Plnia sa slová, ktoré povedala Panna Mária vo Fatime

„Hriechy, ktoré privádzajú do pekla najviac duší, sú hriechy tela.( „A skutky tela sú zjavné; je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. ( napr. hriechy jazyka, hriechy očí vedomé pozeranie na nečisté veci, podporovať hriech iných, atď. ) O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia také veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo“ (Gal 5,19-21).

Prídu módy, ktoré budú veľmi urážať nášho Pána. Kto slúži Bohu, nemôže slúžiť móde. Cirkev nepozná žiadne módy. Náš Pán Ježiš Kristus je stále ten istý. Hriechy sveta sú veľmi veľké. Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, robili by všetko, aby svoj život zmenili. Ľudia idú do záhuby, pretože nemyslia na smrť nášho Pána a nerobia pokánie,

So silou týchto slov sa obrátila Panna Mária k trom nevinným pastierom. Deti vedeli, že večné zatratenie je skutočné a nie triviálne.

Veľakrát sme čítali tieto slová a posolstvá Panny Márie, ale málo si ich uvedomujeme, pretože pocit a uvedomenie si hriechu v spoločnosti je žiaľ stratené medzi mnohými katolíkmi nakazenými modernizmom.

Prostredníctvom klasických filmov je možné ľahko overiť premenu módy v dvadsiatom storočí. Bol čas, teraz sa nám zdá byť veľmi vzdialený, v ktorom sa ľudia obliekali s eleganciou a skromnosťou. Muži, aj mladí muži, mali obleky, kravaty a klobúky. Ženy v šatách zachovali svoju krásu a jemnosť bez toho, aby ukazovali určité časti tela. Po sexuálnej revolúcii v máji 1968 došlo k niekoľkým výrazným zmenám v obliekaní, ktoré zmenili zvyky a morálku spoločnosti. Výrazne krátke sukne, výstrihy, takmer neviditeľné bikini, legíny kopírujúce každý kúsok nôh bez ohľadu na typ postavy a vek, zvodná sila reklamy premenili ženy na predmety sexuálnej túžby. Moderná žena je opačný model skromnej kresťanskej matky, ktorá je odkazom na Pannu Máriu. Sociálne inžinierstvo tiež zmenilo človeka na objekt túžby, užívanie života vo všetkých sférach, plytvanie potravinami a výrazná rozmaznanosť na krémy, diéty, kult prehnanej starostlivosti o telo …

Tento proces degenerácie v móde sa neuveriteľne rozrástol v 21. storočí. V každom „modernom“ meste zmizla skromnosť v obliekaní, najmä v lete. Toto je zdroj mnohých hriechov a príležitostí hriechu. Každý, kto sa provokatívne oblieka v deň súdu odovzdá Bohu toto zlo a hriechy. Katolíci majú vážnu povinnosť ísť príkladom a slušne sa obliekať v tomto hedonistickom svete. Ukazujme svetu, že duša je viac ako telo a neurážajme Posvätné Srdce Ježiša a Panny Márie, ktoré trpia za hriechy ľudstva. Jednou z najväčších bolestí je chtíč, poháňaný módou a publicitou.

Hlasy zodpovedných musia hlasno volať

Ako sa postaviť k ľuďom, ktorí vstupujú do chrámov nevhodne oblečení? Ľuďom, korí nevnímajú rozdiel medzi plážou a miestom, kde sa nám Ježiš Kristus dáva na našu záchranu v obete svätej omše? Kňazi a biskupi sú vážne zodpovední. Nesmú sa schovávať a byť mlčanliví k tomu, keď ľudia vstupujú do chrámu bez toho, aby boli vhodne a slušne oblečení a ešte viac, aby sa takto zúčastňovali na Svätej obete oltára. Budú musieť prijať zodpovednosť pred samotným  Bohom, ak umožnia takéto znesvätenie a škandály.

„Nevyhnutne prídu pohoršenia, ale beda, odkiaľ pochádzajú!“

„Potom povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú!“ Lukáš 17, 1

Je povinnosťou katolíckej horlivosti upozorňovať kňaza a v prípade potreby aj preláta o týchto bolestivých veciach a vychovávať zle oblečených ľudí v chráme. Nie je možné tento jav ignorovať aj na niektorých masových cirkevných udalostiach, napríklad na Svetových dňoch mládeže. Náš Pán je veľmi urazený nedostatkom úcty v móde a hriechom nečistoty. Rovnako vážna je povinnosť rodičov, učiteľov, katechétov vychovávať spoločnosť, aby sa mladí ľudia obliekali a správali sa ako kresťania.

Pripomeňme slová Panny Márie Dobrého diela matke Mariane de Jesus Torres z kláštora Nepoškvrneného počatia v Quito, Ekvádor, dňa 2. februára 1634:  

„V tých dňoch, duch nečistoty ako špinavá povodeň bude zaplavovať ulice, námestia a verejné priestory. Nečistota tela bude tak silná, že na svete už nebudú žiadne panenské duše.“

Celý článok o zjaveniach Panny Márie dobrého diela

A keď zapochybujete o pravosti slov v zjaveniach Panny Márie, nepochybujte o slovách v Svätom písme:

Zhromaždite a pozbierajte sa, vy, nehanebný národ, skôr než porodí rozhodnutie a odletí deň ako pleva. Skôr než príde na vás blčiaci Pánov hnev, skôr než príde na vás deň Pánovho hnevu. Sofoniáš 2, 1-2

A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele! 1. Korinťanom 6, 19-20

A tak teda my sme zišli z cesty pravdy nám nesvietilo svetlo spravodlivosti a nám slnko nevychádzalo. Pechorili sme sa na chodníkoch neresti a záhuby, poprechádzali sme púšte neschodné, ale cestu Pána sme nepoznali. Čo nám pomohla namyslenosť? Čo nám osožilo imanie s vystatovaním? Toto pominulo všetko ako tieň, tak ako letmá zvesť. Múdrosti 5, 6-9

Zdroj: Queen Mary, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *