4 znaky duchovnej smrti

Keďže existujú známky smrti tela, existujú aj príznaky duchovnej smrti.

„Je živý alebo mŕtvy?“

To je dôležitá otázka, nie? Ako zistím, či je niekto živý alebo mŕtvy? Existujú známe znaky: môžeme skontrolovať, či niekto dýcha, skontrolovať pulz alebo počúvať tlkot srdca. Hovoríme o fyzickom živote alebo smrti. A čo duchovný život alebo smrť? Presnejšie: ako by ste vedeli, či ste duchovne mŕtvy?

Tu sú štyri znaky, ktoré môžu naznačovať duchovnú smrť. Zvyčajne sa vyskytujú všetky naraz, zriedkavo jednotlivo.

Prvý znak

Nevyvíjame žiadne úsilie. Čo to znamená? Ustupujeme apatickej rezignácii a súhlasu so súčasným stavom vecí, bez ašpirácie na lepšiu budúcnosť. Hovoríme: „Moje nedostatky sú nezmeniteľné, taký som. Cnosti alebo hodnoty nie sú pre mňa, som taký, aký som, a to je všetko.“ Nenámaha je podobná smrteľnému hriechu lenivosti, však?

Druhý znak 

Nie je nám ľúto iných. Čo to znamená? Že máme zatvrdnuté, ľadovo studené srdce tvárou v tvár hriechu a utrpeniu. Keď hrešíme, netúžime po Božích zákonoch a po Božej dôstojnosti, neľutujeme stratu vlastnej duše. V prítomnosti utrpenia necítime súcit s tými, ktorí trpia, nieto ešte konať v ich mene. Neexistuje žiadny pohyb tela, mysle alebo srdca. Zamyslime sa nad dojímavým postrehom svätého Augustína: „Nádej má dve krásne dcéry: hnev a odvahu. Hnev, že veci sú také, aké sú. Odvaha urobiť z nich to, čím by mali byť. Môžeme povedať, že nedostatok súcitu znamená nemať žiadnu nádej.

Tretí znak 

Neučíme sa. Čo to znamená? Odmietnutie prijať učenie o Božej svätosti a našom hriechu. Keď sme zamilovaní, často prosíme milovanú osobu: „Hovor ešte!“ Kto je nerozumný: nevysloví „Hovor ešte!“ keď Ježiš vyhlasuje: „Ja som cesta, pravda a život“ (Ján 14:6)? Keď sa neučíme, prejavujeme tým nedostatok pokory, a teda neochotu počúvať pravdu o Bohu a o sebe.

Štvrtý znak

Nemáme výčitky svedomia. Takmer každý kňaz potvrdí to, čo sme asi všetci odpozorovali: počet ľudí čakajúcich na sväté prijímanie je oveľa, oveľa väčší ako počet ľudí, ktorí prijímajú sviatosť zmierenia. Čo z toho môže vyvodiť rozumný človek?

Určite nie, že hriech v našich životoch bol porazený! Nekajúcnosť sa vzťahuje na niekoho, kto hreší bez rozmýšľania, bez ľútosti a bez hanby. Kultúra, ktorá si cení sebaúctu viac ako pokánie, určite neprinesie veľa veľkých svätcov. Rovnako nekajúcna kultúra neprinesie dobré ovocie a nebude mať ani budúcnosť.

”Som to ja, Pane?”

Keď som napísal tieto slová, cítim pokušenie zamyslieť sa nad tým, ako možno tieto štyri znaky duchovnej smrti aplikovať na niekoho iného. Všetci sme možno v pokušení zostaviť zoznam príznakov duchovnej smrti, ktoré sa vzťahujú na priateľov, ktorí nám prídu na myseľ.

Odoláme tomuto pokušeniu! Namiesto toho sa pozrime ešte raz na vyššie uvedený zoznam a zopakujme si utrápenú otázku apoštolov pri Poslednej večeri: „Som to ja, Pane?“ (Mt 26,22).

Ak sa vás táto otázka týka, je čas urobiť si spytovanie svedomia, naplánovať si veľkú reformu svojho života a potom ísť čo najskôr na spoveď (pamätajte: ak ste neboli nepoškvrnene počatí, ste hriešnik a aspoň jedna z týchto vecí sa v určitom čase vzťahuje aj na vás a na mňa!)

Prosme Pána!

Modlime sa v modlitbe nášho Pána, aby nám odhalil, kde sa v záhrade našej duše zakorenila burina. Prosme o pomoc Boha, aby ju rozdrvil a nahradil cnosťami. Podeľme sa o naše modlitbou potvrdené plány na zmenu nášho života s dôveryhodným dôverníkom (duchovným vodcom, manželským partnerom alebo inou duchovne zrelou osobou). Zdieľajme konkrétne a merateľné ciele s ostatnými, aby nás neskôr v láske mohli brať na zodpovednosť za proces zmeny, ktorý musíme všetci podstúpiť.

Zvážte toto: ak si nechceme priznať, že sa nás duchovná smrť už dotkla, ak tvrdohlavo odmietame spoveď, že sa musíme vyznať, činiť pokánie a napraviť sa, znamená to, že sa odvraciame od priazne pôstu a požehnania Veľkej noci. Boli by sme ako Lazar, ktorý odmieta vyjsť z hrobu, pretože je to preňho priveľká námaha. Boh nás ochraňuj pred takýmto škandálom!

Zdroj: Modlitba.sk, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *