Život Cirkvi vo svete 2 * 2014

Obsah

Správu ‚Estrela‘ odmietla aj komisia EÚ
Moskva viní EÚ z ‚agresívnej propagandy‘ homosexuality
Paríž: Pochod za život v život v nedeľu
Chorý kňaz napísal pred smrťou pápežovi
Hollywood propaguje prestúpenie na kult diabla
Georg Ratzinger oslávil 90. narodeniny s Benediktom XVI.
Vatikánska banka: Pápež menuje Schönborna do dozornej rady
Nemecko: Bránili biskupi menovaniu Müllera za kardinála?
Patriarcha utešil kajúceho sa Kalašnikova
Masové protesty: Ukrajinská vláda hrozí cirkvi žalobou
Európsky parlament má znovu na programe správu „Estrela“
Rukopis „Tretieho fatimského tajomstva“ autentický
Jozef Ratzinger v roku 1970: O budúcnosti Cirkvi
Pápež František oznámil mená 19 nových kardinálov
Nemecko: Demonštrácie proti prenasledovaniu kresťanov
Antifa: Podpaľovanie kostolov „požehnané činy“.
Hamburg: Prestavba bývalého kostola ma mešitu
Kto už len chce sedieť v diablovom lone?
Aktivistka pred kardinálom Meisnerom polonahá na oltári
Naša príloha
Západ: ‚Náuka Cirkvi sa desaťročia úspešne zamlčovala‘

Správu ‚Estrela‘ odmietla aj komisia EÚ

 

Štrasburg, 17.1.2014 (kath.net) 016 666 – Oblasť „sexuálne a reprodukčné zdravie“ je jedine a výlučne v kompetencii členských štátov. Konštatovala to Komisia EÚ na zasadnutí vo štvrtok. Na turbulentnom zasadnutí sa kritizovalo aj to, že tu ide o pokus veľmi spornú Estrelovej správu a tým ústavné právo na potrat a sexuálnu výchovu všetkých detí, znova dostať do Európskeho parlamentu. EP správu už dvakrát odmietol. Orgány EÚ, ako komisia ďalej rozhodla, nemajú nijaké právo miešať sa do potratovej politiky a sexuálnej výchovy národných štátov a musia rešpektovať ich právny systém.   Informovala o tom „Iniciatíva na ochranu rodiny“ v tlačovej správe. Iniciatíva viackrát organizovala demonštrácie proti správe „Estrela“.

Po prečítaní vyhlásenia estónskym komisárom Siimom Kallasom vypukla 1,5 hodinová prudká diskusia. Prívrženci potratov argumentovali právom žien na sebaurčenie, čo je vraj aj vecou EÚ, druhá strana zdôrazňovala právo na život a princíp subsidiarity, podľa ktorého sú v tejto záležitosti kompetentné iba členské štáty.

 

Tlak španielskej ľavice

O čo im vlastne išlo podporovatelia „Estrely“ už vôbec neskrývali. Mnohí poukázali na návrh zákona španielskej vlády Mariana Rajoya, ktorá chce obmedziť potraty. Najmä španielski europoslanci tu používali ostré slová. Nový zákon vraj ženy prinúti „mať deti, ktoré vôbec nechcú“. Znalci situácie  nedávno informovali, že najmä španielska ľavica má veľký záujem na rozhodnutí EÚ o potratovej politike. Cez EP sa pokúšajú obísť konzervatívnu väčšinu v Španielsku.

 

EÚ tu nemá nijakú kompetenciu

Tento pokus však očividne stroskotal. Komisia EÚ ešte raz jasne konštatovala, že EÚ nemá „nijaké kompetencie v oblasti potratovej politiky“ a „preto sa nemôže miešať do tejto oblasti“. To platí „rovnako aj pre sexuálnu výchovu“. Komisár EÚ Kallas zdôraznil, že komisia uznáva rozdielne „národné smernice v tejto citlivej oblasti, zvlášť, čo sa týka potratu“. –zg-

 

Moskva viní EÚ z ‚agresívnej propagandy‘ homosexuality

 

Moskva, 16.1.2014 (kath.net) 016 665 – Moskva obvinila EÚ z „agresívnej propagandy homosexuálnej lásky“ . „Sú tu pokusy iným krajinám nanútiť neprimeraný pohľad na homosexualitu a manželstvá rovnakých pohlaví ako životnú normu.“ Napísalo to ministerstvo zahraničných vecí v správe o ľudských právach uverejnenej v stredu, ako informovali rakúske noviny „Die Presse“. „Jednou z priorít Európskej únie a jej členských štátov je rozšíriť ich neoliberálne hodnoty ako univerzálny životný štýl do celého sveta,“ uvádza sa v moskovskej správe. Pranieruje sa aj „neustály rast nenávisti voči cudzincom, rasizmu, násilného nacionalizmus, šovinizmu a neonacizmu“ v  Európe. –zg-

Paríž: Pochod za život v život v nedeľu

 

Paríž, 16.1.2014 (ZENIT-Anita Bourdin) 016 664 – Toto je hodina mobilizácie laikov vo Francúzsku na obranu ľudského života, pretože výzvy ohľadne života sú na všetkých stranách – novela zákona s liberalizáciou potratu, zmena zákona o konci života, výroky o „pasívnej eutanázii“.

Pochod za život sa bude konať 19. januára

Kardinál Andre Vingt-Trois, parížsky arcibiskup zasiahol svedomie ľudí 10. januára v rádiu Notre Dame Radio, zdôrazňujúc túto záležitosť:

„Je potrebné, aby sa úcta k životu stala výrazným bodom pri európskych voľbách,“ povedal Jean-Marie Le Mene, predseda nadácie Jerome Lejeune Foundation. Alarmoval ľudí v súvislosti s „dramatickou aktuálnosťou kultúry smrti“:

„Pochod pro-life 19. januára je príležitosťou vyslať posolstvo, že tieto otázky budú srdcom ďalších volieb,“ povedal a varoval: „Potrat je vlajková loď eutanázie.“ ZENIT urobil interview s Le Meneom o mobilizácii v roku 2013 a plánoch na rok 2014.

ZENIT: Rok 2013 bol kľúčovým rokom vo Francúzsku s bojom proti kultúre života, ale aj s nevídanou mobilizáciou síl za život a rodinu a s malými víťazstvami – ako to odhadujete do budúcnosti?

Le Mene: Vidím zmes veľmi silnej mobilizácie ľudí, čo nás potešilo – proti homosexuálnemu „manželstvu“, výskumu embryí a akciu „One of us“, rezolúciu „Estrela“ – ale slabú mobilizáciu zo strany politikov a predstaviteľov morálnych hodnôt, čo nám robí starosti.

Medzi málom politikov, ktorí sa zúčastnili zhromaždení proti homosexuálnemu „manželstvu“ istý počet neuvažuje s iným riešením ako aplikovať zákon, pretože bol odhlasovaný a nechcú to zmeniť ani v budúcom volebnom období. Ešte horšie je to v oblasti úcty k životu. … Prebudiť politikov opozície, čo sa týka naliehavosti dramatickej situácie kultúry smrti v našej krajine, sa zdá byť nemožné. Je nám tiež ľúto, že okrem niekoľkých obdivuhodných postojov jednotlivcov, komunikácia cirkvi vo Francúzsku v týchto otázkach nie je úmerná tejto situácii.

Výsledkom je paradoxne veľká odhodlanosť ľudu a oddelenie ľudu od jeho elity. Ľudia sa cítia zanedbávaní v týchto zásadných otázkach už desiatky rokov, obeťami chýbania strategickej vízie zo strany tých, čo by sa mali postaviť proti útokom na život a rodinu a na osirotených odvážnych vodcov.  Je dobré blahoželať si, že niekto demonštroval s masami, ale úspech tu dosiahli iba ľudia, iba oni sami.  Aký politický projekt je tu pre budúcnosť? V súčasnosti človek očakáva morálnu a politickú reakciu tých, ktorí majú povinnosť starať sa o spoločné dobro. Toto je o to bolestnejšie, že tak tomu nie je v zahraničí.

ZENIT: Čo sa rysuje pre rok 2014 v oblasti kultúry života vo Francúzsku a v Európe? Ústup, pokroky? Čo predvídate?

Le Mene: Prvou vecou v novom roku bude útok na záujmy dieťaťa rozšírením eugenických potratov a iných druhov potratov. A to sa začne už v januári! Kto o tom vie? Kto sa chce ozvať? Kto sa odváži zmobilizovať sa? V Španielsku sa v tomto čase bude hlasovať o prvých reformách zákonov býv. socialistickej vlády a ako prvé o obmedzení potratu. V Nemecku generálny sekretár CDU, aj keď nechce zmeniť zákon, dokáže kritizovať potrat vo svojej krajine a vysloviť, že je dobré hovoriť spoločnosti o úcte k životu. My vo Francúzsku tak nerobíme!

Na  úrovni európskych inštitúcií je na programe tretie kolo správy „Estrela“. … Je to veľmi závažné, lebo potrat nie je v kompetencii EÚ, ale členských štátov a komisia tu ohrozuje demokraciu.

Ďalej sú tu pokroky ako európska iniciatíva „One of us“, odmietnutie „Estrely“, španielsky návrh zákona obmedzujúci potrat – ale tieto pokroky treba skonsolidovať. Sú aj nové hrozby, proti ktorým treba bojovať, ako rozšírenie potratu vo Francúzsku alebo návrat „Estrely“ do EP. Je neodškriepiteľné, že otázka úcty k životu sa dostala do celej Európy. Je potrebné, aby sa stala dôležitou otázkou v európskych voľbách. … Pochod za život bude príležitosťou šíriť posolstvo, že tieto otázky budú v srdci volieb.

ZENIT: Inými slovami táto hodina volá po mobilizácii ako nikdy predtým? Aké budú mobilizujúce témy pochodu?

Le Mene: Prvou naliehavou vecou vo Francúzsku je mobilizácia proti liberalizácii potratu … proti štýlu, že potrat je pre všetkých a sloboda slova pre nikoho! …  A prenasledovanie tých, ktorí varujú pred nebezpečenstvami potratu … Napríklad profesor práva a znalec ústavy Bertrand Mathieu tu vidí ozajstné povstanie ľudu, ale nikto o tom nehovorí!

Druhý dôvod postaviť sa proti tejto reforme je, že tvorí štandard, ktorým sa budú merať všetky spoločenské reformy. Kto môže nechať zomrieť neželané dieťa, ten môže nechať zomrieť aj neželaného starca. … Potrat je vlajkovou loďou eutanázie.

Tretí  dôvod demonštrovať je zmena Európskej situácie. Že tu nemožno nič meniť, je klamstvo.  … Španielska vláda Mariana Rajoya prijala 27. decembra novelu zákona, ktorá obmedzí potraty v krajine zastavením eugenických potratov. To bolo možné vďaka veľkým manifestáciám za život v r. 2009 za socialistickej vlády Zapatera. … Nech tí, čo majú uši, počúvajú!

Táto manifestácia je prvou zo série a najsymbolickejšou: www.enmarchepourlavie.fr

Zúčastní sa na nej desať združení pomoci matkám v kríze a pre ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Pochod je otvorený všetkým bez ohľadu na presvedčenie a koná sa už niekoľko rokov ako najväčší každoročný pochod za život v Európe.

ZENIT: Aké plody z neho očakávate?

Le Mene: Lepšie uvedomenie si, že potrat je ďaleko od toho, aby bol iba morálnou otázkou jednotlivca, či osobnou drámou. Prináša nesmierne kolektívne následky. Potrat je demografickou zbraňou, ktorej spúšť človek vidí ako nečestný kompromis, ktorý znetvoruje medicínu a spôsobuje revolučné právne zmeny, ktoré majú za následok, že opúšťame právny štát, pretože je napísané, že nikto nesmie zabíjať najslabších. –zg-

 

Chorý kňaz napísal pred smrťou pápežovi

 

Napolis, 16.1.2014 (kath.net/pl) 016 663 – „Svätý Otec, chcel by som Vám jednoducho povedať, že toto všetko obetujem Pánovi pre blaho jeho Cirkvi a zvlášť za Vás, aby Vás Pán požehnal a aby Vás v tomto úrade služby a lásky stále sprevádzal.“ Toto napísal 31-ročný kňaz Fabrizio De Michino (foto) z Neapola pápežovi Františkovi, keď smrteľne ochorel na zriedkavý druh rakoviny. Takmer 3000 ľudí sa zišlo v Bazilike Panny Márie snežnej v predmestí Neapola, aby sa rozlúčilo so svojím vikárom. Vikár Fabrizio posledné mesiac veľmi trpel, no pretrpel to  s hlbokou vierou. Mal vždy na tvári úsmev pre svoju rodinu a priateľov, ktorí ho sprevádzali až do konca. Mladý kňaz zomrel 1. 1. 2014, na slávnosť Bohorodičky.

Jeho príbeh a predovšetkým jeho list pápežovi Františkovi rozšírili v médiách aj na internete nielen v taliančine, ale aj v angličtine, španielčine a portugalčine. Uvádzame úryvky z listu:

 

Vaša Svätosť,

pri mojich každodenných modlitbách k Bohu neprestávam prosiť za Vás a Vašu službu, ktorú Vám sám Pán zveril, aby ste vždy našli silu a radosť k tomu, aby ste stále mohli pokračovať v hlásaní Evanjelia.

Ponticelli je štvrť smutne vychýrená pre chudobu a vysokú kriminalitu a napriek tomu denne objavujem denne dobro Pána v tých, ktorý dôverujú jemu a Madone. Aj ja sám som počas doby na fare mohol rásť v dôverčivej láske k nebeskej Matke a v ťažkostiach prežívať jej blízkosť a ochranu.

Žiaľ už tri roky bojujem so zriedkavou chorobou: tumor presne v mojom srdci a už mesiace aj s metastázami v pečeni a slezine.

No tieto neľahké roky som s radosťou strávil ako hlásateľ Evanjelia. Aj v oslabení prijímam silu, ktorá nie je zo mňa, ale prichádza od Boha, silu, ktorá mi dovoľuje pokračovať v mojej službe. V Biblii, v Ezechielovi sú slová, ktoré ma sprevádzajú a dodávajú mi dôveru v Božiu silu: „Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa“ (Ez 36,26).

Prosím Vás, aby ste aj mňa zahrnuli do svojich modlitieb – denne prosím Pána, aby mi pomohol vždy a všade plniť jeho vôľu. Často neprosím Boha o uzdravenie, ale o silu a radosť byť naďalej verným svedkom jeho lásky a kňazom podľa jeho Srdca. … –zg-

 

 

Hollywood propaguje prestúpenie na kult diabla

 

Vrah: „Pozabíjam všetkých, ktorí si poriadne nectia satanizmus!“

 

Los Angeles (kath.net/idea) 016 662 – Fanúšikovia jedného hollywoodskeho hororu sa majú obrátiť na satanizmus. Ak túto zmenu náboženstva na diablov kult oznámia na Facebooku, sľubuje im produkčná firma bonus vo forme ďalšieho videa. Ide o film „Devil’s Due“ (Diablove plemä), ktorý príde do kín v USA 17. januára. V Nemecku sa film má objaviť 10. apríla.

Režisérmi filmu z produkcie 20th Century Fox boli Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett; hlavné úlohy hrajú Allison Miller, Zach Gilford a Sam Anderson.

Film hovorí o novomanželoch, ktorých po jednej noci počas svadobnej cesty prekvapí predčasné tehotenstvo. Video, ktoré nakrútia o svojom šťastí, sa zmení na hororový príbeh. Pritom sa jasne ukáže, že nenarodené dieťa je „dieťaťom diabla“.

Reklamný plagát filmu dozorná filmová rada USA zakázala. Ukazoval krvou zaliatu a hlavou dolu na kríži zavesenú tehotnú ženu. Mimo USA sa niekde naďalej robí reklama filmu týmto plagátom, ako sa uvádza v tlači.

 

Nebol dosť satanistický – tak dobodal speváka black-metalu

Brutálne následky satanizmu sa okrem iného jasne prejavujú aj na krvavom čine, ktorý bol spáchaný 8. januára v Thajsku. Tam speváka black-metalu Samonga Traishatthu – umeleckým menom Avaejee – vrah dobodal vo vlastnom dome. Podľa vdovy do domu prišiel údajný fanúšik skupiny „Surrender of Divinity“ (Kapitulácia božstva), aby si dal potlačiť tričko. Po tom, čo dala spať dieťa, našla svojho muža mŕtveho. Páchateľ bodol svoju obeť viac ako 30 krát.

Ku krvavému činu sa priznal užívateľ Facebooku, ktorý sa nazýva „Maleficient Meditation“ (Zlovoľná meditácia). Ako dôvod uviedol, že Avaejee nebol dostatočne satanistický. Vraj pozabíja všetkých, ktorí si satanizmus poriadne nectia. Má vraj väčší rešpekt pred „oddanými budhistami, kresťanmi a moslimami“ ako pred tými satanistami, ktorí sú diablovými učeníkmi iba podľa mena. –zg-

 

Georg Ratzinger oslávil 90. narodeniny s Benediktom XVI.

 

Vatikán, 16.1.2014 (ZENIT/ kath.net) 016 661 – Georg Ratzinger oslávil v stredu svoje 90. narodeniny vo Vatikáne u svojho brata, emeritného pápeža Benedikta XVI. Vrchol dňa tvorila ďakovná svätá omša v kaplnke „Mater ecclesiae“, v kláštore, kde žije Benedikt XVI. a za ňou nasledovali výdatné bavorské raňajky a potom slávnostný obed. Popoludní o 17.15 h. sa konal koncert so štyrmi známymi hudobníkmi – dvomi pianistami, violinou a tenorom — v historickom sídle Rádia Vatikán, Palazzina Leone XIII. V sále Sala Assunta, pri kláštore, ktorý zorganizoval pre bývalého dómskeho kapelníka speváčikov „Regensburských dómskych vrabcov“ historik a spisovateľ Michael Hesemann. Koncert bol súkromným darom umelcov bratovi pápeža a konal sa v prijímacej aule „Rádia Vatikán“.

V príhovore „laudatio“ sa Hesemann sústredil na to, že jubilant bol „svojou službou hudbe“ inšpiráciou pre svojho brata pápeža Benedikt XVI.  „Pretože jeho dielo, nech už je akokoľvek teologicko-vedecké, dýcha vždy aj hudbou. Tak sa stalo ‚Mozartom teológie‘, čo znamená, že učí v reči anjelov, hudby. Krása a jasnosť sú dôležité znaky pravdy. A že toto niekdy nestratil z očí, že nikdy nezabúdal na tento pocit blízkosti neba, bolo aj vašou zásluhou,“ povedal Hesemann bratovi pápeža.

Prítomní bol aj dezignovaný kardinál Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery, ktorý ako bývalý arcibiskup Regensburgu dobre pozná jubilanta, a koncert si vypočul aj arcibiskup Georg Gänswein, súkromný sekretár em. pápeža Benedikta XVI. a vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi. Benedikt XVI. vyzeral „oddýchnuto a zdravo“, ako povedal prítomní pre kath.net.

Georg Ratzinger strávil u brata vo Vatikáne aj Vianoce. Pre nával slabosti bol niekoľko dní hospitalizovaný na klinike Gemelli, ale čoskoro ho zasa prepustili. –zg-

 

 

Vatikánska banka: Pápež menuje Schönborna do dozornej rady

Vatikán-Viedeň, 15.1.2014 (kath.net/KAP) 016 660 – Viedenského arcibiskupa, kardinála Christopha Schönborna  (foto) menoval pápež František do dozornej rady kardinálov  nad vatikánskou bankou IOR. Ako Vatikán oznámil v stredu, ďalšími členmi tejto komisie sú arcibiskup Toronta, Thomas Christopher Collins, arcikňaz rímskej Baziliky Santa Maria Maggiore, kardinál Santos Abril y Castello a nový štátny sekretár a dezignovaný kardinál Pietro Parolin.

Z doterajších členov tohto grémia pápež potvrdil kardinála Jean-Louis Taurana, predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Jej členmi už nie sú: predseda komisie, kardinál Tarcisio Bertone, ani kardináli zo Sao Paula v Brazílii a Ranchi v Indii, Odilo Scherer (63) a Telesphore Toppo (73). Pápež František povolal členov dozornej rady na funkčné obdobie piatich rokov.

Nového predsedu pápež zatiaľ nemenoval. Pravdepodobne prevezme túto funkciu Parolin po menovaní za kardinála 22. februára.

„Rád chcem pápeža podporovať v jeho úsilí, aby Vatikánska banka znova plnila svoj pôvodný účel a slúžila poslaniu Cirkvi,“ povedal kardinál Schönborn hneď po oznámení jeho menovania pre „Kathpress“. Na to treba odstrániť „rušivé elementy“, ako sa vyjadril kardinál Schönborn, ktorý prejavil vďačnosť za pápežovu dôveru a do novej úlohy sa chce pustiť „podľa svojich síl a možností“. Povedal, že prekvapujúce menovanie prijal, pretože ide o to „podporovať pápeža Františka v jeho úsilí o reformu kúrie a obnovu Cirkvi“.

Po viacerých škandáloch okolo pochybných finančných obchodov „Inštitút pre náboženské diela“, nazývaný aj vatikánska banka, je v súčasnosti v stave reštrukturalizácie. Jej šéf, Nemec Ernst von Freyberg, chce tento inštitút urobiť transparentnejším a prispôsobiť ho medzinárodným štandardom. V októbri IOR zverejnil, že spravuje vklady vo výške 6,3 miliárd eur, a to prvý raz vo výročnej správe. Rada kardinálov, ktorú povolal František na reformu kúrie, sa chce zaoberať budúcnosťou vatikánskej banky na budúcom zasadnutí. Tam má komisia pod vedením kardinála kúrie Raffaele Farinu predložiť návrhy reformy pre IOR. –zg-

 

Nemecko: Bránili biskupi menovaniu Müllera za kardinála?

 

Nemeckí biskupi sa až do poslednej chvíle pokúšali brojiť proti menovaniu prefekta Gerharda Ludwiga Müllera za kardinála, ako napísali noviny „Passauer Neue Presse“

 

Vatikán, 14.1.2014 (kath.net) 016 659 – Podľa správy bavorských novín v Pasove „Passauer Neue Presse“ „jeden či dokonca viacerí nemeckí biskupi sa do poslednej chvíle usilovali naladiť pápeža Františka proti menovaniu prefekta Kongregácie pre náuku viery Gerharda Ludwiga Müllera za kardinála“. „Passauer Neue Presse“ sa pri tomto tvrdení odvoláva na „informácie z cirkevných kruhov“. „Pápež František tieto výhrady voči arcibiskupovi Müllerovi nebral do úvahy. Jeho povýšenie do hodnosti kardinála preto treba chápať aj ako rozhodnutie o smerovaní pápeža,“ napísali noviny.

 

Pápež má konať v súlade s názormi v tlači …?

Pápežovi predložili dva články z novín, v ktorých sa Müller hodnotí skôr negatívne. Okrem toho to bol článok v týždenníku „Die Zeit“, v ktorom sa tento arcibiskup označuje ako „najtvrdší odporca“ pápeža Františka. Ďalej to bol príspevok Hansa Künga v „Passauer Neue Presse“, v ktorom Müllera označil ako „nového kardinála Ottavianiho“, ktorý sa cíti byť povolaný „svoje konzervatívne názory na vieru nasilu natískať pápežovi, koncilu, ba dokonca celej Cirkvi“. –zg-

 

Patriarcha utešil kajúceho sa Kalašnikova

 

Moskva, 14.1.2014 (KAP) 016 658 – Legendárny konštruktér zbraní Michail Kalašnikov pred svojou smrťou sa v decembri vyznal patriarchovi Cyrilovi I. zo svojich pocitov viny. Kalašnikov mu v liste napísal, že trpí „neznesiteľnou bolesťou v duši“ pri myšlienke, že ním vyvinutá zbraň zabila mnoho ľudí, ako citovali ruské noviny „Izvestija“ z 13. januára.

Hovorca patriarchu Alexander Volkov podľa novín povedal, že Cyril I. vtedy poslal 93-ročnému mužovi upokojujúcu odpoveď: „Keď zbraň slúži na ochranu vlasti, stojí cirkev za konštruktérom aj za bojovníkmi. Vyvinul túto zbraň predsa na obranu svojej vlasti a nie pre saudsko-arabských teroristov“, citoval Volkov patriarchu podľa novín „Izvestija“.

Kalašnikov sa podľa tejto správy obrátil na hlavu Ruskej pravoslávnej cirkvi pol roka pred svojou smrťou. V liste vyjadril aj pochybnosti vzhľadom na budúcnosť Ruska a ľudstva.

„Počet kostolov a kláštorov v našej krajine rastie, ale zlo neubúda,“ napísal „vo večernom súmraku pozemského života“. „Dobro a zlo žijú v srdci človeka vedľa seba a navzájom si podliehajú,“ tak znela Kalašnikovova pesimistická bilancia. „Svetlo a tieň, dobro a zlo sú protiklady a napriek tomu zjavne nedokážu existovať bez seba. Je možné, že tento poriadok zriadil Boh?“ pýtal sa staručký konštruktér zbraní.

Michail Kalašnikov, narodený v roku 1919, vyvinul svoju zbraň AK-47 nazvanú po ňom v roku 1947 a sovietska armáda ju začala používať o dva roky neskôr. Vrátane všetkých následných produktov a ďalej vyvinutých typov odborníci odhadujú, že sa vyrobilo asi 100 miliónov zbraní tohto typu. Kalašnikov zomrel 23. decembra vo veku 94 rokov. –zg-

 

Masové protesty: Ukrajinská vláda hrozí cirkvi žalobou

 

Kyjev, 14.1.2014 (KAP) 016 657 – Pre jej úlohu pri masových protestoch na Ukrajine hrozí vláda v Kyjeve Gréckokatolíckej cirkvi žalobou. Hlava cirkvi, veľarcibiskup Svjatoslav Ševčuk, uverejnil na začiatku týždňa list viceministra kultúry Timofiho Kochana. Ministerstvo kultúry v ňom cirkev obviňuje, že jej decembrové a januárové „náboženské aktivity“ na kyjevskom Námestí nezávislosti, centre protestov proti vláde, porušujú zákon o cirkvách. Tieto aktivity by sa mohli dostať pred súd a viesť k zrušeniu právneho štatusu cirkvi, ako varoval člen vlády v liste datovanom 3. januára. Kochan argumentuje, že zákon dovoľuje cirkvám pastoráciu v kostoloch a na cintorínoch. Pre väčšinu iných miest je potrebné zaobstarať si povolenie na úradoch.

Ševčuk bránil slávenie svätých omší na zhromaždeniach opozície na Námestí nezávislosti. Uviedol, že na to nie je potrebné nijaké povolenie úradov. Zdôraznil, že jeho cirkev nie je politicky aktívna. Avšak nemôže stáť bokom, keď si veriaci želajú duchovnú starostlivosť. „Hlásanie pokoja je mimoriadne dôležité tam, kde je pokoj ohrozovaný,“ povedal arcibiskup v súvislosti so zrážkami polície s demonštrantmi. Poukázal aj na výpoveď pápeža Františka, že pastieri majú mať na sebe „pach oviec“.

Podľa údajov z cirkvi ide o prvú takúto hrozbu vlády od vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny v r. 1991. Grécko-katolícka cirkev bude v pastorácii na Námestí nezávislosti pokračovať, zdôraznil arcibiskup Ševčuk. Gréckokatolícki kňazi si tam krátko po začiatku protestov proti vláde koncom novembra postavili stanovú kaplnku. Na pódiu odporcov vlády sa viackrát modlili predstavitelia všetkých veľkých cirkví a ubezpečovali pro-európskych demonštrantov svojou solidaritou. Podobné listy ministerstva kultúry iným cirkvám sa doteraz zverejnené neboli.

Protesty na Ukrajine vyvolalo odmietnutie ukrajinskej vlády podpísať dlho pripravovanú asociačnú dohodu s EÚ. Minulú nedeľu sa na námestí v Kyjeve znova zišlo viac ako 10 000 ľudí a žiadali odstúpenie vlády.

Predseda parlamentu Vladimír Rybak, z vládnucej Strany regiónov, cirkvi vyzval, aby sa nemiešali do politiky. Duchovní sa v nedeľu na námestí nemodlili, ale mali príhovory, kritizoval Rybak. Opozícia ohlásila, že list ministerstva postúpi na program rokovania parlamentu. –zg-

 

Európsky parlament má znovu na programe správu „Estrela“

 

Štrasburg, 14.1.2014 (kath.net) 016 656 – Dňa 16.1.2014 má Európsky parlament znovu na programe diskusiu o veľmi spornej správe poslankyne Estrelovej. Správu ostro odmietli napríklad biskupské konferencie Nemecka aj Rakúska už v decembri pred druhým sporom v EP o tejto iniciatíve a vyzvali europoslancov, aby hlasovali proti tejto správe, o. i. preto, lebo zľahčuje potrat a pretože biskupi hodnotia túto správu ako demokraticky a ľudsko-právne ako „mimoriadne problematickú“. Druhá diskusia EP o správe Estrelovej sa konala 10.12.2013 zvyčajným procesom a poslanci ju tesnou väčšinou odmietli. Teraz sa lobisti pokúšajú chopiť novej iniciatívy.

K tomuto novému nábehu v súvislosti so správou sa vyjadril Martin Lohmann, predseda Spolkového zväzu pre právo na život (BVL), na podnet z kath.netu:

„Je neuveriteľne hrozivé, ale súčasne to odmaskuje s akou netolerantnosťou a extrémnou energiou ignorantstva sa niektorí pokúšajú etablovať usmrcovanie ľudí ako ľudské právo. Očividne niektorí nedokážu zniesť, keď víťazí ľudské právo na život a kultúra smrti utrpí porážku. Preto  znova vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle a predovšetkým zástupcov ľudu a politikov v Európe, zaviazaných vo svedomí, aby odporovali každej diskriminácii života a stále znova tvrdo odvrhovali odťahovanie pôdy pod nohami ľudským právam skrze perverznosť logiky a poznania.“

Aj Iniciatíva za ochranu rodiny a jej hovorkyňa Hedwig von Beverfoerde vyzvali k protestom proti novému pokusu schváliť správu „Estrela“. V stanovisku iniciatíva vyhlásila:

„Po tom, čo sa Európsky parlament len 10. decembra 2013 rozhodol odmietnuť správu ‚Estrela‘ a potvrdil, že otázky ‚sexuálneho a reprodukčného zdravia‘ (potrat) a s tým spojené oblasti politiky spadajú do výhradnej kompetencie členských štátov, pokúša sa teraz lobby gender a potratov  sériou trikov cez zadné dvierka predsa len ešte zachrániť agendu „Estrela“ … Pozadie tohto úsilia tvorí novela zákona kresťanskodemokratickej vlády v Španielsku, ktorá sa tak usiluje o korekciu liberálnej potratovej politiky predchádzajúcej ľavicovej vlády. Ľavicová opozícia v Španielsku je pre chýbajúcu väčšinu proti tomu bezmocná. Preto sa táto téma cez frakciu socialistických demokratov pozdvihla na európsku úroveň. Keďže Európsky parlament v ľudsko-právnych a citlivých sociálno-etických otázkach nemá nijaké kompetencie, prezentujú sa tieto témy teraz pod rúškom ‚nediskriminácie‘, čo je v kompetencii EÚ. Postavme sa teda rozhodne proti tomuto nedemokratickému brojeniu! –zg-

 

NALIEHAVÉ: Možnosť podpísať petíciu pre komisárov EÚ a europoslancov je na stránke „Citizen Go. (Treba kliknúť na veľký nadpis a vyplniť meno, priezvisko, mail a SIGN.) Tieto podpisy budú aj po ukončení prvej lehoty  petície zmysluplné a žiadúce.

 

Rukopis „Tretieho fatimského tajomstva“ autentický

 

Vatikán, 13.1.2014 (kath.net/jg) 016 655 – Manuskript tzv. „Tretieho fatimského tajomstva“ naozaj napísala sr. Lucia des Jesus dos Santos. K tomuto výsledku dospela po výskume paleografička Mária José Azevedo Santos. Informovali o tom noviny „Vatican Insider“. Sr. Lucia je najstaršou z pastierikov, ktorým sa v r. 1917 zjavila Panna Mária.

Mária José Azevedo Santos, ktorá prednáša Filozofickej fakulte Univerzity v Coimbre, rukopis skúmala v septembri 2013 v archíve Kongregácie pre náuku viery. O niekoľko dní vyjde s ňou interview v novinách fatimského pútnického miesta „Voz da Fátima“. Portugalská katolícka spravodajská agentúra priniesla predbežnú správu, z ktorej cituje „Vatican Insider“.

„Cirkev je presvedčená o tom, že dokument je pravý“, povedala  Azevedo Santos. „Je to autentický originálny dokument, ktorý napísala sr. Lucia.“ Chýbajúci podpis nemá s pravosťou rukopisu nič do činenia. Porovnala ho s inými rukopismi sr. Lucie a dospela k výsledku, že text napísala naozaj ona. Tým je k dispozícii vedecký dôkaz pravosti tohto rukopisu.

Kontroverzie okolo „Tretieho fatimského tajomstva“ sa týkali menej pravosti textu. Kritici tvrdia, že v roku 2000 nebolo uverejnené v úplnom znení. Vatikán toto tvrdenie viackrát odmietol. –zg-

 

Jozef Ratzinger v roku 1970: O budúcnosti Cirkvi

 

„Povedzme to pozitívne: Budúcnosť Cirkvi aj tento raz, ako vždy, budú nanovo formovať svätci. Teda ľudia, ktorí vnímajú viac ako frázy, ktoré sú práve moderné.“

 

Regensburg, 13.1.2014 (kath.net) 016 654 – Výťah z knihy neskoršieho pápeža Benedikta XVI.: Joseph Ratzinger, „Viera a budúcnosť“, (Vydavateľstvo Kösel 1970, 120 str.). Ratzinger uverejnil tento text, keď bol profesorom dogmatiky na Univerzite v Regensburgu.

»Budúcnosť Cirkvi môže prísť a príde iba zo sily tých, ktorí majú hlboké korene a žijú z rýdzej plnosti svojej viery. Nepríde od tých, ktorí iba vydávajú recepty. Nepríde od tých, ktorí sa iba prispôsobujú súčasnému okamihu. Nepríde od tých, ktorí iba iných kritizujú, ale sami sa považujú za neomylné meradlo. Nepríde ani od tých, ktorí si volia iba tú pohodlnú cestu. Ktorí sa vyhýbajú utrpeniu viery a vyhlasujú za falošné, prekonané, za tyraniu a zákonníctvo všetko, čo človeka napomáha, čo ho zraňuje, čo ho núti odovzdať seba samého.

Povedzme to pozitívne: Budúcnosť Cirkvi aj tento raz, ako vždy budú nanovo formovať svätci. Teda ľudia, ktorí vnímajú viac ako frázy, ktoré sú práve moderné. Ľudia, ktorí dokážu vidieť viac ako iní, pretože ich život obsiahne širšie priestory.

Nesebeckosť, ktorá človeka robí slobodného, sa dosiahne iba v trpezlivosti každodenných malých odriekaní seba samého. Toto každodenné utrpenie a len to, dáva človeku spoznať, ako mnohorako ho jeho ja zaväzuje, v tomto každodennom utrpení a iba v ňom sa bude človek kus po kuse otvárať. Vidí iba toľko, koľko zažil a trpel. Keď dnes Boha dokážeme ešte sotva vnímať, tak preto, lebo sa nám tak uľahčuje vyhýbať sa sebe samému,  unikať pred hĺbkou našej existencie do omráčenosti nejakou pohodlnosťou. Tak zostáva naše najhlbšie vnútro neroztvorené. Ak je pravda, že iba srdcom dokážeme dobre vidieť, akí slepí sme len potom my všetci!

Čo to znamená pre našu otázku? Vypovedá to, že veľké slová tých, ktorí našu Cirkev prorokujú ako Cirkev bez Boha a bez viery, sú prázdnymi rečami. Cirkev, ktorá v politickom „modlení“ slávi kult akcie, nepotrebujeme. Tá je úplne prebytočná. A preto sama od seba zanikne. Zostaňme Cirkvou Ježiša Krista. Cirkvou, ktorá verí v Boha, ktorý sa stal človekom a sľubuje nám život aj cez prah smrti. Pretože kňaz, ktorý je už iba sociálnym funkcionárom sa môže nahradiť psychoterapeutmi a inými špecialistami. Ale kňaz, ktorý nie je špecialista, ktorý sa sám nevyhraňuje z diania, zatiaľ čo poskytuje rady zo svojho úradu, ale dáva sa z Boha k dispozícii ľuďom, je tu pre nich v ich smútku, v ich radosti, v ich nádeji a v ich strachu, ten bude potrebný aj naďalej.

Pokročme o krok ďalej. Z krízy dneška aj tento raz vyjde Cirkev zajtrajška, ktorá veľa stratila. Stane sa malou, bude musieť vo veľkej miere začínať úplne odznova. Nedokáže už naplniť mnohé z budov, ktoré vytvorila v dobe najvyššej konjunktúry. S počtom prívržencov stratí mnohé privilégiá v spoločnosti. Oveľa viac ako doteraz sa bude prezentovať ako dobrovoľné spoločenstvo, ktoré je prístupné iba vlastným rozhodnutím človeka. Ako malé spoločenstvo si bude nárokovať oveľa silnejšie iniciatívu jednotlivých svojich členov. Bude iste poznať aj nové formy úradu a bude svätiť za kňazov osvedčených kresťanov, ktorí už majú zamestnanie: v mnohých malých spoločenstvách príp. sociálnych skupinách sa týmto spôsobom bude realizovať normálna pastorácia. Popri tom bude kňaz, tak ako doteraz, nevyhnutný.

Ale pri všetkých týchto zmenách, ktoré môžeme predpokladať, nájde Cirkev svoju podstatu nanovo a so všetkou rozhodnosťou v tom, čo vždy bolo jej jadrom: vo viere v trojjediného Boha, v Ježiša Krista vteleného Božieho Syna, v podpore Ducha Svätého, ktorá siaha až do konca. Vo viere a modlitbe znova spozná svoje vlastné centrum a sviatosti bude prežívať znova ako  bohoslužbu a nie ako problém liturgického stvárnenia.

Bude to Cirkev sústredená na vnútro, ktorá nesiaha po politickom mandáte a s ľavicou bude práve tak málo flirtovať ako s pravicou. Bude to pre ňu namáhavé. Pretože priebeh kryštalizácie a proces čírenia bude stáť aj mnohé dobré sily. Urobí ju chudobnou, stane sa Cirkvou maličkých.

Tento proces bude o to ťažší, že sa bude treba rozlúčiť so sektárskou úzkoprsosťou rovnako, ako so svojvoľnosťou s veľkými rečami. Možno predpovedať, že to všetko bude potrebovať čas. Tento proces bude dlhý a namáhavý, tak ako bola cesta s rečami o falošnom pokroku v predvečer Francúzskej revolúcie, keď bolo aj u biskupov módne posmievať sa dogmám a dokonca možno naznačovať, že ani existenciu Boha nepovažujú  v nijakom prípade za istú, a táto cesta bola až do obrody v 19. storočí veľmi dlhá.

Ale po tejto skúške oddelení bude z duchovne prehĺbenej a zjednodušenej Cirkvi plynúť veľká sila. Pretože ľudia úplne dôkladne plánovaného sveta budú nevýslovne osamelí. Keď im Boh úplne zmizne z očí, zakúsia svoju úplnú a strašnú chudobu. A potom objavia malé spoločenstvo ako niečo celkom nové. Ako nádej, ktorá k nim prichádza ako odpoveď, po ktorej v skrytosti stále túžili.

Tak sa mi zdá isté, že pred Cirkvou stojí veľmi ťažká doba. Jej vlastná kríza sa ešte sotva začala. Musíme rátať s veľkými otrasmi. Ale som si aj úplne istý v tom, čo nakoniec zostane: Nie Cirkev politického kultu, ktorá stroskotala už v Gobelovi*, ale Cirkev viery.

Zrejme už nikdy nebude v tej miere tou silou ovládajúcou spoločnosť, ktorou bola donedávna. Ale nanovo rozkvitne a zviditeľní sa ľuďom ako ich vlasť, ktorá im dáva život a nádej až za prah smrti.« -zg-

 

*Jean-Baptiste-Joseph Gobel – katolícky kňaz a politik Francúzskej revolúcie popravený počas „vlády teroru“ – pozn. prekl.

 

Nemecko: Demonštrácie proti prenasledovaniu kresťanov

 

Berlín/Kolín/Frankfurt, 12.1.2014 (kath.net/ KNA)  016 652 – Viac ako 1000 ľudí v 25 nemeckých mestách sa zúčastnilo na demonštráciách proti prenasledovaniu kresťanov vo svete. Informovala o tom nemecká katolícka spravodajská agentúra (KNA) v Berlíne s odvolaním sa na súkromných iniciátorov podporovaných nadnáboženskou nadáciou „Open Doors“ v sobotu. Vo  Frankfurte n. M. sa na akcii zúčastnilo asi 200 ľudí, pred kolínsky dóm prišlo podľa Dómskeho rádia asi 60 ľudí.

Harry Weiß z „Open Doors“, ktorý bol na akcii vo Frankfurte, to hodnotil ako úspech. Povedal, že akcia sa stretla s veľkým záujmom okoloidúcich. Mnohí ľudia aktivistov oslovili a zobrali si informačný materiál. V interview Dómskeho rádia Sebastian Nobile, ďalší organizátor z „Open Doors“, vyhlásil, že táto spontánna akcia mala prispieť k tomu, aby sa o tejto sotva známej téme prenasledovania kresťanov verejne hovorilo v mnohých krajinách sveta a aby pre týchto ľudí prišla pomoc. Podľa neho na celom svete stráca život pri prenasledovaní kresťanov 100 000 až 150 000 ľudí.

Demonštrácia pod heslom „Mlčky zdvihnúť hlas“ sa konala aj v súvislosti s uverejnením správy o prenasledovaní kresťanov vo svete (WVI 2014), ktorou „Open Doors“ v Kelkheime každoročne dokumentuje obmedzovanie náboženskej slobody a uvádza zoznam 50 krajín, kde sú kresťania najviac prenasledovaní. V dvoch tretinách týchto krajín prenasledovanie kresťanov v porovnaní rokov 2013 a 2012 vzrástlo najmä pre islamský extrémizmus. Severná Kórea je už 12. rok štátom, kde sú kresťania najtvrdšie utláčaní. –zg-

 

Antifa: Podpaľovanie kostolov „požehnané činy“.

 

Freiburg, 12.1.2014 (kath.net/ idea) 016 651 – S neskrývanými sympatiami hovorí radikálna ľavicová skupina „Autonómna Antifa Freiburg“ o podpaľačských útokoch na kostoly v nemeckom Südbadene. Na internetovej stránke uvádza: „V Eimeldingenu (pri Lörrachu) požiar 26. novembra úplne zničil organ bez toho, že by podpaľača chytili. V Ühlingen-Birkendorfe (pri Waldshute) spôsobil sympatický podpaľač obrovské škody na organe katolíckeho kostola farského Kostola sv. Margaréty.“

Tieto zločiny, ktoré Antifa označuje ako „požehnané činy“, boli vraj vykonané „úplne v duchu pápeža Jána XXIII“ , ktorý raz povedal: „Tradícia znamená: udržiavať oheň a nie uchovávať popol.“

Na políciu prišli viaceré oznámenia o oslavovaní týchto trestných činov, ako povedal hovorca štátnej prokuratúry vo Freiburgu na otázku Evanjelickej spravodajskej agentúry „idea“.

Preveruje sa, či je možné proti ich autorom právne postupovať. Takéto správy Antifa šírila už častejšie. Pred dvomi rokmi dospela štátna prokuratúra k záveru, že ide o „nevkusné zverejňovanie“, ktoré však nenaplňuje skutkovú podstatu trestného činu a preto je „trestnoprávne irelevantné“. Neobsahuje výzvu ku konkrétnemu trestnému činu. Spomenutie inštitúcií ako „Cirkev“ alebo „cirkevné stavby“ ešte nie je trestným činom.

Okrem toho nie je možné zistiť neznámych autorov týchto zverejnení. Podľa polície stránku autonómnej Antifa dáva k dispozícii islandská firma. Žiadosť o právnu pomoc sa zdá byť prokuratúre bezvýchodisková. To, že na internetovej stránke „Antifa“ sa uvádza ako kontakt Infocentrum vo Freiburgu, neznamená, že je za obsah správ zodpovedný, ako uviedla prokuratúra. –zg-

 

Hamburg: Prestavba bývalého kostola ma mešitu
Hamburg, 10.1.2014 (kath.net/ idea) 016 650 – V hamburskej štvrti Horn sa v polovici januára začne prestavba evanjelického kostola Kapernaum na mešitu. Islamské centrum Al Nour (Svetlo) nadobudlo kostol, ktorý sa nepoužíval už od roku 2002, v novembri 2012.

Prestavba pamiatkovo chráneného kostola z r. 1961 má stáť 1,5 milióna eur. Podľa predsedu „Al Nour“, Daniela Abdina, bývalý kostol bude zachovaný zvonka ako Boží dom. Dúfa, že nemoslimom padne jeho návšteva ľahšie, ak sa im budova bude zdať zvonka dôverne známa. Tak vraj bude možné zlepšiť medzináboženský dialóg.

Oltár a kríž z kostola darujú kresťanskému spoločenstvu. Vnútorné steny ozdobia islamskými znakmi. V záujme dobrého susedstva sa mešita vzdá volania muezína.

Premena kostola na mešitu vyvolala v Hamburgu veľký rozruch a protesty. Kriticky sa vyjadril okrem iných aj bývalý hlavný pastor, Helge Adolphsen, ako aj predseda Cirkevného zhromaždenia pri Biblii a vyznaní v „Severnej  cirkvi“, pastor Ulrich Rüß. Dnes by už takáto premena možná nebola, medzitým totiž vstúpil do platnosti cirkevný právny poriadok, ktorý zakazuje využívanie kostola nekresťanským spoločenstvom.  –zg-

 

Kto už len chce sedieť v diablovom lone?

Satanisti v USA plánujú „interaktívny“ pamätník diablovi

 

Oklahoma City, 10.1.2014 (kath.net/idea) 016 649 – Popri kamennej tabuli s Desatorom chcú teraz aj satanisti v USA postaviť diablovi pamätník. Odvolávajú sa pritom na rovnoprávnosť v prístupe štátu k náboženstvám. Monument so židovsko-kresťanským Desatorom pred parlamentom štátu Oklahoma schválili miestni poslanci veľkou väčšinou v roku 2009. V roku 2012 ho slávnostne odhalili.

Newyorská skupina „Satanic Temple“ (Satanov chrám) teraz zozbierala  20 000 dolárov (asi 15 000 eur) na sochu diabla. Návrh predpokladá asi dvojmetrovú postavu diabla s hlavou barana, tzv. bafomet, na ktorú obdivne vzhliadajú dve deti. Turisti sa dokonca budú môcť usadiť v lone sochy satana. Tým chcú vytvoriť „interaktívny prvok“, ako vyhlásil hovorca satanistickej skupiny, Lucien Greaves. Pamätník má byť protipólom k Desatoru. Prvé prikázanie znie: „Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.“

 

Politik: Satanisti sa nepresadia

Satanisti dostanú podporu od Amerického združenia pre občiansku slobodu (ACLU). To žaluje proti tabuli s Desatorom. Tvrdí, že satanisti majú prinajmenšom rovnaké právo zriadiť si pomník. Don Armes, poslanec v parlamente štátu si však nemyslí, že to satanisti budú môcť presadiť. Povedal, že Oklahoma leží v centre tzv. „Biblického pásma“ USA, v ktorom sú zbožní kresťania mimoriadne silne zastúpení: „My sme síce tolerantní voči inak zmýšľajúcim, ale táto vec tu nebude mať nijakú šancu.“

 

Aj protestanti by si mali vychovať viac exorcistov

Bývalý satanista privítal zintenzívnené úsilie Katolíckej cirkvi vzdelávať exorcistov. „To isté je potrebné aj v protestantských cirkvách,“ povedal Jeff Harshbarger pre internetové noviny Christian Post. Je riaditeľom organizácie „Refuge Ministries“ (Útulok misijného diela), ktorú chce oslobodiť od démonickej posadnutosti. Odvolal sa na správy, podľa ktorých sa v juhoeurópskych krajinách ako Taliansko a Španielsko šíri démonizmus a satanizmus. Tam si chcú katolícke diecézy vychovať viac exorcistov. Harshbarger sám prepadol okultizmu a satanizmu, ale podľa vlastných slov Božím zásahom dospel ku viere v Ježiša Krista. –zg-

 

Kolín, 26.12.2013 (Spiegel online) 016 648 – Krátko po začiatku rannej vianočnej svätej omše v kolínskom dóme 20-ročná aktivista z Femen Josephine Wittová sa vyrútila z prvého radu a vyskočila na oltár iba v nohavičkách. Na hrudi mala namaľované slová „I am God“ (Ja som Boh). Pred očami kolínskeho arcibiskupa, kardinála  Meisnera ju bezpečnostné zložky vyviedli z dómu.

Wittová, ktorá sa nazýva aj Markmannová, sa stala známou rôznymi protestnými akciami hnutia Femen, okrem iného aj proti Vladimírovi Putinovi. Koncom mája patrila k aktivistkám, ktoré boli po podobných protestoch zatknuté v Tunise a odsúdené na 4 mesiace väzenia. S diplomatickou pomocou sa ženy dostali v júni 2013 znova na slobodu.

Do začiatku katolíckej omše sedela Wittová podľa polície odetá do koženého kabáta v prvom rade. Asi o 10.05 hod. si strhla odev a vyrútila sa k oltáru. Okamžite sa jej chopila dómska strážna „švajčiarska“ garda a odviedla ju. Polícia ženu do konca svätej omše zadržiavala a podala žalobu za rušenie náboženského výkonu a porušenie domovej slobody.

„Bol to plánovaný mono-protest, jednoducho sa to hodilo lepšie, ako keby boli zapojené viaceré ženy,“ povedala Witt pre spravodajskú agentúru dpa. Touto akciou chcelo vraj hnutie Femen International protestovať proti mocenskému monopolu Katolíckej cirkvi.

Celý incident trval iba niekoľko minút. Podľa správy novín „Kölner Stadtanzeiger“ kardinál po ňom nanovo požehnal oltár krátkym obradom a pokračoval v bohoslužbách. Vyslovil sa, že chceme sláviť Vianoce a nenechať si pokaziť náladu. Na konci omše zahrnul do modlitby aj aktivistku.

Arcibiskup Meisner, ktorý chce odstúpiť z úradu v prvej polovici roka 2014, sa považuje za jedného z najkonzervatívnejších kardinálov kúrie. Naposledy spôsobil rozruch v médiách vyhlásením, že v rámci Katolíckej cirkvi nevidí nijakú potrebu reformy. Kardinál Meisner sa na prvý vianočný sviatok dožil 80 rokov.  pat/dpa

 

Naša príloha

 

Západ: ‚Náuka Cirkvi sa desaťročia úspešne zamlčovala‘

 

Uverejnenie encykliky „Humanae vitae“ bol šok a akýsi útok.

Stanovisko k vatikánskemu dotazníku o manželstve a rodine.

Komentár Helmuta Pradera, biskupského vikára pre manželstvo, rodinu a ochranu života Diecézy St. Pölten v Rakúsku

 

St. Pölten, 10.1.2014 (kath.net) 016 647 – V zásade treba povedať, že vatikánsky dotazník o manželstve a rodine nechce zistiť, čo sa má na náuke Cirkvi zmeniť, ale ako vyzerá súčasná situácia a ako by sa náuka Cirkvi mohla lepšie šíriť.

 

1.K šíreniu Svätého písma a Učiteľského úradu Cirkvi vzhľadom na rodinu

 

Blok otázok 1 sa vzťahuje na šírenie a poznanie náuky Katolíckej cirkvi. K tomu treba povedať, že skutočná náuka Cirkvi sa celé desaťročia v nemeckej  jazykovej oblasti úspešne zamlčovala príp. v podstatných a rozhodujúcich častiach vedome falošne na univerzitách a v seminároch vyučovala.

Už rok pred uverejnením encykliky Humanae vitae sa na veľkej konferencii nemeckých morálnych teológov veľkou väčšinou schválilo, že náuku Cirkvi treba na každý pád zmeniť. Pre týchto teológov bolo uverejneniu encykliky „Humanae vitae“ šokom a akýmsi útokom.

„Gaudium et spes“ ako aj „Humanae vitae“ a „Familiaris consortio“ veriaci prakticky nepoznajú odhliadnuc od malých skupín veriacich, ktorí za nimi pevne a úplne stoja, v Cirkvi sú však vytlačované na okraj a zanedbávané.
Systematické vzdelávanie veriacich sa nekoná, príp. sa vedome potláča.
Tí, čo nachádzajú prístup ku skutočnej náuke Cirkvi, ju pociťujú ako obohatenie a naplnenie svojho života ako kresťanov a manželov.

Pastoračné programy väčšinou málo tomu pomáhajú, pretože sú často formulované mnohoznačne, alebo vedome náuku Cirkvi odmietajú, či vyhlasujú za neuskutočniteľnú v živote. Zaoberajú sa iba ponukami ospravedlnenia rozvodov a nových sobášov. Pritom sa používa úplne znetvorený a nesprávny pojem milosrdenstva.

Katechézy o rodine sú iba v malých skupinách, ale väčšina pastierov ich ignoruje alebo považuje za „fundamentalistické“.

Náuka Cirkvi sa paušálne znevažuje ako „nemožná žiť“. Mimo Cirkvi sa podľa mojej skúsenosti náuka Cirkvi prijíma tam, kde majú ľudia prístup k „prirodzenej regulácii počatia“. Inak sa monogamia, vernosť, otvorenosť životu, odmietanie potratu, „Humanae vitae“,… považujú za kultúrny relikt z dávno minulých (zlých) časov.

 

2.K manželstvu podľa prirodzeného práva

Pojem prirodzené právo v dotazníku sa vo všeobecnosti v bežnej reči nepoužíva a pre mnohých je neznámy. Prirodzené právo samotné – pokiaľ sa ešte nachádza v občianskom práve – sa prakticky vytláča právnym pozitivizmom. Celkom markantným príkladom toho je napríklad faktické legalizovanie potratu s jeho beztrestnosťou. Tak sa z bezprávia potratu, ktoré sa netrestá, stáva „právo na potrat“. Ide to tak ďaleko, že v Nemecku asi 85% potratov hradí zdravotná poisťovňa a verejný rozpočet. Prirodzené právo vo verejnom povedomí fakticky nehrá nijakú úlohu. …

 

3.Pastorácia rodiny v kontexte evanjelizácie

Príprava na manželstvo sa považuje skôr za nutné zlo a menej ako šanca. …
Vedúci týchto kurzov musia účastníkov ešte len o zmysle kurzu presvedčovať. Ak páry vedúce kurzy majú problémy s náukou Cirkvi, sotva ju dokážu hodnotne odovzdávať. Ale aj tí, čo ju úplne uznávajú, majú veľké problémy v krátkom kurze – väčšinou jeden deň! a ešte tesne pred svadbou – náuku Cirkvi sprostredkovať. Obsah kurzov sa väčšinou obmedzuje na komunikáciu, pôvod rodiny, poradenstvo pri konfliktoch a rozhovor. Tieto oblasti, ktoré sú dôležité, sa však stávajú také dominujúce, že na podstatné témy ako sviatostnosť manželstva, náuka „Humanae vitae“, význam modlitby, rodina ako domáca cirkev, … už nezostáva čas. Tak sa to často zredukuje na poradenstvo v konfliktoch a rozhovor. Mnohí dokonca považujú za nevídané v príprave na manželstvo hovoriť o modlitbe.

Sú aj skupiny, ktoré sa intenzívne a úspešne usilujú o skutočnú spiritualitu rodiny, je to však iba malá skupina v rámci cirkvi. Vierohodný a celostný pohľad na manželstvo možno sprostredkovať iba tam, kde to rodičia aj žijú. Tam potom aj prináša bohaté plody.

 

4. K pastorácii veriacich v ťažkých životných situáciách

Spolunažívanie „ad experimentum“ možno označiť ako normálny prípad. Príležitostne existujú výnimky. A toto vedome tak chcú a napomáhajú napríklad oficiálne cirkevné mládežnícke organizácie. Ako zhrnutie línie pastorácie mladých možno povedať: „Ži ako chceš a podľa toho, čo ti robí potešenie – ale daj pozor, aby si nebola tehotná!“
Aj u mladých párov, ktoré napr. v nedeľu pravidelne navštevujú svätú omšu je spolunažívanie akoby by boli zosobášení, fakticky normálne – s veľmi malými výnimkami. Tieto páry sa radi sobášia pri príležitosti krstu prvého či až druhého dieťaťa.

Znovu zosobášení rozvedení sú pastoračnou realitou, ich počty nepoznáme, ale odhadoval by som, že asi 30 % cirkevne zosobášených párov sa občiansky rozvádza a v mnohých prípadov aj občiansky znovu zosobáši. To sa považuje za normálne a napomáha tomu aj fakt, že veľká časť kňazov je ochotná týmto párom udeliť „cirkevné požehnanie“, čo sa niekde označuje a opisuje ako „požehnanie prsteňov“. Kto toto robí, toho nazývajú milosrdným, kto takéto požehnanie odmietne, toho hanobia, že je tvrdého srdca a doktrinálny.
Ak existujú pastoračné plány, tak väčšinou obsahujú mnohoznačné formulácie, aby sa takého požehnania predsa len mohli ospravedlniť. Napríklad sa uvádza, že formuláciu „kým vás smrť nerozdelí“ možno interpretovať aj ako „smrť lásky k tomu druhému“. Ak sa teda táto láska k druhému už necíti, vtedy je manželstvo mŕtve a ďalšiemu sobášu nestojí nič v ceste.
Dotazník používa pojem „iregulárne situácie“. Dokonca aj tento pojem sa odmieta ako diskriminačný a zraňujúci. Prevažná časť postihnutých, ktorí žijú ako znovu zosobášení rozvedení, sa nestará o náuku Cirkvi.  Napriek tomu požadujú sviatosti, predovšetkým sviatosť Eucharistie, aby tak získali  oprávnenie svojej životnej situácie.
O sviatosti zmierenia sa hovorí iba veľmi zriedkavo. Vtedy by sa totiž muselo hovoriť aj o vine a toto tak ľudia fakticky nevidia. Neustále sa používa pojem byť vylúčený zo spoločenstva, aby sa zatlačilo do defenzívy tých, ktorí poukazujú na náuku Cirkvi. Mnohým je možnosť preverenia platnosti ich manželstva neznáma, alebo sa o to nestarajú. Napriek tomu by tu pomohlo sprísnenie cirkevno-právnej praxe o uznávaní vyhlásenia nulity manželstva. Božie milosrdenstvo sa interpretuje tak, že druhé manželstvo sa prezentuje takmer ako rovnocenné so sviatostným manželstvom. Požehnaním sa zdajú byť všetky problémy odstránené.

 

5. K životným spoločenstvám rovnakých pohlaví

Do vedomia obyvateľstva sa uzákonením „registrovaných partnerstiev“ gejov a lesieb de facto dostala ich rovnoprávnosť s manželstvom muža a ženy. Prakticky sa nehovorí o registrovaných partnerstvách, ale jednoducho o „homosexuálnych manželstvách“.
Adopcia nevlastných detí je povolená, adopcia cudzích detí, nie. V mnohých cirkevných kruhoch sa považuje zrovnoprávnenie homosexuálnych vzťahov za potrebné, veď konečne ide o láskyplné a trvalé vzťahy, ktoré aj Boh takto chcel.

Pre chýbajúce povedomie o prirodzenom práve a pre nedostatok pochopenia podstaty sexuality považujú aj mnohí katolíci za nutnosť, aby aj Cirkev ponúkala požehnanie homosexuálnych vzťahov. Veľký vplyv na toto myslenie majú predovšetkým médiá.

6. K výchove detí v iregulárnych manželských situáciách

Deti v iregulárnych manželských situáciách sú také samozrejmé, že dokonca už pojem „iregulárny“ sa označuje ako diskriminujúci.
V r. 1970 sa nemanželsky narodilo 12,8% detí, v r. 1980 ich bolo 17,7%,  v r. 1990 to bolo 23,6%, v r. 2000 už 31,3% a v r. 2012 až 41,5%.
Rodičia často prosia o krst detí a často chcú jednoducho „len“ požehnanie, pretože nechápu význam sviatosti krstu. Pripravujú sa však programy s ponukou poučenia o sviatostiach v trvaní dlhšieho obdobia.
7. K otvorenosti manželov voči životu

Náuka „Humanae vitae“ nie je známa, pretože ju oficiálne miesta celé desaťročia úspešne nehlásali, zamlčovali, alebo falšovali (napr. vyhlásenia z Mariatrostu a Königsteinu). Medzitým už máme tretiu generáciu, pre ktorú je antikoncepcia normálna. Zo strany cirkvi sa veľa podniklo, aby sa šíreniu prirodzenej regulácie počatia zabránilo.
Ak by neexistovali súkromné iniciatívy ako napr. Inštitút pre prirodzenú reguláciu počatia Dr. med. Josefa Rötzera – NER – neboli by de facto vôbec nijaké ponuky pre páry, ako žiť zodpovedné rodičovstvo v zmysle „Humanae vitae“.
Príklad: NER Biskupská konferencia Nemecka nepodporuje, vraj preto, že NER je ekumenický (zrazu to vadí?).

V skutočnosti však ide o to, že NER dôsledne učí ceste vedomej zdržanlivosti v plodnom období, ak nemožno zodpovedne prijať dieťa. Prirodzené plánovanie rodičovstva, ako ho podporuje Biskupská konferencia Nemecka, odporúča: „Nijaký nechránený styk v plodnom období“.
V Rakúsku sú iba 2 diecézy, v ktorých sa NER aktívne podporuje a učí: Salzburg a St. Pölten. V pastoračných úradoch iných diecéz ho nepodporujú. Vo väčšine diecéz sa dokonca proti nemu bojuje.
To isté platí pre štúdium teológie. Celé desaťročia sa náuka „Humanae vitae“ dôsledne zosmiešňovala a prezentovalo sa ako nemožné žiť podľa nej.

Morálne hodnotenie rôznych metód regulácie pôrodnosti vyzerá tak, že antikoncepcia sa považuje za normálnu.

Už dávno nie je samozrejmosťou, že potrat považujú všetci katolíci za neprijateľný. Mnohé páry po takejto „antikoncepčnej kariére“ prichádzajú na NER, aby zachránili svoje manželstvo.

Existujú štúdie, ktoré dokazujú, že počet rozvodov párov bez veľkej náboženskej praxe pri používaní učenia NER klesne na 5% a u párov, ktoré pravidelne prijímajú sviatosti a spolu sa modlia až na 1%.
Je potešiteľné, že práve mladí študenti teológie sa znovu veľmi zaujímajú o „Humanae vitae“. Kto v tomto bode žije v rozpore s náukou Cirkvi, musí nutne dostať problémy so sviatosťami.
Programy osvety na školách sa v podstate obmedzujú na to, aby umožnili slobodnú sexualitu bez každého obmedzovania a učili ako zabrániť tehotenstvu, príp. ako ho ukončiť.

8. K vzťahu rodiny a jednotlivca

Rodina ako domáca cirkev je v každom prípade privilegovaným miestom, kde môže človek žiť ako kresťan a vrastať do viery. Okrem toho majú však pri odovzdávaní viery veľký význam aj spoločenstvá, rehole a jednotlivé výnimočné osobnosti.
V súčasnosti už musíme hovoriť o atmosfére v spoločnosti, ktorá je veľmi nepriateľská voči viere a rodiny majú veľké ťažkosti žiť svoju vieru.
Ak si pozrieme niektoré stanoviská, ktoré sa zverejnili vzhľadom na dotazník, máme niekedy tento dojem: Najprv náuku Cirkvi zosmiešnime, aby sme potom mohli tvrdiť, že ju nemožno žiť, pretože „nikto“ sa toho nedrží. Tie niekoľké výnimky – medzi manželskými pármi, ako aj medzi kňazmi a katechétmi – sú zanedbateľné.

Úlohou hlásania viery by však malo byť tým, ktorí to chcú počuť, náuku Cirkvi v jej plnosti a kráse približovať a nezavádzať ich na nesprávne cesty. Inak sa pastieri a kňazi stanú slepými vodcami slepých.

No, kto náuku Cirkvi hlása neskrátenú, musí predovšetkým bojovať s odporom v rámci cirkvi.  „Svet“, ktorý sa nezaujate týmito témami zaoberá, je často oveľa otvorenejší. To je potom skutočná evanjelizácia – aj v zmysle pápeža. –zg-

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *