Rôzne druhy požehnania

(za svojich drahých)

„Bože, požehnaj mojich rodičov (priateľov, dobrodincov atď…)

(za ženu pred pôrodom)

„Boh, prameň a pôvodca každého života, nech ťa zachová vo svojej milosti a láske. Nech ochraňuje tvoje dieťa a nech mu daruje pevné zdravie i múdrosť ducha.“

(požehnanie starých ľudí)

„Nech je s vami náš Pán Ježiš Kristus a nech vás chráni. Nech ide pred vami a vedie vás, nech stojí za vami a posilňuje vás. Nech sa vás ujme, nech vás opatruje a nech vás žehná. Amen.“

(za chorých)

„Nech ťa požehnáva Boh Otec, nech ťa uzdraví Boh Syn a nech ťa osvieti a vedie Boh Duch Svätý.

Pán Ježiš, ktorý chodil svetom dobre činiac a liečiac každú chorobu, nech nás zachová v dobrom zdraví a nech nás obdarí svojím požehnaním.

Boh, ktorý je jediným Pánom a Vykupiteľom, nech ťa žehná, nech ti chráni telo a nech spasí tvoju dušu pre večný život.“

(požehnanie na cestu)

„Nech nás Boh sprevádza na našej ceste a nech ju usmerňuje ku našej spáse.

Nech Pán bude s nami a nech nás sprevádza na ceste.

Cestu, ktorú teraz šťastlivo začíname, nech s Božou pomocou šťastlivo aj ukončíme.“

(za cestujúcich)

„Pane Ježišu Kriste, buď nám v našom putovaní priateľom a pomocníkom a v protivenstvách ochrancom a tešiteľom, aby sme pod tvojím vedením šťastlivo došli do cieľa a s radosťou sa vrátili do svojich domovov.“

(požehnanie pracoviska)

„Nech Pán prebýva na tomto pracovisku, nech láskavým okom hľadí na vašu prácu a nech chráni vaše životy od každého zla.“

(velebenie Boha)

„Nech je zvelebený Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, chváľme a vyvyšujme ho naveky!“

(pred jedlom)

„Požehnaj, Pane, nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

„Nech je zvelebný všemohúci Boh Otec, ktorý nám dáva každodenný chlieb. Nech je zvelebený jeho jednorodený Syn, ktorý nás neustále sýti svojím slovom. Nech je zvelebený Duch Svätý, ktorý nás pozval na túto bratskú hostinu. Amen.“

(po jedle)

„Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.“

„Prosíme ťa, Pane, uštedri všetkým ľuďom potrebné jedlo, aby ti spolu s nami mohli ďakovať. Amen.“

(požehnanie bytu)

„Bože, Otče náš, požehnaj tento príbytok, túto rodinu a všetok jej majetok. Posilňuj vieru všetkých jej členov, spájaj ich deň čo deň väčšou láskou a daj im zdravie duše i tela, aby sa tu i vo večnosti tešili z teba. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

(modlitba pastiera vo Švajčiarsku)

„Staviam okolo obce zlatý prsteň. Nech sú v ňom požehnaní ľudia i zvieratá, lesy, lúky i polia v mene Trojjediného Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého, matky Márie a všetkých svätých. Nech je všetko, ľudia i zvieratá, chránené od všetkého nešťastia a od každého zla.“

(filozof Blaise Pascal)

„Nebeský Otče, ty si môj Pán, rob so mnou, čo chceš. Daj mi, čo si myslíš, že mi bude na osoh a vezmi odo mňa všetko, čo mi škodí. Urob, aby sa moja vôľa rovnala tvojej. Požehnaj ma a požehnaj svet! Požehnaj ma dnes a požehnaj ma zajtra. Požehnaj ma po všetky dni môjho života.“

(modlitba Židov)

„Buď požehnaný a oslávený, ty, večný Bože, ktorý si nám dal život, ktorý si dal, aby sme ho žili v pravde a aby sme sa dožili tohoto dňa.“

(Roger Schutz – Taizé – takto požehnával dom)

„Nech priestory tvojho domu budú miestom, kde druhí ľudia budú vždy vítaní. Nech budú miestom pokoja, požehnania a vzájomného odpúšťania.“

(anglická rehoľníčka zo 17. storočia)

„Požehnaj moju starobu, Pane, a drž svoju ruku bohatú na požehnanie nad všetkými, čo ma milujú“.

(staroindická modlitba)

„Nech sú všetky živé bytosti oslobodené od každej bolesti!“

(neznámy autor)

„Mocný Pán Boh, počiatok i koniec všetkých vecí, nech ťa požehná, nech ti pomáha rásť, nech ti daruje úspech a splní tvoje nádeje i ciele tvojej práce. Nech ťa chráni od všetkého špatného, nech ti je ochranou v nebezpečenstve a útočišťom v strachu. Nech Pánova tvár zažiari nad tebou ako slnko nad zemou, ktoré dáva teplo všetkému živému. Nech ti je Pán milostivý, ak si zotročený hriechom, nech ťa vykúpi zo všetkého zlého a urobí ťa slobodným. Nech pozdvihne svoju tvár, nech vidí tvoju bolesť a počuje tvoj hlas, nech ťa vylieči i poteší a nech ti dá pokoj a dobro tela i dobro tvojej duše.“

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *