Na Veľkú Noc

Aleluja, chváľte Pána, lebo je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja! Toto je deň, ktorý učinil Pán, veseľme sa a radujme sa v ňom. Aleluja! Náš veľkonočný baránok je Kristus, obetovaný za nás. Aleluja!

Božský Spasiteľ, víťazný Vykupiteľ, Ty si premohol hriech, smrť a peklo a otvoril si bránu do neba. Už je ukončené veľké dielo Tvojho milosrdenstva a Tvojej lásky.

Slávnostne si vstal z hrobu, ako si predpovedal. Radujem sa z Tvojho vzkriesenia, ktoré obnovilo moju nádej na večnú blaženosť.

Pane Ježišu Kriste, Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta a teraz sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nado mnou a daj, aby som vo dne i v noci ľutoval(a) svoje hriechy, kým sa nestanem hodným(ou) uviedieť Ťa z tváre do tváre v nebeskej sláve a s Tebou sa tešiť na veky. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *