Ruženec k sv. Šarbelovi

Ruženec k svätému Šarbelovi je modlitba na získanie Božích milostí na príhovor svätého rehoľníka z Annaye. Pomáha spoznávať zásluhy svätého Šarbela a oslavovať Boha za jeho mocné pôsobenie v tomto pustovníkovi.
Modlitba na troch častiach s červenými zrnkami sa zameriava na tri evanjeliové rady, rehoľné sľuby svätého Šarbela. Prvá časť je venovaná chudobe, druhá čistote a tretia poslušnosti. Tieto čnosti spájajú modliacich sa s trpiacim Kristom. Štvrtá časť s bielymi zrnkami je zameraná na Eucharistiu a piata časť s modrými zrnkami na Božiu Matku.

 

Na prvom bielom zrnku za medailónom odriekame modlitbu Otče pravdy, poslednú modlitbu svätého Šarbela pred smrťou.

Otče pravdy, hľa, tvoj Syn, obeta, v ktorej máš zaľúbenie. Prijmi za mňa jeho smrť, skrze ktorú mi udeľuješ milosti. Hľa, obeta tvojho Syna, prijmi ju z mojich rúk a budem s tebou zmierený. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt st charbel rosaryNehľaď na hriechy, ktoré som spáchal pred tvojím majestátom. Zhliadni na krv, ktorá bola vyliata na Golgote za moje spasenie a prihovára sa za mňa. Zhliadni na ňu a prijmi moje prosby. Ťaží ma veľa hriechov, ale tvoje milosrdenstvo je veľké. Ak ich položíš na misky váh, tvoja dobrota ich preváži ako najmohutnejšie vrchy. Nehľaď na moje hriechy, ale na veľkosť svojej dobroty; Kristovu obetu a posvätenie, ktoré sú väčšie ako moje previnenia. Pretože sme zhrešili, prebodli ho klince a kopija. jeho utrpenie nám prinieslo spásu. Mám ho nasledovať.
Sláva Otcovi, ktorý nám poslal svojho Syna. Sláva Synovi, ktorý nás vyslobodil a daroval nám spásu. Požehnaný je Pán, ktorý nám vo svojej láske dal život. Jemu nech je sláva naveky!

Na čiernych zrnkách sa modlíme: Otče náš.

Na prvej trojici červených zrniek sa modlíme: Zdravas’, Mária ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť sľubu chudoby.

Na druhej trojici červených zrniek sa modlíme: Zdravas’, Mária ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť sľubu čistoty.

Na tretej trojici červených zrniek sa modlíme: Zdravas’, Mária ku cti svätého Šarbela za jeho vernosť sľubu poslušnosti.
Na troch bielych zrnkách sa modlíme: Zdravas’, Mária ku cti svätého Šarbela za jeho lásku k Eucharistii.
Na troch modrých zrnkách sa modlíme Zdravas’, Mária za jeho zbožnosť a zasvätenie Božej Matke. Ruženec ukončíme modlitbou na medailóniku s prosbou o potrebné milosti.

Zdieľať

One thought on “Ruženec k sv. Šarbelovi

  • 28. januára 2024 at 6:00
    Permalink

    Sv.Charbel prosím o príhovor za mňa pred putou,ktorú hodlam vykonať za Tebou

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *