Zázraky a modlitba zverenia sa ochrane sv. Gerarda

Niekoľko zázrakov zo života sv. Gerarda
Odmalička svätý Gerard rád nachádzal úkryt na náboženských miestach. Jedno mu bolo obzvlášť drahé, a to kaplnka Panny Márie v Capodigiano. Gerard spomínal, že na tom mieste mu syn záhadnej krásnej dámy dával kúsok bieleho chleba, zatiaľ čo jeho matka mu išla naproti. Keď svätec vyrástol, pochopil, že chlapec bol Ježiš.

Gerard veľmi túžil po slávnosti prvého sv. prijímania a plnej účasti na sv. omši.  Keď mal osem rokov, pokúsil sa o dovolenie ísť na prvé sväté prijímanie, aj keď bol na to ešte príliš mladý.  Kňaz to nedovolil, ale Gerard spomína, že nasledujúcu noc prijal návštevu svätého Michala Archanjela, ktorý za ním prišiel a priniesol mu Eucharistiu, po ktorej tak veľmi túžil.

Ďalším zázrakom, keď bol svätec ešte veľmi mladý, bola horiaca stodola sena.  V tom čase Gerard, ktorý krátko predtým prišiel o otca, pracoval ako učeň v dielni krajčíra Martina Pannuta. Tam ho ostatní učni neustále prenasledovali. Jednej noci vzbĺkla stodola plná sena a Gerard, ktorý bol vo vnútri s malým dieťaťom svojho zamestnávateľa sa prežehnal a pomodlil sa modlitbu. Plamene okamžite prestali.

Počas troch rokov, ktoré strávil ako sluha monsignora Claudia Albiniho, biskupa v Lacedonii, trpel Gerard prísnymi trestami, ktoré mu pedantný prelát spôsoboval za akýkoľvek nedostatok a chybičku, ktorá sa mu stala. Jedného dňa, keď naberal vodu, kľúče od domu jeho pána mu spadli do studne. Gerard namiesto strachovania sa o tresty, ktorým mohol čeliť, utekal do blízkeho kostola, vzal sošku Dieťaťa Ježiška a ponoril ju do vody v studni. Keď sošku vytiahol nahor, držala v pästi vypadnuté kľúče.

Skôr ako odišiel za kňazstvom k redemptoristom, pracoval ako krajčír a voľný čas najradšej Gerard trávil s Ježišom pred svätostánkom. Nežná prezývka, ktorou oslovoval Spasiteľa, bola “oriešok”, pretože sa kvôli láske k ľudstvu rozhodol zostať uzamknutý na tak tesnom mieste.

Spoluobčania ho povzbudzovali, aby si našiel ženu, ktorú by si vzal, no Gerard nič také nechcel a tak v jednu májovú nedeľu navliekol prsteň na prst Panne Márii. Týmto prejavil vôľu zasvätiť sa jej sľubom čistoty. O niečo neskôr ho však dievča menom Nerea Caggiano, ktorému pomohol, keď bola v núdzi, obvinilo z nedovoleného vzťahu s Nicolettou Cappucci, zvádzanou a opustenou výtržníkom. Nerea Gerarda verejne obvinila ešte pred samotným Alfonsom Maria de Liguori. Mladý muž, ktorý bol predvolaný svojimi nadriadenými a vyzvaný na očistenie mena, neprehovoril. Potichu prijal obvinenia a tresty, ktoré mu boli udelené, vrátane toho, že nemohol prijímať Eucharistiu a bol izolovaný. Gerard sa správal tak, aby bol verný pravidlu, ktoré ho viedlo mlčky podstúpiť akékoľvek umŕtvovanie. Nerea bola šokovaná jeho skromnosťou a prijatím Božej vôle. Neskôr sa sama vďaka tomuto príkladu obrátila a očistila jeho meno.

Gerard bol tiež slávny ako rozpoznávač sŕdc, ktorý dokázal nájsť dobro ukryté v dušiach tých, ktorí nežili dobrý život, ako sa to stalo u strážcu vojvodu z Bovina, ktorý svätého zbil takmer na smrť a onmasakru pretrpel bez toho, aby povedal slovo.  Neskôr dozorca svoje činy oľutoval a nasledoval ho do kláštora, aby začal nový život.

Obrátil sa aj známy hriešnik, ktorý nedokázal zmeniť svoj život a vzdať sa telesných pôžitkov; no keď uvidel Gerarda, ako dvíha kríž, ktorý začal krvácať, a potom sa zmenil na Dieťa Ježiša, už neváhal.

Mnohé a rozmanité boli zázraky svätého Gerarda. Chceme tu ešte spomenúť zázrak jednej z vreckoviek svätého Gerarda Majellu, vďaka ktorej sa svätec stal patrónom tehotných žien a malých detí.

V jednej rodine sa zachoval príbeh o tom, ako Gerardovi spadla počas návštevy u nich na zem vreckovka. Jedna z dcér za ním rýchlo utekala, no Gerard jej len s úsmevom povedal: „Len si ju nechaj, možno ju budeš jedného dňa potrebovať!“ O niekoľko rokov neskôr si táto dievčina počas ťažkého pôrodu spomenula na túto vreckovku a dala si ju priniesť. Bolesti sa hneď zmiernili a ona porodila zdravé dieťatko. Odvtedy si všetky ťarchavé ženy v susedstve žiadali túto vreckovku. Museli ju natrhať na pásiky, aby týmto prosbám vyhoveli. Na niektorých miestach, vrátane americkej národnej svätyne svätého Gerarda, je zvykom požehnávať zvláštne vreckovky, na ktorých je obrázok a modlitba k svätému.Mnohé tehotné ženy vzývajú svätého Gerarda a svätyňa Materdomini kvitne farebnými mašličkami, ktoré pripomínajú tehotenstvá, ktoré sa vďaka jeho ochrane skončili dobre.

Modlitba k svätému Gerardovi Majellovi

Každý rok 16. októbra vo svätyni Materdomini sa ľudia modlia modlitbu zverenia žien a detí Panne Márii a svätému Gerardovi. Radi by sme sa podelili o túto modlitbu.

Ó, Mária, Panna a Matka Božia, ktorá si si vybrala túto svätyňu, aby si tu spolu s tvojim verným služobníkom Gerardom Majellom, udeľovala milosti, (v tento deň zasvätený životu) s dôverou sa obraciame na teba a vzývame tvoju materinskú ochranu.

Tebe, Ó,  Mária, ktorá si prijala Pána života, zverujeme matky a manželky, aby pri vítaní nového života mohli byť prvými svedkami viery a lásky.

Tebe, Gerard, nebeský patrón počatého života, zverujeme všetky matky a najmä deti, ktoré sa počali v ich lone, aby si im bol vždy nablízku svojím mocným príhovorom.

Tebe, pozornej a starostlivej Matke Kristovej a tvojmu Synovi, zverujeme naše deti, aby vyrastali ako Ježiš v múdrosti a milosti.

Tebe, Gerard, nebeský ochranca detí, zverujeme naše deti, aby si ich mohol vždy strážiť a brániť ich pred nebezpečenstvom tela a duše.

Tebe, Matke Cirkvi, zverujeme naše rodiny s ich radosťami a trápeniami, aby sa každý dom stal malou domácou Cirkvou, kde vládne viera a pokoj.

Tebe, Gerard, obranca života, zverujeme naše rodiny, aby s tvojou pomocou boli vzorom modlitby, lásky a tvrdej práce a boli vždy otvorení pomoci iným.

Nakoniec tebe, Panna Mária, a tebe, slávny sv. Gerard, zverujeme Cirkev a našu spoločnosť, svet práce, mladých, starých i chorých a všetkých, ktorí šíria úctu k tebe, aby v spojení s Kristom, Pánom života, mohli znovu objaviť pravý zmysel práce ako služby ľudskému životu, ako svedectvo lásky a ohlasovania Božej lásky ku každému človeku. Amen.

Ó, slávny svätý Gerard, ktorý si videl živý obraz Panny Márie v každej žene, manželke a matke, požehnaj nám i všetkým matkám sveta.

Daj nám silu, aby sme udržali naše rodiny jednotné;  pomôž nám v náročnej úlohe vzdelávať naše deti kresťanským spôsobom; daj našim manželom odvahu viery a lásky, aby sme mohli byť podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou nástrojom Ježiša, aby bol svet spravodlivejší a lepší.

Pomôž nám najmä pri chorobách, bolestiach a v akejkoľvek potrebe;  alebo nám aspoň daj silu prijať všetko kresťansky, aby sme aj my mohli byť obrazom ukrižovaného Ježiša tak, ako si bol ty.

Dopraj našim rodinám radosť, pokoj a lásku k Bohu.

Ó, Pane Ježišu, ktorý si sa narodil z Panny Márie,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorý si bol poslušný svojej matke Márii,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorý si posvätil detstvo,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorý si ako dieťa trpel chudobou,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorý si bol prenasledovaný a vyhnaný do exilu,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorý si vítal a miloval deti,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorý si im dal nový život v krste,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorý sa im dávaš ako pokrm vo svätom prijímaní,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorí si miloval svätého Gerarda,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorý si sa hral s malým Gerardom,

– chráň a žehnaj naše deti.

Ty, ktorý si mu priniesol chlieb Eucharistie,

– chráň a žehnaj naše deti.

V chorobe a v utrpení.

– chráň a žehnaj naše deti.

V ťažkých časoch a nebezpečenstvách.

– chráň a žehnaj naše deti.

Modlime sa.

Ježišu Kriste, vyslyš naše modlitby za tieto deti, požehnaj ich vo svojej láske a stráž ich svojou stálou ochranou, aby rástli v kresťanstve a mohli raz vydať úplné svedectvo so slobodnou a úprimnou vierou, s vrúcnou láskou a s vytrvalou nádejou v príchod tvojho kráľovstva. V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen

Zdroj: holyart.com, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *