Nezvyčajná novéna k sv. Ľudovítovi Martinovi pre ľudí trpiacich depresiami

Modlite sa túto mimoriadnu novénu na príhovor otca sv. Terézie z Lisieux! Sám na sklonku života trpel psychickými poruchami.

Svätí manželia Zélia a Ľudovít  Martinovci viedli dom, v ktorom vládla viera, láska a radosť. Vychovali päť dcér. Všetky sa stali rehoľníčkami; jednou z nich bola sv. Terézie z Lisieux. Keď Zélia vo veku 45 rokov zomrela na rakovinu prsníka, Ľudovít  ovdovel a musel sa starať o svojich päť dcér vo veku 4 až 17 rokov.

Poskytol im usporiadaný a stabilný život, v ktorom bol priestor na hry, modlitbu a duchovné čítanie. Ľudovít Martin sa však po nejakom čase, pravdepodobne v dôsledku mozgovej príhody, začal psychicky zhoršovať. Správal sa zvláštne a niekedy zmizol z domu aj na niekoľko dní.

Problémom rodiny sa stalo jeho nepochopiteľné správanie a odsťahovanie sa z domu. Nakoniec sa dostal do starostlivosti rehoľníčok, ktoré prevádzkujú opatrovateľské zariadenie Dobrého Spasiteľa v Caen.

Ľudovít Martin a jeho rodina prijali túto výzvu s vierou a považovali to za pokus o ich očistenie. Vo chvíli jasnejšieho myslenia sa Ľudovít Martin zveril svojmu lekárovi: „Viem, prečo mi Dobrý Boh poslal túto skúšku. Nikdy v živote som nezažil poníženie, takže ho musím teraz prežiť.“

Toto hovorí sv. Terezka z Lisieux:

Keď budeme premýšľať o týchto temných dňoch exilu, budeme cítiť radosť v nebi. Mne sa však tieto tri roky otcovho mučeníctva zdajú byť tým najmilším a najplodnejším obdobím v našom živote. Nevymenila by som ich za tú najvznešenejšiu extázu. Moje srdce plače od radosti nad neoceniteľným darom, ktorý som dostala. Tešili sme sa na dni, keď nám bolo dané utrpenie. Tento trpký kríž bol pre nás neoceniteľný a sladký a naše srdcia vzdychali vďačnou láskou. Už sme nechodili, ale bežali, či dokonca leteli hore, k dokonalosti.

Novéna 

1. deň

Sv. Ľudovít, zakúsil si veľké šťastie aj bezhraničné zúfalstvo a zostal si v oboch neochvejný. Pomôž nám vidieť Boha v našej skúške, aj keď opakujeme so žalmistom:

„Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce dennodenne bôľ? Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou?“ ‭‭(Žalm‬ ‭13‬)

Pane, na príhovor sv. Ľudovíta  Martina, pozdvihni tých, ktorí bojujú s depresiou, úzkosťou, demenciou a inými psychickými problémami a vyveď ich z temnoty do svojho zvláštneho svetla.

Otče náš…
Zdravas Mária…
Sláva Otcu…

Amen

2. deň

Sv. Ľudovít, spolu so Zeliou ste naplnili svoj domov toľkou láskou, že ste dali svetu sväté dcéry. Naša najväčšia zbožnosť nás však neochráni pred stratou našich blízkych a sprievodným smútkom. Opakujeme s tými, ktorí smútia za zosnulými a sú plní smútku:

„Moja duša si neoddýchne od smútku: pozdvihni ma podľa svojho slova!“ (Žalm 119)

Pane, na príhovor sv. Ľudovíta  Martina, pozdvihni tých, ktorí bojujú s depresiou, úzkosťou, demenciou a inými duševnými problémami a vyveď ich z temnoty do svojho úžasného svetla.

Otče náš…
Zdravas Mária…
Sláva Otcu…

Amen

3. deň

Sv. Ľudovít, zažíval si rozrušenie myseľ. Prednes naše modlitby k nášmu Nebeskému Otcovi, aby zavládol pokoj v našich srdciach a životoch.

„Ty si moje útočisko: vyslobodíš ma z útlaku, obklopíš ma radosťou zo spásy.“ (Žalm 32)

Pane, na príhovor sv. Ľudovíta Martina, pozdvihni tých, ktorí bojujú s depresiou, úzkosťou, demenciou a inými psychickými problémami a vyveď ich z temnoty do svojho zvláštneho svetla.

Otče náš…
Zdravas Mária…
Sláva Otcu…

Amen

4. deň

Sv. Ľudovít, tvoja dcéra Terezka prežila hlbokú depresiu, prešla si obdobím straty viery a dokonca mala myšlienky na samovraždu. Ty si  jej však zostal oporou. Kiež by sme aj my prejavili podporu druhým napriek protivenstvám, ktoré sami zažívame.

„Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma. Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy.“ ‭‭(Žalm‬ ‭31)

Pane, na príhovor sv. Ľudovíta  Martina, pozdvihni tých, ktorí bojujú s depresiou, úzkosťou, demenciou a inými psychickými problémami a vyveď ich z temnoty do svojho zvláštneho svetla.

Otče náš…
Zdravas Mária…
Sláva Otcu…

Amen

5. deň

Sv. Ľudovít, nech naši blízki nikdy nezabudnú na slová tvojej dcéry sv. Terezky: „Jedno slovo, jeden milý úsmev často stačí na rozveselenie smutnej duše.“ Posilni blížnych s problémami duševného zdravia a tých, ktorí sa o nich starajú.

„Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha.“

‭‭(Žalm 42)

Pane, na príhovor sv. Ľudovíta  Martina, pozdvihni tých, ktorí bojujú s depresiou, úzkosťou, demenciou a inými duševnými problémami a vyveď ich z temnoty do svojho úžasného svetla.

Otče náš…
Zdravas Mária…
Sláva Otcu…

Amen

6. deň

Sv. Ľudovít, nauč nás spájať naše utrpenie s utrpením Krista, tak ako ty. Nauč nás zostať blízko Neho, nesúc svoj vlastný kríž.

„Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.“ ‭‭(Žalm‬ ‭34)

Pane, na príhovor sv. Ľudovíta Martina, pozdvihni tých, ktorí bojujú s depresiou, úzkosťou, demenciou a inými duševnými problémami a vyveď ich z temnoty do svojho úžasného svetla.

Otče náš…
Zdravas Mária…
Sláva Otcu…

Amen

7. deň

Sv. Ľudovít, tvoja rodina, priatelia a opatrovatelia ťa s veľkou láskou podporovali. Pomôž všetkým okolo nás, neznámym aj známym, aby otvorili oči tým, ktorí trpia dilemami. Obklop ich samaritánskou láskou, obviaž im rany a pozdvihni ich ducha.

„Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň. Bedrá mi spaľuje horúčka a moje telo je nezdravé. Nevládny som a celý dobitý, v kvílení srdca nariekam. Pane, Bože môj, nevzďaľuj s odo mňa.” ‭‭(Žalm‬ ‭38)

Pane, na príhovor sv. Ľudovíta Martina, pozdvihni tých, ktorí bojujú s depresiou, úzkosťou, demenciou a inými psychickými problémami a vyveď ich z temnoty do svojho zvláštneho svetla.

Otče náš…
Zdravas Mária…
Sláva Otcu…

Amen

8. deň

Sv. Ľudovít, dôveroval si Pánovi, hoci by si si niekedy mohol myslieť, že mlčal zoči-voči skúškam, ktorými si prechádzal. Kiež by sme mali vždy dôveru v milosrdného Boha, ktorý na nás nikdy nezabudne, aj keď sa cítime najviac opustení.

„Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.“ (Žalm 13)

Pane, na príhovor sv. Ľudovíta Martina, pozdvihni tých, ktorí bojujú s depresiou a vyveď ich z temnoty do svojho zvláštneho svetla.

Otče náš…
Zdravas Mária…
Sláva Otcu…

Amen

9. deň 

Sv. Ľudovít, oroduj za nás a za tých, ktorí sú depresívni, trpia úzkosťou a trpia duševnými poruchami a za tých, ktorí im pomáhajú.

„Volám k Bohu, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro. On zošle pomoc z neba a zachráni ma; zahanbí tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu.“ ‭‭(Žalm‬ ‭57)

Pane, na príhovor sv. Ľudovíta Martina, pozdvihni tých, ktorí bojujú s depresiou, úzkosťou, demenciou a inými psychickými problémami a vyveď ich z temnoty do svojho zvláštneho svetla.

Otče náš…
Zdravas Mária…
Sláva Otcu…

Amen

Zdroj: Modlitba.sk, Obrázok: tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *