Zázračná modlitba k Pražskému Jezuliatku

Bola zjavená kňazovi v súkromnom zjavení o Panne Márii. Slávna socha Pražského Jezuliatka má dlhú a veľmi zložitú históriu, ktorá spočíva v zázračnom objave karmelitánskeho kňaza, ctihodného Cyrila od Matky Božej, v roku 1637. Bol to kňaz, ktorý reštauroval sochu potom, čo bola vážne poškodená, a počas toho zažil súkromné zjavenie Najsvätejšej Panny Márie. Vo vízii sa Panna Mária modlila s Cyrilom silnú modlitbou k Ježiškovi, o ktorej sa vedelo, že je „efektívna“ a prináša vyslyšanie. Zachovala sa po celé stáročia a zostáva základom akejkoľvek oddanosti Ježiškovi.

Ó, dieťa Ježiš, utiekam sa k tebe skrze tvoju svätú matku; Prosím ťa, aby si mi v tejto nevyhnutnej potrebe pomohol, pretože pevne verím, že iba ty mi môžeš pomôcť. S dôverou dúfam, že získam tvoju svätú milosť. Milujem Ťa celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Cítim hlbokú ľútosť za moje hriechy a prosím ťa, ó, dobrý Ježišu, aby si mi dal silu ich prekonať. Som pevne rozhodnutý, že ťa už nikdy neurazím a budem radšej trpieť, než aby som sa ti znepáčil. Odteraz ti chcem verne slúžiť. Pre lásku k Tebe, ó, božské dieťa, budem milovať svojho blížneho ako seba samého. Ó, Ježišu, všemohúce dieťa, znova ťa prosím, aby si mi v tejto nevyhnutnej potrebe pomohol. [Tu uveď svoj úmysel.] Daruj mi milosť, že ťa budem môcť večne velebiť s Pannou Máriou a sv. Jozefom a budem ťa adorovať s tvojimi svätými anjelmi a svätými v nebi. Amen.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *