Svätá Gemma Galgani a 5 vecí, ktoré sa od nej naučil Páter Pio

Otec Pio sa denne modlil za príhovor mimoriadnej svätice Gemmy Galgani. Jej život ho hlboko oslovoval a v mnohých štádiách svojej duchovnej cesty objavil v jej biografii neoceniteľné rady a inšpirácie.

Talianska svätica Gemma Galgani je jednou z najvýraznejších a najobľúbenejších svätíc v katolíckej cirkvi. Obrázky s jej podobizňou malo na stoloch množstvo duchovných hrdinov – svätcov, ako otec Pio či Dolindo Ruotolo. Maximilian M. Kolbe sa tiež modlil za jej príhovor. Najznámejším z jej ctiteľov bol práve svätec z Pietrelciny. Čo sa od nej učil

1. Pokora

Gemma nebola nikdy nútená žiť pokorne. Naopak – jej otec, Enrico, bol relatívne prosperujúcim mužom a úplne neprijal duchovné fascinácie svojej milovanej dcéry. Nepáčilo sa mu veľmi, že Gemma chodí každý deň do kostola a venuje veľa hodín modlitbe. Veril, že by si mala užívať viac svoj život. A aj keď bol veriaci, bol skutočne znepokojený svojou dcérou. Dievča si samé vybralo cestu absolútnej oddanosti Bohu . Urobila sľuby čistoty a pokúšala sa vstúpiť do kláštora.

Páter Pio sa nepochybne učil od Gemmy odmietnutie mnohých materiálnych pokušení. Gemma snívala o živote v kláštore a všetko tomu podriadila, no nikdy do žiadneho oficiálne nevstúpila. Svätý Pio, sa na druhej strane stal mníchom, a počas rokov v kláštore sa mu podarilo urobiť náročný test. Skúmaný Svätým úradom bol mnohokrát potrestaný. V tom čase musel mnoho trpieť, avšak pokorou všetko prekonal a prijímal  bolestivé rozhodnutia Cirkvi .

2. Boj za spásu človeka.

Svätá Gemma napriek jej krehkému zdraviu a mladému veku, bola skutočným bojovníkom. Prijala mnoho ponížení v pokore a ponúkla ich pre spásu duší a obrátenie hriešnikov.

Bola známa svojim intenzívnym temperamentom. Často sa zhovárala s Pánom Ježišom! Raz sa rozhodla ponúknuť extrémne bolestivé fyzické utrpenie za premenu jedného z jej známych. Modlila sa horlivo a prosila Boha o zázrak. Ona zažila vnútornú výmenu názorov v rozhovore s Pánom, počas ktorej Ježiš priznal so smútkom, že takmer nevidí nádej pre tohto človeka, pretože doposiaľ nezohľadnil mnohé znamenia a napomenutia. Keď Gemma počula tieto slová od samého Ježiša, ešte viac sa pokorila. Začala sa horlivo modliť za príhovor Božej Matky, vediac, že ​​Ježiš neodmietne modlitby svojej matky. V jeden večer hriešnik zaklopal na dvere jej izby. Otvorila mu  a on horko plačúc jej vyznal: “ Musím sa vyspovedať. Pomôž mi.“

Aj svätý Páter Pio bojoval urputne za každého hriešnika, ale aj za každú dušu, ktorá sa zdala byť ďaleko od Boha. Príbehy o svätom z Pietrelciny sú známe a často vypovedajú o kajúcnikoch v spovednici , varujú, že zamlčané hriechy a klamstvo rozpoznával veľmi zodpovedne.

Bol mimoriadne prísnym spovedníkom, ale nemenilo to nič na tom, že davy ľudí vždy stáli pred spovednicou. Strávil tam veľa hodín. Jeden z jeho spolubratov ho raz spochybnil, prečo je pre spovedajúcich sa taký vážny a prísny a Páter Pio mu odpovedal s odzbrojujúcou čestnosťou: „Viem, že je lepšie byť pokarhaný človekom tu na zemi, než Bohom po smrti.“

3. Modlitba

Talianska svätica od detstva bola považovaná za veľmi zbožné dievča. Túžila študovať teológiu, Sväté Písmo a bola mimoriadne odhodlaná nájsť tam odpovede na mnohé ťažké otázky o viere. Milovala sa modliť sa. Každý deň cítila hlboký hlad pre Boha. Hlad – dodajme – duševný aj fyzický.

Preto pravidelne chodila na sväté prijímanie. Často sa modlila ruženec. Jej vzťah s Ježišom bol taký hlboký, že opakovane viedla dialógy s Pánom Ježišom, Matkou Božou alebo Strážnym anjelom.

Svätý Pio bol tiež považovaný za kňaza mimoriadnej modlitby. Po omši veľakrát ležal pod krížom na oltári a modlil sa mnoho hodín . Jeden z nových spolubratov svätého mnícha, ktorý mal na starosti zamknutie sakristie a kostola uvidel túto scénu. Bežal k nadriadenému obrovskou rýchlosťou, plakal o pomoc kvôli Piovi, pretože podľa jeho názoru – kvôli nemu zanedbával povinnosti a uzamknutie kostola, lebo Pio ležal ešte vždy pred oltárom. Starší kňaz počúval so stoickým pokojom mladého novica, potom vytiahol z kapuce kľúče, podal mu ich a povedal: „Brat, nechaj kľúče v sakristii. Keď sa otec Pio domodlí, zamkne kostol.“

4. Význam utrpenia

Toto je pravdepodobne najťažšia otázka, ktorá trápi mnohých veriacich. Gemma strávila väčšinu svojho krátkeho života skúmaním zmyslu utrpenia. Zažívala Kristovo utrpenie a zažívala ho intenzívne. Keď prvýkrát ako dieťa počula o Ježišovom utrpení, uvidela tieto udalosti vlastnými očami a potom omdlela.

Modlila sa pred ukrižovaným Kristom, aby ju nechal zúčastniť sa na Jeho utrpení ako kompenzáciu za hriechy sveta . Sväté dievča bolo obdarované stigmami, hlboko zakúšalo krvácanie Krista od štvrtka do soboty, ako spomienku na Veľkonočné triduum. Keď zomierala, priznala, že všetko odovzdala a darovala Bohu. Celý život Gemmy bol naliehavým pokusom pochopiť podstatu ľudského utrpenia.

Páter Pio tiež trpel fyzicky i duchovne. On bol zaťažený ťažkosťami kajúcnikov, ktorí skrývali svoje hriechy a zažíval bolesť spojenú s krvácaním stigiem . Gemmin obrázok mu vždy pripomínal oddanosť Bohu u tejto krásnej a mladej svätice, ktorá sa chcela podieľať na Kristovom utrpení.

5. Hra lásky

Toto je jedno z najväčších tajomstiev vzťahu človeka s Bohom. Pocit byť opustený Bohom. Nejde o tzv. temnú noc, keď veriaci majú pochybnosti, strach z duchovnej prázdnoty. Je to omnoho pokročilejší duchovný zážitok, keď v úzkom vzťahu s Ježišom človek cíti nedostatok Boha v určitom bode svojho života.

V evanjeliu to Kristus zažil na kríži, keď sa konal konečný boj medzi dobrom a zlom. Gemma, ktorá prežila s Kristom v telesnom utrpení takmer celú cestu kríža, pocit neprítomnosti Boha opísala ako to najstrašnejšie utrpenie .

A treba si uvedomiť, že počas mnohých mesiacov bola chorobou imobilizovaná, prežívala bez liekov, obetovala aj smrť sebe mimoriadne blízkej matky, brata a sestry.

Páter Pio, stav pocitu Božieho nedostatku, nazval „hrou lásky“. Nepochybne ho Gemmine skúsenosti v takýchto situáciách veľmi posilnili. Uvedomil si, že ide o duchovný tréning, ktorý pomáha človeku viac sa angažovať v Bohu. „Schoval som sa iba preto, aby som ťa ešte viac mohol objímať,“ povedal Pán Ježiš Gemme počas vnútorných bojov, keď po dlhých okamihoch prázdnoty pocítila Jeho prítomnosť.

* Článok je spracovaný na podklade knihy Fr. Bernarda Galizzi „Gemma Galgani. Svätá, ku ktorej sa otec Pio modlil“. Esprit, Krakov 2017

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *