Život Cirkvi vo svete 13/2022

Obsah

Plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska v Badíne

Kardinál Parolin: Pápež ide na Maltu s evanjeliom pokoja a prijatia

Malta – súostrovie s bohatou históriou a živou Cirkvou

Arcibiskup Gądecki: Pápež sa dištancuje od „synodálnej cesty“

Verný pastier navštívil miesto svojho prvého pôsobenia

Biskup Strickland tiež odmieta bludy niektorých prelátov

Kardinál Marx: „Homosexualita nie je hriech!“
Kardinál Reinhard Marx spochybňuje Cirkev

Nová inštrukcia Kongregácie pre výchovu o „identite katolíckej školy“

+ V Egypte zomrel kardinál Naguib, em. koptský patriarcha

Prečo vatikánsky teológ odmieta spojenie zasvätenia s Fatimou?

Biskup Schneider ponúka modlitbu k Nepoškvrnenému Srdcu

Kyjevský veľvyslanec vo Vatikáne: Vojna ohrozuje náboženstvá

USA: Tradičná katolícka univerzita podporuje ‘LGBTQ + pride’

„Reformujúci trpaslíci“ skupiny „Wir sind Kirche“ opäť broja

Taliansko: Kontemplatívny kláštor má byť zatvorený!

Biskup Schneider: V Cirkvi dnes panuje obdobie liturgického exilu (link)

Peru: Komunistická infiltrácia? Prípad arcibiskupa Limy

Jezuita Spadaro kritizuje pápežove citáty v prejave Bidena

Ukrajina: Rusi poškodili už takmer 60 kostolov a budov cirkví

Prečo možno Pannu Máriu nazývať ‘nebeská zem’

Tajomstvo pokoja na Ukrajine spočíva vo výzve Fatimskej Panny Márie

Exorcista: Sme na začiatku konca satanovej vlády

Nastal váš čas, moji milovaní synovia!

Vyjdite zo svojho úkrytu, moji milovaní synovia a choďte do všetkých strán osvetľovať zem jediným svetlom Krista. Nastal váš čas! Nebojte sa, ja som stále s vami. Ukážte sa všetkým ako mne zasvätení apoštoli týchto posledných časov. Kráčajte cestou pohŕdania svetom, sebou, cestou pokory, lásky a čistoty. Tak sa stanete dobrými Samaritánmi pre dnešnú tak veľmi trpiacu Cirkev.
Neustále milujte, nesúďte nikoho. Privádzajte všetkých do bezpečného útočiska môjho Nepoškvrneného Srdca. Zdvihnite oči od tejto temnej doby a nebojte sa, ak je dnes satan bez odporu vládcom sveta a pánom celého ľudstva. Skoro sa z jeho kráľovstva stane hromada trosiek a jeho moc bude zničená, alebo ja sama ho spútam reťazou a uzavriem ho jeho jazera večného ohňa a smrti, z ktorého už nebude môcť uniknúť.
A bude to Ježiš Kristus, Kráľ večnej slávy, ktorý bude vládnuť nad celým obnoveným svetom a umožní tak počiatok nových časov. (Don Gobbi 1992)

* * * * * * *

Plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska v Badíne

Badín, 29. 3. 2022 (TK KBS) 028 412 – Na 101. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. a 29. marca 2022 v Badíne, biskupi hovorili o dôsledkoch vojnového konfliktu na Ukrajine a o formách pomoci, ktoré Katolícka cirkev poskytuje utečencom, v prvom rade v blízkosti ukrajinských hraníc, následne na území celého Slovenska. Vzájomne sa informovali o existujúcich iniciatívach a uvažovali nad spôsobmi ďalšieho spoločného postupu.
Biskupi zhodnotili priebeh tretích Európskych katolíckych sociálnych dní, ktoré sa od 17. do 20. marca konali v Bratislave. Hovorili o príprave ďakovnej púte za návštevu Svätého Otca na Slovensku. Tá je naplánovaná na 30. apríla a 1. mája v Ríme. Biskupi si tiež vypočuli správy o činnosti komisií a rád KBS. Rokovali o normách pre ustanovovanie akolytov a lektorov, hovorili aj o novom vydaní liturgie obradu slávenia sviatosti manželstva.
Členovia Rady KBS pre mládež biskupov informovali o Národnom stretnutí mládeže T22, ktoré bude od 28. do 31. júla v Trenčíne, tiež o iniciatíve “Mladé srdce”, ktorá vychádza z prostredia katolíckeho Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko. Od predstaviteľov Rady KBS pre rodinu si biskupi vypočuli informácie o chystanom Roku rodiny.
Slovenská katolícka charita biskupom priniesla správy o projektoch pomoci pre Kubu, Blízky východ i pre Ukrajinu. S ohľadom na prijaté informácie a aktuálnu situáciu sa biskupi rozhodli napísať spoločné povzbudenie pre slovenských veriacich.

* * * * * * *

Kardinál Parolin: Pápež ide na Maltu s evanjeliom pokoja a prijatia

Vatikán, 1.4.2022 (RV) 028 411 – „Je potrebné spoločné angažovanie sa na záchranu ľudských životov,“ hovorí štátny sekretár Svätej stolice kardinál Parolin tesne pred pápežovou 36. apoštolskou cestou. V rozhovore pre vatikánske médiá vysvetľuje, že cesta sa zameria na ľudí v núdzi, na fenomén migrácie a na nádej, že všetky vojny, ako tá, ktorá sa vedie na Ukrajine, sa skončia.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2022-04/kardinal-parolin-papez-ide-na-maltu-evanjelium-pokoja-a-prijatia.html

Malta – súostrovie s bohatou históriou a živou Cirkvou

Vatikán, 31.3.2022 (RV) 028 410 – V sobotu 2. apríla, zavíta pápež František na dvojdňovú návštevu Maltskej republiky. Jeho 36. apoštolská cesta má ako motto citát zo Skutkov apoštolov opisujúci pobyt sv. Pavla na Malte: «Boli k nám neobyčajne ľudskí» (Sk 28,2). Táto krajina prijme pápežskú návštevu už po štvrtýkrát – sv. Ján Pavol II. sem zavítal v rokoch 1990 a 2001, Benedikt XVI. v roku 2010.

Viac na
https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2022-03/malta-suostrovie-s-bohatou-historiou-a-zivou-cirkvou.html

Arcibiskup Gądecki: Pápež sa dištancuje od „synodálnej cesty“

Rím, 28.3.2022 (kath.net) 028 409 – Pápež František sa dištancuje od nemeckej „synodálnej cesty“. Oznámil to arcibiskup Stanislav Gądecki, predseda Biskupskej konferencie Poľska v pondelok po 45-minútovej audiencii u pápeža Františka v tlačovom vyhlásení. Arcibiskup uviedol, že s pápežom hovoril o vojne Ruska proti Ukrajine a o opatreniach na pomoc utečencom z tejto krajiny. Pápeža informoval, že poľskí biskupi útok Ruskej federácie na nezávislú a demokratickú Ukrajinu jasne odsúdili. Poďakoval sa tiež Svätému Otcovi za zasvätenie celého sveta zvlášť Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Poľská biskupská konferencia potom oznámila, že Svätý Otec bol informovaný aj o ťažkostiach, ktoré všeobecnej Cirkvi spôsobuje – podľa slov pápeža – „tzv. nemecká synodálna cesta“ – a v stanovisku dodala:
„František sa od tejto iniciatívy dištancuje.“

Verný pastier navštívil miesto svojho prvého pôsobenia

Sebastian Rosen
Neuss, 30.3.2022 (kath.net) 028 408 – Kardinál Rainer Maria Woelki, kolínsky arcibiskup spontánne celebroval nedeľnú svätú omšu na nedeľu – laetare v mestečku St. Marien Neuss, kde bol kedysi kaplánom. Farár Andreas Süß, ktorý sa tiež len prekvapivo dozvedel o návšteve vzácneho hosťa, ho veľmi srdečne privítal. Ešte ani nedokončil uvítací príhovor, keď vypukol búrlivý niekoľkominútový potlesk veriacich v kostole.
Dojímavá bola zvlášť homília kardinála o milosrdnom otcovi, ktorý znova prijal strateného syna a usporiadal pre neho uvítaciu hostinu zmierenia.
Kardinál Woelki je v Neussi veľmi obľúbený, keďže veriaci ešte radi spomínajú na jeho charizmatickú, veľmi angažovanú a hlboko založenú prácu s mládežou, keď tam bol kaplánom. Niektorí mladí muži vtedy nasledovali jeho príklad a pohnutí jeho angažovanou pastoráciou a strhujúcou angažovanosťou si vyvolili kňazské povolanie. Kardinál Woelki udržiava dodnes aj mnohé osobné kontakty v Neussi. Ľudia si ho tam veľmi cenia.
Na záver svätej omše sa mnohí s ním osobne rozlúčili a pohovorili si s ním o jeho období kaplána, ktoré sa začalo pred 39 rokmi práve v Neussi.

Biskup Strickland tiež odmieta bludy niektorých prelátov

USA, 30.3.3022 (Christianitas) 028 407 – Texaský biskup Joseph Strickland sa vo svojom pravidelnom programe The Bishop Strickland Show pripojil ku kardinálom Pellovi a Müllerovi, ktorí tento mesiac verejne kritizovali bludné vyjadrenia kardinála Hollericha a nemeckých biskupov ohľadom cirkevného učenia o morálke, viere a sviatostiach. Biskup Strickland označil ich vyjadrenia za „ostentatívne a explicitné odmietnutie učenia katolíckej Cirkvi o sexuálnej etike“. Zároveň vyjadril plnú podporu kritikom týchto prelátov.

Viac na:

Kardinál Marx: „Homosexualita nie je hriech!“

Mníchov, 31.3.2022 (kath.net) 028 406 – Mníchovský kardinál Reinhard Marx sa po spornej svätej omši pre katolíkov LGBT v interview pre časopis „Stern“ postavil proti Katechizmu Katolíckej cirkvi a bránil svoj osobný postoj ku gejom a tvrdil:
„Homosexualita nie je nijaký hriech.“
Mníchovský arcibiskup sa tak postavil proti náuke Cirkvi, ktorá žitú homosexualitu považuje za hriech. Na základe Svätého písma, Cirkev vždy hlásala, že homosexualita je „veľmi závažná zvrátenosť“ a „homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 2357) A hovorí sa o tom aj v dokumente Kongregácie pre náuku viery ‚Persona humana’ 8.
„Tieto skutky sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať,“ uvádza Katechizmus.
Kardinál Marx potom táral v interview o nejakom „primáte lásky“ a o „idei inkluzívnej etiky“! A potom vyslovil takéto slová:
„Chcel by som náuku Cirkvi dostať ďalej. Katechizmus nie je vytesaný do kameňa. Nesmieme ani spochybňovať, čo je v %nom napísané.“
Tvrdí to kardinál, ktorý je hrdý na „dúhovú pastoráciu“ vo svojej arcidiecéze. Pastorácia mužov tam už teraz ponúka napríklad tematické víkendy pre homosexuálov, bisexuálov a „transmužov“.

Kardinál Reinhard Marx spochybňuje Cirkev

Komentár Joachim Heimerl

Viedeň-Mníchov, 28.3.2022 (kath.net) 028 405 – Keď som nedávno písal komentár o „dúhovom kardinálovi“, nepredpokladal som, že kardinál Reinhard Marx o osem dní po omši pre LGBT ešte pritvrdí a v protiklade s mnohými mojimi čitateľmi som – priznám sa – dúfal, že kardinál vďaka vnuknutiu zhora cúvne, alebo aspoň zmení smer. Keďže však u kardinála Marxa treba rátať so všetkým, mali by sme počítať aj s tým, že to bude ešte horšie. Vlastne škoda!
Keď kardinál Marx napríklad pred rokmi navštívil (dnes moslimskú) Chrámovú horu v Jeruzaleme, ochotne zložil z hrude biskupský kríž (aby vraj nepohoršil moslimov) postaral sa o celosvetové rozhorčenie! Odvtedy sa vlny rozbúrené okolo kardinála už neutíšili, ba naopak. Marx upadol do permanentného stupňovania slovami a činmi, priam vhodnými na otrasenie jadra všetkého katolíckeho.
Na nedávnom stretnutí s obeťami sexuálneho zneužívania spochybnil dokonca „celkový systém“ Cirkvi! Človek si kladie otázku: „Dá sa toto ešte vôbec prekonať?“
Už ten pojem „systém“ tu však u neho znova raz zjavuje obraz Cirkvi, ktorý s katolíckym chápaním Cirkvi Ježiša Krista už nemá veľa spoločného. Okrem toho Cirkev nemožno oddeliť od viery Cirkvi. Neexistuje nijaký vymeniteľný „systém“ a ani nijaké „vystriedanie“ viery. Inými slovami: Spochybnenie „celého systému“ implikuje spochybnenie Cirkvi a katolíckej viery ako takej!
Ako biskup však Marx nie je povolaný byť „reformátorom“ Cirkvi, ani byť „tribúnom ľudu“ či „synodálneho scestia“, ale je povolaný byť pastierom a strážcom jednoty. K tomu v žiadnom prípade nepatrí spochybňovanie Cirkvi. Už aj preto, že pre kardinála ide o zmysel „červenej línie“. Ak by však Marx túto líniu skutočne prekročil – čo ukáže čas – musel by spochybniť najprv seba a potom aj svoj úrad.
A naopak – veriaci ako aj kňazi, ktorí sú mu ako biskupovi zverení, majú právo na to, aby svoju pastiersku službu v rámci toho „systému“ verne konal. V zásade zostávajú kardinálovi dnes už iba dve možnosti: svoje výroky čo najrýchlejšie skorigovať, alebo sa vzdať úradu biskupa a dôstojnosti kardinála. Inak by bolo všetko iné jediným: úplne nevierohodným. No ja sa nevzdávam nádeje a čakám ako mnohí na zmenu kurzu kardinála.

Nová inštrukcia Kongregácie pre výchovu o „identite katolíckej školy“

Vatikán, 28.3.2022 (RV) 028 404 – Kongregácia pre katolícku výchovu, zložka Rímskej kúrie, ktorá má na starosti školy a univerzity, vydala inštrukciu s názvom „Identita katolíckej školy pre kultúru dialógu“. Ide o odpoveď Cirkvi na „potrebu jasnejšieho vedomia a dôslednosti ohľadom katolíckej identity cirkevných vzdelávacích inštitúcií na celom svete“.

Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2022-03/vysla-instrukcia-o-identite-katolickej-skoly.html

+ V Egypte zomrel kardinál Naguib, em. koptský patriarcha

Káhira, 29.3.2022 (RV) 028 403 – Do večnosti odišiel 87-ročný emeritný koptský patriarcha Alexandrie Antonios Naguib. Zomrel v pondelok 28. marca v nemocnici v Káhire. V kardinálskom zbore bol jediným z Egypta.
Antonios Naguib bol za kňaza vysvätený v roku 1960 a o 17 rokov neskôr sa stal biskupom koptskej diecézy Minya. Za koptského patriarchu Alexandrie bol zvolený v roku 2006. Pápež Benedikt XVI. ho kreoval za kardinála v roku 2010. Po smrti kardinála Naguiba má kardinálsky zbor 211 členov, z ktorých 119 je voličov pápeža.
Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2022-03/v-egypte-zomrel-kardinal-naguib-emeritny-koptsky-patriarcha.html

Prečo vatikánsky teológ odmieta spojenie zasvätenia s Fatimou?

Vatikán, 28.3.2022 (LifeSiteNews – Michal Haynes ) 028 402
V deň pápežovho zasvätenia Ruska predseda Pápežskej medzinárodnej mariánskej akadémie pokračoval vo vatikánskom postoji pokusov o oddelenie Fatimskej Panny Márie od modlitby zasvätenia 25. marca. Vyvolal tak otázky, prečo jeden z hlavných mariológov Cirkvi zľahčuje úlohu Panny Márie.
Pápež František sa 25. marca modlil „zverenie a zasvätenie Cirkvi a celého ľudstva, osobitne Ruska Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“. Bola to reakcia na prosbu ukrajinských biskupov, aby sa vykonalo zasvätenie, ako žiadala Fatimská Panna Mária. Hoci text zasvätenia nespomínal Fatimskú Pannu Máriu, ani bludy Ruska, pápež a biskupi sa modlili zasvätenie pred sochou Fatimskej Panny Márie jej Nepoškvrnenému Srdcu. Úmysel sa javil ako jasne orientovaný Fatimskou Pannou Máriou a pred jej sochou.
No iba niekoľko hodín pred zasvätením uverejnil Vatican News interview s pátrom Stefanom Cecchinom, OFM, predsedom Pápežskej medzinárodnej mariánskej akadémie (na obr.), ktorý sa veľmi usiloval úplne oddeliť toto zasvätenie od žiadosti Fatimskej Panny Márie a namiesto toho vyzdvihoval úlohu „synodality“.
Súčasťou požiadavky Fatimskej Panny Márie v r. 1917 a 1929 bolo, aby Rusko bolo zasvätené a aby pápež nariadil biskupom, aby sa k tomuto významnému aktu pridali. Avšak páter Cecchin ignoroval kľúčový aspekt za udalosťou 25. marca a vysvetľoval pápežovu prosbu, aby sa biskupi s ním spojili pri zasvätení Ruska a Ukrajiny, ako „koncepciu synodality“.
Na otázku prečo pápež pozval biskupov, aby sa k nemu pripojili, páter Cecchin vyhlásil:
„Zdá sa mi, že táto voľba sa spája s koncepciou synodality, v ktorej pápež František pokračuje a znovu ju pripomína. Pápež predstavuje Cirkev a zmysel pre jednotu – ale jednotu s Cirkvou a v Cirkvi, ktorú nazýva náš spoločný domov.“
Páter Cecchin dokonca vysvetlil Františkovu prosbu byť spojení v modlitbe, ako vzťahujúcu sa na jeho pápežovu encykliku o ľudskom bratstve Fratelli Tutti, keď povedal:
„Takže my sa nespasíme sami, ako nám pápež František pripomenul vo ‚Fratelli Tutti‘, ale vždy spoločne musíme prosiť Boha o spásu sveta. ‚Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi,‘ pripomína nám Evanjelium a pápež František zdôrazňuje, že na cestu spásy sveta sa musíme vydávať spoločne, nie sami. Preto musí byť v tomto čase celá Cirkev zjednotená ako vo veľkej synode, vo veľkom koncile, kde prosíme Boha o zasiahnutie.“
So zámerným vyhýbaním sa požiadavke z Fatimy rezonovalo v interview pátra Cecchina niečo, čo bolo markantné vo vatikánskej aj pápežovej reakcii na prosbu ukrajinských biskupov – a síce že zatiaľ čo pápež bol veľmi rád, že môže vykonať „zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“, vyhýbal sa zmienke o ich prosbe, „aby to bolo, ako Preblahoslavená Panna žiadala vo Fatime“!
To neznamená, že František neurobil zasvätenie so splnením potrebných podmienok, ako hovoria mnohí odborníci na Fatimu, aj keď niektorí nesúhlasia. Pápež to tiež vykonal pred sochou Fatimskej Panny Márie vo Vatikáne. Ale ide o pápežovo zvláštne vyhýbanie sa spojeniu, že je to požiadavka Fatimskej Panny Márie, ako to opakoval aj páter Cecchin. A dôležitosť pátra v mariologickej komunite netreba podceňovať. Páter Cecchin sa neustále usiloval odviesť pozornosť od požiadavky Panny Márie o zasvätenie Ruska a zľahčiť udalosť z 25. marca. Než by povedal, že František plní požiadavku z Fatimy, páter iba povedal:
„V najťažších chvíľach bolo vždy vzývané meno Panny Márie a týmto zasvätením pápež František jednoducho konal v kontinuite s náukou Cirkvi.“
Páter Cecchin spomenul, že sa chystá navštíviť vo Fatime konferenciu o zasvätení Portugalska Nepoškvrnenému počatiu v r. 1931. No pritom pokračoval v zľahčovaní dôležitosti spojenia s Fatimou. Dokonca dokázal zľahčiť aj návštevu pápežského almužníka kardinála Krajewského vo Fatime a jeho zasvätenie ako „jednoducho v súlade s portugalskou históriou“:
„Na zjavenia vo Fatime treba hľadieť v kontexte cesty, na ktorú sa Portugalsko vydalo. Fatima sa preto stáva vrcholom tejto manifestácie, ktorá sa potom rozšírila za hranice Portugalska a stala sa realitou platnou pre celý svet. Takže to nie je iba otázka zverenia Ruska a Ukrajiny Máriinmu Srdcu, ale zverenia všetkého, čo je nespravodlivosťou, čo je proti právam ľudskej osoby, čo je mafiánske. Všetky tieto reality chceme transformovať spoločne skrze Máriu, aby sme urobili svet lepším.“
Prečo Vatikán neochotne spájať Fatimskú Pannu Máriu s Ruskom?
Už celé desaťročia sa Vatikán úzkostlivo vyhýba zasväteniu Ruska tak, ako to naša Matka žiadala. Spája sa to s tajným Paktom z Metzu Vatikánu s Moskvou, ktorý uzavrel v r. 1962 kardinál Eugene Tisserant s ruským metropolitom Nikodinom o neodsúdení komunizmu. Vatikánsky štátny sekretár od októbra 1962 odsúhlasil neodsúdenie omylov Ruska a táto dohoda stále platí. Odborník na Fatimu Christopher o tom napísal:
„Táto politika, ktorá je stále aktuálna, je zásadne a preto priamo v protiklade so špecifickým odsúdením omylov Ruska Fatimskou Pannou Máriou.“
Výslovné menovanie Fatimy podstatne odporuje odsúdeniu omylov Ruska. V júni 2000 kardinál Tarcisio Bertone a kardinál Jozef Ratzinger napísali:
„Fatima je nepochybne najprorockejšou z moderných zjavení … zvlášť tá hrozná vízia pekla, zbožnosť a oddanosť Nepoškvrnenému Srdcu, druhá svetová vojna a nakoniec predpoveď nesmiernych škôd, ktoré by Rusko urobilo ľudstvu opustením kresťanskej viery a ponorením sa do komunistickej totality.“
A 25. marca Vatican News uverejnil aj interview s pravoslávnym kňazom Cyrilom Gorbunovom, generálnym vikárom Arcidiecézy Božej Matky v Moskve. Kňaz povedal:
„Tento akt zasvätenia je veľmi úzko spojený so súkromným zjavením Panny Márie vo Fatime a Ruská pravoslávna cirkev je oficiálne veľmi nedôverčivá voči tomuto fatimskému zjaveniu, najmä čo sa týka obrátenia Ruska!“
Vzťah medzi požadovaným zasvätením Ruska a omylmi Ruska a komunizmom je absolútny. Vykonať zasvätenie Ruska spôsobom požadovaným Fatimskou Pannou Máriou znamená uznať a odsúdiť omyly a bludy šíriace sa z Ruska.
Bolo by možné, že rímski mariológovia namiesto podpory zbožnosti k Panne Márii a výkladu relevantných aspektov teológie zľahčujú jej požiadavku a jej úlohu v Cirkvi, aby to „zladili“ s politikou Vatikánu a Moskvy?

* * * * * * *

Biskup Schneider ponúka modlitbu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Astana, 1.4.2022 (LifeSiteNews) 028 401 – Biskup Atanáz Schneider zostavil novú modlitbu – tento raz je to prosba, aby víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie prišlo čím skôr! V modlitbe pomocný biskup Diecézy Najsvätejšej Panny Márie v Astane v Kazachstane, žiali nad „mnohými ranami“ v Cirkvi spôsobenými herézami, ospravedlňovaním hriechov proti 6. prikázaniu, zosvetšťovaním svätého, svätokrádežami a vymazávaním katolíckej tradície v súčasnej liturgii. Biskup Schneider uvažuje aj o nedávnom zasvätení Ruska Františkom a prosí, aby pápež dostal milosť podporovať „zmierne sväté prijímanie v prvé soboty mesiaca“. Na záver vyjadruje hlbokú túžbu, aby sa urýchlilo splnenie prísľubov Fatimy, aby sa Rusko obrátilo, aby ľudstvo dostalo čas pokoja a aby sa Cirkvi dostala pravá autentická obnova.

Modlitba za urýchlenie víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Ó, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, Svätá Božia Matka a naša nežná Matka, zhliadni na úzkosti, v ktorých žije celé ľudstvo pre šíriaci sa materializmus, bezbožnosť a prenasledovanie katolíckej viery. V našich dňoch mystické Kristovo Telo krváca z toľkých rán spôsobených v Cirkvi nepotrestanými herézami, ospravedlňovaním hriechov proti 6. prikázaniu, hľadaním pozemského kráľovstva namiesto nebeského, príšernými svätokrádežami voči Najsvätejšej Eucharistii, najmä svätým prijímaním na ruku a protestantským stvárňovaním svätej omše.
Uprostred týchto skúšok sa zjavilo svetlo zasvätenia Ruska tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu pápežom v spojení s biskupmi sveta. Vo Fatime si žiadala zmiernu nápravu prvých sobôt v mesiaci. Pros svojho Božského Syna, nech udelí špeciálnu milosť pápežovi, aby podporil zmierne sväté prijímanie v prvé soboty mesiaca.
Nech všemohúci Boh urýchli čas, kedy sa Rusko obráti do katolíckej jednoty, ľudstvo dostane čas pokoja a Cirkvi sa dostane autentická obnova čistoty katolíckej viery, dôstojného slávenia svätej omše a svätosti kresťanského života.
Ó, sprostredkovateľka všetkých milostí, Kráľovná posvätného ruženca a naša milá Matka, obráť k nám svoje milosrdné oči a láskavo vypočuj túto našu dôveryplnú modlitbu. Amen.“

Kyjevský veľvyslanec vo Vatikáne: Vojna ohrozuje náboženstvá

Vatikán / Rím 31.3.2022 (kath.net/KAP) 028 400 – Ukrajinský veľvyslanec pri Svätom stolci, Andrij Juraš, zdôraznil úlohu náboženstiev vo vojne na Ukrajine. V utorok v diskusii na Pápežskom inštitúte pre orientalistiku povedal: :
„Nie je to iba vojna medzi dvomi krajinami, ide aj o prežitie rôznych náboženských skupín. Ide o to, aby sa každý mohol slobodne rozhodnúť pre náboženské presvedčenie a svoju vieru slobodne žiť. Pravoslávna cirkev na Ukrajine prešla dlhú a ťažkú cestu k nezávislosti,“
K pravosláviu sa hlási 70 percent zo 45 miliónov Ukrajincov a patria do dvoch cirkví – Ukrajinskej cirkvi Moskovského patriarchátu a samostatnej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi – tá existuje tri roky. Od Moskvy sa však už odlúčilo 100 pravoslávnych farností Moskovského patriarchátu a prešli do Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Zrejme tak urobia aj ďalšie ako informovali nedávno noviny „The Kyiv Independent“.
Každý desiaty Ukrajinec sa hlási ku Gréckokatolíckej cirkvi. Tá je podľa veľvyslanca podstatnou súčasťou jeho vlasti. V súčasnosti je veľmi aktívna, stará sa o civilistov aj o vojakov. Teraz sa ničia kostoly všetkých cirkví a aj kňazi prichádzajú o život.
Kyjevský arcibiskup: Útočí sa na Božie domy
Cez video pripojený kyjevský arcibiskup Svjatoslav Ševčuk so slzami hovoril o vojne v jeho vlasti:
„Cielene sa útočí na Božie domy, na miesta, kde ľudia hľadajú útočisko! Usmrtených civilistov jednoducho hodia na ulicu. V Mariupole vybrali ruskí vojaci obrovské sumy, aby ľudí pustili z mesta celkom bez humanitárneho koridoru. Oni nás kazia!“
Vedúca Charitasu Tatiana Stavnychy informovala:
„Ľudia na úteku sú stále slabší a zraniteľnejší. Umožniť útek toľkých ľudí je možné iba spoločným nasadením nespočetných dobrovoľníkov. Mnohé obce spontánne pripravili humanitárnu pomoc a prijímajú utečencov. To má neoceniteľnú hodnotu.“
Na diskusii sa zúčastnil aj prefekt Dikastéria pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri a kardinál Michael Czerny. Ten povedal, že na neho urobila veľký dojem ochota pomáhať, ako aj pokojná spolupráca náboženských skupín. Na Ukrajine je veľký duch spoločenstva, ako dodal.

USA: Tradičná katolícka univerzita má podporovať ‘LGBTQ + pride’

Washington, D.C. 31.3.2022 (LifeSiteNews) 028 399 – Katolícka univerzita Ameriky (CUA) si menovala nového prezidenta, ktorý nedávno vyhlásil „mesiac LGBT a pride“ na univerzite v štáte Illinois, kde pôsobí a povzbudzoval tam študentov pridať sa k pochodom „pride“. Nový prezident Peter K. Kilpatrick (65) sa ujme úradu v júli. Chemický inžinier Kilpatrick strávil vaše 40 rokov na sekulárnych inštitútoch ako akadémia vied. Kilpatrick je konvertita na katolícku vieru a svoju úlohu na univerzite opisuje ako „prinášanie viery a rozumu v službe ľudskej osobe a ľudskej dôstojnosti“. …
Jeho „posolstvo“ sa spája s vyhlásením amerického prezidenta Joe Bidena a Bieleho domu z júna 2021 o slávení júna ako „mesiaca Pride lesieb, gejov, bisexuálov a transrodových osôb“. Joe Biden presadzoval zákon o rovnosti, o ktorom Biskupská konferencia USA varovala, že uzákoní ideológiu LGBT a potrat ako „práva“ a bude požadovať od lekárov výkon potratov a zmenu pohlaví.
Katolícka univerzita vo Washingtone bola založená v r. 1887, je jedinou založenou americkými biskupmi a je jednou z 20 amerických univerzít, ktoré Spoločnosť kardinála Newmana uznala ako „autenticky katolícke“. No v ostatných rokoch čelí rastúcemu tlaku, aby sa dištancovala od fundamentálnej sexuálnej etiky. …
Kilpatrick: „Nemôžeme popierať katolícku náuku, či vzďaľovať sa od nej. Homosexuálom však dlžíme našu lásku, náklonnosť,a musíme si ich ctiť a viesť s nimi dialóg, aby sme pochopili ich nádeje a obavy aj to, ako im môžeme pomáhať. Takže sa teším na stretnutia a gejmi a lesbami medzi študentami a na dialóg, aby som vedel, ako univerzite pomôcť pokročiť na ceste.“

„Reformujúci trpaslíci“ skupiny „Wir sind Kirche“ opäť broja

Tento raz sa pustili do kardinála Müllera!

Glosa: Roland Noé
Bonn, 28.3.2022 (kath.net) 028 398 – A už znova sú v pohybe – a nie sú to siedmi trpaslíci! Nie, tí sú rozhodne sympatickí v rozprávke bratov Grimmových. Na bojový chodník sa vydalo „sedem jedovatých trpaslíkov“ skupiniek „My sme cirkev/Mária 2.0″, ktoré nám chce nemecká Katolícka spravodajská agentúra KNA a aj kolínske „Dómske rádio“ predať ako „katolícke skupiny“.
Títo nemeckí trpaslíci sa tento raz pustili do kardinála Gerharda Müllera. Len tak do vetra tvrdia, že kardinál Müller šíril „sporné výpovede“ o pandémii. Hovoria o „sprisahaneckých mýtoch“ a „antisemitizme“ a už majú po ruke plný nemecký pohár s jedom, aby ním mohli neobľúbeného kardinála „zlikvidovať“.
Táto agentúrou KNA nafúknutá skupinka by úplne vážne chcela, aby sa kardinál Müller už nenachádzal medzi voličmi pápeža! K tomu pripravila list s neuveriteľnými 500 podpismi a poslala ho na nemeckú nunciatúru! Z dobre informovaného zdroja sa dozvedáme, že tento list tam vyvolal záchvat smiechu …
Ale naspäť k trpaslíkom. V spolupráci so spomenutou „katolíckou agentúrou“ boli títo „nemeckí trpaslíci“ už vždy svetovými majstrami, keď išlo o vyradenie verných katolíkov z prevádzky a v ich zahnaní do kúta. No tento raz by sme si nemali robiť nijaké starosti kvôli hlúpym trpaslíkom. Veď pápež František nedávno napísal: „Kardinál Müller je majster katolíckej náuky.“
Takže hra sa skončila vážení jedovatí trpaslíci z Nemecka. 😉

Taliansko: Kontemplatívny kláštor má byť zatvorený!

Perugia, 28.3.2022 (kath.net/mk) 028 397 – Vyše 500-ročný benediktínsky kláštor v Santa Caterina/Perugia musí zatvoriť svoje brány, pretože mníšky sa nechcú dať zaočkovať proti korone. Predstavená matka Caterina, v interview pre online blog „La nuova bussola“ povedala:
„Z neznámeho dôvodu nariadená apoštolská vizitácia dospela k záveru, že vedeniu kláštora z hospodárskeho, duchovného a liturgického hľadiska nemožno nič vyčítať, iba správanie predstavenej je neprimerané!“ A vizitátorka uviedla ako dôvod: „Mníšky nie sú zaočkované – predstavená neurobila očkovanie povinným.“
V súčasnosti žije v kláštore päť mníšok. Budovu si získali v rokoch 1860 až 1940 ťažkou prácou. Malý počet mníšok nie je pre matku Caterinu dôvodom na zrušenie kláštora, zvyčajne sa v takom prípade pričleňujú k inému kláštoru. Všetky mníšky si boli od začiatku isté, že sa nechcú dať zaočkovať. Toto ich rozhodnutie sa stále spochybňovalo a vyvíjal sa na nich stále väčší tlak. Pred vstupom do kláštora pracovala predstavená vo vedeckom výskume a preto si svoje rozhodnutie nenútiť mníšky k očkovaniu dobre uvážila. Ako kontemplatívne spoločenstvo nemajú kontakt so svetom až na svätú omšu v kostole a aj vtedy tam sú mníšky v oddelenom priestore. Matka Caterina dúfa, že po odsťahovaní mníšok zostane aspoň budova miestom modlitby.

Biskup Schneider: V Cirkvi dnes panuje obdobie liturgického exilu

Viac na:

Peru: Komunistická infiltrácia? Prípad arcibiskupa Limy

Prof. Carlos A. Casanova Guerra, PhDr. Venezuela, filozof z Univerzity de Navarra a právnik z Katolíckej univerzity Andrés Bello.

Lima, 25.3.2022 (The New American) 028 396 – V známom prejave na Svetovom sumite o ženách v r. 2015 Hillary Clintonová povedala:
„Práva na reprodukčné zdravie (teda na potrat, sterilizáciu a antikoncepciu) hradené zdravotným poistením zamestnávateľa sa musia uviesť do praxe a nemôžu zostať len na papieri. treba presadzovať zákony zdrojmi a politickou vôľou. Hlboko zakorenené kultúrne zákony, náboženské presvedčenia a štruktúry musia byť zmenené.“
Človek by sa divil, či tým myslela to, že cirkvi by mali byť infiltrované, aby sa ich „viera“ a „kultúrne zákony“ prispôsobili jej názorom na ľudské práva? Môžeme to nechať otvorené a upriamiť pozornosť na prípad, ktorý sa naozaj stal. Je to prípad súčasného katolíckeho arcibiskupa v Lime.
Katolícka cirkev bola hlavnou duchovnou autoritou západného kresťanstva do reformácie. Duchovne riadila mysle ľudí. V španielskej Amerike to bolo do nezávislosti, hoci na španielskom polostrove sa situácia zmenila už skôr – od vlády Karola III. Od tejto zmeny vládnuce inštitúcie boli väčšinou slobodomurárske lóže rozdelené na konzervatívne a liberálne krídlo. Obe viedli vojnu proti Cirkvi – prvé miernejšie, ale veľmi účinne napr. vyhostením reholí a ich vylúčením z výchovy mládeže. Lóže sa pokúšali dekatolizovať španielsku Ameriku zavádzaním protestantizmu, šírením pozitivistickej filozofie na univerzitách, oživovaním pohanských kultov, uvoľňovaním morálky a vyhostením reholí. No v 20. storočí sa prijímala oveľa ničivejšia stratégia s oveľa hroznejším nepriateľom – komunistami, ktorí používali systematickú infiltráciu, aby „zničili Cirkvi zvnútra“ podľa slov Taylora Marshalla.
Napriek starej vojne vedenej lóžami si Cirkev do 20. storočia zachovala srdcia väčšiny ľudí a tak bola silou, ktorá zabránila najradikálnejším revolúciám a najradikálnejším dôsledkom revolúcií udržiavaním klasických a scholastických tradícií v mysliach ľudí. Preto komunisti pochopili, že najúčinnejší spôsob bude infiltrácia do Cirkvi. Preskúmajme si taký prípad.
Bude to zaujímať nielen katolíkov, ale aj ľudí dobrej vôle, lebo komunisti používajú tieto taktiky proti každej inštitúcii, ktorá prekáža ich plánom, vrátane v USA. Náš príbeh ilustruje univerzálne duchovné násilie, ktorému marxistická ideológia všade podrobuje masy ľudí. Masy sú zrádzané rozhodnutiami ich politikov a duchovných vodcov. Ich mysle sú zatemňované a balamutené práve tými, ktorí by ich mali osvietiť.
V januári 2019, kardinál Juan Luis Cipriani rezignoval ako arcibiskup Limy vo veku 75 rokov. Na jeho miesto bol menovaný za arcibiskupa kňaz Carlos Castillo Mattasoglio. Veriaci Limy boli užasnutí. Prečo?
Mons. Cipriani bol arcibiskupom v Ayacucho, keď vo vojne s teroristami Sendero Luminoso (‚Žiarivá cesta‘ maoistických komunistov) bolo zabitých 35 000 nevinných ľudí. Arcibiskup úspešne a hrdinsky zachoval pravú vieru a náuku o univerzálnej láske proti prívržencom falošnej viery a falošnej nádeje v pozemský raj – maoistickým komunistom, rozsievačom nenávisti a násilia. Od r. 1970 bol Carlos Castillo prvým študentom katolíckych škôl a neskôr sociológie na Univerzite sv, Marka v Lime a člen Národnej únie katolíckych študentov. No podľa vatikánskeho rozhlasu bol aj členom Revolučnej komunistickej strany a mal spojenie s teroristami „Sendero Luminoso“. …
Neskôr začali komunisti v Peru vydávať magazín Marxisticko-leninský kriticizmus. Ich vodcom sa stal Manuel Dammert Egoaguirre. V r. 1974 založili Revolučnú komunistickú stranu [Partido Comunista Revolucionario] (PCR). Dammert a mnohí ľavičiari vychádzali z radikálnych katolíckych skúseností a Dammert sám bol synovcom biskupa z Cajamarcy, Juana Luisa Dammerta Bellida. Takže táto „katolícka mládež“ bola aj v komunistickej strane.
Zakladateľ „Sendero Luminoso“ Abimael Guzmán rozšíril svoj vplyv aj na Univerzitu sv. Marka v r. 1973, keď tam bol študentom Castillo Mattasoglio. Stal sa členom Únie katolíckych študentov, kde stretol Gustava Gutiérreza a natrvalo sa s ním spriatelil ako napísali noviny v Peru La República.
Gustavo Gutiérrez mal podľa Kongregácie pre náuku viery opraviť svoju náuku odsúdením marxistickej teológie oslobodenia. Ale to nie je pravda. Keď čítame knihu Teológia oslobodenia z r. 1972 a porovnáme ju s vydaním z r. 1990 – nie je v nej vôbec nijaká podstatná zmena. A v r. 2006 a 2008 Gutiérrez vyhlásil, že neľutuje ani slovo z prvého vydania knihy! Gutiérrez tvrdí, že Cirkev musí používaná na iné účely a marxisti by sa mali stať duchovnými, aby dosiahli toto:
„V minulosti Cirkev využívala svet na svoje účely. Dnes mnohí kresťania aj nekresťania sa pýtajú, či by mali napr. používať váhu Cirkvi na zrýchlenie procesu transformácie sociálnych štruktúr.“
A Gutiérrez cituje iného kňaza:
„Naším zásadným cieľom nie je ukončiť svoju situáciu ako kňazov, ale kňazským spôsobom sa zapojiť do revolučného procesu Latinskej Ameriky. … Aj keď nám naše činy a slová prinášajú trenice a podozrievania z ‚oficiálnej‘ Cirkvi, naším cieľom nie je javiť sa ako marginalizovaní, lebo to by znížilo účinky nášho konania. Myslíme si, že Cirkev má nesmiernu moc formovať svedomie ľudí. … Myslíme si, že mnohé sociologické a historické dôvody spôsobujú, že my Juhoameričania cítime klerikálny stav odlišne od kňazov, ktorí opúšťajú kňazstvo.“
Možno toto osvetlí cirkevnú kariéru Castilla, ktorý sa opakovane dostával do sporov s arcibiskupom Juanom Luisom Ciprianim a spôsobil škandál neposlušnosťou. V r. 2013 mu odobrali povolenie učiť teológiu pre útoky na hierarchiu. No Castillo odmietol pastoráciu prikázanú arcibiskupom namiesto prednášania. Učil v kurzoch, ktoré nepotrebovali cirkevné povolenie a keď sa Pápežská katolícka univerzita v Peru dostala po zásahu Vatikánu do konfliktu s arcibiskupom Ciprianim, Castillo loboval, aby Vatikán odvolal rozhodnutie uprieť univerzite katolícku identitu.
V súčasnosti je cirkev Peru podľa správ vedená tromi prelátmi s inklináciou k marxizmu – sú to:
„Mons. Miguel Cabrejos, predseda Biskupskej konferencie Peru, arcibiskup Trujilla, Mons. Pedro Barreto, kardinál a arcibiskup v Huancayo, ako aj Mons. Carlos Castillo, arcibiskup Limy.
Celú túto revolúciu navrhol páter Carlos Cardó Franco, S.J.
Arcibiskup Castillo:
1. naliehal na prijatí výsledkov prezidentských volieb, ktoré priniesli moc tvrdým marxistom. 2. Akonáhle sa stal arcibiskupom Castillo v r. 2019 ukončil pochody za život! 3. Podporoval menovanie hovorkyne cirkvi – prívrženkyne ideológie gender. 4. Castillo tiež podporuje pohanské kulty v katolíckych chrámoch! Možno ho vidieť aj spievať hymnus pačamame. 5. No najtrúfalejšia proti viere bola jeho homília 19. decembra 2021, kde vyhlásil:
„Ježiš nezomrel ako obeta za hriechy ľudí, ani ako kňaz, ale bol zavraždený ako laik a člen ‚ľudu‘.“
Tieto výpovede sa presne hodia k marxistickému zvráteniu kresťanskej eschatológie. … Podľa marxizmu „spása“ je pre tento svet a kráľovstvo, ktoré bude ustanovené po revolúcii, je z tohto sveta! … Castillo v homílii vyhlásil:
„Ježiša nemožno podľa marxizmu pokladať za kňaza, ale za laika v opozícii proti kňazom tej doby.“
Castillo má tiež plán odstrániť kňazov z farností a nahradiť ich laikmi! Ak Kristus nie je kňazom, načo potrebuje ľud tzv. kňazov, ktorých imaginárnou prácou je sláviť omšu, ako predpokladanú aktualizáciu obety na kríži, ak to podľa Castilla nie je nijaká obeta? …

Jezuita Spadaro kritizuje pápežove citáty v prejave Bidena

Turín, 27.03.2022 (KAP) 028 395 – Dôverník pápeža varuje pred rastúcim zneužívaním náboženstva na politické účely.
„Rétorické štylistické prostriedky sú legitímne, ale viera ako nástroj na oprávnenie politiky nie,“ povedal jezuita Antonio Spadaro SJ vydavateľ jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica pre taliansky denník „La Stampa“ z nedele. Reagoval tak na výpoveď amerického prezidenta Joe Bidena. V prejave vo Varšave citoval Joe Biden na začiatku ako aj na konci slová pápeža Jána Pavla II. „Nebojte sa.“ V tomto prejave žiadal okrem iného aj zmenu režimu v Moskve, čo však Washington okamžite odvolal.
Páter Spadaro kritizoval použitie slov Jána Pavla II., lebo Biden ani nepripojil ďalšiu vetu pápeža: „Otvorte, ba rozovrite dokorán brány pre Krista!“
„Náboženské príhovory sa nesmú meniť na politické. Taká rétorika nie je kresťanská. Politika nemá zneužívať slová z oblasti náboženstva na vlastné ciele,“ uviedol páter Spadaro.
Americký prezident Biden bol dva dni v Poľsku a stretol sa tam s ukrajinskými utečencami, americkými vojakmi a s politikmi. V záverečnom prejave v sobotu odsúdil vojnu, zdôraznil súdržnosť NATO a ostro napadol ruského prezidenta Putina: „Tento muž tam nesmie zostať.“ Biely dom sa potom usiloval vysvetliť, že USA neusilujú o zmenu moci v Rusku.

Ukrajina: Rusi poškodili už takmer 60 kostolov a budov cirkví

Kyjev, 26.03.2022 (KAP/KNA) 028 394 – Na Ukrajine zaútočila ruská armáda od začiatku vojny na najmenej 59 kostolov a cirkevných budov a poškodila ich. Podľa údajov Úradu pre etnické záležitosti a slobodu svedomia ide predovšetkým o pravoslávne kostoly, ale aj o katolícke a protestantské kostoly, synagógy a mešity. Poškodené budovy sú v regiónoch Kyjeva, Donecka, Šytomyru, Záporožia, Luhanska, Sumy, Charkova a Černohovu. Nedávno sa zrútil aj strop pravoslávneho kostola na pozemku kliniky vo východoukrajinskom veľkomeste Sjevjerodoneck.
„Zatiaľ čo propaganda Kremľa výpoveďami o ‚ochrane pravoslávnej viery‘ cynicky zakrýva agresívne úroky ruskej armády, ničia sa pravoslávne chrámy a iné cirkevné budovy,“ uvádza úrad na webovej stránke.
Podľa údajov úradu bolo už poškodených 42 sakrálnych budov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu, aj päť Božích domov samostatnej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine, päť protestantských kostolov, tri mešity, tri synagógy a aj rímskokatolícke biskupské sídlo v Charkove.

Prečo možno Pannu Máriu nazývať ‘nebeská zem’

Edinburgh, 25.3.2022 (LifeSiteNews – Dorothy Cummings McLean) 028 393
Niektorí anglicky hovoriaci katolíci boli prekvapení, keď si všimli v modlitbe zasvätenia Ruska titul Panny Márie, ktorý sa nijako nepodobal na „Kráľovnú nebies“. Je to tajomný titul – aby sme boli presní je to metafora – „nebeská zem“ alebo „terra del cielo“ v taliančine – v jazyku, v ktorom pápež František zasvätil Rusko. „Terra del cielo“ znamená doslovne „zem nebies“ , čo bol určite nový obraz. Mária je zem nebies? Krajina nebies? Čo to znamená?
No tento titul „nebeská zem“ je v úvodzovkách na rozdiel od Hviezda morská a Archa zmluvy. To bolo pre mňa výzvou zistiť, kto prvý nazval Pannu Máriu „zemou nebies“ a prečo tak urobil.
Našla som dva zaujímavé zdroje – prvým bol obľúbený záznam talianskeho chóru s mariánskym hymnusom „Mária, Zem nebies“. Podtitulok uvádza, že táto melódia je srbského pôvodu. Preklad textu piesne znie:
„Svätá Mária, Matka Pána, tvoja viera nás vedie. Obráť svoj pohľad na svoje deti. Zem nebies, cesta je dlhá a noc sa na nás padá. Prihováraj sa za nás u Krista, zem nebies.
Keď sa pozrieme na zdroj tejto lyriky, nájdeme úvahu z r. 2005 v novinách L‘Avvenire od kardinála Gianfranca Ravasiho, ktorý je predsedom Pápežskej rady pre kultúru od r. 2007. Úvaha sa začína textom piesne „Mária, zem nebies.“
V r. 2005, Ravasi ešte nebol ani biskupom, no bol už prefektom Ambroziánskej knižnice vedeckých pokladov v Miláne. Teda uznávaný vedec, klasicista, expert na Starý zákon a v mladosti aj archeológ. On uvádza o „zemi nebies“ nasledovné:
„V Jeruzaleme pútnici navštevujú jediný gotický chrám, ktorý zostal neporušený – Baziliku sv. Anny – postavenú na mieste, kde podľa tradície stál dom sv. Joachima a sv. Anny, rodičov Panny Márie. Tento chrám stojí na mieste byzantského kostola zasväteného 8. septembra v neznámom roku. Teda v deň narodenia Panny Márie – sviatku veľmi uctievaného vo východnej Cirkvi. V západnej Cirkvi ho zaviedol v r. 701. pápež sýrskeho pôvodu Sergio I.
A tak sa vraciame k byzantsko-slovanskej mariánskej hymne ako návrhu modlitby pre všetkých kresťanov venovanej Matke Pána. … V nej je sugestívna definícia Panny Márie ako „zeme nebies“. Ona je v skutočnosti úrodným poľom stvorenia, na ktoré zostupuje Boh priamym a explicitným spôsobom … Ona je plodným životom ponúknutým ľudstvu, aby sa mohlo uskutočniť vtelenie Slova v našej histórii.
Takto výraz „zem nebies“ je pravoslávny a slovanský – čo v kontexte zasvätenia väčšiny Rusov pravoslávneho Ruska a väčšiny na pravoslávnej Ukrajine – vyzerá ako výraz slovanskej východnej zbožnosti. A tiež to poukazuje na zázračné počatie Pána v živote Panny Márie. Metaforicky vyjadrené ona bola roľou vyvolenou nebesiami, zemou, na ktorej vyrástol náš Pán.
Aj páter John Zuhldorf autor blogu „Čo modlitba skutočne hovorí“ poukázal na spomínaný hymnus. A istá znalkyňa byzantských hymnusov uverejnila mnohé príklady byzantských hymnusov, kde sa Preblahoslavená Panna Mária opisuje ako „neosiate pole“, „neosiata zem“ a „nezorané pole“. Jeden zvlášť krásny hymnus hovorí: „Z teba, nezorané pole, vyrástol Boží klas obilia.“
Viem, že niektorí si robia starosti preto, že František použil výraz „nebeská zem“. Avšak sv. Ignác Loyolský učil, že keď sme zmätení tým, čo niekto hovorí, musíme si to vyložiť čo najšľachetnejšie. A nielen najšľachetnejší, ale aj najkorektnejší je výklad, že pápež František chcel vložiť do zasvätenia poukaz na Pannu Máriu, ktorý ukazuje na počatie nášho Pána v jej živote aj na slovanské kresťanstvo. On alebo nejaký jeho poradca poznal hymnus „Maria, Terra del Cielo“ a vložil ho do modlitby.
Panna Mária má veľa titulov. Nie je to možno náš obľúbený, ale je
autentický a môže sa dnes dotknúť sŕdc Rusov aj Ukrajincov.

Tajomstvo pokoja na Ukrajine spočíva vo výzve Fatimskej Panny Márie

Bob Marshall

USA, 28.3.2022 (Catholic Culture) 028 392 – Dohoda o neutralite Rakúska z r. 1955 by mohla byť nádejou na riešenie situácie na Ukrajine. … Z archívov štátneho departmentu USA:
„Štátna dohoda o Rakúsku podpísaná ZSSR a USA dekádu po Parížskej mierovej dohode v r. 1947 poznačila jediné stiahnutie sa ZSSR z okupovaného územia … A nový nezávislý národ si udržal neutralitu do konca studenej vojny.“
A to sa stalo, hoci prezident Eisenhower bol zo zásady proti neutralite! … Minister zahraničia Molotov ešte pred smrťou ľutoval, že sa Rusi stiahli z Rakúska.
Prečo sa sovieti stiahli? Riešením je modlitba
Historik Seigfreid Beer o tom prečo sa sovieti stiahli z Rakúska na jar 1955 hovorí, že bolo viac ako 260 mierových konferencií v úsilí zbaviť Rusov moci, no nič sa nezmenilo. Pri povstaní v Maďarsku v r. 1956 Rusi zabili tisíce ľudí a štvrť milióna Maďarov ušlo. Ako sa to Rakúsku podarilo a ozbrojeným Maďarom nie? Zakladatelia Ameriky sa zasa modlili o Božiu prozreteľnosť pri jej zakladaní a ich slová modlitby sú aj vo Vyhlásení o nezávislosti: „Pevne sa spoliehame na Božiu prozreteľnosť!“
Starý zákon prezentuje stránku po stránke vstup Boha do histórie na prosebné modlitby jeho ľudu. Páter Raymond J. De Souza uvádza:
„Pápež Ján Pavol II. čítal históriu prozreteľnostným spôsobom od nepravdepodobného prežitia Čenstochovej počas invázie Švédov v r. 1655 až po ‘zázrak Vistuly’ v r. 1920, keď nové nezávislé Poľsko porazilo červenú armádu. A veril aj v ochranu Fatimskej Panny Márie pri jeho atentáte.“
V r. 1955 rakúsky františkánsky kňaz Petrus Pavlicek bol presvedčený: „Pokoj je Boží dar a nie práca politikov!“ A od r. 1947 začal viesť „Ružencovú výpravu“ na oslobodenie Rakúska od sovietskej armády po vojne. …
Páter Pavlicek sa narodil v r. 1902, za kňaza bol vysvätený v decembri 1941. Do nemeckej armády ho povolali 13. mája 1942 na sviatok zjavenia Panny Márie vo Fatime. Na sviatok Ružencovej Panny Márie 7. októbra 1942 bol poslaný na západný front ako zdravotník. Američania ho zajali 15. augusta 1944 na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. A v zajatí sa dozvedel o Fatimskom posolstve.
Na sviatok Karmelskej Panny Márie 16. Júla 1945, bol prepustený a putoval do Mariazellu poďakovať sa Márii za ochranu a zistiť Božiu vôľu. Na Obetovanie Pána 2. februára 1946 prosil Máriu o pomoc pre svoju vlasť okupovanú štyrmi mocnosťami. A tu zrazu počul odpoveď Božej Matky:
„Urob, čo ti poviem a nastane pokoj.“
Vo februári 1947 preto založil Ružencovú zmiernu výpravu za pokoj vo svete (RSK) a za jej členov získal aj vedúcich politikov.
Páter Peter viedol toto hnutie až do smrti v r. 1982. Dostalo sa mu veľa pôct a na jeho rakve je nápis: Rakúsko ďakuje, otec Peter. Viedenská arcidiecéza podala petíciu ako podnet na jeho svätorečenie do Ríma v r. 2021.
Tak ako na západe aj ruskí pravoslávni kresťania majú dlhú históriu oddanosti Preblahoslavenej Panne Márii a veľa ikôn. Známa ikona Kazanskej Panny Márie zobrazuje Máriu s Ježiškom. Je to patrónka Kazane a je známa ako svätá Ochrankyňa Ruska. Ruskí veriaci veria, že odmietnutie Máriinej pomoci vytvára problémy pre krajiny a ruskí sedliaci pripisujú vznik komunizmu strate úcty a obrazu ich nebeskej ochrankyne. …
Biskup Fultom Sheen napísal:
„V teológii Rusi predtým, ako ich zachvátilo studené srdce anti-boha … neustále predpovedali, že ak by svet odmietol nášho Pána, ako sa to robí dnes, v tej temnej noci povstane svetlo jeho Matky, aby ožiarilo temnotu a viedlo sveto k pokoju. …
Nádherné zjavenia našej Preblahoslavenej Matky vo Fatime od apríla do októbra 1917 boli ďalším dôkazom ruskej tézy…
Ak modlitba ruženca zabrala v r. 1955 a oslobodila Rakúsko, tak sa aj dnes musíme takto modliť za Ukrajinu. …
V 50. rokoch sa aj americkí katolíci zúčastňovali obrovských ružencových stretnutí vo Washingtone – až do 15 000 ľudí – aby sa modlili za pokoj aj oslávili 100. výročie Ineffabilis Deus, keď sa definovalo Nepoškvrnené počatie ako náuka Cirkvi.
Modlitbu viedol washingtonský arcibiskup Patrick O’Boyle a biskup Fulton Sheen mal homíliu o Márii ako univerzálnej Matke. Počas občianskej vojny sa Abraháma Lincolna pýtali, či je Boh po jeho boku a on odpovedal:
„Pane, mojou starosťou nie je, či je Boh na našej strane … mojou najväčšou starosťou je, aby sme my boli na Božej strane, pretože Boh má vždy pravdu!“ …
A Benjamin Franklin raz vyhlásil:
„Nikdy nie je dobrá vojna alebo zlý mier. No oveľa dôležitejšie je, aby kresťania vzývali krásu, ktorú nám dal Kristus: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi, (Mt 5.9).
Takže neustávajme v modlitbe za pokoj. Keď boli Ježišovi učeníci zmätení, lebo nedokázali vyhnať diabla, Ježiš im povedal: „Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom,“. (Mt 17, 21).

Exorcista: Sme na začiatku konca satanovej vlády

Matej Gavlák Christianitas, 3.12.2021

Ak by som si mal vybrať obľúbeného teológa, ktorého považujem za špičku, určite by to bol kňaz Chad Ripperger, ktorého sledujem už niekoľko rokov. Je zároveň exorcista a na youtube kanáli U. S. Grace Force poskytol zaujímavý rozhovor.
Sme „odpojení od reality“?

Otec Ripperger je tomista – čo znamená, že sa dobre vyzná v učení sv. Tomáša Akvinského – a hovorí, že ľudia uvažujú čoraz iracionálnejšie. Aj komentáre pod jeho videami, či na sociálnych sieťach svedčia o tom, že „ľudia sú odpojení od reality a katolíckeho učenia“. Kňaz vyjadruje poľutovanie nad devastáciou rodín. Zatemnenie ľudských myslí v úplne elementárnych veciach dáva do súvislosti s démonickým vplyvom – ľudia žijú celoživotne v stave smrteľného hriechu, čím sa dostávajú pod vplyv démonických duchov –, a to sa neraz prejavuje ich bizarným zmýšľaním.
Ako démonickú vníma exorcista aj všadeprítomnú paniku, pretože podľa neho démonické bytosti operujú neustále v takomto „panickom móde“. Súčasný stav v spoločnosti prirovnáva k mužovi, ktorý týra svoju ženu: neustále ju z niečoho obviňuje – pravdivo aj nepravdivo – a snaží sa v nej vyvolať výčitky svedomia. Osoba, ktorá si neustále niečo vyčíta, je potom ľahko manipulovateľná. Podobnú psychológiu vníma aj za kampaňou očierňujúcou ľudí z „nezodpovednosti“, „antivaxerstva“, „ohrozovania druhých“, ale aj za nespravodlivým obviňovaním tradične zmýšľajúcich katolíkov z „neposlušnosti“.
Satanova vláda je pred koncom

Následne otec Ripperger rozpráva o jednom vskutku netypickom exorcizme, ktorý vykonával len nedávno. Hovorí, že démonická entita v žene šalela ako vždy, keď sa zrazu doslova rozplakala. Keď exorcista démonovi rozkázal, aby mu povedal, prečo tak narieka, zo ženy vyšlo neľudským hlasom:

„On mi ide odobrať moju moc!“

Kňaz vysvetľuje, že mená Boha či Panny Márie sú sväté, takže tie démoni nevyslovujú, lebo im spôsobujú bolesti – preto používajú zámená „on“ alebo „ona“. Podľa Rippergera sa uvedené slová týkajú predovšetkým démonického vplyvu na Cirkev a až sekundárne na svet. Hovorí:

„V Cirkvi sme svedkami temnoty, keď ľudia, ktorí chcú viesť solídny katolícky život, majú problém – je pre nich čoraz ťažšie nájsť dobrého kňaza, pristupovať k sviatostiam ortodoxným spôsobom, a to len pre to, že sa snažia robiť správnu vec. Dôvod na súčasnú paniku (vo svete)… je podľa mňa v tom, že sa sami démoni náhlia, pretože si uvedomujú, že ich čas sa kráti.“
Podľa exorcistu sa vlády stanú na istý čas tyranskejšie, čo bude súvisieť s tým, že skryté duchovné mocnosti tohto sveta sa budú usilovať získať ešte čo najviac duší. Keďže Cirkev je mystické Telo Kristovo, jej stav zásadným spôsobom ovplyvňuje svet. Démoni sú pritom pomstychtivé bytosti a strata moci ich bude iritovať. Otec Ripperger podotýka, že aj Fatima predpovedá, že má nastať náhly koniec vlády démonov nad svetom. Nebude to však bezbolestné:

„Dostávame sa na koniec istej fázy. Bude to brutálne, bude to ťažké a osobne verím, že na istú chvíľu sa všetko stane horším. Dúfam však, že je to indikátorom toho, že… do roka, do dvoch sa veci začnú meniť, alebo sa niečo stane – napríklad zasiahne Panna Mária – alebo môže prísť aj trest na ľudí, kto vie.“

Za veľkú ochranu proti démonom považuje exorcista aj utiekanie sa k svätému Jozefovi.

Triumf bude veľký, ale bude tiež bolieť

Hostiteľ kanála Doug Barry súhlasí, že práve preto, že sa veci stanú zanedlho lepšími, musia sa najskôr stať horšími:„Zlo neodchádza len tak, potichu. Dupe ako dieťa.“ Zacitoval tiež z 12. kapitoly Zjavenia, kde sa píše: „Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času“ (Zjv 12,12).

Exorcista ďalej pokračuje a hovorí, že mu často napadajú myšlienky, ako dlho asi budú ľudia ešte ochotní znášať tvrdé jarmo, „ktoré sa každým dňom zintenzívňuje“? Odporúča veľa sa modliť, mať silnú úctu k Panne Márii, žiadať ju o ochranu a zasväcovať jej denne svoj život i životy blížnych. Upozorňuje, že utrpeniu sa zrejme nevyhne nikto, ale „aspoň budeme ochránení“. Pokračuje:

„Aj my budeme nápomocní: prinesieme jej (Máriin) triumf v tom zmysle, že budeme jej rukami a perami a ušami, ktoré prakticky uskutočnia tie veci… Ale čo je zaujímavé, taktiež budeme nástrojom spravodlivosti voči démonom.“
Účastníci rozhovoru sa zhodli, že to budú bežní ľudia žijúci sväté životy, kto prinesie dlho očakávaný „Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“. Týmto ľuďom bude nielenže dané zreformovať Cirkev a svet, ale doslova zahnať démonov späť do pekla a na hlavu poraziť ich služobníkov na zemi.

„Musíme sa však tiež modliť a zaslúžiť si ten čas,“ upozorňuje otec Ripperger. Otec Richard Heilman, tretí diskutujúci, dopĺňa, že je nutné sa modliť, ale tiež „v istej chvíli treba vziať do ruky kameň, ako to urobil Dávid; musíme rozpoznať k čomu konkrétnemu každého z nás Boh povoláva.“

Doug sa pýta otca Rippergera na jeho všeobecné skúsenosti s exorcizmom. Kňaz odpovedá, že exorcizmus robí už pätnásť rokov a že na rozdiel od minulosti, je dnes mimoriadne ťažké vyhnať démona z človeka; kým pred desiatimi rokmi na to stačili dni až týždne, dnes na rovnaké prípady nestačia neraz ani mesiace.

„Pravdou je,“ hovorí exorcista, „že ľudí zaoberajúcich sa čarodejníctvom drasticky pribudlo. Ľudia tiež nedokážu viesť normálny morálny život a neustále sa topia v bahne smrteľného hriechu, takže ‚staré stratégie‘ už nefungujú,“ ľutuje kňaz.
Vysvetľuje tiež, že za normálnych okolností sú ľudia pod autoritou Boha. Ďalej objasňuje:

„Keď spáchate smrteľný hriech, prechádzate od Božej autority pod moc satana. Človek sa takto dostáva priamo pod moc démona, ktorý ho na hriech zviedol, a ktorý je akýmsi ‚patrónom‘ toho ktorého hriechu. Ak človek zomrie v takomto stave, stáva sa večným otrokom tohto démona,“ varuje exorcista.

Niekoľko slov zaznieva aj o biskupoch, ktorí majú podľa otca Rippergera nad svojím územím „obrovskú moc,“ avšak oni sami si to neraz „neuvedomujú“, čo je škoda.
Na záver exorcista upozorňuje, že ľudia sú v modlitbe nedisciplinovaní, na čo doplácajú. Zvlášť v týchto časoch sa treba modliť za deti každý deň a každý deň sa zasväcovať Panne Márii.

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *