Modlitby za kňazské povolania IV.

Prosíme ťa, Pane, pošli robotníkov do svojej žatvy, aby vždy zachovávali prikázania tvojho jednorodeného Syna a všade obnovovali jeho obetu. Prosíme ťa, zhliadni láskavo na naše modlitby a daj, aby bolo čoraz viac správcov tvojich tajomstiev a aby vždy zotrvali v tvojej láske.
Daj, aby milosť, o ktorú ťa prosíme, dodala nám síl, aby sluhovia vykúpenia, ktorých si ty vyvolil, slúžili s čistým srdcom tvojej nekonečnej láske. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *