Popolcová streda C

Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!
[…]
Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!
Viď 2 Kor 5,20-6,2

 

„Zmierte sa s Bohom!“ Už sa nám stalo, že by nás slová sv. Pavla skutočne zasiahli? Dnes jeho hlas znie neobyčajne naliehavo. Hovorí ako ten, kto je Kristov vyslanec a Boží spolupracovník. Je to on, alebo k nám jeho ústami hovorí sám Boh? Existuje presná hranica medzi tým, čo hovorí sám Pavol, a tým, čo hovorí v Kristovom mene? V Kristovi sa Pavol stal novým stvorením, keď ponúknutú Božiu milosť neprijal nadarmo („Z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna“, viď 1 Kor 15,10), lebo spoznal a uznal, že sám svojím životom – akokoľvek dobrým pred ľuďmi (viď evanjelium Mt 6,1-6.16-18) – nedôjde k spáse. Bol to sám Boží Syn, jediný bez hriechu, kto nás ospravedlnil u Boha. Milostivý čas a deň spásy je tu od chvíle, kedy sme boli vykúpení, až do Kristovho návratu (porov. Sk 3,19-21).
K otvoreniu sa tejto milosti Božej a k zmiereniu sa s Bohom vyzýva apoštol aj nás. Ako? Slovenský preklad by nás mohol viesť k horúčkovitému hľadaniu, ako sa teda zmierim s Bohom, čo mám podniknúť, čo si mám odrieknuť, kde pridať v dobrých skutkoch… Akoby Boh čakal, kedy sa rozhodneme konať my. Ale v pôvodnej gréčtine je význam vety skôr: „Nechajte sa zmieriť s Bohom!“ Tým, kto koná, je sám Boh, a ten, kto s odpoveďou otáľa, je človek.
Roztrhnime si teda srdce, t.j. zabehaný spôsob života a zmýšľania. Obráťme sa k Bohu a poznávajme Božiu lásku skrze to, čo urobil pre svoj vyvolený ľud. Budú nám o tom svedčiť liturgické čítania po celé pôstne obdobie. Poznávajme, čo Boh robí i dnes pre každého z nás, a kedy a kde túži skrze nás prehovoriť k druhým. Boh nás už so sebou zmieril, teraz je čas na zmierenie so sebou a medzi sebou navzájom. Nech sa nás netýkajú Pavlove/Kristove slová: „Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta“ (2 Kor 6,12).

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *