Život Cirkvi vo svete 42-43/2022

O b s a h

Pápež menoval 14 členov do Pápežskej akadémie pre život
USA: Radikálni kardináli a revolúcia v Cirkvi
Kardinál Sarah: „Kňaz nie je človek ako každý iný“
Kardinál Hollerich za zmenu paradigmy o homosexualite!
Kardinál Hollerich: Bez koncilu by bola Cirkev malá sekta
Kardinál Mario Grech a Synoda o synodalite
Kardinál Pell: „Synodálna cesta“ heretická a samovražedná
Kardinál Müller: Musíme mať pevnú dôveru vo víťazstvo Krista
Tlač: Pápež odmietol voľbu opáta Montecassina
Benedikt XVI.: „Zápas o správne chápanie Cirkvi a sveta …“

Mexiko: K Zapopanskej Panne Márii prišlo 2,4 milióna pútnikov
Ukrajina obvinila desiatky kňazov z kolaborácie s Rusmi
Bätzing vidí nemeckú „Synodálnu cestu“ potvrdenú Vatikánom
Nemecký biskup Overbeck z Essenu ako tmár
Biskup Overbeck vydal povolenie krstiť už 30 ženám
Biskup Schneider napísal novú knihu: Katolícka svätá omša
Nigéria: Biskup prosí EP zastaviť islamský terorizmus voči kresťanom.
Škótsky arcibiskup: Odpor voči eutanázii kresťanská povinnosť
Anglicko: Potratová klinika zakazuje modlitbu aj znak kríža!
New York: Eucharistická procesia prináša ducha pokoja!
Kanada: 770 skupín sa modlí ruženec za návrat krajiny k Bohu
Trudeau hrozí ‘opatreniami’, ak sa viac ľudí nedá zaočkovať
Biden zvráti výnos o „Roe vs. Wade“, ak vyhrajú demokrati
Kňaz: Globalisti a satanisti neporazia nezničiteľnú latinskú omšu

Nukleárna hrozba a posolstvo Panny Márie z Akity

Svätý Ján Pavol II.:

RODINA je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
Keď sa Boží Syn pre našu spásu stal človekom, vybral si rodinu, aby ukázal, že manželstvo a rodina sú súčaťou Božieho plánu spásy a majú významnú úlohu pre dobro človeka a ľudskej spoločnosti.
Spoločnosť, v ktorej je zasiahnutá rodina, nemá budúcnosť.

KRÍŽ značí, že človek Boha odmietol a že ho zasa prijíma.
Je znamením najhlbšieho poníženia človeka, ale aj jeho povýšenia.

KŇAZ – Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha.

MÁRIA – Ľudia potrebujú Máriu! V nej totiž nachádzajú prístup k Srdcu jej Syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich bolestiach, silu a stálosť v našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt Evanjelia.


Pracovný dokument kontinentálnej etapy synodálnej cesty

Vatikán, 27.10.2022 (VN) 028 894 – Vo štvrtok 27. októbra bol zverejnený dokument, ktorý bude základom prác a „referenčným rámcom“ druhej – kontinentálnej etapy synodálnej cesty. Vypracovaný bol na základe syntéz jednotlivých biskupských konferencií týkajúcich sa prvej konzultačnej fázy synodálneho procesu, ktorý spustil pápež v októbri 2021. Dokument sa dotýka tém ako: úloha žien v Cirkvi, veriaci LGBT ľudia, škandál zneužívaní, výzvy rasizmu a tribalizmu, dráma vojen a násilia, či obrana krehkého života.
Text dokumentu bol predstavený novinárom v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Ako pripomenul generálny sekretár Synody kardinál Mario Grech, dokument je uvedený biblickým citátom «Rozšír priestor svojho stanu» (Iz 54,2) „naznačujúcim perspektívu, ktorá sa Cirkvi otvára prostredníctvom synodálnej cesty“.
45-stranový dokument bude základom prác kontinentálnych synodálnych zhromaždení, ktoré sa budú konať v priebehu januára až marca 2023. Text je pretkávaný citátmi, aby dal zaznieť hlasu Božieho ľudu z rozličných častí sveta.

Nejde o magisteriálny dokument

Text, ktorý bol vypracovaný v taliančine a angličtine, má „umožniť dialóg medzi miestnymi cirkvami navzájom i medzi miestnou cirkvou a univerzálnou Cirkvou“. Nie je to teda ani zhrnutie, ani magisteriálny dokument, ani kronika miestnych skúseností, a už vôbec nie „sociologická analýza či plán s cieľmi či zámermi, ktoré treba dosiahnuť“:
„Je to pracovný dokument, ktorý sa snaží vyzdvihnúť hlas Božieho ľudu s jeho postrehmi, otázkami a nesúzvukmi“.
Dokument načrtáva napríklad problematiku domorodých obyvateľov, rodín, rozvedených osôb, ktoré sa znovu zosobášili i tzv. single rodičov, ďalej obetí zneužívania, obchodovania s ľuďmi či rasizmu, problematiky týkajúce sa kňazov, či tých, ktorí z kňazstva odišli, laikov i kresťanov vzdialených od Cirkvi. Ozývajú sa v ňom i hlasy osôb dúfajúcich v reformu kňazstva a úlohy žien, či tí, ktorí majú ťažkosti s liturgickým vývojom po Druhom vatikánskom koncile.
Odborníci, ktorí vypracovali text na stretnutí vo Frascati na prelome septembra a októbra, ho charakterizujú ako „referenčný rámec“ pre miestne cirkvi a biskupské konferencie s ohľadom na tretiu a poslednú – univerzálnu etapu, v rámci ktorej sa bude konať zhromaždenie biskupov v Ríme v októbri 2023 a potom opäť v októbri roku 2024, ako nedávno oznámil pápež.

Hojná účasť na synodálnom procese Cirkvi
Ako na tlačovej konferencii uviedol kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, ktorý je generálnym relátorom XVI. generálneho zhromaždenia Synody biskupov, dokument odborníci zostavili na základe syntéz, ktoré zaslalo 112 z celkovo 114 biskupských konferencií, ďalej všetkých 15 východných katolíckych cirkvi, 17 rímskych dikastérií, predstavení rehoľných rádov a kongregácií, či rozličné cirkevné hnutia a združenia. Vďaka tzv. Digitálnej synode sa do synodálneho procesu zapojilo aj mnoho mladých ľudí.
Okrem kardinálov Grecha a Hollericha, ktorý bol pripojený prostredníctvom internetu, na tlačovej konferencii vystúpili aj traja ďalší odborníci: prof. Anna Rowlandsová z Anglicka, jezuitský páter Giacomo Costa – konzultor generálneho sekretariátu synody a Mons. Piero Coda – generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie. -zk-

Pápež menoval 14 členov do Pápežskej akadémie pre život

Vatikán, 17.10. 2022 (LifeSiteNews) 028 893 – Pápež František menoval 14 nových členov „Pápežskej akadémie pre život“. Medzi nimi je aj jezuita Humberto Miguel Yanez, S.J., profesor morálnej teológie na Pápežskej univerzite Gregoriane v Ríme. Ten schvaľuje antikoncepciu ako morálne prípustnú za istých okolností.

Tento názor obhajoval aj v knihe, ktorú akadémia vydala v lete. Yanez bol prvý raz menovaný do Pápežskej akadémie pre život v r. 2017 a teraz ho pápež menoval za jej riadneho člena. … Yanez bol aj súčasťou tzv. „tajnej synody“ alebo „Študijného dňa o pastoračnej praxi o manželstve a rodine“ 15. mája 2015 na Gregoriane počas Synody o rodine. Bol to prvý podnet smerom k prijatiu zväzkov rovnakých pohlaví v Cirkvi a predefinovaniu hriechu odstránením pojmu „vnútorne nezriadených aktov.“ …

Za riadnu akademičku menoval pápež aj ekonómku, ateistku a propotratovú hovorkyňu Svetového ekonomického fóra Marianu Mazzucatovú! Pôsobí ako profesorka ekonomiky na University College v Londýne. …
Medzi novými členmi akadémie je aj moslimský učenec právnických vied Saad Al-Din Mosaad Helaly z Univerzity Al-Azhar-v Káhire.

Po zrušení rozsudku „Roe vs. Wade“ Najvyšším súdom USA Mariana Mazzucatová uverejnila video ľavicovej političky Any Kasparianovej s jej výpoveďou:

„Nestarám sa, že ste kresťania, nestarám sa, čo hovorí Biblia, pociťujem to ako show klaunov, je to ako sedieť a lúštiť, čo má vaša malá mýtická kniha čo povedať o týchto veľmi reálnych politických otázkach. Neverím v kresťanstvo, to znamená, že vy nebudete diktovať, ako žiť náš život založený na vašom náboženstve, nestarám sa, čo hovorí Biblia … nestarám sa o vaše prekliate náboženstvo.“
V r. 2016 Mazzucatová podporila tvítom pápežovu agendu klimatických zmien a dodala: „Ako ateistka som si nikdy nemyslela, že budem tak veľmi milovať pápeža.“
Už v r. 2017 bol do akadémie menovaný aj propotratový anglikán a do Pápežskej akadémie sociálnych vied bol zasa menovaný propotratový aktivista podpory kontroly populácie Jeffrey Sachs. …
„Je dôležité, aby Pápežská akadémia pre život mala odborníkov v rôznych disciplínach a z rôzneho prostredia pre trvalý a plodný interdisciplinárny, interkultúrny a medzináboženský dialóg. Vyjadrujeme pápežovi Františkovi srdečné poďakovanie v mene všetkých akademikov za pozornosť, s ktorou sleduje našu prácu. A potvrdzujeme svoj záväzok prinášať svetu prorocké inšpirácie a povolanie na základe Evanjelia, aby sa podporoval ľudský život vždy a všade,“ tak znelo vyhlásenie akadémie.
Pápežská akadémia pre život bola založená v r. 1994. Má poskytovať pápežovi a Rímskej kúrii vedeckú orientáciu pre bioetické a medicínske diskusie, do ktorých sa Cirkev už desaťročia intenzívne zapája.

USA: Radikálni kardináli a revolúcia v Cirkvi

USA: Radikálni kardináli a revolúcia v Cirkvi
USA, 24.10.2022 (LifeSiteNews) 028 892 – Pápež František v úsilí preformovať americký episkopát podporuje skupinu radikálnych liberálnych amerických kardinálov, ktorí zdieľajú jeho víziu zmeny tej Katolíckej cirkvi, ktorú poznáme. Ukázalo to aj nedávne menovanie Roberta McElroya zo San Diega za kardinála (obr. dolu vľavo). Jeho ďalšími podobnými kardinálmi sú (na obr. hore zľava doprava): kardinál Joseph Tobin z Newarku v New Jersey, kardinál Kevin Farrell, prefect Dikastéria pre laikov, rodinu a život a kardinál Blase Cupich z Chicaga. Patrí k nim aj kardinál Wilton Gregory z Washingtonu, D.C. (obr. dolu vpravo)

Títo piati muži, len málo známi pred pontifikátom Františka, sú teraz medzi najmocnejšími v Cirkvi, majú mnohé funkcie v kúrii a kontrolu nad dvomi najdôležitejšími biskupskými stolcami v Amerike. Každý z nich mal kontakty s bývalým kardinálom Theodore McCarrickom, s ktorým sa František radil pri menovaní biskupov. Každý z nich by mohol byť aj ďalším pápežom. S týmto novým vplyvom presadzujú títo kardináli radikálnu agendu, ktorá má za cieľ nie menej ako revolúciu v Cirkvi.
Ich vízia, založená na Františkovej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia, zahrňuje rozklad chápania hriechu a svedomia v Cirkvi, zrevidovanie katolíckej náuky o homosexualite a rodine, zakotvenie aktivity LGBT v Cirkvi a ochranu homosexuálnych zneužívateľov pri súčasnom drvení verných katolíckych kňazov a laikov, ktorí im stoja v ceste!
Títo kardináli očividne vidia svoju najväčšiu príležitosť vo Františkovej Synode o synodalite, ktorú kardinál Gerhard Müller nedávno označil ako „nepriateľské ovládnutie Cirkvi“ .
Nad Kristovou nevestou samozrejme nezvíťazia. Ale zatiaľ robia, čo môžu, aby „formovali“ Cirkev aj milióny duší podľa svojho proti-katolíckeho a pro-LGBT modelu.

Cupichova revolúcia s Amoris Laetitia

V centre ich agendy je homosexuálny aktivizmus, odmietanie náuky Cirkvi a pretláčanie povolenia svätého prijímania pre nekajúcnych cudzoložníkov a homosexuálov. Najmä kardinál Cupich prezentuje Amoris Laetitia ako revolúciu katolicizmu, ktorá zmení stáročné chápanie Cirkvi, čo sa týka svedomia, náuky a hriechu. Tento kardinál z Chicaga okamžite videl Amoris Laetitia ako šancu na zmenu dvoch hlavných prekážok pre liberálov: homosexuálov a znovu zosobášených rozvedených žijúcich v hriechu.
V prednáške na Cambridge v r. 2018 Cupich prezentoval Amoris Laetitia ako „novú paradigmu katolicity“ – posun paradigmy v Cirkvi. Podľa neho tento „posun“ znamená nové chápanie svedomia, keď ľudia dokážu „rozlišovať“, že Boh ich volá zostať v hriechu, alebo „k istému odstupu od cirkevného chápania ideálu“. Citoval aj sporný odsek 303 z AL, ktorý uvádza, že svedomie dokáže rozoznať, že situácia je „objektívne“ zlá, ale Boh nevyžaduje nutne od niekoho, aby sa jej vyhol „kvôli konkrétnej zložitosti jeho obmedzení“. …
Teda podľa názorov Cupicha katolícka náuka odovzdávaná svätými je v súčasnosti už očividne „chybná a sekundárna“ oproti tzv. „sebazjaveniu“ vo svedomí človeka. Po Amoris Laetitia podľa Cupicha už tradičnú náuku nemožno aplikovať na súčasne výzvy, ktorým ľudia čelia! Celú službu Cirkvi treba zmeniť na „sprevádzanie“ jednotlivcov tak, ako oni sami „rozlišujú“, že majú konať, aj keď to protirečí náuke Cirkvi!!! To však znamená pre Cupicha aj podávanie Najsvätejšieho Tela a Krvi, duše a božstva Ježiša Krista cudzoložníkom a homosexuálom, ktorí dospeli k „rozhodnutiu vo svedomí“, že žijú dobre a Boh nemá nič proti tomu. „A my ich svedomie musíme rešpektovať,“ ako vyhlásil Cupich! … Podobne zmýšľajú aj ostatní spomínaní kardináli. …
Okrem toho Tobin, McElroy a Gregory – títo všetci predsedali omšiam pre LGBT, kde homosexuáli aj ich partneri dostávali sväté prijímanie!

Kardinál Sarah: „Kňaz nie je človek ako každý iný“

Vatikán, 17.10.2022 (katholisch.de) 028 891 – Kardinál Robert Sarah žiadal pripomenutie si úlohy a poslania kňaza:
„Kňaz nie je človek ako každý iný. Nie je možné, aby kňazi prevzali úlohu laikov vstúpením do politiky, namiesto toho, aby kázali,“ povedal v interview pre októbrové vydanie Vatican Magazin.
„Na Cirkev sa príliš hľadí ako na vonkajšiu a politickú štruktúru. Keďže toto robí úlohu kňaza nejednoznačnou, je cirkevná kríza kňazskou krízou. Medzi cirkevnými stavmi vládnu žiarlivosť a spory. Laici sa pokúšajú prevziať úlohy kléru. Máme hlavu, ramená, oči, uši, nohy. Ak chcú uši hrať úlohu nôh, nemôže telo kráčať a už nič nepočuje. Každý musí byť na svojom mieste, vo svojej úlohe podľa definície Cirkvi, v harmónii.“

„Ak sme poškvrnení, poškvrňujeme Cirkev“

Vzhľadom na diskusiu o reformách v Cirkvi kardinál Sarah zdôraznil svätosť Cirkvi: „Preto je úlohou ľudí reformovať sa. Cirkev to sme my, ty a ja spolu. Ak sme poškvrnení, poškvrňujeme Cirkev. Všetci škodili Cirkvi, nielen kňazi obvinení z pedofílie“.
Ako mimoriadny vzor uviedol kardinál pápeža sv. Jána Pavla II., ktorého verejné umieranie bolo z ľudského hľadiska škandálom. „Pápeža, ktorý iba s námahou hovorí, toho nemožno len tak ukazovať spoločnosti. Ale on tým bol s Kristom ukrižovaný. Klince prešli cez Ježišove ruky, ako cez ruky Jána Pavla II. Kopija, ktorá prebodla Ježišovo Srdce, prebodla aj srdce Jána Pavla II. „Umierajúci pápež tým ukázal, že u kňazstva nejde o to ´robiť veci´, alebo ´byť užitočný´, ale skrze utrpenie privádzať ľudí k Bohu.“ …
Kardinál Robert Sarah sa aj po emeritovaní pravidelne vyjadruje k otázkam vývoja Cirkvi. Vzhľadom na „Synodálnu cestu“ v Nemecku minulý rok povedal:
„Mnohí boli privedení k zrade tým, že opúšťajú loď, aby nasledovali módne mocnosti.“
Príčiny zneužívania v Cirkvi hľadať v systéme štruktúr Cirkvi kardinál odmietol.

Kardinál Hollerich za zmenu paradigmy o homosexualite!

Vatikán, 26.10.2022 (LifeSiteNews) 028 890 – Arcibiskup Luxemburgu, kardinál Jean-Claude Hollerich, generálny relátor Synody o synodalite a predseda Komisie biskupských konferencií EÚ (COMECE) vyzval k „zmene kultúrnej paradigmy“ týkajúcej sa odsúdenia homosexuálnej aktivity Cirkvou a povedal, že „v cirkevných inštitúciách je vyššie percento homosexuálov ako v občianskej spoločnosti“. Hollerich to vyhlásil v dlhom interview pre vatikánsky denník L’Osservatore Romano.
Hovoril rozsiahlo o Synode o synodalite, ocenil pápeža Františka, „že nie je liberál, ale skôr radikál“ a povedal:
„Františkova radikálnosť je jeho milosrdenstvo. Všetci sa musíme sami seba opýtať, čo znamená byť kresťanmi dnes. Táto otázka je aj kľúčom k jeho pontifikátu – prijímať neadekvátnosť pastoračnej služby, ktorá je dcérou minulých epoch a premyslieť toto poslanie. Voľba, ktorá má závažné a odvážne teologické dôsledky.
Jedným zo spôsobov ako sa táto vôľa prejaví, je vyrovnanosť medzi laikmi a klérom, ktorá bude v budúcnosti veľmi odlišná od tej súčasnej! Bude to výsledok tejto synody ako aj redukcie povolaní.“

Postoj k homosexualite sa v Cirkvi musí zmeniť
Hollerich oslovil aj „diskrimináciu“ homosexuálov a povedal, že Cirkev musí „zmeniť“ kultúru prístupu homosexuálom, aby bol pozitívnejší. Na otázku k protestantom, ktorí napriek podpore žehnania homosexuálov nemajú novú podporu mladých, Hollerich odvetil:
„Samozrejme, že nie. Pretože to nestačí! Katolícka cirkev potrebuje hlbšiu zmenu kultúrnej paradigmy a obrátenie ducha. Urobiť Cirkev otvorenejšiu homosexuálom to nie je problém kánonického práva, noriem, či štruktúr. Toto je to, čo pápež povedal nemeckej cirkvi. Hlásanie Evanjelia dnes znamená hlásať radosť zo života v Bohu, hľadať význam života v Ježišovi Kristovi. Žiť a kráčať v stopách Krista, znamená žiť dobre, znamená to tešiť sa životu.“

Cirkev musí podporovať ‘dobrú zvesť’ nie ‘pravidlá’
Hollerich ďalej načrtol svoj výklad prikázania Evanjelia ako hlásať „dobrú zvesť“:
„Sme povolaní hlásať dobrú zvesť a nie sériu pravidiel a zákazov. Ide nám o inkluzívnu Cirkev a povolaný je každý. Nikto nie je vylúčený – dokonca ani znovu zosobášení rozvedení, ani homosexuáli – každý!
Božie kráľovstvo nie je exkluzívny klub. Musíme otvárať jeho dvere každému bez diskriminácie.
Niekedy sa v Cirkvi hovorí o prístupnosti týchto skupín do Božieho kráľovstva a to vytvára dojem vylučovania časti Božieho ľudu! Oni sa cítia vylúčení a to nie je správne! Toto nie je o teologických subtílnostiach, alebo etických dizertáciách – toto je jednoducho o potvrdení, že Kristovo posolstvo je pre každého! Ja podporujem argument, že homosexualita je plodom stvorenstva a na každom stupni stvorenia sa Boh teší zo svojho diela.“
Kardinál podporil aj „manželstvo“ párov rovnakého pohlavia slovami, že „keď aj v ňom niet plodnosti, ktorá by ho charakterizovala, to neznamená, že ich emocionálny vzťah nemá hodnotu“.
Naliehavú otázku o rozhodnutí belgických biskupov žehnať homosexuálne páry, Hollerich zľahčil slovami. „Úprimne, táto otázka sa pre mňa nezdá by rozhodujúca. Myslíte si, že Boh by niekedy mohol odsúdiť dvoch ľudí, ktorí sa milujú?“
Na záver ešte kardinál urobil zmätenú poznámku o tom, že v Cirkvi je viac homosexuálov ako v občianskej spoločnosti:
„Bolo by zaujímavejšie prediskutovať iné aspekty tohto problému ich nevítania v Cirkvi. Napríklad čím je poháňaný podozrivý rast homosexuálnej orientácie v spoločnosti? Alebo prečo je percento homosexuálov v cirkevných inštitúciách vyššie ako v občianskej spoločnosti?“
Hollerich nedávno označil ako „nesprávne“, že Cirkev odsudzuje homosexuálne akty ako hriešne! A dodal:
„Aj medzi mojimi kňazmi v Arcidiecéze Luxemburg sú homosexuáli a aj medzi laikmi – mužmi aj ženami. A oni vedia, že majú v Cirkvi domov.“
Hollerich sa tiež už vyslovil aj za vysviacku žien a ženatých mužov. A na jar vyhlásil, že jeho myšlienky o homosexualite sú v plnom súlade s pápežom Františkom. …
Kardinál Hollerich: Bez koncilu by bola Cirkev malá sekta
Luxembursko, 19.10.2022 (katholisch.de) 028 889 – Luxemburský kardinál Jean-Claude Hollerich je podľa vlastných slov presvedčený, že Druhý vatikánsky koncil Cirkev zachránil!
„Ak by sme nemali tento bod reformy – tento koncil – bola by Cirkev dnes malá sekta, väčšine ľudí neznáma! Bez tohto zhromaždenia by bola zredukovaná na malú skupinu, ktorá robí pekné rituály, o ktorých však nikto nič nevie. Celá synodalita pápeža Františka vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu. Je to poklad na obnovu Cirkvi. Musíme preto využiť tento poklad, o ktorom stále dosť nevieme.
Najmä od tradicionalistov prichádza naďalej ešte veľa odporu proti zmenám zavedeným koncilom. Zabúdajú, ako sa rozvíja rast Tradície! Je to tak trocha ako v seriáloch Netflixu: rozprávajú časť príbehu, ale ten je vynájdený, nie je reálny. Preto nie je náhoda, že tradicionalistické hnutia práve vo Francúzsku a USA priťahujú mladých ľudí. V týchto dvoch krajinách je veľa prívržencov predkoncilových omší.“
„Duch Svätý nie je vyhradený iba hierarchii!“
Na otázku k Synode o synodalite Hollerich, ako generálny relátor synody povedal:
„Synoda o synodalite povedie k obnove, aby sme dali priestor Duchu Svätému v Cirkvi. Vždy bolo miesto pre neho, ale my sme ho vždy nepočúvali. Duch Svätý nie je vyhradený iba hierarchii, ale pôsobí v Cirkvi pre všetkých. Preto sa aj musí zohľadňovať, čo chcú všetci pokrstení povedať a nielen to, čo hovoria biskupi. Oni sú v službe svätého Božieho ľudu a musia ho preto vždy počúvať, chápať a nájsť konsenzus.“
Hollerich potom oznámil, že sa čoskoro uverejní pracovný dokument pre kontinentálnu fázu synody: „Veľmi sa z toho teším, lebo to stelesňuje model synodálnej Cirkvi.“ …
Synodálny proces sa predlžuje o rok a sekretariát synody vyhlásil, že k tomu viedlo pápeža želanie, aby sa na poradnom procese zúčastnila naozaj celá Cirkev. (Doteraz to bolo iba asi jedno percento veriacich sveta.) (cbr)

Kardinál Mario Grech a Synoda o synodalite

Vatikán, 27.10.2022 (KNA – Anna Mertens) 028 888 – Kardinál Mario Grech (65) vysoký Maltézan sa často smeje. Ľudí víta pevným stiskom ruky a predstaví sa aj krstným menom. No nie je to hocikto – je to generálny sekretár Synody. On má Synodu o synodalite – srdcovku pápeža Františka – motivovať, organizovať, viesť, prezentovať. Toto bremeno na prešedivenom do hneda opálenom mužovi z dediny na maltézskom ostrove Gozo však nevidno. Uprostred kardinálov pôsobí tento cirkevný právnik takmer mladistvo, plný aktivity a predsa uvoľnený.
Na sekretariáte spolupracuje so španielskym biskupom Luisom Marin de San Martinom a francúzskou rehoľníčkou Nathalie Becquartovou. Tím sekretariátu je malý – tucet pracovníkov a všetci si tykajú.
Kardinál Grech je za otvorenosť sekretariátu synody
Úlohou sekretariátu je vypracovávať prípravné dokumenty, zhromaždiť dotazníky z celého sveta, s vyvolenými expertmi pripraviť pracovné dokumenty. Na druhej strane sa má synoda sprostredkovať veriacim, ba všetkým ľuďom. Synodálny proces sa pritom nemá báť kontroverzií, má počúvať a vytvoriť Cirkev, v ktorej sa každý cíti dobre. A sekretariát má byť otvorený a komunikatívny. Aby posilnil tento úrad, menoval František Grecha v r. 2020 za kardinála. Na svätej omši sa vtedy nový kardinál poďakoval pápežovi za nových členov kolégia kardinálov v plamennom príhovore – obhajobe stále väčšej katolíckej synodality.
Na internete vydáva sekretariát pravidelný newsletter, stránka je neustále aktualizovaná a v troch jazykoch. Na Twitteri je synoda – synod.va – mimoriadne aktívna. …
Nie všetko berie 17.200 však nasledovníkov pozitívne. Keď sa objavilo vyjadrenie kardinála k takmer nepredstaviteľným účinkom koncilu (1962 – 1965) kritické hlasy z konzervatívnej strany sa len tak sypali.
Ani Grechove vystúpenia pred špičkovými predstaviteľmi cirkvi v USA a jeho jasné napomenutia, aby konečne nastúpili na pastoračnú cestu pápeža Františka, sa mnohým nepáčili. A vo Vatikáne sa šepká, že bývalý cirkevný právnik nie je teologicky veľmi podkutý, že mu chýba hlbšie poznanie jadra matérie. V rozhovore sú jeho výpovede kvetnaté a vágne. Pre nemeckého biskupa Bätzinga sú však jeho výpovede chápavé a otvorené pre iné pohľady. A pre nemeckú Synodálnu cestu je Grech dôležitou kotvou v búrlivom vatikánskom mori. No nakoniec bude treba pre Nemcov jasné a nie vágne výpovede. Aj keď Grech zdôrazňuje, že synoda nie je proces ktorý sa ukončí za tri roky. Je to oveľa dlhší proces.
Otvorené listy z Poľska a Škandinávie – ohováranie!
Kardinál Mario Grech vidí v otvorených listoch bratskej korektúry nemeckej Synodálnej cesty „verejné ohováranie“! V interview pre „Herder Thema“ zdôraznil, že bratská korektúra a dialóg je niečo pozitívne. No nesúhlasí s metódou kritikov: „To iba ešte viac polarizuje.“ K obsahu listov poľskej a nordickej biskupskej konferencie sa však Grech bližšie vôbec nevyjadril. Povedal iba, že má dojem, že isté témy, o ktorých sa v Nemecku diskutuje, sa preberajú aj na iných miestach.
V interview išlo kardinálovi aj o ďalšiu organizáciu svetového synodálneho procesu. Rekacie z diecéznej fázy vyhodnocuje zreteľne väčší tím expertov, ako zvyčajne! Doteraz bolo zvykom, že vypracovanie pracovného dokumentu synody zverili jednému či dvom teológom. Kardinál Grech však zhromaždí skupinu 24 -30 expertov ktorí v dvojtýždňovej klauzúre pripravia prvý návrh pracovného dokumentu.
„Bude to synodálna a duchovná skúsenosť. Zvolení muži a ženy sú z celého sveta a z rôznych oblastí.“
Grech zriadil aj štyri komisie do 80 ľudí, ktoré pracujú na teologických, duchovných, metodických a komunikatívnych otázkach. V prvej fáze poslalo reakcie viac ako 100 zo 114 biskupských konferencií. Dokument má byť hotový za dva mesiace a budú sa o ňom radiť na siedmych kontinentálnych zhromaždeniach biskupov – v Afrike, Oceánii, Ázii, na Blízkom Východe, v Európe, Latinskej Amerike a v USA i Kanade. Do marca 2023 majú vypracovať vlastné dokumenty, ktoré sa použijú na vypracovanie druhého pracovného dokumentu Synody v októbri 2023 v Ríme.

Kardinál Pell: „Synodálna cesta“ heretická a samovražedná

Canberra, 15.10.2022 (LifeSiteNews) 028 887 – Austrálsky kardinál George Pell odsúdil nemeckú „Synodálnu cestu“ v interview pre National Catholic Register, Vyhlásil, že sa začala katastrofálne a pripúšťa závažné herézy. Kardinál Pell uvažoval aj o koncilovom dokumente Gaudium et Spes a uviedol, že „Synodálna cesta“ v Nemecku veľmi nesprávne interpretuje výzvu dokumentu „rozlišovať znamenia doby“:
„Angažovanosť v modernej dobe je začiatok, ale znamenia sú často zlé, niet v nich nijaké svedectvo Božej prozreteľnosti. Synodálny proces v Nemecku sa začal katastroficky a veci sa ešte zhoršia, ak čoskoro nepríde účinná pápežská korekcia napríklad v oblasti kresťanskej sexuálnej morálky, homosexuality, vysviacky žien atď. lebo mnohí nemeckí biskupi hlasovali za zmenu náuky Cirkvi v týchto oblastiach. Povoľovať, aby závažné herézy naďalej nerušene podkopávali a ničili jednotu Jednej, Pravej Cirkvi v nezhode s Gaudium et Spes’ – to nevolá po angažovaní sa v modernom svete vo svetle Evanjelia ale proti nemu!“
Kardinál Pell napísal aj esej na tému synoda, kde uvádza:
„Každá synoda musí byť katolíckou synodou viazanou apoštolskou Tradíciou tak, ako sú ňou viazané aj koncily. Nemôže byť pluralizmus dôležitých doktrín viery, alebo morálky. Naša jednota nie je ako voľná anglikánska federácia, alebo ako mnohé národné pravoslávne cirkvi! Niektorí nemeckí katolíci už hovoria nie o synodálnej ceste, ale o samovražednej ceste! Musíme pracovať a modliť sa, aby sa mýlili, aby sa neobjavila takáto katastrofa nikde v Cirkvi v modernom svete.“
Kardinál Pell sa vyjadril kriticky aj k „Synode o synodalite” hovoril o častosti synod aj o tom, kto sa smie na nich zúčastniť:
„Práve tak ako koncily ani synody nemajú byť príliš časté. Ak by boli časté, konkurovali by modlitbe, svätým omšiam a formám úcty k Bohu. V Katolíckej histórii nenachádzame ani precedentné prípady aktívnej účasti bývalých katolíkov a nekatolíkov v takých orgánoch!“
V prípravných dokumentoch synody sa totiž uvádza, že sa majú brať do úvahy aj názory bývalých katolíkov, ba aj nekatolíkov!
„Iba konciloví otcovia – takmer všetci biskupi – mohli hlasovať na koncile a všetci pozorovatelia boli kresťania. Pápež sv. Pavol VI. rešpektoval autoritu a nezávislosť koncilových otcov, zriedka zasahoval, keď dôkladne vypracovávali dokumenty, hľadali konsenzus a dokonale rešpektovali Magistérium a Tradíciu.“
No kardinál Pell pritom aj uznáva, že od Druhého vatikánskeho koncilu je Cirkev v kríze:
„Napriek všetkej tejto starostlivosti a učenosti a z dôvodov, ktoré boli mimo kontroly Cirkvi, nebol pokoncilový príbeh nijakým skvelým úspechom.“

Kardinál Müller: Musíme mať pevnú dôveru vo víťazstvo Krista

Vatikán, 17.10.2022 (LifeSiteNews) 028 886 – V interview pre LifeSiteNews kardinál Gerhard Müller jasne povedal, že uprostred nepriateľského uchvacovania Katolíckej cirkvi šialenstvom LGBTI, „musíme my, katolíci, zostať pevní v pravde s dôverou, že Kristus nakoniec zvíťazí“! Kardinál ostro odsúdil agendu LGBT, ktorá plazivo preniká do Katolíckej cirkvi … Dal to do súvislosti aj s „kastráciou chlapcov v mene agendy transgender“, čo označil ako „zneužívanie maloletých detí“. Kardinál Müller poskytol interview pri svojej návšteve Philadelphie a Pennsylvánie, kde bol na sympóziu 7.- 9. októbra. …
Kardinál povedal, že oceňuje pápežovu prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti, no zdôraznil, že prvou úlohou pápeža je byť garantom jednoty a viery:
„Nemôžeme oddeliť Krista Dobrého pastiera od Krista Učiteľa – pastorácia sa nestavia proti náuke. My sme povolaní vyznávať zjavenú pravdu! My musíme zostať silní, pevní v pravde! Tí ľudia v Cirkvi, ktorí pretláčajú agendu proti Božej náuke, sa sami delegitimizujú. Pravda viery je na strane tých, ktorí sú verní Ježišovi Kristovi.“

A kardinál tu pripomenul protestantskú reformáciu v Anglicku v 16. storočí, „keď dvaja biskupi a jeden veľký laik – sv. Tomáš More – boli na strane pravdy“ a povedal: „To isté možno vidieť v ranej Cirkvi počas arianskej krízy. No na konci sme vždy mali víťazstvo pravdy!“
Kardinál Müller spomenul aj nedávne smernice belgických biskupov na podporu „žehnania“ homosexuálnych párov:
„Tento krok belgických biskupov nie je ničím viac ako uznaním homosexuálneho manželstva, aj keď sa tento plán skrýva za propagandou. Ale ak odoberieme túto propagandu, nezostáva nič iné ako heréza proti kresťanskému manželstvu – absolútna heréza a schizma! Rím musí prehovoriť! Teraz je čas vykričať pravdu zo striech! Nijaký biskup, ani pápež nemá moc požehnávať veci alebo správania, ktoré sú proti vôli nášho Stvoriteľa a Vykupiteľa! Musíme týmto ľuďom pomáhať v pastoračnej starostlivosti, aby našli svoju cestu, ale cestu Ježiša Krista a nie cestu v zmysle ideológií toto sveta.“

Tlač: Pápež odmietol voľbu opáta Montecassina

Vatikán, 19.10.2022 (KNA) 028 885 – Pápež František neschválil voľbu nového opáta kláštora Montecassino . Podľa talianskej tlače chce pápež určiť opáta sám. Už v auguste si mnísi benediktínskeho opátstva s bohatou zvolili Nemca Mauritiusa Wildeho (56) za 193. nástupcu sv. Benedikta z Nursie. Vatikán nedávno oznámil námietku pápeža proti tejto voľbe. Dôvody neuviedol.
Wilde je predstaveným Opátstva Sant’Anselmo v Ríme a generálnym prokurátorom medzinárodnej Benediktínskej federácie. Od r. 2014 je opátom Montecassina Talian Donato Ogliari (65).
Montecassino pri Ríme sa považuje za matku všetkých benediktínskych kláštorov. Tam napísal sv. Benedikt svoje regule spolunažívania spoločenstva. Montecassino patrí k 11 tzv. teritoriálnym opátstvam Katolíckej cirkvi. Voľba opáta si vyžaduje potvrdenie pápeža. Od reformy 2014 už okolité farnosti nepodliehajú kláštoru, ale pápež ich pridelil Diecéze Sora-Aquino-Pontecorvo.

Benedikt XVI.: „Zápas o správne chápanie Cirkvi a sveta …“

List emeritného pápeža Benedikta XVI. zo 4. októbra 2022 v plnom znení!

Vatikán – Steubenville 27.10.2022 (kath.net/as/pl) 028 884 – Kath.net dokumentuje list emeritného pápeža reverendovi Dave Pivonkovi, prezidentovi Františkánskej univerzity v Steubenville (Ohio/USA), zo 4.10.2022 a ďakuje za povolenie uverejniť ho.

Veľavážený pán prezident!
Je mi veľkou cťou a radosťou, že v USA sa na Františkánskej univerzite zaoberá medzinárodné sympózium mojou ekleziológiou a tak zaraďuje moje myslenie a námahu do veľkého prúdu, v ktorom sa hýbalo.
Keď som v januári 1946 začal so štúdiom teológie, nikto nemyslel na ekumenický koncil. Keď ho pápež Ján XXIII. na všeobecné prekvapenie ohlásil, boli veľké pochybnosti, či má zmysel, ba či vôbec bude možné názory a otázky vcelku usporiadať do koncilovej výpovede a tým dať Cirkvi usmernenie na jej ďalšiu cestu. No nový koncil sa ukázal nielen zmysluplný, ale aj ako potrebný. Otázka teológie náboženstiev sa po prvý raz ukázala v jej radikálnosti. Rovnako vzťah viery ku svetu čisto iba rozumu. Tak sa aj vysvetľuje, že Druhý vatikánsky koncil sprvu hrozil Cirkev viac zneistiť a ňou otriasť, ako jej dodať novú jasnosť v jej poslaní. Medzitým sa pomaly ukazuje potreba otázku podstaty a poslania Cirkvi nanovo formulovať. Tak sa pomaly ukazuje aj pozitívna sila koncilu.
Moja vlastná ekleziologická práca bola poznačená novou situáciou, v ktorej sa cirkev v Nemecku po prvej svetovej vojne nachádzala. Dovtedy sa ekleziológia chápala podstatne inštitucionálne, no potom sa radostne vnímal ďalej siahajúci duchovný rozmer pojmu Cirkev. Romano Guardini to vtedy prezentoval slovami: „Začal sa proces s nesmiernym dosahom. Cirkev sa prebúdza v dušiach.“
Takže Kristovo Telo sa teraz stalo nosným pojmom, ktorý našiel svoj výraz v r. 1943 v encyklike „Mystici Corporis“. Ale pojem Cirkvi ako mystického Kristovho Tela súčasne prekročil svoj vrchol a kriticky sa nanovo premyslel. V tejto situácii som napísal dizertáciu „Národ a Boží dom v náuke sv. Augustína o Cirkvi“. V Paríži v r. 1954 prebiehajúci veľký kongres o sv. Augustínovi mi poskytol príležitosť moje chápanie postoja sv. Augustína v politických zmätkoch doby ešte prehĺbiť.
Otázka významu Civitas Dei sa vtedy zdala byť definitívne objasnená. V Harnackovej škole rastúca dizertácia H. Scholza „Viera a neviera vo svetovej histórii“ z r. 1911 prezentovala, že dvomi civitates sa nemysleli nejaké telesá, ale že išlo o prezentáciu oboch zásadných síl viery a neviery v histórii. Práca vznikla pod vedením Harnacka a bola prijatá so Summa cum laude. A hodilo sa to aj do všeobecnej verejnej mienky, ktorá Cirkvi a jej viere prisudzovala pekné, ale aj málo nebezpečné miesto. Kto sa odvážil tento krásny konsenzus zničiť, toho považovali iba za zarytého človeka. Dráma roku 410 (zabratie a vyplienenie Ríma západnými Gótmi) svetom a tým aj myslením sv. Augustína hlboko otriasla. Prirodzene, že Civitas Dei nie je jednoducho s inštitúciou Cirkev identické. V tomto ohľade bol stredoveký Augustín naozaj v osudnom omyle, ktorý je dnes našťastie definitívne prekonaný. Ale úplnému zduchovneniu pojmu Cirkev chýba zasa realizmus viery a jej inštitúcií vo svete. Tak sa aj na Druhom vatikánskom koncile nakoniec otázka o Cirkvi vo svete stala vlastným ústredným problémom.
Iba toto som chcel povedať, aby som naznačil, akým smerom ma moja práca viedla. Kongresu na Františkánskej univerzite v Steubenville môžem iba zo srdca želať, aby bol pomocou v zápase o pravé chápanie Cirkvi a sveta v tejto našej dobe. Váš Benedikt XVI.


Mexiko: K Zapopanskej Panne Márii prišlo 2,4 milióna pútnikov

Guadalajara, 14.10.2022 (LifeSiteNews) 028 883 -Takmer tristoročná tradícia pútí k Zapopanskej Panne Márii v Mexiku pritiahla tento rok rekordný počet veriacich. Až 2,4 milióna katolíkov putovalo uctiť si Pannu Máriu zo Zapopanskej baziliky v Guadalajare.

Púť sa začala už na svitaní 12. októbra. Tradícia trvá už 288 rokov a pozostáva z 5-míľového putovania od katedrály v Guadalajare ku františkánskej bazilike Zapopanskej Panny Márie (obr.) s obrazom Panny Márie.
Počas vojny za nezávislosť od Španielska v Mexiku 15. septembra1821 dostala Panna Mária v Zapopane titul „Generálka“ mexickej armády. Neprešiel ani týždeň a armáda pod vedením generála Agustína de Iturbide porazila španielske vojská. Armádu nazvali „trojgarančnou“, pretože bojovala za tri „garancie“ – za katolícku vieru, za nezávislosť od Španielska a za zjednotenie všetkých povstaleckých síl.
Zapopanská Panna Mária, tiež nazývaná Panna Mária očakávania, La Generala, alebo Zapopanita, bola v r .1734vyhlásená za patrónku proti silným búrkam a bleskom a v r. 1821 za patrónku mexického štátu Jalisco.
Socha Panny Márie bola slávnostne korunovaná 18. januára 1921 a boli jej odovzdané kľúče mesta Guadalajara.
Jej socha sa uctieva každý rok v Katedrále v Guadalajare od 13. júna do 12. októbra. Potom sa v slávnostnej procesii prednáša naspäť do Zapopanskej baziliky, čo vyvrcholí slávnostnou svätou omšou na námestí baziliky s tradičnými tancami a ohňostrojom.

Ukrajina obvinila desiatky kňazov z kolaborácie s Rusmi

Kyjev, 28.10.2022 (KNA) 028 882 – Ukrajinská tajná služba SBU vyšetruje desiatky kňazov, ktorí mali podporovať Rusko pri útoku na Ukrajinu. Od začiatku vojny zaviedla trestné konania voči 33 duchovným, ako povedal jej šéf Wassyl Maljuk vo štvrtok pre spravodajskú agentúru Interfax na Ukrajine. Medzi nimi sú „klasickí agenti, ktorí zbierajú podrobné informácie“, ale aj „banálni muži iba chrliaci oheň“.
SBU sa zameriava na možné hrozby nepriateľského vplyvu na ukrajinskú pravoslávnu cirkev. V regióne „Vinnyzja sme zatkli kamaráta Gundjajeva,“ – teda pravoslávneho moskovského patriarchu Kyrilla I. – „ktorý neustále komunikuje s ruskou tajnou službou FSB,“ povedal Maljuk.
Na Ukrajine obviňujú najmä kňazov a biskupov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, že podporuje Kremeľ. Do konca mája podliehala táto cirkev Moskovskému patriarchátu, no potom sa vyhlásila za nezávislú. Jej hlava, kyjevský metropolita Onufri, ruskú útočnú vojnu ostro odsúdil.

Bätzing vidí nemeckú „Synodálnu cestu“ potvrdenú Vatikánom

Bonn, 27.10.2022 (KNA) 028 881 – Predseda Biskupskej konferencie Nemecka, biskup Georg Bätzing z Limburgu, vidí nemeckú „Synodálnu cestu“ potvrdenú vatikánskym pracovným dokumentom „kontinentálnej fázy“ Synody a ako pozvánku ku spoločnej ceste:

„Dokument jasne ukazuje, že katolícky reformný dialóg ´Synodálnej cesty´ v Nemecku treba chápať ako súčasť ´synodálnej dynamiky´, ktorá zasiahla celú Cirkev,“ vyhlásil biskup Bätzing vo štvrtok v Bonne.

„O témach, ktorými sa v našich štyroch fórach a na synodálnom zhromaždení zaoberáme, sa diskutuje aj v iných častiach Cirkvi! Pracovný dokument umožňuje hodnotný a pozoruhodný pohľad na širšie témy, otázky a perspektívy v iných častiach Božieho ľudu vo svete. Dokument možno chápať aj ako povzbudenie cirkvi v Nemecku, aby ešte viac hľadala dialóg s inými čiastkovými cirkvami. Je to pozvánka na celosvetovej synodálnej ceste počúvať iných a ďalšiu etapu kráčať spoločne.“ …

„Už po roku vyvolal synodálny proces dynamiku, ktorá viedla k novému chápaniu dôstojnosti všetkých pokrstených, k širšej spoluzodpovednosti veriacich za poslanie Cirkvi a k zreteľnejšiemu vnímaniu výziev, pred ktorými ako Cirkev stojíme. Ústredná výzva synodálnej Cirkvi spočíva v želaní radikálnej inklúzie, ktorá nevylučuje nijakého človeka.“
A biskup Bätzing pripomína vylučovanie skupín ako chudobní, seniori, či domorodci a dodáva:

„V mnohých častiach Cirkvi sa podporuje aktívna úloha žien vo vedúcich štruktúrach, ich služba kázania, aj diakonát žien a v rade miestnych cirkví aj kňazstvo žien. Dokument poukazuje výslovne na situáciu osôb LGBTQ a ľudí vo zväzkoch rovnakých pohlaví, ktorí sú v Cirkvi často odmietaní. Podrobne sa dostali k slovu mnohé správy, ktoré požadujú „novú kultúru úctivého spolužitia biskupov, kňazov rehoľníkov a laikov, ale aj rôznych skupín.“

Nemecký biskup Overbeck z Essenu ako tmár

Komentár: Bernhard Meuser: teológ, publicista, spisovateľ kresťanských bestsellerov. Spoluautor diela „Youcat“.

Bonn, 24.10.2022 (kath.net/Neuer Anfang) 028 880 – Vedeckými nezmyslami o otázke pohlaví a krkolomnými požiadavkami prehodnotenia každej sexuality sa nemecký biskup z Essenu Franz-Josef Overbeck poklonkuje komunite LGBT. Biskup sa však musí rozhodnúť medzi Novým zákonom a pochodom „pride“! Katolícki kresťania sú inak vrhnutí na akúsi húsenkovú dráhu – raz blázinec – nevestinec a naspäť. Sotva sa človek trocha zotaví, už je zasa vrhnutý do nepoznaných hĺbok! A ten ďalší prudký pád spôsobí dokonca biskup z Essenu, ktorý sa 20. októbra stretáva komunitou LSBTIQ* a s dobrou náladou im predvádza novú cirkev, v ktorej síce pre neho ešte nie je možné kráčať na čele pochodu s dúhovou vlajkou … (Veď to tu musím všetko udržať pokope a neveríte, čo je všetko v tých našich zásuvkách!)
„Avšak ja som za cirkev, v ktorej si konečne uvedomíme, že mnohorakosť sexuálnych identít je prírodovedecky dobre odôvodnený fakt. Veď nakoniec pri sexe nejde iba o plodenie detí, ale predovšetkým o schopnosť človeka nadviazať vzťah. Preto je na čase, aby Cirkev sexuálne akty prehodnotila – a síce všetky sexuálne akty – nielen v manželstve muža a ženy!“

Doučovanie biskupa z biológie od nositeľky Nobelovej ceny
Staré chápanie Cirkvi biskup zhadzujúco odmieta ako súčasť „homofóbnej katolíckej pravice“! Predtým, ako predložíme biskupovi v Essene pred oči Nový zákon, ktorý zrejme už dlho nečítal … mal by dostať ešte doučovanie z biológie! Pomohla by mu v tom iste evolučná biologička a nositeľka Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu, Prof. Christiane Nüssleinová- Volhardtová. Tá rázne odmieta existenciu viac ako dvoch pohlaví a posúva to do oblasti rozprávok!
„Všetky cicavce majú dve pohlavia a človek je cicavec. Je tu jedno pohlavie, ktoré produkuje vajíčka a má dva chromozómy X. To nazývame ženské. A je druhé, ktoré produkuje spermie a má jeden chromozóm X a jeden Y. To nazývame mužské.“
Na otázku, či by sa ľuďom predsa nemalo priznať právo na novú identitu, na vytúžené pohlavie, odpovedá Prof. Nüssleinová-Volhardtová:
„To je nezmysel! Je to iba vysnené želanie. Sú ľudia, ktorí si chcú zmeniť pohlavie, ale to vôbec nemôžu! Zostávajú naďalej XY alebo XX!
Samozrejme existujú ľudia, ktorí nežijú v identite so svojím biologickým pohlavím, To je často ľudská dráma, s ktorou treba zaobchádzať s porozumením, aby sa nezranila dôstojnosť týchto ľudí. Získavať si ich sympatiu prírodovedeckými nezmyslami je však nečestné. Je to práve to tmárstvo, z ktorého biskup obviňuje svojich kritikov. Pod tmárstvom chápeme úsilie vedome udržiavať ľudí v nevedomosti , brániť ich samostatnému mysleniu.
Medzi nemožnosťou a odpustením
Ak biskup bude teraz sexuálne akty mimo manželstva nanovo prehodnocovať a „síce všetky sexuálne akty“ ako hovorí, porušuje tak nielen konkrétne explicitné usmernenie Svätej stolice z 21. júla 2021. On porušuje aj 2000-ročný konsenzus celej Cirkvi, podľa ktorého pravým miestom sexuality je výlučne manželstvo muža a ženy. To sa môže zdať prísne na uskutočnenie v živote, ale Cirkev nebude môcť nikdy povedať niečo iné ako to, čo raz formuloval americký biskup Robert Barron takto:
„Uvoľniť požiadavky, lebo sú tvrdé a väčšina ľudí má problémy ich uskutočniť, znamená ohroziť zmysel a účel samotnej Cirkvi. No tá medaila má aj druhú stranu. Cirkev spája svoje mimoriadne morálne požiadavky s mimoriadne dobrotivým systémom pokánia. Sprostredkuje nekonečné Božie milosrdenstvo tým, ktorí tento ideál nedokážu dosiahnuť (a to prakticky všetci). Preto je jej odpustenie také veľkodušné a absolútne. Ak pochopíme tieto dva extrémy, pochopíme katolícku morálku.“
Nový zákon alebo pochod Pride
Mohli by sme ešte dodať, že biskup si tu nakladá na plecia bremeno, ktoré ho bude zrejme v budúcich rokoch ešte zamestnávať. Musel by okrem „vyčistenia“ 33 statí z Písma ešte aj z Nového zákona nanovo vyložiť miesta, kde Ježiš šľahá bičom „porneia“ (smilstvo) a musel by postaviť niečo proti presvedčeniu sv. Pavla, ktorý kresťanov v Korinte upozornil:
„Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1 Kor 6, 9-10)
Možno bude raz biskup z Essenu jedného dňa niesť vpredu na pochode dúhovú vlajku. Ale potom už nebude biskupom Esseene.

Biskup Overbeck vydal povolenie krstiť už 30 ženám

Essen, 25.10. 2022 (LifeSiteNews) 028 879 – Biskup Overbeck z Essenu poveril v nedeľu ďalších 13 žien na vysluhovanie sviatosti krstu. Bola to druhá skupina laikov v Essenskej diecéze, ktorá dostala poverenie krstiť. V marci to bolo 18 pastoračných asistentov z toho bolo 17 žien. Poverenie majú na tri roky. Ako príčinu svojho konania uviedol biskup nedostatok kňazov a „štrukturálne zmeny“ .
„Je to dobrá a veľmi významná tradícia hlboko spojená s pôvodom Cirkvi, že sviatosti vysluhujú tí, ktorí majú úrad v Cirkvi. V dobe štrukturálnych zmien sa to stáva stále ťažším. Preto v tejto dobe krízy využívam možnosť kánonu 861 §2 CIC), aby som vám, drahí pastorační asistenti dal povolenie vysluhovať sviatosť krstu vo výnimočných prípadoch.“ …
Avšak krst je neplatný, ak vysluhovateľ nemá pravý úmysel, použije nesprávne slová, ale pokropí krstenca iným ako vodou. Prípady neplatných krstov sa v ostatnej dobe množia a mnohé sa týkajú aj kňazov!
Hoci uvádza nedostatok kňazov, biskup zrejme sleduje progresívnu agendu postupného presadzovania žien za kňazky v zmysle nemeckej „Synodálnej cesty“.
„Ide o novú duchovnú formu katechézy vzhľadom na sviatosti. Sme iba na začiatku, ešte veľmi viazaní tradičnými formami, ktoré úprimne povedané majú stále menej spoločné so životom tých, ktorí sviatosti prijímajú,“ vyhlásil biskup Overbeck.

Biskup Schneider napísal novú knihu: Katolícka svätá omša

USA, 26.10.2022 (LifeSiteNews) 028 878 – Biskup Schneider napísal novú knihu The Catholic Mass – Katolícka svätá omša. Jej podtitul znie: Kroky k znovu nastoleniu ústredného Božieho mesta v liturgii.

Šéfredaktor J. H. Westen: Je to nádherná kniha s nádhernou obálkou. Práve sme obmedzovaní dokumentom Traditionis custodes . Mnohí biskupi preto už žiadali o povolenie slúžiť tradičnú svätú omšu, ale iba v niekoľkých farnostiach a povolenie je iba na dva roky. Vyzerá to na úplne zastavenie tradičnej omše. Obmedzenie sa teda týka veľmi mnohých tradičných veriacich v USA aj inde, ktorí nemajú prístup k svätým omšiam Kňazského bratstva sv. Petra, ktoré jediné ešte môže ponúkať túto omšu. … Vy ste boli oficiálnym vizitátorom Kňazského bratstva sv. Pia X. – aká je situácia s týmto združením, ktoré tiež slúži tradičné sväté omše?

Biskup Schneider: Myslím si, že Vatikán nebude mať úspech s úplným zákazom tradičnej latinskej svätej omše. Spôsobia tým rozsiahle protestné reakcie, pretože sú verní katolíci, ktorí pôjdu do podzemia a Vatikán ich nezastaví. Nemôže, pretože sú to už najmenej dve generácie, ktoré vyrástli s tradičnou svätou omšou a tá formovala celý ich duchovný život. Oni to neopustia. Ich viera je silná a tento zákaz bude zrejme neúčinný a nebude trvať dlho. To je moje vnímanie veci.
A mnohí chodia na tradičné sväté omše aj do spoločenstva Kňazského bratstva sv. Pia X. Čo sa týka jeho údajnej schizmy, tak schizma bola iba v prvých storočiach, keď bol konkrétny úmysel biskupa alebo kňaza vybudovať si vlastnú paralelnú cirkev bez spojenia s pápežom. Nie je to iba otázka podriadenia sa, je to otázka vôle mať kánonické spoločenstvo s pápežom. A to sa vyjadruje vo svätej omši, keď biskup a kňaz menuje pápeža v kánone Eucharistie, pretože Najsvätejšia Eucharistia je najväčším výrazom jednoty v Cirkvi. Kňazské bratstvo sv. Pia X. to vždy robí a dokonca sa verejne modlí za pápeža Františka. Ľuďom, ktorí hovoria, že sú to schizmatici, by som želal, aby navštívili semináre tohto bratstva, aj ich veľké farnosti, laikov, rodiny, mládež Bratstva sv. Pia X. A budú dojatí ich vernou hlbokou katolíckou vierou a ich úctou k pápežovi Františkovi, aj k miestnemu biskupovi. Bol som tam vyslaný pred rokmi ako vizitátor Svätého stolca a poznám dobre situáciu.
Pápež František tiež zveril kňazom bratstva sviatosť spovede, preto nemôžu byť schizmatickí, to by protirečilo kánonickému právu. A môžu aj sobášiť so schválením miestneho biskupa. … Bratstvo okrem toho veľmi túži byť úplne uznané Svätou stolicou. …

Sväté prijímanie na ruku

John Henry Westen: Sväté prijímanie na ruku sa cez pandémiu veľmi rozšírilo, no vy hovoríte o zneužívaní, pretože Kristovo Telo sa môže drobiť a šliapať nohami. Aká je situácia teraz?

Biskup Schneider: Po prvé, sväté prijímanie na ruku je jedným z najhorších prejavov zla v Cirkvi. Povedal by som, že najhorším, pretože v našich kostoloch šliapeme po našom Pánovi, Pán, v Jeho Majestáte, skrytý v tomto maličkom kúsku Hostie alebo konkrétnej časti Hostie je pošliapavaný na zemi v našich kostoloch. A to je také závažné a hrozné, že v tom nemôžeme jednoducho pokračovať. Musíme to čo najskôr zastaviť. Dosť! Stačilo! Nemôžeme šliapať nášho Pána nohami a správať sa k nemu, akoby bol nejaký koláčik. …
Biskup Schneider ďalej hovoril o poburujúcich lockdownoch kostolov, ktoré podľa jeho slov často zatvárali sami biskupi bez toho, aby ich o to štát žiadal:
„Bola to demonštrácia, poľutovaniahodná demonštrácia stavu viery u týchto biskupov. A týmto spôsobom aj Svätej stolice, ktorá uprednostnila to časné pred večným. Za dôležitejší považovali krátky dočasný život, ako spásu duší.“ …
Na záver vyjadril biskup Schneider nádej, že kňazi, ktorí nechali zatvoriť svoje kostoly, sa poučia a už nikdy nič podobné nezopakujú, keďže „sami majú zodpovednosť pred večným Sudcom Ježišom Kristom“. „V minulosti boli kňazi počas epidémii kreatívni a počet omší dokonca rozširovali. Musíme sa vrátiť ku Kristovmu primátu a k primátu večnosti,“ zakončil biskup Schneider.

Nigéria: Biskup prosí EP zastaviť islamský terorizmus voči kresťanom.

„Volám všetkých, ktorí ma dnes počúvajú, príďte pomôcť kresťanskej komunite v Benue a inde v Nigérii, kým nebude príliš neskoro!“
Afrika, 19.10.2022 (LifeSiteNews) 028 877 – Africký biskup sa úpenlivo ozval proti násiliu moslimských extrémistov voči kresťanom v jeho krajine a vyhlásil, že toto násilie nie je ničím iným ako džihádom. Biskup Wilfred Chikpa Anagbe z Diecézy Makurdi adresoval Európskemu parlamentu 11. októbra slová:
„Kresťania v Nigérii sú obeťami džihádu islamských extrémistov a potrebujú pomoc, kým nebude príliš neskoro. Útoky najmä v štáte Benue prichádzajú v mnohých formách ako terorizmus, únosy, nájazdy zabíjačov a bánd aj militantných skupín.
Po 8. októbri, keď bolo zabitých deväť ľudí v Benue, biskup Anagbe apealoval na Európsky parlament, aby pomohol v ich situácii.
„Som presvedčený, že to, čo sa začalo konšpiráciou ticha okolo útokov na kresťanov, sa teraz stalo otvoreným pomáhaním a podnecovaním teroristov! Hoci vonkajší svet pozná rozsah zabíjania a ničenia kresťanských komunít v Nigérii, existuje tu niečo, čo nazývam konšpiráciou ticha. Avšak to, čo sa teraz deje, je už úplne mimo nejakej konšpirácie. Je to skôr otvorená podpora a podnecovanie páchateľov týchto aktov, keďže ani jediný z týchto vinníkov sa nikdy nedostane do väzenia!
Na Benue sa zameriavajú najviac, pretože väčšina jeho ľudu pevne vyhlasuje, že sa nikdy nevzdá svojej kresťanskej viery, identity a kultúrnych hodnôt v prospech islamu,“ ako povedal biskup.

Štát utrpel už vyše 200 útokov na majetky v hodnote vyše 500 miliárd nair a 2 milióny ľudí boli vyhnané a musia žiť v stanoch.

Biskup povedal, že iba tento rok bolo ukameňované a spálené mladé dievča za „rúhanie“ a desiatky ľudí pozabíjané pri útoku na kostol cez Turíce.

„Usmrtených či unesených bolo aj niekoľko kňazov. Deti nemajú prístup ku vzdelaniu, lebo rodičia na to nemajú a problém je aj nedostatok potravín. Je to úplná strata ľudskej dôstojnosti ako muži, ženy a deti!“ …
Volám všetkých, ktorí ma dnes počúvajú, príďte pomôcť kresťanskej komunite v Benue a inde v Nigérii, kým nebude príliš neskoro!“

Škótsky arcibiskup: Odpor voči eutanázii kresťanská povinnosť

Edinburgh, 18.10.2022 (LifeSiteNews) 028 876 – Katolícky arcibiskup Edinburgu napísal veriacim list a vyzval ich, postaviť sa proti opatreniam k eutanázii o ktorých sa diskutuje v škótskom parlamente.
V pastoračnom liste z 15. októbra Arcidiecézy sv. Andreja a Edinburghu, arcibiskup Leo Cushley varoval, že legalizácia asistovanej samovraždy by „ešte hlbšie narušila naše spoločenské hodnoty ľudského života, ktoré sú už aj tak hlboko pokopané uzákoneným potratom“.
Odmietol tvrdenie, že smrť je čisto súkromná vec a napísal:
„Všetko, čo robíme, ovplyvňuje každého iného v dobre či zle. Naše postoje k životu na jeho počiatku a na konci budú nevyhnutne formovať náš prístup k životu v každom štádiu medzi tým a to zasa ovplyvní to, aký druh spoločnosti spoločne vybudujeme. Aké zákony schválime, ako sa budeme správať k tým, čo sa blížia ku koncu života, bude postupne ukazovať, ako si ceníme ľudský život v každom ohľade.“
Člen parlamentu Liam McArthur so svojím návrhom legalizácie samovraždy získal už podporu 36 poslancov. Takže môže pripraviť novelu a o niekoľko mesiacov predložiť parlamentu. …

Anglicko: Potratová klinika zakazuje modlitbu aj znak kríža!

Bournemouth, 18.10.2022 (LifeSiteNews) 028 875 – Potratová klinika v anglickom Bournemouthe je posledná, čo dostala tzv. „nárazníkovú zónu“ , kde je zákaz vstupu pre ochrancov života. Odôvodnenie samozrejme znie, že aktivisti obťažujú ženy aj personál! Zóna bude mať rozsah 6 ulíc na 12 hodín na ďalšie tri roky.
Klinikou citované príklady „obťažovania“: Ochrancovia hovoria ženám: „Vaše dieťatko vás miluje“. Držia v rukách plastové plody a ponúkajú brožúrky oslovujúce ženy ako „maminka“. Ponúkajú detské šatôčky. Každému za to bude hroziť pokuta 100 libier a podanie na magistrátny súd. Zakázané je ďalej:
Modliť sa! Čítať z Biblie! Robiť znamenie kríža, ak prechádza personál! Poradenstvo! Šíriť texty, piesne, nahrávky o ukončení tehotenstva! A mnoho iného …

New York: Eucharistická procesia prináša ducha pokoja!

Dokonca aj v rušnom New Yorku nastal počas procesie pokoj, vládla úctivosť a bázeň! Newyorčania intuitívne vycítili, že sa dialo niečo hodné úcty!
New York City, 19.10.2022 (LifeSiteNews) 028 874 –V utorok 11. októbra Farnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Manhattane oslávila 60. výročie Druhého vatikánskeho koncilu „mimoriadnym eucharistickým spôsobom“ a to dlhou procesiou s Pánom ulicami New Yorku. Pred procesiou sa konala svätá omša a podujatie bolo súčasťou trojročného Národného eucharistického oživenia, ktoré vyhlásila Biskupská konferencia USA.
„Konciloví otcovia opakovane vyhlásili, že Ježiš v Najsvätejšej Eucharistii je prameňom a vrcholom, koreňom a centrom kresťanského života aj všetkého, čo Cirkev robí,“ povedal celebrant Roger Landry v homílii.
„Na všetky hlavné náuky koncilu – o prvenstve Božieho slova, o univerzálnom povolaní ku svätosti o autentickom kresťanskom humanizme, o povolaní laikov, o náboženskej slobode a o vzťahoch s inými náboženstvami možno hľadieť cez eucharistické šošovky.“
Spomenul aj Eucharistické oživenie a povedal, že americkí biskupi si želajú, aby to bol čas na prehĺbenie poznania Eucharistie, na prehĺbenie viery a úžasu z Eucharistie a z toho plynúcej lásky, života a poslania katolíkov.
„Súčasťou oživovania je aj pomoc katolíkom lepšie chápať a prežívať svätú omšu. Ďalšou významnou súčasťou je aj mimoriadny čas strávený s Ježišom pri eucharistickej adorácii. Ďalej je to eucharistická láska, keď napodobňujeme Ježiša odovzdávaním svojho tela a krvi, svojho času, peňazí a talentov z lásky tým, ktorých Ježiš miluje. A potrebný je aj horlivejší eucharistický apoštolát – zdieľanie našej eucharistickej viery s inými.“
Procesia sa konala v spolupráci s Inštitútom Napa – organizáciou založenou na boj proti rastúcej sekularizácii v Amerike.
Dokonca aj v rušnom New Yorku nastal počas procesie pokoj, vládla úctivosť a bázeň! Nijaké protesty, nijaké výtržnosti! Newyorčania intuitívne vycítili, že sa dialo niečo hodné úcty:
„Pri každom bloku Newyorčania zastali, aby si uctili svätú prítomnosť Pána. Dokonca aj keď presne nevedeli, čo sa deje, niečo ich pohlo k zastaveniu. Nijaké protesty, nijaké výtržnosti, nijaká profánnosť. Iba pokoj. Dokonca aj v srdci mesta New York. Uverili by ste niekedy, že ticho je možné v tomto veľkomeste? Veď bol utorok,“ uviedol inštitút.
Vôbec najväčšej takejto procesie sa zúčastnili stovky ľudí, viedla veriacich ku Katedrále sv. Patrika a skončila sa požehnaním, ktoré udelil kardinál Timothy Dolan.

Kanada: 770 skupín sa modlí ruženec za návrat krajiny k Bohu

Ottawa, 18.10.2022 (LifeSiteNews) 028 873 – V sobotu 15. októbra sa po celej Kanade zišlo viac ako 770 ružencových bratstiev, aby modlitbou ruženca prosili Pannu Máriu o príhovor za ich krajinu. Jedna skupina prišla aj priamo na Parlamentný vŕšok v centre Ottawy.
Kampaň zorganizovala Kanadská spoločnosť pre obranu kresťanskej civilizácie a niesla názov Canada Needs Our Lady – Kanada potrebuje Pannu Máriu!
„Cieľom je vrátiť Kanadu Bohu prostriedkami, ktoré odporúčala Fatimská Božia Matka a získať srdcia a mysle pre Pannu Máriu! Robíme to každý rok a pokúšame sa dosiahnuť stále viac ľudí, napomáhať našu katolícku vieru a priviesť ľudí k modlitbe,“ povedala zástupkyňa spoločnosti s výstižným menom Lourdes.
Nezisková spoločnosť bola založená v r. 2013 a jej cieľom je napomáhať vzdelávanie v katolíckej viere, náuke, dogmách, morálnej náuke ako aj živú vieru jednotlivcov, rodín a spoločnosti – teda podporovať rozvoj kresťanskej kultúry a civilizácie.
Lourdes: „Oddanosť Panne Márii je nesmierne dôležitá v dnešnej spoločnosti a je nesmierne potrebné aj ukazovať svetu blahodarný účinok katolíckej viery. Toľko vecí ide zlým smerom všade na svete. Takže pokúsme sa ukazovať dobrú stránku našej viery a aj to, že byť katolíkom je dôležité a že naše hlavné poslanie napomáhanie katolíckej viery je dobré a ukazuje spôsob ako by sa to malo robiť.“

Jedna z ružencových skupín je aj Komunita sv. Jany z Arku, ktorá sa stretáva každý štvrtok a modlí sa za ukončenie covidovej tyranie v Kanade. Bola založená na podporu katolíkov, ktorí pevne odolávajú očkovaciemu aparteidu, ktorý vládne v Kanade a každému totalitnému útlaku.
„Dosť bolo hry s obranou. My potrebujeme útok!“ tak znie heslo Komunity sv. Jany z Arku!

Trudeau hrozí ‘opatreniami’, ak sa viac ľudí nedá zaočkovať

Ottawa, 18.10.2022 (LifeSiteNews) 028 872 – Kanadský premiér Justin Trudeau povedal reportérom v Ottawe, že ak sa dostatok Kanaďanov nedá zaočkovať, jeho vláda zváži iné zdravotné opatrenia ! Povedal to na tlačovej konferencii o novom projekte globálnej telekomunikačnej spoločnosti Nokia „ktorý pomôže Kanade k úspešnému prechodu k ďalšej generácii 5G technológii.“
Reportér sa pýtal na covid a očkovanie.

Trudeau: „Blíži sa chrípková sezóna a jednu vec si treba zapamätať – ľudia sa musia dať zaočkovať či už proti chrípke alebo podpornou vakcínou proti covidu.“ …
Premiér, ako sa zdá, tiež naznačil, že Kanaďania môžu očakávať návrat drakonických opatrení, ktoré by zavreli mnohé sektory na roky!

„Ak dosiahneme dosť vysokú úroveň vakcinácie, znížilo by sa tým nebezpečie zavedenia iných zdravotných opatrení, aby sme sa ubezpečili, že sme všetci v bezpečí a nepreplníme nemocnice.“

Ideu, že nezaočkovaní Kanaďania boli príčinou lockdownov popierajú údaje kanadského zdravotného systému, ako aj informácie zo zahraničia. … A údaje vlády Ontaria v januári dokonca ukázali, že plne zaočkovaní ľudia tvorili obrovskú väčšinu hospitalizovaných ľudí na covid!!!

Biden zvráti výnos o „Roe vs. Wade“, ak vyhrajú demokrati

Washington, D.C. 18.10.2022 (LifeSiteNews) 028 871- Joe Biden, podľa seba katolík, znova potvrdil sľub zaviesť neobmedzený legálny potrat. Vyhlásil, že bude jeho prioritou znova ustanoviť Najvyšším súdom zrušený rozsudok v kauze Roe vs. Wade , ak voliči zvolia viac demokratov vo voľbách 2022 a demokrati získajú kontrolu v kongrese. Biden:
„Rozsudok je spred 50 rokov a som presvedčený , že kongres by mal kodifikovať „Roe vs. Wade“ raz a navždy! Sľubujem, že to bude prvý zákon, ktorý pošlem do kongresu. A ak ho kongres schváli, v januári ho podpíšem!“
Rozsudok „Roe vs. Wade“ v roku 1973 znamenal federálne „právo na potrat“ vo všetkých 50 štátoch USA.

Kňaz: Globalisti a satanisti neporazia ‘nezničiteľnú latinskú omšu

„Oponenti tradičnej omše nechápu ľudskú bytosť. Nechápu nezištnú obetu. A ak by antikrist mal aj úspech v odstránení tejto obety, tak to bude vtedy, keď sa náš Pán Ježiš Kristus vráti k nám. …
Ako vidíme, Novus Ordo vymiera, lebo je sterilná. Nedokáže produkovať duchovné povolania. A zlo nemôže zničiť tradičnú omšu – kto sa o to pokúsi zničí sám seba.“

Anglicko, 19.19.2922 (LifeSiteNews) 028 870 – Anglický kňaz známy analýzou cirkevnej a politickej klímy povzbudil katolíkov slovami:
„Globalisti a satanisti nemôžu poraziť nezničiteľnú tradičnú svätú omšu!“. Otec James Mawdsley povedal tieto burcujúce slová v príhovore na podujatí organizácie Corpus Christi for Unity and Peace. Opísal početné krízy veľmi ovplyvňujúce Cirkev a spoločnosť a ubezpečil:
„Tradičná svätá omša je nezničiteľná. Je to najplnšia cesta uctievania Boha. A ona dosiahne koniec histórie živá! Všetci, ktorí zachovávajú Tradíciu uctievania Boha, robia tak na počesť všetkých minulých generácií, ktoré ju dodržiavali a odovzdávali ďalej. A oni to robia na zabezpečenie večného života budúcich generácií, ktoré budú mať tento najvyšší prostriedok spásy.“
Kňaz uviedol tri dôvody prečo je tradičná omša nezničiteľná – je založená na Bohu, na tých, ktorí Boha milujú a na samoničivej povahe tých, ktorí Bohu oponujú:
„Boh vložil túto Tradíciu do histórie stvorenia. Sv. páter Pio to videl takto: ´Svetu by bolo ľahšie prežiť bez slnka, ako sa zaobísť bez najsvätejšej obete svätej omše!´ Tak ako vedci nemôžu zmeniť stvorený vesmír, rovnako je nemožné vymazať Tradíciu! Človek je stvorený na uctievanie Boha a účelom vesmíru je, aby sme našli jednotu s Bohom skrze toto uctievanie, ktoré bolo a je vždy ústrednou vecou v ľudskej histórii. Takže globalisti a satanisti si len bijú hlavu o múr, ak oponujú Tradícii!“
Kňaz ďalej poukázal ústredné témy spásy a tradičnej svätej omše vo Svätom písme a pripomenul kontinuitu tradičnej omše počas vekov:
„Boh ustanovil svätú omšu a ak je to Boží plán, je šialenstvom myslieť si, že ho niekto môže prekonať. Toto je projekt, ktorý Boh dal vesmíru. Tí, ktorí milujú Boha, budú hľadať tradičnú latinskú svätú omšu – to je najsilnejšia sila v spoločnosti. Je jedinečná, pre svoju krásu, dobro, pravdu a pre jednotu. Jednotu, ktorá je jedine v Corpus Christi – v Kristovom Tele. Rímsky misál je ako DNA nášho uctievania Boha. Je v ňom celý kód a všetko, čo sa deje, vyrastá okolo neho.“ …
Otec Mawdsley potvrdil ďalej platnosť svätej omše Novus Ordo no pripomenul:
„Chýba jej však všetko to transcendetné. Jednoducho nie je taká krásna, nie je taká dobrá, taká pravdivá, ani tak zjednotená. História ukáže, že tradičná omša je nezničiteľná a preto sa vráti – pre lásku ľudí k nej. Ako vidíme, Novus Ordo vymiera, lebo je sterilná. Nedokáže produkovať duchovné povolania. Zlo nemôže zničiť tradičnú omšu a kto sa o to pokúsi zničí sám seba … Oponenti tradičnej omše nechápu ľudskú bytosť. Nechápu nezištnú obetu. A ak by antikrist mal aj úspech v odstránení tejto obety, tak to bude vtedy, keď sa náš Pán Ježiš Kristus vráti k nám. …

Nukleárna hrozba a posolstvo Panny Márie z Akity

USA, 13.10.2022 (LifeSiteNews) 028 869 – Nad naším svetom visí hrozba nukleárnej vojny s Ruskom a varovania Panny Márie z Akity sa začínajú naozaj javiť ako vážne varovanie. Dejiskom zjavení nepočujúcej novicky Agnesy Katsuko Sasagawovej bol Kláštor služobníc Najsvätejšej Eucharistie v Akite v r. 1973. Mesiac po tom, čo vstúpila do kláštora, sa začali zjavenia žiarivého svetla vychádzajúceho zo svätostánku s akýmsi oparom a bytosťami akoby adorujúcich anjelov okolo oltára, čo videl aj miestny biskup a dosvedčovali aj iní. Neskôr stovky ľudí svedčili o 101 zjaveniach postavy Panny Márie v rokoch 1975-1981. Agnesa mala aj vlastné zjavenia a priamu komunikáciu s Pannou Máriou a anjelom strážcom. Panna Mária varovala a vyzývala k modlitbe a pokániu. 3. augusta 1973 prijala sr. Agnesa v kaplnke už druhé posolstvo:
„Veľa ľudí na tomto svete spôsobuje Pánovi bolesť. Túžim po dušiach, ktoré by Ho tešili a uzmierovali Otcov hnev. Túžim, dcéra moja, po dušiach, ktoré majú odčiňovať svojím utrpením, svojou chudobou, hriechy nevďačných. Aby svet mohol spoznať Boží hnev, nebeský Otec chystá veľký trest na celé ľudstvo. Spolu so svojím Synom som veľakrát zasahovala, aby som utíšila Otcov hnev. Zabránila som zoslaniu trestu tým, že som Mu ponúkla utrpenie Syna na kríži, Jeho Najdrahšiu Krv a duše, ktoré vytvárajú reťaz duší – obetou. Modlitby, pokánia a odvážne obety môžu zmierniť Otcov hnev. Túžim po tom, aby tak robila aj vaša komunita… milovala chudobu, aby sa obetovala a modlila na odčinenie nevďačností a urážok mnohých ľudí. … 13. októbra, na výročie zázraku slnka vo Fatime, Panna Mária povedala:
„ … Ľudia nerobia pokánie a nechcú sa polepšiť. Otec udrie na celé ľudstvo strašným trestom. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo. Z neba spadne oheň a zničí väčšinu ľudstva, dobrých rovnako ako zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym. Jediná zbraň, ktorá vám zostáva, je ruženec a znamenie, ktoré vám zanechal môj Syn. Denne sa modlite ruženec. Modlite sa ruženec za pápeža, za biskupov, za kňazov.
Diablovo dielo prenikne aj do Cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Budú pustošené chrámy a oltáre. Cirkev sa naplní tými, ktorí robia kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a Bohu zasvätených duší, aby Pána opustili. Démon bude neúprosný, zvlášť voči dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je pre mňa príčinou veľkého smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu, aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia.
Od 4. januára 1975 začala socha Panny Márie plakať. Až do 15. septembra 1981 sa to opakovalo 101 krát. Biskup Ito bol svedkom tohto javu. V deň, keď socha začala prelievať slzy, zjavil sa sestre Agnes anjel a povedal jej:
„Nediv sa, že Madona plače. Každá jedna duša, ktorá sa obráti, je drahá jej srdcu. Prejavuje svoju bolesť, aby oživila vašu vieru, ktorá je tak veľmi naklonená k vlažnosti. Teraz, keď ste videli jej drahocenné slzy, na jej útechu šírte jej úctu pre jej slávu a pre slávu jej Syna.“ Panna Mária si žiada zmierne duše. Duše, ktoré sa modlia a odčiňujú hriechy proti jej Synovi. Naša Panna zdôrazňovala dôležitosť ruženca a ochotu prijať od Boha čokoľvek (každodenné bolesti) a obetovať ich na odčinenie mnohých hriechov páchaných vo svete v tejto dobe. Naša Pani zvlášť prosila o modlitbu za biskupov, kňazov a rehoľníkov a o modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou.“ …
Pripomeňme si: Anglikáni prijali už v r. 1930 antikoncpeciu, čo prinieslo masívne sociálne a psychologické nezriadenosti. Bolo usmrtených 63 miliónov detí v lone matiek, prijala sa eutanázia, zvyšoval sa počet rozvodov a rozbitých rodín, začalo sa násilie gangov aj oslava sodomie a ideológie LGBT – všetko hriechy volajúce do neba. (Gn 4,10)
Všimnime si dobre nasledujúce slová:
Ľudia nerobia pokánie a nechcú sa polepšiť. Otec udrie na celé ľudstvo strašným trestom. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo. Z neba spadne oheň a zničí väčšinu ľudstva, dobrých rovnako ako zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym.
Nikdy predtým sa dve veľmoci nestavali proti sebe takými zbraňami a je iróniou, že v súčasnosti nukleárne zbrane zatiaľ slúžia ako stabilizačný faktor na odstrašenie otvoreného konfliktu. No odkedy vláda Joe Bidena prišla k moci, zdá sa byť nukleárna vojna s Ruskom politickým cieľom … Riaditeľ National Intelligence Avril Haines povedal v americkom senate 10. mája:
„Vláda si uvedomuje, že Putin môže použiť nukleárne zbrane, ak bude vnímať efektívnu existencionálnu hrozbu pre svoj režim a pre Rusko. A tiež ak zistí, že prehráva vojnu na Ukrajine.“
V r. 2019 Princetonský program vedy a globálnej bezpečnosti vytvoril simuláciu nukleárnej vojny USA a Ruska. Začína sa to stratami ruských síl počas nasadenia konvenčných zbraní proti USA a NATO a končí sa to 91,5 miliónmi obetí a rastom prípadov obetí po ožiarení. Napriek týmto katastrofickým nebezpečenstvám zahraničná politika USA posiela ešte vyvinutejšie útočné zbrane na Ukrajinu a cvičí ukrajinskú armádu. …
Komentátori právom označili túto politiku ako „bezohľadnú, šialenú a vrcholne nihilistickú“. Niektorí odvážni kongresmani aj protestovali ako Matt Gaetz, ktorý obvinil Bidenovu vládu, že „šialene skúša odolnosť Putinovej nukleárnej červenej čiary!
Ako tento plán „nechať vykrvácať Rusko“ pokračuje masívnym zbrojením ukrajinských síl a plánmi protiofenzívy a všetkým možným ubezpečovaním Putina, že prehráva vojnu, nebezpečenstvo nukleárneho konfliktu sa môže iba drasticky zvyšovať.
Hoci slová Panny Márie v Akite o ohni z neba, ktorý zničí väčšinu ľudstva, sa môžu a nemusia týkať nukleárnej vojny, jej výzva k pokániu zostáva rovnaká.
Ľudia musia oľutovať hriechy a polepšiť sa. Jedinou zbraňou bude ruženec a znamenie môjho Syna. Každý deň sa modlite ruženec za pápeža, za biskupov a za kňazov. … Len ja vás môžem zachrániť z nešťastí, ktoré sa blížia. Tí, ktorí mi budú dôverovať, budú zachránení.“
Po mnohých testoch a rozlišovaní na Veľkonočnú nedeľu 22. apríla 1984 biskup John Shojiro Ito napísal pastoračný list, v ktorom vyhlásil udalosti v Akite za nadprirodzené vrátane zázraku uzdravenia sr. Agnesy, ako jej to sľúbila Panna Mária 30. mája1982.
Fatimská Panna Mária, oroduj za nás.
Panna Mária z Akity, oroduj za nás.
Sv. Jozef, oroduj za nás.


MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *