Podmienky používania stránky Modlitba.sk

Vstupom na tieto webové stránky, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webových stránok prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím tieto webové stránky.

Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje prezeranie a preberanie materiálov t.j. zdieľanie z týchto webových stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva. Publikovanie informácií a materiálov na týchto webových stránkach neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webových stránok nie je povolené z nich kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z týchto webových stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na týchto webových stránkach je potrebné konzultovať s ich prevádzkovateľom.

4 thoughts on “Podmienky používania stránky Modlitba.sk

 • 4. novembra 2022 at 21:39
  Permalink

  Chcem povzbudiť všetkých rozvedených aj odlucenych manzelov i manželky že mne Boh vrátil manžela po 10 rokoch po rozvode modlila som sa za vrátenie manžela uzdravenie vzťahov v rodine a Nás otec nebeský mi vrátil manžela i rodinu modlím sa už 10 rokov a nikdy neskončim lebo Nás Otec je neskutočne milosrdni a láskavý vďaka Ti OTCE NAS NEBESKÝ AMEN

  Reply
 • 25. apríla 2022 at 19:32
  Permalink

  Prosím znovu o pripojenie sa k modlitbe za obnovu manželstva, aby sa dobrý Otecko Všemohúci dotkol tvrdého srdca môjho manžela ,aby mu dal srdce nové naplnené Duchom Svätým a jeho Láskou. Nech sa znovu zamiluje a vráti a začneme nový život s Bohom na prvom mieste. A mne trpezlivosť , aby som vedela čakať na Boží čas . Pán Boh Vám to zaplať

  Reply
 • 12. marca 2022 at 11:21
  Permalink

  Prosím uzdrav naše manželstvo,modlím sa aby sa môj muž vrátil , nakoľko sme odlúčení,uzdrav jeho myšlienky ,aby našiel cestu opäť k nám mojim synom a ku mne z lásky,aby ste ho očistili od zlých myšlienok ,.aby sme žili v láske ,kráčali všade spolu a z lásky jeden k druhému.amen

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *