rodina je podriadená Cirkvi, ale je to Cirkev, ktorá by mala byť podriadená rodine. Vzhľadom k tomu, že rodina je základnou a trvalou štruktúrou Cirkvi, mal by sa znova obnoviť jej posvätný a kultový rozmer – domus ecclesiae. Sv. Augustín a sv. Ján Zlatoústy na úsvite judaizmu učia, že rodina by mala byť prostredím, kde možno vieru možno sláviť, meditovať a žiť.
Je povinnosťou farského spoločenstva pomáhať rodine, aby bola školou katechézy a liturgickým priestorom, kde sa môže lámať chlieb na kuchynskom stole!“
Na otázku „La Civiltà Cattolica“ kto by mali byť vysluhovateľmi v tejto „cirkevnej rodine“, biskup Grech povedal:
„Podľa sv. Pavla VI. všeobecné kňazstvo žijú výnimočným spôsobom manželia, vyzbrojení milosťou sviatosti manželstva. Rodičia sú preto cnosťou tejto sviatosti aj ‘vysluhovateľmi slávenia’, ktorí počas domácej liturgie lámu chlieb Slova, modlia sa s ním a tak prebieha odovzdávanie viery ich deťom.“
Grech vyjadril nádej, že pojem domácej cirkvi sa posilní nielen jednoducho ako povzbudenie kresťanským rodinám, ako to robil pápež Ján Pavol II. Vzhľadom na koronavírus spomenul aj zákaz návštev svätých omší a svätého prijímania pre väčšinu katolíkov na Západe po celé mesiace a vyjadril ochotu rozšíriť dosah „domácej cirkvi“ na úkor návštev svätých omší. Vyjadril údiv, že mnohí ľudia sa sťažujú, že nemôže ísť na sväté prijímanie a sláviť pohreby v kostole, ale málokto sa stará o to, ako sa zmieri s Bohom a s blížnym, ako bude sláviť Božie slovo a ako bude žiť život služby.
Biskup potom pripustil, že Eucharistia je zdrojom a vrcholom kresťanského života, no dodal:
„Zaujíma ma, ako sa niekto môže cítiť stratený mimo dosahu Eucharistie a svätej omše – ukazuje to neznalosť iných spôsobov zapájania sa do Božieho tajomstva. Je to nielen jeho istá duchovná negramotnosť, ale aj dôkaz nevhodnosti súčasnej pastoračnej praxe. Je zrejmé, že naša pastoračná aktivita sa usilovala viesť ku sviatostiam a nie cez sviatosti ku kresťanskému životu!“
Biskup spomenul aj synodalitu, ktorá má „pomôcť žiť bratskejším spôsobom a budovať pre tých, čo prídu za nami, svet krajší a viac hodný ľudstva“. Citoval pápeža Františka, že „synodálna Cirkev každého otvára k novým veciam, k zmene názoru, k potešeniu nad tým, čo hovoria iní.“
Grech sa dostal do titulkov v r. 2017, keď ako biskup Diecézy Gozo na Malte, hlásal, že znovu zosobášení rozvedení majú dostať sväté prijímanie bez podmienok.

Vatikán bráni dohodu Svätého stolca s Čínou

Vatikán, 22.10.2020 (KAP) 026 855 – Vatikán oznámil vo štvrtok predĺženie dohody Svätého stolca s Čínou a vatikánske noviny „L‘Osservatore Romano“ tento krok bránili:
„Dohoda o menovaní katolíckych biskupov je motivovaná cirkevno-teologicky a pastoračne,“ uvádza sa v príspevku,
ktorý sa šíril spolu s komuniké. „Niektoré nedorozumenia spočívajú v tom, že sa dohoda dáva so súvisu s úmyslami, udalosťami alebo politickými otázkami, ktoré nemajú s dohodou nič spoločné.“ Noviny súčasne hovoria o „veľmi bolestnej situácii“ v Číne a o nedostatočnej náboženskej slobode. Otázka diplomatických vzťahov sa vôbec nespomína.
Svätý stolec a Čína predĺžili vo štvrtok dohodu spred dvoch rokov zasa skúšobne na ďalšie dva roky. Obsah dohody naďalej nie je známy. Vatikán viacerí obviňujú, že touto dohodou kresťanov kritických voči vláde v Číne napáda od chrbta a vzhľadom na trvalé porušovanie ľudských práv v Číne riskuje svoju morálnu autoritu.
Článok však vyzdvihuje fakt, že: „Po prvý raz za mnohé desaťročia sú všetci katolícki biskupi v Číne spoločenstve s pápežom a v budúcnosti už nebudú nijaké nelegitímne vysviacky biskupov“. Avšak dodáva: „Dohoda neoslovuje všetky otvorené otázky a situácie, ktoré Cirkvi naďalej robia starosti“. …

Vatikán: Nová infekcia koronavírusu v Dome sv. Marty

Vatikán, 17.10.2020 (KAP) 026 854 – Vo Vatikáne je nový prípad infekcie koronavírusom. Ako potvrdil vatikánsky hovorca Matteo Bruni v sobotu, ide o obyvateľa Domu sv. Marty, kde býva pápež František. Postihnutý nemá nijaké symptómy, bol okamžite izolovaný a opustil dom. Rovnako izolovali aj všetkých, ktorí s ním prišli do kontaktu.
Tri ďalšie osoby, ktoré s infikovali vírusom, sa podľa Bruniho už uzdravili. u 11 švajčiarskych gardistov však nie sú ešte badateľné nijaké zmeny.

* * * * * * *

Veľká Británia: Povoliť polícii porušiť zákony „v prípade potreby“?

Skupiny bojujúce za ľudské práva kritizovali britský návrh zákona, ktorý by povolil polícii porušiť zákony „v prípade potreby“. Londýn, 19.10. 2020

Brazília: Zomrel dobrovoľník (28) testujúci vakcínu firmy AstraZeneca
Informovala o tom agentúra Reuters Brazília, 21.10.2020

* * * * * * *

Chvála aj hana na vyjadrenia pápeža Františka

Vatikán, 22.10.2020 (KAP) 026 853 – Tradicionalisti sú iritovaní, reformátori jasajú – pápež sa svojimi vyjadreniami na tému homosexualita postaral o titulky na celom svete. V jednej scéne filmu „Francesco“ prezentovaného v Ríme schvaľuje – jasne ako nikdy predtým – registrované, občianske partnerstvá homosexuálnych párov.
„Homosexáli majú právo žiť v rodine,“ hovorí František v dokumentárnom filme ruského režiséra Jevgenija Afinejevského. Film sa po svetovej premiére vo štvrtok v Ríme bude premietať v USA v nedeľu na festivale „Savannah Film Festival“ s možnosťou zakúpenia strímovania.
„Aj homosexuáli sú Božie deti a majú byť právne zabezpečené. To, čo potrebujeme, je zákon, ktorý umožní občianske partnerstvo. Za to som sa zasadzoval už predtým,“ hovorí hlava Katolíckej cirkvi.

„Riadna rana vo Vatikáne“
Tieto slová sa neminuli účinkom. „Riadna rana vo Vatikáne“ zneli titulky viacerých novín. „Pápež požehnáva svadby gejov“ napísal britský bulvárny plátok.
To samozrejme nesúhlasí. Postoje 83-ročného pápeža sú menej revolučné, ako by sa zdalo. A napriek tomu forma a obsah sú ďalším svedectvom nového štýlu, ktorý František – v protiklade so svojimi predchodcami – pestuje v prístupe k homosexuálom.
Partnerstvá rovnakých pohlaví sú síce v mnohých štátoch dávno úradne uznané, alebo právne úplne s manželstvom zrovnoprávnené. Ale k tomu požiadavka pápeža necieli.
Americký jezuita James Martin odpovedal všetkým, ktorí si myslia, že komentár pápež z Argentíny nie je veľkou vecou: „Možno v USA alebo západnej Európe. Ale v krajinách ako Poľsko sledujú mnohí biskupi kurz proti LGBT. V africkej Ugande sú biskupi a klerici dokonca za kriminalizovanie homosexuality. Je to veľká vec!“ napísal Martin na Twitteri.

Kladné reakcie prišli najmä z Južnej Ameriky, predovšetkým v pápežovej domovine sa prekonávali schvaľujúce hlasy. Noviny „Clarin“ v Buenos Aires písali o „historickej zmene“. Naozaj sa v Katolíckej cirkvi v ostatných rokoch udialo mnohé. Keď Argentína v r. 2010 zaviedla „manželstvo“ rovnakých pohlaví, pokúsil sa istý kardinál Jorge Mario Bergoglio ešte tomu zabrániť a hovoril o „šachovom ťahu diabla“. Proti trpeniu registrovaných partnerstiev sa vtedy nepostavil zrejme len preto, lebo tento variant považoval za menšie zlo.
V januári pri návšteve biskupov z USA však už zaznieval jeho zmenený postoj. Arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca vtedy informoval, že František na jednej strane zdôraznil, že homosexuáli sa nesmú sobášiť. Na druhej strane hlava Cirkvi vyhlásila, že dotyčné páry by mali mať prístup k verejným sociálnym službám. Požiadavka právneho zabezpečenia, ktorú pápež teraz vyslovuje na to hladko nadväzuje.
Zrovnoprávnenie s manželstvom pápež však naďalej odmieta. Tým robí František to, čo už v citlivých rodinných otázkach viackrát urobil. Signalizuje otvorenie bez toho, že by sa záväzne vyjadroval. K tomu sa dobre hodí médium dokumentárneho filmu, ktorý nemá nijakú autoritu cirkevnej náuky.

Aktivista LGBT: „Pápež sa asi drží náuky Cirkvi“

Taliansky aktivista LGBT Andrea Rubera, ktorý vo filme tiež vystupuje, neinterpretuje gesto pápeža v nijakom prípade benevolentne. Pápež Ruberu a jeho partnera povzbudil, aby svoje tri deti bez strachu pred diskrimináciou posielali na bohoslužby. A Riman Rubera hovorí:
„Nikdy mi však pápež nepovedal, čo si o mojej rodine myslí. Pravdepodobne sa drží náuky Cirkvi. Je to oveľa viac jeho postoj, ktorý robí mnohé odlišným.“

Kardinál: „Vyjadrenia pápeža protirečia náuke Cirkvi“

V konzervatívnych kruhoch sa tento postoj tak kladne nehodnotí. Arcidiecéza New York uverejnila v stredu článok s nadpisom „Ako pristupovať k chybám pápeža“.
Nemecký kardinál Gerhard L. Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, takisto signalizoval svoje výhrady.
Urobil tak aj jeho americký kolega kardinál Raymond Burke. Kardinál Burke vo štvrtok s poľutovaním hovoril o „veľkom zmätení“ vyvolanom medzi katolíckymi veriacimi a zdôraznil:
„Médiami šírené vyjadrenia pápeža predstavujú protiklad k náuke Cirkvi.“

Len tak z luftu vychytené tieto výhrady kritikov určite nie sú. V liste Kongregácie pre náuku viery z r. 2003 sa uvádza:
„V zmysle náuky Cirkvi nemôže rešpektovanie homosexuálnych osôb nijakým spôsobom viesť ku schvaľovaniu homosexuálneho správania, alebo k právnemu uznaniu homosexuálnych životných spoločenstiev.“ Pod textom je podpísaný kardinál Joseph Ratzinger.

Teológ: Slová pápeža o homosexualite – veľký krok vpred

Viedeň, 22.10.2020 (KAP) 026 852 – „Veľký krok vpred“ vidí viedenský teológ Paul M. Zulehner v najnovších výpovediach pápeža k právnej ochrane párov rovnakých pohlaví vo forme registrovaného občianskeho partnerstva. Súčasne možno predvídať, že po nečakanej pápežovej výpovedi „vypukne vo Vatikáne panika“, ako napísal teológ pastoračnej teológie v blogu vo štvrtok. Slová pápeža prinesú tiež u jeho konzervatívnych ‚priateľoch‘ ďalšie rozhorčenie, ako predpovedal.
Pápež pritom v novom dokumentárnom filme „Francesco“ argumentoval elementárne s ľudskou dôstojnosťou:
„Všetci sme Božie deti a máme tak nedoknuteľnú dôstojnosť,“ zhrnul teológ presvedčenie pápeža. „To platí aj pre homosexuálne zameraných ľudí. František je citlivý voči utrpeniu. Je mu jasné, koľko smrteľného násilia homosexuáli v histórii utrpeli. Odteraz sa ideologickí diskriminanti už nemôžu odvolávať na pápeža – ani Putin, ani africkí potentáti, ani biskupi všeobecnej Cirkvi.
Františkovi nejde iba o diskrimináciu, ale o ochranu ohrozených diskrimináciou.“
Teológ potom výslovne poukázal na to, že právna ochrana homosexuálov sa má rozšíriť aj na ich spolužitie: „Homosexuáli majú právo žiť v rodine, hovorí pápež vo filme Francesco. O ich cirkevnom sobáši pápež vo filme nehovorí,“ uvádza teológ avšak poukazuje na údaje zo svojej štúdie „Náboženstvo v živote Rakúšanov 1970-2020“, ktorú uverejnil pod názvom „Premena“: Podľa nej sú dve tretiny katolíkov krajiny toho názoru, že „cirkvi by mali otvoriť svoj sobášny obrad pre každý druh ľúbostného vzťahu“. Pre tretinu opýtaných je však len zväzok muža a ženy s deťmi predpokladom sviatosti manželstva.

Venezuela: Zavraždili katolíckeho kňaza

Caracas, 22.10.2020 (KAP/KNA) 026 851 – Vo Venezuele bol podľa miestnych médií zavraždený katolícky kňaz z Diecézy San Carlos v severnom spolkovom štáte Cojedes. Podľa stanoviska diecézy na Twitteri kňaz José Manuel de Jesus Ferreira (39) sa stal obeťou lúpežnej vraždy po svätej omši slávenej kvôli pandémii len s malým počtom veriacich. Zaútočili na neho krátko po tom, čo sa kňaz s veriacimi rozlúčil. Odviezli ho do nemocnice, kde však ťažkým zraneniam podľahol.

Poľsko: Ústavný súd zakazuje potrat chorých plodov

Varšava, 22.10.2020 (KAP/KNA) 026 850 – Najvyšší poľský súd vyhlásil potraty nevyliečiteľne chorých plodov za protiústavné:
„Zákony platné od r. 1993, ktoré povoľujú ukončenie tehotenstva v týchto prípadoch, porušujú ľudskú dôstojnosť nenarodených detí.,“
Takto rozhodli ústavní sudcovia vo štvrtok vo Varšave. Tým sú potraty v Poľsku legálne už iba pri ohrození života matky a po znásilnení.
Zákon podalo na posúdenie ústavnému súdu viac ako 100 zo 460 poslancov sejmu. Ukončenie tehotenstva povoľuje zákon aj keď sa zistí ťažké a nezvratné poškodenie plodu, či nevyliečiteľná život ohrozujúca choroba.
Títo poslanci z vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a opozičná ultrapravicová konfederácia argumentovali, že to porušuje články ústavy 30 a 38. Tie zaručujú, že dôstojnosť človeka je mu „vrodená a neodňateľná“ a Poľská republika „zabezpečuje každému človeku právnu ochranu života“.
Minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro návrh poslancov podporil. „Príslušná úprava v zákone odporuje ústave“, napísal súdu ako generálny prokurátor.
Podľa oficiálnej štatistiky sa ako dôvod potratu uvádza väčšinou nezvratné ťažké poškodenie plodu, alebo jeho choroba. V r. 2019 sa to týkalo 1074 z registrovaných 1110 umelých potratov. Väčšinou išlo o trizómiu 21 alebo Downov syndróm. …
Poľsko malo od r. 1956 do r. 1993 liberálny zákon o potrate a ženám „v ťažkej situácii“ bol potrat povolený. Od r. 1980 sa zaznamenalo ročne až 140 000 potratov. Po schválení zákona o „plánovaní rodičovstva, ochrane ľudského plodu a podmienkach povoleného potratu“ bolo už iba veľmi málo registrovaných potratov. V r. 2005 ich bolo 225. V roku 2015 po prvý raz hlásili viac ako 1000 – až 1040 potratov a toto číslo sa následne už veľmi nemenilo.

Veľká Británia: Mladík strháva kríž za bieleho dňa

Londýn, 20.10.2020 (LifeSiteNews) 026 849 – Video ukazujúce mladého muža prichyteného ako strháva veľký kríž pred londýnskym kostolom za bieleho dňa, obehlo sociálne médiá. Je to ďalší dôkaz, že na kresťanstvo a cirkevný majetok sa útočí na celom svete. Video z 18. októbra si pozreli už tri milióny ľudí len na Twitteri. Video ukazuje muža na streche nad vchodom do baptistického kostola Chadwell Heath Baptist Church, zápasiaceho s veľkým krížom a pod ním rýchlo prechádzajú autá na rušnej ulici.
Miestna polícia rýchlo vysvetľuje: „Vieme o videu obiehajúcom médiá s mužom poškodzujúcim cirkevný majetok na ulici High Road, Chadwell Heath. Muž bol zaistený a vec sa vyšetruje.“ Muž bol obvinený z “pohoršujúceho kriminálneho poškodzovania vecí“.
Reverend James Thomas z kostola ubezpečil, že „muž na tom nebol veľmi dobre mentálne“.
Nigel Farage, bývalý člen Európskeho parlamentu, ktorý viedol brexit, vyhlásil: „Sme kresťanskou krajinou a na našu kultúru sa útočí. Naši arcibiskupi sa sťažujú na brexit, no nepovedia ani slovo o znesväcovaní londýnskeho kostola.“

Trump a Biden bojujú o hlasy katolíkov

Washington, 20.10.2020 (KNA) 026 848 – Phil Murphy nedávno rozprával o príhode s Joe Bidenom z r. 2013, keď tento dnešný guvernér New Jersey slúžil ako veľvyslanec v Berlíne. Vtedajší americký viceprezident Biden ho pred cestou do Nemecka požiadal, aby mu vyhľadal katolíckeho kňaza, ktorý hovorí anglicky. Murphy pozval kňaza do hotela kde, býval Biden, aby tam v malom kruhu slúžil omšu.
„To, že berie nedeľnú svätú omšu tak vážne, ukazuje, ako veľa pre neho znamená jeho viera,“ povedal Murphy. „Je to pokojná viera, pravá viera. Biden ju nenosí ako monštanciu pred sebou.“
Murphy sa sťažuje na „neférové útoky“ na Bidenovu vieru, najmä od prezidenta Trumpa, ktorý ho označil ako „nepriateľa Boha“ a od spojencov Amy Coney Barrettovej, ktorí ho obviňujú z „anti-katolicizmu“, lebo spochybňuje kandidatúru tejto konzervatívnej katolíčky na sudkyňu najvyššieho súdu.
Biden označil útoky na náboženské presvedčenie Barrettovej pred jej vypočutím v senáte za neprípustné. „Nemali by sa klásť nijaké otázky o jej viere,“ povedal pre médiá.

Rozdiely oboch kandidátov sú závažné a obaja sa usilujú zo všetkých síl o hlasy katolíkov a tí tvoria pätinu voličov. Majú veľký vplyv na výsledky volieb v dôležitých štátoch stredného západu USA, ale aj na Floride a v Arizone. Bieli katolíci sa pritom viac prikláňajú k republikánom, no hispánci k demokratom.
Pred štyrmi rokmi získal Trump u katolíkov väčšinu 52 percent. Aj tento raz by mohli byť kľúčom do Bieleho domu. …
„Pokúšame sa dosiahnuť katolíkov v kostolných laviciach, ako aj kultúrnych katolíkov , ktorí v cirkvi vyrastali, a cítia sa zaviazaní jej sociálnej náuke,“ hovorí John McCarthy stratég vo volebnom tíme demokratov. „Náš najlepší nástroj ako dosiahnuť katolíkov, sa volá Joe Biden.“

Televízne spoty s obrazmi pápeža

Joe Biden sa prezentuje vo volebnom boji ako z Írska pochádzajúci katolík, ktorý je Cirkvi blízko a žije svoju vieru. Tento demokrat zverejnil televízne spoty s pápežom Františkom, s jezuitským kňazom, či so sklonenou hlavou pri modlitbe pred oknom kostola. V rozhlasovej reklame hovorí jedna žena o tom, že bývalý viceprezident je pravidelným návštevníkom nedeľných bohoslužieb v jej farnosti. „To je Joe Biden, muž vedený svojou vierou.“
Kamala Harrisová sa tiež bránila proti obvineniu Mika Penca, že je proti katolíkom: „Joe a ja sme obaja veriaci ľudia a je urážkou nám podsúvať, že zhadzujeme niekoho pre jeho vieru.“

Trump chce vsadiť na protivníkov potratov

„Biden by bol len druhý praktizujúci katolík, ktorý by po Johnovi F. Kennedym v r. 1960, vošiel do Bieleho domu. „Katolík iba podľa názvu,“ kritizuje naproti tomu býv. futbalový tréner katolíckej univerzity elít Notre Dame, Lou Holtz.
Málo nábožensky založený Trump chce vsadiť vo vystúpeniach ako obchodník na to, že ukáže veriacim, čo dostanú za svoj hlas. Predovšetkým je to nová sudkyňa najvyššieho súdu, rázna odporkyňa potratov.
„Bránim právo na život,“ povedal Trump veriacim v príhovore v Arcidiecéze New York. „Dúfam, že si na to spomeniete, keď pôjdete 3. novembra voliť.“

Bavorsko: Nijaké nákazy po návštevách svätých omší!

Regensburg, 20.10.2020 (kath.net) 026 847 – V Diecéze Regensburg v hornom Bavorsku sa dokázateľne nevyskytli nijaké prípady infekcie covidom-19 po návšteve svätých omší! Ukázal to prieskum príslušných zodpovedných vládnych predstaviteľov. … V zásade sú zdravotnícke orgány povinné hlásiť najmenej dve nakazené osoby v kontexte. To platí aj pre bohoslužby.
U prípadov nákazy v oblasti ide v prvom rade o infekcie po oslavách a súkromných stretnutiach. Po katolíckych svätých omšiach sa nevyskytol ani jediný prípad infikovanej osoby!
V Diecéze Regensburg vyvinuli už na jar 2020 aj hygienické koncepcie, ktoré majú všetkých veriacich na svätej omši chrániť pred nakazením.
Ani vláda dolného Bavorska nemá doteraz nijaký prípad infekcie po návšteve svätej omše. Toto pozorovanie sa kryje aj s inými spolkovými krajinami Nemecka.
„Nemali sme ani jediný prípad infekcie v súvislosti s návštevou katolíckej svätej omše,“ konštatoval aj Antonius Hamers, vedúci Katolíckej kancelárie v Severnom Porýní-Vestfálsku pre Dómske rádio. Vo svojej funkcii zastupuje tamojšie diecézy u vlády spolkovej krajiny aj u nemeckého parlamentu.
Východiskom pre túto rešerš bolo interview Katolíckej spravodajskej agentúry so šéfom známeho Inštitútu Roberta Kocha Prof. Dr. Lotharom Wielerom. Profesor Wieler:
„Keď sa dodržia hygienické opatrenia, môže sa podľa môjho názoru relatívne bezstarostne chodiť na sväté omše.“

Kňaz: Hlásajme Krista ako jediného Vykupiteľa ľudstva!

Paderborn, 19.10.2020 (LifeSiteNews) 026 846 – Frank Unterhalt, diecézny kňaz z nemeckého Paderbornu, napísal analýzu novej pápežskej encykliky Fratelli Tutti. Kritizoval jej tón náboženského indiferentizmu a volanie po univerzálnom bratstve, ktorý mu pripomína skupinu progresívnych kardinálov, ktorí sa neúspešne pokúšali o zvolenie kardinála Jorge Bergoglia za pápeža už v r. 2005. Tí zohrali potom aj pri voľbe pápeža v r. 2013 dôležitú úlohu a pápež František bol zvolený. Kňaz Frank Unterhalt uvádza, že pápežov dokument napomáha zmysel pre rovnosť náboženstiev a zľahčuje katolícku vieru a katolícke postoje v rozpore s náukou Cirkvi o jedinečnej úlohe Katolíckej cirkvi pre spásu človeka.
Pripomína hru Nathan Múdry od nemeckého poetu Gottholda E. Lessinga a poukazuje na to, že „nové bratstvo“ je cieľom ľudí, ktorí si želajú, aby všetky náboženstvá si boli rovné. Táto idea sa objavila aj počas Francúzskej revolúcie, ktorá bola v jadre hlboko proti-katolícka. Tieto zhodné črty sú pre Franka Unterhalta znamením našej apokalyptickej doby:
„V tejto apokalyptickej dobe falošného proroctva, keď sa šíria diabolské lži, Pánova Cirkev má povinnosť hlásať Ježiša Krista, Božieho Syna ako jediného Spasiteľa a pravého Vykupiteľa.“
O. Frank preto odmieta nasledovať náuku, ktorá nehlása Ježiša Krista ako jediného Spasiteľa. Pre neho ako kňaza , ktorý opakovane vydával verejné svedectvo proti slabnutiu viery – sa katolíci musia obracať na Pannu Máriu, Božiu Matku, ako útočisko hriešnikov a Ochrankyňu proti herézam. A kňaz píše:
„Žitým zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Božej Matky, ktorá jediná ‘porazila a zničila všetky herézy’, budeme schopní zachovať si čistotu viery a jasnosť myslenia a budeme pripravení nasledovať verne nášho ukrižovaného a vzkrieseného Pána, ktorý poslal svojich vlastných, aby vydávali svedectvo o jedinom Bohu a pravom Evanjeliu.“
Kňaz uverejnil 15. augusta na LifeSiteNews vyhlásenie, v ktorom zdôraznil, že už Fatimská Panna Mária nás varovala pred apostázou, ktorá príde do Cirkvi a že táto apostáza sa začne „na najvyšších miestach“.
So svojou kňazskou skupinou Communio veritatis otec Frank často verejne bráni pravú vieru a vyslovuje sa proti vplyvu ducha doby v Cirkvi a pripomína zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – nášho útočiska a cesty, ktorá nás vedie k Bohu.

Minský arcibiskup pricestoval do Vatikánu

Minsk/Vatikán, 20.10.2020 (KNA) 026 845 – Arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz, ktorý od konca augusta žije v poľskom exile, sa v pondelok stretol vo Vatikáne so štátnym sekretárom Pietrom Parolinom. Informoval o tom portál „Vatican News“ v utorok. Hovorili o situácii v Bielorusku a návrate arcibiskupa do vlasti.
Arcibiskupovi Kondrusiewiczovi, predsedovi Konferencie biskupov Bieloruska, po týždňovej návšteve Poľska na hranici zamietli návrat do vlasti. Alexander Lukašenko o deň neskôr vyhlásil, že arcibiskup je na zozname osôb, ktoré majú zakázaný vstup do Bieloruska a Ruska. Minsk tak podľa cirkvi porušuje zákon, podľa ktorého sa nijakému občanovi Bieloruska nesmie odmietnuť vstup do krajiny. Bieloruská vláda neskôr ešte aj vyhlásila arcibiskupov pas za neplatný.
Arcibiskup prišiel podľa správy do Vatikánu na pozvanie
štátneho sekretariátu. Prijal ho aj vatikánsky sekretár pre zahraničie, arcibiskup Paul Gallagher. Arcibiskup Gallagher v polovici septembra prišiel do Minska, aby dosiahol zrušenie zákazu vstupu arcibiskupa do vlasti. Počiatkom októbra však povedal, že „nie je veľmi optimistický v tom, že Bielorusko v tejto otázke ustúpi“. „Možno by arcibiskupovi povolili vrátiť sa domov, no za podmienok, ktoré by boli pre neho neprijateľné,“ ako povedal Gallagher.

Arcibiskup Kondrusiewicz podporil demokratické hnutie v Bielorusku a kritizoval policajné násilie voči demonštrantom. Lukašenko vtedy obvinil cirkev z propagandy proti nemu.
Arcibiskup Kondrusiewicz spravuje svoju arcidiecézu z Poľska. V katedrále v Minsku premietali jeho videové posolstvo. Vo štvrtok viedol cez videotelefón aj plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Bieloruska.
Katolícka cirkev v Bielorusku je v situácii vážnej politickej krízy vystavená aj iným štátnym represiám. Vládny poverenec pre náboženstvá, Leonid Gulaka, po prvý raz nepozval cirkev koncom augusta na zasadnutie medzináboženskej rady. Rozhlas zasa zrušil prenosy nedeľnej svätej omše – čo znamená koniec desaťročia trvajúcej tradície. V krajine je viac ako milión katolíkov z 9,4 miliónov obyvateľov. Väčšinu Bielorusov tvoria pravoslávni kresťania.

Poľsko: Desať biskupov pozitívne testovaných

Varšava, 19.10.2020 (KAP/KNA) 026 844 – Pandémia zasiahla už aj katolíckych biskupov v Poľsku. V rámci jedného týždňa pozitívne otestovali na vírus desiatich biskupov. Je medzi nimi aj predseda Konferencie biskupov Poľska arcibiskup Stanislav Gadecki, ako oznámila Poznaňská arcidiecéza. Infikovali sa aj dvaja z troch poznanských pomocných biskupov a viacerí pracovníci diecézy.
Arcibiskup Gadecki je v domácej karanténe:
„Je oslabený, ale cíti sa dobre,“ ako oznámila arcidiecéza. Emeritný pomocný biskup z Gniezna bol ako jediný z nakazených biskupov hospitalizovaný. Poľský prímas, arcibiskup Wojciech Polak z Gniezna je preto tiež v domácej izolácii.

Infekcia na plenárnom zasadnutí?
Vírus sa mohol prenášať na plenárnom zasadnutí biskupskej konferencie 5. a 6. októbra v Lodži. Na sociálnych médiách sa kritizovalo, že viac ako 80 biskupov sa na začiatku zasadnutia bez rúška postavili spolu na fotografovanie. Biskupská konferencia vyhlásila, že sa použili „všetky dostupné bezpečnostné opatrenia – rúška, dezinfekcia, odstup a vetranie priestorov. Len na želanie fotografa biskupi na jeden moment zložili rúška.
V Poľsku počet denne registrovaných nových infekcií prudko rastie. V nedeľu hlásilo ministerstvo zdravotníctva 8536 nových prípadov za 24 hodín. Počet ľudí, ktorých smrť sa dáva do súvisu s vírusom, sa v sobotu zvýšil o 44 teda na 3573. Reštaurácie v celej krajine musia zatvárať skôr, v rizikových oblastiach ako Varšava sú zakázané svadby a do školy chodia iba vyššie ročníky.
Sväté omše sú naďalej povolené, pokiaľ majú veriaci rúška a držia sa obmedzeného počtu. Pritom sú rôzne nariadenia pre kostoly v závislosti od toho, či sú v zelenej, žltej alebo červenej zóne. Vo Varšave, Krakove a Gdansku to môže byť iba jedna osoba na sedem metrov štvorcových kostola, či synagógy.
Na obídenie obmedzení sa ako kostol označilo aj jedno fitness štúdio! „Pretože kurzy fitnessu nie sú povolené, ponúkame náboženské zhromaždenia pre veriacich pre zdravie tela, “ oznámilo štúdio na Facebooku a postaralo sa tak o titulky v médiách.

USA: Arcibiskup a exorcizmus pri strhnutej soche svätca

San Francisco, 19.10.2020(kath.net/pl) 026 843 – Arcibiskup San Francisca, Salvatore Cordileone, sa modlil exorcizmus v latinčine na mieste, kde výtržníci pred niekoľkými dňami strhli sochu misionára a zakladateľa mesta sv. Junipera Serru z podstavca. Na obrade sa zúčastnilo asi 150 ľudí, ako informoval „Fox News“.
Konanie obradu predtým ohlásili aj americké médiá a oznámili, že po exorcizme sa bude konať aj mimoriadna svätá omša a arcibiskup potom povedie procesiu k potratovej klinike organizácie „Planned Parenthood“.

Kanada: ‘Kresťanská náuka – kriminálny čin’? Biskupi varujú!

Kanada, 17.10.2020 (LifeSiteNews) 026 842 – Zákon zakazujúci terapiu nechcených homosexuálnych sklonov môže stíhať ako kriminálny čin aj „súkromné rozhovory rodičov a detí o ľudskej sexualite“ varovala Biskupská konferencia Kanady v liste kanadskej vláde!
Zákon definuje túto terapiu ako „prax alebo službu na dosiahnutie zmeny sexuálnej orientácie človeka na heterosexuálnu … „!
Podľa biskupov zákon svojím jazykom nenecháva priestor pre náboženskú slobodu. V liste zo 7. októbra biskupi zdôrazňujú, že donucovacie, či nedobrovoľné prostriedky konverzie na homosexualitu sú neetické a nerešpektujú dôstojnosť človeka. Jazyk zákona je plný mnohoznačností, ktoré by mohli náboženské princípy a súkromné rozhovory v rodine robiť nelegálnymi a sťažovať ľuďom úsilie o spätné zvrátenie zmeny sexuality. Zabránilo by to ľuďom, ktorí sa usilujú o prekonanie neodbytnej a nechcenej príťažlivosti k rovnakému pohlaviu, dostať sa k terapeutickej pomoci.
„Vidíme tu možnosť, že zo súkromných rozhovorov medzi rodičmi a deťmi o ľudskej sexualite v rodinách sa stane verejný predmet stíhania kriminálkou! Vyvoláva to závažné otázky o legitímnosti vládneho dozoru, dôvernosti pri pomoci profesionálov a neoprávneného zásahu do súkromia. Ako primárni vychovávatelia svojich detí majú rodičia právo vychovávať ich v súlade so svojím legitímnym a etickým náboženským presvedčením. Nijaký zásah štátu by nemal byť nadradený primárnemu právu rodičov starať sa o svoje deti a rozhodovať v prospech ich blaha. Je tu reálne nebezpečie, že kresťanské a iné náboženské či etické náuky o ľudskej sexualite by sa interpretovali ako kriminálne činy!“ varujú katolícki biskupi Kanady. „Zákon by mohol kriminalizovať dokonca katolíckych duchovných, náboženské skupiny a náboženských predstaviteľov, ktorí by povzbudzovali ľudí s homosexuálnymi sklonmi, aby žili čisto v súlade s náukou Evanjelia, morálnymi princípmi Katolíckej cirkvi a svojím vlastným svedomím.“
Okrem zásahov vlády do súkromia rodín je zákon problematický aj preto, že nešpecifikuje, ako bude riešiť verejné prejavy a náboženské inštrukcie o sexualite a rodovej rovnosti – či sa budú považovať za kriminálne činy. Nie sú v ňom spomenuté ustanovenia o náboženskej viere, filozofiách, ani o vedeckých štúdiách o ľudskej sexualite, ktoré by sa mohli odkláňať od nariadenej ideológie vlády.
Zákon by mohol brániť ľuďom dokonca vyhľadať pomoc lekárov, psychológov a psychiatrov, lebo by nútil odborníkov vzdať sa terapií zakázaných zákonom. …
Boj proti zákonu okrem katolíckych biskupov začalo aj „Evanjelické bratstvo Kanady“ otvoreným listom.

Kanada: Napriek obmedzeniam úspešné akcie za život!

Ottawa, 17.10.2020 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 026 841 – Akcia na ochranu života „Life Chain“ (Reťaz života), ktorá sa konala 4. októbra na mnohých miestach v Kanade, priniesla napriek pandemickým reštrikciám pozitívne výsledky. …
Skutočnosť, že akcie „Life Chain Canada“ sa napriek mnohým problémom a zmenám v poslednej chvíli mohli konať, ukazuje, aké vytrvalé je toto hnutie, ako hovorí jedna organizátorka pani Luetkeová. Organizátori hľadeli na to, aby sa dodržali všetky opatrenia orgánov. Na tejto akcii majú účastníci transparenty s heslami za ochranu života ako „Zvoľ si život“ a „Adopcia – voľba lásky“ a tvoria ľudské reťaze.
Počet účastníkov bol pre mnohé obmedzenia nižší ako minulý rok. No mnohí aktivisti boli radi, že sa vôbec mohli na akcii za ochranu života zúčastniť.

Francúzsko: Vláda ukladá núdzový stav 20 miliónom ľudí

Paríž, 16.10. 2020 (LifeSiteNews) 026 840 – Vo Francúzsku sa zavádza od soboty núdzový stav v ôsmych mestách na východe krajiny a vo veľkom parížskom regióne. Postihne to vyše 20 miliónov ľudí – tretinu obyvateľstva krajiny. Ľudia majú nariadené nevychádzať od 21. hod. do 6. hodiny ráno zatiaľ asi na 6 týždňov. Ak horná komora parlamentu schváli „núdzový zdravotný stav“ do 1. apríla 2021, ktorý už schválila dolná komora – národné zhromaždenie, vláda má v úmysle aj oficiálne zrušiť iné hospitalizácie a uvoľniť postele v nemocniciach pre prípady covidu-19.
Ako toto niečo zmení – keď iba 10 percent nákazy sa vyskytne v reštauráciách, baroch a na iných podujatiach – zostáva tajomstvom.
Núdzový stav platí s pokutami € 135 pre prvo-vinníkov až po € 6000 pri opakovaných priestupkoch a tie sa tiež trestajú až do 6 mesiacov väzenia! Pre Francúzov to je šok, lebo im to pripomína nemeckú okupáciu v r. 1940–1944. Naposledy si spomínajú na stanné právo aj počas „Alžírskej vojny“ za nezávislosť kolónie od r. 1960.
Znamená to však v podstate krach všetkých reštaurácií a iných podnikov v oblasti. Na druhej strane verejná doprava bude premávať ako zvyčajne s prepchatým i metrami a vlakmi!
Prezident Macron však vysvetľuje:
„Pomaly sa učíme znova ako byť plne národom, postupne sme si zvykli byť spoločnosťou slobodných jednotlivcov. My sme národ občanov v solidarite.“
Jeho slová sa interpretovali rôzne – aj tak, že osobná sloboda už nie je akceptovateľná, keď čelíme pandémii. V súčasnosti sa posiela o desať krát menej ľudí do nemocnice ako na vrchole pandémie na jar a je iba o málo viac prípadov úmrtí denne ako pri normálnej chrípke. Koronavírus sa oslabil, hoci „aktívne cirkuluje“ po krajine, ako štát opakovane varuje.
Macron pripomenul Francúzom samozrejme aj odstupy, rúška a pravidlo šiestich na stretávanie ba dokonca aj to, že by mali nosiť rúška aj doma a vetrať na desať minút trikrát denne! Oznámil, že v tejto situácii sa ďalšie milióny eur vložia do hospodárstva, no pritom hrozí kríza zrejme horšia ako v r. 1929!
Strata osobnej slobody, hrozba vysokej pokuty, keď vám ešte hovoria, kde máte stáť a chodiť – to sa už javí ako znaky totality a cesta je otvorená k spoločnosti ako v Číne, kde k tomu veľmi prispievajú aj médiá.

Čile: Násilné nepokoje a útoky na kostoly

Santiago de Chile, 19.10.2020 (kath.net/pl) 026 839 – V Čile prebiehajú nepokoje a začalo sa útočiť už aj na kostoly. Demonštranti v nedeľu vtrhli do Kostola sv. Františka de Borja v hlavnom meste Santiago de Chile a zaútočili aj na ďalší kostol. Veže oboch kostolov skončili v plameňoch – pád veže oslavovali výtržníci jasaním! Nepokoje prebiehajú v období pred referendom o tom, či sa má nahradiť ústava z čias Pinochetovej diktatúry. Nepokoje sa súčasne sústreďujú aj na prvé výročie masových protestov, pri ktorých bolo vyše 30 mŕtvych a niekoľko tisíc ľudí zranených.
Na demonštráciách sa v nedeľu zúčastnili desaťtisíce ľudí. Informoval o tom britský „Telegraph“ aj ďalšie médiá.

Cirkevný tribunál odsudzuje episkopálneho biskupa

Je obvinený, že odmieta cirkevný „sobáš“ homosexuálov

Albany, New York, 15.10.2020 (LifeSiteNews) 026 838 – Po tom, čo episkopálny biskup z Albany Wiliam Love odmietol sprevádzať „sobáše“ homosexuálov vo svojej diecéze obvinili ho z porušenia disciplíny cirkvi a kánonu cirkevného práva!
V r. 2018 Generálny konvent Episkopálnej cirkvi pozmenil obrady na umožnenie slávenia aj „sobášov“ partnerov rovnakých pohlaví, čo schválil cirkevný súd už v r. 2015.
Nové uznesenie s názvom B012 zbavilo diecéznych biskupov ich právomoci zakazovať homosexuálne „sobáše“. Teraz sa od biskupov teologicky oponujúcich týmto sobášom vyžaduje, aby našli biskupa, ktorý vo svojej diecéze tieto páry „zosobáši“.
V novembri 2018, biskup Love vydal list veriacim, kde vysvetlil, že nový zákon v jeho diecéze nebude zavedený, lebo by ho to nútilo „robiť kompromis s vierou, ktorá bola kedysi odovzdaná svätými pre všetkých“. Ďalej biskup uviedol: „Koncepcia ‚sobáša‘ párov rovnakých pohlaví je v priamom konflikte a protirečení s Božím úmyslom v oblasti sviatosti manželstva, ako nám to zjavuje Sväté písmo. Sexuálne vzťahy medzi dvomi mužmi, či dvomi ženami neboli nikdy súčasťou Božieho plánu a je to znetvorenie jeho návrhu stvorenia a preto sa tomu treba vyhýbať. Sexuálna intimita mimo manželstva medzi mužom a ženou je tiež proti Božej vôli a preto hriešna – treba ju oľutovať a nie povzbudzovať k tomu, alebo hovoriť, že je to O. K!“
Výsledkom bolo, že biskup Love bol obmedzený vo výkone služby v januári 2019 a v septembri 2019 bol obvinený – zrejme bude čeliť súdnemu tribunálu. Biskupovi právnici argumentujú:
„Biskup neporušil kánonické právo, keďže uznesenie B012 nebolo zrevidované v episkopálnych cirkevných zákonoch Book of Common Prayer (Knihe spoločných modlitieb) a preto nie je kánonických štatusom. Z kánonickej doktríny cirkvi je jasné, že neplatí nijaký liturgický materiál mimo náuky cirkvi, najmä, ak ho schváli iba súd.“

Kardináli, biskupi a kňazi varujú katolíkov pred Bidenom

‚Potrat je vnútorné zlo – ako by mohli katolíci voliť Bidena?‘

USA, 16.10.2020 (LifeSiteNews) 026 837 – Vyše desiatky katolíckych kardinálov, biskupov a kňazov sa zatiaľ rázne vyslovilo proti politike Joea Bidena a Kamaly Harrisovej nielen pre ich útoky na nenarodené a predčasne narodené deti, ale aj pre ich postoje k manželstvu a náboženskej slobode.
Katolícki preláti sa síce nemôžu oficiálne vyjadrovať za nejakého kandidáta vo voľbách, no dokážu formovať svedomie veriacich poukazovaním na najdôležitejšie otázky a morálne princípy, ktoré treba zvážiť pri voľbách kandidáta. Niekedy tiež poukazujú na to, aký vzťah má istá politika alebo strana k týmto princípom. Zriedkavejšie sa implicitne alebo explicitne pokúšajú aj odradiť ľudí od hlasovania za nejakého kandidáta.
Uvádzame niektorých významných duchovných, ktorí objasňujú, ako môžu katolíci formovať svoje svedomie vo voľbách v USA v r. 2020.
Kardinál Raymond Burke: „Katolík nemôže podporovať potrat v nijakej forme, pretože je to najťažší hriech proti ľudskému životu a vždy sa považoval za vnútorne zlý – za smrteľný hriech.“ K Joe Bidenovi kardinál Burke povedal: „Osoba, o ktorej sa hovorí, nielenže aktívne podporuje potraty v našej krajine, ale v kampani verejne vyhlásila, že zamýšľa rozšíriť prax potratu, aby bola prístupná každému vo najširšej možnej forme a zrušiť všetky jeho obmedzenia.“
Kardinál Gerhard Müller: „Nemôžete povedať ‘Ja som katolík, ja som kresťan, ja verím v Boha, ale akceptujem legislatívu, ktorá zahŕňa možné zabíjanie ľudí v materinskom tele, aj mimo tela matky. … Ale je lepšie voliť dobrého protestanta ako zlého katolíka. Musíme posudzovať ľudí, podľa toho, čo robia a nielen podľa ich slov. To sú biblické kritériá. Na ovocie hľaďte!“
Arcibiskup Carlo Mária Viganó: “Joe Biden nemá vlastnú identitu: on je iba výrazom moci, ktorá sa neodvažuje odhaliť svoju pravdu a ktorá sa skrýva za osobu, ktorá je totálne neschopná zastávať úrad prezidenta Spojených štátov a to tiež pre jeho oslabené mentálne schopnosti. No práve v tejto svojej slabosti, nerozhodnosti a lamentovania, v jeho vydierateľnosti pre konflikt záujmov, sa Biden odhaľuje ako bábka, ktorou pohybujú elity, marioneta v rukách ľudí chtivých moci a ochotných urobiť všetko, aby si rozšírili moc. Našli by sme sa v Orwellianskej diktatúre, ktorú si želá tajný štát a tajná cirkev, kde práva, ktoré sa dnes považujú za zásadné a neodňateľné, budú pošliapané za spoluúčasti mainstreamových médií.

Donald Trump: „Ježiš Kristus je najznámejší človek histórie“

Washington DC. 16.10.2020 (kath.net) 026 836 – Pre amerického prezidenta Donalda Trumpa je Ježiš Kristus najznámejším človekom sveta. Na volebnom vystúpení v Greenville v americkom štáte Severná Karolína Trump v prejave povedal:
„Nedávno mi niekto povedal – vy ste s odstupom najznámejšou osobou sveta. Ja som odpovedal: ‚Nie, to nie som.‘ Žurnalista sa ho potom spýtal, kto je známejší ako on: „Odpovedal: Ježiš Kristus.“ A americký prezident s úsmevom ešte dodal: „Nevystavím sa nijakému riziku. A dajte mi pohliadnuť hore a povedať, že sa to ani k tomu nepribližuje.“

„S Jánom Pavlom II. prekonávať bariéry“

Viedeň, 17.10.2020 (KAP) – 026 835 – „Za pokojný pád ‚železnej opony‘ bol duchovný proces rozhodujúci. Pre pápeža Jána Pavla II. bol nesmierne dôležitý a jeho úloha ešte dlho nie je vedecky spracovaná.“ Túto tézu vyslovil bývalý rakúsky vicekancelár Erhard Busek v centre svojho príhovoru na tému „Ján Pavol II. a stredná Európa“, ktorý mal 15. októbra v Poľskom inštitúte vo Viedni.
To, že tento pápež vydal trvalé duchovné a politické impulzy, bolo základnou témou diskusie expertov – účastníkov stretnutia ako: český biskup Tomáš Holub, Prof. Ján Machniak z Krakova, Tamás Tóth generálny sekretár Konferencie biskupov Maďarska, slovenský kňaz Pavel Považan z Viedenskej arcidiecézy a Prof. Wolfgang Buchmüller OCist, rektor Vysokej školy v Heiligenkreuzi.
Erhard Busek, ktorý mal ako viedenský primátor už dlho pred r. 1989 osobné kontakty s disidentmi, katolíckymi intelektuálmi a aktivistami za ľudské práva, informoval, že Ján Pavol II. podnietil založenie Inštitútu pre vedy o človeku (IWM) vo Viedni v r. 1982:
„Dostal som od pápeža Jána Pavla II. list s výslovným želaním, aby som sa postaral o to, že vo Viedni vznikne inštitút pre filozofov, sociológov a teológov zo strednej Európy. A s tým listom som išiel k vtedajšiemu viedenskému primátorovi Leopoldovi Gratzovi, ktorý na to poskytol milión šilingov,“ povedal predseda kuratória IWM.
„Touto iniciatívou, ale aj na ‚legendárnych rozhovoroch v Castel Gandolfe‘, sa pápež prejavil ako zainteresovaný poslucháč so záujmom o otvorený pluralistický dialóg. Ján Pavol II. chcel Európu, ktorá dýcha oboma stranami pľúc na východe aj západe, no žiaľ, v ostatných rokoch sme sa od seba vzdialili,“ konštatoval Busek a odporúčal:
„Spomienka na Jána Pavla II. nám má pomôcť znova sa zblížiť.“
Prekonávať bariéry
„Napätia a rozkoly sa stali znova väčšími, ale menej medzi národmi, ako oveľa viac v rámci štátov a aj v Cirkvi,“ ako zdôraznil biskup Holub.
„Prostriedkom proti tomu môže byť iba dialóg, no musí byť vedený ochotou počúvať a presvedčením, že ten druhý ma môže obohatiť. Na to sú osobné stretnutia nevyhnutné,“ doplnil maďarský cirkevný historik Tóth.
Dialóg, stretnutia a pozitívny záujem o konkrétneho človeka – tým sa vyznamenal práve Ján Pavol II., ako konštatovali jednohlasne diskutujúci, ktorí tieto postoje pápeža pri osobnom stretnutí viackrát zažili.
Na prekonanie existujúcich bariér v Európe sú dôležité aj spoločné modlitby a slávenia, ako zdôraznili duchovní z piatich krajín strednej Európy a poukázali na rôzne návštevy pápeža. Napríklad Stredoeurópsky deň katolíkov v v r. 2004 v Mariazelli bol celkom na želanie pápeža Jána Pavla II., ako povedal páter Prof. Buchmüller, OCist.
„Na tom dni katolíkov som si jasne uvedomil, že veriaci z ôsmych zúčastnených krajín majú tie isté kresťanské korene. Európe by neuškodilo, keby bola kresťanskejšia a solidárnejšia a tiež aj k utečencom. Kresťanská viera je spájajúcou silou v Európe. Krista a kresťanské hodnoty musíme mať stále na očiach, na tom možno v Európe ďalej budovať,“ potvrdil aj Prof. Machniak z Krakova.

„Nebojte sa covidu!“
„A čo by Ján Pavol II. povedal dnes pri návšteve krajín v strednej Európe? ‚Nebojte sa covidu!‘ To by bolo to prvé,“ povedal len nedávno z tejto choroby vyliečený biskup Plzne Tomáš Holub. „On by hovoril o stratenej solidarite a odvážne by hovoril o sexualite, pravdaže s vedomím všetkých s tým spojených ťažkostí.“
„Maďarom by pápež tak ako v r. 1991 pripomenul, že môžeme byť spoločne slobodní a že potrebujeme dialóg v Maďarsku, aj ponad jeho hranice, aby sme sa lepšie chápali,“ vyhlásil generálny sekretár MBK Tamás Tóth.
Podobne to videl aj zo Slovenska pochádzajúci a od r. 2001 ako farár vo Viedenskej arcidiecéze pôsobiaci, Pavel Považan: „Ján Pavol II. by Slovákov počúval a pýtal by sa: Čo potrebujete?“

Kresťanský obraz človeka
Pre vedúceho Katedry pre spirituálnu teológiu Pápežskej univerzity v Krakove by pápež postavil do centra otázku, ktorá zamestnávala už mladého Karola Wojtylu v jeho poézii a divadelných hrách: „Kto je človek?“
„Kresťanská antropológia, ktorá chápe človeka ako Boží obraz a Božie stvorenie, ako muža a ženu, to bola veľká téma pápeža z Poľska, ktorú by aj dnes priblížil svojim krajanom. Na základe tejto antropológie by Ján Pavol II. súčasné ideológie kritizoval rovnako, ako to za svojho života robil s totalitnými systémami.“
Rektor Vysokej školy v Heiligenkreuzi:
„Ján Pavol II. by ľudí dneška oslovil pozitívnym posolstvom trojakým spôsobom: Boh miluje každého človeka a človek je povolaný k láske, ktorá dáva zmysel – to by bolo jeho náboženské posolstvo. Eticky by sa pápež zastával kultúry života nie v poslednom rade na základe súčasnej diskusie o eutanázii. Politicky by Európe dodával odvahu k väčšej slobode, spravodlivosti, solidarite a k lepšiemu dodržiavaniu ľudských práv. Rakúsku by pripomenul jeho povinnosť byť mostom.“
Celý večer zahájil riaditeľ Poľského inštitútu, Rafal Sobczak, ktorý upozornil na historickú úlohu pápeža Jána Pavla II. pri pokojnom obrate v r. 1989 v Európe:
„Pápež 20. storočia nielenže podporoval založenie poľskej Solidarnosci, ale aj „Paneurópsky piknik“ v lete 1989 na rakúsko-maďarskej hranici, ktorý prederavil železnú oponu až po nežnú revolúciu v Česku a spevavú revolúciu na Balkáne.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *