Pápeži Katolíckej cirkvi v našom kvíze

Slovo pápež z pôvodného gréckeho slova παπα znamená

Correct! Wrong!

Mikuláš V. pôsobil ako protipápež počas pontifikátu

Correct! Wrong!

Pontifikát Jána Pavla II. sa začal

Correct! Wrong!

II. vatikánsky koncil zvolal pápež

Correct! Wrong!

Anglický kráľ Henrich VIII. sa odlúčil od rímskokatolíckej cirkvi, pričom vznikla anglikánska cirkev, za úradovania pápeža

Correct! Wrong!

Joseph Alois Ratzinger sa stal pápežom.............v roku...........

Correct! Wrong!

Pápeži sa natrvalo usídlili vo večnom meste Rím v roku

Correct! Wrong!

Súčasný platný kalendár je nazvaný podľa mena pápeža

Correct! Wrong!

Karol Wojtyla sa stal v poradí

Correct! Wrong!

Najkratší pontifikát v histórii katolíckej cirkvi, ktorý trval iba 3 dni, bol pontifikát

Correct! Wrong!

Doteraz sa v Katolíckej cirkvi uctieva

Correct! Wrong!

Najdlhší pontifikát v histórii cirkvi a to 31 rokov a 8 mesiacov mal

Correct! Wrong!

Súčasný pápež František nastúpil na pápežský stolec v roku

Correct! Wrong!

Slová miserando atque eligendo (poľutovaniahodný, ale vyvolený) sú slová motta pápeža

Correct! Wrong!

Ktorý z pápežov napísal 10 encyklík na tému Panny Márie?

Correct! Wrong!

Ktorý z pápežov kanonizoval 1340 nových svätcov počas svojho pontifikátu

Correct! Wrong!

Autorom encykliky o kňazskom celibáte Sacerdotalis caelibatus je

Correct! Wrong!

Najmladším pápežom v histórii bol sotva 18-ročný

Correct! Wrong!

Najviac pápežov bolo pôvodom (Národnosť je počítaná v dobe života dotyčných pápežov)

Correct! Wrong!

Právo voliť nového pápeža v súčasnosti majú

Correct! Wrong!

Prvým pápežom, ktorý si po svojom zvolení zmenil meno z civilného na iné bol

Correct! Wrong!

Požehnanie „Urbi et orbi“ udeľuje pápež

Correct! Wrong!

Slová „Annuntio vobis gaudium magnum – habemus Papam!“ znamenajú

Correct! Wrong!

Najdlhšia voľba nového pápeža trvala 2 roky 9 mesiacov a 3 dni a bola to voľba pápeža

Correct! Wrong!

Pri voľbe nového pápeža sa smie hlasovať

Correct! Wrong!

Ktorý z pápežov zveril celý svoj pontifikát ochrane Panny Márie slovami Totus Tuus

Correct! Wrong!

Meno ktorého z uvedených pápežov si žiadny jeho nasledovník doteraz nikdy nevybral pre poveru, že by bol posledným pápežom vôbec

Correct! Wrong!

Z akej rehoľnej spoločnosti vychádza súčasný pápež František

Correct! Wrong!

Ktorý z pápežov vyhlásil Dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie a zároveň bol tým, ktorý zvolal I. vatikánsky koncil

Correct! Wrong!

Ktorý z pápežov získal prívlastok „Usmievavý pápež“ vďaka svojmu zmyslu pre humor a priateľskému prístupu ku každému

Correct! Wrong!

Pápeži - kvíz
Skvelý výsledok!
Veľmi dobrý výsledok!
Dobrý výsledok!
Priemerný výsledok
Aspoň si sa niečo nové dozvedel 🙂

Share your Results:

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *