Pán Ježiš o láske

Pán Ježiš povedal o láske veľmi náročné slová.

Láska je často spojená s dobrou správou o evanjeliu, ale čo v skutočnosti o nej povedal Ježiš? Hovorí o nej oveľa viac ako iba o emócii alebo „vzletných pocitoch.“ Láska k Ježišovi je cvičenie vôle, dispozícia, ktorá inšpiruje každé hnutie človeka.

Láska je témou vo všetkých štyroch evanjeliách, ale najčastejšie odkazuje na Jánove evanjelium, ktoré sa niekedy nazýva „Evanjelium lásky“.

Ponúkame Vám výber z evanjelií zdôrazňujúci Ježišove slová o láske a o tom, ako ovplyvňujú celý náš život.

 

Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.« Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú..

Matúš 5,43-44

 

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Matúš 22,36-39

 

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Lukáš 6,35

 

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Ján 3,16

 

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

Ján 12,25

 

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.

Ján 14,15

 

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.

Ján 15,13

 

Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!

Ján 21,17

 

Zdroj: Sväté písmo

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *