Sv. František Saleský – október

1. Keď zbadáte, že pri rozhovore nemáte dosť autority, aby ste mohli napraviť chyby, ktoré sa tu píšu a nemôžete ani odísť, nesústreďujte svoju pozornosť na to, o čom je reč, ale myslite na dačo iné.

2. Aj keď sa naše zmysly vzpierajú, nestrácajme odvahu. Pokračuje cestou dobra ako cestujúci, ktorí idú napred, aj keď na nich štekajú psi.

3. Duch SV. nevstupuje do domu, v ktorom počuť ustavičné ponosy, hádky a zvady.

4. Kto má mnoho svetských pôžitkov, má málo duchovných útech. Ba ani nie je schopný dosiahnuť ich.

5. Boh dal každému, čo potrebuje k svätosti. A aj najdokonalejšie čnosti sú zlúčiteľné s telesnou slabosťou.

6. Majte strpenie, za jeden deň nie je možné napraviť zlé návyky a neresti. Možno by ste sa príliš tešili z toho, ako skoro sa vám podarilo zmeniť svoje sklony.

7. Milosť rozjímať sa nedá dosiahnuť úsilím ducha, ale miernou a láskavou pokorou.

8. Zachádzajme so svojím blížnym vždy srdečne a s jemnocitom, ale len po určitú hranicu, aby čnosť neutrpela škodu a aby ste neurazili Boha.

9. Hriech je vec nedôstojná vážneho človeka a každého, kto o sebe hovorí, že je čestný.

10. Hovorte o sebe čo najmenej či dobre, či zle, lebo samoláska vie zatemniť myseľ, aj keď o sebe hovoríme zle.

11. Istá ustarostenosť vedieť aký pokrok sme urobili na ceste dokonalosti, sa Bohu nepáči a slúži len na uspokojenie našej samolásky.

12. Väčšmi si cením dušu, ktorá si vie v trápení zachovať pokoj, ako dušu, ktorá vie vymyslieť veľkolepé plány.

13. V kresťanskej dokonalosti je užitočnejšia prax ako vedomosti. Jednoduchá sedliačka môže milovať Boha tak, ako najučenejší človek na svete.

14. Usilujte sa, aby vaši podriadení nezbadali na vás, že ste smutní, alebo že máte zlú náladu. Mohli by to pripisovať vašej zbožnosti a ju znenávidieť.

15. Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme totiž v prítomnosti Boha a jeho svätých anjelov.

16. Aká to neslušnosť nechať Boha dlho klopať na naše srdce a nechcieť mu otvoriť. Odmietnutý a urazený by mohol odísť navždy.

17. Každá márnomyseľnosť je odsúdeniahodná. Ale odsúdeniahodnejšie je hovoriť o seba ako sa parádiť.

18. Sme na svete len preto, aby sme žili podľa božej vôle. A ako sa budeme môcť chváliť, že sme božie deti, ak nechceme zjednotiť svoju vôľu s vôľou božou?

19. Podľa výroku Mudrca a Apoštola, ženy nech nechcú vedieť viac, ako im je potrebné.

20. Koľkokrát hovoríme, mám toľko chýb, som taký nedokonalý! No neviem, ako by ste zniesli, keby to druhý povedal o vás, alebo keby povedal i menej.

21. Čím väčšmi chceme, aby iní prijali, čo hovoríme my, tým sme náchylnejší kritizovať, čo hovoria iní.

22. Nerobte sa ani hlúpymi ani múdrymi. Múdrymi preto nie, aby ste ostali pokorní, hlúpymi preto nie, aby ste sa neprevinili proti úprimnosti, ktorá nenávidí pretvárku.

23. Ako Ján bol predchodcom Krista, tak je pokora predchodcom lásky.

24. Spôsob ako robiť dobre všetko, je robiť to v božej prítomnosti. Ak myslíme na smrť s nepokojom, strach pred ňou prinesie viac zla ako dobra.

25. Myslite na ukrižovaného Ježiša a všetky kríže a tŕne toho sveta sa vám budú zdať ako ruže.

26. Vedou svätých je pracovať a trpieť. Tak prichádzajú k sláve. Ak budeme trpieť statočne a vytrvalo pre Boha a s Bohom, dosiahneme svätosť a slávu aj my.

27. Čím väčšmi duša umŕtvuje svoje zlé sklony, tým je schopnejšia pochopiť božiu veľkosť.

28. Zachovávajme si v rozličných chvíľach života pokoj mysle a srdca. Je to veľká dokonalosť a Bohu sa páči.

29. Nič tak nezmenšuje hodnotu a zásluhu našich dobrých skutkov, ako si ich chcieť vyberať podľa svojho vkusu a robiť svojím spôsobom.

30. Aj deti a slabí by vedeli milovať Boha v sladkosti. No milovať ho v horlivosti vedia len duše silné a pevné.

31. Osobám, ktoré máme radi, všetko vieme ospravedlniť. Osobám, ktoré radi nemáme, nech už robia čokoľvek, vždy máme čo vyčítať.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *