Život Cirkvi vo svete 49 * 2014

Obsah
Námestie sv. Petra sa už pripravuje na Vianoce

Rožňava: Ďakovná omša za príbuzenstvo s Pápežskou bazilikou

Nový hovorca Konferencie biskupov Slovenska

Vatikán: Ďalšie kolo dialógu s pravoslávím až v r. 2017

Švajčiarski biskupi nie sú nadšení z odvolania veliteľa Švajčiarskej gardy

Začnú sa adventné kázne pápežského kazateľa

Filipínci sa pripravujú na tajfún v oblasti návštevy pápeža

Štúdia: Ešte nikdy nevideli deti a mladiství toľko násilia a sexu

Kardinál Müller: Oddelenie náuky od praxe by bolo herézou

Kardinál Scola: Pápež nezmení nič u rozvedených

Kardinál Schönborn: ‚Na synodách sa často viedli sladké reči‘

Nemecký vedec Bering: Luther bol antisemita

Pápež jasne proti sláveniu s protestantmi

Švajčiarsky biskup: Spoločné slávenie v nedohľadne

Maite Kelly dáva prednosť Mikulášovi pred Santa Clausom

Zvláštny prípad arcibiskupského koadjutora Jachyma

Arcibiskup Chaput: Pápež bude brániť prirodzenú rodinu

Rakúsky deň rehoľníkov a nijaký liturgický poriadok

Sviatok Guadalupskej Panny Márie a Advent a Vianoce pápeža

Pápež oceňuje nenahraditeľný prínos rodiny

Mikuláš bez brady? Gól do vlastnej brány… 

Naša príloha

Synoda je ostuda, která poskvrňuje Apoštolský stolec

 
Námestie sv. Petra sa už pripravuje na Vianoce
 

Na Námestí sv. Petra už od 4. decembra stojí vianočný stromček. Táto 25 metrov vysoká a 80 ton vážiaca biela jedľa bola tentokrát privezená z juhotalianskeho regiónu Kalábria. Jej zvláštnosťou je kmeň pozostávajúci z dvoch zrastených kmeňov. V priebehu najbližších dní sa začne s výzdobou stromu a s inštaláciou osvetlenia, ktoré bude spustené 19. decembra o 16.30 h. spoločne s odhalením betlehemu. Ten privezú z talianskej Verony a bude inšpirovaný operou „Elixír lásky“ od Gaetana Donizettiho. Jeho názov znie: „Betlehem v opere“. Na ploche dlhej 24 metrov a širokej 12 metrov ho bude tvoriť približne 20 keramických figurín v životnej veľkosti. -zk-

Vatikán, 4.12.2014 (RV) 017 525
 

 Rožňava: Ďakovná omša za príbuzenstvo s Pápežskou bazilikou

Rožňava, 4.12.2014 (Rožňavská diecéza) 017 524 – Rožňavská diecéza poďakuje za zvláštne duchovné príbuzenstvo Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave a Pápežskej baziliky Panny Márie Snežnej v Ríme. Pri tejto príležitosti bude 8. decembra 2014 o 9:30 h sláviť v rožňavskej katedrále rožňavský diecézny biskup Mons. Vladimír Filo ďakovnú svätú omšu, pri ktorej budú inštalovaní noví kanonici katedrálnej kapituly. Mons. V. Filo obnovil činnosť kapituly ich menovaním na uprázdnené miesta ešte v apríli po takmer dvadsaťročnej stagnácii rožňavskej kapituly.

Úlohou kapituly je zabezpečovať riadne vykonávanie slávnostných obradov v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Práve jej bolo udelené aj zvláštne duchovné príbuzenstvo s Pápež­skou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme (12. septembra). Na základe tohto spojenia udelila Apoštolská penitenciária možnosť získať v katedrále úplné odpustky na sviatok Panny Márie Snežnej, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie a na všetky mariánske slávnosti.
Nový hovorca Konferencie biskupov Slovenska 

Bratislava, 1.12.2014 (TK KBS) 017 523 – Od 1. decembra bol vymenovaný do pozície hovorcu Konferencie biskupov Slovenska ThLic. CSILic. Martin Kramara. Nahradil v úrade doterajšieho hovorcu CSILic. Jozefa Kováčika, ktorý bol vymenovaný za programového riaditeľa TV LUX.

Martin Kramara (36) je kňazom Žilinskej diecézy. Pochádza z Bytče. Teologické štúdiá absolvoval v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 21. 6. 2003. V rokoch 2003 – 2005 pôsobil ako biskupský ceremoniár v Nitre, v rokoch 2005 – 2007 ako kaplán vo farnosti Žilina-Mesto. V odbornom štúdiu pokračoval v rokoch 2007 – 2013 na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme, kde absolvoval licenciátne a doktorandské štúdium na Fakulte sociálnej inštitucionálnej komunikácie. V rokoch 2011 – 2013 pôsobil ako duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme. Od roku 2013 pracuje ako redaktor v TK KBS a ako výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava – Dúbravka.
„Chcem vyjadriť svoju vďaku Konferencii biskupov Slovenska za prejavenú dôveru. Ďakujem tiež môjmu predchodcovi Jozefovi Kováčikovi a prajem mu úspešné pôsobenie v jeho novej úlohe programového riaditeľa TV LUX. Svoje menovanie vnímam ako novú výzvu, s ktorou sa spája zodpovednosť i náročnosť. Je mojou úprimnou nádejou, že služba, ktorú budem konať na tomto mieste, bude na osoh Konferencii biskupov i spoločenstvu veriacich, predovšetkým čo sa týka vzájomnej komunikácie so svetom médií. Teším sa na blízku spoluprácu so žurnalistami aj s každým, kto má úprimný záujem dozvedať sa informácie o katolíckej viere a živote našej Cirkvi. Veriacich prosím o modlitbu, aby som túto prácu dokázal vykonávať čo najlepším spôsobom,“ povedal v reakcii na menovanie nový hovorca KBS Martin Kramara.

Kontakt na hovorcu KBS: [email protected], mobil 0910 842 642
 

  

Vatikán: Ďalšie kolo dialógu s pravoslávím až v r. 2017

 

Vatikán, (KAP) 017 522 – Ďalšie veľké kolo dialógu s pravoslávím sa bude zrejme konať až v roku 2017. Povedal to predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, v interview pre „Kathpress“ vo štvrtok v súvislosti s ekumenickými výsledkami návštevy pápeža Františka u patriarchu Bartolomeja I. v Istanbule. Švajčiarsky kardinál sprevádzal pápeža na ceste do Turecka.

Kardinál Koch povedal, že napriek zdarenému stretnutiu by sa nemalo  hovoriť o „obrate v ekumenizme“, ale o normálnom kroku dobre prebiehajúceho procesu dialógu: „Pápež František mal želanie, čo najskôr ísť do Konštantínopolu – ako už jeho predchodcovia – aby tieto vzťahy prehĺbil. Existuje dlhá tradícia, že na patronátny sviatok sv. Petra a Pavla príde delegácia z Konštantínopolu do Ríma a na sviatok sv. Ondreja delegácia z Ríma do Konštantínopolu. A tento raz to bol pápež sám, aby osobne vyjadril, aké úzke sú už vzťahy medzi Katolíckou cirkvou a pravoslávím. Návšteva sa teda niesla v znamení dobrej tradície a bola ďalším krokom smerom k vytúženej jednote.“

V ekumenizme treba však rozlišovať dve veci: „dialóg lásky“ a „dialóg pravdy“. „Dialóg pravdy je na zodpovednosti teologickej komisie pre dialóg, ktorá musí ďalej pracovať. Návšteva pápeža v Konštantínopole bola podstatným krokom v dialógu lásky,“ vysvetlil kardinál.

Kardinál neskrýval, že v komisii sú problémy: „Na ostatnom plenárnom zasadnutí našej komisie pre dialóg, v septembri v Ammane, vznikla veľmi ťažká situácia. Pripravený text nebol prijatý, boli výhrady najmä z pravoslávnej strany. V Ammane sme pripravili nový text, ktorý však ešte nemohol byť  uverejnený. Takže musíme zvolať nové zasadnutie koordinačnej komisie a potom plenárne zasadnutie – ale pravdepodobne až v r. 2017.“

Nádej vkladá kardinál Koch do Panpravoslávnej synody v r. 2016 – že sa tam mnohé objasní. „Prípravy sa začali už 60. rokoch minulého storočia. Doteraz sa nerozhodlo, či na túto synodu budú pozvaní ako pozorovatelia aj iné kresťanské cirkvi – teda aj katolícka. To by bol náš prínos. Môžem iba dúfať a modlím sa za to, aby sa táto synoda uskutočnila. Pretože medzi pravoslávnymi cirkvami sú mnohé napätia. Ak sa pravoslávni medzi sebou viac dopracujú k jednote, bude to aj podstatná pomoc pre náš dialóg.“ –zg-

 

 

 

 

Švajčiarski biskupi nie sú nadšení z odvolania veliteľa Švajčiarskej gardy

 

Rím, 4.12.2014 (kath.net) 017 521 – Náhle odvolanie veliteľa Pápežskej švajčiarskej gardy Daniela Anriga (foto) sa v Biskupskej konferencii Švajčiarska vôbec nestretlo s nadšením. Dá sa to vyčítať z vyhlásenia švajčiarskych biskupov, ktoré uverejnili 3. decembra. V ňom sa uvádza:

Švajčiarski biskupi sa v utorok dozvedeli o rozhodnutí pápeža Františka prostredníctvom novín „L´Osservatore Romano“, že pôsobenie veliteľa Pápežskej švajčiarskej gardy Daniela Anriga, sa končí na konci januára 2015. Jeho riadna päťročná služba v úrade sa skončila v auguste 2013.“ Biskupi ďakujú Danielovi Anrigovi „za nezištnú angažovanosť a záslužné pôsobenie v službe Cirkvi, Svätému Otcovi a Švajčiarskej garde“.

Prečo musel Anrig zrazu odísť, je zatiaľ nejasné. Je možné, že tu boli napätia s pápežom Františkom. Podľa správ švajčiarskych médií pápež František a Anrig si nikdy dobre nerozumeli. Aj budovanie bytov gardistov bolo pápežovi vraj tŕňom v oku. Pápež si údajne želal aj „menej vojenské“ vystupovanie gardy. –zg-

 

Začnú sa adventné kázne pápežského kazateľa

 

Vatikán, 3.12.2014 (RV) – 017 520 – Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa OFM Cap. v piatok 5. decembra prednesie prvú zo svojich troch adventných kázní. Prednesie ju o 9. hodine ráno v kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci. Všetky kázne sa budú tentoraz niesť v znamení pokoja, a to „kvôli bolestnej aktuálnosti témy pokoja spojenej s potrebou prinavrátiť tomuto slovu bohatstvo významu, ktorý má v Biblii“, povedal páter Cantalamessa.

Téma prvej adventnej kázne znie: «Na zemi pokoj ľuďom, ktorých Boh miluje» (porov. Lk 2,14).

Druhá adventná kázeň, ktorá odznie v piatok 12. decembra, sa bude týkať pokoja ako úlohy, na ktorej treba pracovať, ako nás inšpiruje blahoslavenstvo: «Blahoslavení tí, čo šíria pokoj…»

Tretiu a poslednú adventnú kázeň pápežský kazateľ prednesie v piatok 19. decembra a témou bude pokoj ako ovocie Ducha Svätého, čiže vnútorný pokoj duše. -zk-           

(Obr: Cantalamessa počas pôstnej kázne na jar 2014)
Filipínci sa pripravujú na tajfún v oblasti návštevy pápeža

 

V r. 2013 tajfún Haiyan spustošil teraz opäť ohrozený región Ost-Visayas. 

Pápež František ho navštívi 15. až 19. januára.

 

Manila, 3.12.2014 (KAP) 017 519 – Filipínci sa pripravujú na tajfún Hagupit, ktorý sa očakáva v sobotu. Na Ost-Visayas už od stredy začali evakuovať tisíce ľudí do bezpečia. Táto časť ostrovného štátu už bola spustošená tajfúnom Haiyan len pred 13 mesiacmi.

Podľa údajov filipínskych meteorológov je pravdepodobnosť, že Hagupit dorazí na Filipíny v sobotu s prietržami mračien a s rýchlosťou vetra až do 170 km za hodinu asi 75 percentná. Okrajové slabšie prúdy tajfúnu by mohli zasiahnuť aj hlavné mesto Filipín Manilu. Filipínska vláda dala k dispozícii podľa vlastných údajov v prepočte 80 miliónov eur na prvú pomoc v regióne.

V roku 2013 – 8. novembra – postihol Haiyan Filipíny ako jeden z najsilnejších tajfúnov s rýchlosťou vetra niekedy až viac ako 300 km. Vtedy spustošil teraz opäť ohrozovaný región Ost-Visayas.

Podľa údajov OSN zomrelo na následky tajfúnu Haiyan najmenej 6300 ľudí, 4,1 milióna muselo ujsť z domova, alebo sa stalo bezdomovcami. Podľa štátnych údajov Filipín je nezvestných ešte stále 1800 ľudí.

Pápež František navštívi Filipíny 15. až 19. januára. Na programe pápeža je aj návšteva Haiyanom zvlášť postihnutá arcidiecéza Palo v provincii Leyte. –zg-

 

Štúdia: Ešte nikdy nevideli deti a mladiství toľko násilia a sexu

 

Mannheim, 3.12.2014 (kath.net/idea) 017 518 – Deti a mladiství vidia na internete stále viac násilia a sexu. Najmä chlapci sa zaoberajú brutálnymi počítačovými hrami. Vyplýva to zo štúdie JIM (Mládež, informácie, multimédiá) Mediálno-pedagogického výskumného zväzu Südwest, ktorú prezentovali 28. novembra v nemeckom Mannheime. Prieskum sa robil medzi 1200 deťmi a mladistvými vo veku 12-19 rokov v lete 2014. Až 57 percent opýtaných mladých sa venuje hrám s násilím (u dievčat je to 19 percent).

Chlapci sa denne hrajú priemerne 105 minút a tým dvakrát tak dlho ako dievčatá (48 minút). Tie majú viac ako chlapci skôr tendenciu k mobingu iných na internete. Podľa štúdie neboli možnosti „iných stále znova nemiestne odhaľovať alebo zraňovať“ ešte nikdy také mnohoraké ako dnes: „Šikanovanie vo forme textu a obrazu možno zrealizovať za niekoľko sekúnd, jedným kliknutím, pohodlne a dosť bezpečne pred odhalením – priamo z domova.“

Až 38 percent opýtaných zažilo, že niekoho v ich okolí „priam odrovnali“. To je vzrast o 6 percent oproti minulému roku.

Stále viac mladistvých dostáva nevyžiadané obrazy násilia a pornografické filmy. V r. 2014 to bolo 14 percent  v r. 2012 ešte 4 percentá.

Keďže 97 percent mladistvých má mobil (smartphone 88 percent), využívanie médií rodičia či učitelia sotva dokážu kontrolovať.

Rovnako sa zistilo, že opýtaní považujú vierohodnosť správ v denníkoch za najvyššiu a na internete za najnižšiu. Využívajú však noviny (32 percent) zreteľne menej ako rozhlas (73 percent), televíziu (83 percent) a internet (94 percent). Štúdia JIM sa realizuje každoročne od r. 1998. –zg-

 

Kardinál Müller: Oddelenie náuky od praxe by bolo herézou
Vatikán, 3.12.2014 (kath.net/KAP) 017 517 – Prefekt  vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard L. Müller, potvrdil, že v Katolíckej cirkvi nesmie existovať priepasť medzi náukou a pastoráciou.

„Každé oddelenie teórie od praxe by bolo zo zásady výrazom subtílnej kristologickej herézy,“ povedal kardinál Müller v príhovore, ktorý uverejnil vatikánsky denník „L´Osservatore Romano“ v utorok.

„Tým by sa zatemnila dynamika vtelenia Boha, ktorá je vlastná každej zdravej teológii. Kristus povedal – ja som cesta, pravda a život. Preto nemôže existovať pravda bez života a život bez pravdy.“

Kardinál mal tento príhovor na otvorení plenárneho zasadnutia vatikánskej Medzinárodnej teologickej komisie. Kardinál Müller je prezidentom tohto poradného grémia Kongregácie pre náuku viery.

Kardinál Müller v súvislosti so synodou biskupov o rodine viackrát zdôraznil, že nemôže nastať nijaká zmena v praxi Cirkvi voči znovu zosobášeným rozvedeným, pretože by sa tým spochybnila nerozlučiteľnosť manželstva. –zg-

 

Kardinál Scola: Pápež nezmení nič u rozvedených

 

Rím, 2.12.2014 (kath.net/KNA) 017 516 – Pápež František podľa názoru milánskeho kardinála Angela Scolu (foto) neurobí nijaké zmeny v prístupe Cirkvi k znovu zosobášeným rozvedeným. V interview pre taliansky denník «Corriere della Sera» v utorok na otázku, či pápež v tomto prístupe urobí rozhodnutie, ktoré on nezdieľa, odpovedal: „Vlastne si nemyslím, že urobí také rozhodnutie.“

Kardinál Scola sa považuje za najvyprofilovanejšieho obhajcu súčasnej cirkevnej praxe, podľa ktorej sú títo veriaci vylúčení z prijímania Eucharistie.

Pápež v nedeľu pri lete z Istanbulu do Ríma pred žurnalistami zdôraznil, že biskupská synoda je «proces» a jeho záverečné vyhlásenie je «provizórny text».

Kardinál Scola v interview tiež ocenil živú diskusiu o prístupe k znovu zosobášeným rozvedeným a k homosexuálom počas synody v októbri a vyhlásil: „Taká sa doteraz nekonala.“ –zg-

 

Kardinál Schönborn: ‚Na synodách sa často viedli sladké reči‘
Freiburg, 3.12.2014 (kath.net/KAP) 017 515 – Pre kardinála Christopha Schönborna (foto) mimoriadna synoda biskupov o manželstve a rodine „uviedla dobrý proces“. To, že sa pritom zviditeľnili aj kontroverzné postoje vo vnútri Cirkvi, nepociťuje viedenský arcibiskup ako nevhodné, ako povedal v interview pre decembrové vydanie „Herder Korrespondenz“. Na konci druhej synody o rodine na budúci rok má však stáť „spoločný pohľad na celok“, v ktorom musí v Cirkvi zavládnuť čo najväčšia možná zhoda.

Zo zasadnutia synody v októbri v Ríme sa vrátil „veľmi motivovaný a naplnený energiou“ a považoval by „za veľmi zlé, keby sa napätia navonok neprejavili“, ako povedal kardinál.

„Príliš často som zažil, že na zasadnutiach biskupov a biskupských synodách sa viedli sladké reči, že nikto nechcel priamo odhaliť svoj názor, diskusie, v ktorých sa x-krát počuté jednoducho opakovalo, kde si nikto netrúfal otvorene povedať, kde ho tlačí topánka, kde sú núdzové situácie.“

„Cirkev dnes zápasí o svoju cestu v pluralistickej a sekulárnej spoločnosti. Diskusia o tejto ceste je „nevyhnutne potrebná“ a musí sa „viesť kontroverzne“. „Predtým nemusíme mať nijaký strach. Veľká synoda v októbri 2015 však musí byť pokusom, dostať sa podľa možnosti čo najbližšie k jednohlasnému názoru,“ zdôraznil kardinál a porovnal to s rovnako kontroverznými diskusiami pri poradách Druhého vatikánskeho koncilu (1962-65). Mnohé koncilové dokumenty postihol vtedy rovnaký osud ako predbežnú a záverečnú správu teraz na synode. Tu bude potrebné na ďalšej synode vyjsť si v ústrety. No čo z toho nakoniec vyjde, nemá byť kompromis, ale spoločný pohľad na celok. Potom sa táto cesta zdarila.“

Pre budúcu synodu si želá „ešte otvorenejší pohľad na životnú realitu“ ako aj „intenzívnejší pohľad na historičnosť manželstva a rodiny“, ako povedal Schönborn. Na prvej synode sa totiž o manželstve a rodine často hovorilo tak, „akoby šlo o niečo, čo sa koná v medzihviezdnom priestore a nie v určitom období histórie, v určitej spoločnosti a za určitých životných podmienok“.

Tretiu potrebu vidí kardinál v odstránení teologických deficitov, ktoré vznikli v minulých desaťročiach ako napríklad vo fundamentálnej morálke. Zdôraznil, že zásadné otázky morálky sa musia hlbšie spracovať a odporúčal vo fundamentálnej morálke viac vychádzať z Katechizmu Katolíckej cirkvi a z cirkevného učiteľa sv. Tomáša Akvinského.

„Nie povinnosť jednotlivca, ale šťastie ľudí je vlastným cieľom Boha,“ hovorí Schönborn a pokračuje:

„Kresťanská životná cesta sa od najranejšieho kresťanského obdobia opisuje ako cesta ku šťastiu. (…) Ako dominikán musím veľmi pozývať k tomu, aby sme sa tým viac orientovali, k morálke, ktorá človeka vidí ‚in via‘ – na ceste. K morálke, v ktorej prebýva kresťanská nádej. To je naša úloha.“

V interview sa kardinál Schönborn s ľútosťou vyjadril, že cirkevná diskusia k synode sa priam „zahryzla“ do otázky prijímania znovu zosobášených rozvedených a tak stratila na perspektíve a šírke v téme rodina. Veď rodiny sú ako „spontánna a prirodzená sieť prežitia“ na celom svete najrôznejším spôsobom ohrozované. „Model rodiny sa zdá byť v kríze a súčasne vieme: Rodina je sieť prežitia do budúcnosti. Predtým, než budeme hovoriť o problémoch, musíme hovoriť o tom, že bez rodiny to jednoducho nejde,“ povedal Schönborn

Kardinál tiež nanovo upresnil ním na synode zastávaný princíp tzv. „graduality“. Podľa neho možno aj v partnerstvách, ktoré sú proti katolíckej náuke, žiť rodinné hodnoty a hľadanie pravdy. Táto myšlienka vyvolala na zasadnutí biskupov veľkú diskusiu a odpor. „Divil som sa, koľkým biskupom to robilo starosti,“ vyhlásil Schönborn. On sám však „zostáva pri tom, že tento prístup nám pomôže“. „Veď to neznamená, že keď uskutočním iba časť, tak je všetko v poriadku. (…) Ale my uznávame hľadanie, cestu, proces.“

Cirkev by mala v téme manželstvo a rodina podľa neho hovoriť najprv o obývačke namiesto o spálni. „Musíme si položiť otázku, prečo ľudia na celom svete už často žijú spolu nezosobášení? Čo ich k tomu vedie? Predtým, než to morálne zhodnotím, musím sa naučiť pochopiť, prečo aj veriaci ľudia cestu ku sviatosti manželstva často objavujú iba krok za krokom,“ povedal kardinál. Pri synodálnych diskusiách nechápal, prečo niektorí biskupi, „majú, ako zdá, taký veľký strach pred týmto spôsobom prístupu.“ –zg-

 

Nemecký vedec Bering: Luther bol antisemita

 

Kolín, 3.12.2014 (kath.net/KNA) 017 514 – Kolínsky filológ Dietz Bering potvrdil svoju tézu, že Martin Luther bol antisemita.

„Lutherove spisy proti židom na začiatku a zvlášť na konci jeho života s ich strašným hanením prinajmenšom ukazujú, že bol toho názoru, že židia sa nikdy neobrátia,“ povedal Bering minulý týždeň v interview pre kolínsky «Stadt-Anzeiger». „Keď si však myslíme, že je vrodenou vlastnosťou židov nenechať sa obrátiť, tak ďaleko presahujeme tradičný protižidovský postoj stredoveku. S týmto reformátorom sa protižidovský postoj po prvý raz antisemitsky transformoval,“ zdôraznil Bering. „Luther prakticky vylučuje spásu židov na konci časov.“

Podľa Beringa Lutherovi protivníci ho podozrievali, že «má niečo do činenia so židmi». Táto blízkosť k židovstvu robila jeho agresívne zdôrazňovanie rozdielov o to naliehavejším.

Nová Beringová kniha má názov: «Bol Luther antisemita? Nemecko-židovský vzťah ako tragédia blízkosti.»

Podľa slov vedca je nesporné, „že Luther chcel židov vypudiť a pritom sa dostáva až do blízkosti zabíjania“. Avšak Osvienčim by «s istotou považoval za hrôzostrašný». Systematické vyvražďovanie národa nebolo v horizonte jeho myslenia. Základom Lutherovho antisemitizmu nebolo nacistické šialenstvo.

Podľa Beringa Lutherov antisemitizmus svojou váhou však v nijakom prípade nezapadá do línie hlavných reformátorských spisov z rokov okolo 1520 s ich vyvinutým pojmom slobody. «Tie nie sú antisemitské.» To je most, cez ktorý môžu protestanti dnes kráčať. «Avšak Lutherove temné stránky by sa nemali zatláčať do úzadia», ako povedal vedec. –zg-

 

Pápež jasne proti sláveniu s protestantmi

 

František napomína švajčiarskych biskupov: Rozdiel medzi kňazmi a laikmi nezmazávať!

 

Vatikán, 1.12.2014 (kath.net/KAP/red) 017 513 – Pápež  František sa jasne vyslovil proti spoločnému sláveniu Eucharistie katolíkov a protestantov:

„Ak so zámienkou istej ústretovosti musíme skrývať našu eucharistickú vieru, tak neberieme dostatočne vážne ani náš vlastný poklad, ani svojich partnerov v dialógu,“ povedal pápež v pondelok švajčiarskym biskupom vo Vatikáne, ktorí prišli na návštevu ad limina.

„V ekumenickom dialógu musia biskupi dozerať na to, aby veriaci každého vyznania mohli žiť svoju vieru „jednoznačne bez nejakých zámien a pochybností a bez toho, že by rozdiely odretušovali na úkor pravdy“.

Pápež tiež vyzval švajčiarskych biskupov, aby nezmazávali rozdiel medzi kňazmi a laikmi. Je dobré angažovanosť laikov oceňovať a podporovať, avšak musí sa to vždy diať „s jasným zachovaním rozdielu medzi všeobecným kňazstvom všetkých veriacich a kňazstvom služby“. Biskupi musia svojim veriacim sprostredkovať význam právd viery pre liturgický, rodinný a spoločenský život“. Na to si musia svojich spolupracovníkov „starostlivo“ vyberať.

Pápež okrem toho varoval pred prílišnou závislosťou cirkvi vo Švajčiarsku od štátnych zariadení. Ak sa cirkev bude vyhýbať tomu, že bude  závislá od zariadení, „ktoré hospodárskymi prostriedkami zavádzajú štýl života, ktorý má málo spoločné s Kristom, bude sa v jej štruktúrach môcť Evanjelium lepšie zviditeľniť“. Na záver vyzval František k ďalšiemu vyjasneniu vzťahu cirkvi a štátu v krajine. –zg-

 

Švajčiarsky biskup: Spoločné slávenie v nedohľadne

 

Freiburg i. Ü. 1.12.2014 (kath.net/KNA/red) 017 512 – Švajčiarsky biskup Charles Morerod jasne odmietol spoločné slávenie Eucharistie katolíkov a protestantov.

„Akonáhle môžeme spoločne sláviť a prijímať, už nie je potrebný ekumenizmus,“ napísal biskup Morerod na webovej stránke Diecézy Lausanne-Ženeva-Freiburg v nedeľu. „Najprv však musíme nastoliť úplnú jednotu Cirkvi.“

Text uverejnili krátko pred návštevou švajčiarskych biskupov v Ríme, ktorí sú od pondelka na návšteve ad limina vo Vatikáne. Biskup Morerod je od r. 2012 podpredsedom Biskupskej konferencie Švajčiarska.

„Eucharistia predstavuje v súvislosti s ekumenizmom dôležitú otázku,“ píše biskup Morerod. „Avšak ekumenizmus sa neobmedzuje na túto otázku. Realizuje sa v spoločnej modlitbe a v rôznych skutkoch a aktivitách.  Eucharistia zjednocuje spoločenstvo veriacich. Keď katolík pristupuje ku svätému prijímaniu, nachádza sa v skutočnej jednote so všetkými, ktorí niekde na zemeguli prijímajú Eucharistiu. To dovoľuje napríklad migrantom byť v jednote s tými, ktorí zostali doma. Prijímanie je teda najsilnejším prostriedkom priznania sa ku katolíckej viere.“

„Reformácia nebola nevinnou akciu bez následkov. Vzhľadom na Eucharistiu hovorila a robila niečo iné,“ píše biskup a pýta sa:

„Keby bolo pravdou, že sviatosť nemusíme dostať z rúk kňaza alebo biskupa, aby sa premenila na pravé Kristovo Telo, čo by to znamenalo potom pre nás kňazov a biskupov? Katolícka cirkev je pripravená deliť sa s pokladom Eucharistie. No najprv sa musíme zjednotiť na tom, čo tento poklad predstavuje.“ A biskup Morerod ďalej uvádza:

„Niektorí budú tieto slová pociťovať ako zranenie. Ja sám však cítim ranu rozdelenia a o rane mlčať nestačí na to, aby sme ju vyliečili. Ak sme my katolíci netrvali na vzácnej hodnote Eucharistie, tak by sme mali všetky dôvody na to, aby sme si vyčítali, že sme jej nepripísali dostatočný význam.“

Biskup to napísal v súvislosti s návštevou biskupov v Ríme, keď pred ňou nastali nezhody v rámci Biskupskej konferencie o spoločnom dokumente s protestantmi.

Noviny «Neue Zürcher Zeitung» z nedele napísali: «Dobre informované kruhy predpokladajú, že Morerod po ôsmych rokoch naťahovania teraz stratil trpezlivosť.» Biskup Morerod chcel očividne pred návštevou vo Vatikáne jasne konštatovať fakty. „Predovšetkým biskupi Bazileja a St. Gallenu, považovaní za  liberálov, chceli uverejnenie tohto textu zdržiavať,“ napísali noviny.

Hovorca Biskupskej konferencie Švajčiarska, Walter Müller, pre noviny povedal, že Morerod síce konal «po dohovore so spolubratmi», ale «samozrejme na vlastnú zodpovednosť»!

Giuseppe Gracia, hovorca biskupa Vitusa Huondera z Churu, pre  KATH.NET doslova povedal:

«My sme biskupovi Morerodovi veľmi vďační. On preberá zodpovednosť a nenecháva svojich kňazov a laikov v tejto citlivej otázke samotných. Svojím jasným postojom ich uchováva pred tým, aby sa miestne konflikty vybavovali na ich úkor. Ani churský diecézny biskup Huonder nechce nechať svojich spolupracovníkov ´stáť na daždi´. Stále ešte dúfa, že Biskupská konferencia Švajčiarska zaujme jednohlasne jasné stanovisko. Ale aj cesta, ktorú zvolil biskup Morerod, je jedna možnosť.» -zg-

 

Maite Kelly dáva prednosť Mikulášovi pred Santa Clausom

 

Dielo sv. Bonifáca opäť vyhlásilo „Zónu bez Santa Clausa“

 

Kolín, 1.12.2014 (kath.net/KNA) 017 511 – Maite Kelly (foto) dáva rozhodne prednosť sv. Mikulášovi pred Santa Clausom. «Dávam vždy prednosť pravej postave, symbolickej postave pre lásku k blížnemu», povedala speváčka na okraj podujatia «Zóna bez Santa Clausa» vo štvrtok v Kolíne. „Je pekné, keď svojim deťom môžete odovzdať pravdivý príbeh. Pre rodiny, ktoré nepraktizujú doma kresťanstvo, je však Santa Claus dobrým riešením.“

V tomto roku  vyhlásila nadácia nemeckých katolíkov Dielo sv. Bonifáca «Zónu bez Santa Clausa» v kolínskom Múzeu čokolády. Až 250 detí základných a materských škôl privítali sv. Mikuláša, ktorý pricestoval loďou polície vodnej ochrany. Potom deti v múzeu mohli liať čokoládových mikulášov.

Akciu iniciovali po prvý raz už v r. 2002 a chce prispievať k tomu, aby sa svätý Mikuláš znova dostal v spoločnosti do popredia a aby sa pôsobilo proti jeho zamieňaniu s reklamnou figúrkou Santa Clausa. „Krstnými rodičmi“ akcie sú prominenti ako Maite Kelly, herec Peter Millowitsch ako aj televízny moderátor Ralph Caspers.

„Myslíme si, že poklady našej viery sa nesmú strácať,“ povedal generálny sekretár Diela sv. Bonifáca Georg Austen. „Akcia s Mikulášom je možnosť ako tradíciu naplniť zmyslom a priblížiť ju deťom. Deti majú vedieť, čo sv. Mikuláša odlišuje od «Santa Clausa Coca Coly». Za to sa zasadzujeme.“

Podľa nadácie výnos tohtoročnej akcie dostanú deti v hospicoch v Halle a Berlíne. Tým sa kampaň nesie úplne v zmysle svätého Mikuláša ako znamenie lásky k blížnemu a solidarity. –zg-

 

 

Zvláštny prípad arcibiskupského koadjutora Jachyma

 

Koadjutor Jachym vošiel do histórie Cirkvi kuriózne: Počas vlastnej biskupskej vysviacky

opustil Chrám sv. Štefana vo Viedni

 

Viedeň, 1.12.2014 (kath.net/KNA) 017 510 – Viedenský kňaz, ktorý zomrel pred 30 rokmi – 29. novembra 1984 – morálny teológ a arcibiskupský koadjutor Franz Jachym (1910-1984) vošiel do histórie Cirkvi kurióznou udalosťou: Počas vlastnej biskupskej vysviacky opustil viedenský Chrám sv. Štefana.

Jachym bol zvolený za koadjutora, aby stál po boku 76-ročného viedenského kardinála Theodora Innitzera a stal sa jeho pravdepodobným nástupcom. Vysviacku tohto ešte mladého a moderne zmýšľajúceho muža s organizačným talentom časti viedenského kléru «neprijímali priaznivo», ako sa uvádzalo. No to, čo sa stalo 23. apríla 1950 v Chráme sv. Štefana, s tým zrejme nikto nerátal. Uprostred svätej omše, ale ešte pred biskupskou vysviackou,  Jachym požiadal, aby «pokračovali v liturgii» – a opustil Boží dom!

Bližšie okolnosti tohto senzáciu vyvolávajúceho činu sú doteraz záhadou. Údajne sa necítil hodný tohto vysokého úradu, uvádzalo sa v historických podkladoch. Možno zohrávali úlohu aj nepriateľstvá osobné, či z rôznych strán v Cirkvi. Jachym sám sa k tomu verejne nikdy nevyslovil.

Vysviacka sa potom konala o mesiac neskôr, vykonali ju po rozhovore s pápežom Piom XII. v Ríme. Po smrti kardinála Innitzera v r. 1955 viedol Jachym Viedenskú arcidiecézu ako kapitulárny vikár. Všeobecne sa počítalo s tým, že teraz bude jeho nástupcom ako hlava Viedenskej arcidiecézy. No v máji 1956 bol za arcibiskupa prekvapujúco menovaný biskupský koadjutor zo St. Pöltenu Franz König (1905-2004), ktorý vošiel do cirkevnej histórie 20. storočia ako jedna z výrazných osobností.

Jachyma na želanie Königa ako koadjutora potvrdili, no bez práva na nástupníctvo. V rokoch 1969 až 1980 slúžil arcidiecéze aj ako generálny vikár. Zomrel vo veku 74 rokov pri otváraní vianočného bazáru. –zg-

 

Arcibiskup Chaput: Pápež bude brániť prirodzenú rodinu
Pápež František je hlboko zakorenený v katolíckej viere. On bude prirodzenú rodinu na Svetovom stretnutí rodín 2015 brániť, povedal arcibiskup Filadelfie v interview

 

Vatikán, 28.11.2014 (kath.net/jg) 017 509 – Pápež František nedávno potvrdil svoju účasť na Svetovom stretnutí rodín 2015 vo Filadelfii (USA). Vatikanista Andrea Tornielli sa pýtal arcibiskupa Charlesa Chaputa z Filadelfie na pápeža Františka, na rodinu a na iné témy. Interview uverejnili v internetovom vydaní magazínu Vatican Insider.

„Pápež nepotrebuje nikoho na to, aby interpretoval jeho výpovede a konanie,“ povedal arcibiskup. František je hlboko zakorenený v katolíckej viere, má svoj vlastný štýl a vidí poslanie Cirkvi z „perspektívy južnej pologule“. „Tu medzitým už žije väčšina katolíkov,“ dal arcibiskup na uváženie. Skúsenosti pápeža Františka sú iné ako skúsenosti katolíkov Severu.  To všetko sa prejavuje aj v novom štýle vedenia Cirkvi. To mnohých ľudí znervózňuje. Presne tak to však bolo aj pred 800 rokmi, keď sv. František z Assisi založil svoju rehoľu, ako povedal arcibiskup.

Pápež bude na Svetovom stretnutí rodín brániť „prirodzenú rodinu“, ako to urobil na konferencii Humanum o komplementarite muža a ženy, očakáva arcibiskup Chaput. To je najlepší predpoklad pre ľudský rozvoj  a účinný prostriedok proti chudobe a osamelosti, ako zdôraznil arcibiskup. –zg-

 

Rakúsky deň rehoľníkov a nijaký liturgický poriadok

 

Kázeň rehoľníčky a nasadenie laikov – rozdávateľov svätého prijímania

napriek dostatku kňazov na slávení Eucharistie v rámci Rakúskeho rehoľného dňa

 

Viedeň, 28.11.2014 (kath.net/jg) 017 508 – Dňa 25. novembra 2014 sa vo Viedni konal Rakúsky deň rehoľníkov v rámci tohoročného jesenného zasadnutia predstaviteľov rehoľných spoločenstiev Rakúska. Na spoločnom slávení Eucharistie došlo podľa očitých svedkov k porušeniu liturgického poriadku.

Hlavným celebrantom bol opát prézes Christian Haidinger OSB, predseda Konferencie najvyšších predstavených mužských rehoľných spoločenstiev Rakúska. Koncelebrantom bol emeritný biskup Linca Maximilian Aichern OSB.

Homíliu predniesla v rozpore s liturgickými a cirkevno-právnymi predpismi rehoľná sestrička. Homília je v plnom znení na internetovej stránke rehoľných spoločenstiev a označuje sa tam ako „slávnostná kázeň“.

Homília je „vyhradená kňazovi alebo diakonovi“ uvádza kánon 767 §1 v Kódexe kánonického práva. Inštrukcia Redemptionis Sacramentum cituje toto miesto z cirkevného práva a upresňuje, že homília „sa nesmie nikdy prenechať laikovi (RS 64). Predchádzajúce normy, ktoré laikovi povoľovali kázeň počas slávenia svätej omše boli kánonom 767 §1 zrušené (RS 65).

Sväté prijímanie rozdávali obaja celebranti, ale aj šiesti laici, hoci podľa svedkov bol prítomný dostatok kňazov. Inštrukcia Redemptionis Sacramentum je tu jednoznačná: „Zavrhnúť treba správanie tých kňazov, ktorí sa na slávení zúčastňujú, ale nepodieľajú sa na rozdávaní svätého prijímania a túto úlohu prenechávajú laikom“ (RS 157). „Rozdávanie svätého prijímania laikmi je obmedzené na núdzové situácie. Iba ak chýbajú kňazi a diakoni, ak to kňazovi nie je možné kvôli chorobe, pokročilému veku, či z iného vážneho dôvodu, alebo ak je počet veriacich, ktorí prijímajú, taký veľký, že by sa svätá omša veľmi predĺžila, smú byť nasadení laici. Krátke predĺženie omše je v každom prípade „úplne nedostačujúci dôvod“, uvádza sa v inštrukcii (RS 158). –zg-

 

Sviatok Guadalupskej Panny Márie a Advent a Vianoce pápeža

 

Svätá omša na sviatok patrónky Južnej Ameriky a omšou „Missa criolla“

a nabitý program pápeža v decembri a januári

 

Vatikán, 28.11.2014 (kath.net/KAP)  017 507 – Dňa 12. decembra oslávi pápež František vo Vatikáne svoj domovský kontinent: Na sviatok preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej sa koná v Chráme sv. Petra svätá omša za Južnú Ameriku. Vyplýva to z programu pápeža na december a január uverejnenom vo štvrtok. Na omši s pápežom o 18 hod. budú prítomní zástupcovia všetkých krajín Južnej Ameriky so svojimi zástavami. Svätyňa Guadalupskej Panny Márie v Mexiko City je najväčším katolíckym pútnickým miestom na svete. Aj pápež Benedikt XVI. raz – v roku 2011 – oslávil patrónku Južnej Ameriky v Chráme sv. Petra.

Pozoruhodné je aj hudobné stvárnenie tohto slávenia: 50 rokov po premiére v Chráme sv. Petra s pápežom Pavlom VI. zaznie nanovo „Missa criolla“ argentínskeho skladateľa Ariela Ramireza, tento raz s jeho synom Facundom Ramirezom ako dirigentom a so speváčkou Patríciou Sosa. Toto obsadenie sprostredkovala podľa Vatikánu argentínska prezidentka.

Úmyslom tohto slávenia Eucharistie bude prosba o podporu Gudalaupskej Panny Márie „pri evanjelizácii jej národov“, za ich „rast v ľudskosti a za dosiahnutie pokoja, spravodlivosti a jednoty medzi jej bratskými národmi“, ako oznámila pápežská Komisia pre Južnú Ameriku. Pred začiatkom omše bude procesia s milostivým obrazom z Guadalupe, „Guadalupský ruženec“ a adventná modlitba s ľudovými piesňami Južnej Ameriky.

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra sa pápež tradične pomodlí o 16 hod. pri mariánskom stĺpe na Španielskom námestí v Ríme a položí tam veniec.

Na 3. adventnú nedeľu – 14. decembra – s cirkevnou liturgiou „Gaudete“ podnikne pápež František o 16. hod. pastoračnú návštevu do rímskej farnosti „San Giuseppe all’Aurelio“ na východe mesta. Plánuje tam aj stretnutie s Rómami, novo pokrstenými, žiakmi na náboženstve, ako aj s chorými.

 

Pápež povedie všetky vianočné slávenia

Na Vianoce má pápež bohatý program: všetky dôležité slávenia povedie sám – medzi nimi aj polnočnú svätú omšu na Štedrý deň o 21.30 hod. v Chráme sv. Petra. Na Prvý sviatok vianočný po slávnostnej svätej omši o 12. hod. udelí požehnanie z balkóna Urbi et Orbi.

Povedie aj ďakovnú bohoslužbu na Silvestra o 17. hod. s „Te Deum“ a bude sláviť aj novoročnú svätú omšu 1. januára o 10. hod., keď sa slávi aj katolícky 48. svetový deň pokoja.

Na slávnosť zjavenia Pána, 6. januára, bude pápež sláviť slávnostnú svätú omšu o 10. hod. v Chráme sv. Petra.

V nedeľu 11. januára, na sviatok Krstu Pána, slávi František o 9.30 hod. svätú omšu v Sixtínskej kaplnke a pokrstí viaceré deti.

V dňoch 12. až 19. januára pápež František navštívi Srí Lanku a Filipíny.

A posledný dôležitý bod programu pápeža v januári je záver Svetového týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 25. januára, keď bude František o 17.30 hod. v Bazilike sv. Pavla za hradbami sláviť vešpery na spomienku obrátenia sv. Pavla apoštola. –zg-

 

Pápež oceňuje nenahraditeľný prínos rodiny

 

 

Štrasburg, 26.11.2014 (Carey Lodge) 017 506 – Popredná členka Európskeho parlamentu Ulrike Lunačeková podala 25. novembra pápežovi Františkovi symbolický dar – dúhovú šatku. Táto známa rakúska poslankyňa EP a vedúca delegácie rakúskej strany zelených vyhlásila, že ponúkla pápežovi darček „za gejov, lesby a za pokoj“ počas stretnutia v Európskom parlamente.

Lunačeková je podpredsedníčkou skupiny Európskeho parlamentu za práva LGBT a prvou otvorene lesbickou političkou rakúskeho parlamentu.

Podľa správ na ňu zaútočili kyselinou, keď poskytovala interview počas každoročného „dúhového pochodu“ vo Viedni v tomto roku. Nikto nebol zranený, no Lunačeková povedala: „Tento druh ojedinelých prípadov ukazuje, že boj za toleranciu, za prijatie iných a rešpekt sa v Rakúsku neskončil. Proti ľuďom, ktorí šíria strach a nenávisť, sa treba postaviť. Homosexuáli a ľudia transgender musia bojovať proti strachu a ukázať, že oni sú nielen súčasťou spoločnosti, ale centrom spoločnosti!“ ako vyhlásila.

Zdá sa, že fotografia momentu, keď Lunačeková podáva pápežovi šatku, ukazuje, že František dobrotivo dar prijíma. Na synode pred mesiacom boli špekulácie, že Katolícka cirkev uvoľňuje postoj k homosexualite a rozvodu. Predbežná správa zo synody sa zdala signalizovať, že tradičná náuka sa uvoľnila, čo spôsobilo rozhorčenie u konzervatívcov.

Avšak pápež zdôraznil význam starostlivosti a pastoračného prístupu k homosexuálom, ako povedal v otváracom príhovore na konferencii Humanum pred týždňom a zdôraznil:

„Deti majú právo vyrastať v rodine s otcom a matkou. Je dobré, že ste sa zišli na tomto medzinárodnom kolokviu, aby ste skúmali komplementaritu muža a ženy. Toto vzájomné doplňovanie je koreňom manželstva a rodiny. Rodina založená na manželstve je totiž prvou školou, kde sa učíme oceňovať naše vlastné dary aj dary iných a kde začíname nadobúdať umenie života v spoločenstve. Pre väčšinu z nás rodina tvorí zásadné miesto, kde môžeme rásť vo veľkosti pri úsilí realizovať celú našu schopnosť cnosti a lásky k blížnemu.“

„Deti majú právo vyrastať v rodine s otcom a matkou schopných vytvoriť vhodné prostredie pre vývoj dieťaťa a jeho emocionálnu zrelosť. Preto zdôrazňujem v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium, že prínos manželstva do spoločnosti je ‚nenahraditeľný‘, že ‚presahuje cítenie a momentálne potreby manželov‘.

„Modlím sa, aby toto kolokvium bolo inšpiráciou všetkým na podporu a posilňovanie zväzku muža a ženy v manželstve ako jedinečného, prirodzeného, fundamentálneho a krásneho dobra pre ľudí, spoločenstvá a celú spoločnosť.“

Pápež bol v Štrasburgu 25. novembra na krátku 4-hodinovú návštevu, a  poslancom EP sa prihovoril na tému utečencov. Odsúdil aj „kultúru odhadzovania a nekontrolovaného konzumizmu“, čo podľa jeho slov spôsobuje, že európski lídri vykorisťujú ľudí. –zg-

 

Mikuláš bez brady? Gól do vlastnej brány… 

 

Linz, 24.11.2014 (kath.net) 017 505 – Nie, nie je to aprílový žart! Rakúske združenie Katolícka mládež (KJ) by chcela, aby Mikuláš už nemal bradu. „Pretože s bradou a fúzami na tvári už nemožno vidieť mimiku,“ vyhlásila Magdaléna Schneiderová z KJ pre noviny „Kronen-Zeitung“, ktoré v súčasnosti znova verbujú verejnosť na mikulášske kurzy Katolíckej mládeže. Myšlienka zobrať Mikulášovi bradu by však zrejme bol ohromný gól do vlastnej brány. V rakúskych novinách s najväčším nákladom je názor jednoznačný: túto myšlienku čitatelia vôbec nepodporujú.

Ani linecký diecézny biskup Ludwig Schwarz sa s touto myšlienkou vôbec nestotožňuje: „Je dôležité, aby sa deťom skoro – ešte predtým než s ním prídu do styku – sprostredkovalo, že Mikuláš je svätý nositeľ radosti a vždy mal a má veľké srdce pre deti. Ako dieťaťu sa mi pekná biela brada Mikuláša vždy veľmi páčila.“

Karol Pucher, ktorý už 30 rokov v Lineckej diecéze v Ohlsdorfe putuje ako Mikuláš, vyjadril svoj názor na myšlienku KJ aj za mnohých iných: „Nepovažujem za vhodné, keď sa ženy alebo mladíci bez brady hrajú na  Mikuláša.“ Požiadavku združenia Katolícka mládež označil ako „hlúposť“. –zg-

Promoted Content From The Web:Promoted Content From The Web:Promoted Content From The Web:Promoted Content From The Web:Promoted Content From The Web:

 

Naša príloha

 

Synoda je ostuda, která poskvrňuje Apoštolský stolec

 

V polském časopisu Polonia Christiana se objevil rozhovor s biskupem Athanasiem Schneiderem, světícím biskupem arcidiecéze Nejsvětější Panny Marie v Astaně v Kazachstanu

                                                        

  1. Excelence, jaký je Váš názor na poslední synodu o rodině? Jaké je její poselství pro rodinu?

Během synody se objevovaly okamžiky zjevné manipulace ze strany těch prelátů, kteří zastávali klíčové pozice v redakci a vedení synody. Předběžná zpráva (Relatio post disceptationem) byla jednoznačně připravena předem bez vztahu ke skutečným výrokům synodních otců. V oddílech o homosexualitě a o znovusezdaných rozvedených a jejich připuštění ke svátostem představuje text radikální novopohanskou ideologii.

Je to poprvé v dějinách církve, kdy byl zveřejněn tak neortodoxní text jako oficiální dokument ze zasedání katolických biskupů pod vedením papeže, a to bez ohledu na to, že tento text měl jen předběžný charakter. Díky Bohu a modlitbám věřících na celém světě, že konsistentní počet synodních otců odmítl tuto agendu, ve které se projevuje zkorumpovaný a pohanský mainstream naší doby, který je prosazován celosvětově politickým nátlakem takřka všemohoucími oficiálními sdělovacími prostředky, loajálními k celosvětovým zásadám gender-ideologické partaje.

Takový, třeba jen předběžný dokument, je skutečnou hanbou církve a ukazuje, v jak široké míře pronikl duch protikřesťanského světa do tak významné roviny života církve. Tento dokument bude pro budoucí generace a historiky černou skvrnou, která pošpinila čest Apoštolského stolce. Naštěstí závěrečné poselství synodních otců je skutečně katolický dokument, který vyjadřuje božskou pravdu o rodině a nemlčí přitom o kořenech hlubokých problémů, tzn. o realitě hříchu. Je v tom odvaha a útěcha pro katolické rodiny.

 

  1. Kdo očekával změny v církevní nauce k morálním otázkám (připuštění znovusezdaných rozvedených ke svatému přijímání nebo formu uznání homosexuálních společenství) byl pravděpodobně závěrečným dokumentem zklamán. Neexistuje však nebezpečí, že nové otevření diskuze o věcech, které jsou pro církevní nauku podstatné, otevře dveře pro těžká zneužití a pro podobné pokusy o revizi církevní nauky?

Boží přikázání, v našem případě šesté přikázání, absolutní nerozlučnost svátostného manželství jako Bohem stanovené pravidlo znamená, že ten, kdo se nachází ve stavu těžkého hříchu, nemůže být připuštěn k svatému přijímání. Tak tomu učí sv. Pavel ve svém Duchem Svatým inspirovaném listu 1 Kor 11, 27-30. O tom není možno hlasovat, tak jako nikdy nemůžeme hlasovat o Božích přikázáních.

Osoba, která žije v nerozlučném svátostném svazku a bez ohledu na celoživotní manželské společenství udržuje styky s jinou osobou, je podle Božího zákona vyloučena z přijetí svatého přijímání. Připustit tuto osobu veřejným církevním prohlášením bylo by zavrženíhodné popření nerozlučnosti křesťanského manželství a současně popřením šestého Božího přikázání: Nezcizoložíš.

Žádná lidská instituce, ani papež nebo koncil nemá autoritu ani kompetenci kterékoliv Boží přikázání a jakékoli božské Kristovo slovo – i to nejmenší třeba jen nepřímo rušit. „Co Bůh spojil, člověk nesmí rozlučovat“ (Mat 19,6).

Bez ohledu na tuto zářivou pravdu, která zůstává vždy stejná, protože je nezměnitelná po všechny časy v učitelském úřadě až do našich dob, např. ve Familiaris consortio Jana Pavla II., v Katechismu katolické církve a v nauce papeže Benedikta XVI., synoda o otázce připuštění znovusezdaných rozvedených hlasovala. To je velmi závažné jednání a prozrazuje postoj klerikální arogance proti božské pravdě Božího slova. Pokus hlasovat o božské pravdě a o Božím slovu je nedůstojný zástupců učitelského úřadu, kteří jakožto dobří správci pokladu víry ji musí horlivě dále předávat.

Možností připuštění „znovusezdaných rozvedených“ k svatému přijímání etablují tito biskupové podle vlastního uvážení novou tradici a přestupují tím Boží přikázání. Kristus za to káral farizeje a zákoníky (srov. Mt 15,3). Ještě závažnější je okolnost, že tito biskupové se pokoušejí legalizovat tuto svou nevěrnost vůči Kristovu slovu argumentem „pastorační nutnosti“ a „milosrdenství“, „otevřeností vůči Duchu Svatému“. Kromě toho se vůbec nebojí a nemají skrupule, když nahrazují pravý význam slov gnostickým smyslem, když současně ty, kteří jim v tom odporují a brání nezměnitelné Boží přikázání a tradici nikoliv člověkem ustanovenou, označují za strnulé nebo jim dávají nálepku „tradicionalisté“.

Během velké ariánské krize ve 4. století byli obránci božství Božího Syna označováni za „nepoddajné“ a „ tradicionalisty“. Svatý Atanáš byl dokonce papežem Liberiem exkomunikován s odůvodněním, že nebyl ve společenství s východními biskupy, kteří byli většinou heretici nebo polobludaři. Sv. Bazil Veliký k této situaci prohlásil: „Dnes se trestá jen jeden hřích: pozorné zachovávání tradice našich Otců. Z tohoto důvodu jsou dobří vytlačováni ze svých míst a posíláni na poušť (Ep. 243).

Biskupové, kteří se vyslovují pro svaté přijímání „znovusezdaných rozvedených“, jsou noví farizeové a zákoníci, kteří přestupují Boží přikázání. Podporují skutečnost, že z těla a srdcí „znovusezdaných rozvedených“ vzchází ještě větší cizoložství (Mt 15,9), protože chtějí představit vnějškově „čisté“ řešení a v očích těch, kteří mají moc (sdělovací prostředky a veřejné mínění) se chtějí jevit jako „čistí“. Až se však objeví před Božím soudným stolcem, uslyší jistě ke svému zděšení: „Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu? …Máš podíl s cizoložníky!“ (Ž 50, 16-18).

Závěrečná zpráva ze synody obsahuje bohužel také odstavec o hlasování o připuštění „znovusezdaných rozvedených“ ke svatému přijímání. I když nedosáhl potřebné dvoutřetinové většiny, působí starost neuvěřitelná skutečnost, že absolutní většina přítomných biskupů hlasovala ve prospěch připuštění „znovusezdaných rozvedených k svatému přijímání, a to je smutný obraz duchovní kvality katolického episkopátu našich dnů. Navíc je smutné, že tento odstavec, který nedosáhl potřebné většiny, zůstal v závěrečné zprávě pro další diskuzi a bude předán diecézím. To jistě jenom zvýší zmatek u kněží a věřících, protože je ve vzduchu, že Boží přikázání a božská slova Krista a apoštola Pavla jsou podrobena lidskému rozhodování. Jeden kardinál, který výslovně podporoval připuštění „znovusezdaných rozvedených“ k svatému přijímání i hanebné výroky v dílčí zprávě o homosexuálních „párech“, projevil se závěrečnou zprávou nespokojenost a sebevědomě prohlásil: „Sklenice je naplněna z poloviny“; obrazně tím mínil, že je třeba zapracovat na tom, aby příští rok na synodě byla plná. Musíme však pevně věřit, že Bůh zmaří plány nečestnosti, nevěry a zrady.

Kristus drží neomylně kormidlo lodi církve uprostřed velké bouře. Věříme a důvěřujeme pravému Pánu církve, našemu Pánu Ježíši Kristu, který je Pravda.

 

Dokončení úvahy biskupa A. Schneidera :

Synodní dokument je velká hanba a skvrna na Apoštolském stolci

 

  1. Prožíváme nyní období masové agrese proti rodině. Tuto agresi provází v oblasti vědy nesmírný zmatek v otázce identity člověka. Bohužel, jsou představitelé církevní hierarchie, kteří vyslovují názory odporující nauce našeho Pána. Jak máme hovořit s lidmi, kteří jsou obětí tohoto zmatku, jak posílit jejich víru a vést je ke spáse?

V této mimořádně těžké době očišťuje Kristus naši víru, aby církev skutečně zářila a a byla světlem a solí pro novopohanský svět díky věrnosti nejdříve v malých skupinách (učících se církvích – Ecclesia docta) čistých prostých věřících, které v našich dnech posilují učící církev (Ecclesia docens). Tak tomu bylo ve 4. století během velké krize víry, o které píše kardinál Newman:

„Je to velice pozoruhodná věc, která však obsahuje naučení. Snad bylo připuštěno, aby si církev, která v té době procházela obdobím pronásledování, vštěpovala velkou nauku evangelia a šířili ji nikoliv velcí a mocní, nýbrž bezvýznamní, neučení a slabí, kteří představovali pravou sílu církve. Pohanství bylo překonáno především prostými věřícími. Věřící pod vedením sv. Atanáše a egyptských biskupů, na některých místech s podporou místních biskupů a kněží, bojovali proti nejhorším herezím a vymýtili je ze svatého prostoru. … V té době velkého zmatku bylo hlásáno a prosazeno dogma o božství našeho Pána. Lidsky řečeno, bylo tehdy uhájeno více skrze Ecclesia docta než skrze Ecclesia docens. Většina episkopátu se stala svému úkolu nevěrná, zatímco společenství laiků zůstala věrná svému křtu. Tu řekl papež, tu patriarcha, metropolita nebo některý významný biskup nebo koncil, co říct neměli, nebo udělali, co udělat neměli, což zjevenou pravdu zatemňovalo a kompromitovalo. Na druhé straně byl křesťanský lid pod vedením Prozřetelnosti církevní silou Atanáše, Hilaria, Eusebia, Vercelliho a jiných velikánů. Ti by jinak zůstali jen velkými osamělými vyznavači, kteří by bez věřících selhali.“

Musíme obyčejné katolíky povzbuzovat, aby zůstali věrní nauce katechismu, jasným Kristovým slovům v evangeliu a předané víře. Musíme organizovat studijní kroužky a přednášky o trvalé nauce církve v otázkách manželství a čistoty a o velké kráse křesťanského manželství a rodiny, a zvát na ně mladé lidi a manželské páry. Musíme poukazovat na velkou cenu kříže a oběti v našem životě, představovat příklady světců a příkladných osobností, které ukazovaly, že i když byly podrobeny stejným pokušením těla, stejnému nepřátelství a pohrdání pohanského světa, přesto s pomocí Kristovy milosti vedly v křesťanských manželstvích šťastný život v čistotě. Víra, čistá a integrální apoštolská katolická víra přesvědčí svět (srov. Jan 5,4).

Musíme zakládat a podporovat skupiny mladých s čistým srdcem, sdružovat rodiny a katolická manželství, která jsou věrná svému slibu. Musíme organizovat kroužky, které morálně i materiálně podporují rozpadlá manželství a osamělé matky, skupiny, které podporují rozdělené páry modlitbou a radou, skupiny a osoby, které pomáhají „znovuoddaným rozvedeným“ uskutečnit proces vážného obrácení tím, že pokorně vyznají svou vinu a s pomocí milosti zanechají hříchu, kterým uráželi posvátnost svátosti manželství. Musíme tvořit skupiny, které pomáhají osobám s homosexuálními tendencemi, aby šly po stezce křesťanského obrácení, po krásné stopě čistého života a nakonec diskrétním způsobem jim nabídnout psychologickou léčbu. Musíme našim současníkům v našem pohanském světě přinést osvobozující novinu Ježíše Krista a hlásat, že Boží přikázání, i šesté a deváté, jsou krásná.

„Zákon Páně je dokonalý, občerstvuje duši, Pánovo svědectví je věrné, prostým dává moudrost. Boží příkazy jsou ryzí, osvěcují oko“ (Ž 19, 7.8).

  1. Během synody vytýkal arcibiskup Gądecki z Poznaně a někteří významní preláti veřejně, že výsledky diskuze se odchylují od trvale platné nauky církve. Existuje naděje, že uprostřed tohoto zmatku dojde k probuzení členů kléru a oněch věřících, kterým dosud nepřišlo na mysl, že přímo uvnitř církve existují lidé, kteří Pánovu nauku pohřbili?

Polskému katolicismu slouží ke cti, že předseda biskupské konference jeho Excelence arcibiskup Gądecki hájil jasně a odvážně Kristovu pravdu o manželství a lidské sexualitě. Kardinál George Pell označil liberální sex-agendu a údajné milosrdné pastorační požadavky s připuštěním „znovuoddaných rozvedených“ k přijímání velice výstižně za pouhou špičku ledovce a určitý druh trojského koně v církvi.

Že v lůně církve jsou lidé, kteří pohřbívají Kristovu nauku, bylo celému svět zjevné díky internetu a katolickým žurnalistům, kterým není lhostejné, co se děje s katolickou vírou, která je pro ně Kristovým pokladem. Byl jsem potěšen, že někteří novináři a bloggeři jako dobří Kristovi bojovníci obraceli pozornost ke klerikální agendě a způsobu, jakým je podkopávána nauka našeho Pána. Kardinálové, biskupové, kněží, katolické rodiny a katolická mládež musí jasně říct: Odmítáme přizpůsobovat se novopohanskému duchu tohoto světa, i když tohoto ducha šíří někteří biskupové a kardinálové. Nebudeme jejich proradné a scestné instrumentalizování Božího milosrdenství a tvrzení o „nových letnicích“ akceptovat. Odmítáme božstvu gender-ideologie, hříšných svazků a konkubinátu podkuřovat. I kdyby to můj biskup dělal, já to dělat nebudu. S pomocí Boží milosti budu raději trpět, než zrazovat celou pravdu o lidské sexualitě a manželství.

Svět přesvědčí svědkové, nikoliv učitelé. Církev a svět potřebují naléhavě neohrožené a čestné svědky celé pravdy o Božích přikázáních a vůli a o celé pravdě Kristových slov o manželství. Moderní klerikální farizeové a zákoníci, oni biskupové a kardinálové, kteří podkuřují novopohanským modlám gender-ideologie a konkubinátu, nikoho nepřesvědčí. Je třeba věřit Kristu a být ochoten za něho položit život. Je tomu opravdu tak: Veritas Domini manet in aeternum (Ž 116) a Kristus je stejný včera dnes i na věky (Žid 13,8). Pravda vás osvobodí (Jan 8,32).

Tato poslední věta je oblíbený citát Jana Pavel II., papeže rodiny. Můžeme dodat: Zjevená a nezměnitelná předaná božská pravda o lidské sexualitě a manželství přinese lidem v církvi i mimo církev pravou svobodu. Uprostřed krize církve a špatného mravního i dogmatického příkladu některých biskupů své doby těšil sv. Augustin prosté věřící slovy: „Ať jsme my biskupové jacíkoliv, buďte si jisti, že máte Boha za Otce a církev za Matku“ (Contra litteras Petiliani III,9, 10).

 

 

http://www.pismo.poloniachristiana.pl/Na-przekor-faryzeuszom-,43,0,1372,1,PCH,numer.html

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *