Na sviatok Nanebovstúpenia Pána

Zvelebujte Pána všetky národy, s plesaním oslavujte Pána! Boh všemohúci je zvelebený vo svojich skutkoch! Premohol všetkých nepriateľov svojich a nás vyvolil za svoje dietky a za svojich dedičov. Pán vstúpil do svojho kráľovstva a vošiel do svojej slávy. Plesajme Pánovi, plesajme nášmu Kráľovi!

V: Plesajte všetky národy a radujte sa z moci nášho Boha, aleluja!

R: Lebo my sme jeho dedičia a jeho kráľovstvu nebude konca. Aleluja!

Pane Ježišu Kriste, Vykupiteľ sveta, ktorý si vystúpil na nebesia, do svojej večnej slávy. Ďakujem Ti, že si bránu do neba, pre Adamov hriech tisíce rokov zatvorenú, znovu otvoril. Kaniame sa Ti, večný Kráľ neba i zeme! Pamätaj na nás, Pane, a udeľ nám svojej milosti, aby sme vždy s ochotnou vôľou plnili Tvoje božské prikázania, s úprimným srdcom slúžili Tvojej Velebnosti a aby sme sa tak stali účastnými na nebeskej sláve, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *