Modlitba o ochranu kostola

Dôverujúc v prísľub, že o čokoľvek budeme prosiť nebeského Otca v Ježišovom mene On nám splní a s dôverou v Božie slovo a v Tvoju nekonečnú moc a lásku pre nás a pre tých čo prichádzajú do tohto kostola, na príhovor Požehnanej Pannny Márie, Matky Božej, apoštolov Peter a Pavla, svätého Michala archanjela, anjelov strážcov a tých, ktorí nás doprevádzajú na toto sväté miesto, so všetkými svätými a anjelmi z neba, dôverujúc v Najsvätejšie meno Ježiš ťa žiadame, Otče, očistiť tento chrám od každej prítomnosti Zlého a ochráň nás, a všetkých tých ktorí tu kedy vstúpia od diabolského vyrušovania, zastrašovania, zamorenia a parazitovania diabla a jeho prisluhovačov.

Otče, prosíme ťa v túžbe slúžiť ti a adorovať ťa a žiť naše životy pre teba, žeby si ty vybudoval hrádzu ochrany okolo tohto kostola a tých, ktorí sme vchádzajú, tak ako bol ochraňovaný Jób a mnohí tvoji svätí.

Pomôž kňazom ktorí tu žijú udržiavať duchovné opevnenie vždy opravené a brány zamknuté; takže zlý a jeho prisluhovači nebudú mať prístup iba ak by si sa Ty sám tým oslávil.

Otče, sme bezmocní proti duchovným silám Zlého a rozpoznávame úplnú závislosť na Tebe. Pozri s milosrdenstvom na tento kostol. Nepozeraj na naše hriechy, ktorých sa zriekame ale radšej pozri na utrpenie svojho milovaného Syna a viď v ňom Obeť prehorkého umučenia a smrti, ktorá nás zmieruje s tebou. Víťazstvom svätého Kríža nás ochráň a zažeň naspäť do pekla každý útok a vplyv Zlého. Posilni ochrannú hrádzu Krvou svojho Syna, Ježiša Krista. Pošli svätých anjelov nech nás strážia a ochraňujú.

V mene Ježiša krista, posilnený príhovorom Najsv. Panny Márie, Matky Božej, sv. Michala Archanjela, sv. apoštolov Peter a Pavla, v moci Krvi Ježiša Krista ťa prosíme zlomiť a zrušiť každú kliatbu, zlorečenie a urieknutie, pečate a satanské pakty, každé zlo prianie, zlé žiadosti, pasce, nástrahy, klamstvá, prekážky, duchovné zaplienenia, záťaže, podvody, odklony, odpadnutia, dysfunkcie, choroby, ktoré boli nastavené Zlým pre nás na tomto svätom mieste.

Otec v nebi, prosím potresci týchto zlých duchov a ich prisluhovačov. Všetky zlé účinky a zaplienenia obráť navnivoč proti nim. Ďakujeme ti za múdrosť a svetlo Ducha svätého. Vďaka za odvahu a nebojácnosť postaviť sa v tvojom mene Zlému. Vďaka ti za prichádzajúce víťazstvo v našom živote, pretože všetko zmôžeme v tom, ktorí nás posilňuje!

Daj nám milosť nerušene žiť deň za dňom podľa Tvojej vôle a na tvoju väčšiu slávu.

O všetko toto ťa prosíme skrze presväté meno Ježiš. Milujeme ťa, chválime ťa, ďakujeme ti a dôverujeme v teba.

℟. Amen.

porazenie satana

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *