UMŔTVENOSŤ – Radostný ruženec

1. desiatok
Spása iba z obetí

Súhlas k Božiemu materstvu bol súhlasom k mnohým ťažkostiam a ťažkým obetiam. Nemala to byť len čistá materská radosť z Božieho dieťaťa. Panna Mária to určite vedela, lebo jej súhlas musel byť slobodný. Vedela to i zo starozákonných proroctiev o Mesiášovi, zvlášť u Izaiáša, ktorý pre podobnosť a živosť opisu Mesiášovho utrpenia je nazývaný evanjelistom Starého zákona. Panna Mária teda vedela, že Boh od nej žiada utrpenie a obete, a predsa povedala: „Staň sa!“ Taktiež obetám v ústrety šiel i Boží Syn.
Božia Prozreteľnosť sa nám postarala o pohodlnú materskú kolísku pred narodením. A Boží Syn toto pohodlie nemal, pretože jeho kolískou boli jasle s trochou slamy.
Aj ja chcem nasledovať Pannu Máriu a Ježiša ochotným prinášaním obety spojenej so životnými okolnosťami a stavovskými povinnosťami.

2. desiatok
S jasnou mysľou

Cesta Panny Márie k sv. Alžbete vyžadovala veľa obetí.
Cesta v horách, peši trvajúca asi tri dni, nebola pohodlným cestovaním. Bola to namáhavá cesta pri vtedajšom skromnom spôsobe života a cestovania. U sv. Alžbety Panna Mária ochotne zastala prácu slúžky, aby ju odbremenila od prác v domácnosti, lebo bola v požehnanom stave a neschopná práce. Všetky tieto obety prináša Panna Mária s radostným srdcom.
Panna Mária je pre mňa vzorom v umŕtvovaní, v ťažkostiach a pri nepohodlí na cestách, v hlade, smäde i pri práci a to pre jej jasnú myseľ za podobných okolností.

3. desiatok
Spokojnosť v obetiach

Najradostnejšia udalosť ľudstva bola posvätená práve veľkým odriekaním svätej rodiny. Unavený sv. Jozef sa obetuje po namáhavej, vyše 100 km dlhej ceste z Nazareta. Obchádza domy v Betleheme a hľadá útulok pre Božiu Rodičku. Našiel však len opustenú maštaľ, ktorú pre Pannu Máriu obetavo upratuje.
Panna Mária kľačí na zemi maštale, spokojná s týmto biednym príbytkom a oddane znáša chlad i vlhkú stuchlinu jaskyne, ponorená v nočnom odpočinku do modlitieb. Tak nám dala Spasiteľa.
Pros Svätú rodinu, aby si svoje nedostatky a únavu posväcoval spokojnou oddanosťou.

4. desiatok
A zase obety pre našu spásu

Sv. Jozef vypláca kňazom ako výkupné za Ježiška päť šeklov. Nie je to pre neho maličkosť. Je to jeho zárobok za tvrdú prácu. Bude mať menej pre Svätú rodinu, ale neľutuje peniaze, ktoré žiada Boží zákon.
Panna Mária dáva viac. Cíti, že stráca Ježiška, ktorý sa stáva viac naším a to ju bude stáť veľa obetí. Nečakane jej to potvrdzuje Simeon, ktorý hovorí: „Tvoju dušu prenikne meč. “ Panna Mária prijíma tento údel celým srdcom.
Bolo to potrebné pre moju spásu. Ale nebola by to moja spása, keby som sa tiež pre ňu neobetoval.

5. desiatok
Krušná cesta za Bohom

Koľko žiaľu priniesla Panne Márii a sv. Jozefovi strata Ježiša. Ich cesta za ním je cestou obetí.
Vydávajú sa na spiatočnú cestu, hoci sú po celodennom pochode tak veľmi unavení. Ťažké starosti im nedoprajú pokojného odpočinku v noci. Koľko si museli vypočuť neláskavých posudzovačných poznámok od ľudí, keď sa pýtali na Ježiša? Slová Panny Márie: „Syn môj, čo si nám to urobil?“ (Lk 2,48), ukazujú, čím pre nich boli tieto tri hrozné dni.
Môj život má byť cestou za Bohom. Nedávam sa na tejto ceste zdržiavať zbytočnými požiadavkami prirodzenosti a neumŕtvenosti zmyslov? Viem obetovať pozemské, keď ide o Boha?

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *