Život Cirkvi vo svete 44/2019

Obsah

Kardinál Brandmüller: „Nejde o ‚Amazóniu‘ – ide o všetko“

Kräutler by chcel ‚pachamamu‘ integrovať do katolíckej liturgie!

Mons. Pope: „Cirkev nad priepasťou – modlime sa za zázrak“

Španielsky kardinál: Nijaká vysviacka žien na horizonte

Poľsko: Cirkev reaguje na halloween balónikmi všetkých svätých

Kardinál Müller kritizuje organizátora synody

Taliansko: Biskupi uverejnili modlitbu k pachamame!

Zulehner začína petíciu online „Amazónia aj u nás!“

Schönborn: Základná forma kňazstva zostáva celibátna

Rusko: Suspendovali kňaza za týranie manželky

Messori: ‚Sily zla Cirkev nepremôžu‘

Biskup: „Vládne zmätenie a pápež mlčí“

Nijaká pachamama na omši v Bazilike sv. Petra!

Gänswein: Tvrdenie biskupa o Benediktovi XVI. „úplne absurdné“!

Synoda o Amazónii za viri probati a celostnú ekológiu

Záverečný dokument Synody volá po oficiálnej službe žien pri omši

Pápež označuje modly ako „sošky Pachamama“

Vo Viedni šiesti poslanci v sľube uviedli: „Tak mi Boh pomáhaj!“

Biskup: „Nápadné je, že médiá netrpia kritiku pápeža“

Kardinál: Tlak svätiť ženatých mužov „nie je vhodný ani užitočný“

Rím: Objavili stredoveký pútnický cintorín

„V hodine veľkej skúšky sa raj spojí so zemou“ (1990)
Moje materinské Srdce vás dnes zjednocuje v mimoriadnom spoločenstve života s vašimi bratmi v raji a s tými, ktorí majú istotu, že budú zachránení, ale v čase osobnej očisty trpia v očistci. Duše v očistci mi môžu darovať pomoc svojho utrpenia a nepretržitých modlitieb. Preto sa nemusíte nikdy cítiť osamotení. Duše sú vám veľmi blízko, vidia vaše ťažkosti, poznajú strašné úskoky, ktoré vám kladie môj protivník a neustále vám účinne pomáhajú. Ja som Matka celej Cirkvi – bojujúcej, trpiacej a oslávenej! (Don Gobbi 1983)

Zasväcujme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,
aby sme nepodľahli súčasným klamom. Modlime sa:

Pomôž nám Pane. Zachráň nás a buď nám milostivý, odtiahni nás od priepasti. Vyznávame svoje hriechy, Pane, všetci sme pochybili v oslave Boha a svätosti, ku ktorej si nás povolal. Ale teraz, na pokraji priepasti, sa modlíme za zázrak – Pane, za zázrak, nad akým svet užasne.
Neustále veď ty Svätého Otca, ktorý teraz píše apoštolskú exhortáciu. Nech je jeho myslenie zamerané iba na teba a na vzácnu vieru, ktorú si nám zjavil. Pane, sme úbohí a núdzni – koho máme okrem teba, Pane? Na koho by sme sa mali inak obrátiť? V tejto dobe zmätenia a rozdelenia ťa prosíme o zázrak, Pane – áno o zázrak. Matka Božia Mária, oroduj za nás. Amen.“

* * * * * *

Reakcie zo stránky modlitba.sk

Pochválený buď Ježiš Kristus, preposielam vám na informáciu krátku diskusiu o vašich správach k amazonskej synode. Odpísal mi jeden farár, ako uvádzam nižšie. Patrik Mikula

Vážený pán Mikula. Prečo zavádzate ľudí? Počúvate priame slová Svätého Otca? Počúvam denne rádio Vatikán. Sošky tam neboli dane na bohoúctu, ale ako normálne prejavy kultúry Amazončanov. To podľa týchto názorov, čo sú tu propagované, by sme museli z kostolov vyhnať ľudí v krojoch, veď to nie je nič kresťanské, je to pozostatok pohanských zvykov a oblečení a taktiež vyhnať dychovku z kostola a iné vyrezávané starodávne predmety. Prepáčte, ale komu asi slúžite šírením týchto a podobných správ, keď relativizujete autoritu Svätého otca?

Ja som mu odpísal:

Dp. farár …, verte, že vôbec ma neteší čo sa deje, potom zavádza aj emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard L. Müller, a nie je sám, rovnaký názor majú aj iní biskupi a kardináli a to je veľmi vážna vec, ja si práve porovnávam oba názory. toto je skutočne vážna vec, ktorá sa nedá len tak zamiesť po koberec …
Emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard L. Müller ostro kritizoval to, že sa v rámci Synody biskupov o Amazónii priniesli modly do chrámov: „Priniesť modly do kostola bol ťažký hriech“. Patrik Mikula

* * * * * *

Kardinál Brandmüller: „Nejde o ‚Amazóniu‘ – ide o všetko“

Vatikán, 31.10.2019 (kath.net) 025 702 – Rímsky kardinál Walter Brandmüller v rozhovore pre kath.net jasne kritizoval plány synody zrušiť v Amazonskej oblasti celibát:
„Tá skupinka ideológov, ktorí nechcú chápať Kristom a apoštolmi žitý celibát pre nebeské kráľovstvo, chcú priviesť k pádu aj celibát kňazov – prečo asi … Oni na tom pracujú už desaťročia. Napriek všetkým neúspechom si myslia, že keď sú teraz už starí a šediví, s touto synodou konečne stoja pri cieli. To, že pritom hovoria iba o ‚úprave pre Amazóniu‘ je rovnako falošný ako aj priehľadný trik. Nejde o ‚Amazóniu‘ – ide o všetko.“
Kardinál Brandmüller podporil aj katolíkov v Ríme, ktorí odcudzili sporné sošky pachamamy z katolíckeho kostola pri Vatikáne a hodili ich do Tiberu:
„Títo dvaja mladí muži, ktorí nevkusné modly hodili do Tiberu, nespáchali krádež, ale vykonali skutok, významný čin vydania znamenia, ako to poznáme u prorokov Starého zákona a u Ježiša samotného, keď vyčistil Boží chrám – ako aj u svätého Bonifáca. Teraz ich z vatikánskej strany obviňujú z krádeže. Akých groteskných podvrtnutí sú najhlbšie rozpaky schopné! Títo dvaja odvážni ‚Makabejci‘, ktorí ‚odpratali ohavnosti pustošenia na svätom mieste‘ sú prorokmi dnešnej doby. Svetsky vyjadrené by som povedal, že pri tomto by vlastne museli vybuchovať zátky šampanského!“

Kräutler by chcel ‚pachamamu‘ integrovať do katolíckej liturgie!

Viedeň, 31.10.2019 (kath.net) 025 701 – Ervín Kräutler, rakúsky biskup a emeritný biskup z Brazílie, bránil sporné prezentácie pachamamy z oblasti Amazónky ako „výrazovú formu domorodcov, ktorú by sa mohlo integrovať do našej liturgie“! Kräutler to vyhlásil v prednáške v Bregenzi, ako informuje katolícky denník „Tagespost“. A dodal: „Sú ľudia, ktorí si myslia, že pachamama je bohyňa.“
Biskup sa ďalej vyslovil aj za kňazskú vysviacku mužov aj žien a dementoval výpovede, že by nepokrstil ani jedného domorodca.
Kardinál Schönborn je plný chvál na Kräutlera. Pred niekoľkými dňami sa v interview vyslovil: „On sa na synode – a tomu som veľmi rád – tešil veľkému oceneniu biskupov a laikov a považujú ho za priekopníka.“

Mons. Pope: „Cirkev nad priepasťou – modlime sa za zázrak“

Rituál vo Vatikánskych záhradách s pachamamou ostro odsúdili kardináli: Gerhard Müller, Walter Brandmüller, Jorge Urosa Savino aj biskupi: Atanáz Schneider, José Luis Azcona Hermoso a Marian Eleganti

Biskup Schneider sa vyjadril: „Odstránenie sošiek pachamamy z kostola v Ríme bude zapísané do análov dejín Cirkvi ako hrdinský akt!“

Generálny predstavený Kňazského bratstva sv. Pia X. Davide Pagliarani vyzval ku „dňu modlitieb na uzmierenie Boha“ a k svätým omšiam s prosbami k Bohu, aby chránil svoju Cirkev a ušetril ju od trestu za pohanské rituály vo Vatikáne počas synody.

Vatikán, 31.10.2019 (kath.net/pl) 025 700 – „Desivé podujatie vo Vatikánskych záhradách, na ktorom sa zúčastnil Svätý Otec aj rad účastníkov a synodálnych otcov.“ Tak hodnotí aj americký Mons. Charles Pope spornú vigíliu pred otvorením Synody biskupov o Amazónii. Mons. Pope pôsobí v Arcidiecéze Washington D.C. a je aj členom kňazskej rady a autorom viacerých kníh. V blogu na „National Catholic Register“ píše:
„Existujú fotografie ako sa niektorí klaňajú drevenej soške, nahej tehotnej ženy. Po týždňoch mlčania nám potom pápež povie, že to nebola modloslužba, ani modloslužobný úmysel. Ale prečo sa potom ľudia vrátane kňazov pred ňou vrhali až čelom na zem?

Prečo sa socha nosí v procesiách v kostoloch ako v Bazilike sv. Petra a vystavuje sa pred oltármi v Kostole Santa Maria in Traspontina? A ak to nie je modla pachamamy – matky Zeme z Ánd – prečo nazval pápež túto sošku ‚pachamama‘? Čo si o tom myslieť? A prečo ma neupokojujú dvojznačné a rozporuplné výpovede? Ako to neporovnávať s ‚hrôzami a ničením‘, ktoré predpovedali zničenie Jeruzalema (porovn. Mt 24,15)? Každý priemerný človek to hodnotí ako modloslužbu. Jednoducho povedať, že tu nie je modloslužobný úmysel, neodstráni to, čo oko môže jasne vidieť. Bol by som už šokovaný, keby som videl, že sa veriaci hádžu na zem pred sochami našich svätcov! Jednoduché kľačanie môže naznačovať proste modlitbu, ale prostratio (hodenie sa na zem) – čo jasne ukazujú fotografie – ukazuje dokonalé uctievanie a klaňanie sa.“

Mons. Pope ďalej kritizuje, že „záverečný dokument synody obsahuje návrhy svätiť ženatých kňazov a ‚diakonky‘“ a uvádza:
„Cirkev je v súčasnosti hlboko rozdelená a tvrdil by som, že stojí na pokraji rozkolu, ak pápež také návrhy do apoštolského dokumentu zahrnie. Mali by sme sa modliť ako nikdy predtým, aby sa držal línie tradície, ako to urobil pápež Pavol VI. nádherným spôsobom, keď písal ´Humanae Vitae´, kde potvrdil náuku Cirkvi o podstate a účele ľudskej sexuality ako aj prastarý zákaz antikoncepcie. Urobil tak napriek tlaku ducha doby – tlaku, ktorý bol ešte silnejší ako ten, ktorému je v súčasnosti vystavený pápež František. A ako František, tak ani Pavol VI. nebol konzervatívec – bol veľmi priateľský voči aktérom radikálnej zmeny. To robí ´Humanae Vitae´ o tom zázračnejšou a musíme pripustiť, že nám to teraz aj dodáva nádej, že pápež František vydá dokument, ktorý nás neprehodí cez okraj rozkolu. Celá synoda bola poznačená nejednoznačnosťou, znakom tohto pontifikátu.“
„A zatiaľ čo žurnalistu a ateistu Eugenia Scalfariho napriek jeho hlboko pomýlenému spravodajstvu, keď nedávno tvrdil, že pápež nepovažuje Ježiša za Boha, ale len za človeka – nikto neskoriguje a zostáva naďalej vysoko vážený a dostáva stále znova prístup ku Svätému Otcovi – niektorým kardinálom a biskupom sa prístupu k pápežovi zabraňuje.“
Mons. Pope na záver vyzýva k modlitbám za pápeža a za to, aby jeho pápežská exhortácia „oslavovala a pozdvihovala Ježiša ako jedinú cestu k vykúpeniu“:
„Nech je to exhortácia, ktorá sa nesústreďuje iba na čisté životné prostredie, ale aj na očistené duše. Exhortácia, v ktorej nejde o počúvanie duchov dažďového pralesa, ale o počúvanie Ježiša, večné slovo Otca. Exhortácia, ktorá nás povedie k modlitbe, ku sviatostiam a ku starým a večným náukám Cirkvi. Modlite sa za pápežskú exhoráciu, ktorá odsunie pachamamu nabok a ktorá bude ukazovať na Pannu Máriu, ktorá nás vedie k svojmu Synovi!“

Modlime sa:
Pomôž nám Pane. Zachráň nás a buď nám milostivý a odtiahni nás od priepasti. Vyznávame svoje hriechy, Pane, a my všetci sme pochybili v oslave Boha a svätosti, ku ktorej si nás povolal. Ale teraz, na pokraji priepasti, sa modlíme za zázrak – Pane, za zázrak, nad akým svet užasne. Veď ty Svätého otca, ktorý teraz píše apoštolskú exhortáciu. Nech je jeho myslenie zamerané iba na teba a na vzácnu vieru, ktorú si nám zjavil. Pane, sme úbohí a núdzni – koho máme okrem teba, Pane? Na koho by sme sa mali ešte obrátiť? V tejto dobe zmätenia a rozdelenia prosíme ťa o zázrak, Pane – áno o zázrak. Matka Mária, oroduj za nás. Amen.“

V anglickom preklade Vatikánu chýba závažný odsek

Vatikán, 31.10.2019 (kath.net) 022 699 – Die inoffizielle Übersetzung des Abschlussdokumentes der Amazonas-Synode zeigt gegenüber ihrem spanischen Urtext eine Auffälligkeit: Die Forderung nach Prüfung von Zulassung von Frauen zum Amt des Lektors und des Akolythen fehlt. Unklar ist, ob sie versehentlich oder absichtlich ausgelassen wurde.
„LifeSiteNews“ dokumentiert den Text, der in der spanischen Ausgabe des Abschlussdokumentes zu finden ist. Dort liest man in § 102: „Wir bitten Sie, das Motu Propio des hl. Paul VI., Ministeria quaedam, zu überprüfen, damit entsprechend ausgebildete und vorbereitete Frauen auch die Dienstämter des Lektors und des Akolythen erhalten, neben anderen, die weiterentwickelt werden sollten. Doch fehlt dieser Abschnitt in der „inoffiziellen“ Arbeitsübersetzung, die Journalisten während einer Pressekonferenz am 26. Oktober im Vatikan erhalten haben. LifeSiteNews hat die Pressestelle des Heiligen Stuhls um Stellungnahme gebeten.

Diese kleineren Dienstämter zählen zu den Aufgaben, die ein werdender Priester erhielt, dann folgten die Weihen zum Subdiakon, Diakon und das zum Priester. Noch heute werden künftige Priester und ständige Diakone in einem offiziellen Akt zu diesen Verantwortungen berufen.

Poľsko: Cirkev reaguje na halloween balónikmi všetkých svätých

Varšava, 30.10.2019 (KAP/KNA) 025 698 – Balónikmi všetkých svätých a mincami svätcov reagovala katolícka cirkev v Poľsku vo štvrtok na kult okolo halloweenu. Hovorca Biskupskej konferencie Poľska Pavel Rytel-Andrianik vyzval v stredu deti a celé rodiny, aby sa zúčastnili na akcii „Holy Wins“ (Svätý víťazí) a povedal: „Tieto katolícke podujatia v celom Poľsku napomáhajú svätosť, radosť a dobrotu a sú pozitívnou alternatívou k halloweenu. Kresťania neslávia halloween, ale Všetkých svätých. Zvlášť na Spomienku verných zosnulých si spomíname na našich zomrelých. Halloween je zvyk, ktorý je našej kultúre, tradícii a našej viere cudzí. Namiesto toho, aby sme iných strašili, oslavujme našich svätcov.“
Poľskí biskupi sa tento raz vzdali veľkých varovaní pred kultom halloweenu ako v minulosti. „Tento kult spôsobuje u detí iba nočné mory s duchmi,“ povedal Rytel-Andrianik ešte v r. 2017.

Španielsky kardinál: Nijaká vysviacka žien na horizonte

Valencia, Španielsko, 30.10.2019 (LifeSiteNews) 025 697 – Kardinál Antonio Cañizares Llovera potvrdil:
„Kňazstvo mužov je podstatou katolíckej viery a nikto v Cirkvi nemôže urobiť nič, iba pripustiť, že kňazská vysviacka je iba pre mužov. Toto nemožno zmeniť.“
V príspevku pre španielsky denník La Razón in September, kardinál Cañizares, arcibiskup Valencie, tak reagoval na správy médií o zmenách v disciplíne a náuke Cirkvi, o ktorých sa diskutovalo na synode. V článku s názvom „Kňazská vysviacka žien?“ kardinál vyjadril aj starosť, že nemeckí biskupi sa čoskoro zídu na synode, ktorá sa javí ako pokus zmeniť disciplínu Cirkvi týkajúcu sa celibátu kňazov.
Podľa slov kardinála šíria sa chýry, že nemeckí biskupi sa pokúsia zmeniť niektoré body týkajúce sa sexuálnej a manželskej morálky a zrevidovať tak súčasnú morálnu náuku Katolíckej cirkvi:
„Sú ľudia, ktorí sú zalarmovaní možnou schizmou. Tieto chýry prichádzajú z prostredia, ktoré nepovzbudzuje k pokoju a vnútornej jednote Cirkvi.“
Kardinál ubezpečil, že v svetovej Cirkvi nie je schizma, „pretože slová pápeža sú veľmi jasné“. Uviedol, že „v liste, ktorý pápež poslal nemeckým katolíkom, sa usiloval a rozptýliť každú obavu z takého nezmyslu, ktorý nikdy nenastane“.
Kardinál Cañizares kresťano radil, aby zostali „pokojní“ a vyzval k „jednote a plnému spoločenstvu v Cirkvi a k vernosti pápežovi, zjaveniu a tradícii Cirkvi“. Napísal, že každá zmena týkajúca sa celibátu by znamenala, že „Cirkev by už nebola taká, ako ju chcel Ježiš“. Poprosil o intenzívnejšie modlitby za jednotu Cirkvi, aby plnila svoje primárne poslanie – evanjelizáciu.
K otázke kňazstva kardinál Cañizares predpovedal, že „na horizonte sa nerysuje nijaká vysviacka žien“. Dodal, že apoštolský list sv. Jána Pavla II. z r. 1994 Ordinatio Sacerdotalis je v tejto otázke jasný a mali by si ho prečítať všetci katolíci, laici aj rehoľníci. Pripomenul, že pápež hovoril ako najvyšší pastier Cirkvi a s úmyslom povzbudiť vieru veriacich, „čo je jeho službou“. … Citoval z listu a spomenul aj slová poľského pápeža o kňazstve a Panne Márii.
Potom položil otázku: „Zmení Cirkev svoj postoj?“ a odpovedal si:
„Náuka o kňazstve mužov je podstatná a ani pápež ani iná osoba ju nemôže zmeniť. Je to nezmeniteľné! Zjavenie je jedinečnou a neopakovateľnou udalosťou s Ježišom Kristom a zostáva mimo dosahu ľudských rúk! Preto nemôžeme zmeniť jeho podstatné prvky spolu s meniacimi sa hnutiami histórie alebo ‘požiadavkami’ daného času či kultúry. To by bolo možné, iba ak by viera bola produktom špekulácie a výtvoru ľudí. Keď sa kultúra stáva kritériom a meradlom viery, spochybňujú sa úplné základy viery. Ak ‘kultúra’ rozhoduje, čo má platiť a čo neplatí vo viere a v živote Cirkvi, tak tým hovoríme, že Ježiš Kristus sa nestal! Jeho osoba, jeho dielo, jeho gestá by nemali definitívnu hodnotu definitívneho a úplného zjavenia. V tom prípade by sa Božie slovo nestalo človekom, v ktorom nám Boh povedal všetko. Museli by sme čakať na iné zjavenie – neboli by sme spasení,“ uviedol kardinál Cañizares dodal:
„A toto všetko je v stávke pri vysviacke žien za kňazky. Je to otázka, ktorá patrí k srdcu viery. A preto Cirkev, dokonca aj keby chcela, nemôže robiť iné, ako nasledovať to, čo robil Kristus a čo je zhromaždené vo Svätom písme – Kristus ktorý si vyvolil apoštolov iba spomedzi mužov.“

Kardinál Müller kritizuje organizátora synody

Rím, 29.10.2019 (LifeSiteNews) 025 696 – V interview 24. októbra (interview) pre EWTN s Raymondom Arroyom, kardinál Gerhard L. Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, kritizoval isté výpovede biskupa Ervína Kräutlera. Ten bol jedným z významných aktérov Synody biskupov o Amazónii v Ríme.
Biskup Kräutler nedávno v novej knihe uviedol, že všetky body, ktoré prezentoval pápežovi Františkovi na súkromnej audiencii v r. 2014 sa zahrnuli do diskusií synody. Medzi nimi boli ženatí kňazi, ale aj kňazstvo ženy, ktoré navrhol v dvoch svojich knihách a aj počas synody.
Keď sa Raymond Arroyo spýtal kardinála Müllera na tvrdenie, že zákaz Cirkvi, čo sa týka kňazstva žien „nie je dogma“, nemecký kardinál odpovedal:
„Určite, že je to dogmatické. Myslím si, že niektorí ľudia nechápu, čo je dogma. Dogma nie je iba formálne vyhlásenie Magistéria. Je to aj náuka Cirkvi v zmysle právd zjavenia, veď aj toľké iné tajomstvá našej kresťanskej viery nie sú dogmatizované.“
Kardinál Müller vyzdvihol, že Kongregácia pre náuku viery za prefekta kardinála Josepha Ratzingera vyhlásila, že dokument pápeža Jána Pavla II. z r. 1994 Ordinatio Sacerdotalis ustanovujúca zákaz kňazstva žien je „neomylný dokument“. Ten stanovil, že Cirkev „nijako nemá moc udeľovať kňazskú vysviacku ženám a že toto rozhodnutie majú s definitívnou platnosťou prijať všetci veriaci Cirkvi“. „Nezávisí to od názoru istého biskupa, či teológa, ktorí nemôžu rozhodovať, aká je dôležitosť dokumentu Magistéria.“
V interview bola reč aj o silnom vplyve niektorých európskych biskupov na synode a kardinál Müller znova spomínal názory biskupa Kräutlera bez jeho menovania:
„Jeden z týchto biskupov nikdy za 40 rokov v Brazílii nepokrstil ani jediného člena domorodých národov – a to je priama urážka Ježiša Krista.“
Kräutlera desaťročia citovali rakúske médiá slovami:
„Nikdy v živote som nepokrstil domorodca a ani nemám v úmysle tak niekedy urobiť.“
Kardinál k tomu zdôraznil: „Krst nemá nič do činenia s kolonializmom, ale s Ježišom Kristom, ktorý skrze túto sviatosť poskytuje milosť Božieho dieťaťa, takže sa stávame Božími deťmi vo sviatosti krstu. A ak biskup, nástupca apoštolov, hovorí, že ‚nepotrebujeme krst‘, je to absolútne protirečenie k Ježišovi Kristovi, pretože Ježiš Kristus vyslal svojich apoštolov a všetkých ich nástupcov do celého sveta, aby krstili všetkých veriacich v mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Každý má právo počúvať Božie slovo, uzdraviť sa a dosiahnuť spásu vo viere a vo sviatostiach.“
Na prezentácii svojej novej knihy Rímske stretnutia 25. októbra vo Washingtone, D.C., kardinál Müller tiež spomenul Kräutlera a jeho tvrdenie, že nepokrstil ani jediného domorodca.
Americký spisovateľ Bree A. Dail potom napísal:
„Biskup Kräutler sa vystatuje, že nepokrstil ani jedinú domorodú dušu v Amazónii. Tiež navrhuje viri probati pre nedostatok kňazov. Ako môžu títo ľudia prijať Eucharistiu, keď nie sú pokrstení? To je nemožné!“

Taliansko: Biskupi uverejnili modlitbu k pachamame!

Rituály k pachamame vedú šamani!

Jeanne Smits

Rím, 29.10.2019 (LifeSiteNews) 025 695 – Modlitba k pachamame – „matke Zemi“ uctievanej domorodými kmeňmi ako Aymara a Quechua v Andách, ale aj na severe Argentíny, či v Brazílii pri hraniciach Bolívie a Peru sa nachádza v oficiálnej brožúrke ( in an official booklet ) nadácie Missio ( Fondazione Missio ) Biskupskej konferencie Talianska!
Modlitba je tam bez varovania pred tým, že nie je adresovaná Bohu a je tam aj iná modlitba s rovnakým typom písma s nadpisom k Najsvätejšej Trojici – ale k pohanskému božstvu prosiac o materiálnu prosperitu a tíšiaca duchov Zeme!
Brožúrka je súčasťou série publikácií sa je určená pre katolíckych misionárov so špeciálnym zameraním na Synodu o Amazónii. Vydali ju už pred synodou! Prítomnosť pachamamy v oficiálnej publikácii talianskych biskupov ukazuje, že domorodci aj európski biskupi v Ríme si plne uvedomovali kult „matky Zeme“ so synkretickými kresťanskými tónmi, ktoré sa opakovali vo Vatikánskych záhradách aj v Kostole Santa Maria in Traspontina pri Bazilike sv. Petra, ako aj na „amazonskej“ krížovej ceste Via Crucis.
To vrhá úplne nové svetlo na prítomnosť drevených sošiek nahých tehotných žien s názvom pachamama na synode.
Brožúrka má 30 stránok a je venovaná „animácii“ a „formácii“ veriacich z hľadiska synody s názvom Sinodo sull’Amazzonia. Vysvetľuje ako vznikla REPAM, cirkevná sieť pan-amazonského regiónu v r. 2014 na pomoc Cirkvi „kráčať spoločne“ s jej obyvateľmi, najmä domorodými kmeňmi, podľa ich tradície, z ktorých niektoré úplne odmietajú kontakt so svetom. Obsahuje udivujúce výpovede ako:
„Amazonská kotlina obsahuje 20% nezmrazenej vody planéty. Z každých päť pohárov vody, ktoré pijete, pochádza jeden z rieky Amazonka.“
Pozoruhodné je, že knižka obsahuje mnohé frázy a koncepcie, ktoré teraz nájdeme v záverečnom dokumente synody aj z Instrumentum laboris. Nikde sa neuvádza výraz „pachamama“, ale druhým najčastejším slovom je „matka Zem“ alebo „matka vesmíru“ ( Madre Tierra ).
Domorodé rituály k pachamame sú rôzne vrátane najdôležitejších začiatkom augusta, keď je vraj „matka Zem“ unavená a vyčerpaná. Rituál obsahuje spevy, tance a pitie okolo plachty, na ktorej sú uložené obety niektoré spálené, či obradne fajčené na „nakŕmenie“ Zeme, ktorá živí, ale aj ničí a zabíja zemetraseniami a inými katastrofami, keď ľudia podľa pohanských legiend využívajú príliš veľa jej zdrojov. Rituál vedie miestny šaman! Často sa vykope jama symbolizujúca lono pachamamy a pália sa obety a do jamy sa hádže veľmi vyhľadávaný fetus lamy, ktorý má prinášať šťastie a bohatstvo. Rituál vedú mužskí aj ženskí šamani.
Pred príchodom Španielov obsahoval tento kult Inkov aj ľudské obete – často deti vo veku okolo 7 rokov, ktorých smrť mala uzmierovať „božstvo“ Zeme, odvrátiť jej hnev a získať prosperitu. Tak bolo obetovaných 200 detí na sprevádzanie korunovácie Pachacuteca v Cuzcu, v období medzi rokmi 1530 až 1540. Obeta sa konala zmrazením detí na smrť po tom, čo im podali drogu koku, posvätnú rastlinu mnohých domorodých kmeňov Južnej Ameriky. Na dôkaz tejto praxe sa našli aj múmie obetovaných detí ( that confirm the truth ) – najmä obete pachamame!

Pozostatky tohto kultu sa našli ešte v 60. rokoch a odvtedy sa rétorika „matka Zem“ stala viditeľnejšou, ak nie zrovna mainstreamom domorodcov v Andách.
Domorodý prezident Bolívie Evo Morales v úrade od r. 2006 zohral dôležitú úlohu v obnove predkolumbových zvykov a rituálov – dokonca zašiel tak ďaleko, že zahrnul synkretickú „kozmogóniu“ do ústavy! …

Preklad modlitby Inkov k pachamame – matke Zemi :

Pachamama týchto miest, pi a jedz koľko chceš z týchto obetí, aby táto krajina bola plodná.
Pachamama, dobrá matka, buď blahovoľná!
Buď blahovoľná!
Nech voly dobre ťahajú a nech sa neunavia.
Nech semená dobre chutia, aby sa im nestalo nič zlé, aby ich nespálil mráz, aby priniesli dobré jedlo.
Prosíme ťa, daj nám všetko.
Buď blahovoľná! Buď blahovoľná!

Je zaujímavé, že pôvodná modlitba verzie kmeňa Quechua mala v prvých riadkoch znenie:
Pachamama týchto miest, pi, žuj koku a jedz … Nadácia Missio tú „ilegálnu“ koku , z ktorej sa vyrába kokaín, zjavne radšej vynechala …
Túto modlitbu už použili aj na misionárskej vigílii vo Verone. …

Rakúsko: Zulehner začína petíciu online „Amazónia aj u nás!“

Viedeň, 30.10.2019 (KAP) 025 694 – Viedenský pastoračný teológ Paul M. Zulehner inicioval v stredu ďalšiu petíciu pod názvom „#Amazonien auch bei uns!“ – Amazónia aj u nás! Petícia má reagovať na práve skončenú Synodu o Amazónii v Ríme a aplikovať jej navrhované reformy v Cirkvi v nemeckej oblasti.
„Synoda o Amazónii bola historickou udalosťou pre celú Katolícku cirkev a môže rozhýbať aj naše miestne cirkvi,“ – týmito slovami sa Zulehner obracia v blogu na svojich potenciálnych podporovateľov. Emeritný profesor teológie na Viedenskej univerzite ohlásil petíciu na internete, ktorú bude možné podpísať. Na adrese zulehner.wordpress.com sa nachádza predbežný návrh textu, o ktorom sa má diskutovať.
Adresátmi vedúci cirkevní predstavitelia v nemeckej oblasti, ktorí majú podľa neho využiť posynodálny „kairos“, aby podali pápežovi podobné odvážne návrhy, ako sa to stalo v záverečnom dokumente synody. Text obsahuje záväzok trvalo udržateľného a aj sociálne znesiteľného štýlu života a impulz na zmiernenie nedostatku kňazov:
„Tak ako v Amazónii aj v našich krajinách sú živé farnosti, ktoré majú ‚eucharistický hlad‘ a zodpovednosť za jeho utíšenie nesú naši pastieri,“ cituje Zulehner v návrhu textu petície pápeža Františka.
Biskupi nemeckých krajín majú pápežovi navrhnúť uľahčenie prístupu ku kňazstvu cez diakonskú vysviacku. Zulehner uvádza aj cieľovú skupinu:
„Ide o osoby, ktoré sú za Ježišovo hnutie, majú skúsenosti s vedením evanjeliových spoločenstiev a ktoré si zvolia farnosti.“
Aby ženy nezostali vylúčené vyzývajú sa petíciou biskupi, aby „podporovali pápeža v tom, aby konečne aj ženám otvoril prístup k diakonátu“.

Odvolávky na Lobingera, Kräutlera, Ratzingera

Viedenský teológ sa vo svojom plaidoyeri za „personae probatae“ – osvedčené osoby – ktoré sa majú svätiť na kňazov, odvoláva na návrhy z Bavorska pochádzajúceho emeritného biskupa Diecézy Aliwal v Južnej Afrike, Fritza Lobingera a na tiež emeritného aktéra Synody o Amazónii brazílskeho biskupa rakúskeho pôvodu Ervína Kräutlera. Zulehner pripomína aj to, čo koncilový teológ a neskorší pápež Benedikt XVI. – Prof. Joseph Ratzinger – napísal v r. 1970 v knihe „Viera a budúcnosť“ na túto tému:
„Cirkev bude iste poznať aj nové formy úradu a osvedčených kresťanov, ktorí majú svoje zamestnanie, bude svätiť na kňazov. V mnohých malých spoločenstvách príp. sociálnych skupinách sa týmto spôsobom naplní normálna pastorácia. Pri tom bude farár ako doteraz nepostrádateľný.“
Nemálo ľudí je sklamaných, „že ženy sa nedostávajú do popredia“, ako reaguje Zulehner na záverečný text synody a uvádza:
„To nesúhlasí, v odseku 103 sa poukazuje na zásadnú úlohu rehoľníčok a iných žien v amazonskej cirkvi a jej farnostiach. Téma stály diakonát žien bola aj na synode veľmi prítomná. Synodálni otcovia pripomínali komisiu pre štúdium diakonátu žien, ktorú pápež zriadil v r. 2016 a jej skúsenosti a úvahy, ktoré treba zdieľať, ako sa uvádza v záverečnom dokumente synody.“
Na záver Zulehner píše:
„Ak sa predpokladá, že ´osvedčené osoby´ dospejú na ceste diakonátu ku kňazskému úradu, bude jasné, že aj cesta žien do diakonátu bude etapou ku kňazskému úradu.“

Schönborn: Základná forma kňazstva zostáva celibátna

Viedeň, 29.10.2019 (KAP) 025 693 – Kardinál Christoph Schönborn je presvedčený, že základnou formou kňazskej služby v Katolíckej cirkvi zostane celibát. Zdôraznil to v interview pre viedenské katolícke noviny „Der Sonntag“. “ V analýze Synody biskupov o Amazónii o. i. povedal: .
„Vyše 50 rokov máme ženatých mužov, ktorí majú rodiny, ktorí majú svoje zamestnanie a ktorí sa po dobrej príprave stali stálymi diakonmi. Synoda teraz hovorí, že v odľahlých oblastiach, kde je naliehavá potreba kňazov, na prosby farností so súhlasom biskupa – a pravdepodobne aj so súhlasom Ríma – bude možné osvedčených mužov, teda diakonov, vysvätiť aj na kňazov. Vidím v tom aj nasledovné dôležité podnety: Využiť možnosť stáleho diakonátu. V niektorých častiach Amazónie totiž túto možnosť ešte nevnímajú.“
„Jedno je dôležité povedať – základnou formou kňazskej služby v Katolíckej cirkvi zostane celibát. Na to je táto cesta so všetkými jej ťažkosťami a napriek nim neuveriteľne osvedčená.“
Na otázku, aké účinky bude mať synoda na pastoráciu v Európe, sa kardinál vyjadril obozretne:
„Na synode išlo zásadne o Amazóniu. Nemyslím si, že my v Európe sme v takejto situácii. A pomocou mobility máme možnosť dostať sa k Eucharistii. A tam, kde sa nemôže Eucharistia sláviť, konajú sa bohoslužby slova. Robiť prirýchle závery na celú Cirkev by preto bolo teda prirýchle.“
Téma, ktorá je výzvou pre cirkev v Amazónii aj v Európe sú turíčne cirkvi. Schönborn pripustil:
„My ako Katolícka cirkev vyvíjame zreteľne menej energie, ako napríklad turíčne cirkvi. Turíčnici sú totiž veľmi flexibilní a prídu aj do najmenších dedín a sú tak medzi ľuďmi. Preto bola veľkou témou synody otázka pastorácie zblízka. No túto otázku si kladieme aj v Európe a vyhýbame sa jej rovnako ako biskupi v Amazónii.“
Kardinál uviedol, že na synode veľmi málo o tom počul, čo ho udivilo:
„Ale ak súhlasí, že viac ako polovica kresťanov v tomto regióne sú už turíčnici – niektorí hovoria dokonca o 80 percentách – tak sa už musíme pýtať, ako vyzerajú naše nové cesty pastorácie?“
Pozitívne prekvapený bol kardinál z oznamu pápeža, že synodálny dokument pripraví do Vianoc.
Kardinál Schönborn ocenil aj biskupa Ervína Kräutlera: „Tento emeritný biskup z Xingu sa na synode – čomu som veľmi rád – tešil veľmi veľkej úcte biskupov a laikov a považujú ho za priekopníka.“
Na otázku, či by vyslal kňazov do Amazónie povedal: „Vyslania misionárov sú vždy požehnaním pre Cirkev. A my ako všeobecná Cirkev si musíme položiť otázku spravodlivého rozdelenia kňazov na svete. Teda – prečo nie?“

Rusko: Suspendovali kňaza za týranie manželky

Moskva, 28.10.2019 (KAP/KNA) 025 692 – Ruská pravoslávna cirkev potrestala farára, pretože podľa správ médií zbil manželku. Hovorca Diecézy Rjazaň 200 km juhovýchodne od Moskvy pre agentúru Tass v pondelok povedal, že biskup Mark suspendoval kňaza, ktorý pôsobil v ženskom kláštore a určil ho na prácu kuchára v kňazskom seminári.
V dekréte s iba jednou vetou, biskup kňaza obviňuje „z alkoholizmu a týrania člena rodiny“ a zakazuje mu udeľovať požehnanie a nosiť kríž na hrudi.
Jeho manželka prišla podľa miestneho portálu so zlomeným nosom, otrasom mozgu a krvnými podliatinami na políciu. Kňaz na ňu brutálne zaútočil pred očami ich štyroch detí.
Podľa diecézneho hovorcu budú vyplácať veľkú časť platu kňaza jeho manželke. Pred vysviackou za kňaza v r. 2012 sa duchovný vyučil za kuchára.
Pravoslávna cirkev povoľuje duchovným pred diakonskou vysviackou oženiť sa. Biskupmi sa však môžu stať iba slobodní kňazi.

Messori: ‚Sily zla Cirkev nepremôžu‘

Messori: „Biskupi majú strach a mlčia.“

Rím, 29.10.2019 (kath.net) 025 691 – Vittorio Messori, známy taliansky žurnalista, ktorý robil interview s dvomi pápežmi – so sv. Jánom Pavlom II. aj s Benediktom XVI. a uverejnil knihy.
Pre „La Verità“ teraz kritizoval pápeža Františka, že sa náuky „dotýka“ a že ju nebráni a povedal:
„Dnes máme s Bergogliom dojem, že sa tu chce položiť nejakým spôsobom ruky na náuku Cirkvi. Pápež je ochranca pokladu viery. Po koncile traja veľkí pápeži – Pavol VI., Ján Pavol II. a Benedikt XVI. modernizovali ducha, s ktorým sa má Evanjelium čítať a žiť. Ale nikdy si nedovolili dotknúť sa náuky Cirkvi. Táto náuka bola pápežovi zverená, aby ju chránil a nie menil,“ povedal Messori. Na otázku, či by mohol pápež František vyvolať schizmu, vyhlásil:
„Nemyslím, že nastane schizma, ale táto starosť je veľká, pretože máme do činenia s pápežom, ktorý by chcel Evanjelium často vykladať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Tradíciou.“
Už pred niekoľkými týždňami Messori v inom interview zdôraznil, že si robí starosti, ale že „Cirkev nie je cirkvou Bergolia alebo iných biskupov“ a povedal:
„Cirkev patrí Kristovi a ten ju riadi s múdrosťou. Sily zla ju preto nepremôžu.“
Messori tiež zdôraznil, že sa súkromne rozpráva s mnohými kardinálmi a biskupmi a povedal:
„Biskupi vyjadrujú svoju nevôľu nad Františkom, ale majú strach. Nič nehovoria – sú ticho. Hovoria, že toto je Cirkev milosrdenstva, ale je takou naozaj? Tí, ktorí sú pri moci, netrpia nijaké kritické hlasy.“
Toto, ako povedal, konštatoval aj sám po uverejnení článku v talianskom denníku „Corriere della Sera“, v ktorom iba kládol otázky. Okamžite ho niektoré katolícke médiá urážali. Na noviny bol vyvinutý tlak z prostredia pápeža Františka, aby spoluprácu s Messorim ukončili!
„Kde je tu konzistencia s tvrdením, že toto je Cirkev milosrdenstva, otvoreného a lojálneho dialógu a otvorených rečí?“

Biskup: „Vládne zmätenie a pápež mlčí“

Skôr ako pachamama by sa mala uctievať Guadalupská Božia Matka!

Vatikán, 28.10.2019 (kath.net) 025 690 – „Po synode je pred synodou.“ Švajčiarsky biskup Marian Eleganti v príspevku v rámci video-blogov kath.netu vyslovuje zreteľnú kritiku výsledkov Synody o Amazónii a hovorí:
„Vlastné ciele synody boli stanovené už od roku 2014! Išlo o zavedenie „viri probati“. To iniciovali nemeckí biskupi a už stoja na štartovnej línii, aby to zrealizovali.“
Biskup pripomenul, že Druhý vatikánsky koncil jasne konštatoval, že s celibátom sa nemá hýbať a povedal:
„Nie je to iba cirkevný zákon, má oveľa hlbší význam. Pripomínam Ježiša, ktorý žil v celibáte. Ježiš je prototyp kňaza. Ježiš je ikona, náš vzor. Celibát má svoju vnútornú stránku. Koncil tento pevný múr nechal stáť. Teraz po 50 rokoch sa ním otriasa. Ak raz priehrada praskne, je už iba otázkou času, kedy sa prelomí. To sú tie nezvrátiteľné procesy, ktoré sa majú vyvolať. Ráta sa s časom. Začne sa to poznámkou pod čiarou, s výnimkami pre periférne oblasti.“
A ďalší krok má byť podľa biskupa Elegantiho kňazstvo žien, kde tiež stojí múr. To už signalizoval biskup Kräutler. „Odvážim sa pochybovať, či ostatné štyri synody sú naozaj počúvaním a rozlišovaním Ducha, pretože záverečné dokumenty sú v podstate už vždy vopred napísané,“ uviedol biskup.
Biskup Eleganti kritizoval aj prístup pápeža Františka:
„Vládne zmätenie a pápež mlčí. Myslím si, že ho treba posudzovať menej tým, čo povie, ale viac tým, čo nepovie, a čomu nezabráni.“
Na Facebooku biskup tiež zdôrazňuje:
„Sporná postava pachamamy nie je Panna Mária, Matka Cirkvi! To, že sa pred ňou vo vatikánskych záhradách kľakalo až čelom na zem a že stojí a nosí sa všade, kde by sa mal radšej uctievať sa milostivý obraz Guadalupskej Panny Márie (z neba darovaný jednoznačný a súčasne inkulturovaný obraz Panny Márie s domorodými rysmi a symbolmi) je nepochopiteľné! To, že otvorene prezentované uctievanie pachamamy na synode nemá byť modloslužba, nijaký pozorovateľ nevie pochopiť. A keby to tak aj bolo, zostáva škandál, že to prinajmenšom tak vyzerá a že Petrova skala si z toho nerobí nijaké starosti – skôr obhajuje kresťanstvu cudzie rituály vo Vatikánskych záhradách a prudké a pochopiteľné reakcie proti tomu odmieta.“

Brazílsky biskup: ‘Démonická svätokrádež’ vo Vatikáne

Marajo, Brazília, 28.10.2019 (LifeSiteNews) Brazílsky biskup Azcona vyhlásil, že rituál vo Vatikánskych záhradách 4. októbra s pápežom Františkom pred otvorením synody, kde sa ľudia klaňali „pachamame“ bol „škandálnou démonickou svätokrádežou“.
„Matka Zem sa nemá uctievať, pretože všetko, dokonca aj Zem, je pod vládou Ježiša Krista. Nie je možné, aby boli duchovia mocou rovní, či nadradení nášmu Pánovi ani Panne Márii!“ povedal emeritný biskup brazílskeho mesta Marajó Mons. José Luis Azcona Hermoso v homílii 20. októbra v katedrále v štáte Pará. Pri veľkom potlesku veriacich musel biskup zvýšiť hlas, aby mohol dodať: „Pachamama nie je a nikdy nebude Pannou Máriou. Hovoriť, že táto soška predstavuje Pannu Máriu, je lož. Ona nie je našou Paňou Amazónie, pretože jedinou Pannou Máriou Amazónie je Mária z Nazareta. Nevytvárajme si synkretické zmesi. To všetko je nemožné – len Božia Matka je Kráľovnou neba a Zeme.“
„Vzývanie sošiek, pred ktorými sa klaňali dokonca rehoľníci vo Vatikáne (nespomeniem z ktorej rehole), je vzývanie mýtickej mocnosti, matky Zeme, od ktorej si žiadajú požehnanie, alebo jej vyjadrujú gestami vďaku. To je škandalózna démonická svätokrádež – pohoršenie najmä pre maličkých, ktorí nie sú schopné rozlišovania!“ dodal biskup v homílii.
Biskup pôvodom zo Španielska ďalej povedal:
„Vyžaduje si pravé svetlo Ducha Svätého, ktorého náš drahý pápež František nespomína často, aby sme chápali často diskutovanú synodu. Mali by sme rozlišovať medzi tým, čo prichádza od satana, čo z ľudského rozumu a čo je od Ducha Svätého. Toto rozlišovanie je zásadné na to, aby sme patrili k Cirkvi a ešte viac na to, aby sme mohli evanjelizovať.“
Biskup Azcona pripomenul, že REPAM [Panamazonská cirkevná sieť], katolícka sieť, ktorá pripravila synodu, ktorej predsedá kardinál Cláudio Hummes, mala v Brazílii stretnutie mesiace pred synodou, kde sa konali domorodé rituály s vzývaním a modlitbami, na ktorých sa zúčastnili aj niektorí biskupi!
„To sú zásadné veci a my v Amazónii dobre poznáme význam macumba alebo condomblè. Oboje je rozšírené v severovýchodnej Brazílii – sú to afro-brazílske kulty, ktoré vzývajú rôznych bohov a bohyne a patria k tomu aj tance, spevy a obety.“

V piatok pápež potvrdil, že sporné sošky nahej tehotnej ženy symbolizujú „pachamamu“. A to napriek tomu, že vatikánski hovorcovia hovorili, že to reprezentuje hodnotu ľudského života! …

Biskup Azcona hovoril tiež o duchovných nebezpečiach prijatia domorodých rituálov a kozmológie do katolíckej liturgie a praxe a s ľútosťou sa vyjadril:

„Nikde v ´Instrumentum Laboris´ sa nehovorí o prítomnosti démonov alebo ich vplyve, o ich zlobe v ľuďoch, národoch a kultúrach, ani o víťazstve Krista, o jeho oslobodení a zničení moci Zlého. Upozorňujem, že Cirkev je na pokraji schizmy!“

Pozorovatelia uvádzali, že vysoký klérus bol pristihnutý na účasti na pohanských rituáloch už dlho pred synodou. V roku 2015 kardinál Gianfranco Ravassi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, sa zúčastnil na „posvätnom“ kruhovom tanci okolo pachamamy, ktorý zorganizovalo „Ekumenické sociálne fórum“ v San Marcos Sierras, argentínskej dedine v provincii Cordoba. Zúčastnila sa na ňom aj sr. Mária Teresa Varela, podpredsedníčka fóra.

Sošku pachamamy na synode otvoreným listom odsúdil aj biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu. V sobotu vyzval katolíkov, aby protestovali proti prítomnosti modly vo Vatikáne a ponúkli uzmierenie Bohu za túto urážku s „novým zlatým teľaťom“ a napísal:
„Synkretizmus a pohanstvo sú ako jedy vnikajúce do žíl mystického Kristovho Tela – Cirkvi.“

Nijaká pachamama na omši v Bazilike sv. Petra!

Vatikán, 28.10.2019 (kath.net/pl) 025 689 – Soška pachamamy sa nakoniec na záverečnej omši Synody biskupov o Amazónii v Bazilike sv. Petra neukázala. Ešte na začiatku synody sa pápež bez problémov ukazoval so spornými soškami a nezasiahol ani pri kultovom uctievaní týchto sošiek. Sošiek bolo veľa a okrem rituálov vo Vatikánskych záhradách pred synodou boli prítomné na začiatku synody v procesii v Bazilike sv. Petra a objavili sa aj v Kostole Santa Maria di Traspontina v blízkosti Vatikánu. Odtiaľ ich angažovaní katolíci odniesli a hodili z mosta pri Anjelskom hrade do Tiberu.
Pápež František spočiatku uvažoval, že sošky vylovené z Tiberu, ktoré uchovávali karabinieri, by sa mali vystaviť pri záverečnej omši po synode. Ohlasovali to nemecké tlačové agentúry. Pápež František vložil toto rozhodnutie podľa vlastných slov do rúk štátneho sekretára.
Počas záverečnej svätej omše však tieto sošky nebolo možné nikde vidieť.
O dôvodoch možno iba špekulovať. Z dobre informovaných kruhov Vatikánu však bolo počuť, že biskupi sa vyjadrili v tom zmysle, že ak sa tieto sošky v chráme použijú, oni sa na záverečnej svätej omši nezúčastnia!
Sošky, ktoré sám pápež medzitým už označil výrazom „pachamama“, vyvolali u kardinála Gerharda Müllera, u viacerých biskupov a mnohých katolíkov závažné znepokojenie.

Kardinál Koch skeptický voči „amazonsko-katolíckemu obradu“

Vatikán, 27.10.2019 (kath.net/KAP) 025 688 – Synoda o Amazónii podľa slov švajčiarskeho kardinála a predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurta Kocha poskytne látku na diskusiu aj na úrovni svetovej Cirkvi. Kardinál však v sobotu v interview pre „Kathpress“ varoval pred prehnanými očakávaniami.
Skepticky sa kardinál postavil k otázke, či môže existovať nejaký „amazonsko-katolícky obrad“, porovnateľný s charakterom obradov východných cirkví spojených s Rímom a povedal:
„Východné cirkvi vyšli zo starých ortodoxných tradícií a tieto priniesli so sebou, keď usilovali o jednotu s Rímom. V Amazonskom regióne však nevidím veľa toho, čo by sa dalo historicky vybudovať.“
„Oveľa dôležitejšie je pýtať sa na zlučiteľnosť domorodých predstáv s kresťanským posolstvom! K možnej inkulturácii však patrí aj purifikácia – očistenie od prvkov, ktoré sú nezlučiteľné s kresťanskou vierou. Inkulturácia nie je iba témou pre amazonský región, ale pre celú Cirkev. Otázky podobnej závažnosti sa kladú napríklad aj pri pastorácii. Súčasne sa však nedá možné návrhy riešení pre Amazóniu jednoducho prenášať na iné oblasti.“

Učiť sa od turíčnych cirkví

Vzhľadom na turíčne cirkvi prosperujúce v Amazónii sa kardinál vyslovil za diferencovaný pohľad. Jasne sa dištancoval od tzv. „teológie prosperity“. Sľub: „Keď prídeš k nám, budeš mať blahobyt“ by bol striktný protiklad katolíckeho prístupu k chudobným. Učiť sa tu katolíci ale v každom prípade môžu – bezprostrednosti a nadšeniu žitej viery v mnohých týchto cirkvách.“
Kriticky sa kardinál Koch vyjadril aj formálnemu priebehu synody:
„Na pracovný dokument ‚Instrumentum laboris‘ boli mesiace času, na záverečný dokument iba zopár dní. Po synode bude treba zvážiť, či sa metodicky môže takto ďalej postupovať, ak je to taká široká tematika ako teraz.“
Z Bazileja pochádzajúci kardinál Kurt Koch sa na synode zúčastnil vo funkcii predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

Ekumenický dokument zbližovania

Kardinál Koch sa vyjadril aj k oficiálnej katolíckej odpovedi na prvý dokument zbližovania vyznaní z r. 2013: „Cirkev na ceste k spoločnej vízii“, ktorý postúpil Svetovej rade cirkví (ECC). Dokument formuluje doterajšie dosiahnuté konsenzy dosť dobre, ako povedal. Týmto dokumentom zisťuje „Komisia pre vieru a ustanovenie Cirkvi“ (Faith and Order) u rôznych cirkví, do akej miery dokážu súhlasiť s formulovanými výpoveďami o podstate a úlohe Cirkvi a ekumenizme. Oficiálne odpovede cirkví sa musia teraz preskúmať, porovnať a ďalej spracovať.
Kardinál Koch považuje podstatný krok cirkví k spoločnej predstave cieľa jednoty Cirkvi za možný a povedal: „Urobil sa podstatný krok vpred.“ Dodal však, že existujú diferencie v tom, čo protestantské cirkvi doteraz k jednote uviedli. Niektoré sú s dosiahnutým status quo spokojné, kým katolícke a pravoslávne cirkvi žiadajú väčší konsenzus a hovoria o dohode cirkví.

Gänswein: Tvrdenie biskupa o Benediktovi XVI. „úplne absurdné“!

Synodálny otec: „Benedikt XVI. otvoril cestu diakonkám.“

Vatikán, 27.10.2019 (kath.net/pl) 025 687 – Arcibiskup Georg Gänswein, dlhoročný súkromný sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI., rozhodne odmietol tvrdenie synodálneho otca biskupa Spenglera, podľa ktorého dekrét Benedikta XVI. z r. 2009 urovnal cestu pre diakonky. Informoval o tom britský vatikanista Edward Pentin na „National Catholic Register“.
Biskup Evaristo Pascoal Spengler z brazílskeho Marajó v piatok žurnalistom tvrdil, že Benedikt XVI. v r. 2009 prepracoval kánonický zákon, aby umožnil vysviacku žien na diakonky. Spengler doslova povedal:
„Pápež Benedikt v roku 2009 zmenil kánonické právo, podľa ktorého kňaz a diakon dostávajú svoje poslanie a povolenie konať v Kristovom mene. … To však pápež Benedikt zmenil a v tomto odseku konštatoval, že diakoni od tejto chvíle už nereprezentujú Krista, ale sú schopní slúžiť Božiemu ľudu v diakonáte liturgiou slova a láskou k blížnemu.“ Tým Benedikt XVI. podľa Spenglera diakonát od Krista odpojil a umožnil cestu, „ktorá je otvorená pre vysviacku žien“.

Synoda o Amazónii za viri probati a celostnú ekológiu

O záverečnom dokumente zo Synody o Amazónii

Vatikán, 27.10.2019 (kath.net/KAP) 025 686 – Hlasovaním za povolenie ženatých kňazov – viri probati – v odľahlých regiónoch sa skončila Synoda biskupov o Amazónii vo Vatikáne. V záverečnom dokumente v sobotu sa synodálni otcovia vyslovili za energické zasadzovanie sa za ochranu Amazónie a jej obyvateľov aj za to, aby sa pre farnosti Amazónie, ktoré trpia nedostatkom kňazov, mohli svätiť vzdelaní otcovia rodín, ktorí boli najprv stálymi diakonmi. Všeobecné zrušenie celibátu, ktorý je „Božím darom“, sa s tým nespája. Kritériá na voľbu farnosťou uznaných mužov treba ešte len nájsť.

Od 6. októbra sa na synode radilo 185 väčšinou biskupov a 100 rehoľníkov, expertov a hostí o pastoračných výzvach Amazónie. Záverečný dokument nemá záväzný charakter, no slúži pápežovi na utvorenie mienky pre dokument, ktorý plánuje pripraviť do konca roka.
Na každý zo 120 článkov dokumentu bola potrebná 2/3 väčšina zo 181 synodálnych otcov – teda 120 hlasov. Najviac hlasov proti bolo na synode k článkom o ženatých kňazoch – 41 proti a 128 za a o diakonáte žien – 30 proti a 137 bolo za.

Na nájdenie riešení v pastorácii Amazónie potrebuje Cirkev dialóg, počúvanie, rozlišovanie a spoločné hľadanie konsenzu teda synodálnu skúsenosť“, konštatuej synoda. Laici by mali byť posilnení v ich spoluzodpovednosti na poradách, ako aj v rozhodovaní, k čomu by mala amazonská cirkev „prepožičať úrady mužom a ženám rovnakou mierou“. Vo farnostiach bez kňaza by mohol biskup na obmedzený čas menovať nevysvätené osoby v rotačnom princípe, pričom majú byť aj „ženy ako vedúce farností“.
Vzhľadom na diakonát žien dokument veľmi opatrne konštatuje, že sa pri poradách viackrát požadoval. Návrh pripustenia diakoniek však synoda explicitne nepodporila. Text však obsahuje želanie, aby sa záležitosť prediskutovala s komisiou pre skúmanie diakonátu ženy, ktorú pápež založil v r. 2016. (Tá však prišla k záveru, že úrad svätených diakoniek v Cirkvi nikdy nebol.)

Nový „amazonský obrad“
Explicitne sa navrhuje nový „amazonský obrad“, ktorý má na to založená komisia preveriť a pripraviť! Nový obrad nastúpi po boku 23 už existujúcich obradov v Katolíckej cirkvi a bude vyjadrovať „liturgické, teologické, disciplinárne a duchovné dedičstvo Amazónie“. Tu záverečný dokument synody poukazuje na to, čo stanovuje koncilový dokument „Lumen Gentium“ pre východné cirkvi.

Nasadenie za ekológiu
Vzhľadom na „sociologicko-ekologickú krízu“ v nikdy nepoznanom rozsahu sa Cirkev musí naliehavo zasadzovať za planétu Zem, ktorá je „Božím darom“, ako konštatuje synoda veľmi jasnými slovami k problematike životného prostredia Amazónie. K „celostnej ekológii“ niet alternatívy, to nie je dodatočne voliteľná opcia pre Cirkev regiónu, ale „jediná možná cesta“ na záchranu teritória! Pre túto ekológiu je domorodcami praktizovaný prístup k životnému priestoru príkladný. On obohacuje sociálnu náuku Cirkvi, ktorá má už dlhšiu dobu na zreteli aj ekologickú otázku.
Kresťanská viera má „politický a etnický rozmer“, ako sa uvádza v dokumente ďalej, ktorý označuje vládnuci model rozvoja ako „ničivý“. Cirkev musí svoj postoj k tomu jasne vyjadriť, prispieť k „radikálnej zmene v oblasti energií“ smerom k trvalej udržateľnosti a k modelom spravodlivého, solidárneho a trvalého rozvoja“. Cesta k tomu vedie cez zahrnutie domorodých znalostí, overenie každého plánu na získavanie surovín v Amazónii, čo sa týka následkov na oblasť a obyvateľstvo. Zisk nesmie nikdy stáť nad otázkami životného prostredia a ľudskými právami.
Synoda navrhuje konkrétne: Zriadiť svetový fond na odškodnenie spoločenstiev v Amazónii za ich ekologickú prácu a na ochranu pred plánmi koncernov. A po druhé – treba zriadiť ekologicko-pastoračné dokumentačné centrum na obranu života. Pápežovi smeruje prosba v Dikastériu pre celostný rozvoj človeka zriadiť oddelenie pre Amazóniu, a ktorým bude centrum spolupracovať.
Medzinárodnému spoločenstvu synoda adresuje požiadavku uznať „ústredný význam životného prostredia Amazónie pre svetovú klímu“ a napomáhať ho:
„Cirkev povzbudzuje medzinárodné spoločenstvo poskytnúť nové ekonomické zdroje na ochranu oblasti a zasadzovať sa za spravodlivý a solidárny model rozvoja. Pritom majú byť v centre miestne komunity a domorodci a v každej fáze plánovania až po realizáciu sa majú na tom priamo podieľať. Nástroje vyvinuté klimatickou dohodou OSN je potrebné posilniť,“ zdôrazňuje synoda.

Obrana domorodcov
Prístupom k domorodcov sa dokument zaoberá veľmi podrobne ako napr. ocenením domorodých tradícií a spôsobu života:
„Domorodé náboženstvá si zaslúžia byť poznané a chápané v ich vlastných výrazoch a vzťahoch k lesu a k matke Zemi. Ľudová zbožnosť a výrazy viery v Amazónii sa musia v Cirkvi oceňovať, sprevádzať, napomáhať a niekedy očistiť a okrem toho treba domorodé kňazské povolania silnejšie napomáhať, pretože Amazónia musí byť evanjelizovaná aj skrze Amazončanov.“
Synoda sa zastáva aj spojenectva s amazonskými národmi: „Na atentáty na život a spoločenstvo domorodcov treba poukazovať a projekty, ktoré obmedzujú ich práva, pranierovať. Táto obhajoba života, spoločenstiev, Zeme a práv domorodých národov- to sú princípy Evanjelia, ktoré Cirkev musí zachovať.“
Ostro sa kritizuje, že dôležitých obhajcov práv domorodcov sa vo verejnosti kriminalizuje: „Zasadzovanie za ľudské práva je pre kresťanov požiadavkou viery,“ dodáva dokument.
Jasne sa ďalej odmieta aj predstava, že Cirkev tu môže vystupovať ako koloniálna pani – tak nejako zhora: „Namiesto toho je dôležité rovnoprávne priblíženie sa ľudu hospodársky, kultúrne, aj nábožensky, a nenakladať určité spôsoby života jedného národa inému. Odmietame evanjelizáciu v koloniálnom štýle. Hlásať Ježišovu radostnú zvesť znamená, uznávať semená slova, ktoré sú v kultúrach vysiate,“ uvádza sa v texte.
Skutočne „domáce“ katolícke cirkvi v Amazónii môžu vznikať iba tam, kde sa Evanjelium „inkulturuje“ – teda kde je kultúrne udomácnené.

Záverečný dokument Synody volá po oficiálnej službe žien pri omši

Rím, 26.10.2019 (LifeSiteNews) 025 685 – Záverečný dokument Synody biskupov o Amazónii volá po oficiálnom povolení služieb žien pri svätej omši a uvádza, že „služby žien medzi inými ako lektoriek a akolytiek je možné ďalej rozvinúť“. Nevolá špecificky po trvalom „diakonáte“, no odvoláva sa na komisiu pápeža Františka pre štúdium tejto otázky a uvádza, že synodálni otcovia budú zdieľať svoje pozorovania s komisiou a očakávajú správu komisie (103).
„Pre Amazonskú cirkev je naliehavo potrebné napomáhať a udeľovať služby mužom a ženám spravodlivým spôsobom (95). Citujúc exhortáciu pápeža Františka Evangeli Gaudium, synodálny dokument (99) volá po tom, aby Cirkev „poskytla ešte širšie príležitosti na výraznejšiu prítomnosť žien v Cirkvi“. Citujúc príhovor pápeža Františka z r. 2013 dokument uvádza:
„Neredukujme záväzky žien v Cirkvi, ale napomáhajme ich aktívnu účasť v cirkevnom spoločenstve. Magistérium Cirkvi od Druhého vatikánskeho koncilu vyzdvihuje vedúce miesto, ktoré ženy v Cirkvi zaberajú“ (100). Dokument cituje aj slová pápeža Pavla VI.: „Prišiel čas, aby povolanie ženy bolo celkom naplnené, čas, kedy žena nadobúda vo svete vplyv, váhu a moc, akú nikdy predtým nedosiahla.“
Dokument žiada pápeža, aby vytvoril špecifickú službu pre ženy v Amazónii označenú ako „vodkyňa komunity“.
Záverečný dokument synody otvára boľavé rany Cirkvi, kde modernistický prístup väčšinou prevažuje v západných farnostiach Rímskokatolíckej cirkvi. Dokument zásadne volá po oficiálnej úlohe žien v ich službách pri oltári, ktoré vo väčšine západných farností už vykonávajú.
Tradičnejšie cirkvi si zachovali prax nepovoľovať tieto „služby“ žien pri oltári ako miništrantiek, alebo podávaním svätého prijímania. Zatiaľ čo tieto služby žien sú na Západe už rozšírené, argumenty proti tejto praxi sú podstatne autoritatívne ako v Písme, tak aj v dokumentoch pápežov po stáročia.
Sv. Pavol v Liste Korinťanom 14, 34 píše: „Ženy nech na zhromaždeniach mlčia“ – zákon, ktorý sa v Cirkvi dodržiaval, až kým po rôznych interpretáciách Druhého vatikánskeho koncilu ženy nezačali čítať zo Svätého písma, no nie Evanjelium.
Pápež Benedikt XIV. v r. 1755 v encyklike Allatae Sunt zhrnul históriu a náuku Cirkvi:
„Pápež Gelasius v 9. liste (kap. 26) biskupom v Lucanii odsúdil zlú prax služby žien kňazovi pri slúžení svätej omše. Po tom, čo sa to rozšírilo medzi Grékmi, pápež Inocent IV. listom prísne zakázal biskupovi v Tusculume: „Ženy by sa nemali odvážiť slúžiť pri oltári, im sa má táto služba úplne zakázať. My sme tiež zakázali túto prax rovnakými slovami v našej často opakovanej konštitúcii Etsi Pastoralis, sekt. 6, č. 21.“ (Pápež Benedikt XIV., encyklika Allatae Sunt, 26.7.1755, č. 29)
K návrhu „diakoniek“ pápež Ján Pavol II. zdôraznil nemožnosť vysviacky žien v dokumente z r. 1994 Ordinatio Sacerdotalis:
„Kňazská vysviacka, ktorou sa udeľuje úrad vyučovať, posväcovať a viesť veriacich, ktorý Kristus zveril svojim apoštolom, bola v Katolíckej cirkvi už od začiatku vyhradená iba mužom …
Keďže sa však otázka stala spornou aj medzi teológmi a v niektorých katolíckych kruhoch, Pavol VI. poveril Kongregáciu pre vieroučné otázky, aby vyložila a osvetlila náuku Cirkvi v tejto otázke. To sa stalo v deklarácii Inter insigniores, ktorú sám pápež schválil a rozkázal zverejniť.
2. Deklarácia opakuje a vysvetľuje základné dôvody tejto náuky, predložené Pavlom VI. a uzatvára, že Cirkev: „Nepriznáva sebe moc pripustiť ženy ku kňazskej vysviacke.“ K týmto základným dôvodom spomínaný dokument pridáva nové teologické dôvody, ktorými sa objasňuje vhodnosť onoho Božieho zámeru a jasne ukazuje, že Kristov spôsob konania nevychádza zo sociologických alebo kultúrnych dôvodov jeho čias. Ako to potom spresnil aj pápež Pavol VI.: ´Pravý dôvod je v tom, že Kristus tak stanovil, keď dal Cirkvi jej základnú ústavu a teologickú antropológiu, ktorú odvtedy Tradícia Cirkvi stále zachovávala´.
V apoštolskom liste Mulieris dignitatem som aj sám o tejto otázke napísal: ´Keď Kristus povolal za svojich apoštolov iba mužov, urobil to úplne slobodne a suverénnym spôsobom. Urobil to s tou istou slobodou, s akou celým svojím správaním vyzdvihol dôstojnosť a povolanie ženy bez ohľadu na vládnuce zvyky a tradície uzákonené vtedajším zákonodarstvom´.“ (OS 1-2)
Pápež Ján Pavol II. tiež poukázal na Pannu Máriu ako definitívny dôkaz, že ženy neboli určené na službu s vysviackou, lebo ak by si Kristus vyvolil v histórii nejakú ženu na vysviacku, tak by to bola jeho Matka:
„Ostatne, to, že preblahoslavená Panna Mária, Matka Božia a Matka Cirkvi nedostala úrad vlastný apoštolom, ani kňazskú službu, jasne ukazuje, že nepripustenie žien ku kňazskej vysviacke nemôže znamenať ich menšiu dôstojnosť ani diskrimináciu voči nim, lež verné zachovanie zámeru, ktorý treba pripísať múdrosti Pána vesmíru.“ (OS 3)

Pápež označuje modly ako „sošky Pachamama“

Rím, 26.10.2019 (kath.net) 025 684 – Pápež František v piatok na synode oznámil, že dve zo sporných sošiek s označením „Pachamama“, ktoré katolíci odniesli z rímskeho kostola a hodili ich z mosta pri Anjelskom hrade do Tiberu, sa znova našli. František povedal, že ich prítomnosť nebola spojená s nijakým modloslužobným zámerom a ako biskup Rímskej diecézy, prosí všetkých ľudí, ktorých toto gesto urazilo, o odpustenie. Sošky sú teraz v kancelárii veliteľa talianskych karabinierov. Ten Františkovi navrhol, aby ich vystavil pri svätej omši na záver synody: „Uvidíme. Poverím štátneho sekretára, aby na to reagoval.“

Taliansky originál vyhlásenia Tlačovej kancelárie Vatikánu: :

Buon pomeriggio, vi vorrei dire una parola sulle statue della pachamama che sono state tolte dalla chiesa nella Traspontina, che erano lì senza intenzioni idolatriche e sono state buttate al Tevere.
Prima di tutto questo è successo a Roma e come vescovo della diocesi io chiedo perdono alle persone che sono state offese da questo gesto.
Poi comunico che le statue, che hanno creato tanto clamore mediatico, sono state ritrovate nel Tevere. Le statue non sono danneggiate.
Il Comandante dei Carabinieri desidera che si informi di questo ritrovamento prima che la notizia diventi pubblica. Al momento la notizia è riservata e le statue sono custodite nell’ufficio del Comandante dei Carabinieri italiani.
Il Comando dei Carabinieri sarà ben lieto di dare seguito a qualsiasi indicazione che si vorrà dare circa la modalità di pubblicazione della notizia e per le altre iniziative che si vogliono prendere a riguardo, ad esempio, riferisce il comandante, “l’esposizione delle statue durante la Santa Messa di chiusura del Sinodo”, si vedrà. Io delego il Segretario di Stato che risponda a questo.
Questa è una bella notizia, grazie.

Vo Viedni šiesti poslanci v sľube uviedli: „Tak mi Boh pomáhaj!“

Poslankyňa: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Nech nás Boh žehná v našej službe!“

Viedeň, 25.10.2019 (kath.net/KAP) 025 683 – Zákonom povolenú možnosť vyjadriť v poslaneckom sľube vzťah k Bohu využili na začiatku nového legislatívneho obdobia šiesti zo 183 poslancov rakúskeho parlamentu. Piati z nich boli z ÖVP, medzi nimi býv. minister kultúry Gernot Blümel, ako aj Norbert Hofer, predseda strany FPÖ.
Poslankyňa ÖVP, Dr. Gudrun Kuglerová, na webovej stránke uviedla:
„Táto formulka podčiarkuje, že demokracia žije z hodnôt, ktoré sama nedokáže priniesť a že štátna moc musí uznať hranice, ako napríklad nedotknuteľnosť dôstojnosti človeka. Vyjadrenie viery Tak mi Boh pomáhaj je v iných krajinách samozrejmé a aj Rakúsku prospeje väčšia otvorenosť voči náboženstvu.“
V parlamente posudzuje situáciu tak, že mnohí politici sú síce veriaci, no nechcú svoju vieru vystavovať, „keďže je to privátna vec“.
„Možno si niektorí myslia, že náboženstvo do parlamentu nepatrí. Transcendentnosť je však najlepšou ochranou proti ideológiám a autoritatívnemu ovládaniu ľudí,“ uviedla teologička a právnička Dr. Kuglerová a vyhlásila:
„Použitie formulky je mimoriadnou príležitosťou priznať sa ku svojmu Stvoriteľovi.“ Poukázala pritom na Ježišove slová v Evanjeliu sv. Matúša: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
„Veď tým uznáme aj vlastné hranice. Bez Božieho požehnania – márne naše namáhania. Bolo by arogantné povedať, že ho nepotrebujeme. Nech nás Boh žehná v našej službe Rakúsku!“
Náboženská viera je v súčasnosti medzi poslancami rozhodne viac zdôrazňovaná ako ešte pred niekoľkými rokmi. K tomu prispievajú rôzne podujatia aj ekumenické bohoslužby, ktoré od r. 2014 organizuje generálny sekretár Biskupskej konferencie Rakúska Peter Schipka a navštevujú ich poslanci všetkých frakcií aj ich rodiny. … Konajú sa tiež pravidelné stretnutia poslancov na výmenu názorov a modlitbu, ako bola napr. akcia v r. 2017 „Národné modlitbové raňajky v parlamente“. …

Biskup: „Nápadné je, že médiá netrpia kritiku pápeža“

Buďte konečne úprimní a skončite s vašimi skrytými agendami!

Vatikán, 25.10.2019 (kath.net) 025 682 – Mons. Robert Mutsaerts, pomocný biskup z holandskej Diecézy Hertogenbosch, napísal ďalší blog už 28.9.2019 okrem toho, ktorý sme uverejnili už v ŽC 43. Kath.net ho dokumentuje v plnom znení:

Keď čítame Instrumentum Laboris tzv. Synody o Amazónii, vyvoláva to zdanie, že synoda chce zaviesť nové náboženstvo – istý druh eko-socializmu, zmes ekológie, klimatických zmien, ekumenizmu, viri probati, vysviacky žien a áno – jediný raz sa spomína aj Ježiš, no nie ako Boží Syn a Vykupiteľ, ale Ježiš ako filozof, revolucionár a hippie! Ježiš dostáva svoje miesto v Pantheone ako jeden medzi mnohými. Podivuhodné, že Synoda o Amazónii sa nekoná v oblasti Amazonky, ale v Ríme. Rovnako podivuhodné je, že mnohí biskupi a kardináli – všetci jedného zamerania – sú pozvaní z krajín mimo Amazónie. A ešte niečo apartné – Instrumentum laboris obsahuje celý rad svetských cieľov medzi iným „integrálnu ekológiu“. Instrumentum laboris si privlastňuje panteizmus (ktorý Cirkev vždy odsudzovala) a uznáva pohanské povery ako prameň zjavenia – pohanské zvyky sa považujú za alternatívne cesty ku spáse – tým sa hlása, že vykupiteľské Kristovo dielo nie je jediné a že Kristus je iba jeden z mnohých. Vcelku dokument – ktorý František schválil – oberá Cirkev o jej identitu, ako ju vždy chápala. Ani slovo sa tam nestratí o Kristovom vykupiteľskom diele, či o obrátení, o obete svätej omše, či sviatostiach. Objímanie stromov sa považuje za dôležitejšie.
Pápež sa nedávno ešte raz vyjadril, že chce s každým diskutovať. Len sa nesmie volať Burke alebo Müller. Kardinál Burke a kardinál Brandmüller ešte stále čakajú na odpoveď na list s jednoduchými otázkami tzv. dubiami.
Nápadné je, že médiá netrpia nijakú kritiku pápeža. Kardinál Burke a ľudia, ktorí myslia ako on, sú porovnávaní priam s kacírmi. To je zvlášť nápadné, lebo tie isté médiá považovali za samozrejmé kritizovať Jána Pavla II. alebo Benedikta XVI. Všetci, ktorí kritizujú pápeža Františka, sú odsúvaní zo scény – pretože majú údajne účasť na komplote, ktorého cieľ spočíva v zbavení sa pápeža – zatiaľ čo v skutočnosti položili iba niekoľko otázok. Človek by si myslel, že ich jednoducho zodpovie a vec by bola pre neho vybavená. Na otázky žurnalistov o výpovediach arcibiskupa Vigana im pápež odpovedal, že si to majú pekne vyjasniť sami. Kritiku z Ameriky považuje za česť. A schizmy sa tiež neobáva, ako povedal žurnalistom na lete do Ríma. Ak to tam speje, tak to tak má byť.
Ja sa veru schizmy bojím. To je skutočne to najhoršie, čo sa Cirkvi môže stať. Na lete z ostrova Maurícius potom pápež doplnil, že kritika je uzdravujúca. A tiež povedal: „Mňa nekritizujú iba Američania, ale aj vo Vatikáne je veľa malicherných kritikov.“
Prečo vlastne pápež kardinálov autorov listu s dubiami jednoducho nepozval, aby si s nimi o veci pohovoril? Vtedy by sa ako budovateľ mostov (pontifex) ukázal vierohodný a vyhli by sme sa mnohému zmäteniu. Pápež však dáva prednosť tomu, že ich cez médiá diskvalifikuje ako rigidných moralistov a scestných ideológov.
Na záver ešte toto: Ako často len počúvame, že všetko je otázkou milosrdenstva. Ja im to neverím. Je to nepravé milosrdenstvo. Nechcú liberalizovať celibát, aby prispeli ku svätosti kňazov, ale chcú odstrániť normu, ktorá si svätosť vyžaduje. Náuku o homosexualite nechcú zmeniť preto, že chcú byť milosrdní voči ťažkému bremenu hriechu, ale aby vypovedali, že hriech už nie je hriechom. Mimomanželské vzťahy nechcú povoliť preto, že majú pozitívny postoj k sexualite, ale preto, že nechcú uznať manželstvo muža a ženy ako jediný Bohom chcený manželský zväzok.
Buďte konečne úprimní a skončite s týmito skrytými agendami!

Kardinál: Tlak svätiť ženatých mužov „nie je vhodný ani užitočný“

Caracas, 22.10.2019 (LifeSiteNews) 025 681 – Venezuelský kardinál Jorge Urosa Savino sa vyjadril, že kňazská vysviacka ženatých mužov je „nedokonalé a polemické riešenie“ a uviedol viacero diecéz vo Venezuele, kde počet kňazských povolaní rastie.
Kardinál Urosa, emeritný arcibiskup Caracasu, v článku pre Portuguese at ACI Digital napísal:
„To, aby sme mali zrelých ženatých mužov s osvedčenými cnosťami (viri probati), nie je také dôležité, ako iné otázky Synody o Amazónii. Pripomenul, že španielska verzia Instrumentum Laboris nepoužíva termín viri probati, ale hovorí o „starších osobách“ (personas ancianas), ktoré si zaslúžia vysviacku a tak naznačuje aj vysviacku žien.
„Je tu veľa serióznych otázok týkajúcich sa vysviacky starších ženatých mužov. A nevyrieši to ani problémy súčasnej situácie. Nepovažujem to za vhodné ani užitočné.“
Kardinál uviedol, že dokonalá čistota, ktorej sa kňazi latinského obradu zasľúbili, je niečo, čo je „dokonale v súlade s povahou kňazstva, ktoré má napodobňovať Krista – najväčšieho a večného kňaza a dobrého Pastiera“.
Kardinál Urosa zdôraznil, že hľadanie kňazských povolaní možno zlepšiť. Povedal, že vo venezuelských diecézach Coro, Maracay, Maturín, Barcelona, Valencia, San Felipe, La Guaira a iných zaznamenáva významný nárast počtu povolaní za ostatných 50 rokov.
Synoda o Amazónii je konečný zásah – dva týždne liturgií, stretnutí a aktivít v Ríme boli „spravodlivou a múdrou obhajobou amazonských národov a integrálnej ekológie“. „Zatiaľ čo väčšina synodálnych otcov sa sústredila na pastoráciu, niektorí z nich presadzovali nie najdôležitejšiu, ale veľmi polemickú tému vysviacky starších ženatých mužov. V Amazónii žije 34 miliónov ľudí, z ktorých 3 milióny sú domorodci a väčšina z nich nie je integrovaná do spoločenského života. Teda domorodci, ktorí majú iba príležitostné pastoračné návštevy, netvoria väčšinu amazonských národov, z ktorých prevažná časť sú kreoli alebo mestici – pokrstení katolíci alebo kresťania,“ uvádza kardinál a dodáva:
„Na tomto území sú obrovské mestá a sú tu dôležité arcidiecézy a diecézy – teda zameranie sa iba na domorodcov by bolo obchádzaním zvyšku amazonských národov.“

Rím: Objavili stredoveký pútnický cintorín

Rím, 23.10.2019 (KAP) 025 680 – V starom meste v Ríme objavili pri výkopových prácach na plynovom vedení stredoveké hroby. Ako oznámili archeológovia, našli kostry muža a mladej ženy s mušľou na ruke. Ďalšie veľmi poškodené pohrebiská sa nachádzali na zadnej strane Oratória sv. Filipa Neriho pri kostole Chiesa Nuova. Mušľa druhu jakobskej mušle (pecten jacobaeus) s dvomi prevŕtanými dierkami na šnúrku vedie vedcov k predpokladu, že išlo o pútnický cintorín.
Hroby na Via del Governo Vecchio patria zrejme k stredovekému Kostolu sv. Cecílie a Monte Giordano, o ktorom sú svedectvá od r. 1123 a ktorý bol zničený kvôli stavbe oratória v prvej polovici 17. storočia. Cintorín teda ležal na Via Papalis, čo bola pre pútnikov dôležitá cesta od pápežského sídla v San Giovanni in Laterano k Bazilike sv. Petra.
Datovanie hrobu ženy vyplýva z nájdenej bronzovej mince z neskorého 11. alebo z 12. storočia.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *