Život Cirkvi vo svete 39/2017

Obsah

Kanada: Biskupi opäť zasvätili krajinu Srdcu Panny Márie

Vatikán plánuje celosvetový ekologický monitor

Kardinál Marx neočakáva zmeny v „Amoris laetitia“

Biskup: Odporovať proti podávaniu prijímania rozvedeným

Skladateľ Arvo Pärt dostal od pápeža ‚Nobelovu cenu teológie‘

‚Kill all Christs‘ – Zabi všetkých kresťanov!

Münster: Biskup zakázal kapitulárovi cirkevne žehnať gejov

Kardinál Müller: Teologická ´dišputa´ o ‚Amoris laetitia’

Španielsko: Vláda žiada Vatikán nemiešať sa do Katalánska

Teológ: Horná hranica neprotirečí láske k blížnemu

Vatikán: Fary ako miesta stretávania s utečencami

Woelki: Nijaké spoločné prijímanie s evanjelikmi

Kardinál: ‚Boh sa stal neznámym aj mnohým kresťanom‘

V Drážďanskom biskupstve tiež útočia na kath.net

Rakúsky herec: „Modlím sa každý deň“

Peru: Pápežská omša na pláži nebude

Stratila prácu, lebo je proti homosexuálnemu „manželstvu“

USA: Biskup sa pridáva ku ‚Correctio‘ Františka

Poľský kňaz sa vo švajčiarskych Alpách nevrátil z túry

Orban: Kresťanstvo na Západe mizne

Kardinál: Mládež udelila po zemetrasení Mexiku lekciu

Vatikán vydáva 2-eurovú mincu k jubileu Fatimy

List biskupom celej Cirkvi o sekulárnych inštitútoch

Nemecko: Cirkev sa nemá strane AfD „poklonkovať“

New York Times: Kritika štýlu vedenia Cirkvi Františkom

Naša príloha: ‚Zákon o otváraní manželstva je protiústavný!‘

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi
Slávne knieža nebeských vojsk, svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam,
proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom. Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana. Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi,
vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte stále sa plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života. Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen. (Modlitba.sk)

* * * * * *

Kanada: Biskupi opäť zasvätili krajinu Srdcu Panny Márie

Kardinál: „Dokument AL sa zdá byť zvlášť naliehavo potrebný v Kanade pre priepasť medzi žitou skúsenosťou párov a rodín a náukou Cirkvi, ako aj rastúcim vplyvom kultúry smrti.“

Ottawa, 28.9.2017 (LifeSiteNews) 021 170 – Kanadskí biskupi pri slávnostnej svätej omši v Katedrále Notre Dame v Ottawe pri príležitosti 150. výročia konfederácie Kanady zasvätili krajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Kardinál Gérald Lacroix z Quebecu, kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov a kardinál Thomas Collins z Toronta stáli pri obraze „Panny Márie Kanady“ a s 80 biskupmi sa modlili zasväcujúcu modlitbu:

„Mária, naša Matka, vkladáme našu krajinu Kanadu do svätyne tvojho svätého Srdca, pretože vieme, že tam nájdeme Ježiša, ktorý žije a kraľuje s Otcom v jednote s Duchom Svätým – jeden Boh na veky vekov. Amen.

Bol to aj sviatok kanadských mučeníkov, ôsmych francúzskych jezuitov vrátane sv. Jána de Brebeuf a St. Izáka Joguesa, ktorí boli umučení Mohawkami v r. 1642 a 1649.
„Môžeme doslova povedať, že naša krajina bola založená svätcami,“ povedal kardinál Lacroix v homílii. „Evanjelium, ktoré priniesli z Európy, nebolo iba v Biblii a v knihách – bolo hlboko zakorenené v ich živote. Boli nositeľmi Dobrej zvesti. A preto boli schopní vieru verne dosvedčovať a zachovávať aj v mnohých skúškach.“
Biskupi tiež oslávili 50 rokov odkedy Kanadská konferencia katolíckych biskupov založila svoju medzinárodnú organizáciu Development and Peace (Rozvoj a pokoj).
Arcibiskup Gerard Pettipas z Grouard-McLennanu pre Catholic Register povedal:

„My, biskupi hľadíme na Preblahoslavenú Matku, aby na nás dozerala a viedla nás ako Boží ľud v čase, keď naša krajina prechádza veľmi významnými zmenami ako spoločnosť.“

Kanada bola po prvý raz zasvätená Panne Márii počas mariánskeho kongresu v r. 1947 v Ottawe, najväčšom náboženskom zhromaždení v Severnej Amerike.
Druhé zasvätenie Kanady Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie prichádza teraz na 100. výročie jej zjavení vo Fatime.
Prichádza aj v čase, keď biskupi vydali regionálne úplne odlišné pastoračné direktívy v reakcii na legalizáciu eutanázie v Kanade. Biskupi Alberty a Severozápadných teritórií zdôraznili pastoračné sprevádzanie pacientov, ale aj ťažký hriech eutanázie.
Biskupi na východnom pobreží Atlantiku však dali kňazom veľkú voľnosť v rozhodovaní, či poskytnúť sviatosti a cirkevný pohreb katolíkom, ktorí chcú eutanáziu!
Arcibiskupi Quebecu Marc Lepine a Lacroix nevydali pastoračné direktívy, ale dištancovali sa od smerníc v Alberte. No biskupi Quebecu sú za katolícky pohreb ľuďom po eutanázii.
Biskupi Alberty a Severozápadných teritórií vydali aj intenzívnu obranu pápežovej náuky v exhortácii Amoris Laetitia týkajúcej sa svätého prijímania pre znovu zosobášených katolíkov. Iní biskupi tak neurobili.
Spor o exhortácii sa v súčasnosti prehlbuje iniciatívou „Correctio“, ktorú už podpísalo 146 učencov, kňazov a prominentných laikov. Kardinál Ouellet v príhovore na plenárnom zasadnutí biskupov kritizoval „ľudí vyvolávajúcich poplach“ a „neverníkov“ vzhľadom na Amoris Laetitia:
„Dokument sa skôr zdá byť zvlášť naliehavo potrebný v Kanade pre priepasť medzi žitou skúsenosťou párov a rodín a náukou Cirkvi, ako aj rastúcim vplyvom kultúry smrti,“ povedal kardinál.
Ďalej spomenul potrat, eutanáziu, „manželstvá“ rovnakých pohlaví a rozvody ako príklady „kultúry smrti“.
Biskupi potom zvolili biskupa Lionela Gendrona zo Saint-Jean-Longueuila, v Quebecu za nového predsedu BKK a arcibiskupa Richarda Gagnona z Winnipegu, v Manitobe, za podpredsedu. –zg-

Vatikán plánuje celosvetový ekologický monitor

Vatikán, 29.9.2017 (KAP) 021 169 – S účasťou Vatikánu sa má v Kostarike zriadiť monitorovacie centrum ekologického a sociálneho rozvoja planéty. Cieľom je zhromažďovať údaje a vytvorenie rozvojového indexu pre jednotlivé krajiny sveta, ako sa uvádza vo vatikánskom ozname o projekte. Inštitút, ktorý bude sídliť na Katolíckej univerzite v Kostarike sa má na základe ekologickej encykliky pápeža Františka nazývať „Observatorio Laudato Si“.
Encyklika „Laudato si“ z r. 2015 poskytuje aj kritériá pre ekologické hodnotenie, ako uvádza Vatikán. Otvorenie monitorovacieho inštitútu sa koná v rámci medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje „Vatikánska nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.“ a Katolícka Univerzita v Kostarike od 29. novembra do 1. decembra v hlavnom meste San José.
Kostarika sa považuje za ekologicky vzorovú krajinu. Prezident Luis Guillermo Solis v utorok na videu poukázal na bohatstvo živočíšnych druhov v krajine a rozsiahle opatrenia na ochranu ekosystémov. Vyše štvrtina územia krajiny je chráneným prírodným územím. Elektrinu krajina získava prakticky úplne len z regeneratívnych zdrojov. Kostarika okrem toho v 50. rokoch zrušila armádu v prospech programov vzdelávania a zdravotníctva. –zg-

Rakúsko: V sobotu ‚Pochod za Ježiša‘

Klagenfurt, 28.9.2017 (kath.net/Marsch für Jesus) 021 168 – „Pochod za Ježiša“ privádza v sobotu tisíce kresťanov do rakúskeho Klagenfurtu. Veriaci všetkých vyznaní chcú radostným vyznaním sa a následnou oslavou na Novom námestí verejne dosvedčiť svoju vieru.
„Pochod za Ježiša“ sa koná 30. septembra v Klagenfurte po prvý raz. Celosvetovo privádza tento pochod už roky do ulíc milióny ľudí. Už v r. 2014 táto nadkonfesionálna udalosť spojila 12 000 kresťanov zo všetkých kresťanských cirkví vo Viedni. Minulý rok ich bolo asi 20 000, ktorí oslavovali svoju vieru aj s kardinálom Christophom Schönbornom a ministrom zahraničia Sebastiánom Kurzom na viedenskom námestí Heldenplatz.
V pozvánke predseda Slobodných cirkví Rakúska, pastor Edwin Jung píše:
„Európa sa stále viac odkláňa od kresťanských hodnôt a pokúša sa náboženstvo a vieru v Boha zatláčať do súkromnej sféry. Pochod za Ježiša je veľkolepou udalosťou spolu s kresťanmi rôznych vyznaní verejne dosvedčovať vieru v Ježiša.“
V centre podujatia je vďačnosť za spoločnú vieru a modlitba za obyvateľov mesta Klagenfurt a Korutánska, ako aj spoločenská angažovanosť v kresťanskom duchu. Kresťania vydávajú znamenie a spolu sa modlia – za jednotu kresťanov, za rozsiahlu ochranu života, za voľby, za dobré spolunažívanie mnohých kultúr, za rešpektovanie náboženskej slobody a zvlášť za prenasledovaných kresťanov.
Evanjelický superintendent Mag. Manfred Sauer povedal: „Žijeme v pohnutých časoch s nesmiernymi výzvami. O to je dôležitejšie vydať zreteľné a živé znamenie priznania sa ku Kristovi.
Pochod ďalej podporujú: Charizmatická obnova, „Cesta zmierenia“ a iné skupiny a cirkvi zo susedných krajín, nie elity alebo vedúci predstavitelia, ale prostí kresťania rôznych cirkví krajiny.
„Pochod za Ježiša“ sa začína v sobotu o 12. hod. krátkym programom na námestí Neuer Platz. Od 13. hod. pôjdu účastníci po trase v centre mesta a asi o 14.30 hod. sa stretnú na „Oslave pre Ježiša“ znovu na námestí.
Program s modlitbami, posolstvami a hudbou je medzinárodný, rozmanitý a pre všetky generácie. Od 17. do 19. hod. sa koná večerný program uctievania Boha pre mládež aj duchom mladých dospelých. –zg-

Kardinál Marx neočakáva zmeny v „Amoris laetitia“

Fulda, 28.9.2017 (KAP/KNA) 021 167 – Predseda Biskupskej konferencie Nemecka (BKN), kardinál Reinhard Marx, jasne odmietol požiadavky konzervatívnych kritikov urobiť korekciu „Amoris laetitia“:
„Pápežský dokument z r. 2016 je aj v kritických pasážach doslovným znením toho, o čom synoda biskupov dvojtretinovou väčšinou rozhodla. Možno síce o tom naďalej diskutovať a nemám ani nič proti tomu, ak sa publikujú o tom kritické články. Na rozhodnutí biskupov a pápeža to však už nič nezmení! Pre mňa je vec jasná a rozhodnutá,“ zdôraznil Marx vo štvrtok v interview k jesennému zasadnutiu BKN. Sám sa na hlasovaní synody zúčastnil a v Ríme patril k horlivým prívržencom „pastoračného otvorenia sa“ v otázke rozvedených.
Kardinál sa vyjadril aj k najnovšej iniciatíve 62 teológov, filozofov a katolíckych kňazov z 20 krajín – „‘Correctio filialis de haeresibus propagatis’ (Synovské napomenutie k propagácii heréz), ktorá má prekvapivú veľkú odozvu na piatich kontinentoch vrátane Ruska a Číny. Výskum Google News, ako uvádza Steve Skojne z z OnePeterFive, uvádza viac než 5000 správ, zatiaľ čo stránky www.correctiofilialis.org zaregistrovali za 48 hodín viac než 100 000 návštevníkov.
Kardinál vyhlásil: „Údajné bludné náuky v ´Amoris laetitia´som pri čítaní zatiaľ nenašiel čítal. V „napomínacom“ liste kritici pápeža vyzvali, aby sa dištancoval od heréz, ktoré sa šíria ako následok „Amoris laetitia“ a spôsobujú zmätenie veriacich. V minulých dňoch okrem iných aj teológ a arcibiskup Bruno Forte a vplyvný kardinál Rímskej kúrie Marc Ouellet kritiku pápežského dokumentu odmietli ako vecne nesprávnu.
Marx sa vyjadril aj k budúcej synode biskupov o mládeži a povedal, že je dôležité, aby sa Cirkev zaoberala otázkou, čo je pre mladých existencionálne dôležité. Marx ocenil prípravy na synodu, ktorá sa má konať pod oficiálnym názvom „Mladí, viera a rozhodnutia v povolaní“. Vyzval mladých, aby sa podieľali na dotazníku k synode.
Predsedovia všetkých komisií BKN diskutovali na zasadnutí aj o tom, ako má vyzerať budúca evanjelizácia. Biskupi musia nanovo premyslieť, ako by sa vzhľadom na zmenené komunikačné formy a štýly života mohlo hlásať Evanjelium. Chcú nadviazať na idey pápežského dokumentu „Evangelii nuntiandi“ z r. 1975, ako povedal kardinál Marx. Už tam sa opisuje zlom medzi Evanjeliom a modernou kultúrou ako „dráma našej epochy“.
„Veľmi spokojný“ je Marx s priebehom jubilea „500 rokov reformácie“. „Hladina priateľstva“ medzi vyznaniami sa jednoznačne zodvihla, ako sa vyjadril a dodal: „Bez priateľstva nemôže byť nijaké porozumenie.“
K stavu teologických diferencií medzi katolíkmi a protestantmi poznamenal, že „naďalej sú tu jasne vnímané rozdiely, ktoré by však nemuseli cirkvi rozdeľovať“. … –zg-

Biskup: Odporovať proti podávaniu prijímania rozvedeným

Správajme sa tak, ako sa dvetisíc rokov správa celý katolícky svet

Astana, 28.9.2017 (kath.net/jg) 021 166 – Kňazi by mali zostať pri praxi Tradície a občiansky zosobášeným rozvedeným by nemali podávať sväté prijímanie, dokonca ani keby to ich biskupi alebo rehoľní predstavení od nich požadovali. Povedal to Atanáz Schneider, pomocný biskup Arcibiskupstva Najsvätejšej Panny Márie v Astane v Kazachstane v interview pre blog One Peter Five.
Po uverejnení posynodálneho dokumentu „Amoris laetitia“ v marci 2016 biskupské konferencie rôznych krajín vydali rozdielne, sčasti si odporujúce smernice o podávaní prijímania znovu zosobášeným rozvedeným.

„Kňazi a laici, ktorí zostanú verní Tradícii sú v spoločenstve so všetkými pápežmi, pravovernými biskupmi a svätcami ostatných dvetisíc rokov, zvlášť v spoločenstve so sv. Jánom Krstiteľom, sv. Tomášom Morusom, sv. Jánom Fisherom a mnohými opustenými manželskými partnermi, ktorí zostali verní svojmu sľubu pri sobáši a žili život zdržanlivosti, aby neurážali Boha. Stále trvajúca náuka Cirkvi o manželstve a svätom prijímaní je silnejšia a bezpečnejšia ako falošný hlas a falošná prax pripúšťania cudzoložníkov ku svätému prijímaniu, dokonca aj keď túto prax napomáha pápeža, či diecézni biskupi. Kňazi majú svojim biskupom a rehoľným predstaveným, ba dokonca aj pápežovi láskavo a s úctou odpovedať, že celá katolícka Tradícia stojí proti praxi s krátkou životnosťou, ktorá v podstatnom bode odporuje Učiteľskému úradu Cirkvi. Kňazi, ktorí sa teraz usmerňujú, aby podávali sväté prijímanie verejným a nekajúcim sa hriešnikom, by mali s presvedčením odpovedať: ´My sa správame tak, ako sa dvetisíc rokov správal celý katolícky svet.´“

Skladateľ Arvo Pärt dostal od pápeža ‚Nobelovu cenu teológie‘

Vatikán, 28.9.2017 (kath.net/KAP) 021 165 – Cenu vatikánskej „Nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.“ známu ako „Nobelova cena teológie“ dostane tento rok estónsky skladateľ Arvo Pärt. Oznámil to predseda rady nadácie Federico Lombardi SJ v utorok. Popri Pärtovi, ktorý je pravoslávny kresťan, sú nositeľmi ceny aj: evanjelický teológ zo Štrasburgu Theodor Dieter, spoluautor spoločného katolícko-luteránskeho Vyhlásenia o ospravedlnení z r. 1999 a dogmatik Karl-Heinz Menke z Bonnu.
Arvo Pärt, (*1935) je od r. 2011 členom Pápežskej rady pre kultúru a nedávno zložil skladbu „Traja malí pastieri z Fatimy“, ktorú zahrali k 100. výročiu zjavení Panny Márie vo Fatime v Portugalsku.
Kardinál Gianfranco Ravasi povedal, že Pärt je pre neho „možno najväčší žijúci skladateľ“. Nadácia oznámila, že cena sa prepožičiava mimo teologickej sféry za „náboženskú inšpiráciu Pärtovho hudobného umenia“. To sa robí aj so zohľadnením „veľkej lásky“ emeritného pápeža k hudbe.
Ceny odovzdá pápež František vo Vatikáne 18. novembra. Pärt našiel vieru v dospelosti. Theodor Dieter (*1951) je luterán z Nemecka, rovnako ako Nemec z Porýnia Karl-Heinz Menke (* 1950) si získal veľké zásluhy v oblasti ekumenického dialógu. Menke je o. i. od r. 2014 členom Medzinárodnej teologickej komisie.
Vatikán oznámil aj víťazov novej ceny „Open Reason Awards“, ktorých predstavili v stredu v Pápežskej akadémii vied. Medzi 367 súťažiacimi zo 170 univerzít a 30 krajín vybrali dielo Darcie Narvaeza z Univerzity Notre Dame (USA) na tému „Neurobiológia a vývoj ľudského morálneho vedomia“. Cenu dostala aj Claudia Vanney-Juan Franck z univerzity Universidad Austral de Buenos Aires za prácu „Determinizmus alebo indeterminizmus? Veľké otázky prírodných vied a filozofie“.
Michael Schuck a Nancy Tuchman-Michael Garanzini z univerzity Loyola University Chicago získali cenu za ekologicko-pedagogický text a Sarolta Laura Baritz z Budapešti za svoj náukový program o kresťanských sociálnych princípoch v hospodárstve. Spomenúť treba aj anglikána Christophera Cooka, ktorý dosiahol stupeň master v spiritualite, teológii a zdraví, ako aj dvoch profesorov zo španielskej univerzity Francisca de Vitoria, Artura ad Alberta Olivana, za kurz „Naratív videohier“.
Nadácia Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. organizuje od 29. novembra do 1. decembra medzinárodný kongres na tému biodiverzita na základe encykliky „Laudato si“ a v spolupráci s katolíckou univerzitou zo San José (Kostarika). –zg-

‚Kill all Christs‘ – Zabi všetkých kresťanov!

Bischoffen-Niederweidbach, 28.9.2017 (kath.net) 021 164 – „Kill all Christs“ – Zabi všetkých kresťanov! Toto heslo našli v nedeľu ráno nasprejované na nemeckej rýchlostnej ceste 255 pri Bischoffen-Niederweidbachu (Hesensko). Pri ňom bolo srdce, v ktorom boli písmená „IS“. Táto skratka Islamského štátu bola v rovnakej ružovej farbe nasprejovaná aj na dopravnej značke. Polícia hľadá svedkov a poukazy pre kriminálku vo Wetzlare a Úrad pre ochranu ústavy. Chybnou angličtinou prezentovaná formulácia (Zabi všetkých Kristusov) chce zrejme mať význam – Zabi všetkých kresťanov. –zg-

Münster: Biskup zakázal kapitulárovi cirkevne žehnať gejov

Emmerich, 28.9.2017 (kath.net) 021 163 – Mons. Felix Genn, biskup z nemeckého Münsteru, zakázal cirkevné žehnanie homosexuálov, ktoré chcel vykonať Štefan Sühling, farár v Emmerichu, nerezidentný dómsky kapitulár. Podľa médií farár chcel dať požehnanie starostovi Emmerichu (SPD) a jeho partnerovi. Informovali o tom noviny „Rheinische Post“. Obaja muži žijú dlhšie v registrovanom partnerstve a chceli teraz aj cirkevné požehnanie. Akonáhle to bude možné, nechajú si vzťah oficiálne zaregistrovať ako „manželstvo“ v zmysle nedávneho schválenia „manželstva pre všetkých“ v nemeckom parlamente, ako vyhlásili. Podľa novín kapitulár kládol dôraz na to, aby bohoslužba nebola cirkevným sobášom vo vlastnom zmysle.
Hovorca diecézy Stephan Kronenburg potvrdil, že biskup Genn požehnanie páru zakázal. „Tu ľahko môže dôjsť k zámene. Ak by sme povedali, že pár pri takej bohoslužbe príde k oltáru a bude požehnaný – tak je to ťažko diferencovať. Ako by sa to potom skutočne líšilo od cirkevného sobášu?“ povedal hovorca. Hovorca zdôraznil, že diecéze nejde o to „partnerstvá rovnakých pohlaví zhadzovať“. „No zo správ v médiách vznikol dojem, že ide o homosexuálny cirkevný sobáš. Týmto rozhodnutím chce diecéza zdôrazniť, že medzi sviatosťou manželstva a partnerstvom rovnakých pohlaví je rozdiel.“
V Münsteri dostali dokonca telefonáty na túto tému.
Biskup Felix Genn sa verejne prejavil ako jasný kritik otvorenia manželstva „pre všetkých“. V homílii povedal:
„My sa budeme ako Cirkev naďalej celkom jasne stavať za manželstvo muža a ženy bez toho, že by sme pojmom ‚životné partnerstvo‘ naznačovali diskrimináciu homosexuálnych osôb, ale chceme iba označiť inú realitu.“

Kardinál Müller: Teologická ´dišputa´ o ‚Amoris laetitia’

Rím, 27.9.2017 (kath.net/jg) 021 162 – Kardinál Gerhard L. Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, navrhuje založenie skupiny kardinálov, ktorí majú s kritikmi pápeža Františka viesť „teologickú dišputu“. To by mohla byť cesta z kritickej situácie, ako povedal kardinál Edwardovi Pentinovi z National Catholic Register.
Táto „dišputa“ by sa mohla viesť s vyvolenými zástupcami listu o pochybnostiach – dubia – a „Correctio filialis“. Tú druhú uverejnili v nedeľu. Teologická „dišputa“ je štrukturalizovaná teologická diskusia s cieľom nájsť pravdu v teologických otázkach. Jej predmetom by mali byť rozdielne a sčasti si odporujúce interpretácie ôsmej kapitoly „Amoris laetitia“, ako navrhuje kardinál Müller.
Cirkev potrebuje „viac dialógu a vzájomnú dôveru“ a nepotrebuje „polarizáciu a polemiku“, ako hovorí kardinál. „Pápež si zaslúži plný rešpekt voči svojej osobe a svojej plnej moci od Boha, inak si kritici nezaslúžia presvedčivú odpoveď,“ dodáva kardinál.
Podľa informácií National Catholic Register vysokí predstavitelia Vatikánu nevidia potrebu reagovať na „Correctio filialis“. Tú zatiaľ podpísal iba relatívne mal počet katolíkov a medzi nimi nie je prominentné meno, za to ale meno generálneho predstaveného od Ríma odlúčeného „Kňazského bratstva sv. Pia X.“ biskupa Bernarda Fellaya, cituje Edward Pentin svoj zdroj. To zodpovedá prístupu pápeža a Vatikánu voči doteraz piatim veľkým iniciatívam, ktoré chcú uviesť do pohybu objasnenie exhortácie „Amoris laetitia“, ako píše Pentin. –zg-

Španielsko žiada Vatikán nemiešať sa do Katalánska

Vatikán, 27.9.2017 (kath.net/KAP) 021 161 – Niekoľko dní pred sporným referendom o autonómii Katalánska, španielska vláda v Madride varovala Vatikán pred miešaním sa do tejto situácie. Španielsky veľvyslanec pri Svätom stolci, Gerardo Bugallo, už 22. septembra odovzdal Svätému stolcu verbálnu notu, ako potvrdilo veľvyslanectvo. Vláda reagovala na iniciatívu asi 400 katalánskych kňazov a diakonov, ktorí sa stavajú za referendum a prosia pápeža Františka o podporu.
Z veľvyslanectva sa ozvalo: „Svätý stolec musí zabezpečiť dodržiavanie právnych dohôd. Straníckosť klerikov porušuje nielen cirkevné právo, ale aj ducha dohôd medzi štátom a Cirkvou.“ Španielska vláda vo verbálnej nóte pripomenula, že Svätý stolec sa môže verejne vyjadriť len na obranu právneho štátu.
Príslušní katalánski duchovní sa odvolávajú, že konali v zhode s biskupmi. To vysoko postavený člen vyslanectva odmietol. Povedal, že biskupi žiadali, aby sa vypočuli „legitímne želania“ katalánskeho ľudu. Španielska vláda od Vatikánu očakáva, že kňazom, ktorí sa stavajú za referendum, pripomenie neoprávnenosť ich postupu.
V utorok a stredu sa zišla Stála rada Biskupskej konferencie Španielska v Madride. Otázka Katalánska na programe nebola, no rátalo sa s tým, že sa bude hovoriť o referende, ktoré má byť 1. októbra.
Formálny protest španielskej vlády cez jej veľvyslanectvo pri Svätom stolci je podľa španielskych médií prvý taký postup od r. 2002. Vtedy išlo o štyroch baskických biskupov, ktorí sa vyslovili proti zákazu strany Batasuna, ktorá bola v podozrení, že je blízka podzemnej organizácii ETA. –zg-

Teológ: Horná hranica neprotirečí láske k blížnemu

Berlín, 27.9.2017 (KAP/KNA) 021 160 – Riaditeľ nemeckého Katolíckeho sociálno-vedeckého centra, Peter Schallenberg, zdôraznil kresťansko-etickú povinnosť prijímať utečencov, no ročnú hornú hranicu ich počtu nevidí ako protirečenie ku kresťanskej láske k blížnemu. „Prijímanie ľudí trpiacich núdzou z dôvodov ľudskej solidarity a kresťanského milosrdenstva nemôže byť prakticky bez hraníc,“ napísal tento morálny teológ v prvom diskusnom príspevku Maltézskych rytierov o migrácii v Nemecku „Fakty namiesto situácie v náladách“, ktorý prezentovali v stredu v Berlíne.
„Konkrétne meradlá kresťanského pohľadu neexistujú, stanoviť ročnú hornú hranicu neodporuje kresťanskej láske k blížnemu.“ Kresťanská povinnosť prijímať utečencov platí okrem toho „radikálne a bez výnimiek iba pre dokázateľne politicky prenasledovaných a žiadateľov o azyl. Ekonomických utečencov treba prijímať podľa miery ekonomických a politických kritérií. Táto diferenciácia medzi akútnym prenasledovaním a ekonomickou migráciou nie je neetická a zodpovedá nemeckej ústave rovnako, ako kresťanskému prikázaniu lásky k blížnemu. povedal Schallenberg.
Katolícke sociálno-vedecké centrum je zariadením Biskupskej konferencie Nemecka a Centrálneho výboru nemeckých katolíkov.
Maltézski rytieri v Nemecku po prvý raz uverejnili správu o migrácii aj s príspevkami o otázkach prisťahovalectva.
„Diskusia o migrácii je veľmi emotívna. To samo osebe nie je negatívne, ale emócie sa musia zakladať na pôde faktov,“ povedal redaktor správy, princ Karol zu Löwenstein. „Pritom sa nesmú vylúčiť ani pozitívne, ani negatívne faktory. Preto od tohto roku bude pravidelne vychádzať správa maltézskych rytierov o migrácii, ktorá vydá impulzy a bude predstavovať platformu pre kompetentných pracovníkov.“ –zg-

Vatikán: Fary ako miesta stretávania s utečencami

Vatikán, 27.9.2017 (KAP) 021 159 – Celosvetovou kampaňou chce Cirkev vytvoriť viac povedomia a otvorenosti pre migrantov:
„Srdce a rozum sa majú otvoriť pre ľudí, ktorí museli opustiť svoju domovinu – aj keď to nie je jednoduché,“ povedal kardinál Luis Antonio Tagle pri prezentácii iniciatívy v stredu vo Vatikáne. Arcibiskup z filipínskej Manily je prezidentom medzinárodnej charity Caritas Internationalis (CI), vatikánskej organizácie zastrešujúcej národné charity.
Predtým pápež František na generálnej audiencii oficiálne otvoril medzinárodnú kampaň charity „Share the Journey – Sprevádzaj túto cestu“.
„Cieľom akcie je predovšetkým osobnými stretnutiami s utečencami a migrantmi pochopiť, prečo museli opustiť svoju krajinu, čo po ceste prežili a pretrpeli. Zmena povedomia má nastať aj tým, že vytvoríme a miesta príležitosti na osobné stretnutia. To môžu byť fary, rodiny, zväzy ale aj susedstvá. Na základe týchto stretnutí už mnohí, ktorí reagovali na cudzincov rezervovane, či dokonca ustráchano, zmenili svoj postoj,“ povedal kardinál Tagle.
O takýchto skúsenostiach hovorí aj rehoľníčka Norma Pimentelová, ktorá pracuje v utečeneckom tábore na texasko-mexickej hranici aj Bekele Moges, riaditeľ charity v Etiópii. Ten pripomenul, že Etiópia prichýlila tretí najväčší počet migrantov na svete najmä z Eritrey, Južného Sudánu a Somálska.
„Aby sme sa vyhli problémom je lepšie prejaviť otvorenosť a potešenie z kontaktov,“ zdôraznil Moges. „Uzatváranie sa vyvoláva len nedôveru a vzájomne odmietanie. Pohostinstvo je v kultúre východnej Afriky veľmi zakotvené, mnohým Etiópčanom ani migrantom to preto nepadne zaťažko.“
„V Európe a USA naproti tomu je v súčasnosti potrebné skôr plávať proti prúdu a to si organizátori iniciatívy ´Share the Journey´ uvedomujú,“ povedala pracovníčka CI Martina Liebschová. „Preto má táto akcia solidarity tri aspekty: vytvoriť príslušné povedomie, napomáhať iniciatívy vzdelávania a politická lobistická práca – národná ako medzinárodná. CI sa podieľa na vypracovávaní dvoch dohôd OSN: jednej o bezpečnej legálnej migrácii a druhej o pomoci utečencom. Podľa Liebschovej dokáže táto kampaň v niektorých krajinách už posilniť dobre fungujúce aktivity. „Na iných miestach je potrebné ponajprv vytvárať povedomie a podnecovať prvé iniciatívy.“ –zg-

Woelki: Nijaké spoločné prijímanie s evanjelikmi

Kolín, 27.9.2017 (kath.net) 021 158 – Kolínsky arcibiskup, kardinál Rainer Maria Woelki, vyjadril veľký rešpekt voči konfesionálne zmiešaným manželstvám, „ktoré netrvajú na tom, čo ešte nie je možné“ – a síce na spoločnom prijímaní Eucharistie aj Pánovej večere“. Kardinál Woelki to napísal v „Herder Korrespondenz“ z Freiburgu.
„Aj keď sviatosť manželstva dvoch konfesionálne rozdielnych kresťanov neodvolateľne spája, nespôsobuje to súčasne aj zhodu v priznávaní sa ku Kristovi. Na spoločné prijímanie Eucharistie a Pánovej večere je nateraz ešte príliš skoro. Veriaci jedného vyznania nemôžu veriacich iného pozývať k Eucharistii, či Pánovej večeri ako k sláveniu jednoty v Kristovi, dokiaľ sa vyznania Krista oboch líšia,“ uviedol Woelki. „Okrem toho je téma „eucharistické pohostinstvo“ zaťažená mnohými problémami a predsudkami, veď už sám tento pojem vzbudzuje predstavu, že pozývajúci nie je Kristus, ale konfesionálne spoločenstvo.“ –zg-

Kardinál: ‚Boh sa stal neznámym aj mnohým kresťanom‘

Nemecký kardinál Woelki mal homíliu na úvodnej omši k zasadnutiu Biskupskej konferencie Nemecka od 27. 9. 2017

Kolín, 27.9.2017 (kath.net/DBK) 021 157 – Z homílie vyberáme:

1 Kor 1,26–31; Mt 9,35–38

Zajtra slávime spomienku sv. Vincenta de Paul. Okolnosti života, do ktorých bol zasadený, sa možno až tak nelíšia od dnešných. Tak ako vtedy sa zdá, že to kresťanské sa aj dnes stále viac vyparuje, to cirkevné v každom prípade a zdá sa, že náboženská nevedomosť – dokonca aj vo vnútri Cirkvi – naďalej rastie. Boh sa mnohým stal veľkým neznámym – aj mnohých kresťanom.
Možno preto máme dnes také problémy poznať, kým ako kresťania vlastne sme. Zdá sa, že v spoločenstve v Korinte boli celkom podobné problémy. Skupina rojkov si tam myslela, že na základe darov Ducha Svätého majú vyššie poznanie. Považovali sa za niečo mimoriadne, za niečo lepšie, za jediných pravých kresťanov. Iní už takmer pre nich neexistovali. Apoštol Pavol musel preto zasiahnuť a všetkým znova povedať, kým v skutočnosti sú: a síce nikým iným ako malým spoločenstvom otrokov, prístavných robotníkov, remeselníkov, aj zopár vzdelancov a úradníkov.
Pavol tým nechcel Korinťanom signalizovať, že spoločensky nemajú hodnotu, ale to, že napriek tomu sú „niekým“ – a síce na základe vyvolenia Bohom. Boh nepovolal jednotlivcov ani spoločenstvo na základe osobných schopností, ale proste preto, že ich miluje. … Provokujúce však je, že Boh má zdanlivo lásku iba k nevzdelaným, maličkým, slabým, opovrhovaným, ba že sa zdá, že ich dokonca uprednostňuje. Prečo? Pretože sú spravidla otvorenejší, to znamená vnímavejší voči Bohu. Pre Boha má cenu iba jedno: Aby sme jeho lásku prijímali! Inak nič!“ …
Boh ich robí „váženými“ – aj nás robí „váženými“. Aké oslobodzujúce a povzbudzujúce to len je! Nech si ktokoľvek, si hodný večnej Božej lásky. On ťa v Kristovi povolal. Preto si „niekto“. Z každodenných stretnutí vieme, aké oslobodzujúce a oblažujúce je, keď u ľudí cítime ocenenie, pozornosť a ohľaduplnosť, keď cítime, že nás práve len tak na niečo nepotrebujú. To nám dáva potešenie, to nás robí šťastnými. To pozdvihuje náš život. Nanovo tak ožívame. …
Cítime tiež, ako nám apoštol pomáha ďalej, keď ako cirkev čelíme nebezpečenstvu, že vzhľadom na znižujúce sa počty, na klesajúci spoločenský vplyv, pociťujeme únavu. Z apoštolových slov vieme, že nežijeme z počtov, z nejakých úspechov, ktoré sa nám pripisujú, ale len z toho, že „sme vážení“ skrze Boha. Pavol k tomu hovorí, že to je život „v Kristovi“. Sv. Vincent de Paul tomu dokonale rozumel. Preto chcel byť v živote iba jedno – byť nástrojom v rukách Ježiša Krista, aby túto „váženosť“ človeka skrze Boha daroval ľuďom prostým, nenápadným pôsobením v každodennom živote s pomocou chudobným a núdznym, aby pocítili, aký dobrý a milosrdný je Boh k nim.
Presne to zostáva povolaním a poslaním Cirkvi ako celku aj dnes: túto „váženosť“ človeka skrze Boha dnes žiť a dosvedčovať – dobrým slovom, pomocnou rukou, darom môjho času, mojou ohľaduplnosťou, priateľstvom a pozornosťou voči iným. Kto dnes takto v Kristovi žije, ten – tak ako sv. Vincent v jeho dobe – premieňa ľudí a ich svet. A Boh je medzi nami prítomný. Amen.

V Drážďanskom biskupstve tiež útočia na kath.net

Drážďany, 27.9.2017 (kath.net) 021 156 – Po urážke od Ansgara Mayera, riaditeľa komunikačného centra Kolínskeho arcibiskupstva, došlo na Twitteri k ďalšiemu útoku cirkevným funkcionárom tento raz zo Saska: „Keď Česko trvale preberá správy z katholikennetu, bude Sasko rado preberať atómový odpad.“ Týmto tvítom 26. septembra Markus Kremser, riaditeľ Zväzu rodín katolíkov Drážďanského biskupstva na Twitteri hanobil kath.net. O niekoľko minút neskôr tvít zmizol. Kath.net si však dokázal tvít adresovaný Ansgarovi Mayerovi zaistiť screenshotom.
Ansgar Mayer sa neskôr ospravedlnil „u všetkých, ktorí sa v srdci cítili zranení – či už Sas, kresťan alebo proste volič“. Mayer to vyhlásil po zverejnení výsledkov volieb, keď sa strana AfD stala v Sasku najsilnejšou politickou stranou s 27 %. Zo Saska sa totiž ozval komentár od „východného kolegu“, ktorý napísal, že „západný kolega“ Mayer urazil všetkých Sasov a ľudí na východe Nemecka.

Markus Kremser je bývalým hovorcom Augsburskej diecézy. Tam vzbudil rozruch podivuhodnou mediálnou prácou. Napríklad na slávnosť Božieho Tela kládol svojim čitateľom na srdce rozhovor s veľmi sporným bývalým katolíckym teológom Eugenom Drewermannom, ktorý dostal zákaz učiť. –zg-

Rakúsky herec: „Modlím sa takmer každý deň“

Viedeň, 26.9.2017 (KAP) 021 155 – Rakúsky filmový producent a herec Karl Markovics, známy aj z Komisára Rexa, sa „istým spôsobom modlí takmer každý deň“. Zdôraznil to v interview pre noviny „Wiener Zeitung“ z utorka.
„Nie je to klasická modlitba v zmysle rituálnej formulky. Ale je to dialóg,“ umožnil herec náhľad do svojho vzťahu s Bohom. Dňa 30. septembra na veľkej oslave reformácie evanjelickej cirkvi na viedenskom Radničnom námestí bude robiť moderátora.
„Príležitosť k modlitbe je u mňa napríklad vtedy, keď som veľmi zúfalý, alebo veľmi šťastný a takmer denne ma situácie privádzajú k zúfalosti, či k pocitu šťastia. Niekedy to zdieľam s ľuďmi, ktorí sú mi blízki, niekedy sa podelím o zážitky s Bohom.“
Markovics, narodený v r. 1963, je evanjelicky pokrstený, ale v detstve výpomocne miništroval v katolíckych kostoloch. Vo svojom filme „Superwelt“ protagonistka – pokladníčka v supermarkete – počúva Boha. K tomuto filmu ho inšpirovalo: „zdanlivo nemožné – urobiť dnes v priemernom stredoeurópskom prostredí s priemernými ľuďmi, ktorí vedú priemerný život film o absolútne – bez trikov, bez efektov a bez misie.“ –zg-

Peru: Pápežská omša na pláži nebude

Lima, 26.9.2017 (kath.net) 021 154 – Vláda Peru z bezpečnostných dôvodov zrušila plánovanú pápežskú svätú omšu na pláži Tichého oceánu v Lime. Experti už predtým varovali, že v zemetrasením otriasanom regióne môže dôjsť k problémom, ak by vzniklo cunami, pretože možnosti úteku sú nedostačujúce. Po tom množení sa zemetrasení v Mexiku teraz toto podujatie nepovolia. Informoval o tom rakúsky denník „Tiroler Tageszeitung“.
Kardinál Juan Luis Cipriani na to vládu obvinil, že reaguje s panikou. Vyzval ju, aby sa nerobila prorokom nešťastia.
Pápež František bude na návšteve v Peru v dňoch 18. až 21. januára 2018. Na omšu s pápežom pri Lime sa očakáva asi milión ľudí. V súčasnosti sa hľadá alternatívne miesto na slávenie svätej omše. –zg-

Stratila prácu, lebo je proti homosexuálnemu „manželstvu“

Vyhodili ju, aby neodovzdávala deťom kresťanské posolstvo!

Canberra, 26.9.2017 (kath.net/jg) 021 153 – Kresťanka Madeline (18) stratila zamestnanie u usporiadateľky detských večierkov, pretože sa na Facebooku verejne vyjadrila proti zavedeniu tzv. homosexuálneho „manželstva“. Informovali o tom noviny The Australian.
Madeline použila na svojej stránke na Facebooku filter s textom „It’s O.K. to vote NO“ (Je v poriadku hlasovať NIE). Veta sa vzťahuje na blížiace sa hlasovanie o zavedení homosexuálneho „manželstva“ v Austrálii. Krátko na to dostala od zamestnávateľky Simsovej správu, že má výpoveď, pretože je proti homosexuálnemu „manželstvu“.
Na svojej vlastnej Facebookovej stránke Simsová, majiteľka firmy „Capital Kids Parties“, potom napísala, že prepustila pracovníčku, ktorá verejne vyznala, že „je v poriadku hlasovať NIE“ ! Dodala, že oznámenie, že chce hlasovať proti tomu, je v jej očiach „nenávistným prejavom“. „Hlasovať NIE je homofóbne. Ohlasovať homofóbiu je nenávistným prejavom,“ napísala Simsová. Ako podnikateľka nemôžem zamestnávať nikoho, kto reprezentuje moju firmu a online uverejňuje nenávistné prejavy,“ odôvodnila svoj krok.
O niekoľko dní neskôr Simsová oznámila, že Madeline nebola zamestnankyňa, ale živnostníčka. Znova potvrdila jej prepustenie, lebo vraj „nechce riskovať nechať Madeline pracovať s deťmi“ a vyhlásila: „Je tu nebezpečenstvo, že svoje názory bude odovzdávať aj deťom!!!“
„Som kresťanka, tak som vyrastala,“ povedala Madeline pre The Australian, ktorá pre ochranu svojho súkromia nechcela uviesť svoje priezvisko. „Nikdy som sa nebála stáť za svojím presvedčením,“ zdôraznila Madeline. V súčasnosti skúma právne možnosti, ale ešte sa nerozhodla, či ich použije.
Madeline dôrazne popiera obvinenie z homofóbie. Medzi priateľmi jej rodiny sú aj homosexuáli, ku ktorým má celkom dobrý vzťah, ako zdôraznila. –zg-

USA: Biskup sa pridáva ku ‚Correctio‘ Františka

Talianske médiá informujú, že iniciatívu „napomenutia“ pápeža Vatikán na svojich stránkach zablokoval. Vatikánsky hovorca to dementoval. Iniciatíva je veľkou témou v amerických médiách.

Vatikán, 26.9.2017 (kath.net) 021 152 – Formálne synovské „napomenutie“ pápeža Františka sa od počiatku týždňa stará o búrlivé diskusie aj vo Vatikáne. Talianske médiá ako ANSA a „Corriere della Sera“ v pondelok informovali, že na internete uverejnený list, ktorý pápeža „priamym či nepriamym spôsobom“ obviňuje z heretických postojov k manželstvu, morálke a náuke o sviatostiach, vo Vatikáne údajne nemožno otvoriť, lebo sa blokuje. Podľa správy „Lifesitenews“ to však Vatikán poprel. Hovorca Vatikánu Greg Burk vyhlásil, že v počítačoch v priestoroch Tlačovej kancelárie z bezpečnostných dôvodov blokujú webové stránky, kde sa otvárajú osobné informácie. Preto tam síce možno otvoriť webovú stránku www.correctiofilialis.org, no nemožno sa tam elektronicky podpísať, pretože na to sú potrebné osobné informácie.
Iniciatíva bola v pondelok veľkou témou v amerických médiách. Informovala o tom aj televízia CNN.
K listu s „napomenutím“ pápeža sa v USA pripojil dokonca už aj biskup René Henry Gracida, emeritný biskup Diecézy Corpus Christi. Veriacich vyzval, aby to podporili a aj sám to podpísal. –zg-

Poľský kňaz sa vo švajčiarskych Alpách nevrátil z túry

Sitten, 26.9.2017 (kath.net) 021 151 – Poľský kňaz je od 18. augusta nezvestný – nevrátil sa z túry v oblasti pri švajčiarskom Bortelhorne (kantón Wallis). Farár Krzysztof Grzywocz prišiel aj tento rok ako výpomocný kňaz do Bettenu. Jeho auto našli a je známa aj jeho posledná návšteva horskej chaty, potom sa jeho stopa stratila. Najprv ho intenzívne hľadala alpská záchranná služba, potom poľský tím 20 osôb. Obe skupiny boli neúspešné. Informovali o tom švajčiarske médiá.
Kňaz deň pred svojím zmiznutím slávil svätú omšu, vo farnosti bol obľúbený. Stále viac ľudí teraz predpokladá, že sa v horách stalo nešťastie a že tam zomrel. –zg-

Orban: Kresťanstvo na Západe mizne

Budapešť, 25.9.2017 (kath.net) 021 150 – Maďarský premiér Viktor Orbán hovorí, že kresťanstvo v štátoch EÚ, ktoré prijímajú utečencov, mizne. Informoval o tom rakúsky „Kurier“. Pri návšteve Poľska Orbán 22. septembra povedal:
„Neželáme si nijaké zmiešané obyvateľstvo … tak ako západne od nás, kde žijú rôzne civilizácie bok po boku a kde je výsledkom tohto mixu, že kresťanský prvok stráca svoj význam.“
Maďarský premiér vidí Európu rozdelenú na dva tábory. Jedny krajiny stavajú „všetko na prisťahovalcoch“, vrátane svojej „budúcnosti“, svojej „demografickej vyváženosti“ a svojho „pracovného trhu“. Iné sa nechcú stať „nijakými prisťahovaleckými krajinami“, ale chcú svoje demografické problémy riešiť rodinnou politikou a rozprúdením hospodárstva.“ -zg-

Kardinál: Mládež udelila po zemetrasení Mexiku lekciu

Mexiko-City, 25.9.2017 (KAP) 021 149 – Mnohí mladí, ktorí sa po ničivom zemetrasení podieľali na záchranných prácach „udelili krajine lekciu“. Zdôraznil to arcibiskup Mexika-City, kardinál Norberto Rivera, v nedeľu na smútočných obradoch za obete katastrofy v Guadalupskej bazilike. Stovky tisícov mladých sa dobrovoľne zasadili za iných. To Mexiku ukázalo, že napriek chudobe je bohaté na lásku a solidaritu, ako povedal arcibiskup.
Vo dne v noci sa mladí starali o obete zemetrasenia, rozdeľovali jedlo, odstraňovali trosky a sutinu, a behali po uliciach, aby zmobilizovali iných na pomoc. „A to všetko len pre ten radostný moment, keď niekoho spod trosiek vytiahli a zachránili,“ povedal kardinál.
Na svätej omši boli aj stovky príbuzných obetí aj nuncius Franco Coppola. Rivera sa poďakoval medzinárodným špecialistom z 9 krajín – medzi nimi aj zo Švajčiarska a Japonska.
Už v sobotu biskupská konferencia zdôraznila, že zemetrasenie o sile 7,1 nebolo iba prírodná katastrofa spôsobená tektonickými platňami, ale „otriaslo aj svedomím krajiny“. Mexiko je tým aj vyzvané, aby preskúmalo svoj vývoj a svoje predstavy o hodnotách. Smerodajné majú byť tie princípy, ktoré pápež František načrtol v encyklike „Laudato si“: Zameranie sa na ľudský rozvoj, ktorý má byť celostný, trvalý a s transcendentnými cieľmi, ako vyhlásili biskupi.
Humanitárne akcie v Mexiku naďalej prebiehajú plnou silou. Doteraz rozdelili v Mexiku-City 200 ton pomoci, no aj v mestách Morelos, Oaxaca a Chiapas, ako povedal prezident charity otec Enrique Maldonado. Až 300 000 vriec potravín odovzdali 50 cirkevných centrám pomoci. Otvorených je aj osem núdzových útulkov vo farách a katolíckych univerzitách. Tam sú k dispozícii aj kňazi na duchovné podporu. O ranených sa stará 83 zdravotných zariadení a tri cirkevné nemocnice. V rýchlom kurze vyškolili aj 80 mladých dobrovoľníkov na terapiu ľudí.
Ovplyvnený je celý život veriacich. Napríklad vo štvrti Guerrero celý farský život sa odohráva v sakristii, kde je aj provizórny oltár, nedeľné omše sa slávia na ulici alebo v záhrade. Farnosť dúfa, že kostol jedného dňa znova postavia.
Zemetrasenie si podľa najnovších údajov vyžiadalo už najmenej 320 obetí, z toho 182 v hlavnom meste. Do pondelka zaregistrovali 39 menších otrasov – spolu už 4684. –zg-

Vatikán vydáva 2-eurovú mincu k jubileu Fatimy

Vatikán, 25.9.2017 (KAP) 021 148 – Vatikán vydáva novú eurovú mincu pri príležitosti 100. jubilea zjavení vo Fatime. Podľa Filatelistického a numizmatického úradu Vatikánu má byť pamätná minca k dispozícii od 5. októbra a má mať hodnotu dve eurá.
Na minci je obrázok „troch malých pastierikov“ pred Bazilikou Ružencovej Panny Márie – Lucie dos Santos a jej sesternice Hyacinty a bratranca Františka. Ostatní dvaja boli 13. mája 2017 svätorečení. V texte priloženom k minci sa uvádzajú udalosti a dátumy zjavení a ďalej čítame:
„V roku 1930 uznala Katolícka cirkev nadprirodzený charakter zjavení tým, že posolstvo autorizovala a vo Fatime sa postavila svätyňa, ktorú pápež František navštívil 12. a 13. mája 2017.“
Minca váži 8,50 gramov a má priemer 25,75 mm. Navrhla ju Orienta Rossi a Silvia Petrassi ju stvárnila. Vydali 10 000 kusov a škatuľka s mincou stojí 37 eur. –zg-

List biskupom celej Cirkvi o sekulárnych inštitútoch

Vatikán 25.9.2017 (RV) 021 147 – Modernou a dynamickou formou prežívania kresťanského povolania v súčasnom svete, akou sú sekulárne inštitúty, sa zaoberá nový dokument Svätej stolice s názvom «Zasvätenie a sekulárnosť. List biskupom Katolíckej cirkvi o sekulárnych inštitútoch».

Viac na http://sk.radiovaticana.va/news/2017/09/25/zasv%C3%A4tenie_a_sekul%C3%A1rnos%C5%A5/1338884

Nemecko: Cirkev sa nemá strane AfD „poklonkovať“

Bonn/Berlín, 24.09.2017 (KAP/KNA) 021 146 – Po vtiahnutí populistickej nemeckej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) do parlamentu by sa cirkev nemala tejto strane „poklonkovať“, ako povedal predseda Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (Zdk), Thomas Sternberg. „Na to nie je nijaký dôvod. Cirkev sa ešte nikdy nijakej strane nepoklonkovala,“ povedal v interview pre katolícku spravodajskú agentúru KNA v Bonne v nedeľu po voľbách. „Je dôležité, aby sme my ako cirkev vnímali, čo ľudí viedlo k tomu, v takom počte voliť takú stranu. Na tom musíme ešte intenzívnejšie pracovať a budeme to aj celou silou robiť,“ povedal tento bývalý poslanec za CDU.
„Taký volebný výsledok neznamená automaticky, že si máme vážiť ľudí, ktorí sa svojimi vyjadreniami vzďaľujú od demokratického konsenzu. Máme tu stranu, v ktorej sa vyzývalo k vystúpeniu z Cirkvi a ktorá zneužívala výrazy ako kresťanský Západ a kresťanstvo. Musíme si uvedomiť, že sme v tom spoločne s celou Európou. V takmer všetkých krajinách sú pravicovo-radikálne strany. Treba však konštatovať, že 87 percent Nemcov AfD nevolilo.“

Náboženskí predstavitelia plní starostí
Vzhľadom na volebné výsledky strany AfD vidia náboženskí predstavitelia pred sebou veľké výzvy a vyjadrujú sa sčasti zdesene:
„Naše obavy sa žiaľ splnili – strana, ktorá trpí vo svojich radoch extrémistické pravicové myšlienky a štve proti menšinám v našej krajine je teraz nielen takmer vo všetkých našich krajinských parlamentoch, ale aj v spolkovom parlamente,“ vyhlásil prezident Centrálnej rady židov v Nemecku, Jozef Schuster v Berlíne. Centrálna rada vidí pre parlament najväčšiu demokratickú výzvu od r. 1949.
„Od našich demokratických síl očakávam, že odhalia pravú tvár AfD a jej prázdne populistické sľuby. Jeden cieľ by mal zjednocovať všetky demokratické strany – voličom jasne ukázať, že AfD nie je nijaká alternatíva, aby pristála tam, kam patrí – pod hranicu piatich percent!“ povedal Schuster.
Prezidentka Izraelitského kultového spoločenstva v Mníchove a Hornom Bavorsku, Charlotte Knoblochová prejavila „veľkú starosť“ o demokraciu. „Tento výsledok je nočná mora, ktorá sa stala pravdou, historická cezúra. AfD v parlamente – to mení politickú diskusiu a kultúru a ovplyvňuje povesť Nemecka vo svete. Je to katastrofa, že sa demokratickým silám nepodarilo pravicových extrémistických štváčov odčarovať.“
Prezident Svetového židovského kongresu, Ronald S. Lauder, v New Yorku vyhlásil, že je „ohavné“, že AfD má teraz možnosť v nemeckom parlamente vychvaľovať svoj „odporný“ program. Stranu označil ako „škodlivé spiatočnícke hnutie, ktoré vyvoláva spomienky na to najhoršie v nemeckej histórii a malo by sa ňou pohŕdať“. Súčasne blahoželal Angele Merkelovej (CDU), ako „pravej priateľke Izraela a židovského národa“.
Prézes Evanjelickej cirkvi v Porýní, Manfred Rekowski, vyhlásil: „Potrebujeme pomimo záujmov klientely koalíciu pre otvorené, sociálne a spravodlivé Nemecko, v ktorom láska k blížnemu a ľudskosť sú viac hodné ako vyhraničovanie ľudí a šírenie strachu.“
Predseda Tureckého spoločenstva v Nemecku, Gökay Sofuoglu, žiadal: „Musíme jasne ukázať, že mnohoraká a otvorená spoločnosť nie je zaťažením, ktoré vzniká prisťahovalectvom, ale skôr šancou odvážne premyslieť postupy a systémy a umožniť rovnaké možnosti pre všetkých v Nemecku žijúcich ľudí.“ –zg-

New York Times: Kritika štýlu vedenia Cirkvi Františkom

New York City, 23.9.2017 (kath.net/jg) 021 145 – Konflikty medzi „liberálmi“ a „konzervatívcami“ v Cirkvi sú nevyhnutným rezultátom rozhodnutia pápeža Františka nechať napätia v Cirkvi prepuknúť a potom sa dvojznačnými výpoveďami a neoficiálnymi intervenciami postaviť na liberálnu stranu, namiesto toho, aby rozhodoval autoritou svojho úradu. „Výsledok: Istá je v Katolíckej cirkvi v súčasnosti iba neistota.“ Napísal to žurnalista Ross Douthat v komentári pre New York Times.
„Za pápeža Františka je možné, že znovu zosobášení rozvedení v niektorých krajinách smú prijímať Eucharistiu, v iných nie a dokonca aj veľkí uctievači pápeža nie sú jednotní v tom, ako znie oficiálny postoj Vatikánu v tejto otázke. V Kanade napríklad sú zasa dve rôzne cirkevné náuky o prijímaní Eucharistie pre osoby, ktoré plánujú asistovanú samovraždu!“
Týmito príkladmi z nedávnej minulosti dokazuje Douthat svoju kritiku.
Prípady Jozefa Seiferta a pátra Jamesa Martina SJ preukazujú podobný vzor. Konzervatívni obrancovia rakúskeho filozofa uvádzajú, že on iba bránil oficiálnu náuku Cirkvi. Jeho liberálni odporcovia namietajú, že posledné slovo vo veciach náuky má pápež a priama kritika pápeža v úrade môže mať v každom čase dôsledky aj pre osoby vo vysokých pozíciách.
Páter James Martin svojimi názormi na homosexualitu, ale aj k Eucharistii, ku vzťahu božskej a ľudskej Ježišovej povahy a k otázke, či Boh mohol chcieť, aby niekto spáchal ťažký hriech, aby zmenšil utrpenie, zastával tézy, ktoré nie sú zlučiteľné s katolíckou náukou. Preto ho opakovane verejne kritizovali a po internetovej kampani konzervatívnych katolíkov Katolícka univerzita Ameriky, kde mal prednášať, zrušila svoje pozvanie.
Páter Martin sa bránil neoprávneným argumentom, že v hierarchickej Cirkvi majú jeho predstavení a nie internetoví kritici rozhodovať o tom, či zastáva katolícke postoje, alebo nie. A jeho najvyšší predstavený pápež je rozhodne ochotný vytyčovať hranice.
„Za túto situáciu je zodpovedný Františkov štýl vedenia Cirkvi. Predpokladám tu zjavné teologické zásahy bez oficiálnej zmeny katolíckej náuky. Preto existujú dve rôzne verzie náuky Cirkvi: oficiálna a tá, ktorú pápež zastáva poukazmi a náznakmi, či narážkami. V každom prípade je lepšie ignorovať oficiálne vatikánske vyhlásenia a namiesto toho sledovať pápežských poradcov, ktorí často cez Twitter napádajú Františkových protivníkov,“ napísal Douthat.
„V tejto situácii chýbajúcej jasnosti sa cíti byť každá strana v práve. Je tu nebezpečenstvo vyhýbať sa konfliktom a zaoberať sa už iba vlastným postojom, či už je liberálny, alebo konzervatívny.“
Douthat považuje za rozumnejšie viesť diskusiu otvorene a vecne bez cenzurovania druhej strany už a priori, alebo označovania ju ako kacírsku. „Katolícka univerzita mohla pátra Martina pozvať a nechať ho hovoriť na kontroverzné témy. Mohla pozvať aj jeho kritikov, aby k tomu zaujali postoj. Nijaká forma samo-cenzúry nerobí konflikt menej bolestným. Je lepšie vyjadriť opačné postoje a nechať hovoriť argumenty,“ píše žurnalista na záver.

Svetová liga moslimov a Vatikán zriadia spolu stály výbor

Vatikán, 21.9.2017 (RV) 021 144 – V týchto dňoch je na návšteve Vatikánu delegácia Svetovej ligy moslimov. Nezisková organizácia založená v roku 1962 sídli v Mekke v Saudskej Arábii a zameriava sa na šírenie islamského učenia vo svete.
Generálny sekretár Svetovej ligy moslimov Muhammad Al-Issa sa 20. septembra stretol s pápežom Františkom. Vo štvrtok, 21. septembra ho spolu s delegáciou prijal na pôde Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg jej predseda kardinál Jean-Louis Tauran. Obidvaja predstavitelia vo vzájomnom rozhovore konštatovali, že náboženstvo a násilie sú nezlučiteľné. Upozornili na fakt, že náboženstvá majú morálne zdroje na budovanie bratstva a mieru. Tiež sa zhodli na tom, že fenomén fundamentalizmu, zvlášť násilného, vzbudzuje obavy a je potrebné spoločné úsilie, aby došlo k jeho zamedzeniu. Hovorili aj o situáciách, kde sloboda svedomia a náboženstva nie sú úplne rešpektované a chránené, a tak rastie potreba obnoviť „medzináboženský dialóg“ a skorigovať školské učebnice. Obe strany sa dohodli na vytvorení spoločného stáleho výboru, ktorého vznik možno očakávať v blízkej budúcnosti.

Naša príloha

‚Zákon o otváraní manželstva je protiústavný!‘

KATH.NET – interview: Petra Lorlebergová

Berlín, 22.9.2017 (kath.net/pl) 021 143 – „Dňa 30. júna 2017 bleskovo a nedôstojne schválený zákon o otvorení manželstva pre všetkých je protiústavný!“ Povedala to koordinátorka nemeckého akčného zväzu pre manželstvo a rodinu a slobodu názoru „Demo für alle“ (Demonštrácia pre všetkých) Hedviga Beverfoerde v interview pre kath.net. So svojím tímom mladých urobila turné po desiatich nemeckých mestách „autobusom slobody názoru“. V posledný deň cesty tím pred Úradom kancelárky v Berlíne prezentoval petíciu „Manželstvo zostane manželstvom!“, „ktorá má už vyše 220 000 podpisov proti otvoreniu manželstva!“ Koordinátorka hovorí o masívnych nenávistných prejavoch proti tejto akcii, no súčasne konštatuje: „Vyjsť za manželstvo a rodinu na ulicu a brániť slobodu názoru je veľmi naliehavo potrebné!“

kath.net: Pani Beverfoerde, robili ste turné po Nemecku. O čo presne vám išlo?
H. Beverfoerde: Predstavte si náš žiarivo oranžový „autobus slobody názoru“ ako obrovský mobilný reklamný plagát za manželstvo a rodinu a za slobodu názoru. Celých 10 dní sme spoločne s Eduardom Prölsom z CitizenGO cestovali po celom Nemecku. Bolo nám jasné, že heslá na autobuse veľkými bielymi písmenami ako: „Manželstvo zostane manželstvom!“ vyvolajú rozruch a budú aj polarizovať. To však aj mali.
Zastavili sme sa v 10 veľkomestách a na peších zónach, na trhoviskách sme chceli ľudí zburcovať a hovoriť s nimi na témy manželstvo, rodina a gender.
A s úspechom: Vo všetkých mestách sme našli mnohých záujemcov, ktorým sme objasnili, že otvorenie manželstva pre homosexuálne páry je protiústavné a naliehavo to musí preskúmať ústavný súd.
Zvlášť dojímavé boli svedectvá našich mladých: Každé dieťa má prirodzené právo na matku a otca a nijaký štát nemá právo manželstvo predefinovať!

kath.net: Či nie je „sloboda názoru“ v našej demokratickej krajine samozrejmosťou? Máme to uzákonené rovnako ako slobodu tlače. Napriek tomu to viazne?
Beverfoerde: Aj niečo uzákonené sa môže stať makulatúrou, ak to neustále nepožadujeme a nepresadzujeme! Hoci nám ústava v čl. 5 zaručuje slobodu vyjadrovania, realita vyzerá medzitým už inak. Len pomyslite na ústavno-právne veľmi sporný zákon, ľudovo „cenzúrový zákon“, ktorý parlament v posledný deň zasadnutia pred voľbami chvatne odhlasoval.
A už dlhšie platí: Kto v Nemecku pokojne demonštruje za zachovanie rodičovských práv a proti sexualizácii detí v škole, ba už v materskej škôlke, musí rátať s masívnymi rušivými akciami aj údajne demokratických strán!
Tak sa mohli naše demonštrácie a kongresy v Stuttgarte a Wiesbadene konať len za veľkej ochrany polície, keďže Ľavica, zelení, skupiny LGBTI spolu s ľavicovými extrémistickými aktivistami hnutia Antifa sa pokúšali brániť našim podujatiam blokádami, pískaním, vrieskaním, páchnucimi bombami a inými „kreatívnymi protestami“. Pred dvomi rokmi dokonca zaútočili zápalnou bombou na naše sídlo.

kath.net: Kancelárka Merkelová a ďalších 225 poslancov hlasovali proti „manželstvu pre všetkých“. Aj pápež sa viackrát proti tomu postavil, aj viacerí katolícki biskupi. Nemáte dojem, že môžete slobodne zastávať svoje postoje?
Beverfoerde: Odkedy sa ako „Demo für alle“ verejne zasadzujeme za manželstvo muža a ženy, či už demonštráciami, petíciami alebo v televíznych talkshow, stále ma diskreditujú ako homofóbnu a verejne ma hania. Zo strany proti-demonštrantov, ale aj v médiách, na nás doráža nesmierna nenávisť a šíria sa klamstvá o nás a našej práci. A to iba preto, že sa zasadzujeme za niečo, čo bolo doteraz pre ústavný súd vo všetkých rozsudkoch úplne nesporné.
Je pekné, že ešte 226 poslancov zdieľa tento stále platný právny stav, ale iba málo z nich sa verejne mocne zasadzuje za toto presvedčenie. Toto mínové pole radi prenechávajú nám aktivistom. Okrem toho „nie“ Angely Merkelovej k otvoreniu manželstva sa mi zdalo skôr upokojujúcou pilulkou pre konzervatívny zvyšok v jej strane CDU pred voľbami, ako jej skutočné presvedčenie! Veď po tomto hlasovaní sa verejne vyslovila za právo homosexuálov adoptovať deti.

kath.net: Pri vašom turné ste zistili, že medzi proti-demonštrantmi sa objavili dokonca aj poslanci. Mali ste dojem že to je rešpektovanie slobody názoru?
Beverfoerde: Pri každej zastávke nášho autobusu od Mníchova cez Stuttgart, Karlsruhe, Wiesbaden, Kolín, Düsseldorf, Hannover, Drážďany až do Berlína, dobre organizovaní proti-demonštranti sa pokúšali nepustiť nás vôbec k slovu. V Kolíne socialistická poslankyňa z SPD Elfi Scho-Antwerpes sa podieľala na blokáde, ktorá nám 4 hodiny bránila v príjazde na ohlásené miesto zhromaždenia pred dómom, až kým nezasiahla pohotovostná polícia a otvorila nám inú prístupovú cestu.
Vďaka týmto krikľúňom však náš autobus vzbudil veľkú pozornosť a ešte tri štvrte hodiny sme mohli hovoriť pred dómom pred stovkami ľudí.
Vo viacerých mestách demagogickí rečníci cez mikrofón vykrikovali hanobiace slová proti nám a mne osobne a v ostrom protiklade k našim pozitívnym posolstvám na autobuse nás obviňovali z nenávistných prejavov, hanobili nás ako hnedých nacistov a šírili o nás neuveriteľné lži a urážky. Okoloidúci, ani ich vlastní proti-demonštranti, nemali dostať šancu, aby si mohli vypočuť naše argumenty o identite manželstva a rodiny, či porozprávať sa s nami!

kath.net: Prečo sa staviate proti „manželstvu pre všetkých“?
Beverfoerde: Manželstvo ako životný zväzok muža a ženy má jediné potenciál odovzdávať život a nevynašli ho ľudskí zákonodarcovia, ale bolo dané Bohom. Preto nijaký parlament nemá právo manželstvo ľubovoľne predefinovať. Zákon o otvorení manželstva nedôstojne bleskovo schválený 30. júna 2017 je protiústavný. Ústava podľa právneho výkladu ústavného súdu chápe pod manželstvom práve tento životný zväzok muža a ženy a nič iné.
Okrem toho možno predpokladať, že otvorenie manželstva pre homosexuálov je iba prvý krok! Už niekoľko hodín po hlasovaní poslancov sa objavila na portáli hnutia LGBTIQ queer.de ďalšia nehorázna požiadavka: „Odstránenie diskriminujúcej hornej vekovej hranice“ ako aj „právne zabezpečenie ľudí, ktorí sa rozhodnú pre životné spoločenstvá viac ako dvoch ľudí“! Vzhľadom na razantne rastúci počet moslimského obyvateľstva v našej krajine možno čoskoro očakávať požiadavky polygamie, ako aj manželstiev s deťmi!
Podstatný dôvod odmietnutia otvorenia manželstva štátom je však s tým spojené právo adopcie detí homosexuálnymi pármi. Prirodzené právo dieťaťa na otca a matku, čo zodpovedá blahu dieťaťa, sa tým ignoruje a zvrátilo sa to na „právo na dieťa“! Požiadavka legalizácie človeka nedôstojného „náhradného materstva“, ako to už požaduje slobodná strana FDP, je logickým následkom.

kath.net: Pani Beverfoerde, v čom sú zásadné problémy gender mainstreamingu ako sa teraz šíri v školách?
Beverfoerde: Popri téme otvárania manželstva išlo na našom turné aj o upozorňovanie na nebezpečenstvá ideológie gender. Prvý „autobus slobody názoru“ prešiel pred pol rokom Španielskom. Bola to reakcia organizácie „Hazte Oír“ – pobočky CitizenGO – na plagátovú akciu španielskeho hnutia LGBTIQ, ktorá dala natlačiť na obrovské plagáty heslo „Dievčatá majú penis /chlapci majú vagínu“. Keď „Hazte Oír“ chcela túto ideologickú zvrátenosť skorigovať, zabránili jej v tom. Tak vznikla idea s autobusom ako mobilným plagátom.
Aj na náš autobus sme napísali jednoduché a logické posolstvo: „Chlapci sú chlapci. Dievčatá sú dievčatá. Nedaj sa zneistiť!“
Deťom v škole, ba dokonca už v škôlke, nahovárať, že si môžu pohlavie voliť z mnohých variant popiera biologické a psychologické fakty a spôsobuje – práve v tejto rozhodujúcej a citlivej fáze vývoja osobnosti detí – nebezpečné zmätenie pohlavnej identity.

kath.net: Aké reakcie na váš autobus boli v tlači a ako hodnotíte tieto reakcie? Ako spätne hodnotíte svoju akciu?
Beverfoerde: Keďže my – Demo für alle – sme známi ako efektívni a preto vyvolávame silné reakcie u ideológov genderu, ľavice a lobby LGBTI, bolo veľa reakcií v tlači, sčasti neutrálnych, sčasti proti nám.
Nápadné boli pokusy naše akcie asi pre 50 okoloidúcich porovnávať s našimi veľkými demonštráciami tisícov ľudí v Stuttgarte a Wiesbadene, aby mohli našu akciu vyhlásiť za zlyhanú. „Frankfurter Rundschau“ tu zasa raz vyvinul priam najväčšiu nenávistnú tirádu.
V skutočnosti bolo naše turné aj pre našich mladých úžasnou skúsenosťou!
Zvlášť mnohé intenzívne rozhovory s obyvateľmi urobili na nás hlboký dojem a posilňovali nás. Zvlášť nás tešilo, že k nášmu autobusu prichádzalo stále viac kritikov s dúhovými zástavkami, počúvali nás a kládli otázky. Tak sme mohli objasniť mnohé falošné informácie, napr. že necítime nijakú nenávisť voči homosexuálom. Boli to napínavé diskusie a mnohé veľmi pekné osobné rozhovory.
V posledný deň sme pred Úradom kancelárky prezentovali našu petíciu „Manželstvo zostane manželstvom!“ s vyše 220 000 podpismi proti otvoreniu manželstva! Obnovili sme aj svoju požiadavku dať zákon preskúmať ústavným súdom.
Náš záver po tomto napínavom turné: Vyjsť za manželstvo a rodinu na ulicu a brániť slobodu názoru je veľmi naliehavo potrebné! –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *