Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Jn 3,16-18

 

Zvláštne, je slávnosť Najsvätejšej Trojice, ale zdá sa, že v dnešnom úryvku evanjelia sa Božská Trojica vôbec nespomína. Spomína sa Otec a Syn, ale o Duchu Svätom nepadne ani slovo. Ale naozaj je tomu tak?

Boh tak miloval svet… Ako Boh miluje? Svätý Augustín hovorí, že láska medzi Otcom a Synom je Duch Svätý: „Otec je ten, ktorý miluje, Syn je ten, ktorý je milovaný a Duch Svätý je láska“ (porov. De Trinitate VIII 10,14; IX 2,2). Sice to znie veľmi nešikovne, ale možno povedať, že to, ako Boh miluje, je vlastne sám Duch Svätý.

Dal svojho jednorodeného Syna… – Ako prišiel na svet Boží Syn? „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni,“ hovorí archanjel Márii pri zvestovaní (viď Lk 1,35).
Boh poslal Syna na svet, aby sa skrze neho svet spasil. Ako dochádza človek spáse? „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva,“ vysvetľuje Ježiš Nikodémovi (viď Jn 3,5). Je to opäť Duch Svätý, kto tu pôsobí.
Kto v neho verí, nie je súdený. – Ako môže človek uveriť v Krista? „Nik nemôže veriť v Ježiša Krista, ak nemá účasť na jeho Duchu“ (KKC 152) alebo: „Nik nemôže povedať: ,Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom“ (1 Kor 12,3).
Obyčajné tri evanjeliové verše (dokonca snáď jeden z tých najznámejších úryvkov) a Ján v nich dokáže predstaviť tajomstvo Božskej Trojice, a to dokonca bez toho, že by sa o všetkých osobách výslovne zmieňoval. Ako keby nás chcel pozvať: „Aj vy môžete predstaviť tajomstvo milujúceho trojjediného Boha v krátkych pár veršoch svojho života, bez toho, aby ste o ňom iba teoreticky špekulovali. Aj za každým vašim skutkom, za každým vaším pohybom má stáť pôsobenie Ducha svätého, ktorý všetko oživuje.“

 

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *