Prišiel čas zasvätiť sa svätému Jozefovi

Svätý Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Redemptoriscustos (O osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi) povedal: „Cirkev musí neprestajne vzývať Jozefovu ochranu, čo je nielen nevyhnutnou obranou proti všetkým nebezpečenstvám, ale aj, a najmä, impulzom na obnovenie jej angažovanosti pre vec evanjelizácie vo svete a reevanjelizáciev tých krajinách a u tých národov, v ktorých… ‚kedysi prekvitalo náboženstvo a kresťanský život a… teraz sú vystavené tvrdým skúškam‘.“

Teraz je čas zasvätiť sa svätému Jozefovi! Boh hovorí svojej Cirkvi, že na to, aby chránila manželstvo a rodinu, pozdvihla morálku, opäť získala stratené územia a získala duše pre Ježiša Krista, musí priviesť svätého Jozefa na bojové pole. On je postrach zlých duchov! Cirkev sa vďaka jeho plodnému duchovnému otcovstvu, neuveriteľnej láske k svojim duchovným deťom a neustálemu orodovaniu môže obnoviť ako svetlo národov, krásne mesto na návrší (porov. Mt 5, 14-16)!

Čo presne znamená zasvätiť sa svätému Jozefovi? Alebo inak, čo to znamená pre človeka, keď sa mu zasvätí? V podstate nič iné než uznávať, že je vaším duchovným otcom, a chcieť sa mu podobať. Prejavíte to tak, že sa úplne zveríte do jeho otcovskej starostlivosti, aby vám s láskou pomáhal získať jeho čnosti a stať sa svätým. Úplné zasvätenie sa svätému Jozefovi v sebe zahŕňa, že urobíte formálny úkon synovského odovzdania sa svojmu duchovnému otcovi, aby sa postaral o vaše duchovné blaho a viedol vás k Bohu. Človek, ktorý sa zasvätí svätému Jozefovi, chce byť čo najbližšie svojmu duchovnému otcovi, a to až do takej miery, že napodobuje jeho čnosti a svätosť. A svätý Jozef tým, čo sú mu zasvätení, venuje láskyplnú pozornosť, ochranu a vedenie.

Pýtate sa: „Ako uskutočniť zasvätenie svätému Jozefovi?“ Existuje nekonečne veľa spôsobov, stačí aj jednoduchá modlitba odovzdania. Ak však naozaj chcete pochopiť veľkosť svojho duchovného otca, najlepšie bude, keď prejdete celým procesom prípravy a zasvätenia. V rámci neho spoznáte osobu svätého Jozefa, výsady, tituly a čnosti a najmä jeho otcovskú lásku k Bohu Synovi a celému ľudstvu. Kniha Zasvätenie sa svätému Jozefovi ponúka podrobný program prípravy a zasvätenia sa pre jednotlivcov, rodiny, farnosti a diecézy. Prostredníctvom tohto programu by som rád podnietil prvé celosvetové hnutie zasvätenia svätému Jozefovi!

O aký program a metódu ide? Zasvätenie sa svätému Jozefovi nadväzuje na osvedčenú metódu 33-dňovej prípravy, ktorú použil svätý Ľudovít de Montfort pri zasvätení sa Panne Márii. Načo objavovať koleso, všakže? Metóda 33-dňovej prípravy je jednoduchá, priama a umožňuje človeku dostatočne obsiahnuť celú problematiku. Spôsob prípravy svätého Ľudovíta de Montfort si tiež vyžaduje veľmi dôležitý prvok: modlitbu.

Prečo by sme sa mali zasvätiť svätému Jozefovi?

Svätý Alfonz Liguori povedal: „Svätý príklad Ježiša Krista, ktorý si počas pozemského života nesmierne vážil svätého Jozefa a bol mu poslušný, by mal zapáliť srdcia všetkých úctou k tomuto svätému.“

Poznáte výrok: „Skrze Máriu k Ježišovi?“ Ide o úžasné vyjadrenie úcty, ktoré na začiatku 18. storočia zaznelo z úst svätého Ľudovíta de Montfort. Vo svojej knihe O pravej úcte k Panne Márii tento svätý učil, že Mária je najistejšia, najjednoduchšia a najrýchlejšia cesta k Ježišovi. Aby vložil toto posolstvo do sŕdc ľudí, svätý Ľudovít horlivo podporoval ruženec a zasvätenie sa Panne Márii. Čo nás však môže prekvapiť, je, že vo všetkých svojich spisoch len niekoľkokrát spomína svätého Jozefa. Prečo je to tak? Nemiloval azda svätého Jozefa? Ó, áno, svätý Ľudovít de Montfort veľmi miloval svätého Jozefa. Každý svätec miluje svätého Jozefa. Dôvod, prečo neponúkol učenie o svätom Jozefovi, spočíval v tom, že Cirkev ešte nerozvinula teológiu svätého Jozefa.

Povedomie o veľkosti svätého Jozefa sa v modlitbovom živote Cirkvi neupevnilo skôr ako v polovici 19. storočia, teda až sto rokov po svätom Ľudovítovi de Montfort. Keby svätý Ľudovít kázal na uliciach Francúzska dnes, určite by ospevoval jeho zázraky. Svoj slávny výrok by rozšíril o meno svätého Jozefa a hlásal by: „Skrze Máriu a Jozefa k Ježišovi!“ Ježiš chce, aby ste poznali a milovali svoju matku aj svojho otca.

Ctihodný Francis Xavier Nguyen Van Thuan povedal: „Mária a Jozef tvoria najvernejší Ježišov obraz. Z tohto dôvodu môžem formulovať najkrajšiu cestu k svätosti: ‚Pre mňa žiť je Ježiš, žiť je Mária a Jozef.‘“

Kresťanstvo nepozná väčších svätcov, ako sú Panna Mária a svätý Jozef. Zasvätenie sa svätému Jozefovi prirodzene vyplýva z krstného zasvätenia sa Ježišovi Kristovi a synovského zasvätenia sa Márii. Zasvätenie sa svätému Jozefovi ako vášmu duchovnému otcovi vám umožní, aby ste sa zasvätili každému členovi Svätej rodiny!

V dnešnej dobe sa veľa útočí na manželstvo a rodinu. Ježiš a Mária chcú, aby ste sa zasvätili svätému Jozefovi, lebo neexistuje otec alebo manžel, ktorý vie viac o posvätnosti manželstva a rodiny a o sebaobetujúcej sa láske, ktorá sa vyžaduje od otcov a manželov, než svätý Jozef. Jeho otcovské poslanie pokračuje z neba, odkiaľ na nás dohliada ako náš strážca, láskyplný ochranca a nebojácny obranca. Svätý Jozef je vzorom svätého otcovstva a po Kristovi najžiarivejším príkladom hrdinskej mužskosti a obrancom manželstva, čistoty a samotného života. Zasvätenie sa svätému Jozefovije kľúč k prekonaniu antropologického zmätku, ktorý prevláda v dnešnej dobe. Vďaka bdelej, stálej láske a starostlivosti svätého Jozefa všetky ideológie a modly sa zrútia a padnú pred Ježišom Kristom!

Zasvätenie sa svätému Jozefovi roznieti vašu lásku k Ježišovi! Celý život a poslanie svätého Jozefa ukazuje na Ježiša, nikdy nie na neho samého. Úlohou svätého Jozefa je viesť každého k Ježišovi rovnako, ako to robí Mária. Kým Mária bola predurčená stať sa nepoškvrnenou Matkou Spasiteľa, svätý Jozef bol predurčený stať sa pozemským otcom Spasiteľa a vaším duchovným otcom. Váš duchovný otec dostal všetky milosti, ktoré potrebuje na splnenie svojho poslania, a súčasťou tohto poslania je, aby prehĺbil váš vzťah s Ježišom.

Zasväťte sa preto svätému Jozefovi už dnes!

Novinku Zasvätenie sa svätému Jozefovi nájdete na https://www.zachej.sk/produkt/34699/zasvatenie-sa-svatemu-jozefovi/

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *