Požehnanie V. (požehnávať svet)

„Svätý Otče, nech je zvelebené tvoje sväté meno! Nech je zvelebený tvoj jednorodený Syn, náš Spasiteľ a náš Priateľ! Nech je zvelebený Duch Svätý, náš Posvätiteľ! Trojjediný Bože, nech ťa vždy zvelebujú všetky stvorenia a celý vesmír nech ti spieva hymnus najkrajšej chvály!
Dobrý Bože, nech tvoje požehnanie naplní celý vesmír i celú zem a nech zastaví v nej pôsobenie zla! Zahrň svojím požehnaním všetky štruktúry sveta a zjednoť ich! Rozbi moc diabla medzi národmi a štátmi! Daj, nech tvoje požehnanie zostúpi na všetky zložky našej spoločnosti a nášho mesta a pomáha nám zvíťaziť v boji za lepší svet, za lepšieho človeka! Pohliadni na Cirkev a na náš národ a hojne ho požehnaj! Nebeský Otče, udeľ svoje požehnanie mojej rodine i príbuzným! Nech sa ma dotknú ruky tvojho Syna a požehnajú ma požehnaním Otca i Syna i Ducha Svätého! Nech tvoj pokoj vládne vo svete i v Cirkvi, v mojom národe, v našich domoch i rodinách! Premeň nás podľa svojej vôle a urob nás novými ľuďmi! Vďaka ti, Otče, za rieku tvojich požehnaní, ktoré tečú ako vodopády na svet.

Otče, urob ma hodným, aby aj cezo mňa prichádzalo na svet tvoje požehnanie! Otče, tu som, použi ma! Amen.“

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *