Sv. František Saleský – apríl

1. Dávajte si pozor na svoje náklonnosti, lebo skoro všetci milujú podľa svojho vkusu. Len málokto miluje podľa pravdy a vkusu božieho. Ak máte príležitosť vykonať niečo dobrého, urobte to hneď a veľkodušne.

2. Všetko veľké, čo nám ukazuje svet, je len ilúzia, a prelud a klam.

3. Neverte svojim duchovným nepriateľom, keď vás nechávajú na pokoji. Možno ich na istý čas zahnať, ale neporazíte ich. A môžu proti vám znova začať ešte krutejší boj.

4. Viackrát som povedal, že kto nie je pokorný, nie je čistý. Povedal som to preto, lebo Boh obyčajne dopúšťa pád do ponižujúcich hriechov, aby potlačil a napravil duchovnú pýchu.

5. Komu je Boh všetko, tomu je svet ničím.

6. Naša reč má byť obyčajne okorenená miernou veselosťou. Správajme sa dobre voči všetkým a ešte láskavejšie voči tým, ktorí nás väčšmi potrebujú.

7. Opravdivé spojenie medzi dušou a Bohom sa nedá získať iným prostriedkom ako umŕtvovaním.

8. Rozvaha, hovorí sv. Anton Opát, je čnosť, bez ktorej ani nábožnosť nie je čnosťou. Preto niet pravej nábožnosti bez pravej a svätej rozvahy.

9. Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iného väčšmi ako Boha.

10. Treba všemožne bojovať proti úzkostiam nepokoju, lebo nič väčšmi neprekáža pokroku v dobrote.

11. Duša, ktorá prechádza od hriechu k dokonalosti, nech si nemyslí, že to dokáže naraz. Zornička zaháňa temnoty len pomaly.

12. Nedovoľte svojej mysli zastavovať sa nad vecami márnymi a neužitočnými. Ak sa na to navykne, bude sa zastavovať aj nad vecami nebezpečnými a zlými.

13. Radšej stratiť všetko ostatné ako nádej, odvahu a odhodlanie milovať Boha navždy.

14. V suchopárnosti a v protivenstvách dúfajte. V útechách a keď sa vám darí, sa obávajte. Ale v oboch prípadoch, to je vždy, buďte pokorní.

15. Kalvária je vrch milujúcich. Láska, ktorá nemá svoj pôvod v Kristovom utrpení, je ľahkovážna a nebezpečná.

16. Nemyslite si, že ste takí, ako ľudia o vás hovoria. Obyčajne vám lichotia, aj keď si to neuvedomujú.

17. Zachovávať božie a cirkevné prikázanie nestačí. Každý nech dobre skúma svoje osobitné povinnosti svojho stavu a nech si ich plní.

18. Mnohí túžia po dokonalosti a len máloktorí ju dosahujú. Viete prečo? Lebo Bohu úplne nedôverujú a neodovzdávajú sa do jeho otcovskej prozreteľnosti.

19. Žijete s ľuďmi, ktorí vás prevyšujú? uprednostňujete pokiaľ možno, ich čestné túžby pred svojimi.

20. Veci, ktoré konáme s chvatom, sotva urobíme dobre, to nech nám pripomína, že všetko treba robiť pokojne a s miernosťou.

21. Duchovná sloboda spočíva v neprieberčivosti a v ochote robiť všetko o čom vieme, že je to vôľa božia.

22. Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.

23. Horlivosť si ľahko získame, ak sa cez deň zamestnávame dobrými myšlienkami a strelnými modlitbami.

24. Pripravte si srdce, aby ste z otcovskej božej prozreteľnosti rovnako prijali zármutok i potechu, aby ste po nich ani netúžili ani ich neodmietli.

25. Bohu sa veľmi páči ten, kto je rád, že si ho iní málo vážia a keď ním pre lásku k Bohu opovrhujú.

26. Nezáleží na tom, že krátke chvíle tohto života sú bolestné. Len nech je blažená naša večnosť.

27. Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky a nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.

28. Byť smutný, keď nami opovrhujú, je cit ľudský. Radovať sa z toho, je cit vyššieho ducha.

29. Lepšie je premôcť vášeň hnevu úplne ako sa domnievať, že s mierou a rozumom si ním poslúžime. Len čo sa dostane do našej duše, čoskoro ju ovládne a tyranizuje.

30. Dávajte si veľký pozor, keď nadväzujete priateľstvá najmä s osobami iného pohlavia. Ľahko sa môžete na svoju veľkú škodu oklamať, aj keď podnetom k tým priateľstvám bola na začiatku čnosť.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *