Modlitba k Božiemu milosrdenstvu pre rodiny

Rodina ponúkajúca milosrdnú lásku je v podstate taká, ktorá má „dohodu milosrdenstva“ s Ježišom. Inými slovami, žiadajú Ježiša, aby na nich  vylieval „odmietané“ milosrdenstvo, ktoré iné rodiny odmietajú, a tak sa ho usilujú prijať a zdieľať s ostatnými. V súčasnosti, keď je rodina tak napádaná a bohužiaľ veľa rodín odmieta Božie milosrdenstvo, je Ježišovo Srdce obzvlášť zranené. Rodina obetujúca sa milosrdnej láske má poskytnúť Ježišovi útechu rodiny, ktorá sa rozhodne prijať odmietanú milostivú lásku od Neho. To neznamená, že rodina musí byť dokonalá. V skutočnosti, čím viac sú členovia rodiny nedokonalí, tým viac Ježiš túži, aby na nich vylieval svoje milosrdenstvo. Musia byť jednoducho otvorení prijatiu a zdieľaniu jeho milosrdnej lásky. Ponúkame toto rozjímanie a modlitby pre požehnanie rodiny ponúkajúcej milosrdnú lásku začínajúc Ježišovými slovami sv. Faustíne:

Z Denníčka;

Pán Ježiš povedal sestre Faustíne: Spaľujú ma plamene milosrdenstva, túžim ich vylievať na ľudské duše. Ó, akú bolesť mi spôsobujú, keď ich nechcú prijať. (D1074) Aspoň ty prichádzaj ku mne čo najčastejšie a prijmi tie milosti, ktoré ony nechcú prijať. Tým potešíš moje srdce. Ó, aká je veľká ľahostajnosť duší voči toľkej dobrote, voči toľkým dôkazom lásky. Moje srdce je nasycované samou nevďačnosťou. Duše, žijúce vo svete, na mňa zabúdajú; na všetko majú čas, len nie na to, aby prišli ku mne po milosti. (D367) Dcéra moja, ber milosti, ktorými ľudia pohŕdajú, ber, koľko vládzeš uniesť. (D454) Túžim sa dávať dušiam a napĺňať ich svojou láskou, ale málo je duší, ktoré by chceli prijať všetky milosti, ktoré im moja láska predurčila. Moja milosť sa nestráca. Keď ju duša, pre ktorú je určená, neprijme, dostáva ju iná duša. (D1017)

Modlitba pre rodiny

Pane Ježišu, Ty chceš vylievať svoje milosti na všetky duše. O čo viac ju túžiš vylievať na celé rodiny, najmä v čase, keď ťa ich toľko odmieta. Preto sa my rodina ________meno rodiny______ ponúkame tvojej milosrdnej láske a prosíme o milosti a milosrdenstvo pre iné rodiny, ktoré ho odmietajú. Prosím o ne, aby sme potešili tvoje srdce a preto, že potrebujeme tvoje milosrdenstvo. Naplň nás svojou milosťou, Pane. Odpusť nám naše hriechy a daj nám milosť, aby sme si boli milosrdní navzájom v skutkoch, slovách a modlitbách. Nech lúče milosrdenstva, ktoré vychádzajú z tvojho Srdca, pôsobia v našom dome a v našich srdciach. Prosíme, urob z nášho domu miesto, kde všetci nájdu pokoj v Tvojom milosrdenstve. Požehnaj nás svojím milosrdenstvom, keď opúšťame náš domov a prijmi nás s požehnaním, keď sa doň vrátime. Požehnaj milosrdenstvom všetkých, ktorých stretneme a vlej ho do našich sŕdc. Zvlášť požehnaj tých, ktorí navštívia náš dom, aby v ňom zažili tvoje milosrdenstvo.

Mária, Matka milosrdenstva, pomáhaj nám verne žiť naše povolanie v milosrdnej Božej láske. Odovzdávame sa Tvojmu Nepoškvrnenému srdcu. Pomôž nám prijať milosti Božieho Syna s tou otvorenosťou srdca, ktorú si  preukázala pri Zvestovaní. Pomôž nám byť vďačnými za Božie milosrdenstvo s takou radosťou, ktorú si prežívala pri návšteve Alžbety. Pomôž nám dôverovať Božiemu milosrdenstvu najmä v čase temnoty s neochvejnou, pevnou vierou, akú si prejavila na Kalvárii. Panna Mária, ochráň nás a zachovaj našu rodinu v láske, aby sme sa jedného dňa mohli radovať s tebou a všetkými svätými v spoločenstve večnej rodiny Lásky, Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Sv. Panna Mária, oroduj za nás.

Sv. Jozef, oroduj sa za nás.

Sv. Faustína, oroduj za nás.

Sv. Terézia, oroduj za nás.

Odporúčame rodinám modliť sa túto modlitbu najmä v dňoch ich obľúbených mariánskych sviatkov, na sviatok svätého Jozefa (19. marca) alebo na jeden zo “ sviatkov milosrdenstva“, akými sú napr. sviatok svätej Terézie z Lisieux (1. október ) alebo sv. sestry Faustíny (5. októbra), zvlášť na nedeľu Božieho milosrdenstva (druhá nedeľa Veľkej noci) alebo nedeľa Najsvätejšej Trojice, čo je deň, kedy Svätá Terézia z Lisieux prvýkrát priniesla svoju obetu milosrdnej láske. Povzbudzujeme rodiny, aby vo svojom príbytku umiestnili obraz Božieho milosrdenstva, ak ho ešte v  nemajú, a prosili Pána Ježiša, aby bol v rodine neustále prítomný.

Modlitba odovzdania rodiny Božiemu milosrdenstvu

Pane Ježišu, povedal si sestre Faustíne: Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: „Ježišu, dôverujem ti.(D327) Cez tento obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša. (D570)

Pane Ježišu, skrze tento obraz tvojho milosrdenstva, daj nám prosíme svoje milosti. Kedykoľvek sa naň pozrieme, pomôž nám rozpamätať sa na tvoju lásku a milosrdenstvo a naplň naše srdcia neochvejnou dôverou. Tak ako je tvoje milosrdenstvo zobrazené na tomto obraze a vychádza z tvojho prebodnutého Srdca, obklop náš dom lúčmi svojho milosrdenstva. Nech je krv a voda, ktorá vyteká z tvojho srdca, vždy pri nás! Ježišu, dôverujeme v teba..

Odporúčam ukončiť túto modlitbu tým, že sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva. Tiež by bolo dobré pozvať kňaza, aby požehnal Váš domov a Váš obraz Božieho milosrdenstva.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *