Svedectvo bývalého budhistu

Ja sám som pozýval v roku 2000 dalajlámu na Slovensko. Keby ste vedeli, koľko duší je v nebezpečenstve, mali by sme utvoriť v dobe prednášky modlitbovú reťaz. Václav Havel ako prvý z politikov prijal po 40 ročnej izolácii dalajlámu a pretrhol tým sieť jeho izolovania v indickej Dharamsale. Je mi zle, keď kresťan a katolík, ktorý je pevný vo svojich názoroch, môže nadšene písať o vyslovenom antikristovi, ktorý javí vonkajšiu i vnútornú posadnutosť diablom. To, že ho prijíma aj pápež, je veľké zlo, už som to napísal aj kardinálovi Tomkovi. Napísal som, ako dalajláma ešte aj počas ekumenického pobytu v Assisi si predstavoval, že on je najvyššie božstvo a pápeža dával do svojej mandaly kálačakry – zadelil mu pozíciu v mandale a de facto tým z dalajlámovho pohľadu urobil z pápeža sluhu.
S týmito vecami sa nezahráva! Ide fakt o čisté posadnutie osobnosti. Istá, možno budúca svätá, videla, že z dalajlámových úst vychádzajú čierne tiene. Keď sa prizrela bližšie, tak to boli zlí duchovia, ktorí sa dostávali do počúvajúcich a obsadzovali srdcia neveriacich. Kto by išiel na jeho prednášku, tak určite zhreší aspoň proti prvému prikázaniu.
Písal som kardinálovi Tomkovi o týchto veciach. Vatikán skúma tibetský budhizmus už od 17. storočia. Tibet je jediná zem, kde sa misionárom nepodarilo presvedčiť nijakého človeka. Jeden otec jezuita tam zostal až do smrti a písal spisy proti tibetskému budhizmu. Potom bol pre nás na dlhú dobu vydaný zákaz pricestovať do Tibetu. Nie je to nijaká krajina snov a mystiky. Mala síce veľa askétov, ale mnohí z nich dosahovali nadprirodzené vlastnosti práve osobným spojením s diablom. Budhista pri opakovaní mantry do seba pozýva démonov a diablov, aby ho priamo posadli. Napr. najznámejšia praktika tibetského budhizmu, tzv. chod sa robí na ich pohrebiskách, kde sa vôbec nejako nepochovávajú mŕtvi, ale kde sa krájajú ľudské mŕtvoly a hádžu telá supom. Toto isté robí v predstavivosti aj meditujúci, ale namiesto supom hádže kusy mäsa zo svojho tela démonom a svojim božstvám. Aj ja som v dzogchene robil tuto meditáciu, samotný text znie:
„Obetujem Vám svoje telo, mäso, krvavý koláč, srdce a mozog, odtínam si lebku a hádžem ho Vám božstvá lesov a vôd.“
Tieto meditácie majú pre každý obetný výraz svoju gestikuláciu a človek môže takto počas jedného dňa obetovať svoje telo i viac než 1000 x. Napr. už i v nižšej forme budhizmu v tzv. vajrajanovom budhizme existuje prípravná prax, ktorá sa volá ngondro a tá sa má urobiť po štyri razy 111 111 krát. 111 111 x sa máš hodiť na zem pred budhom, 111 111 krát sa máš stotožniť s božstvom Vajrasattva recitovaním jeho mantry, 111 111 máš obetovať budhom celý svet so Slnkom a Mesiacom a vôbec so všetkým, čo existuje podobe mandaly a 111 111 prosíš o ochranu predchádzajúcich mŕtvych ľudí – majstrov, aby ti zverili poznanie, aby si sa dokázal dobre stotožniť s božstvom v tzv. gurujoge. Až keď má človek hotové tieto 444 444 x obetované meditácie, tak mu môžu byť zverené ďalšie meditačné techniky. Tie ďalšie sú všetky na ten systém, aby človeka posadlo to či ono božstvo – doslova v textoch meditácií to ktoré božstvo – ktorých sú Tibete na tisícky – pozývaš do seba a tzv. sa transformuješ, čiže meníš na formu toho božstva. Vrchol je, keď v tomto božstve zotrvávaš aj v normálnom bežnom stave a robíš všetko ako božstvo, keď stratíš svoje ja a staneš sa božstvom. A ja hovorím o božstvách s náhrdelníkom z odseknutých hláv a prázdnych kapal – ľudských lebiek s obnaženým mozgom. Na vyhľadávači si môžeme pozrieť v obrázkoch božstvá ako vajrakila, ekajati, kalachakra, chakrasamvara, mahakala, guru gragpo alebo im podobné. Jedno z hlavných božstiev v dzogchene drží škorpióna, ktorý sa pripravuje bodnúť žiaka, a že vraj tak rýchlo ako jed škorpióna reaguje v tele, tak aj náuka dzogchenu zasiahne srdce nevedomého človeka a urobí z neho budhu.
Pre budhistov sme my kresťania tí menejcenní, aj v tibetskej knihe mŕtvych sa hovorí: „Nechoďte sa prevteliť na západ do krajiny hojnosti, kde však nevedomosť o budhovej náuke je veľká“ … .  Tento tibetský vajrajanovy budhizmus je jedno veľké Satanovo klamstvo. A  dalajláma podobne ako panchenlama alebo karmapa sú lámovia, ktorí sú od malička posadnutí zlými duchmi. Podľa ovocia ich poznáš . …
Budhizmus učí – budete ako bohovia. Pravý budhista je vlastne ateista, on verí v systém a v zákon príčiny a následku. Čím viac mantier, tým väčšmi sa identifikuje darca tela s „božstvom“. Dalajlámova sa vie dať do formy veľkého počtu božstiev, pričom za hlavné božstvá sa považuje tentrická kalachakra a avalokiteshvara. Avalokiteshvara je akoby prevtelený súcit, keď tento bodhisattva žil pred niekoľkými tisíckami rokov, dal si sľub, že keď nebude môcť pomôcť všetkým ľuďom na svete, tak nech sa jeho telo rozletí na tisíc častí. A tak sa aj stalo.
Myšlienky a idey malého vozu hinajany – napr. v thajskom budhizme – sú tiež už na pováženie, ale myšlienky mahayany, tibetského vajrajanoveho tantrického budhizmu, ktorý do seba transformoval pôvodne uctievanie božstiev bonu, pôvodného náboženstva Tibeťanov a hlavné techniky, ktoré vajrajanovy tibetský budhizmus predstavuje, to všetko je na najlepšej ceste k osobnému posadnutiu bežných ľudí diablom a démonmi.
Ja sám som od Lobpon Tsechu Rinpocheho, 17. Karmapu Thrinelay Theye Dorjeho a Namkhai Norbu Rinpocheho prijal viac než 60 rôznych iniciácií na pokojné a hrozivé božstvá – všetko je to o posadnutí. Stav, ktorý sa má cvičeniami dosiahnuť,  je „prázdnota“ t.j. stav budhu.
Budhova náuka hovorí, že myseľ človeka pracuje ako zrkadlo. Keď sa v nej nič nezobrazuje, tak je prázdna a táto prázdnota je stavom budhu. V praktickej aplikácii človek sa týmto neustálym snažením nemyslieť na nič, stane veľmi citlivým na vnemy a vnuknutia zlého ducha, ktoré potom posiela ďalej. Ja sám som bol svedkom, keď nám láma hovoril, že za chvíľku prídu tí a tí a mali takú a takú nehodu. Aj sa tak stalo. Ale keď sa ho jeden človek spýtal na čo myslí, nevedel odpovedať, lebo démoni nemôžu vidieť do myslenia druhých – ako hovorí cirkevný otec Evagrius Pontský.
Budhizmus je jedno veľké klamstvo, lebo úplne neguje Stvoriteľa. Má síce aj kategóriu bohov, ale tí sú smrteľní a napr. aj ten, čo sa prevtelí ako Brahma do najvyššieho hinduistického neba (hinduizmus a budhizmus majú rovnakú náuku o 6 sférach existencie – bohovia, polobohovia, ľudia, zvieratá, hlavní duchovia a pekelné bytosti) tak aj tento prevtelený do sféry bohov, a o to sa usiluje každý kto vyznáva hinduizmus, po miliardách a miliardách rokov musí aj ako boh zomrieť a kolobeh znovuzrodení sa opakuje znova. Pre budhistu je hlavné prevtelenie sa ako človeka a dosiahnutie nirvány. O dalajlámovi sa hovorí, že nirvánu – vyvanutie – by hravo dosiahol, ale zo súcitu s nami ľuďmi sa prevteľuje do sveta, aby nám mohol pomáhať. Je to najvyšší stav bodhisattvy, kedy prevtelenec zostáva pri ľuďoch, aby im pomáhal.
O tomto je viera v tibetský vajrajanový budhizmus. Budhisti hovoria, že stotožnením sa s božstvom a úplnou negáciou vlastnej osobnosti môže človek dosiahnuť stav nirvány – vyvanutia – kedy sa už v mysli neodráža nijaká myšlienka a človek sa po smrti už ďalej neprevteľuje do žiadnej oblasti. Tam už neexistuje nič, iba stav vševedúcnosti.  Túto vševedúcnosť si Tibeťania pletú so stavom, kedy sa človek dostáva pod vplyv mocnejších bytostí, ktoré mu môžu i slúžiť, ale vidno na tom jasne vplyv diabla, ktorý človeku prináša „vševedúci“ stav.  Budhista hľadá úplne vyvanutie, nirvanu, kedy v mysli už žiaden z obrazov nevyvoláva ďalšie prevtelenie a človek existuje už iba ako svetlo a vševedúcnosť sama.
Tak čo, kto z vás chce dosiahnuť stav naprostej prázdnoty, kedy sa ďalej neprevteľuje a je koniec „utrpeniu“???  Určite uznáte, že naša viera je ďaleko krajšia a nádhernejšia. Prisľúbenie Otcovo, a jeho láska je niečo diametrálne odlišné.  Ak Tibeťan robí dobrý skutok, robí to hlavne pre seba, lebo čím viac dobrých skutkov, tým lepšie prevtelenie.
Kto z vás sa ešte chce prísť pozrieť na dalajlámu na Pasienkoch, ktorému z úst vyletujú zlí duchovia a obsadzujú naše srdcia ?
Práve jeden zo znakov falošného „zjavenia“ je, že človek prežíva úžasnú náladu, úžasné šťastie pri zjavení a po zjavení nastupuje nepokoj. Takto je to aj s budhizmom. Keď som meditoval, prežíval som úžasné šťastie, ale keď som nepracoval s mysľou, mal som pocity úzkosti. Takto to je i počas prednášok dalajlámu. Diabli v pekle sa radujú. Nesmierne.

Stano Macák, bývalý budhista
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *