Život Cirkvi vo svete 9/2019

Obsah

Veľká noc tento rok v atypickom termíne

Kardinál: Zostať ako ratolesť na viniči

Za kardinála Pella sa zasadzujú dvaja býv. premiéri

Austrália: Viaceré médiá kritizujú rozsudok Pella

„Bol som z rozsudku prekvapený a úplne zničený“

„Ježiš, moja radosť“

Arcibiskup: Benedikt XVI. sa denne modlí za Ukrajinu

Cirkev – obraz nepriateľa

Trump: ‘Demokratom nevadí popraviť deti PO narodení’

Kardinál George Pell zatknutý

Kardinál Pell je obetný baránok – nie przniteľ detí“

Moslim chcel zavraždiť kresťanského bratranca

Kauza kardinála Georga Pella a honba na bosorky

Cirkevný právnik: Pápežov príhovor sklamaním

Vatikán plánuje po summite konkrétne opatrenia

Arcidiecéza kritizuje správu zväzu obetí zneužívania

Kalifornia núti kňazov porušiť spovedné tajomstvo

Biblický zväz proti zákazu terapií pre homosexuálov

Poľsko: Katolícke noviny najpredávanejší týždenník

Holandsko: Katedrálu v Utrechte predajú

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-02/papez-frantisek-posolstvo-na-postne-obdobie-2019.html

Duchovné cvičenia pre pápeža povedie benediktínsky opát Bernardo Gianni

Vatikán, 28.2.2019 (RV) Tohtoročné pôstne duchovné cvičenia pre Svätého Otca a Rímsku kúriu bude viesť taliansky benediktínsky opát z Monte Oliveto vo Florencii Bernardo Gianni. Zameria sa v nich na „veľkonočné pohľady a gestá v živote sveta“. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-02/duchovne-cvicenia-pre-papeza-benediktinsky-opat-gianni-ariccia.html

Harmonogram apoštolskej cesty pápeža do Maroka 30. – 31. marca 2019

Vatikán, 27.2.2019 (RV) Svätý Otec František v dňoch 30. – 31. marca 2019 uskutoční apoštolskú cestu do Maroka. Prinášame harmonogram tejto v poradí 28. zahraničnej apoštolskej cesty pápeža Františka:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-02/papez-frantisek-maroko-harmonogram.html

Príhovor pápeža Františka na záver stretnutia o ochrane maloletých:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190224003

* * * * * * *

Veľká noc tento rok v atypickom termíne

Bonn, 28.02.2019 (KAP/KNA) 024 617 – Spln Mesiaca a začiatok jari – s výpočtom termínu Veľkej noci to nie je jednoduché. Tento rok si protirečia astronomické fakty s kalendárom – nastáva veľkonočný paradox. Veľká noc sa vždy slávi po prvom jarnom splne Mesiaca. Tak sa píše v lexikónoch a tak sa to učíme. No tento rok sa Veľká noc slávi až 21. apríla, hoci čisto z astronomického hľadiska bude začiatok jari 20. marca a prvý jarný spln mesiaca až 24. marca.
Kalendár a astronomické výpočty sa tentoraz rozchádzajú – hovoríme o veľkonočnom paradoxe, ktorý sa vyskytuje veľmi zriedka. Na budúci raz to bude v r. 2038. To, že je to také zložité, spočíva aj v tom, že vedecké možnosti na výpočet začiatku jari a splnu mesiaca boli za čias raného kresťanstva obmedzené.
Definícia veľkonočného dátumu vychádza z koncilu, ktorý cisár Konštantín zvolal v r. 325 v malom mestečku Nicea (dnes Yznik v Turecku) pri Konštantínopole. Tam ukončili teológovia dlhý spor o otázke, ktorú považovali prví kresťania za dôležitú – kedy sláviť Veľká noc. Slávnosť odvodili od židovského sviatku Pesach, ktorý sa začína na prvý jarný spln Mesiaca.
Nicejský koncil sa dohodol na jednoznačne znejúcom riešení: Veľká noc sa slávi v prvú nedeľu po splne Mesiaca po začiatku jari. Teda 22. marec je najskorším a 25. apríl posledným termínom, na ktorý môže padnúť Veľká noc.
Avšak jarná rovnodennosť, ktorá astronomicky definuje začiatok jari, môže byť medzi 19. marcom predpoludním a 21. marcom večer. Spln Mesiaca možno presne vyrátať. Otvorené však zostáva pri stanovení oboch dátumov miesto, na ktoré sa vzťahujú. Zvolíme Greenwich – kvôli nulovému meridiánu, alebo Jeruzalem z náboženských dôvodov? Pre časové zóny robí tento rozdiel tri hodiny. Pre dátum Veľkej noci to môže byť rozhodujúce.
Aby sa vyhol tomuto problému, vydal matematik, jezuita Christophorus Clavius v 16. storočí výpočtovú smernicu, ktorá však bola veľmi nepraktická. Naozaj praktický postup z nej vyvodil v r. 1800 matematik Carl Friedrich Gauß. Jeho veľkonočný výpočtový vzorec v mierne zmenenej forme sa používa dodnes.
Začiatok jari sa podľa neho – nezávisle od astronomických hodnôt – jednoducho stanovuje principiálne na 21. marec a aj fázy Mesiaca sa vyrátajú jednoduchým vzorcom. Tento model je jednoznačný – no občas vedie k tomu, že kalendárová Veľká noc sa odchyľuje od astronomických výpočtov.
Je to tak aj tento rok – spln Mesiaca ráno 21. marca sa hodnotí ešte ako zimný a prvý jarný spln je až v apríli – a tak sa Veľká noc slávi 21. apríla. –zg-

Kardinál: Zostať ako ratolesť na viniči

Napĺňa ma dôverou, že rastúci počet mladých, s plným vedomím problémov je rozhodnutý Cirkvi a Pánovi slúžiť ako kňazi a rehoľníci. Často vedia zo skúseností, že cirkevný aparát na nich hľadí s nedôverou. Zažili napríklad, že zo seminára prepustili toho, kto sa modlil ruženec! atď.

Arminovi Schwibachovi poskytol rozhovor kardinál Walter Brandmüller.

Rím, 28.2.2019 (kath.net/as) 024 616 – V Bavorsku vystúpilo v r. 2018 o 25 percent viac katolíkov a protestantov z cirkví ako rok predtým. Mníchovský kardinál Reinhard Marx a evanjelický biskup Heinrich Bedford-Strohm sa k tomu vyjadriť nechceli. Teda o 25 percent menej kresťanov s „oficiálnym“ spojením s cirkvou napriek na svete jedinečnému nemeckému cirkevnému daňovému systému a s tým spojenými protirečeniami – to sú hrozivé čísla. A znova sa prirodzene začína hľadanie „dôvodov“ javu, ktorý možno v Nemecku zvlášť empiricky merať – lebo iste aj inde takto miznú veriaci, ibaže v nemeckých krajinách to možno sledovať podľa daňovej štatistiky. Nikde inde nemožno totiž z cirkvi vystúpiť.
Ustarostení pastieri a ideológovia sa objavia rýchlo, keď ide o prezentovanie dôvodov. A vytiahnu staré témy ako celibát, morálna náuka a nárok na pravdu v univerzálnom a absolútnom zmysle. No tu je potrebný širší prístup a o tom sme hovorili s cirkevným historikom kardinálom Walterom Brandmüllerom.

Eminencia, Kto sú ľudia, ktorí vystupujú z cirkvi? Z hľadiska nových apokalyptických čísel sa tu natíska aj ďalšia otázka: Kto sú ľudia, ktoré NEvystupujú?
Kardinál Brandmüller: Nuž to je veľa naraz. Poďme postupne!
Ponajprv: Kto sú tí „vystúpení“? Je tam nemálo tých, ktorí nikdy predtým nerobili vedomé rozhodnutie z viery, ktorí sa jednoducho nechajú unášať katolíckym mainstreamom. Takže pod dojmom cirkevných škandálov teraz len verejne realizujú, čo už aj tak dlho nepraktizovali – lebo sa sotva zúčastňovali na živote Cirkvi – modlitba, sviatosti, omše. Teraz, keď celý svet hovorí o škandáloch v Cirkvi, ohlasujú na radnici svoje vystúpenie.
V mnohých prípadoch vedú k tomu spory právnej či finančnej povahy alebo osobné pocity napr. konflikty s „farárom“ atď. … K tomu sa pridáva náboženská nevzdelanosť, duchovná dezorientácia, čo ľuďom bráni situáciu v Cirkvi vhodne posúdiť.
Ostrý vietor, ktorý teraz otriasa strom „Cirkev“, odvieva iba už dávno uschnuté listy. Konáre sa stávajú holými. Keď iba 5% až 10% katolíkov nájde v nedeľu cestu do kostola, tak je jasné, koľkí z nich naozaj veria a svoju vieru žijú.
No medzi „vystúpenými“ sú aj takí, ktorí majú práve opačné dôvody: Protestujú proti byrokratickému skostnatenému aparátu, pre ktorý pravdy viery, morálne normy Evanjelia, sviatosti a poklona Bohu hrajú iba vedľajšiu úlohu – ak vôbec nejakú. To sú ľudia, ktorí idú v nedeľu radšej hodinu autom, aby zažili dôstojne slávenú svätú omšu.

Ako by ste opísali chápanie Cirkvi tými, ktorí vystúpili? V čom Cirkev zlyhávala v ostatných 60 rokoch pri sprostredkovaní svojej podstaty?
Kardinál Brandmüller: Ide o otázku „čo je Cirkev“. Istý druh nadácie s nábožensko-folkloristicko-charitatívnym programom? Ak sa mi tam niečo nepáči, tak odídem.
Cirkev je však niečo úplne iné! Výrazne to opisuje koncilová konštitúcia „Lumen Gentium“: Cirkev je „domáce spoločenstvo“ Boha, Kristovo telo, skrátka nie dielo človeka, ale dielo a nástroj Ježiša Krista na vykúpenie ľudstva, sveta. Je aj lodičkou rybára sv. Petra, aby dokázala preplávať rozbúrené more. No prirodzene, niekto môže aj vystúpiť.
Okrem toho vystúpenie z Cirkvi sa deje v odpade od katolíckej viery. To však už nemá nič do činenia s daňovým úradom, ale so živým Bohom. Ale aké následky sú z toho! Ježiš hovorí (Jn 15) – „Ja som pravý vinič, vy ste ratolesti …“ Iba ak je ratolesť spojená s viničom, môže prinášať ovocie. Kto sa oddelí, uschne a spália ju. Sv. Augustín hovorí: „Jedno z dvoch môže mať ratolesť – vinič alebo oheň. Ak nie je na viniči, musí byť v ohni. Teda aby nebola v ohni, nech je na viniči …“
Chápete, že nič iné robiť nemôžem, ako zostať v Cirkvi ako ratolesť na viniči? A to napriek všetkým škandálom.

Eminencia, nedávno ste oslávili 90. narodeniny a môžete hľadieť na bohatý a pohnutý život ako kňaz, profesor, historik v službe Svätému stolcu, ako biskup a kardinál, ktorému sa v starobe dostalo ešte mimoriadnej zodpovednosti, kým iní si užívajú život na dôchodku. Práve historik sa však vyznačuje širokým pohľadom a nenechá sa ľahko ovplyvniť momentálnymi relativitami. Čo nám povie historik k súčasnej realite a k potrebnému procesu očisty a obrátenia ?
Kardinál Brandmüller: Ak neštudujeme iba dejiny Cirkvi, ale ak žijeme aj 20 rokov v centre diania a nesieme zodpovednosť, tak človek zažije nielen veľa nezištnej služby, zbožnosti a vernosti viere, ale aj veľa zlého. Naučíme sa trpieť v Cirkvi, pre Cirkev a s Cirkvou. Ale vystúpiť? To by znamenalo upadnúť do ničoty a vo chvíli smrti na večnosť …
Čo mňa pri mnohom inom napriek tomu napĺňa dôverou, je rastúci počet mladých, ktorí s plným vedomím škandálov a problémov sú rozhodnutí Cirkvi, Pánovi slúžiť ako kňazi a rehoľníci. Často u nás vedia zo skúseností, že cirkevný aparát na nich hľadí s nedôverou, ba s averziou. Zažili napríklad, že zo seminára prepustili toho, kto sa modlil ruženec! atď.
V ostatných desaťročiach tak vznikli duchovné spoločenstvá najmä vo Francúzsku, ktoré chcú s rozhodnou vernosťou viere slúžiť Cirkvi. Duch Svätý pôsobí – aj dnes!
Na erbe mesta Paríž je loď na rozbúrených vlnách Seiny. Preto: Fluctuat nec mergitur – vlnami hádzaná sem a tam – no loď sa nepotápa! A oveľa viac to platí o Cirkvi! -zg-

Za kardinála Pella sa zasadzujú dvaja býv. premiéri

Sydney, 29.2.2019 (kath.net) 024 615 – Dvaja bývalí austrálski premiéri teraz zodvihli svoj hlas a ocenili kardinála Georga Pella ako veľmi slušného človeka. John Howard, ktorý bol premiérom v Austrálii v r. 1996 až 2007 vyhlásil, že rozsudok súdu jeho názor na kardinála Pella nezmení a povedal:
„Poznám kardinála Pella už 30 rokov, je to muž s odvahou, ktorý stojí za svojimi hodnotami a za svojou vierou úplne nezávisle od toho, ako zmýšľa duch doby!“
Anthony John Abbott, premiér od r. 2013 do r. 2015 v austrálskych médiách kardinála Pella tiež vysoko ocenil:
„Podľa môjho názoru zasadzoval svoj život za Cirkev a za štát. Pell je ušľachtilý muž. Obvinenia voči Pellovi sú v absolútnom nesúlade s človekom, ktorého poznám. Pell je vysoko inteligentný muž a má mimoriadny charakter.“
John Abbott ďalej vyhlásil, že má dôveru v justičný systém a že teraz vyčká, ako to pôjde ďalej. Dodal, že s kardinálom Pellom telefonoval a hovoril s ním o tejto veci.
Obaja politici sú mimochodom z liberálnej strany „Liberal Party of Australia“! –zg-

Austrália: Viaceré médiá kritizujú rozsudok Pella

Sydney, 28.2.2019 (kath.net) 024 614 – V stále väčšom počte austrálskych médií sa kriticky hľadí na rozsudok súdu nad kardinálom Georgeom Pellom! Po žurnalistovi novín „Herald Sun“, Andrewovi Boltovi sa aj Miranda Devine v denníku „Daily Telegraph“ jasne vyslovila, že kardinála Pella považuje za nevinného. Informoval o tom rakúsky ORF.
Rozsudok kritizuje dokonca aj liberálny denník „The Age“. Napísal, že kardinál Pell bol vyhlásený za vinného na základe „nepodložených výpovedí jedného jediného svedka, bez súdnych dôkazov, bez určitej formy jeho správania, alebo jeho priznania“. –zg-

„Bol som z rozsudku prekvapený a úplne zničený“

Melbourne, 28.2.2019 (kath.net/rn) 024 613 – „Bol som z rozsudku nad kardinálom Pellom prekvapený a úplne zničený,“ uviedol austrálsky jezuita Frank Brennan. Páter Frank kritizoval škandál rozsudku nad kardinálom Georgom Pellom v rozsiahlom príspevku v austrálskych novinách „The Australian“.
Páter Brennan, ktorý je aj obhajcom ľudských práv, proces pozoroval niekoľko dní viaceré dni a konštatoval, že porota si napriek všetkým nezrovnalostiam myslela, že deti, ktoré boli sexuálne zneužité, si nevedia vždy spomenúť na podrobnosti činu. Páter uviedol, že aj on je presvedčený, že mnohé podrobnosti v obžalobe absolútne nemôžu do seba zapadať: „Kardinál Pell stál už dlho vo svetle verejnosti. Sú tu ľudia, ktorí by ho na súde odsúdili za všetko, úplne nezávisle od stavu dôkazov.“
Podľa pátra Brennana je teraz austrálsky justičný systém v súvislosti s kardinálom Pellom vystavený vážnemu napätiu. Páter napísal, že dúfa a modlí sa, aby v prípade, že aj odvolací súd Pella odsúdi, nebude kardinál neúmyselnou obeťou zraneného národa pri hľadaní obetného baránka. Ak by bolo odvolanie úspešné, musia sa vyšetrovania polície vo Victorii v tomto prípade seriózne prešetriť. „Pre mňa je dôležité, aby justícia mohla skutočne konať svoju prácu dobre a aby sa dosiahla pravda a spravodlivosť pre všetkých zúčastnených v tomto procese. –zg-

„Ježiš, moja radosť“

Duchovná úvaha: Dr. Thorsten Paprotny

Hannover, 27.2.2019 (kath.net) 024 612 – Pochmúrne žalobné tóny vedia mnohí z nás naladiť vo všetkých jazykoch. Vnímame falošné tóny, rozhorčenie, hnev, mrzutosť, verejne, pred kostolom, v skupinách alebo na diskusiách. Poznáme aj zatrpknutosť v tichých komôrkach a pri čítaní cirkevných správ. Ja v takých chvíľach rád myslím na svätcov, zvlášť na dôveru a nebojácnosť, ktorú vyžaroval svätý pápež Ján Pavol II. v živote, aj pri umieraní: „Non abbiate paura!“ Pred vyše 40 rokmi volal k veriacim na Námestí sv. Petra tieto slová a dosvedčoval ich až do hodiny svojej smrti: „Nebojte sa!“ Aj v noci svojho vlastného života, aj v temnote doby sveta. Príklad svätcov nás posilňuje. Zviditeľňuje sa tak svetelná stopa viery.
Všetci to poznáme z vlastnej skúsenosti: Tak veľmi potrebujeme útechu, posilnenie. Potrebujeme nádej, ktorá presahuje hranice tohto sveta. Niektorých z nás môžu upevniť, posilniť a podporiť staré katolícke piesne. Zaznievajú neúnavne a neotrasiteľne cez všetky nebezpečenstvá doby. Oporu nám poskytuje aj ruženec, keď sa ho modlíme a očami Márie hľadíme na Krista.
Napriek tomu hľadíme do širokého sveta médií. Zjavujú sa nám priepasti, či už ide o sexuálne zneužívanie, alebo herézy, ba aj o apostázu. Diskusie neprestávajú, zdá sa, že sa stále viac množia. Revolta, rozčúlenie a sklamanie sa šíria. Dynamika naberá na obrátkach, šíri sa prázdnota. Jedna správa sa ženie za druhou. Škandály nám berú reč, a nemenej nás ochromujú požiadavky toľkých kritikov Cirkvi – a Cirkev už niekedy pôsobí už iba ako veľké svetové divadlo. Hrozí, že Petrova lodička predsa len narazí na útes?
O týždeň nás všetkých – biskupov, teológov a jednoduchých kresťanov zasiahne volanie, ktorým sa začína veľkonočné obdobie pokánia: „Obráťte sa a verte Evanjeliu!“ Teda čakajú nás utešujúce, oslobodzujúce slová – konečne – je najvyšší čas na zamyslenie, premenu, očistu a obrátenie.
Čo sa mňa týka, chcel by som – možno ako niektorí z vás – toľko vecí už jednoducho nepočuť: Nič o „DNA Cirkvi“, nič o „mužských zväzkoch“, nič o novej teológii a nič o novokresťanskej morálnej náuke pre životnú realitu postmoderny. A nechcem už počuť nič ani o tom, ako mi „prominentnú“ osobu ako Eugen Drewermann, ktorý je exkomunikovaný a vystúpil z Cirkvi, istý biskup nanovo prezentuje ako „zaznávaného proroka“. Ako veľmi si želám, aby sa všetky hmly rozplynuli a ďalej sa po svete nešírili – a napriek tomu sa obávam opaku.
Ja to vydržím a budem to znášať, pretože to všetko je v tom Poslednom a Rozhodujúcom nepodstatné. Čo ma dvíha a čo ma drží? Istota a vedomie toho, že Ježiš Kristus bola, je a zostane moja nádej, moja radosť a moja dôvera. … Spomeňme si na krásne, hlboké, duchovné piesne o Ježišovi. Tie v reči hudby ohlasujú pravdu, ktorá je nám na všetkých miestach a vo všetkých dobách prístupná a pri ktorej s vierou stojíme: Ježiš, moja radosť. Myslím si, že svätý pápež Ján Pavol II. by mi neodporoval. Možno by sa tým svojím spôsobom usmial s nádejou a dôverou.

Dr. Thorsten Paprotny prednášal v r. 1998-2010 na Filozofickom seminári a v r. 2010-2017 na Inštitúte teológie a religionistiky na Leibnizovej univerzite v nemeckom Hannoveri. V r. 2018 vydal knihu „Teologicky myslieť s Benediktom XVI.“ Pracuje na štúdii o vzťahu systematickej teológie a exegézy v diele Josepha Ratzingera/Benedikta XVI.

Arcibiskup: Benedikt XVI. sa denne modlí za Ukrajinu

Kyjev-Vatikán, 27.02.2019 (KAP/KNA) 024 611 – Emeritný pápež Benedikt XVI. sa podľa gréckokatolíckeho arcibiskupa Kyjeva Svajtoslava Ševčuka denne modlí za pokoj na Ukrajine. Oznámila to jeho cirkev v utorok večer po stretnutí arcibiskupa s predchodcom pápeža Františka vo Vatikáne. Ozbrojený konflikt na Ukrajine označil Benedikt XVI. podľa neho ako „veľkú tragédiu pre Európu“.
Arcibiskup Ševčuk zdôraznil:
„Ak Ukrajina „ruskej agresii neodolá, padnú jej za obeť aj iné európske krajiny“.
Benediktovi XVI. sa poďakoval za podporu Ukrajiny a za Gréckokatolícku cirkev. Daroval mu tiež talianske vydanie svojej novej knihy „Povedz mi pravdu“.
Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine má podľa vlastných údajov sedem miliónov veriacich a je tak najväčšia východná cirkev podliehajúca pápežovi. –zg-

Kardinál odsúdil ‘mlčanie’ Vatikánu o homosexualite

Rím, 27.2.2019 (LifeSiteNews) 024 610 – „Organizátori nedávneho summitu o ochrane detí sa vyhýbali téme homosexualita, aby podporili ´homosexuálnu agendu´ v Cirkvi a chránili homosexuálne siete, ktoré bujnejú v klíme komplicov a sprisahania o mlčaní,“ povedal nemecký kardinál Walter Brandmüller. Vyslovil to v interview s Edwardom Pentinom pre „National Catholic Register“. Kardinál ďalej vyhlásil:
„Diskusia o probléme homosexuality by sa pre nich stala nebezpečnou, pretože je evidentné, že vo Vatikáne je sieť homosexuálov. To je ten problém, to je nepochybné. To je mlčanie, ktoré volá po prelomení. Práca žurnalistov hrá kľúčovú úlohu pri prelomení tohto múru.“
Kardinál vyzval žurnalistov, aby pokračovali v práci a boli „silní, rozhodní a jasní v prezentovaní škandálov dokonca aj keď sa stretnú s konkrétnymi následkami, či trestnými opatreniami“.
Tieto slová kardinála Brandmüllera prichádzajú týždeň po tom, čo spolu s americkým kardinálom Raymondom Burkem podpísali otvorený list biskupom na summite, aby ukončili mlčanie o morálnej korupcii v Cirkvi a vrátili sa k dodržiavaniu Božieho a prirodzeného zákona.
„Teraz je naliehavo potrebné rozhodujúce konanie,“ uviedli v liste a vyzvali k ukončeniu „pliagy homosexuálnej agendy v Cirkvi, organizovaných ochranných sietí a sprisahaneckého zatajovania“.
V interview 25. februára kardinál Brandmüller vyjadril „veľké sklamanie“ z výsledku summitu a z toho, že sa nediskutovalo o koreňoch prípadov zneužívania a dodal:
„My sme povedali všetko, čo bolo potrebné povedať. Všetko závisí od toho, čo sa urobí, ale mlčanie o homosexualite je skutočný problém.“ Na otázku do akej miery môže tento problém podkopať náuku Cirkvi, kardinál Brandmüller povedal, že koreňom toho je práve chýbanie morálnej náuky a tento vývin možno to sledovať dozadu po desaťročia a vysvetlil:
„Koncom 60. a počiatkom 70. rokov bola výuka morálky na Gregoriánskej univerzite v Ríme heretická. Bolo to obdobie prednášateľov ako boli jezuita Jozef Fuchs, kňazi Bernard Häring a Charles Curran. Oni prednášali, chlapci počúvali prednášky a začali to praktizovať“ (homosexualitu). „V tom čase bolo aj kolégium Severnej Ameriky – „The North American College“ centrom homosexuality,“ povedal kardinál.
Kardinál Brandmüller potom ocenil laické iniciatívy akou bol tichý protest v Ríme minulý týždeň. „Touto akciou ľudia protestovali proti vatikánskej politike mlčania o homosexualite počas summitu o zneužívaní kňazmi. Každý je oprávnený vyjadriť svoj názor a toto bol dobrý protest. Žijeme v nádeji a dôvere v Božiu prozreteľnosť,“ zdôraznil kardinál.

Komentár: Peter Seewald

Mníchov, 27.2.2019 (kath.net) 024 609 – Keď som dnes ráno bol na svätej omši, sedelo so mnou iba málo veriacich v obrovskom Božom dome. Tí verní, tí odvážni, ktorí sa nedajú odradiť od vyznávania svojej katolíckej viery a chcú ju skutočne aj žiť. Nejakých ľudí z médií som tam nevidel. Cirkev – obraz nepriateľa. Zo všetkých kanálov, zo všetkých mikrofónov, zo všetkých kancľov sa vykrikuje, obžalúva a opľúva. Musíme ešte hovoriť ako strašné, ako zahanbujúce sú hrozné zločiny kňazov, biskupov a dokonca kardinálov? Ale aké vierohodné je, keď práve médium ako „Bild-Zeitung“ chce Cirkvi predpisovať morálny kódex a zostavuje na to 12 bodov požiadaviek?
Aké vierohodné je, keď známi požierači katolíkov v hlavných médiách venujú zneužívaniu v Cirkvi nespočetné stránky, akoby bola Katolícka cirkev priam zločineckou organizáciou? Aké vierohodné je, keď sa pápežovi Františkovi vyčíta, že chce poukazom na zneužívanie v iných oblastiach spoločnosti iba odpútať pozornosť – keď sa nehovorí aj o masovom zneužívaní detí, ktoré majú zranené duše, lebo sú vystavené každej forme pornografie?
Aké vierohodné je, keď nikto nepovažuje za potrebné dať slovo aj obrancom viery, no považuje za potrebné spomenúť, že mladí socialisti z SPD sú za povolenie potratu až po pôrod a tým chcú legalizovať zabíjanie životaschopných detí? Aké vierohodné sú požiadavky voči Katolíckej cirkvi, aby veci objasnila, aby sa otvorila, demokratizovala atď., keď v tých istých médiách je to s objasňujúcim, vecným, otvoreným a vyrovnaným žurnalizmom stále horšie?
Zneužívanie je problémom Cirkvi, ale nielen jej. Takmer 100 percent prípadov zneužívania sa deje v rodinách, v športových kluboch, vo verejných zariadeniach atď. Kto však škandál v Cirkvi využíva, aby presadil vlastnú agendu – predstavu zlovestného „civilného náboženstva“ a katolíckej cirkvi, ktorá je zbavená svojho jadra –, sa robí nielen nevierohodným, ale stáva sa skejtbordistom zločinu.
Ujala sa nejaká iná inštitúcia – štát, športové kluby, OSN atď. v podobnom rozsahu riešenia škandálu zneužívania ako Katolícka cirkev? Má k tomu všetky dôvody, to je nepochybné. A nepochybné je aj to, že boli strašné zlyhania – ako lepšie zapojenie iniciatív obetí teraz v Ríme. Ale kto si ešte vôbec trúfa tieto opatrenia raz aj férovo oceniť?
Namiesto toho stačí každé vyjadrenie, každá nová štúdia, každá konferencia, každý proces, každý summit na celé stránky novín plné nových obžalôb. Obžalôb prevažne od mienkotvorných ľudí, ktorí sami nemajú ani potuchy, čo katolícka viera a Katolícka cirkev vlastne znamená.
Podľa UNICEFu vyše 220 miliónov detí každoročne na celom svete nútia k sexu. A to sa nedeje „v temných priestoroch Cirkvi“. Medzinárodné kruhy przniteľov detí sa neskladajú z kňazov a rehoľníkov, ale často aj z politikov a manažérov. Denne sa v Nemecku sťahujú státisíce pornografických obrázkov detí z internetu. Títo páchatelia nežijú v celibáte. A problém pornografizácie celej spoločnosti nie je následok cirkevnej sexuálnej morálky, ale jej straty.
Prestaňte teda s vaším poučovaním! Prestaňte zneužívať svoju moc v médiách, ako ju v minulosti zneužívali mocní na kráľovských trónoch a v šľachtických domoch voči Cirkvi! Práve spoločnosť, ktorá vo svojej temnote bez Boha stále viac blúdi, by mala premýšľať o tom, čo stráca, keď s nevídanou zúrivosťou zatracuje inštitúciu, ktorej etika je pre demokratickú, spravodlivú, slobodnú spoločnosť nenahraditeľná.
Kritika je dobrá a potrebná. Ale kto opustí každú mieru, každú vecné poznanie, každé diferencovanie, nemôže chcieť, aby ho považovali za vierohodného. Tomu ide očividne o vlastné ciele.

Trump: ‘Demokratom nevadí popraviť deti PO narodení’

Washington, D.C., 26.2.2019 (LifeSiteNews) 024 608 – Americký prezident Donald Trump pranieroval extrémnych demokratov, ktorí ukázali, že im nevadí popraviť deti narodené živé po zlyhanom potrate. Na Twitteri napísal:
„Demokrati v senáte proste hlasovali proti zákonu na zabránenie zabíjania novorodencov. Postoj demokratov k potratu je teraz taký extrémny, že im nevadí popraviť detičky už PO ich narodení.
Toto si zapamätáme ako jedno z najšokujúcejších hlasovaní v histórii kongresu. Ak je jedna vec, na ktorej by sme sa mali dohodnúť, tak je to ochrana životov nevinných detí!“
Trump tak reagoval na hlasovanie v senáte 53 hlasov ku 44 hlasom 25. februára, ktoré nedosiahlo potrebných 60 hlasov na schválenie zákona o ochrane detí. …
V zákone z r. 2002 deti, ktoré prežijú potrat, sa uznávajú za ľudské bytosti s ľudskými právami. Nový návrh zákona by bol ešte špecifikoval starostlivosť o takého detičky, na ktorú majú nárok. …
Trump kritizoval „potratový extrémizmus“ demokratov aj v príhovore o stave USA:
„Nemôže byť väčší kontrast ku krásnemu obrazu matky držiacej dieťatko, ako mrazivé pocity, ktoré náš národ prežíval v ostatných dňoch. Zákonodarcovia v New Yorku oslavovali s radosťou schválenie zákona povoľujúceho vytrhnutie detičiek z tela matky chvíľku pred narodením. Tieto živé, cítiace krásne detičky nikdy nedostanú možnosť zdieľať svoju lásku a sny so svetom. A potom sme tu mali prípad guvernéra Virgínie, ktorý vyhlásil, že by popravil dieťa aj po narodení.“ … –zg-

Kardinál George Pell zatknutý

Melbourne, 27.2.2019 (kath.net) 024 607 – Kardinál George Pell bol na príkaz súdu v Melbourne zatknutý. Po odsúdení za údajné zneužitie detí hrozí 77-ročnému kardinálovi až 50 rokov väzenia. Výšku trestu po vynesení rozsudku zatiaľ neoznámili.
Kardinál ohlásil, že sa proti rozsudku odvolá.
Tento rozsudok sa považuje za sporný, keďže sú podstatné pochybnosti o výpovedi údajnej obete a o možnosti sexuálneho zneužitia chlapcov z cirkevného zboru v sakristii katedrály bezprostredne po svätej omši! Kardinál Pell tiež neustále zdôrazňuje svoju nevinu.

Kardinál Pell je obetný baránok – nie przniteľ detí“

„Kardinál George Pell bol za sexuálne zneužitie dvoch chlapcov nespravodlivo odsúdený! … Preto niet divu, že prvá súdna inštancia dospela k rozsudku, že kardinál Pell je nevinný!“

Sydney, 26.2.2019 (kath.net/rn) 024 606 – „Kardinál Pell bol za sexuálne zneužitie dvoch chlapcov nespravodlivo odsúdený!“ Napísal to žurnalista Andrew Bolt v známych austrálskych novinách „Herald Sun“. Pre Bolta je jasné, že kardinál tu musí pykať za hriechy svojej Cirkvi a k tomu napomohla hanobiaca kampaň médií.
„On je obetný baránok a nijaký przniteľ detí,“ zdôraznil žurnalista, ktorý o sebe samom výslovne hovorí, že nie je katolík, ani kresťan. Bolt rozhodne neverí, že kardinál Pell zneužil dvoch chlapcov bezprostredne po svätej omši v katedrále:
„K tomu by sme museli uveriť, že obaja miništranti hneď po omši pili víno v sakristii a Pell prinútil jedného chlapca k orálnemu sexu, zatiaľ čo kardinál sa mal toho druhého nemorálne dotýkať. To jednoducho nemôžem uveriť,“ ako píše Bolt.
Bolt tiež výslovne opisuje, že druhý chlapec, ktorý už zomrel, vždy jasne vyhlasoval, že nebol zneužitý! Druhý, ktorého identita naďalej nie je známa, o tom roky nič nerozprával. Sexuálny útok sa mal podľa žalobcu udiať hneď po svätej omši. To je však podľa Bolta sotva možné, pretože sakristia je po každej omši priestor, kde sa zdržiava veľa ľudí a kde kardinála Pella vždy vyhľadávali ľudia, ktorí s ním chceli hovoriť. Tézu, že došlo k útoku v sakristii, jasne popiera aj Mons. Charles Portelli, ceremoniár kardinála Pella. Ten dosvedčil, že kardinála sprevádza vždy od príchodu do katedrály až do chvíle, keď ju zasa opustí. Portelli sudcovi jasne vyhlásil, že bolo preto nemožné, aby sa udial takýto útok.
Podľa žurnalistu neexistuje okrem toho ani jediný iný svedok, ktorý by mohol tento prípad potvrdiť a to napriek tomu, že katedrála bola v tej chvíli ešte plná ľudí. Bolt tiež pripomenul, že neexistuje ani nijaký iný podobný prípad s Pellom a nie sú ani nijakí iní obžalobcovia. Normálne sú sexuálne narušení pudoví ľudia sériovými páchateľmi a obťažujú viaceré deti.
Preto niet divu, že prvá súdna inštancia dospela k rozsudku, že kardinál Pell je nevinný!
Žurnalista tiež píše, že keby kardinál naozaj bol takýto páchateľ, tak by nikdy nebol taký hlúpy, aby také niečo robil celkom na verejnosti. „Nájdu sa tu mnohí ľudia, ktorí nahnevane odpovedia, že musíme vždy veriť obetiam, alebo prinajmenšom tejto obeti. Prečo by však niekto robil falošné obvinenia?“ kladie si Bolt otázku. „No Pell bol v minulosti už často obviňovaný ľuďmi z prípadov, ktoré sa vždy ukázali ako nepravdivé! Možno na niečo zabudli. Alebo hľadajú niekoho, ktorý by mal pykať za traumu, ktorú zažili a zvolia si muža, ktorého médiá už vždy hanobili ako konzervatívneho ´advokáta´ Cirkvi v krajine.“
Žurnalista ďalej podrobne pripomína prípady, ktoré chceli Pellovi hodiť na krk a ktoré sa všetky ukázali ako nepravdivé. Medzi nimi bol aj prípad, v ktorom sa tvrdilo, že Pell mal jedného dňa zaklopať na jedny dvere a mal tam byť útok na dieťa. Neskôr sa ukázalo, že kardinál bol v tej dobe na míle vzdialený a pracoval vo svojej kancelárii. Iný žalobca obvinil Pella, že v Ballarate rozprával o kňazovi, ktorý zneužíva. Aj to sa ukázalo ako nepravdivé. Kardinál Pell bol v tej dobe v Európe na štúdiu, jeho pas to dokazuje.
Gerald Ridsdale, kňaz, ktorý bol zneužitý, zasa tvrdil, že kardinál Pell mu radil, aby o zneužívaní strýkom nikomu nerozprával. Prípad médiá ako ABC veľmi rozvádzali, no neskôr sa z vyšetrovania ukázalo, že ani tu nebol jediný dôkaz.“ A Bolt na záver píše:
„Pell prežil mnohé falošné obvinenia. A teraz doplatil na jedno z tých najnepravdepodobnejších. Podľa môjho názoru tu bol muž obvinený nie na základe faktov, ale na základe predsudkov!“
George Pell (77) bol najprv arcibiskupom v Melbourne, potom do r. 2014 v Syndey. Vo februári 2014 sa stal prefektom Ekonomického sekretariátu Vatikánu. V súčasnosti je počas trvania súdneho procesu v Austrálii a dočasne zbavený povinností. Od apríla 2013 do októbra 2018 bol členom Rady kardinálov. –zg-

Moslim chcel zavraždiť kresťanského bratranca

Kairo, 26.2.2019 (kath.net/jg) 024 605 – Egyptský moslim, ktorý chcel zavraždiť na kresťanstvo konvertovaného bratranca, sa obrátil po tom, čo sa mu vo sne zjavil Ježiš. O dramatickom obrate v živote muža informoval Christian Today.
Muž známy pod rodným menom Mostafa cestoval do Káhiry, aby zavraždil svojho bratranca Mohamada, ktorý konvertoval z islamu na kresťanstvo. Tento krok egyptskí moslimovia často považujú za zradu rodiny a moslimského dedičstva. Konvertiti často riskujú, že stratia každý kontakt s rodinou a priateľmi, ba niekedy dokonca aj život.
Mostafa našiel svojho bratranca na kresťanskej bohoslužbe. Čakal na príležitosť, aby vykonal svoj úmysel. Keď však počúval piesne a modlitby, pocítil sa zrazu osobne oslovený. Po bohoslužbe podišiel so slzami v očiach k Mohamadovi. Povedal mu, že z poverenia rodiny prišiel preveriť, či naozaj prestúpil na kresťanstvo. Po zážitku počas bohoslužby to nedokázal. Mostafa opísal doslova, čo svojmu bratrancovi povedal:
„Mal som tvoju rodinu informovať o tom, čo som videl, ale ja to nemôžem. Myslím si, že si urobil správne rozhodnutie. Môžeš mi o tom povedať viac? Prečo si opustil islam, aby si sa stal kresťanom?“
V ten istý večer sa bratranci rozprávali o Evanjeliu. V noci mal Mostafa sen, v ktorom sa mu ukázal Ježiš na kríži. Ježiš sa na neho zahľadel a povedal: „Urobil som to všetko, pretože ťa milujem a chcem, aby si bol oslobodený od svojich hriechov.“
V ďalší mesiac prijal Mostafa krst. Svojej rodine nepovedal, že on a Mohamad sa stali kresťanmi.
Egypt je krajina, v ktorej je život kresťanov zvlášť nebezpečný. Proti kresťanstvu bojujú rôzne extrémistické islamské skupiny, ako informuje nadácia „Open Doors“.
Nadácia „Open Doors“, ktorá informuje o prenasledovaní kresťanov na svete a podporuje prenasledovaných kresťanov informovala, že v Egypte sa stále znova vyskytujú útoky na kostoly. –zg-

Kauza kardinála Georga Pella a honba na bosorky

Austrália, 26.2.2019 (kath.net/rn) 024 604 – Austrálska justícia zrušila zákaz spravodajstva v rámci obvinenia kardinála Pella, finančného šéfa Vatikánu. Média môže teraz už oficiálne o prípade informovať. Justícia už nebude v ďalšom prípade proti Pellovi konať. Podľa médií mal svedok odmietnuť vypovedať. Cirkev to označuje ako dobrú správu, ako informuje „National Catholic Register“. Kardinál Pell, ktorý trvalo hovorí, že je nevinný, sa preto môže v prvom prípade už odvolať.
V tomto prípade išlo o to, že austrálsky súd Pella vyhlásil za vinného zo sexuálneho zneužívania dvoch maloletých. Ide o obvinenia z 90. rokov. Vtedy mal kardinál Pell sexuálne zneužiť dvoch chlapcov v chlapčenskom zbore. No okolo procesu sú stále nezrovnalosti.
Miestni pozorovatelia už celé mesiace pochybujú o skutočnej nezávislosti justície. Okrem jedného jediného svedka neboli nijaké iné dôkazy.
Známy pápežský biograf George Weigel už v júni hovoril o falošných obvineniach voči kardinálovi a varoval, že zvlášť v Austrálii je rozšírená otrávená klíma, v ktorá by mohla vytvoriť situáciu, ktorá už sotva pripustí objektívny rozsudok!
Kardinál Winfried Napier pred niekoľkými týždňami na Twitteri k rozsudku oznámil, že riskuje hnev tých, ktorí za každú cenu chcú „spravodlivosť“ a dodal:
„No mám pocit, že kardinála Georga Pella rovnako ako jeho Pána a Majstra súdi veľrada a Pontský Pilát!“
Pozoruhodný je aj tweet známeho liberálneho katolíckeho žurnalistu a pápežského biografa Austena Ivereigha, ktorý iste nie je priateľom kardinála Pella:
„Poznám mnohých austrálskych katolíkov, ktorí Pella nemajú radi, no nikto z nich si nemyslí, že toto je spravodlivý súdny proces! Všetci si myslia, že je obetným baránkom. Ale Vatikán nemá inú voľbu, ako rozsudok rešpektovať.“
Agentúra CNA teraz urobila prieskum v okolí kardinála Pella. „Odsúdili nevinného muža! A najhoršie je, že to všetci vedia,“ vyhlásil jeden zdroj. Iný zdroj, ktorý sa intenzívne zaoberal obhajobou kardinála, pre CNA vyhlásil:
„Všetkým na súde bolo jasné, že obvinenia nemajú nijaký základ a kardinál Pell nemohol vôbec nič spáchať. Obhajoba prezentovala početných svedkov, ktorý vypovedali, že Pell v sakristii, kde sa to údajne malo stať, nikdy nebol sám. Sakristia v katedrále je veľký otvorený priestor a má viaceré vchody. Okrem toho podľa obhajoby bol kardinál vždy obklopený kňazmi a hosťami. Dvaja chlapci zo zboru, z ktorých žije už len jeden, boli vždy s ostatnými chlapcami v iných miestnostiach.
Podľa CNA médiá v štáte Victoria, kde sa proces koná, sú už 20 rokov tvrdo proti-katolícky zamerané.
Iba málo žurnalistov má odvahu niečo kritizovať. Gerard Henderson, žurnalista z „The Australian“, už v r. 2015 vyhlásil, že Pell je obeťou modernej honby na bosorky a média sa na tom zúčastňujú. Nedostatok vyrovnanosti mediálnych správ odôvodňuje žurnalista tým, že Pella považujú za konzervatívneho. Henderson pripomenul, že kardinál Pell bol prvým biskupom na svete, ktorý sa staral o obete zneužívania a urobil potrebné opatrenia! –zg-

Venezuela: Cirkev kritizuje ničenie humanitárnej pomoci

Caracas, 25.2.2019 (kath.net/KAP) 024 603 – Predstavitelia cirkvi vo Venezuele ostro kritizovali postup režimu Nicolasa Madura proti humanitárnej pomoci Venezuele.
„Cirkev sa modlí za obete, zranených a zatknutých ako výsledku zásahov bezpečnostných síl na hraniciach krajiny cez víkend,“ uviedol kardinál Baltazár Porras v nedeľu na Twitteri. Arcibiskup Beridy a apoštolský administrátor Caracasu ďalej napísal:
„Vláda robí nezmyselné represie. Násilie je zbraňou ľudí bez srdca. Kiež by sa nenávisť nezahniezdila do sŕdc Venezuelčanov.“ Kardinál Porras ukončil prosbou o „požehnanie pre našu otčinu a všetkých, ktorí nám pomáhajú.“
Zástupcovia venezuelskej vlády a opozície sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za požiar na hraničnom moste, pri ktorom boli medzinárodné konvoje pomoci koordinované Juanom Guaidom ostreľované a humanitárna pomoc podpálená. Vcelku bolo podľa miestnych médií v celej krajine najmenej päť mŕtvych a desiatky ľudí boli zranené alebo zatknuté. Loď s humanitárnou pomocou, ktorá sa vyplavila z Puerto Rica, sa musela po hrozbách mocnára Maduru obrátiť naspäť.
Venezuelská biskupská konferencia uverejnila v nedeľu video, na ktorom Mons. Felipe Gonzalez, biskup Apoštolského vikariátu Caroni, sprevádza protesty proti násiliu. Prosil, aby humanitárnu pomoc do krajiny pustili, no vláda jeho prosby ignoruje.
Podobne biskup zo San Cristobalu, Mario Moronta vyzval všetkých vojakov a policajtov, aby „v mene Boha nestrieľali na tých, ktorí chcú urobiť dobrý skutok pre celú Venezuelu“. Bezpečnostné sily sa majú chápať ako príslušníci národa a myslieť aj na svoje trpiace rodiny, susedov a priateľov. „Rešpektujte, chráňte a vážte si venezuelský ľud,“ uviedol biskup. „Zapaľovanie vecí, ktoré sú symbolom medzinárodnej pomoci iných krajín a symbolizujú nasadenie mnohých mužova a žien z Venezuely, je nielen nemorálny hriech, ale nehumánny skutok, za ktorý sa režim bude musieť zodpovedať,“ napísal biskup Moronta.

Strach pred vojnou
Ako „do neba volajúci zločin“ a ďalšiu eskaláciu mocenského boja medzi Madurom a Guaidom označil venezuelský jezuita Alfredo Infante, šéfredaktor časopisu „Sic“ jezuitského sociálneho výskumného centra „Gumilla“, najnovší vývoj krízy v krajine. „Režim ukázal svoj pravú tvár,“ vyhlásil v pondelok pre taliansku katolícku agentúru „SIR“. „Madurova vláda odmieta vidieť núdzu a chudobu obyvateľstva, ktorému ide už iba o prežitie. Je schopná všetkého, aby ospravedlnila svoje lži.“
Venezuelu už opustili asi tri milióny ľudí, len do susednej Kolumbie utekajú denne desaťtisíce. Napriek očividnej núdze Maduro odmieta pomoc a zatvára hranice. Štát je už izolovaný a šíria sa infekčné choroby.
Infante vyhlásil, že Madurov režim považuje za „nelegálny a nelegitímny“, no súčasne sa obáva „možnej medzinárodnej intervencie“. „Vojna je vždy katastrofálna, znamenala by stratu ľudských životov a nestabilitu a spôsobila by veľmi ťažké vedenie krajiny vládou. Pokojnou cestou by bolo presvedčiť Maduru o tom, aby krajinu neuvrhol do katastrofy,“ povedal jezuita.
V mnohých krajinách sveta sa vyzýva k modlitbám a prosebným omšiam za pokoj v tejto krízovej juhoamerickej krajine. –zg-

Cirkevný právnik: Pápežov príhovor sklamaním

Vatikán, 25.2.2019 (kath.net) 024 602 – Podľa vatikánskeho žurnalistu Edwarda Pentina kritizoval mediálnu politiku Vatikánu v súvislosti so summitom istý africký biskup slovami:
„Dostali sme usmernenie, aby sme nehovorili s novinármi. Všetko muselo prechádzať cez mediálne centrum summitu. A téma homosexualita sa vôbec nespomenula.“
Matthias Katsch z nemeckého zväzu obetí zneužívania „Eckiger Tisch“ (Hranatý stôl) podľa správy novín „Kurier“ sa vyjadril: „Záverečný príhovor pápeža Františka na summite biskupov o zneužívaní obete sklamal. Jeho príhovor bol nekalý pokus postaviť sa na čelo hnutia bez toho, že by sa postavil vine a zlyhaniu a podnietil skutočnú zmenu,“
Brit Peter Saunders, ktorý sa vo výbore Vatikánu zaoberal zneužívaním detí katolíckymi kňazmi, tiež označil príhovor za sklamanie. „Tam sa hovorí o satanovi, o Zlom. Nijaké slovo o nulovej tolerancii alebo o vylúčení znásilňovateľov detí,“ povedal Saunders. Nemecký cirkevný právnik Thomas Schüller hovoril dokonca o „fiasku“ a povedal: „Bola to premrhaná šanca (…) „Je to koniec pontifikátu v tom zmysle, že František nevojde do Cirkvi ako pápež reformátor, ale ako zachovávateľ.“
Rakúske noviny „Die Presse“ tiež kritizovali:
„To, že pápež v nedeľu uvádza menované fakty, prstom ukazuje najprv na jednu potom na druhú stranu predtým, než osloví a pranieruje násilie v Katolíckej cirkvi, sa musí javiť ako minimalizácia alebo relativizácia týchto činov. Napriek jeho tvrdeniam o opaku.“ Príhovor pápeža Františka označujú noviny za „absolútne nijaký oslobodzovaní úder“ v tejto mimoriadne citlivej situácii pre Katolícku cirkev.
Ostrú kritiku vyslovili aj noviny „Die Zeit“:
„Summit o zneužívaní stroskotal. Bolo to sklamanie pre všetkých, ktorí od pápeža Františka očakávali v záverečnom príhovore konkrétne priznanie viny a praktické závery – pre polovicu sveta. František sa vyhol obetiam postihnutým zneužívaním, ktoré pricestovali do Ríma, no nesmeli sa ozvať v diskusii,“ píšu noviny.
Aj pre časopis „Welt“ bolo vystúpenie pápeža na summite vo Vatikáne sklamaním.

Vatikán plánuje po summite konkrétne opatrenia

Vatikán, 24.2.2019 (KAP) 024 601 – Na záver summitu o zneužívaní oznámil Vatikán ďalšie konkrétne opatrenia. Zakrátko má vyjsť pápežský výnos o ochrane maloletých a zverených osôb, ako oznámil moderátor summitu Federico Lombardi v nedeľu žurnalistom. Toto motu proprio má posilniť prevenciu a boj proti zneužívaniu zo strany Rímskej kúrie a Vatikánu štátu. Sprevádzané bude novým zákonom pre štát Vatikán, ako aj smernicami pre vatikánsky vikariát.
Kongregácia pre náuku viery vydá okrem toho „vademecum“, ktoré uvedie krok za krokom, ako majú biskupi riešiť tieto prípady a ako má vyzerať prevencia. Pápež tiež vyjadril želanie, aby sa vytvorila skupina expertov z rôznych disciplín. Tá má pomáhať tým biskupským konferenciám a diecézam, ktoré majú problém s prístupom k zneužívaniu a s vytvorením preventívnych opatrení, ako vysvetlil Lombardi.
V pondelok sa stretnú organizátori summitu s vedúcimi vatikánskych orgánov, ktorí sa stretnutia zúčastnili. Pritom chcú určiť ďalšie konkrétne opatrenia vyplývajúce z ideí a návrhov minulých dní. –zg-

Arcidiecéza kritizuje správu zväzu obetí zneužívania

Krakov/Varšava/Vatikán, 23.02.2019 (KAP) 024 600 – Krakovská arcidiecéza kritizovala správu poľského zväzu obetí zneužívania detí katolíckymi kňazmi:
„Správa odovzdaná 20. februára pápežovi Františkovi obsahuje nepravdivé a manipulované správy,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„Arcibiskup Marek Jedraszewski kladie zvláštny dôraz na dôkladné, spoľahlivé a spravodlivé vyšetrenie prípadných obvinení kňazov zo sexuálneho zneužívania. Úplne sa angažuje za zriadenie mechanizmov prevencie zneužívania a obhajoby obetí. Kontaktné miesta pre obete a ich rodinných príslušníkov uvádza arcidiecéza na internetovej stránke.“
Zväz obetí „Nemajte strach“ obviňuje v správe Jedraszewského ako aj ďalších 23 biskupov, že zneužívateľov chránili alebo jednoducho preložili na inú faru. Krakovský arcibiskup je vraj „zapáleným obhajcom“ bývalého arcibiskupa Poznane Júliusa Paetza, ako uvádza zväz.
Arcibiskupa Paetza obviňujú zo sexuálnych útokov na seminaristov a kňazov – on to však odmieta. V r. 2002 pápež Ján Pavol II. (1978-2005) prijal odstúpenie vtedy 67-ročného arcibiskupa bez udania dôvodov. Kongregácia pre biskupov uložila Paetzovi obmedzenia na jeho kňazské pôsobenie.
Jedraszewski sa zúčastnil summitu vo Vatikáne namiesto predsedu Biskupskej konferencie Poľska (BKP) arcibiskupa Stanislava Gadeckého, ktorý má zápal pľúc. Krakovský arcibiskup pripomenul dodnes dôležitý krok proti zneužívaniu – motu proprio pápeža Jána Pavla II. z r. 2001 „Sacramentorum sanctitatis tutela“.
Poľský pápež vtedy zostril smernice cirkevného práva v oblasti zneužívania. Hlavným nariadením bola povinnosť hlásiť všetky prípady zneužívania duchovnými na Kongregáciu pre náuku viery. Cieľom bolo zabrániť ich zatajovaniu. Jedraszewski to označil ako radikálny bod obratu v boji proti zneužívaniu v Cirkvi. Bol to Ján Pavol II., ktorý sa zameral na problém pedofílie v Cirkvi a otvoril cesty riešenia, ktoré jeho nástupcovia sledovali ďalej, ako povedal podpredseda BKP.
Na videovom posolstve z Ríma uviedol Jedraszewski vzhľadom na zlo, ktoré sa mladým ľuďom stalo, že má „pocit hanby a vnútorné utrpenie“ a zdôraznil: „Sme hlboko presvedčení, že túto ťažkú dobu s ľútosťou a zamyslením prežijeme. Cirkev sa obnoví a nájde novú silu.“
Podľa zväzu obetí poľské súdy odsúdili zatiaľ 85 kňazov. Na interne zaznamenal zväz 384 obetí zneužívania. Požadoval preto nezávislú komisiu na spracovanie sexuálnych zločinov a úlohy Cirkvi. –zg-

Kalifornia núti kňazov porušiť spovedné tajomstvo

Kalifornia, 22.2.2019 (LifeSiteNews) 024 599 – Demokratický senátor Jerry Hill v americkom štáte Kalifornia podal 20. februára návrh zákona, ktorý má prinútiť katolíckych kňazov, aby porušovali spovedné tajomstvo v prípadoch podozrenia zo zanedbávania alebo zneužívania detí a vyhlásil: „Výnimka v zákone pre kňazov iba chráni zneužívateľov a vystavuje deti ďalšiemu riziku.“
Napriek katolíckej náuke o neporušiteľnosti spovedného tajomstva Hill trvá na tom, že by sa nemalo uznávať toto „privilégium“ pre sviatosť zmierenia.
Predstaviteľ Katolíckej konferencie v Kalifornii Steva Pehanich reportérom povedal, že zákon sa snaží o obmedzenie slobody náboženstva: „To nemá nič do činenia s ochranou detí ale je to zamerané na odstránenie základných práv a slobôd, ktoré ako Američania máme.“ Konferencia si najala viaceré firmy PR, aby oslovili túto spornú otázku.
Hill povedal, že štáty Connecticut, Texas a aj ďalšie už zrušili výnimky pre „spovednú komunikáciu“ vo svojich štatútoch, čo sa týka povinného nahlasovania zločinov. …
Kalifornský zákon nie je prvým pokusom prinútiť kňazov k porušovaniu spovedného tajomstva. V austrálskom štáte Tasmánia, v októbri 2018 schválili zákon, ktorý ukladá 21 rokov väzenia kňazom, ktorí odmietnu odhaliť zneužívanie detí, o ktorom počujú vo spovedi. …

Biblický zväz proti zákazu terapií pre homosexuálov

Berlín, 23.2.2019 (kath.net) 024 598 – Nemecký biblický zväz ostro kritizoval požiadavku ministra zdravotníctva Jensa Spahna (CDU) zakázať tzv. terapie konverzie. Informuje o tom evanjelická agentúra „idea“. Tie majú homosexuálom pomáhať zmeniť sexuálnu orientáciu. Spahn, ktorý je sám homosexuál, vyhlásil, že tieto terapie sú „úplný humbug“.
Predseda Biblického zväzu, Michael Kotsch, však zdôraznil, že podľa výpovede Svätého písma možno homosexuálnu orientáciu rozhodne zmeniť. Vyplýva to napríklad z Prvého list sv. Pavla Korinťanom (6, 9.12): „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov. … A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. ´Všetko smiem.´ Ale nie všetko osoží. ´Všetko smiem.´ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.“.
„Ministrov návrh by mohol spôsobiť, že pastoračné sprevádzanie homosexuálov, ktorí majú problém so svojou sexuálnou orientáciou, by sa mohol čoskoro stať trestným činom. Pri striktnom výklade tohto návrhu zákona by sa mohlo už za modlitbu za zmenu sexuálnej orientácie uložiť peňažná pokuta!“
„Plánovaný zákon je pokusom kriminalizovať stáročný etický konsenzus v oblasti sexuality všetkých kresťanských cirkví. Politika očividne prechádza k tomu, že bude zákonom a hrozbou pokuty zakazovať každý od spoločenského mainstreamu sa odkláňajúci postoj. Tým sa homosexuálom, ktorí sa chcú stať heterosexuálmi, odníme všetka odborná pomoc. Je mimoriadne hrozivé, ako sa vláda chce miešať do súkromných a nábožensky odôvodneného hodnotenia a správania v oblasti sexuality,“ uvádza Michael Kotsch v tlačovom vyhlásení. –zg-

Poľsko: Katolícke noviny najpredávanejší týždenník

Varšava , 23.02.2019 (KAP) 024 597 – Katolícke noviny „Gosc Niedzielny“ bol aj v r. 2018 znova najpredávanejším mienkotvorným týždenníkom v Poľsku. Týždenne ho kupovalo 113 000 ľudí ako informoval portál „Wirtualnemedia.pl“ v piatok s odvolaním sa na kontrolný tlačový zväz ZKDP. Tým zostáva týždenník, ktorý vydáva sliezska Katovická arcidiecéza napredávanejším printovým médiom s jasným náskokom pred voči vláde kritickým spravodajským magazínom „Polityka“ s 97 400 predanými exemplármi aj pred médiom „Newsweek Polska“ s 85 400 exemplármi.
Jediný prírastok z ďalších katolíckych novín zaznamenal liberálny katolícky týždenník „Tygodnik Powszechny“ z Krakova, ktorého náklad sa zvýšil o 13,4 percenta a s počtom 27 200 predaných kusov sa umiestnil na šiestom mieste. Dve ďalšie celonárodné katolícke noviny „Niedziela“ a „Przewodnik Katolicki“ svoj náklad neuviedli.
„Gosc Niedzielny“ je od r. 2010 šampiónom v tvrdom boji na poľskom trhu spravodajských magazínov. Občas už dosiahol aj 150 000 predaných exemplárov. Za svoj úspech vďačí konzervatívny časopis o. i. aj modernej úprave. Redakcia označuje svoj týždenník ako „nástroj evanjelizácie“. Zaoberá sa všetkými dôležitými témami a zastáva katolícke postoje. –zg-

Holandsko: Katedrálu v Utrechte predajú

Utrecht, 23.2.2019 (kath.net/CNA/jg) 024 596 – Katedrálu sv. Kataríny v holandskom Utrechte pravdepodobne zavrú a predajú múzeu, ako informuje Catholic Herald. V ostatných rokoch veľmi poklesol počet veriacich na svätých omšiach. Kvôli veku katedrály rastú zároveň aj náklady na udržiavanie budovy.
Katedrálu by mohli predať Múzeu Catharijne Convent, bývalému kláštoru, v ktorom je teraz galéria sakrálneho umenia.
Skupina farníkov začala petíciu na zabránenie zatvoreniu katedrály. Doteraz ju podporilo 1667 ľudí. Ak by katedrálu zatvorili, bola by katolícka cirkev v centre ešte menej viditeľná, ako sa uvádza v petícii.
Katedrála sv. Kataríny bola postavená ako súčasť karmelitánskeho kláštora v 15. a 16. storočí. Po vzbure Holandska a reformácii bola Utrechtská arcidiecéza v r. 1580 zrušená. Kostol prevzali kalvíni. Keď arcidiecézu v r. 1853 znova zriadili, stal sa chrám znova katedrálou. Ak ju predajú, má sa novým biskupským chrámom stať farský kostol v Utrechte, alebo kostol v blízkom Apeldoorne. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *