Život Cirkvi vo svete 8/2019

Obsah

Pápež František otvoril stretnutie na ochranu maloletých

Pápež zhrnul 21 podnetov na reflexiu o ochrane maloletých

Anglikánske kostoly už nemusia mať nedeľné omše

„Mindszenty mal veľmi jasný pohľad pre nespravodlivosti“

Gabriela Kubyová o kríze zneužívania v Cirkvi

Záchrana svetovej klímy – nové náboženstvo?

Kardinál o homosexualite a sv. Petrovi Damiánovi

Laici vyzývajú Františka, aby oslovil homosexualitu

Biskup: Krízu spôsobili kňazi homosexuáli zo 70. rokov

Zástupcovia obetí sklamaní zo stretnutia vo Vatikáne

USA: Kritik rozsudku NS o potrate – nový minister

Kardinál Cupich popiera súvislosti …

Otvorený list dvoch kardinálov biskupom

Nech sa vaše srdce nenechá zmiasť!

Poľský arcibiskup: „Kasperova kritika Müllera neférová“

Vatikán vydal smernice o kňazoch – otcoch detí

Celé Sväté písmo preložené do ďalších 18 jazykov

Pápež otvára 28. zasadnutie Rady kardinálov

Argentína: Vyšetrujú biskupa –priateľa pápeža

Stretnutie o ochrane detí pred zneužívaním

Obrázok z ultrazvuku na námestí New Yorku

Päť liekov sv. Tomáša Akvinského proti smútku

Kardinál spolubratom: ‚Nijakú novú Cirkev!“

Kardinál Müller: Úlohou pápeža je Cirkev zjednocovať

Vyšetrujú apoštolského nuncia v Paríži

Viganò: „Niet ochoty hľadať pravé príčiny krízy“

Lekári: Tínedžerky majú po antikoncepcii osteoporózu

Kardinál Cupich a „jednota Katolíckej cirkvi“

Naša príloha: Biskup Schneider: Dar Božieho synovstva

Pápež František otvoril stretnutie na ochranu maloletých

Vatikán, 21.2.2019 (RV) 024 595 – Pápež František vo štvrtok 21. februára otvoril vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií celého sveta, hláv východných katolíckych cirkví a predstavených reholí, zamerané na ochranu mladistvých, ktoré potrvá do nedele 24. februára.

Viac na: https://www.vaticannews.va/sk.html

Pápež zhrnul 21 podnetov na reflexiu o ochrane maloletých

Vatikán, 21.2.2019 (RV) 024 594 – Na začiatku stretnutia vo Vatikáne na tému „Ochrana maloletých v cirkvi“ pápež František pripravil pre účastníkov heslovité podnety, ktoré majú napomôcť ich spoločnému uvažovaniu. Ide o 21 „bodov reflexie“ formulovaných rôznymi biskupskými komisiami a konferenciami. Pápež František ich zhrnul do zoznamu, ktorý rozdali prítomným.
Na zozname s 21 bodmi sa nachádzajú napr. požiadavka „zabezpečiť štruktúry načúvania, zložené z vyškolených osôb a odborníkov, kde sa bude vykonávať prvé rozlišovanie prípadov predpokladaných obetí“ (2). Ďalší podnet sa týka „vypracovania spoločných postupov pre preskúmanie obvinení, ochranu obetí a právo obvinených na obhajobu“ (4).
Iný bod hovorí o potrebe „sprevádzať, chrániť a liečiť obete, ponúknuť im všetku potrebnú podporu na kompletné uzdravenie“ (8). Pre nahlasovanie prípadov zo strany obetí „je potrebné, aby sa tam, kde ešte nie je, zriadil, orgán ľahko dostupný pre obete, ktoré chcú nahlásiť eventuálne trestné činy. Ide o orgán s autonómiou aj voči miestnym cirkevným autoritám a zložený z odborníkov (klerikov i laikov), ktorí vedia vyjadriť pozornosť Cirkvi voči tým, ktorí sa v tejto oblasti cítia dotknutí nevhodnými postojmi zo strany duchovných“ (21).
Na zozname podnetov je aj požiadavka „upevniť spoluprácu so všetkými ľuďmi dobrej vôle a pracovníkmi masmédií, aby sa mohlo rozoznávať a odlíšiť pravé prípady od falošných, obvinenia od očierňovaní, na vylúčenie pomsty a podsúvania, klebiet a diskreditácie“ (11). Iný bod je zameraný na „právo na obhajobu: je potreba chrániť podľa prirodzeného i kánonického práva aj princíp prezumpcie neviny, kým sa nepreukáže vina obvineného. Preto je treba vylúčiť zverejnenie zoznamov obvinených, aj zo strany diecéz, pred predbežným prešetrením a definitívnym rozsudkom“ (14).
Jeden z bodov hovorí aj o „zvýšení minimálneho veku manželstva na 16 rokov“ (12). -jb-

Anglikánske kostoly už nemusia mať nedeľné omše

Londýn, 22.2.2019 (kath.net/pl) 024 593 – Generálna synoda britskej „Cirkvi Anglicka“ zrušila zákon z r. 1603, ktorý kňazov zaväzoval slúžiť v každom kostole v ich zodpovednosti nedeľnú svätú omšu. Informoval o tom BBC. Pre desaťročia sa znižujúci počet veriacich majú teraz kňazi v zodpovednosti až do 20 kostolov. Doteraz musel byť na nekonanie nedeľnej bohoslužby udelený dišpenz biskupa. Nová úprava má znížiť náročnosť týchto byrokratických postupov.

„Mindszenty mal veľmi jasný pohľad pre nespravodlivosti“

Vatikán, 21.2.2019 (kath.net/pl) 024 592 – „Kardinál, ktorý sa postavil najprv proti nacizmu a potom vo väzení aj proti komunizmu, musí byť príkladom vo svedomí.“ Hovorí to Eduard Habsburg-Lothringen, bývalý hovorca em. biskupa rakúskeho St. Pöltenu, Klausa Künga, spisovateľ, otec rodiny, katolík a od r. 2015 veľvyslanec Maďarska pri Svätom stolci a pri Ráde maltézskych rytierov. Kath.net s ním urobil v Ríme interview pri príležitosti uznania heroického stupňa cnosti známeho maďarského kardinála Józsefa Mindszentyho (1892-1975). Toto uznanie je dôležitou etapou na ceste k blahorečeniu a svätorečeniu v Cirkvi.

kath.net: Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že pápež uznal stupeň cnosti kardinála?
Eduard Habsburg: Nesmierna vďačnosť bola mojím prvým pocitom. Viete, môj otec, Michael Habsburg, prezident Nadácie kardinála Mindszentyho, sa celý život zasadzoval za jeho blahorečenie. Spomínam si, že ako dieťaťu mi hovorieval: „Teraz existuje toľko odporu, že neviem, či sa ešte blahorečenia dožijem. Ale ty sa ho dožiješ!“ S Božou pomocou to vyzerá tak, že sa dožijeme. Heroický stupeň cnosti je niečo ako zvon, ktorý ohlasuje posledné kolo.

kath.net: Čo si pápež myslí o kardinálovi Mindszentym?
Habsburg: S pápežom som o kardinálovi priamo nehovoril. Ale viem, že už v Buenos Aires bol o maďarských udalostiach v r. 1956 dobre informovaný. A z poznámok v médiách a od ľudí sa mi zdá, že si pápež Mindszentyho veľmi cení.

kath.net: Čo na vás robí mimoriadny dojem na kardinálovi Mindszentym?
Habsburg: Myslím, že najviac jeho veľká jasnosť. V rôznych a ťažkých politických podmienkach mal vždy nesmierne jasný pohľad pre nespravodlivosť. Mindszenty si bol nesmierne istý pri rozhodovaní. Táto jeho jasnosť sa spájala s veľkou osobnou odvahou. A podčiarkol by som aj jeho humor. Na fotografiách hľadí kardinál síce nútene často veľmi vážne, ale keď čítame jeho životopis, cítime ten humor vyžarovať z jeho sčasti absurdných a láskavých opisov detailov.
Bol to hlboko veriaci kňaz. Raz som sa pýtal očitého svedka, ktorý ho ešte poznal, či bol podľa neho Mindszenty svätec. Bez sekundy zaváhania odvetil, že áno. Opýtal som sa, že odkiaľ to vie. Odvetil, že preto, lebo ho zažil pri obete svätej omše. To je rozmer, na ktorý nesmieme pri jeho hrdinstve a politickej angažovanosti nikdy zabudnúť.

kath.net: Sv. Tomáša Mora označujeme ako „svätca svedomia“. Označili by ste aj kardinála ako kresťanský „príklad svedomia“?
Habsburg: Myslím, že rozhodne sa to dá povedať. Kardinál, ktorý sa zasadzoval proti nacizmu a potom vo väzení a pri prenasledovaní proti komunizmu, musí byť príkladom vo svedomí. On nasledoval svoje svedomie a presvedčene do takej miery, že to pre jeho predstavených a pre Svätý stolec nebolo vždy jednoduché, pretože staval také jasné hranice. Súčasne však svedomie nikdy nevidel ako nezávislé od poslušnosti. Napríklad, keď mu pápež Pavol VI. mu odobral titul prímasa Ostrihomu, už ho nikdy nepoužíval. Vysoká priorita svedomia, áno, ale formovaného svedomia.

kath.net: Čo by znamenalo pre maďarských katolíkov jeho blahorečenie?
Habsburg: Na Twitteri vidím, koľkých ctiteľov má kardinál na celom svete. Ale to je ešte svetelné roky vzdialené od lásky a nadšenia za kardinála Mindszentyho, aké pociťujú Maďari. Vieme, že najmenej 1,5 milióna Maďarov sa každý deň modlí za jeho blahorečenie.
Jeho blahorečenie sa rovná uznaniu boja maďarského národa proti útlaku a totalite.

kath.net: Aký je ďalší krok v procese blahorečenia?
Habsburg: Teraz sa v kongregácii skúma zázrak. Ak bude výsledok pozitívny a pápež blahorečenie povolí, bolo by teoreticky možné, že by bol Mindszenty blahorečený pri Eucharistickom kongrese v septembri 2020. V to dúfame všetci v Maďarsku a prosím čitateľov o podporu modlitbami. –zg-

Záchrana svetovej klímy – nové náboženstvo?

Frankfurt am Main, 21.2.2019 (kath.net) 024 591 – Záchrana svetovej klímy je pre veľké časti nemeckej spoločnosti už náhradným náboženstvom. Tento názor vyslovil vydavateľ nemeckého denníka „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ), Holger Steltzner, v komentári s titulkom „Klimatické náboženstvo so svätokupectvom“. Informovala o tom evanjelická agentúra „idea“.
„Mnohí Nemci chcú upokojiť čerpadlo svojho zlého svedomia a natankovať E-10. Pritom málokto myslí na to, že bio-palivom sa v Indonézii zrážajú zo stromov posledné orangutany, pretože prales musí ustúpiť plantážam na produkciu palmového oleja,“ napísal Steltzner. „Za príkladného sa považuje ten, kto je tofu namiesto mäsa. No na to boli vyklčované dažďové pralesy, aby sa tam založili sójové plantáže. Pre litio-iónové batérie, ktoré majú zachrániť klímu, sa na ťaženie surovín spustošili celé oblasti v Afrike, Rusku a Južnej Amerike.“
Steltzner ďalej uvádza, že organizácie a podniky na ochranu klímy „sa pravdepodobne od Vatikánu naučili, že s odpustkami je hrešenie ešte krajšie“ a píše:
„V minulosti veriaci mohli získavať odpustky dokonca aj pre zomrelých, aby zmiernili ich tresty za hriechy v očistci. V stredoveku to bol úžasný zdroj príjmov. Dnes chráni kúpa certifikátov o oxide uhličitom pred tým, aby nás pri lete na nákupy do Londýna netrápilo zlé svedomie.“
„Nemecko by sa malo rozlúčiť s ilúziou, že ako najlepší žiak v triede dokáže zachrániť svetovú klímu. Tu nie sú žiadané osamotené akcie morálnej supermocnosti, ale racionálna a predovšetkým medzinárodne zladená politika s mierou a rozumnou strednou cestou na riešenie následkov klimatických zmien. Vzhľadom na razantne rastúci počet ľudí možno tieto zmeny v najlepšom prípade zmierniť, ale nemožno im úplne zabrániť.“ –zg-

Gabriela Kubyová o kríze zneužívania v Cirkvi

Sociologička ocenená pápežom Benediktom XVI. v eseji s predslovom kardinála Müllera: „Dávať vinu za krízu zneužívania klerikalizmu znamená zakrývať korene krízy.“

Nemecko, 20.2.2019 (LifeSiteNews) 024 590 – Známa nemecká sociologička a hlboko veriaca žena Gabriela Kubyová a ktorú sme mohli privítať aj na Slovensku, vydala 29-stránkovú esej ku kríze sexuálneho zneužívania, ktorej Cirkev čelí. Esej s názvom „Zneužívanie“ s predslovom kardinála Gerharda Müllera, prišla deň pred otvorením vatikánskeho summitu, kde sa biskupi s pápežom pokúšajú riešiť prístup k tejto kríze.

Gabriela Kubyová už viac ako desaťročie kriticky podáva príčiny a účinky sociálnej revolúcie, ktorá už veľmi pokročila v podkopávaní základov západnej civilizácie. Na svojich cestách a verejných diskusiách, vo svojich knihách a článkoch preložených do niekoľkých jazykov, strháva masku šelme, ktorá požiera ľudstvo. Vo vynikajúco rešeršovanej knihe Globálna sexuálna revolúcia – ničenie slobody v mene slobody, skúmala sexuálne korene revolúcie, jej fasádu „tolerancie“ a to ako neúprosne uvaľovala svoju totalitnú moc na jeden národ za druhým. O jej práci povedal pápež Benedikt XVI.:
„Pani Kubyová je odvážnou bojovníčkou proti ideológiám, ktoré v konečnom dôsledku vyúsťujú do deštrukcie človeka.“
V najnovšej eseji G. Kubyová podrobne skúma, ako je agresívne sexuálne zneužívanie v Cirkvi aj mimo nej jedným z dôsledkov sexuálnej revolúcie.“ Rozvážnou analýzou odhaľuje, že problém nemožno redukovať na prípad „zneužívania moci“ alebo „klerikalizmu“, ale že je to niečo hlbšie – homosexualita medzi kňazmi, ktorá sa tajne rozšírila ako plod rebélie proti Svätému písmu, Božím zákonom a kánonickému právu.
„Zneužívanie sa deje, keď sa sexuálny pud úplne vymkne spod kontroly a získa takú moc nad človekom, že je dokonca ochotný stať sa zločincom, aby uspokojil svoje sexuálne túžby. Predpokladom zneužívania chlapcov mužmi je homosexuality medzi kňazmi,“ píše autorka.
„Vidieť ‘klerikalizmus’ – nemiestne zneužívanie cirkevnej moci – ako príčinu sexuálneho zneužívania u kňazov, znamená zakrývať jeho hlboko rozrastené korene. Skrze jej siete a niekedy šedé pozadie moci homosexuálna subkultúra vedome pôsobila na podkopávaní pravej morálnej sily samotného kresťanstva. Najviditeľnejší škandál, zneužívanie maloletých, je extrémne závažný hriech, ktorý sa zakorenil v mnohých oblastiach Katolíckej cirkvi. Okrem toho je tu pokúšanie a zvádzanie bohoslovcov a kňazov kňazmi, biskupmi a kardinálmi. A navyše aj rozšírenejší problém homosexuálnej promiskuity s povoľnými dospelými.“
Gabriela Kubyová neodsudzuje, no aplikuje striktnú analýzu, ktorá je naliehavým volaním po pravej reforme. Bez toho kresťania nemôžu byť „svetlom sveta“, ani „soľou zeme“. „Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“ hovorí Ježiš v Matúšovom evanjeliu. „Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali (Mt 5,13).
V predslove k eseji kardinál Gerhard L. Müller varuje kňazov, ktorí zneužívajú tých, ktorí sú im zverení, že v jeden deň sa budú zodpovedať Kristovi za svoje skutky – v deň Posledného súdu.
„Hriechy kňazov zavážia dvakrát toľko, pretože duchovná autorita im bola daná, aby budovali a nie rúcali Cirkev, kde boli menovaní, aby boli nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda (1 Pt 5,3). V jeden deň sa budú musieť zodpovedať Kristovi, hlavnému Pastierovi a vydať počet pred ním za veriacich, ktorí im boli zverení,“ napísal kardinál Müller.
Kardinál Müller sa tiež s ľútosťou vyjadril o „mienkotvorných vodcoch“ v Cirkvi, „ktorí namiesto toho, aby verne pásli nespočetné duše, ktoré sú kazené v dnešnej hyper-sexualizovanej spoločnosti, ktorá hedonisticky zneužíva mužskú aj ženskú sexualitu, hľadajú svoju spásu v prispôsobovaniu sa totalitnému duchu doby a nasledujú ovce do priepasti pekla“. „Nech si zodpovední za túto tragédiu spomenú na Posledný súd a my ďakujme Bohu za dobrých a hodných služobníkov v jeho kráľovstve,“ napísal kardinál.

LifeSiteNews uverejňuje celú esej na:

https://www.lifesitenews.com/news/sociologist-praised-by-pope-benedict-blaming-abuse-crisis-on-clericalism

Kardinál o homosexualite a sv. Petrovi Damiánovi

Rím, 21.2.2019 (kath.net) 024 589 – Výťah z príspevku kardinála Waltera Brandmüllera z novembra 2018 na kath.nete:

U v 11. storočí sa homosexualita medzi klérom rozrástla do takej miery, že svätý Peter Damián v r. 1049 práve zvolenému pápežovi Levovi IX. (1049-1054) odovzdal vo forme listu napísaný traktát Liber antigomorrhianus, v ktorom rozoberal nebezpečenstvo pre Cirkev a pre spásu duší mnohých ľudí. Titul traktátu sa vzťahuje na neresti podľa Knihy Genezis 18 f. a mestá Sodoma a Gomora odsúdené na zánik pre ich neresti.
Od pápeža známeho ako horlivého reformátora očakával Damián účinný zásah proti veľmi rozšírenému hriechu. Napísal:
„Zlo rakoviny homosexuality sa zahniezďuje do Cirkvi. Ako divoká zúriaca beštia besnie v Kristovom ovčinci s takou priebojnosťou a slobodou, že spása duší mnohých je bezpečnejšia pod jarmom poroby laikov, ako po dobrovoľnom vstupe do božej služby pod neúprosným zákonom tyranie satana, ktorý vládne medzi klérom.“
Je veľmi pozoruhodné, že takmer v rovnakom čase sa sformovalo hnutie laikov, ktoré sa postavilo nielen proti nemorálnosti v klére, proti konkubinátu kňazov, ale aj proti prenikaniu laikov do cirkevných úradov a ich predajnosti. Práve tým vnikli do kléru elementy, ktoré neboli ochotné ani schopné viesť duchovnému stavu primeraný život. Mať verných vazalov na biskupských stolcoch bolo svetským panovníkom často dôležitejšie ako blaho Cirkvi.

Laici vyzývajú Františka, aby oslovil homosexualitu

Rím, 20.2.2019 (LifeSiteNews) 024 588 – Medzinárodná skupina katolíckych laikov zorganizovala 19. februára demonštráciu v Ríme a požadovala, aby pápež František a biskupi sveta oslovili homosexualitu na summite ako hlavú príčinu krízy sexuálneho zneužívania v Katolíckej cirkvi. Viacerí katolícki laici zo známych svetových organizácií podali vyhlásenia na tlačovej konferencii počas tejto demonštrácie a uviedli svoje požiadavky na summit biskupov. V tlačovom vyhlásení laikov sa uvádza:

„Ak sa tento summit obmedzí na diskusiu o probléme zneužívania maloletých a nepovie nič o pliage homosexuality, ktorá zamoruje Cirkev, tento summit zradí svoje poslanie. Zradí svoje poslanie, ak neosloví hlboké príčiny krízy v Cirkvi, ktorá pramení z popierania a opustenia absolútneho a univerzálneho morálneho zákona.“

Koalícia organizácií sa zhromaždila na námestí Piazza San Silvestro, kde mali laici prejavy, modlili sa ruženec, čítali zo Svätého písma aj z knihy sv. Petra Damiána Book of Gomorrah – Kniha Gomory.
Na demonštrácii boli laici z Kanady, USA, Veľkej Británie, Francúzska, Brazílie, Poľska, ale aj zo Slovenska a iní. Prítomní zástupcovia laikov boli z organizácií ako The Remnant – Zvyšok,(USA), Renaissance Catholique (Francúzsko), LifeSiteNews (Kanada), Spoločnosti na ochranu nenarodených (Veľká Británia) Fondazione Lepanto (Taliansko), Spoločnosť na ochranu tradície, rodiny a majetku a ďalšie. Vo vyhlásení sa tiež uvádza:

„Touto demonštráciou chceme tichom, modlitbou, čítaním Svätého písma a tým, že zostávame ostražití, vyjadriť hlas veriacich. Sme jednoduchí laici, podliehame autoritám Cirkvi, ale chceme tiež vyznávať a brániť katolícku vieru, ktorá je dnes žalostne zrádzaná tými istými autoritami, ktoré by ju mali brániť.“

Biskup: Krízu spôsobili kňazi homosexuáli zo 70. rokov

Rím, 20.2.2019 (LifeSiteNews) 024 587 – Španielsky biskup, ktorý slúži ako misionár v Afrike, povedal že primárny dôvod krízy sexuálneho zneužívania kňazmi možno sledovať naspäť až po vstupovanie homosexuálov medzi katolíckych kňazov v 70. rokoch minulého storočia. Biskup Juan José Aguirre, misionár v Stredoafrickej republike, to povedal v interview pre „Crux“, keď hovoril o summite biskupov o zneužívaní v Ríme tento týždeň.
Biskup zdôraznil, že kríza sa dotýka celej Cirkvi a citoval tri dôvody:

„Prvým dôvodom je vstupovanie homosexuálnych kňazov do kňazských seminárov, ktorí žili svoju homosexualitu v Cirkvi od 70. do 90. rokov. Po druhé je to príchod internetu, skrze ktorý sa vzbudili negatívne impulzy u mnohých kňazov. A po tretie sú kňazi, ktorí dobre nevyužívajú svoj čas a tak majú veľa voľného času a nechávajú sa pokúšať diablom. Je to strašná situácia, hrozná, a dotýka sa všetkých kontinentov.“

V Španielsku sa biskup stal známym pre svoje hrdinské svedectvo v Stredoafrickej republike, ktorá, ako povedal, bola sužovaná islamským terorizmom a hrabivosťou tých, čo tam vykorisťujú prírodné zdroje. Biskup Aguirre pripomenul, že dôvody krízy v Cirkvi, ktoré uviedol, sa týkajú aj učiteľov. Avšak to sa neuvádza tak veľmi v médiách, ako keď je obvinený kňaz, či biskup.
Biskup Aguirre sa narodil v španielskej Córdobe a je členom Rehole misionárov komboniánov. V Stredoafrickej republike pôsobí už 38 rokov. …
„My, misionári sme zostali tu v rizikovej situácii. Keď mimovládne organizácie a vlády krajinu pre nebezpečie opustili, Cirkev je tu tá, ktorá posledná vypína svetlo. My tu sme. … Bez Božej milosti by sme však boli ničím. Sme už roky prenasledovanou cirkvou. Minulý rok boli zabití piati kňazi. Rehoľné sestry museli z diecézy ujsť, lebo ich chceli znásilniť. Naši bohoslovci sú v hlavnom meste Bangui. Oni sú chránení, ale moji kňazi sú veľmi vystavení riziku, tak ako aj ja. Sme na frontových líniách boja, čelíme džihádistom financovaným Saudskou Arábiou a krajinami Perzského zálivu. Prišli sem, aby si krajinu podrobili, vystreli pazúry na zlato, olovo, kobalt v krajine,“ povedal biskup Aguirre. –zg-

Zástupcovia obetí sklamaní zo stretnutia vo Vatikáne

Rím, 20.2.2019 (KAP) 024 586 – Stretnutie organizátorov summitu biskupov o ochrane detí vo Vatikáne so zástupcami obetí v stredu sa skončilo bez konkrétnych výsledkov. Sklamanie prejavili niektoré obete zvlášť z toho, že pápež neprišiel.
„Ak sa môže stretnúť so stovkami biskupov, tak prečo nie so zástupcami stoviek obetí?“ pýtal sa pred žurnalistami.
Peter Isely z iniciatívy „Ending Clergy Abuse“ ECA – (Ukončiť zneužívanie kňazmi).
Ako úplne nepochopiteľné označili účastníci stretnutia, že sa na summite biskupov ešte musí vysvetľovať, čo zneužívanie znamená! „Je to celosvetový problém! Komu sa to musí ešte vysvetľovať?“ povedala Denise Buchananová z Jamajky.
„Dievča či chlapca znásilniť bolo a je všade bezprávie, bolo to tak v stredoveku a bude to tak vždy, nezávisle od kultúrneho pozadia,“ povedal Juan Carlos Cruz z Chile.
Obete predniesli ešte raz požiadavku zavedenia celosvetovej nulovej tolerancie Cirkvi. Taký predpis musí stáť na konci summitu o zneužívaní.
„Na našu otázku, čo sa zmení deň po summite, nám koordinačná komisia odpovedala, že sa poradia o ďalších konkrétnych krokoch,“ povedal Isely.
Spokojnejšie s priebehom rozhovoru sa vyjadril jezuita Federico Lombardi ako jeden z organizátorov summitu. Vyjadril vďačnosť za „iste právom energicky prednesené očakávania“ takej širokej skupiny postihnutých z celého sveta. To sa v každom prípade zaradí do práce ďalších dní a budú o tom informovať aj pápeža, ako dodal.
Na stretnutí v dome pri Námestí sv. Petra sa zúčastnilo 12 zástupcov obetí sexuálneho zneužívania klérom, ako aj štyria členovia organizačného výboru summitu. … –zg-

USA: Kritik rozsudku NS o potrate – nový minister

Washington D.C., 20.2.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 585 – Americký senát schválil 54 hlasmi k 45 hlasom Williama Barra (68) za nového ministra spravodlivosti Trumpovej vlády. Barr bol ministrom spravodlivosti už v r. 1991-1993 za prezidenta Georga H.W. Busha.
Nový minister sa opakovane kriticky vyslovoval k rozsudku Najvyššieho súdu USA v kauze „Roe versus Wade“ z r. 1973, ktorým súd legalizoval potrat vo všetkých štátoch USA.
Pri vypočutí pred justičným výborom senátu v r. 1991 povedal, že právo na súkromnú sféru ženy sa podľa jeho názoru nevzťahuje na rozhodnutie, či si dá vykonať potrat, alebo nie.
V r. 1992 Najvyšší súd USA rozhodol o zachovaní rozsudku „Roe versus Wade“. Barr vtedy pre CNN vyhlásil, že sudcovia sa radšej mali držať ústavy a rozsudok potvrdiť nemali. Vyjadril presvedčenie, že rozsudok „Roe versus Wade“ padne, lebo nemá nijaké základy v ústave USA a zdôraznil: „Nedostatky tohto rozhodnutia z r. 1992 sa v priebehu času ukazujú stále zreteľnejšie.“ –zg-

Kardinál Cupich popiera súvislosti …

Vatikán, 20.2.2019 (kath.net) 024 584 – Americký kardinál Blase Cupich (foto), ktorého pápež František menoval za jedného z organizátorov stretnutia biskupov k ochrane detí v Ríme, sa 19. februára na tlačovej konferencii znova postaral o zmätenie. Keď sa žurnalisti pýtali na fakt, že viac ako 80 percent obetí zneužívania sú chlapci, nemohol to kardinál Cupich poprieť. No odmietol pritom každú súvislosť s homosexualitou!
Na tlačovej konferencii potom Edward Pentin, žurnalista z „National Catholic Register“ položil otázku, prečo nejde u obetí už o seminaristov a mladých dospelých, ktorí sa tiež stali obeťami. Arcibiskup Scicluna, ďalší z prípravného výboru stretnutia k tomu vysvetlil, že Vatikán sa chce sústrediť na maloletých, aby sa účastníci stretnutia mohli z toho niečo naučiť. O otázke seminaristov, ktorí boli aj vydieraní, sa však diskutovať nebude!
Žurnalista z CNN hovoril v tejto súvislosti aj o novej knihe francúzskeho autora, ktorý zastáva tézu, že 80 % kňazov sú homosexuáli a majú aféry medzi sebou alebo s mužskými prostitútmi. Cupich tieto čísla potvrdiť nechcel, dokiaľ o tom nie sú dôkazy.
Kardinál Cupich minulé leto po prevalení sa škandálu okolo bývalého kardinála McCarricka seminaristom vyhlásil, že Cirkev „má väčšiu agendu“ ako toto – okrem iného je to „starosť o chorých a bezdomovcov“. Táto výpoveď vyvolala veľké počudovanie a nechápavé potriasanie hlavou, ako napísali noviny „Chicago Sun Times“. –zg-

Otvorený list dvoch kardinálov biskupom

Rím, 19.2.2019 (kath.net/as) 024 583 – Kath.net uverejňuje otvorený list, ktorý napísali kardináli Raymond Leo Burke a Walter Brandmüller predsedom biskupských konferencií pri príležitosti ich stretnutia vo Vatikáne k problematike ochrany detí a zneužívania kňazmi:

„Pozdvihnite hlasy na zachovanie neskrátenej náuky Cirkvi!“

Milí spolubratia!
Obraciame sa na vás pohnutí hlbokou starosťou. Mnohí veriaci na celom svete už stratili orientáciu a kompas. Kladú si úzkostnú otázku: Kam sa ženie Cirkev?
Robí veľké starosti pozorovať, že vzhľadom na sexuálne škandály sú pokusy to vlastné zlo hľadať iba v zneužívaní detí. To je iste odporný zločin, zvlášť, keď ho páchajú kňazi. Napriek tomu ide oveľa viac o rozsiahlejšie zlo homosexuálnych sietí, ktoré sa rozmohli za ochrannou hrádzou komplicov a mlčania vo vnútri Cirkvi. Jav, ktorý korení v atmosfére materializmu, hedonizmu a relativizmu, v častom spochybňovaní existencie absolútneho bez výnimky zaväzujúceho morálneho zákona.
Zodpovedný za sexuálne zneužívanie je „klerikalizmus“ – hovorí sa. Ale pravou príčinou toho nie je zneužívanie moci kňazmi, ale odvrátenie sa od pravdy Evanjelia. Dokonca verejne vyhlasovaný odpor slovom a činom proti prirodzenému a božskému morálnemu zákonu je v pravde koreňom toho zla, ktoré isté kruhy v Cirkvi korumpuje.
Napriek tomu tvárou v tvár tejto situácii kardináli a biskupi stále mlčia. Budete aj vy, milí spolubratia mlčať, keď sa teraz vo Vatikáne 21. februára zídete? My patrím k tým, ktorí v r. 2016 Svätému Otcovi predložili svoje pochybnosti – dubia – k „Amoris laetitia“. Dnes je to tak, že na „dubia“ nielen že neprišla odpoveď, ale zdá sa to byť výrazom všeobecnej krízy viery. Preto vás povzbudzujeme, aby ste zodvihli svoj hlas, aby sa zachovala a dosvedčovala neskrátená náuka Cirkvi v slove a skutkoch. Prosme Ducha Svätého, aby stál pri Cirkvi a osvecoval jej pastierov. Odvážny akt, ktorý vytvorí jasnosť je teraz naliehavo potrebný. Dôverujeme v Pánove slová, ktorý prisľúbil: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“(Mt 28,20) S bratským pozdravom

Kardinál Raymond Leo Burke Kardinál Walter Brandmüller

Nech sa vaše srdce nenechá zmiasť!

Drak genderu môže svojich sedem hláv zdobených diadémami moci dvíhať iba preto, že Boh je pre veľkú časť ľudí v kedysi kresťanských národoch mŕtvy a „ človek neprávosti, syn zatratenia“ (2 Sol 2,3) nastúpil na jeho miesto.
Nová kniha Gabriely Kubyovej.

Linz, 19.2.2019 (kath.net) 024 582 – Uvádzame úryvok z novej knihy Gabriely Kubyovej:

„Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť“(Lk 8,17). Na verejnosť sa dostávajú šokujúce rozmery sexuálneho zneužívania v Katolíckej cirkvi. Kristovo telo je posiate hnisavými vredmi, ktoré sa už nemôžu skrývať pod kňazskými sutanami. Odhaľujú sa stále nové prípady, nové škandály. Štatistiky ukazujú, že 80 aj viac percent sexuálneho zneužívania v rámci Katolíckej cirkvi páchajú kňazi na chlapcoch rôzneho veku. Ak by táto priepasť najťažších hriechov zostala stále znova skrývaná pod rúškom mlčania, trpenia a zatajovania, tak by nebolo možné nijaké obrátenie, nijaké očistenie, neprišla by nijaká zmena.
Sexuálne zneužívanie detí a mladistvých dospelými je všadeprítomný zločin v našej hyper-sexualizovanej spoločnosti. Ak to robí kňaz, ktorý bol Bohom povolaný, aby celým svojím životom svedčil o Evanjeliu a hlásal Ježišovo vykupiteľské dielo na kríži, tak je priepasť, do ktorej sa rúti, bezodná – pre neho samého aj pre tých, ktorých zvedie, alebo násilne zneužije. Obeti spôsobil nielen hlbokú duševnú škodu, vo väčšine prípadov zahádzal obeti aj cestu viery. Pre oboje však platí: Ježiš môže a chce človeka, ktorý bol zneužitý, uzdraviť a páchateľa vyslobodiť z priepasti hriechu.
Zúriace sexuálne zneužívanie v Cirkvi a mimo nej je jedným z následkov sexuálnej revolúcie. Len za niekoľko desaťročí prebehlo zrútenie noriem správneho zaobchádzania so silou sexuality. „Dekonštrukcia“ morálnych noriem nepozná hranice rozumu alebo prírody. Teraz prekvasuje celú spoločnosť ideológia rodovej rovnosti, ktorú každý rozpoznáva ako lož, a síce tvrdenie, že si môžeme pohlavie slobodne zvoliť a podľa ľubovôle meniť, ba že existuje „gender fluidity“, teda plynulé medzi-formy medzi mužom a ženou.
Revolučné manipulačné stratégie vyvíjajú taký nápor, že sa im podarilo otriasť vedomím más – a nielen más, ale aj tých vplyvných na univerzitách, v politike, justícii, vzdelávaní – aj v cirkvách! Drak genderu môže teraz svojich sedem hláv zdobených diadémami moci dvíhať iba preto, že Boh je pre veľkú časť ľudí v kedysi kresťanských národoch mŕtvy a „ človek neprávosti, syn zatratenia“ (2 Sol 2,3) nastúpil na jeho miesto. Dokonca mnohí z tých, ktorých povolaním je Boha hlásať, ako sa zdá už neveria, že svätý, silný, nesmrteľný Boh, pred ktorým sa každý bude musieť zodpovedať, skutočne existuje. –zg-

Poľský arcibiskup: „Kasperova kritika Müllera neférová“

Varšava, 19.2.2019 (kath.net) 024 581 – „Kardinál Müller nerobí nič iné, ako že bráni čistú náuku viery. Kritika od kardinála Kaspera mi preto pripadá neférová!“ Vyhlásil to arcibiskup Stanisław Andrzej Gądecki, predseda Biskupskej konferencie Poľska v interview pre poľskú EWTN k Manifestu viery bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Gerharda L. Müllera.
Gądecki je arcibiskupom Poznane a podpredsedom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). Pápež František ho okrem toho v r. 2014 menoval za člena Kongregácie pre náuku viery.
„Takáto kritika od kardinála Kaspera bola v každom prípade zdrojom zmätenia na predošlej synode biskupov. Zdá sa mi, akoby sa kardinál Kasper stále ešte pokúšal podkopávať vierohodnosť kardinála Müllera. Kardinál Müller je človek s chrbtovou kosťou a nie je poháňaný hľadaním novostí, ale ukazuje základné tézy, ktoré každý veriaci môže ľahko akceptovať. Neexistuje nijaká iná cirkevná alebo kresťanská náuka okrem tej, ktorá je obsiahnutá v posolstve kardinála Müllera.“ –zg-

Vatikán vydal smernice o kňazoch – otcoch detí

Vatikán, 18.2.2019 (kath.net/KAP) 024 580 – Vatikán vydal smernice o kňazoch, ktorí sú otcami detí. Ako potvrdil vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti pre „New York Times“ v utorok, takýto interný dokument už má Kongregácia pre náuku viery. Rakúska katolícka agentúra Kathpress o týchto smerniciach informovala už v novembri 2017. Vtedy pápežská Komisia pre ochranu detí potvrdila vypracovávanie takýchto opatrení.
V liste komisie pre „Coping International“ – platformu svojpomoci detí katolíckych kňazov – sa vtedy uvádzalo, že túto tému spracováva vatikánska skupina, ktorá vyvinula aj smernice prevencie proti zneužívaniu v Cirkvi. Smernice určujú, aby si kňazi plnili najmä otcovské povinnosti a starali sa o dieťa a jeho matku.
Zvlášť sa vtedy spomínali príslušné smernice Biskupskej konferencie Írska z leta 2017. V nich sa uvádza:
„Ak sa kňaz stane otcom dieťaťa, má byť blaho dieťaťa jeho primárnou úlohou. Budúci otec musí prevziať zodpovednosť – osobne, právne, morálne aj finančne. Pri všetkých úvahách treba matku dieťaťa úplne zapojiť.“
Smernicou „Zásady zodpovednosti kňazov, ktorí splodia deti“ reagovali írski biskupi o. i. na iniciatívu írskeho zakladateľa „Copingu International“ Vincenta Doyla. Doyle sa v r. 2011 po smrti matky dozvedel, že jeho biologickým otcom bol katolícky kňaz.
Cirkev sa už niekoľko rokov otvára tejto citlivej téme. Na stretnutí o ochrane detí vo Vatikáne od štvrtka sa do verejného povedomia dostanú aj iné problémy sexuality a kléru. –zg-

Celé Sväté písmo preložené do ďalších 18 jazykov

Viedeň, 18.02.2019 (KAP) 024 579 – Celé Sväté písmo preložili minulý rok do 18 ďalších jazykov sveta. Podľa najnovších údajov Svetového zväzu biblických spoločností (United Bible Societies; UBS) Je text Svätého písma k dispozícii už v 692 jazykoch. Asi 5,6 miliárd ľudí má takto podľa oznámenia Rakúskej biblickej spoločnosti prístup k celému vydaniu Svätého písma v materinskom jazyku. Nový zákon bol preložený zatiaľ do 1547 jazykov a prinajmenšom jednotlivé knihy do 1123 jazykov. Tým majú národy sveta najmenej jednu knihu Svätého písma v 3362 jazykoch. To je o 38 viac ako rok predtým.
Mať Sväté písmo v rodnom jazyku je pre kresťanov veľmi dôležité, ako zdôraznila Jutta Hennerová, riaditeľka Rakúskej biblickej spoločnosti. „Tam, kde sú nové preklady Biblie, posilňuje sa viera. Vidím však tiež, že treba ešte veľa urobiť. Nové údaje sú radosťou, veď ukazujú, že opäť viac ľudí má prístup k Svätému písmu v rodnom jazyku.“
Pre nepočujúcich vydali biblické spisy v r. 2018 v Maďarsku, Litve, Japonsku, Thajsku a Guatemale. … Biblické spoločnosti kladú dôraz na to, aby sa aj 70 miliónom nepočujúcich umožnil prístup k biblickým posolstvám. Ďalším ťažiskom je ich práca pre nevidiacich. V r. 2018 vyšlo 45. kompletné Sväté písmo v Braillovom písme a síce v jazyku luganda, ktorým sa hovorí v Ugande. –zg-

Pápež otvára 28. zasadnutie Rady kardinálov

Vatikán, 18.02.2019 (KAP) 024 578 – Ako potvrdila vatikánska tlačová kancelária v pondelok, pápež František otvoril 28. zasadnutie Rady kardinálov C 9. Práce trvajú do stredy. Podrobnosti podľa „VaticanNews““ neoznámili. Kardináli slávili v pondelok ráno svätú omšu s pápežom v Dome sv. Marty. Radu kardinálov zvolal pápež František po prvý raz koncom septembra 2013. Toto grémium mu pomáha pápežovi pri reforme Rímskej kúrie.
Kardináli pracujú na novom poriadku kúrie „Praedicate Evangelium“ (Hlásajte Evanjelium). Má nahradiť konštitúciu „Pastor Bonus“ (Dobrý pastier) pápeža Jána Pavla II. z r. 1988. Nová konštitúcia je podľa „VaticanNews“ v podstate hotová. Predbežný titul nového dokumentu „Praedicate evangelium“ vyjadruje vlastný cieľ všetkých reforiem Františka: hlásať posolstvo Ježiša Krista ľuďom.
Okruh poradcov pápeža sa po rokoch zmenšil a z deviatich kardinálov klesol na šiestich.
Radu kardinálov koordinuje kardinál Oscar Andres Rodriguez Maradiaga z Hondurasu. Ďalšími členmi rady sú kardináli: Reinhard Marx z Nemecka, Oswald Gracias z Indie a Sean O’Malley z USA, ako aj štátny sekretár Pietro Parolin a prezident governorátu mesta Vatikán Giuseppe Bertello. Sekretárom rady C 9 je biskup Marcello Semeraro z Albana. –zg-

Argentína: Vyšetrujú biskupa –priateľa pápeža

Pápež a biskup Zanchetta

Argentína, 18.2.2019 (LifeSiteNews) 024 577 – Argentínski prokurátori začali vyšetrovanie biskupa Gustava Zanchettu obvineného zo sexuálneho zneužívania Oznámila to kancelária generálneho prokurátora v provincii Salta v Argentíne.
Biskup je blízkym priateľom pápeža Františka. Gustava Zanchettu menoval pre Diecézu Oran pápež František v r. 2013. Zanchetta potom v júli 2017 zrazu ušiel z diecézy a vzdal sa úradu. Vyhlásil, že má zdravotné problémy, ktoré sa nedajú liečiť v Argentíne. Pápež ho čoskoro na to menoval na vágny nedefinovaný post vo Vatikáne a ubytoval ho v Dome sv. Marty, kde sám býva.
Svedkovia vypovedali, že v čase rezignácie bol Zanchetta masívne obviňovaný zo sexuálneho zneužívania bohoslovcov, ale aj maloletých. Tiež ho obvinili, že si robil selfie nahého tela, predvádzal obscénne správanie a zle spravoval diecézu.
Podľa argentínskych novín El Tribuno traja kňazi, vrátane dvoch generálnych vikárov, sa veľakrát sťažovali na „zlú ekonomické spravovanie diecézy, na zneužívanie moci a sexuálne zneužívanie bohoslovcov“. Tieto obvinenia dvakrát oznámili aj Svätému stolcu a pápež ich skúmal v r. 2015. Fotografie poslali na nunciatúru v Argentíne aj so svedectvami Zanchettových zločinov. No proti Zanchettovi sa nič nepodniklo a mohol ďalej pôsobiť ako diecézny biskup. …
Zanchetta sa pred duchovným, ktorý ho nahlásil do Ríma, vyslovil, že je „duchovným dieťaťom“ pápeža. Ich veľké priateľstvo sa začalo po r. 2000, keď kardinál Jorge Bergoglio bol predsedom Biskupskej konferencie Argentíny a Zanchetta bol výkonným podsekretárom. …
Pápež František zveril vyšetrovanie Zanchettovho prípadu biskupovi, ktorý je blízkym priateľom Zanchettu – je to Carlos Alberto Sánchez, arcibiskup mesta Tucumán. Kňazi preto nemali dôveru v jeho vyšetrovanie a Sánchez sa dokonca snažil toto priateľstvo pred reportérmi popierať. …

Stretnutie o ochrane detí pred zneužívaním

Vatikán, 18.2.2019 (kath.net/KAP) 024 576 – Vo Vatikáne sa vo štvrtok začína s napätím očakávané stretnutie o ochrane detí proti zneužívaniu v Katolíckej cirkvi. Pápež František povolal naň do Ríma predsedov biskupských konferencií z celého sveta a zástupcov rehoľných spoločenstiev. Okrem plenárnych zasadnutí a pracovných skupín sa budú konať aj pobožnosti pokánia, prednesú sa správy o zneužívaní a prednášky externých odborníkov. Pápež sa zúčastní na celej konferencii. Je to po prvý raz, čo pápež zhromažďuje predsedov biskupských konferencií na tému zneužívania v Cirkvi.
Pre Františka je „podstatné, aby biskupi po návrate z Ríma poznali zákony, ktoré treba použiť a podnikli potrebné kroky na zabránenie zneužívaniu, postarali sa o obete a zabezpečili, aby sa nijaký prípad nezatajil, či zahodil,“ ako sa uvádza vo vatikánskom vyhlásení k porade v Novej synodálnej aule. Toto stretnutie je dôležitou etapou „na bolestnej ceste“ v boji proti zneužívaniu, na ktorej sa Cirkev nachádza už 15 rokov.

Stretnutie aj s obeťami
Pred začiatkom stretnutia biskupov o ochrane detí od štvrtka sa chcú jeho organizátori stretnúť aj so zväzmi obetí. Oznámil to moderátor pápežom zvolaného stretnutia, Federico Lombardi (foto), v pondelok na tlačovej konferencii. Z radov zväzov obetí zaznievajú stále obvinenia, že zo stany Vatikánu doteraz nie sú signály dialógu. Miesto a čas stretnutia so zástupcami obetí Lombardi neuviedol. Dôverný charakter stretnutia je predpokladom nerušeného priebehu rozhovorov, ako uviedol. Obete sa však môžu k tomu slobodne vyjadriť.
Obete zneužívania budú priamo zapojené aj programu do štvordňového stretnutia biskupov. Niektorí opíšu svoje skúsenosti na videu, iní vydajú svoje svedectvá osobne pri večerných modlitbách biskupov a rehoľníkov.
Lombardi vyhlásil, že stretnutie o ochrane detí má vedenie Katolíckej cirkvi obsiahlo konfrontovať s témou zneužívania a zodpovednosti hierarchie.

Program stretnutia
Denne sa budú konať tri referáty aj s následnými otázkami aj porady 190 účastníkov stretnutia v 11 jazykových skupinách. Okrem toho sa plánujú spomínané svedectvá obetí, pobožnosť pokánia a záverečná svätá omša. Hlasovanie o príspevkoch, ani záverečný dokument sa neplánujú.
Pápež František bude mať v nedeľu predpoludním po omši zhrňujúci príhovor. V ďalších dňoch sa chce s prípravným výborom radiť o dôsledkoch vyplývajúcich zo stretnutia a o ďalších krokoch.
Hlavnými témami stretnutia budú zodpovednosť, vyvodenie dôsledkov a transparentnosť.
V prvý deň budú mať referáty kardinál Antonio Tagle (Manila), hlavný vatikánsky vyšetrovateľ sexuálnych zločinov a maltézsky arcibiskup Charles Scicluna a kolumbijský kardinál Ruben Salazar Gomez. V piatok to bude kardinál Oswald Gracias, z Bombaja, kardinál Blase Cupich z Chicaga a Linda Ghisoni z pápežského Dikastéria pre rodinu, laikov a život. V sobotu prehovorí africká rehoľná predstavená sr. Veronica Openibo, nemecký kardinál Reinhard Marx a vatikánska korešpondentka a mexická žurnalistka Valentina Alazraki na tému transparentnosť.
Medzi 190 oficiálnymi účastníkmi stretnutia je 114 zástupcov biskupských konferencií a 20 s Rímom spojených východných cirkví. Zúčastní sa aj 30 rehoľníkov a rehoľníčok ako aj poprední pracovníci vatikánskych dikastérií a ďalší experti.
Cieľom je zabezpečiť, aby účastníci po návrate domov plne chápali tragédiu sexuálneho zneužívania a jeho hlboké účinky na obete a prevzali plnú zodpovednosť za to, aby sa tieto chyby v Cirkvi už neopakovali, ako povedal páter Zollner, vedúci Komisie pre ochranu detí na Pápežskej univerzite Gregoriana. Páter je už roky na cestách v Cirkvi po svete, aby objasňoval ochranu detí.

Zodpovednosť, vyvodenie dôsledkov a transparentnosť
Účastníci sa v prvý deň dozvedia o svojich pastoračných, právnych a duchovných úlohách pri ochrane detí, ako informoval jezuita Zollner pre Kathpress v Ríme. Na druhý deň bude témou povinnosť preberať zodpovednosť. Keďže biskupi sa doteraz zodpovedajú iba pápežovi, musel by pápež podľa pátra Zollnera vypočuť 5100 biskupov. Na stretnutí sa preto má hovoriť o nových metódach. Tretí deň bude venovaný transparentnosti v prípadoch zneužívania ako vo vedení Cirkvi, tak aj voči občianskym orgánom a verejnosti.
Jezuita potvrdil, že vypočutie obetí zneužívania a prevencia sú ústredné povinnosti. Preto prípravný výbor vyzval biskupov, aby sa pred stretnutím osobne porozprávali s obeťami a z prvej ruky sa dozvedeli, aké utrpenie museli títo ľudia znášať. Až keď sa bude osud obetí úprimne vnímať a zohľadňovať, môže sa riešiť zodpovednosť, vyvodenie dôsledkov a transparentnosť na stretnutí.
Všetkým 114 katolíckym biskupským konferenciám na svete a 20 synodám s Rímom zjednotených cirkví poslal Vatikán aj dotazník o prístupe miestnych cirkví k prípadom zneužívania a prevencii.
„Stretnutie je jasný signál, že ochrana detí musí byť najvyššou prioritou a nikto nemôže tvrdiť, že to v jeho časti sveta nie je nijaký problém,“ povedal americký kardinál Cupich pre jezuitský magazín „America Magazin“.
Po stretnutí bude úlohou biskupských konferencií realizovať v Ríme prezentované zásady ochrany detí v ich krajinách. K tomu majú prispieť aj mobilné tímy expertov (Task Forces), ktoré biskupské konferencie v tomto podporia.
Paralelne k vatikánskemu stretnutiu plánujú organizácie ako „Ending Clergy Abuse – ECA“ (Ukončiť zneužívanie klerikmi) v Ríme modlitbovú stráž a demonštráciu. Príde aj hovorca nemeckej iniciatívy „Eckiger Tisch“ (Hranatý stôl) Matthias Katsch, ako člen medzinárodnej siete ECA s 50 ďalšími účastníkmi. A vyhlásil:
„Kňaz, ktorý zneužíva, už nemá byť kňazom a biskup, ktorý zneužívanie zatajuje, už nemá byť biskupom.“
V stretnutie vkladajú nádej aj talianske zväzy proti zneužívaniu. Zväz proti pedofílii pod vedením sicílskeho kňaza, ktorým je Fortunato Di Noto, sa s globálnou katolíckou sieťou Aleteia.org dohodol uverejňovať na jej portáli správy obetí a povedal: „Tieto svedectvá budú pokračovaním mojej knihy z r. 2011 ‚Našli sme opäť život. Od zneužívania ku vzkrieseniu’“.

Stretnutie sa bude prenášať na živo
Otvorenie stretnutia vo štvrtok o 9. hod. ako aj všetky hlavné referáty v Novej synodálnej aule bude prenášať naživo portál „Vatican News“, rovnako aj pobožnosť pokánia a záverečnú svätú omšu – oboje sa koná v Sala Regia Apoštolského paláca.
Na webovej adrese www.pbc2019.org bude aj sprievodný internetový portál k stretnutiu a k opatreniam na ochranu detí v Cirkvi. –zg-

Biskup: „Podpíšem bez výhrad každé slovo!“

Salzburg-Vatikán, 18.2.2019 (kath.net) 024 575 – Nech píšeš čokoľvek, píš krátko a ľudia to budú čítať. Píš jasne a budú ti rozumieť. Píš obrazne a zostaneš v ich pamäti. Tak znie rada amerického novinára maďarského pôvodu Jozefa Pullitzera. Ja by som chcel doplniť: Píš niečo dôležité, aby tvoj príspevok mal zmysel.
Takže nechcem dodať dlhý text, ale iba povedať: Každé slovo, ktoré kardinál Müller v Manifeste viery a biskup Atanáz Schneider v Dare Božieho synovstva o jedinom pravom náboženstve napísali, by som chcel bez výhrad podpísať! Cítim sa pritom aj v jednote s mnohými mojimi už zomrelými rodičmi, príbuznými, učiteľmi a priateľmi – kardinálmi a biskupmi ako boli: kardináli Joachim Meisner z Kolína a Carlo Caffarra z Bologne, arcibiskup Johannes Dyba, salzburský arcibiskup Georg Eder, biskup Josef Koukl z Litoměříc, Otto von Habsburg a jeho manželka, Dietrich von Hildebrand, Joseph Pieper, diakon Gyula Molnár z Budapešti. Patria k nim aj mnohí iní, na príhovor ktorých a na stretnutie s ktorými v nebi sa teším!

Obrázok z ultrazvuku na námestí New Yorku

New York City, 18.2.2019 (kath.net/LifeNews/jg) 024 574 – Kresťanská organizácia „Focus on the Family – Zameranie na rodinu“ bude 4. mája premietať 4-D obrázok dieťatka z ultrazvuku v ostatných troch mesiacoch tehotenstva na veľkom plátne na námestí Times Square v New York City.
„Focus on the Family“ tak reaguje na liberálny zákon o potrate, ktorý schválil štát New York v januári. Zákon povoľuje potraty z mnohých dôvodov až do pôrodu a vyhlasuje potrat za ľudské právo!
Kto si pozrie obrázky z ultrazvuku, nemôže povedať, že to nie je dieťa. „Je to dieťa a my chceme, aby to všetci videli,“ povedal Jim Daly, riaditeľ „Focus on the Family“ pre CBN News. Vyjadril nádej, že obrázky dovedú ľudí k názoru, že každé dieťatko musí zákon chrániť.
Americké štáty Vermont, New Mexico, Massachusetts a Rhode Island v súčasnosti tiež diskutujú o veľmi liberálnych potratových zákonoch. Podobnému zákonu dokázali zabrániť v štáte Virgínia, keď sa ľudia dozvedeli, že za istých okolností by bolo možné usmrtiť aj dieťa, ktoré práve prichádza na svet! –zg-

Päť liekov sv. Tomáša Akvinského proti smútku

Florenz, 18.2.2019 (kath.net/jg) 024 573 – V živote
každého človeka sú obdobia, v ktorých smútok zatemňuje našu náladu. Sv. Tomáš Akvinský (1224-1274) v diele Summa theologiae (I-II, 38) navrhol proti tomu päť prostriedkov. Carlo de Marchi, kňaz prelatúry Opus Dei, ich zhrnul na konferencii vo Florencii v januári 2016:
1. Dopriať si niečo dobré
Prvý prostriedok, ktorý sv. Tomáš navrhuje, je dopriať si niečo, čo máme radi. Môže to byť iste aj niečo materiálne, ako pohár dobrého vína. Aj Ježiš sa rád zúčastňoval na hostinách a slávnostiach, keď bol na zemi, ako hovorí Carlo de Marchi.
2. Plakať
Ak bolesť uzatvárame do seba, duša sa zarmucuje stále viac. Ak ju pustíme von, vnútorné napätie sa rozptýli a zmierni tak vnútornú bolesť, ako píše sv. Tomáš Akvinský. Plačom duša uvoľní bolesť, ktorá môže byť ochromujúca, ako hovorí de Marchi. Pripomína, že aj Ježiš plakal.
3. Zdôveriť sa priateľovi
Súcit, ktorý cíti priateľ, je výrazom lásky. Tá pôsobí proti smútku. Krátka správa, alebo telefonát dobrému priateľovi často stačí, aby sa situácia už nezdala bezvýchodisková, ako uvádza de Marchi.
4. Uvažovať o pravde
Uvažovanie o pravde, najmä o Božej pravde a nádejnej budúcej blaženosti nám pripraví radosť a zmierňuje smútok, ako píše sv. Tomáš. Carlo de Marchi poukazuje na „lesk pravdy“, ktorý možno nájsť v krásach prírody, v umení, hudbe. To môžu byť účinné prostriedky proti smútku.
5. Kúpanie a spánok
Tento návrh by sme od stredovekého teológa možno neočakávali, ako povedal de Marchi. Účinok týchto prostriedkov ukazuje na úzke spojenie tela a duše v človeku. Aj telesné liečivé prostriedky môžu zmierniť utrpenie duše. –zg-

Kardinál spolubratom: ‚Nijakú novú Cirkev!“

Kolín, 18.2.2019 (kath.net) 024 572 – Kolínsky kardinál Rainer Maria Woelki vyslovil v interview pre EWTN jasnú kritiku najnovších vyjadrení spolubratov biskupov. Nedávno sa totiž niektorí nemeckí biskupi zmätenými vyjadreniami postarali o rozruch. Kardinál Woelki k tomu povedal:
„Existujú tu hlasy, ktoré si teraz myslia, že je na čase, všetko to, čo bolo doteraz, hodiť cez palubu. Staré časy už nemajú existovať.“ Kolínsky arcibiskup napomenul, že Cirkev je tu aj pre to nadčasové a povedal:
„Nie je našou úlohou teraz vynachádzať novú Cirkev. Cirkev si preto musí zostať verná a nesmie zrušiť celibát, ani pripustiť ženy ku kňazstvu. To neprinesie riešenie. Nesmieme vytvárať nejakú novú cirkev. Biskupi majú mimoriadnu zodpovednosť zachovávať poklad viery Cirkvi. To znamená aj hovoriť o náuke viery v každej dobe, nanovo ju hlásať a zachovať ju aj pre generácie, ktoré prídu po nás. A nie je to vybavené tým, že budeme hovoriť, že musíme mať novú sexuálnu morálku. Evanjelium zostáva naším merítkom.“
Veľká úloha Cirkvi spočíva podľa Woelkiho v tom, že bude „udržiavať otázku Boha v spoločnosti živú“. Zdôraznil, že Cirkev má ozrejmovať veľmi dôležitú otázku, že „Boh existuje a že Boh je v zásade prapôvodom všetkého“. „Na to nestačí zrušiť celibát a pripustiť ženy ku kňazstvu. To je výzva, ktorej sa musíme postaviť. A nemôžeme pred tým jednoducho cúvnuť.“
Kolínsky arcibiskup v interview kritizoval aj nemeckú diskusiu o potrate v súvislosti so zákazom jeho reklamy a povedal:
„Je šialené, že sa verejne smie robiť reklama trestnému činu, pretože potrat je v Nemecku trestný! Musíme sa obávať, že v budúcich rokoch sa otázka potratu a samozrejmosti často s ním spojenej, dostane nanovo do centra pozornosti.“
Beznádejná situácia Cirkvi však nie je, ako povedal kardinál. „Nádej mi dodáva v prvom rade, že Kristus je a zostáva naďalej Pánom Cirkvi a že nám prisľúbil svojho Ducha Svätého.“ Na záver kardinál varoval predtým, aby sa Cirkev začala hrať na Ducha Svätého. –zg-

Kardinál Müller: Úlohou pápeža je Cirkev zjednocovať

Berlín, 16.02.2019 (KAP/KNA) 024 571 – Kardinál Gerhard Ludwig Müller poskytol interview nemeckému časopisu „Spiegel“. Odmietol v ňom názory o herézach pápeža a doslova povedal:
„Tento pápež je ortodoxný, to znamená v katolíckom zmysle pravoverný. Jeho úlohou je však Cirkev zjednocovať. A bolo by nebezpečné, keby podľahol pokušeniu tú skupinu, ktorá sa vystatuje svojím progresivizmom stavať proti zvyšku Cirkvi. A nemalo by byť ani to, že sa celá Cirkev vedie podľa pravidiel Rehole jezuitov. Každý človek má svoje vlastné skúsenosti, no tie sa musia dorovnávať skrze poradcov, zvlášť poradami s členmi kolégia kardinálov, s biskupmi a teológmi všeobecnej Cirkvi.“
Kardinál Müller, ktorý bol v r. 2002-2012 biskupom bavorského Regensburgu, sa vyjadril aj k Rade kardinálov:
„Pápežské poradné grémium sa stalo exkluzívnym kruhom, v ktorom sa zdá dominovať myšlienka manažmentu. Cirkev je však duchovné spoločenstvo, ktoré nemožno organizovať ako hospodársky podnik.“
Kardinál Müller sa tiež vyslovil, že vo Vatikáne existuje panovačné zaobchádzanie s personálom:
„Každý môže byť bez udania dôvodov prepustený. František je žiaľ obklopený ľuďmi, ktorí nechcú odložiť svoju mentalitu dvoranov. Vo Vatikáne sú dnes prisluhovači, ktorým je každé Františkovo slovo sväté. Každého, kto sa nehodí do ich línie, obvinia z komplotu proti pápežovi. Pri personálnych rozhodnutiach sa František robí závislým na prisluhovačoch s ich často nešľachetnými motívmi.“
V súvislosti so stretnutím biskupov o zneužívaní od 21. februára vo Vatikáne kardinál odporoval téze, že príčina sexuálneho zneužívania spočíva v klerikalizme a povedal: „Na to niet empirických dôkazov. Príčina spočíva v skazenom charaktere páchateľov. No boli v minulosti aj prípady, keď sa z duchovnej autority stala politická moc.“
K prípadu amerického kardinála Theodore McCarricka, ktorý bol v sobotu prepustený z kňazského stavu, kardinál Müller potvrdil svoju tézu o súvislosti zneužívania a homosexuality a povedal:
„Vyše 80 percent obetí sexuálneho zneužívania sú chlapci. Na stretnutí, ktoré sa začína vo štvrtok, však zrejme nemajú tieto údaje hrať nijakú úlohu, čo je nerozumné. Mimochodom ja som toho názoru, že nijaký človek sa z vôle Boha nenarodí ako homosexuál. Rodíme sa ako muž alebo žena.“
Na otázku prečo je František na rozdiel od Benedikta XVI. v Nemecku taký obľúbený, kardinál Müller odpovedal:
„To vypovedá veľa o smutnom duchovnom stave v našej domovine. Nemecko bolo kedysi teologicky vo vedení. To, že sú to teraz práve Nemci, ktorí si pri tejto jazde smerom dolu sadajú dopredu a chcú sa hrať na lokomotívu pre svetovú Cirkev, je viac ako kuriózne. Nenahrávam na osoby, ale na nepotešiteľné skutočnosti.“

Vyšetrujú apoštolského nuncia v Paríži

Paríž-Vatikán, 16.2.2019 (kath.net/pl) 024 570 – Proti apoštolskému nunciovi v Paríži prebieha štátne vyšetrovanie. Arcibiskup Luigi Ventura je obvinený zo sexuálneho obťažovania muža. Počas novoročnej recepcie parížskej starostky Anne Hidalgovej v mestskej hale 17. januára mal jedného jej spolupracovníka trikrát obchytávať. Hovorca mestskej haly pre spravodajskú agentúru AP povedal, že Ventura pred svedkami mladého muža viackrát „hladkal po zadku a tuho stláčal“. Mladík bol „veľmi prekvapený“ a nevedel, ako sa má chovať. Potom prípad nahlásil a podujatie opustil.
Podľa francúzskych médií štátny prokurátor Remy Heitz začal vyšetrovanie. Pre diplomatickú imunitu arcibiskupa sa však očakáva, že vyšetrovanie by mohlo naraziť na problémy.
Vatikán sa o prípade dozvedel očividne až z tlače. Hovorca Alessandro Gisotti vysvetlil, že chcú najprv vyčkať výsledky vyšetrovania, ako uviedol „Vatican News“.
Rodený Talian je nunciom vo Francúzsku od r. 2009. Predtým bol o. i. dva roky (1999-2001) nunciom v Čile, a potom v Kanade. –zg-

Viganò: „Niet ochoty hľadať pravé príčiny krízy“

Vatikán, 16.2.2019 (kath.net) 024 569 – „Intenzívne sa modlím za úspech stretnutia biskupov“. Vyhlásil to bývalý nuncius v USA arcibiskup Carlo Viganò vzhľadom na stretnutie predsedov biskupských konferencií vo Vatikáne o zneužívaní a ochrane detí v prednáške, ktorú uverejnil „National Catholic Register“.
„Hoci by som sa z úspechu summitu veľmi tešil, nasledovné otázky ukazujú, že tu nie je pravá ochota zaoberať sa pravými príčinami súčasnej situácie:“
1)Prečo sa stretnutie sústreďuje výlučne na zneužívanie maloletých? Tieto zločiny sú naozaj najhroznejšie, ale krízy v USA a Čile, ktoré summit vyvolali, majú do činenia so zneužívaním aj mladých mužova a bohoslovcov, nielen detí. O sexuálnom správaní dospelých sa takmer nič nepovedalo, čo je vážne zneužitie pastoračnej autority, nezávisle od toho, či bol vzťah ‚so súhlasom‘ alebo nie.
2) „Prečo sa slovo homosexualita nenachádza nikde v nedávnych oficiálnych dokumentoch Svätého stolca? Mnohí homosexuáli iste nie sú páchateľmi zneužívania, ale je skutočnosťou, že prevažná väčšina obetí homosexuálnych duchovných sú chlapci po puberte. Je pokrytectvom odsudzovať zneužívanie a tvrdiť, že s obeťami sa sympatizuje, bez úprimného postavenia sa tejto skutočnosti. Je potrebná duchovná revitalizácia kléru, no bude neúčinná, ak sa tento problém neosloví.
3) Prečo si pápež František ponecháva známych homosexuálov ako najbližších spolupracovníkov, ba dokonca ich menuje do úradov? Prečo odmietol odpovedať na legitímne a úprimné otázky k týmto bodom? Tým stratila jeho pravá vôľa reformovať Kúriu a bojovať proti korupcii na dôveryhodnosti.
V treťom svedectve som prosil Svätého Otca, aby sa postavil záväzkom, ktoré si sám dal, keď prevzal úrad sv. Petra. Poukázal som na to, aby posilňoval bratov a viedol všetky duše k tomu, aby nasledovali Krista na jeho krížovej ceste. Vyzval som ho a znova ho vyzývam, aby povedal pravdu, oľutoval, ukázal ochotu nasledovať Petrovi zadané poslanie a obrátený posilňoval svojich bratov (Lk 22,32).
Modlím sa za to, aby v Ríme zhromaždení biskupi si pripomenuli Ducha Svätého, ktorého dostali vkladaním rúk a aby preberali zodpovednosť tým, že na stretnutí budú dôrazne žiadať odpovede na vyššie uvedené otázky.
Modlím sa, aby sa nevrátili do svojich krajín bez primeraných odpovedí, pretože zlyhať v tejto oblasti by znamenalo ponechať vlastné stáda napospas vlkom. Napriek opísaným problémom mám naďalej nádej, lebo Pán svoju Cirkev nikdy neopustí. –zg-

Lekári: Tínedžerky majú po antikoncepcii osteoporózu

Vancouver, 15.2.2019 (LifeSiteNews) 024 568 – U dievčat tínedžerok, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, lekári zistili závažný úbytok kostnej hmoty, čo zvyšuje riziko neskorších zlomenín. Autori vedeckej štúdie tiež uvádzajú, že tieto zistenia sú vážne a tvoria potenciálny problém verejného zdravia.
Podľa MUDr. Jerilynny C. Priorovej z oddelenia medicíny na Univerzite v Britskej Kolumbii analýzy a štúdie ukázali, že zdravé dievčatá tínedžerky, ktoré užívali kombinovanú hormonálnu antikoncepciu vrátane estrogénu a progestinu, mali v priebehu dvoch rokov závažné straty spinálnej kostnej hmoty.
MUDr. Priorová je profesorka endokrinológie a metabolizmu a zakladateľka a vedecká riaditeľka Centra pre výskum ovulácie v kanadskom Vancouveri. Pre časopis Endocrine Today povedala: „Namiesto kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, rutinnej terapie dospievajúcich dievčat, musíme používať spôsoby založené na vedeckom skúmaní a fyziológii na liečbu kŕčov, nepravidelnosti v ženskom cykle a akné – a to nehormonálne metódy antikoncepcie.“ Štúdia vydaná 7. januára 2019 ukazuje, že vek 16 až 19 rokov je kľúčovým obdobím v živote ženy, čo sa týka rastu kostí a neskoršej možnej osteoporózy s rizikom zlomenín. …
MUDr. Priorová s kolegami analyzovala údaje získané v Brazílii, Kanade, Číne a USA a tie ukázali stratu kostnej hmoty v období do dvoch rokov. Dievčatám, ktoré užívali antikoncepciu, rástli kosti podstatne menej ako tým, čo ju neužívali. Keďže hormonálna antikoncepcia sa stále viac užíva dokonca aj na liečbu akné a kŕčov, autori štúdie sa obávajú jej negatívneho dopadu na verejné zdravie. –zg-

Kardinál Cupich a „jednota Katolíckej cirkvi“

Kardinál Cupich organizuje stretnutie predsedov biskupských konferencií o zneužívaní v Cirkvi 21.-24. februára vo Vatikáne …

USA, 12.2.2019 (LifeSiteNews) 024 567 – Miestna komisia pre vyšetrovanie v cirkvi v americkom Rapid City má o kardinálovi Cupichovi na zozname viac prípadov, prečo by ho jeho veriaci radi videli odstúpiť z biskupského stolca.
Na synode o rodine v r. 2015 načrtol líniu, že páry rovnakých pohlaví a znovu zosobášení rozvedení by mohli pristupovať ku svätému prijímaniu v súlade so svojím svedomím.
Ako biskupovi v americkom Spokane, vo Washingtonskej arcidiecéze mu v decembri oznámili, že siedmi jezuiti boli obvinení zo sexuálneho zneužívania a žili nekontrolovane v univerzitnom mestečku Univerzity Gonzaga, no biskup im dovolil tam naďalej pôsobiť v tejto situácii.
Kardinál Cupich povoľuje osobám v „manželstve rovnakých pohlaví“ pristupovať ku svätému prijímaniu a dáva im vysluhovať cirkevné pohreby.
Kardinál sa ospravedlnil za pokusy Katolíckej cirkvi obracať židov na vieru.
Keď bol biskupom v Spokane nariadil svojím kňazom a bohoslovcom, aby sa nezúčastnili 40 dňových modlitieb vigílie za ochranu života.
Na stretnutí s bohoslovcami ohľadne ochrany detí pred zneužívaním, kardinál Cupich povedal: „My máme dôležitejšiu agendu, ako sa nechať rušiť týmto všetkým – treba radšej pomáhať bezdomovcom a chorým.“
Uvádza sa aj prípad kňaza Paula Kalchika. Ten bol sám kedysi zneužívaný kňazom a susedom. Nezasiahol, keď jeho farníci minulý rok pálili rúhavú dúhovú vlajku so zobrazeným krížom, ktorý sa používal na obrady v kostole s povolením predchádzajúceho farára. Bol to súkromný akt exorcizmu po tom, čo vlajku objavili vo farskom sklade. Teraz sa kňaz Kalchik musí skrývať, pretože kardinál Cupich ho chce dať násilím na psychiatrické vyšetrenie!
Cupicha menoval pápež František za arcibiskupa Chicaga v r. 2014 v novembri 2016 a v novembri 2016 ho povýšil na kardinála. Menoval ho aj za organizátora stretnutia biskupov o zneužívaní v Cirkvi kňazmi.
V auguste 2015, po zverejnení obchodu s telíčkami potratených detí, Cupich napísal, že potratené deti je to isté ako nezamestnanosť a hlad. Prirovnal to aj k nedostatku lekárskej starostlivosti, zlyhanému imigračnému systému, rasizmu, hladu a nezamestnanosti, násiliu zbraní a k trestu smrti.
Ako biskup v americkom meste Rapid City, kardinál Cupich vymkol z kostola farníkov, ktorí chceli sláviť Veľkonočné triduum a tradičnú latinskú svätú omšu! Tento zásah označil ako „príležitosť sláviť omšu spoločne ako výraz jednoty Katolíckej cirkvi“. Katolíci boli nútení sledovať obrady Veľkého piatku na chodníku. Aj to je jeden z dôvodov, prečo veriaci chcú, aby odstúpil z biskupského stolca.

Naša príloha

Dar Božieho synovstva

Vtelený Boží Syn učil, že mimo viery v neho nemôže byť nijaké pravé Bohu milé náboženstvo. Najnaliehavejšou úlohou Cirkvi dnes je starať sa o duchovné klimatické zmeny a duchovnú migráciu – o zmenu klímu neviery v Ježiša Krista, klímy odmietania vlády Krista Kráľa, aby sa zmenila na klímu pravej viery v Ježiša Krista, na prijatie jeho vlády a na migráciu ľudí z biedy duchovného otroctva neviery a hriechu do stavu posväcujúcej milosti. To sú migranti, o ktorých sa musíme predovšetkým postarať.

Komentár: Biskup Atanáz Schneider, Astana, Kazachstan

Rím, 11.2.2019 (kath.net) 024 566

Pravda o tom, že sme Božími deťmi v Kristovi, ktorá je v podstate nadprirodzená, predstavuje zhrnutie celého Božieho zjavenia. Byť Božím dieťaťom je vždy nezaslúženým darom milosti, najvznešenejším darom Boha človeku. Božím dieťaťom sa môžeme stať však iba skrze osobnú vieru v Krista a prijatím sviatosti krstu, ako to Pán sám učí: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť“ (Jn 3, 5-7).
V minulých desaťročiach sme často počúvali dokonca aj z úst cirkevnej hierarchie výpovede o teórii „anonymných kresťanov“. Táto teória hovorí: Poslanie Cirkvi vo svete spočíva v tom, že všetkým ľuďom oznamovať spásu v Kristovi a tým aj to, že sú Božími deťmi. Pretože každý človek podľa tejto teórie je neuvedomelo Božím dieťaťom v hĺbke svojej osoby. Taká teória však priamo odporuje Božiemu zjavenie, ako ho Kristus, jeho apoštoli a Cirkev dve tisícročia nezmenenú a bez pochybností učili.
Erik Peterson, známy konvertita a exegéta, už v r.1933 v pojednaní „Cirkev zo židov a pohanov“ varoval pred nebezpečím tejto teórie, keď povedal, že nemôže existovať kresťanstvo zredukované na prirodzený poriadok, tým , že sa plody vykúpenia Ježišom Kristom všeobecne, to znamená každému človeku priradia rovnako ako dedičstvo jedine z toho dôvodu, že má ľudskú povahu spoločnú so Slovom, ktoré sa stalo Telom. Byť Božím dieťaťom nie je však automatické a garantované príslušnosťou k ľudskému rodu. Proti pravde Božieho zjavenia, ktorá je jednoznačne uvedená v prvom prikázaní Desatora, by sa prehrešili tí, ktorí tvrdia, že rôznosť náboženstiev je Božou vôľou.
Svätý Atanáz (Oratio contra Arianos II, 59) nám zanechal jednoduché a výstižné vysvetlenie rozdielu medzi prirodzeným stavom ľudí ako Božích stvorení a slávou byť Božím dieťaťom v Kristovi. Sv. Atanáz vychádza z Jánovho evanjelia: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha“ (Jn1,12-13). Sv. Ján používa výraz stať sa, aby vyjadril, že ľudia nie sú z prirodzenosti Božími deťmi, ale stávajú sa nimi prijatím. V tom vidíme Božiu lásku, že tým, ktorých je Stvoriteľom, sa v milosti stáva aj Otcom. Tým sa stane, ako hovorí apoštol, keď ľudia príjmu do srdca Ducha Syna, ktorý sa stal človekom a ktorý volá: „Abba, Otče!“ Ako stvorení ľudia sa nemôžu stať nijakým iným spôsobom Božími deťmi ako tým, že prijmú do seba Ducha pravého Božieho Syna skrze vieru a krst. Práve pre tento účel sa Slovo stalo Telom, aby dalo ľuďom schopnosť prijať stav Božieho dieťaťa a mať účasť na Božskej prirodzenosti. Boh teda od prirodzenosti vo vlastnom zmysle nie je Otcom všetkých ľudí. Iba ak niekto Krista vedome prijme a je pokrstený, je schopný v pravde volať: „Abba, Otče“ (Rim 8,15; Gal 4,6).
Od počiatkov Cirkvi sa hovorilo, ako dosvedčuje Tertulián: „Ako kresťan sa človek nerodí, kresťanom sa stáva“ (Apol., 18, 5). A sv. Cyprián túto pravdu formuloval výstižne: „Ten nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za Matku,“ (De unit., 6).

Najnaliehavejšou úlohou Cirkvi v dnešnej dobe je starať sa o duchovné klimatické zmeny a duchovnú migráciu – a síce o zmenu klímu neviery v Ježiša Krista, klímy odmietania vlády Krista Kráľa, aby sa zmenila na klímu pravej viery v Ježiša Krista, na prijatie jeho vlády a na migráciu ľudí z biedy duchovného otroctva neviery a hriechu do stavu posväcujúcej milosti. To sú migranti, o ktorých sa musíme predovšetkým postarať.
Kresťanstvo, jediné Bohom chcené náboženstvo, nemožno nikdy doplňujúco stavať k iným náboženstvám. Podľa Kristovej vôle sa musí viera v neho a jeho božské učenie v každom ohľade postaviť na miesto iných náboženstiev, samozrejme bez násilia, ale láskavým presvedčovaním, ako hovorí pieseň chvály na slávnosť Krista Kráľa: „Non Ille regna cladibus, non vi metuque subdidit: alto levatus stipite, amore traxit omnia“ (Nie mečom, násilím a strachom si podmaňuje národy, ale povýšený na kmeni kríža priťahuje všetko s láskou k sebe).
Existuje iba jedna cesta k Bohu a to je Ježiš Kristus, lebo on sám povedal: „Ja som cesta“ (Jn14,6). Je iba jediná pravda a to je Ježiš Kristus, lebo o sám povedal: „Ja som pravda“ (Jn14,6). Je iba jediný pravý nadprirodzený život duše a to je Ježiš Kristus, lebo o sám povedal: „Ja som život“ (Jn14,6).
Vtelený Boží Syn učil, že mimo viery v neho nemôže byť nijaké pravé Bohu milé náboženstvo: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený“ (Jn10,9). Boh prikázal všetkým ľuďom bez výnimky počúvať jeho Syna: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho (Mk 9,7). Boh nepovedal: „Môžete počúvať môjho Syna alebo aj iných zakladateľov náboženstiev, lebo ja chcem, aby boli rôzne náboženstvá.“ Boh zakázal uznávať legitímnosť náboženstiev iných božstiev: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (Ex 20,3) a „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliárom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: ´Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom´“ ?” (2 Kor. 6, 14-16).
Ak iné náboženstvá tiež zodpovedajú Božej vôli, tak by nebolo Božie odsúdenie náboženstva zlatého teľaťa v časoch Mojžiša (cf. Ex 32, 4-20) …
Boh dal apoštolom a skrze nich Cirkvi pre všetky časy slávnostný príkaz, učiť všetky národy a všetky náboženstvá jedinú pravú vieru, učiť ich dodržiavať jeho Božie prikázania a krstiť ich (porovn. Mt. 28,19-20). Od kázania apoštolov a prvého pápeža – apoštola sv. Petra Cirkev neustále hlásala, že niet iného mena – t. j. inej viery – pod nebom, skrze ktorú môžu byť ľudia spasení, ako v mene a vo viere v Ježiša Krista (porovn. Sk 4, 12).
Slovami sv. Augustína Cirkev po všetky časy učila: „Kresťanské náboženstvo je jediné náboženstvo, ktoré v sebe zahrňuje cestu ku spáse duše, lebo každá duša môže byť spasená iba skrze kresťanskú vieru. Kresťanská viera je kráľovskou cestou, ktorá jediná vedie do kráľovstva, ktoré nie je pominuteľnou vznešenosťou vystavené kolísaniu, ale je zabezpečené večným trvaním“ (De civitate Dei, 10, 32, 1)
Nasledovné slová veľkého pápeža Leva XIII. Dosvedčujú tú istú nemeniteľnú náuku učiteľského úradu o všetky časy:
„Náhľad, že nie je nijaký rozdiel medzi rôznymi náboženstvami by viedol priamo k zániku každého náboženstva, zvlášť však katolíckeho, ktoré ako jediné pravé medzi všetkými, nemožno dávať na roveň tým druhým bez najväčšieho bezprávia“ (Encyklika Humanum genus, n. 16).
V našej dobe učiteľský úrad prezentoval v podstate to isté nemenné učenie v dokumente Dominus Jesus (6.8.2000), z ktorého možno uviesť významné výpovede:
„Často sa teologická viera, ktorá je prijímaním pravdy zjavenej jediným a trojosobným Bohom, chybne stotožňuje s vnútorným presvedčením v iných náboženstvách, ktoré je náboženskou skúsenosťou zatiaľ len hľadajúcou absolútnu pravdu, ale sa ešte neotvorilo Bohu, ktorý sa zjavuje. To je jeden z dôvodov, pre ktoré sa vyvíja snaha redukovať, ba dakedy až neuznávať rozdiely medzi kresťanstvom a inými náboženstvami (7).
„V protiklade s kresťanskou a katolíckou vierou však stoja tie návrhy riešenia, ktoré hovoria o spásonosnom pôsobení Boha mimo jediného prostredníctva Kristovho (14).
„Nezriedka sa navrhuje, aby sa teológia vyhýbala výrazom ako „jedinečnosť“, „všeobecnosť“ a „absolútnosť“. Ich používanie robí vraj dojem, že sa význam a cena spásonosného diela Ježiša Krista príliš zdôrazňuje oproti iným náboženstvám. Lenže tieto slová jednoducho vyjadrujú iba vernosť skutočnosti zjavenia, pretože vychádzajú zo samotných prameňov viery (15).
Protirečilo by katolíckej viere pokladať Cirkev za jednu z ciest spásy popri tých, ktorými sú iné náboženstvá a ktoré by dopĺňali Cirkev alebo jej boli v podstate rovnocenné, i keď by spolu s ňou smerovali k eschatologickému Božiemu kráľovstvu (21).
„Najvážnejšou príčinou malého záujmu o misie je ľahostajnosť, ktorá je, bohužiaľ, aj medzi kresťanmi rozšírená a ktorá má korene v teologicky nesprávnych predstavách. Toto zmýšľanie je preniknuté náboženským relativizmom, ktorý vedie k predpokladu, že jedno náboženstvo je práve také dobré ako druhé. Môžeme dodať, … že sú aj alibi, ktoré odvádzajú od evanjelizácie. Najnebezpečnejšie sú tie, o ktorých si namýšľajú, že majú oporu v tej alebo onej náuke koncilu (Ján Pavol II., encyklika Redemptoris missio 36).
Apoštolom a nespočetným kresťanským mučeníkom všetkých čias, najmä tým v prvých troch storočiach, sa mohlo ušetriť mučeníctvo, keby boli povedali: „Pohanské náboženstvo a jeho kult je cesta, ktorá tiež zodpovedá Božej vôli“. Neexistovala by napríklad „najstaršia dcéra Cirkvi“, kresťanské Francúzsko, keby sv. Remigius povedal franskému kráľovi Chlodvigovi: „Nepohŕdaj svojím pohanským náboženstvom, ktoré si doteraz uctieval a uctievaj teraz Krista, ktorého si doteraz prenasledoval.“ Svätý biskup však povedal: „Uctievaj, čo si doteraz upaľoval a upaľuj, čo si doteraz uctieval!“
Pravé univerzálne bratstvo existuje iba v Kristovi a síce medzi pokrstenými. Plná sláva Božieho synovstva sa dosiahne až v oblažujúcom hľadení na Boha v nebi, ako učí Sväté písmo: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. (1 Joh. 3, 1-2).
Nijaká autorita na zemi – ani len najvyššia cirkevná autorita – nemá právo ľudí iných náboženstiev dišpenzovať od výslovnej viery v Ježiša Krista ako vteleného Božieho Syna a jediného Vykupiteľa ľudí s ubezpečením, že rôzne náboženstvá ako také Boh chcel. Nevymazateľné – lebo písané Božím prstom a ako slnko jasné v ich význame – zostávajú naproti tomu slová Božieho Syna: „Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna (Jn 3,18). Táto pravda bola až doteraz platná vo všetkých kresťanských generáciách a zostane platná do konca časov, bez ohľadu na to, že niektorí ľudia v Cirkvi našej takej nestálej, zbabelej, po senzáciách bažiacej a konformistickej dobe ju jej jednoznačné znenie vysvetľujú v inom význame a tento iný význam nám chcú prezentovať ako kontinuitu vývoja náuky.
Okrem kresťanskej viery nemôže byť nijaké iné náboženstvo pravou a Bohom chcenou cestou, pretože výslovnou Božou voľou je, aby všetci ľudia verili v jeho Syna: „Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň (Jn 6,40). Okrem kresťanskej viery nie je nijaké iné náboženstvo schopné, sprostredkovať nadprirodzený život: „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista, (Jn 17,3). 8. februára 2019

+ Atanáz Schneider,
pomocný biskup Arcidiecézy Svätej Márie v Astane, Kazachstan

http://www.kath.net/news/66893

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *