Život Cirkvi vo svete 10/2019

Obsah

Vyhlásenie kresťanských cirkví v Badíne

Rakúsko: Akcia „Rodinný pôstny deň“

Česko: Kardinál Duka oznámil zneužívanie

Zástupca pápeža kritizuje nezapájanie laikov

Filipínsky kardinál Quevedo sa dožíva 80 rokov

Venezuela: Biskup žiada otvorenie hraníc

Nemecko: Moslim ako kancelár za CDU?

Francúzsko: Kardinál odsúdený na 6 mesiacov podmienečne

Synoda biskupov o Amazonii, indiánska teológia a ženatí kňazi

Návrh vo Vatikáne zmeniť Eucharistiu by bolo ‘nové náboženstvo’

Rakúsko: 70 percent ľudí za stráženie migrantov

Nemecko: Každý štvrtý mladý proti mešitám

„Rozsudok je perverzný – kardinál Pell je nevinný!“

Nové reformy OSN: Štáty stratia moc, úradníci získajú kontrolu

Belgicko: Podiel eutanázie vyšší o 247 percent!

Nórsko: Cirkev sa ospravedlnila za postoj pro-life!

Alžírsko: Nová vlna azylantov môže prevalcovať Európu

„Je to predchuť toho, čo môže prísť na celý Západ!“

U Pella sa vzdali zásady ‚In dubio pro reo‘!

„Načasovanie procesu Pella nijaká náhoda“

Postihnutí debutanti plesu u kancelára Kurza

Patriarcha ďakuje Maďarsku za podporu kresťanov v Sýrii

Prečo zostane celibát naďalej dôležitý

„Pell má šance uspieť v odvolaní sa proti „absurdnému“ rozsudku

Odcudzenie medzi pápežom a kardinálom

Írska vláda chce odstrániť kríže z katolíckych nemocníc

Litva: Arcibiskup jezuita odstupuje vo veku 57 rokov

Francúzsko: Falošne obvinili kňaza zo zneužívania

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami a nad dušami v očistci!

Veľké predsavzatia, ako nás učí skúsenosť, nás väčšinou ďaleko neprivedú. Začnime teda v malom, celkom konkrétne znova viac zameriavať náš život na normy Ježišovej pravdy a lásky – tam, kde od toho odbočil. Celkom konkrétne to môže byť napríklad pôst od konzumu, či závislosti na internete. Aj nedbanlivosť v osobnej modlitbe a pri spoločnej bohoslužbe by mohla byť výzvou k obráteniu. Modlitba Krížovej cesty v Pôstnom období nás pozýva hlbšie sa nechať dotknúť Ježišovou vykupiteľskou láskou. Podieľanie sa s chudobnými nás môže oslobodiť od náznakov dychtenia po vlastnení vecí a neprajnosti. Zabudnúť nesmieme prirodzene ani na vnútornú a duchovnú núdzu našich dní, kde môžeme v žičlivej dobrote dať rásť úteche, dobrej rade a náklonnosti v tomto Pôstnom období.

(Prof. DDr. Reinhard Knittel: expert na kánonické právo Filozoficko-teologickej VŠ v St. Pöltene v Rakúsku)

Srdečne blahoželáme a želáme veľa Božieho požehnania!
Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup,
oslávil 2. marca 2019 jubileum 85 rokov.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190302014

Vyhlásenie kresťanských cirkví v Badíne

Badín, 4.3.2019 (TK KBS) 024 643 – Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne bol 4. marca 2019, dejiskom historicky druhého stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Zúčastnil sa na ňom aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. Najvyšší predstavitelia cirkví na stretnutí prijali vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení:

—————————————————————–

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví

Slovensko patrí ku krajinám, kde si mnoho ľudí dobre uvedomuje význam manželstva a rodiny a zároveň vie rozpoznať škody, ktoré spoločnosti spôsobuje genderová ideológia. Oceňujeme všetky kroky, ktoré napomáhajú dobru rodín a manželstiev.
My, predstavitelia kresťanských cirkví, chceme pripomenúť, že genderová ideológia je pseudovedeckou „náukou“, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. Pohlavie a rod sú v nej úplne oddelené, rod v ponímaní tejto ideológie je len kultúrnym konštruktom. Z tohto hľadiska je sexuálna identita ľudskej osoby v spoločnosti vyhlasovaná iba za kultúrny produkt, ktorý vraj nemá nijaký základ v ľudskej prirodzenosti.
Upozorňujeme na úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o rodičovi jedna a rodičovi dva; ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy; keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v rodinách“ hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali.
Zavedením danej ideológie do legislatívy tieto snahy nekončia. Ich cieľom je ovplyvniť vzdelávací proces, aby občania považovali za normálne tvrdenia, ktoré genderová ideológia hlása. Sme presvedčení, že z etickej a náboženskej výchovy nemožno vylúčiť výchovu k zodpovednému manželstvu, rodičovstvu a duchovným hodnotám, na ktorých naša spoločnosť bola historicky vybudovaná.
Genderovú ideológiu prekonáme len jej jednoznačným odmietnutím, návratom ku kresťanskej antropológii a účinnej rodinnej politike. V Kristovom evanjeliu a kresťanskej teológii nachádzame pravdu o ľudskej láske. Máme vážne obavy, že sa v našej krajine nedostatočne prihliada na spoločenskú hodnotu manželstva, rodičovstva a rodiny. V manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou, ktoré smeruje ku vzniku rodiny, by sme mali byť schopní rozpoznať najdôležitejšie hodnoty pre spoločnosť: nenahraditeľný dar ľudského života, rovnosť v dôstojnosti muža a ženy – a chápať ich odlišnosť ako dobro.
Z týchto dôvodov sa obraciame na predstaviteľov verejného života a na všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme tak v legislatíve, ako aj vo vzdelávacom procese odmietli každý prejav genderovej ideológie. Zároveň potvrdzujeme stanovisko spred roka, v ktorom sme vyjadrili naše presvedčenie o nevyhnutnosti odmietnuť Istanbulský dohovor, ktorý zneužíva tému násilia na šírenie genderovej ideológie.
Slovenská republika by si mala nielenže zachovať zvrchovanosť v ústavnom definovaní hodnôt rodiny, manželstva a rovnosti medzi mužmi a ženami, ale svojimi stanoviskami aktívne ovplyvňovať smerovanie vývoja celej Európskej únie. Žiadame teda, aby na rokovania v inštitúciách Európskej únie alebo v iných orgánoch medzinárodných organizácií boli za Slovensko vysielaní delegáti a zástupcovia schopní jasne deklarovať nesúhlas Slovenskej republiky s takto chápanou genderovou ideológiou a nepripustiť zasahovanie do týchto hodnôt, potvrdených našou ústavou.

V Badíne, 4. marca 2019

Rakúsko: Akcia „Rodinný pôstny deň“

Pôstnu akciu v Rakúsku začali v r. 1958 s mottom „Rozhliadnime sa ponad náš tanier!“ Tak vznikla najväčšia cirkevná dobročinná akcia proti hladu vo svete.

Viedeň, 07.03.2019 (KAP) 024 642 – Od Popolcovej stredy sa v celom Rakúsku začala tradičná akcia humanitárnej pomoci „Rodinný pôstny deň“ Hnutia katolíckych žien Rakúska (kfbö). V rámci akcie pozýva hnutie aj tento rok k „dobročinnému podávaniu pôstnej polievky“ vo farnostiach, hlavných mestách krajov a na verejných miestach, aby upozornilo na svoj úmysel a vykonalo zbierku. Akcia sa už stala značkou „Rodinného pôstneho dňa“, na ktorý prichádzajú osobnosti z cirkvi, politiky, hospodárstva, kultúry a spoločnosti. Vcelku nazbiera akcia Hnutia katolíckych žien ročne okolo 2,4 milióna eur a podporuje tým viac ako 100 projektov pre ženy v Afrike, Ázii a Južnej Amerike. Tento rok sa zameriava na Tanzániu.
Akciu tradične otvorili na Popolcovú stredu podávaním pôstnej polievky v Diecézach Feldkirch, Graz-Seckau a Innsbruck. Pri tejto akcii pred mestskou vežou v starom meste Innsbrucku ocenil biskup Glettler túto iniciatívu a poďakoval sa za mnohé dobré diela doma i v zahraničí. V rámci akcie pozývajú ženy v diecézach už od roku 1958 k „dobročinnému podávaniu pôstnej polievky“. Akcia sa realizuje s mottom „Podieľanie sa nám dáva budúcnosť“.
V Diecéze Feldkirch pozývali po obrade udeľovania popolca s biskupom Bennom Elbsom na tradičné podávanie polievky v Krajinskom dome v Bregenzi. V Grazi sa začali hneď tri akcie Pôstneho obdobia: „Akcia rodinný pôstny deň“, „Pôst od auta“ a „Žiť správne – postiť sa od mäsa“. Vo štvrtok sa konala mimoriadna jazda električkou, kde sa prezentovala hlavná téma akcie „Pôst za dobrú klímu“ a pripomínala sa súvislosť medzi individuálnym správaním a klímou.
Oficiálny „Rodinný pôstny deň“ je tento rok 15. marca. Okolo tohto dátumu sa v celom Rakúsku konajú vo farnostiach zbierky a podávanie pôstnej polievky. Vo Viedni pozývajú ženy 11. marca do Technickej univerzity o 17.30 hod. Akciu otvorí prorektorka Anna Steigerová, predsedníčka diecézneho Hnutia katolíckych žien Veronika Pernsteinerová a biskup Werner Freistetter.
V Diecéze St. Pölten sa polievka podáva 12. marca od 12. hod. v Dolnorakúskom krajinskom dome. Hornorakúsky hajtman Thomas Stelzer zasa pozýva na podávanie polievky 15. marca. Dobročinné jedlo varia tri rehoľné spoločenstvá: salvatoriánky, marianisti a alžbetínky.
Hajtman Steiermarku Hermann Schützenhöfer a Diecéza Graz-Seckau privítajú čestných hostí z politiky a hospodárstva na podávanie pôstnej polievky 21. marca v Bielom sále hradu v Grazi. V Salzburskej arcidiecéze sú na programe dve akcie – 22. marca o 12. hod. v Salzburskej rezidencii a 29. marca v prominentnom hostinci Stanglwirt v Goingu pri malebnej horskej dedinke Wilder Kaiser.
V Diecéze Eisenstadt sa pôstna polievka podáva s účasťou biskupa Ägidiusa Zsifkovicsa, vojenského ordinára Wernera Freistettera a brigadíra Gernota Gassera 29. marca v Kasárňach sv. Martina.

Pomoc pre Tanzániu
Pod mottom „Odvaha k zmene! Spoločne za budúcnosť z vlastnej sily“ sa tento rok koná zbierka pre východoafrickú Tanzániu. Pomocou workshopov, videí na Youtube alebo liturgických podnetov sa informuje o modelovom projekte v Tanzánii. Podporuje sa partnerská organizácia „WODSTA“ na sever Tanzánie, ktorá skvalitňuje každodenný život žien výrobou pre zdravie nezávadných úsporných kachlí a podporuje siatbu stromčekových sadeníc.
V Tanzánii takmer 70 percent ľudí elektrinu a musia variť s drevom na otvorenom ohni, hoci dreva je málo a odlesňovanie ohrozuje zásobovanie vodou. Tým, že ženy produkujú vlastné kachle a predávajú ich aj iným, si zarobia a súčasne chránia životné prostredie.
Pôstnu akciu v Rakúsku začali v r. 1958 s mottom „Rozhliadnime sa aj ponad náš tanier!“ Tak vznikla najväčšia cirkevná dobročinná akcia proti hladu vo svete. –zg-

Česko: Kardinál Duka oznámil zneužívanie

Praha, 8.3.2019 (kath.net/KAP) 024 642 – Pražský arcibiskup a predseda Českej biskupskej konferencie, kardinál Dominik Duka, podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa kvôli sexuálnemu zneužívaniu. Český prímas tak reagoval na vyhlásenie na oficiálnom cirkevnom portáli „Cirkev.cz“ a na reláciu verejnoprávnej televízie ČTV z nedele. V nej vypovedali tri osoby, že ako deti ich kňazi sexuálne zneužili.
„Podal som oznámenie, pretože je potrebné, aby polícia preverila, či sa tieto trestné činy naozaj stali a ak áno, aby sa vinníci za to zodpovedali,“ povedal kardinál Duka. Z hľadiska cirkevného práva a náuky Katolíckej cirkvi ide o „skutky, ktoré sa nesmú tolerovať, nehovoriac už o ututlávaní alebo zamlčovaní“.
Pražský arcibiskup bol kritizovaný za údajné bagatelizovanie prípadov zneužívania v Cirkvi, lebo v interview pre taliansku televíziu Sky-TV na okraj summitu o zneužívaní v Ríme hovoril o „čiastočnej hystérii“. Odvolal sa na konkrétny „dosť problematický prípad dospelej osoby“, ako Duka konštatoval vo vyhlásení. Detaily neuviedol, aby osobu nepoškodil. Stojí si však pri tom, že takéto prípady „sú vďačnou témou pre mnohých žurnalistov a občas aj právnikov“. Prečo to tak je, prenecháva „úvahám čitateľov“, ako sa vyjadril pražský arcibiskup.
V Českej republike hovoria údaje vlády o 700 prípadoch zneužívania ročne, v katolíckej cirkvi krajiny sa však zaznamenalo iba 10 prípadov za 30 rokov, ako dodal kardinál. Vo väčšine prípadov boli tresty kvôli nedostatku dôkazov uložené iba podmienečne.
„V tejto súvislosti trvám na prezumpcii neviny,“ zdôraznil kardinál Duka. Poukázal na prípad v Česku pôsobiaceho poľského rehoľného kňaza. Toho v r. 2011 Katolícka cirkev za sexuálne zneužívanie miništranta suspendovala. V polovici februára však štátny súd rozhodol, že bol odsúdený neprávom!
„Život takého človeka je v troskách – nemali by sme vytvárať obete na jednej, ani na druhej strane!“ zdôraznil kardinál.
Českí biskupi vypracovali už pred rokmi smernice, podľa ktorých majú biskupi a rehoľní predstavení povinnosť „každý prípad v najkratšom čase nahlásiť vyšetrovacím orgánom polície“, ako povedal kardinál Duka. Výslovne sa potom poďakoval justícii aj polícii: „Spolupráca s oboma prebieha už roky na vysokej odbornej úrovni, ktorá rešpektuje najvnútornejšie stránky človeka a zachováva potrebnú diskrétnosť, aby obete a ich rodiny neboli ešte viac traumatizované“. –zg-

Zástupca pápeža kritizuje nezapájanie laikov

Rím, 07.03.2019 (KAP) 024 641 – Zástupca pápeža v Rímskej diecéze, kardinál Angelo De Donatis, sa sebakriticky vyjadril o nezapájaní laikov do pôsobenia Katolíckej cirkvi:
„Zo starosti o vlastnú ústrednú úlohu v Cirkvi kňazi často nepustia nič zo svojich rúk. Duchovní by mali prosiť o odpustenie, že laikom nedôverujú a nezverujú im nijaké úlohy,“ povedal generálny vikár De Donatis na svätej omši s kňazmi svojej diecézy vo štvrtok v Ríme.
„Zvlášť mladých ľudí pokorujú tým, že ich nepočúvajú a považujú ich za rojkov. Pravdou je, že my starí nechceme zomrieť. Zvyknutí na svoj starý svet, hádžeme Bohu, ktorý chce rozvíjať niečo nové, polená pod nohy,“ povedal kardinál podľa talianskej katolíckej agentúry SIR.
Na tradičnej svätej omši v Lateránskej bazilike na počiatok Pôstneho obdobia sa zúčastnil aj pápež František. Počas omše vyspovedal niekoľkých kňazov. –zg-

Filipínsky kardinál Quevedo sa dožíva 80 rokov

Do konca roka dosiahne vekovú hranicu 80 rokov aj ďalších osem kardinálov

Manila, 07.03.2019 (KAP) 024 640 – Filipínsky kardinál Orlando Beltran Quevedo sa v pondelok dožije 80 rokov. Tým je vylúčený z okruhu kardinálov – voličov pápeža. V ďalšom konkláve tak bude už len 122 z 223 kardinálov oprávnených voliť Petrovho nástupcu. Do konca roka dosiahne vekovú hranicu 80 rokov aj ďalších osem kardinálov. Medzi nimi je aj emeritný krakovský kardinál a bývalý sekretár pápeža Jána Pavla II. (1978-2005), Stanislav Dziwisz, emeritný arcibiskup Hongkongu John Tong Hon, i maronitský patriarcha, kardinál Bechara Boutros Rai.
Kardinál Quevedo bol pastierom Arcidiecézy Cotabato na juho-filipínskom ostrove Mindanao v r. 1998 až 2018. Pápež František ho v r. 2014 menoval za kardinála a ocenil tak význam tejto prevažne katolíckej krajiny. Filipíny majú v súčasnosti troch kardinálov. Quevedo rovnako ako jeho nástupca Angelito Lampon (69) sú členmi Rehole oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie. –zg-

Venezuela: Biskup žiada otvorenie hraníc

Caracas, 07.03.2019 (KAP/KNA) 024 639 – Venezuelský biskup Mario Moronta z pohraničnej Diecézy San Cristobal vyzval vládu prezidenta Nicolasa Maduru, aby otvorila uzavreté hranice ku Kolumbii: „V mene obyvateľstva všetkých pohraničných obcí vyzývam venezuelské autority, aby rešpektovali dôstojnosť tu žijúcich ľudí a otvorili hranice,“ povedal biskup Moronta podľa portálu „Noticia al Dia“, ako informovala nemecká katolícka agentúra KNA. Situácia je kritická najmä pre tých, ktorí zo zdravotných dôvodov museli odísť do Kolumbie, aby sa tam dali ošetriť.
Venezuela sa otriasa mocenským bojom medzi Madurom a jeho konzervatívnym protivníkom Juanom Guaidom. Venezuelská opozícia chcela dať priviezť humanitárnu pomoc zo zahraničia pomocou dobrovoľníkov cez kolumbijské hranice. Madurova vláda tomu násilne zabránila. Došlo k incidentom s viacerými mŕtvymi. Maduro tento postup odsúdil ako medzinárodnú agresiu. Ľudsko-právne organizácie a katolícka cirkev obviňujú vládu z brutality voči dobrovoľníkom. –zg-

Nemecko: Moslim ako kancelár za CDU?

Berlín, 7.3.2019 (kath.net) 024 638 – Predseda nemeckej parlamentnej frakcie CDU/CSU Ralph Brinkhaus si dokáže predstaviť moslima v r. 2030 ako kancelára za stranu CDU, „ak bude dobrý politik a bude zastupovať naše hodnoty a politické názory“ ako vyhlásil pre agentúru „idea“ a dodal:
„V niektorých regiónoch je iba zlomok obyvateľstva v cirkvi. Preto aj moslimovia, ktorí zdieľajú naše hodnoty – ako dôstojnosť človeka, vlastná zodpovednosť, solidarita – a ctia si našu ústavu, sú srdečne pozvaní spolupracovať v strane CDU.“
Interview vyvolalo rozhorčenie v CDU: „To teraz vôbec nie je naša téma,“ povedal štátny sekretár CSU na berlínskom ministerstve pre časopis „BILD“.
Ralph Brinkhaus je šéfom frakcie pol roka, je katolík, ženatý a nemá deti. –zg-

Francúzsko: Kardinál odsúdený na 6 mesiacov podmienečne

Lyon, 7.3.2019 (kath.net) 024 637 – Francúzsky kardinál Philippe Barbarin, arcibiskup Lyonu, mal kryť kňaza obvineného viacerými obeťami zo sexuálneho zneužívania. Súd v Lyone vyhlásil vo štvrtok kardinála za vinného z ututlávania zneužívania a odsúdil ho na šesť mesiacov podmienečne. Informoval o tom „Vatican News“.
Kardinál Barbarin však vždy popieral, žeby prípady zneužívania v 70. a 80. rokoch kryl.
Rozsudok prekvapuje, pretože ani štátna prokuratúra nežiadala jeho odsúdenie! Niektoré prípady boli už premlčané. Mali sa odohrať V 70. a 80. rokoch u skautov. Kardinálovi právnici už ohlásili odvolanie, ako informujú francúzske médiá. –zg-

Synoda biskupov o Amazonii, indiánska teológia a ženatí kňazi

Kanadský arcibiskup pretláča diakonky ako „prvý krok“.
Cirkev s amazonskou tvárou?

Kanada, 5.3.2019 (LifeSiteNews) 024 636 – Prišiel čas, aby ženy „seriózne“ zaujali miesto v Cirkvi, ako vyhlásil arcibiskup z kanadského Gatineau v Québecu. Arcibiskup Paul-André Durocher (64) otvorene podporuje diakonát žien s vysluhovaním sviatosti krstu a manželstva.
Povedal to v „Rádiu Canada“ v nedeľu, kde mal komentovať vatikánsky summit o ochrane detí. Arcibiskup Durocher vyhlásil, že ženy by mali hrať aj väčšiu úlohu v Cirkvi ako sú len pozemské aktivity a povedal: „Ak by ženy boli napr. diakonkami, mohli by vysluhovať sviatosť krstu a manželstva. Boli by súčasťou manažérskeho tímu,“ ako sa vyjadril a dodal: „Myslím si, že to by bol prvý krok.“
To presahuje úlohu, ktorú hrali ženy v raných kresťanských spoločenstvách iba ako „pomocníčky“ …
Arcibiskup naznačil dokonca aj kontroverznejšiu tému kňažiek, keď povedal, že čo sa týka kňazov je realita zložitá: „Problémom na tejto úrovni je, že pápež povedal, že to sa nemôže zmeniť, že ženy sa nemôžu stať kňažkami. Jediným spôsobom tejto zmeny by bolo zhromaždenie biskupov o tejto otázke a to sa nestane ešte dlhý čas,“ povedal a pritom sa vyhol výpovedi o radikálnej nemožnosti pripustenia žien ku kňazstvu.
Arcibiskup očividne chce „pohyb vpred“ v postupných etapách: „Mali by sme teraz pracovať na tom, čo sme schopní urobiť najmä v miestnych cirkvách, aby sa duchovné inštitúcie stali viac rovnostárske.“
Idea napomáhania žien v Cirkvi nie je u arcibiskupa nová. André Durocher je bývalým predsedom Biskupskej konferencie Kanady. Bol prítomný na druhej synode biskupov o rodine v r. 2015 v Ríme, kde venoval svoj príspevok úplne „miestu žien“ v Cirkvi. Vyslovil sa za trvalý diakonát žien s rozlišovaním „služby“ a „kňazstva“. Nadhodil aj otázku kázní žien – čím priamo odporoval sv. Pavlovi – a žiadal synodálnych otcov, aby „sa pozreli na možnosť povoliť manželským párom (…) prehovoriť počas nedeľných homílií, aby mohli svedčiť o vzťahu medzi Božím slovom a ich vlastným manželským životom a ich životom ako rodiny“.
Keď sa pápež František rozhodol v r. 2016 zriadiť komisiu na skúmanie otázky vysviacky žien za diakonky, arcibiskup Paul-André Durocher bol nadšený: „Som veľmi šťastný z tejto iniciatívy.“
Vo februári 2017 aj kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, povedal, že považuje diakonát žien za možný. Dodal, že určil radu 35 žien na „čítanie a hodnotenie“ všetkého, čo robí pápežská rada …
Vidíme tu opäť taktiku malých ale významných krokov a ideu, že veci sa môžu v budúcnosti drasticky zmeniť. …
Pred dvomi týždňami 20. februára siedmi farári z Francúzska vydali otvorený list proti „klerikalizmu“ a žiadali zverovať viac zodpovednosti laikom a najmä povoliť ženy diakonky. …
Blížime sa k Synode o Amazonii, čo iste s tým tiež súvisí. V prípravnom dokumente z júna 2018 sa navrhlo, aby ženy hrali väčšiu úlohu v Cirkvi a to formou špeciálnej cirkevnej „služby“.
Ale čo s tým má do činenia Amazonka? Odpoveď možno nájdeme v poznámke v tretej časti dokumentu:
„Akcia. Nové cesty pre Cirkev s amazonskou tvárou.“
Text hovorí o vízii sveta domorodcov v oblasti Amazonky a uvádza: „V procese myslenia Cirkvi s amazonskou tvárou snívame s nohami na zemi, zakorenenými v našom pôvode a s otvorenými očami zvažujeme budúcu tvár Cirkvi počínajúc od skúseností národov kultúrnej rôznorodosti. Naša nová cesta bude zahrňovať službu, liturgiu a teológiu (indiánsku teológiu).”
Poznámka dolu sa potom odvoláva na VI. sympózium o indiánskej teológii v Paraguaji v r. 2017 pod dohľadom CELAMu (Rady juhoamerických biskupských konferencií). A je to už len otázka rozvinutia myšlienok. Čo je indiánska teológia? Krátky text francúzskeho dominikána Alaina Duranda, ponúka úsečnú odpoveď:
„Je to forma teológie oslobodenia – veľmi blízka teológii milej pápežovi Františkovi – kde sa jasne vyhlasuje dôležitosť Zeme (Pachamama alebo Matka Zem) a spoločenstva.
A čo to má do činenia so ženatými kňazmi (teda jednou témou synody) a s úlohou žien v liturgii? Páter Durand vysvetľuje rovnosť ženy a muža v indiánskej teológii:
„Muž a žena sú stvorení, aby žili v harmónii, nikdy jeden bez druhého. To, žeby muž či žena žili bez druhého pohlavia, je indiánskej kultúre úplne cudzie. Počas liturgických slávení je potrebné, aby ženy mali svoju funkciu. Okamžite pochopíme problém, ktorý toto tvorí pre domorodcov, čo sa týka katolíckych kňazov. Počul som povedať Samuela Ruiza: Indián, ktorý nie je ženatý, nie je dospelý Indián. Inkulturácia viery a Cirkvi si vyžaduje uznať túto realitu.“
Ideou synody z tohto pohľadu nie je len riešiť nedostatok kňazov alebo ústrednú úlohu žien v amazonskej cirkvi, ako uvádza prípravný dokument (ods. 14). Jednoduchou metódou odvolania sa na indiánsku teológiu dokument diskrétne poukazuje na transformáciu katolíckej liturgie, aby sa stala prijateľnou pre tradičnú pohanskú spiritualitu, ktorá je hlboko poznačená dualizmom a zvlášť pohlavným dualizmom – takže v prírodných náboženstvách okolo Amazonky je základným božstvom „Matka – Zem“, ktorá dáva život.

Návrh vo Vatikáne zmeniť Eucharistiu by bolo ‘nové náboženstvo’

Rím, 5.3.2019 (LifeSiteNews) 024 635 – Experti vrátane kardinála Raymonda Burkeho a biskupa Atanáza Schneidera bijú na poplach pre šokujúci návrh vo Vatikáne uvažovať o zmene podstaty Eucharistie! Taký krok, varujú kritici, by znehodnotil túto sviatosť a vytvoril by v podstate „nové náboženstvo“.
Jezuitský teológ kňaz Francisco Taborda minulý týždeň pripustil možnosť, že na Synode biskupov o Amazonskej oblasti v októbri by sa mohlo uvažovať o zmene podstaty Eucharistie a povoliť používanie juhoamerickej zeleniny juky namiesto pšeničného chleba! Páter Taborda pre „Crux“ 28. februára povedal, že „klimatické zmeny a inkulturácia túto zmenu oprávňujú“. „Intenzívna vlhkosť počas obdobia dažďov v Amazonii mení pšeničné Hostie na kašu,“ povedal a dodal, že v oblasti Amazonky sa chlieb vyrába z kríka juky.
Taborda, profesor teológie na jezuitskej univerzite v brazílskom Belo Horizonte, to vyslovil na seminári vo Vatikáne 25.- 27. februára, v rámci príprav na Synodu o Amazonii v názvom: „Nové cesty pre Cirkev a pre integrálnu ekológiu“.
Hlavnými osobnosťami na seminári boli: kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár synody biskupov a brazílsky kardinál Claudio Hummes – zásadný prívrženec ženatých kňazov v Katolíckej cirkvi. Prítomní boli aj predsedovia biskupských konferencií spomínanej oblasti a ďalší biskupi a experti z okolia Amazonky a iných oblastí.
Páter Taborda uznal, že zmena podstaty Eucharistie je „veľmi zložitá otázka“ a vyjadril presvedčenie, že „o tom by mali rozhodnúť miestni biskupi“!

„Jukaristia“ – nové náboženstvo
LifeSiteNews sa opýtal viacerých katolíckych teológov, či takáto zmena je vôbec mysliteľná. Všetci to jednoznačne a rozhodne odmietli.
„Bolo by úplne neprístojné, aby Synoda o Amazonii diskutovala o zmene podstaty Najsvätejšej Eucharistie!“ povedal kardinál Burke. „Oddeliť sa od používania toho, čo bolo vždy podstatou sviatosti Najsvätejšej Eucharistie by malo nesmierne závažné dôsledky. Je to absolútne nemožné, pretože to je proti Božiemu zákonu, ktorý nám Boh dal.“
Biskup Atanáz Schneider z Astany na navrhovanú zmenu reagoval slovami: „Sláviť Eucharistiu s jukou by znamenalo zaviesť istý druh nového náboženstva.“
Fr. John Saward, vedec z Blackfriars Hall, Oxfordskej univerzity povedal, že nahradiť pšeničný chlieb jukou, by bolo v rozpore so svedectvom tradície sv. Tomáša Akvinského aj s Kódexom kánonického práva. A ďalší známy teológ sa vyjadril:
„Ak by pápež presadzoval povolenie zmeny na základe vývoja náuky Cirkvi a tak napomáhal bludárskych teológov v Ríme, Brazílii, Nemecku či inde, ktorí toto navrhli, tak by schválil zmenu podstaty Najsvätejšej sviatosti, ktorú ustanovil Kristus, náš Pán pri Poslednej večeri.“ „Omše“ slávené s jukovým chlebom by neboli sväté omše – nebola by tu reálna prítomnosť Krista, ani nijaká obeta, ako povedal teológ.
Kardinál Burke vysvetlil, že „v zmysle viery Katolíckej cirkvi je podstatou sviatosti Najsvätejšej Eucharistie pšeničný chlieb a prírodné hroznové víno. „Ak sa použije niečo iné, sviatosť Eucharistie nie je platne slávená. Staroveký zvyk Cirkvi používať na Eucharistiu iba pšeničný chlieb potvrdil Florentský koncil bulou spojenia s Arménmi Exsultate Deo, z 22. novembra 1439).“
„Podstata sviatostí rešpektuje to, čo učí Sväté písmo. Inštitúcia Najsvätejšej Eucharistie špecifikuje, že Kristus zobral pšeničný chlieb, nie jačmenný, ani iný, pri Poslednej večeri a premenil jeho podstatu v podstatu svojho Tela. Grécke slovo artos takmer vždy označuje pšeničný chlieb.“ …
„Zmeniť Eucharistiu by znamenalo isté pochybnosti o neprerušenej tradícii počas ktorej Najsvätejšia Eucharistia stále bola a je aktom Krista v našom strede, v skutočnosti najvyššou a najdokonalejšou manifestáciou jeho prítomnosti medzi nami,“ povedal kardinál Burke. … „Môžeme sa len diviť prečo po stáročiach slávenia Najsvätejšej Eucharistie v Amazonskej oblasti je zrazu toľko problémov s používaním hostií z pšeničného chleba. V tom celom je niečo viac ako problém s hostiami. Používať niečo iné ako použil náš Pán pri Poslednej večeri, odráža úplne horizontálny pohľad na Najsvätejšiu Eucharistiu – je to pohľad na akt komunity, ktorá sa zhromažďuje namiesto toho, aby to bol akt Krista, ktorý komunitu zhromažďuje!“

Rakúsko: 70 percent ľudí za stráženie migrantov

Kardinál Schönborn a BKR sú proti!

Viedeň, 5.3.2019 (kath.net) 024 634 – Vzhľadom na mnohé zločiny a vraždy v Rakúsku v súvislosti s migrantami veľká väčšina obyvateľstva rozhodne súhlasí so strážením potenciálne nebezpečných migrantov vo vymedzených priestoroch. Podľa prieskumu magazínu „Profil“ je to takmer 70 percent občanov, iba 22% s týmto návrhom vlády nesúhlasí. Zvlášť s veľkým súhlasom sa návrh stretol u prívržencov vládnych strán, u voličov Strany slobody – FPÖ 86% a u voličov ÖVP je to až 90%. Ale súhlasí s tým dokonca aj väčšina voličov socialistickej strany SPÖ!
V piatok sa prekvapivo prihlásil o slovo viedenský kardinál Christoph Schönborn aj Biskupská konferencia Rakúska a k úžasu nemálo ľudí tento návrh kritizovali!
„Vo všetkých diktatúrach sveta väznia ľudí iba pre nedôveru voči nim,“ tvrdil kardinál Schönborn v denníku „Heute“. Generálny sekretár BKR, Peter Schipka, hovoril zasa o útoku na ľudské práva.
Kardinála Schönborna za tieto výroky vo všetkých rakúskych väčších novinách ako „Krone“ čitatelia ostro kritizovali!
Jasné je, že vzhľadom na mnohé násilné činy podporujú vládny návrh aj mnohí katolíci. Aj štýrsky krajinský hajtman Hermann Schützenhöfer (ÖVP) v piatok v prejave v Zeltwegu povedal:
„O všetkom, čo môže pomôcť takýmto činom zabrániť, sa musí bez peny na ústach diskutovať. Predpokladom je, že riešenie bude v duchu našej ústavy. O tomto návrhu sa má diskutovať.“ –zg-

Nemecko: Každý štvrtý mladý proti mešitám

5421„V Nemecku sa nedá k prisťahovalectvu či islamu otvorene vyjadrovať.“

Berlín, 5.3.2019 (kath.net) 024 633 – V Nemecku vadia stavby mešít každému štvrtému mladému občanovi. Ukazuje to prieskum Nadácie Friedricha Naumanna medzi mladými vo veku 16 – 25 rokov. Každý druhý mladý tiež vyhlásil, že v Nemecku sa nemožno k témam ako prisťahovalectvo alebo islam otvorene vyjadrovať bez toho, aby človeka neoznačili ako pravičiara alebo pravicového radikála! Demokratický systém vidí ohrozený asi 38 percent mladých Nemcov, 57 percent to tak nevidí, zvyšok uvádza, že nevie. –zg-

„Rozsudok je perverzný – kardinál Pell je nevinný!“

Kardinál Pell zrejme vo väzení nemôže slúžiť svätú omšu, pretože vedenie väznice nedovoľuje prinášať víno do cely!

Sydney, 5.3.2019 (kath.net) 024 632 – Austrálsky kardinál George Pell bude mať v odvolacom konaní nového právnika. Robert Richter, právnik prvej inštancie, pre austrálske noviny „The Age“ a „The Sydney Morning Herald“ oznámil, že už nedokáže vyvinúť „dostatok objektívnosti“ v tomto prípade.
„Je aj normálne, že v inej inštancii preberá prípad iný právnik. Nie je správne hovoriť, že opustím juristický tím kardinála Pella, neopúšťam ho,“ zdôraznil Richter. „ Budem naďalej stáť k dispozícii. Veľmi sa hnevám pre tento rozsudok, pretože je perverzný! Kardinál Pell je v mojich očiach nevinný.“
Novým právnikom kardinála je Bret Walker, ktorého označujú ako veľmi kompetentného.
Kardinál Pell zostáva až do ohlásenia trestu 13. marca vo väzení v Melbourne. Tam sa nachádza v izolačnej väzbe. Pravdepodobne tma nemôže ani súkromne slúžiť dennú svätú omšu, pretože vedenie väznice nedovoľuje prinášať víno do cely! – zg-

Nové reformy OSN: Štáty stratia moc, úradníci získajú kontrolu

Guterresova reforma zmení orgány OSN a programy zo systému riadeného vládami na korporatívny model, kde vlády budú hrať obmedzenejšiu úlohu a podrobia sa byrokracii OSN.

USA, 4.3.2019 (C-Fam) 024 631 – Rozvojový systém OSN sa drasticky mení pod vplyvom série reforiem, ktoré inicioval generálny sekretár OSN Antonio Guterres minulý rok. Členské štáty stratia moc a prehľad. Generálny sekretár OSN dostane nové a rozšírené právomoci.
Moc koordinátorov OSN v krajinách sa podstatne rozšírila od prvej veľkej zmeny od 1. januára. Doteraz pôsobili ako sprostredkovatelia medzi orgánmi OSN a vládami. Teraz majú rozšírené politické kompetencie rozhodovania o práci orgánov OSN v každej krajine. Koordinátori OSN chápu túto novú moc tak široko, že zahrňuje dokonca schopnosť obchádzať rozhodnutia vlád.
„Naozaj dúfam, že táto reforma nám všetkým ukáže, ako sa angažujeme u miestnych populácií, v občianskej spoločnosti, v ženských organizáciách dodatočne k pôsobeniu vlád, aby si uvedomili, že my všetci sme OSN,“ vyhlásila Rosa Malangová, koordinátorka OSN pre Ugandu na videu na stránke OSN, kde sa uvádzajú nové reformy.
Koordinátori sú pod priamym dohľadom generálneho sekretára OSN. To znamená, že on má teraz bezprecedentné právo hovoriť do plánovania rozhodnutí na úrovní jednotlivých krajín.
„My ako koordinátori sme jeho ľudia tam v krajinách. OSN nás robí tým nástrojom, akým máme byť,“ povedal koordinátor OSN pre Palestínu Jamie McGolgrick na videu OSN.
Druhým hlavným pilierom rozvojových reforiem OSN je konsolidácia výkonných rád OSN. Tá by zvýšila autoritu a dohľad sekretariátu OSN nad všetkými rozvojovými aktivitami OSN. A obmedzila by rozsah výkonnej moci členských štátov OSN. Formuje sa aj skupina štátov, ktoré majú analyzovať, ako to bude fungovať a podať návrhy.
Rozvojový systém OSN vždy pracoval ako komplexná sieť orgánov a programov riadených členskými štátmi spôsobom ad hoc. Guterresova reforma zmení orgány a programy OSN zo systému riadeného vládou na korporatívny model, kde vlády budú hrať obmedzenejšiu úlohu a podrobia sa byrokracii OSN.
Reformy sú vyvrcholením úsilia, ktoré sa vyvíja už 30 rokov, aby sa orgány a programy OSN „podávali ako jednoliaty celok“. Úmyslom bolo vtedy zdieľať spoločne zdroje, vylúčiť duplicity a zvýšiť efektívnosť. No súčasné reformy presahujú zdieľanie nákladov a spoluprácu orgánov OSN a priamo menia štruktúru OSN v oblasti ovládania rozvoja.
Guterresovými reformami sa štáty stanú skôr akýmisi partnermi ako v podnikaní spoločnosti. Budú mať menší prehľad a budú môcť menej hovoriť do fungovania celého systému. Generálny sekretár OSN sa stane akoby hlavným výkonným úradníkom v korporáciách s väčšou a širšou mocou rozhodovania.
Antonio Guterres prvý raz predložil svoj plán reformy rozvojového systému OSN minulý rok. Uplynul takmer rok a reforma je v plnom prúde. Objavujú sa prvé zmeny. A webová stránka OSN označuje reformu proste ako „cestu transformácie“. Aspoň to je zatiaľ jasné – systém OSN sa transformuje …

Belgicko: Podiel eutanázie vyšší o 247 percent!

Brusel, 4.3.2019 (Euthanasia Prevention Coalition) 024 630 – Belgická správa o stave eutanázie v r. 2018 vydaná 28. februára ukazuje, že v r. 2018 bolo 2357 asistovaných samovrážd oproti 2309 rok predtým. Ešte v r. 2010 ich bolo 954, čo znamená nárast o 247% za 8 rokov.
Podľa belgickej správy z r. 2017 rastie počet takýchto úmrtí a týmto spôsobom zomierajú už aj deti. Rast úmrtí eutanáziou trocha spomalilo to, že súdy začali skúmať niektoré z kontroverznejších prípadov. Najvyšší európsky súd napríklad v januári súhlasil s posúdením prípadu belgickej ženy s depresiou, ktorá zomrela na eutanáziu a v novembri boli traja belgickí lekári obvinení z eutanázie z psychiatrických dôvodov.
Od r. 2010 Belgicko zákon o eutanázii rozšírilo a pridalo viac dôvodov, v ktorých je povolená eutanázia a zákon zmenilo.
V r. 2018 bolo 57 (2.4%) úmrtí eutanáziou kvôli mentálne poruchovému správaniu a 83 (3.5%) z psychiatrických dôvodov. V roku 2018 už usmrtili eutanáziou aj niekoľko detí.

Nórsko: Cirkev sa ospravedlnila za postoj pro-life!

Oslo, 4.3.2019 (Live Action News) 024 629 – V Nórsku je najväčšou kresťanskou denomináciou Cirkev Nórska a hlási sa k nej asi 70 percent Nórov. Pôvodne bola táto cirkev oficiálnym náboženstvom, Nórska, no dnes je oddelená od štátu.
Cirkev bola historicky vždy za ochranu života, zatiaľ čo štát povoľuje potraty. Biskupi nórskej cirkvi však nedávno vydali vyhlásenie, v ktorom sa v podstate ospravedlňujú za tento postoj cirkvi a vyhlásili, že potrat „napomáha u ženy zdravie, bezpečie a istotu“:
„Keď sa zákon o povolení potratu v 70. rokoch prijímal, cirkev bola jasným odporcom proti týmto zmenám,“ píše sa v úvode vyhlásenia. „Kňazi a iní boli silní a jasní v kritike nového zákona a bránili ochranu nenarodeného života. Dnes si uvedomujeme, že argumenty cirkvi nedovoľovali dobrý dialóg. Je čas vytvoriť novú klímu pre dialóg. A my chceme k tomu prispieť.“
Nový dialóg očividne znamená uznanie, že potrat musí byť legálny, napriek argumentom, že nenarodené detičky sú naozaj ľudskými bytosťami, ktoré si zaslúžia ochranu. A vyhlásenie pokračuje:
„Spoločnosť s legálnym prístupom k potratu je lepšia spoločnosť ako tá bez neho. Zabraňuje ilegálnym potratom a napomáha u ženy zdravie, bezpečie a istotu. Je to očividné v globálnej perspektíve. Vidíme, že v mnohých krajinách cirkvi stále ešte prispievajú k zaťažovaniu tehotných žien v zraniteľných situáciách.“
V Nórsku je potrat legálny do 12 týždňov alebo do 18, ak žena o to požiada. …

Alžírsko: Nová vlna azylantov môže prevalcovať Európu

Paríž, 4.3.2019 (kath.net) Na Európu by mohla v r. 2019 prísť nová veľká vlna azylantov. V Alžírsku so 40 miliónmi obyvateľov sa v súčasnosti podľa správy denníka „Krone“ rúca štátny socialistický systém. Už dlhšie prebiehajú masové protesty nezamestnaných mladých. Brizantné je, že Alžírčania majú v Európe právo na azyl! Okrem toho má viac ako milión Alžírčanov aj francúzske občianstvo a tým právo na pricestovanie do Schengenského priestoru. Hoci Alžírsko je teoreticky jedným z najväčších producentov ropy a plynu na svete, pre skorumpovaný socializmus sa takmer nič zo ziskov nedostane k ľuďom. Mladí Alžírčania si málokedy nájdu prácu. –zg-

„Je to predchuť toho, čo môže prísť na celý Západ!“

Interview o rozsudku nad kardinálom Pellom poskytol kath-netu nemecko-austrálsky žurnalista Anian Christoph Wimmer zo CNA. Roland Noé

Linec, 4.3.2019 (kath.net/rn) 024 628

kath.net: Minulý týždeň bol kardinál Pell odsúdený za údajné zneužitie chlapcov. Ako sa ťa ako katolíka a Austrálčana celá tá vec dotýka?
Anian Christoph Wimmer: Dotýka sa ma to ako Nemca, ako katolíka a ako otca rodiny. To, čo sa stalo v Austrálii – o tom som presvedčený – je predchuť toho, čo môže prísť na Európu a na celý Západ! V dobrom, ako aj v zlom. Veď tu sa vedie proces s niečím, čo je oveľa viac ako ‚len‘ prípad Pella, nech je akokoľvek dôležitý.

kath.net: Z diaľky máme pocit, že médiá už roky šírili nálady, ktoré prísediacich museli ovplyvniť a že Pell nemal vôbec nijakú šancu. Klame tento dojem?
Anian Christoph Wimmer: Dôležitá otázka, ktorej sa aj justícia už predtým venovala. Preto na celé mesiace uvrhla zákaz spravodajstva na médiá. Chceli sa postarať o férovosť, lebo práve v štáte Victoria samotnom je na takýto prominentný proces určená porota s prísediacimi. Tú nechceli ovplyvňovať. Je tu dojem, že tento problém bol sotva riešiteľný. Zákaz spravodajstva z hľadiska mnohých tento dojem nevylúčil. Kardinál Pell bol totiž mnohé roky veľmi prominentnou a aj polarizujúcou osobnosťou v Austrálii.

kath.net: Po rozsudku nastal ešte aj rozruch po výpovedi Pellovho právnika, ktorú niektoré média vykladali ako priznanie viny. Čo sa presne stalo?
Anian Christoph Wimmer: V Austrálii známy a renomovaný právnik, progresívny ateista Robert Richter sa vyjadril veľmi nešťastne, keď tu použil výraz „vanilkový sex“ – ale to len, aby dosiahol nižší trest po vynesení rozsudku, ako sa to v tejto situácii od anglosaského právneho systému očakáva. Za naozaj hroznú voľbu slov sa predsa ospravedlnil. Ale vykonštruovať z toho priznanie viny, ako si niektorí žurnalisti mysleli, nebolo proste správne.

kath.net: Ako hodnotíš šance, že Pella v druhej inštancii oslobodia? Znova tu budú vynášať rozsudok laickí sudcovia, alebo čo možno očakávať?
Anian Christoph Wimmer: Vzhľadom na skutočnosť, že renomovaní právnici na univerzitách v Melbourne považujú jeho oslobodenie za možné, musíme naozaj vyčkať, myslím si. Pred „súdom verejnej mienky“ – Court of Public Opinion – bol rozsudok už dávno vynesený, ako si myslia mnohí pozorovatelia. Obávam sa, že majú pravdu.

U Pella sa vzdali zásady ‚In dubio pro reo‘!

Viedeň, 4.3.2019 (kath.net) 024 627 – Kath.net uvádza interview s teológom a lekárom Johannesom Huberom, býv. sekretárom viedenského kardinála Königa. Viedol ho Roland Noé.

kath.net: Nedávno sa v Ríme skončil summit o ochrane detí. Ako ho hodnotíte?
Johannes Huber: Možno iba dúfať, že sa neskončí ako to zrnko pšenice, ktoré prosilo mlynský kameň o odpustenie a nezbadalo, že ten ho rozomelie – ako to vyjadril Peter Sloterdijk. To, že objasnenie, transparentnosť a náprava sú samozrejmé, je nepochybné, a tu sa pápež dosť usiloval. No nebola tu medicínska diferenciácia. Pretože pedofília, efebofília (náklonnosť k chlapcom) a zneužívanie sú odlišné patologické formy. … Objektivizácii skutkovej podstaty by to poslúžilo.

kath.net: V Austrálii vyhlásili rozsudok nad kardinálom Pellom. Hovorí sa, že je obetný baránok a nie przniteľ detí. Muža uznali vinného nie na základe faktov, ale predsudkov. Musí tu ísť kardinál do väzenia za hriechy iných?
Huber: Keď je obžalovaný „nepodloženými výpoveďami jediného svedka, bez dôkazov, bez vzorov správania alebo priznania“ odsúdený, tak to otvára dvere dôkazmi nepodloženému hanobeniu vedúcemu k odsúdeniu. Bez podania dôkazov a bez použitia starej zásady „in dubio pro reo“ – ktorá sa používa dokonca v prípadoch vrážd (ZEIT 28. 2. 2019 S2) – vytvára to právnu neistotu pre všetkých, ale ukazuje to aj novú stránku v diskusii o pedofílii. Tu nejde o presadenie práva, ale pravdepodobne z niektorých strán o spochybnenie kresťanských inštitúcií! Očividne úmyselne v dobe synody vyhlásený rozsudok len živí tento predpoklad.

kath.net: Z médií máme pocit, že tu stojí na pranieri iba Katolícka cirkev a inde sú sotva prípady zneužívania a že Katolícka cirkev je jedinou inštitúciou, ktorú za to bijú. Aký je váš dojem?
Johannes Huber: Tento problém sa naozaj netýka iba Katolíckej cirkvi – hoci to sa tak intenzívne prezentuje – ale aj mnohých štátnych inštitúcií, športových klubov a súkromných organizácií. Postihnuté sú aj protestantské komunity, čo hovorí proti emocionálnemu tvrdeniu, že príčinou je celibát. Pri spracovaní problémov ide najmä o neskoršie následky pedofílie.
No vedecké práce poukazujú aj na to, že neskoršie následky napr. šikanovania – aj medzi deťmi rovnakého veku – sú strašnejšie ako po zneužívaní (Lancet Psychiatry, 2015, 2, 524). Okrem toho by sa nemalo prehliadať, čo prežívajú deti a mladí, ktorých dospelí filmujú výslovne ženám nepriateľským, pornografickým, obscénnym a brutálnym spôsobom a čo je voľne prístupné. Aj to je forma zneužívania, ktorej neskoršie následky sú ešte dosť neznáme a z ktorých sa môžu vyvinúť psycho-patologické poškodenia.

kath.net: Krátko pred kongresom zaznela téza, že boli aj útoky na mníšky. Bývalá rehoľníčka, údajne zneužitá, predáva svoj príbeh takmer denne v médiách. Aké časté sú skutočne útoky na mníšky?
Johannes Huber: Podľa našich vedomostí nejde o mnohé útoky, ale o jednotlivé prípady, ktoré sa prirodzene musia transparentne spracovať, pričom sa však nesmú rušiť tisícročné právne zásady – „audiatur et altera pars“ tu musí platiť rovnako ako v celom európskom právnom systéme. Ak obvinený kňaz vypovie, že sexuálny kontakt bol so vzájomným súhlasom, tak to má nárok na pravdu rovnako ako opak. Ak bývalá mníška má potom ďalší sexuálny kontakt aj s iným kňazom, ktorý jej dal to, čo ten prvý nemohol a síce manželstvo – tak to poukazuje skôr na to, že jej rozhodnutie vstúpiť do kláštora bolo nesprávne.

kath.net: Čo radíte vedeniu Cirkvi, aby sa táto téma dostala zo stola aj toho mediálneho?
Johannes Huber: Nepochybne sa musí transparentne spracovať súčasný stav a urobiť náprava. Na posúdenie minulých desaťročí by mali najlepší prírodovedci vedci veci zhodnotiť a pre biológiu aj pre kolektívne povedomie definovať evolučný proces. Práve v tejto otázke – Bohu vďaka – sa spoločenský postoj obsahovo a rýchlo zmenil. Dnes je tu rozhodný postoj proti každému pokusu legitimizovať a zľahčovať zneužívanie detí a pedofíliu. V 20 rokoch po roku 1968 to bolo ešte inak. Príkladov máme veľa – napr.:
1. Riaditeľ parlamentnej frakcie zelených, Volker Beck, žiadal v r. 1988 „odkriminalizovanie pedofilnej sexuality!
2. Jürgen Trettin v r. 1981 sa zasadzoval za beztrestnosť pri nenásilnom sexuálnom styku detí s dospelými.
3. Christel Bookhagen a kol. vydali knihu kurzov s fotografiami „Hry lásky v detskej izbe“. (Die Welt , 21. 9. 2013 str. 1; FAZ 25. 4. 2018 str. 3)
Postoj k pedofílii a efebofílii sa Bohu vďaka v ostatných desaťročiach zmenil. Obvinenia, ktoré sa nemajú zľahčovať, sa musia bezo zvyšku ale aj objektívne spracovať – no mala by sa zohľadňovať aj pozitívna zmena postoja spoločnosti vo veci zneužívania a obťažovania detí. Dnes vidíme vďaka Bohu mnohé inak a tento proces vývoja treba brať do úvahy, keď dnes súdime nepochybne odsúdeniahodné prípady minulosti.

Univerzitný profesor DDr. Johannes Huber bol v r. 1992-2011 vedúci oddelenia pre gynekologickú endokrinológiu a reprodukčnú medicínu v nemocnici AKH vo Viedni. Do r. 2007 viedol aj Bioetickú komisiu rakúskej vlády.

„Načasovanie procesu Pella nijaká náhoda“

Pentin: „Zdá sa, že tu boli akési tajné dohody, aby sa ho odstránilo zo scény.“

Sydney, 4.3.2019 (kath.net) 024 626 – V Austrálii sa naďalej hlásia ku slovu známe osobnosti a kritizujú rozsudok, ktorý súd vyniesol nad kardinálom Georgeom Pellom. Známa žurnalistka v Miranda Devine v denníku „Daily Telegraph“ napísala, že „obvinenia sú nepodložené a kardinál Pell je nevinný“.
„Nemyslím si, že kardinál Pell, ktorého trocha poznám a veľmi si ho vážim, je vinný, že obťažoval dvoch miništrantov v plnej katedrále po nedeľnej svätej omši.“
K slovu sa prihlásil aj ďalší prominentný katolík. Greg Craven, vicekancelár Austrálskej katolíckej univerzity v novinách „The Australian“ jasne kritizoval rozsudok a robil za neho zodpovedné aj médiá. Zvlášť ostro kritizoval aj žurnalistku z ABC Louise Milliganovú, ktorá vo svojej knihe prezentovala Pella ako zloducha.
A kritika rozsudku prišla aj z USA. Raymond Arroyo, šéfredaktor EWTN na Twitteri napísal:
„S kardinálom Pellom sa zaobchádza horšie, ako to kedy bolo u McCarricka!“ Arroyo označil obvinenia voči Pellovi ako „chabé a podozrivé“.
Edward Pentin, známy rímsky korešpondent z katolíckych novín „National Catholic Register“ pre noviny „The Age“ vyhlásil:
„Je tu podozrenie, že načasovanie obvinení voči kardinálovi Pellovi nebolo náhodné a že tu boli akési tajné dohody, aby sa ho odstránilo zo scény. Väčšina ľudí obvineniam neverí. Väčšina si myslí, že Pell je nevinný, predovšetkým tí, ktorí s ním spolupracovali.“ –zg-

Postihnutí debutanti plesu u kancelára Kurza

Viedeň, 4.3.2019 (kath.net) 024 625 – Vo Viedni sa vo štvrtok na slávnom plese v opere zúčastnili nielen početní politici a prominenti ale aj dvaja skúsení tanečníci debutanti Simon Couvreur a Mária Naberová s Downovým syndrómom. Po otvorení boli obaja pozvaní do lóže rakúskeho kancelára Sebastiána Kurza. Kancelár uverejnil aj fotografiu, ktorá vyvolala veľkú odozvu a nadšenie na sociálnych sieťach a stála v ostrom kontraste k nevkusným fotografiám speváka Toma Neuwirtha (Conchity Wurstovej).
„Predovšetkým som sa potešil, že som spoznal Máriu, Simona a ich rodičov,“ napísal kancelár Kurz na Facebook.
V niektorých krajinách ako napr. na Islande deti s Downovým syndrómom usmrcujú už pred narodením. –zg-

Patriarcha ďakuje Maďarsku za podporu kresťanov v Sýrii

Budapešť, 3.3.2019 (kath.net/KAP) 024 624 – Vysoká biskupská delegácia Melkitskej gréckokatolíckej cirkvi s patriarchom Jozefom Absim na čele bola minulý týždeň na návšteve v Budapešti a navštívila aj melkitské komunity v krajine.
Vláde v Budapešti sa poďakovala za jej podporu kresťanov na Blízkom Východe. V novom sídle premiéra Viktora Orbána v karmelitánskom kláštore nad Budapešťou sa delegácia stretla s premiérom. Orbán poukázal na to, že Maďarsko od jesene 2016 dalo k dispozícii sumu 24 miliónov eur na projekty pre prenasledovaných kresťanov, aby ich podporili v ich domovine.
V Sýrii je pomoc pre mladých kresťanov najnaliehavejšie potrebná, aby už vo veľkých počtoch neemigrovali, ako povedal patriarcha Absi podľa portálu katolíckych novín „Magyar Kurir“ z piatka na prednáške na univerzite NKE. „Chceli by sme zostať v našej domovine a mladým ľuďom pri tom pomáhať,“ povedal patriarcha prítomným. Bol medzi nimi štátny sekretár zodpovedný za vládny program „Hungary helps! (Maďarsko pomáha) Tristan Azbej, ako aj nuncius arcibiskup Michael August Blume.
V tomto zmysle vyzvala aj biskupská konferencia v Maďarsku minulý rok k zbierke. Veriaci zozbierali 200 000 eur na prácu sýrskej charity a cirkevný projekt Otvorené nemocnice, ktoré umožňujú ošetrenie aj najchudobnejším zdarma.
Na univerzite prezentovali aj druhú „Budapeštiansku správu o prenasledovaní kresťanov 2018“. Obsahuje bezpečnostno-politické analýzy, opatrenia Vatikánu na ochranu kresťanov, prehľad činnosti reholí a rádov v regióne a program „Hungary Helps“. Ťažiskom pomoci kresťanom na Blízkom Východe je pomoc na mieste, aby sa im umožnilo zostať vo vlasti.

Opätovné budovanie sýrskeho Homsu
V melkitskej delegácii bol aj patriarchálny vikár Damasku, arcibiskup Nicolas Antiba, i arcibiskup Homsu, Jean-Abdo Arbach. V Homse bola pred vojnou silná kresťanská komunita, v r. 2014 ju IS z mesta vyhnal. Melkitská arcidiecéza sa stará o centrá mladých, o viac ako 4000 detí, ako povedal arcibiskup Arbach. Mnohé rodiny dostávajú potraviny, lieky a finančnú pomoc. Cieľom je pomôcť rodinám, aby sa vrátili do Homsu. Na to treba renovovať byty. „Prosíme Boha o pokoj a nádej, aby sa všetky kresťanské rodiny mohli vrátiť,“ povedal arcibiskup.
Melkitská cirkev má podľa nadácie „Pro Oriente“ 1,6 miliónov veriacich – asi polovica žije v zahraničí v Brazílii, Argentíne a Austrálii. Sýrčan Jozef Absi bol za celoživotného patriarchu zvolený v júni 2017. –zg-

Prečo zostane celibát naďalej dôležitý

New York City, 2.3.2019 (kath.net/jg) 024 623 – Celibát nie je nijaká garancia zdržanlivo žijúcich kňazov, ale zachováva volanie Boha, aj keď je systém skorumpovaný. Ak sa toto volanie stratí, môže sa ľahko stať, že zostane už iba korupcia. K tomuto záveru dospel žurnalista Ross Douthat v komentári k útokom na kňazský celibát Katolíckej cirkvi.
Protikatolícka rétorika z protestantských alebo sekulárnych zdrojov sa Katolícku cirkev vždy pokúšala prezentovať ako protivníčku „zdravej sexuality“. Vládnuca sexuálna kultúra sa mení, odmietanie katolíckej sexuálnej morálky však zostáva konštantné, ako píše Douthat. 19. storočie chápalo pod „zdravou sexualitou“ veľkú, patriarchálnu rodinu. Protivníci katolíckej cirkvi útočili na mníšky, ktoré sa vzdali manželstva a vlastných detí. O niečo neskôr vo viktoriánskej dobe sa Katolícka cirkev s jej kadidlom a zlatou výzdobou zdala kalvinistom príliš otvorená pre homosexuálov.
Keď v 20. storočí bola novým ideálom rodina s dvomi deťmi a preľudnenie sa považovalo za veľké nebezpečenstvo, obviňovali protivníci Cirkev, že je príliš zameraná na plodenie detí.
Dnes, v dobe sexuálneho individualizmu, Cirkev obviňujú z represívnej krutosti, ktorá ľuďom a zvlášť kňazom zakazuje sexuálne naplnenie, ktoré údajne potrebuje každý človek.
Do tohto zatína aj francúzsky žurnalista Frédéric Martel. V knihe „Sodoma – Enquète au coeur du Vatican“ („Sodoma – Skúmanie v srdci Vatikánu) zastáva tézu, že údajný veľký počet homosexuálov vo Vatikáne ukazuje, že celibát je chyba a podvod, a je rovnako neprirodzený a škodlivý, ako bývalý morálny konsenzus hodnotil homosexualitu.
Douthat iste neodmieta každú kritiku Katolíckej cirkvi zvonka. Píše, že kritik Cirkvi môže niekedy problémy lepšie spoznať ako veriaci a kto kritiku odmieta, len preto, že sa živí protikatolíckymi stereotypmi, nájde sa na ceste, ktorá vedie k popieraniu a ututlávaniu klerikálneho zneužívania, ako píše.
Súčasne skutočnosť, že „zdravá sexualita“ sa údajne nachádza mimo Cirkvi a každá generácia ju nanovo definuje, musí viesť ku zdravej skepse voči názoru, že všetky problémy Katolíckej cirkvi sa vyriešia, ak Rím zruší „neprirodzené“ predpisy celibátu a zdržanlivosti.
Skeptickí musíme byť zvlášť voči v súčasnosti vládnucej sexuálne morálke. Prezentuje katolíckych kňazov ako utláčaných a nešťastných, zatiaľ čo súčasne vyrába gigantický sociálny experiment starnutia bez rodiny. Odmieta veľké rodiny, no nie je schopná mať dostatok dorastu na udržanie počtu obyvateľstva v ďalšej generácii.
Na základe tejto alternatívy je Katolícka cirkev neustále vyzývaná vzdať sa praktík, ktoré priamo vyplývajú z Nového zákona. K tomu patrí aj celibát dosvedčovaný Ježišovým životom, ktorý mal tvrdé slová pre tých, čo chceli urobiť z rodiny bôžika. To sa zdá byť zlým obchodom nezávisle od toho, koľko sa toho v Ríme predstiera, ako píše Douthat.

Link ku komentáru Rossa Douthata v New York Times :

Why Celibacy Matters

„Pell má šance uspieť v odvolaní sa proti „absurdnému“ rozsudku

Sydney, 1.3.2019 (kath.net) 024 622 – Kardinál George Pell má dobré šance mať úspech, ak sa proti „absurdnému“ rozsudku odvolá. Povedal to Jeremy Gans, austrálsky profesor práva na Univerzite v Melbourne, pre noviny „The Guardian“. Rovnaký názor má aj americký katolícky spisovateľ a dlhoročný priateľ 77-ročného kardinála Pella. Kardinál je momentálne vo väzení s maximálnym stupňom stráženia a čaká na svoje odsúdenie, po čom sa môže začať odvolací proces.
Prof. Gans vyhlásil, že najlepšie bude, ak obhajoba prinesie „argument rozumu“. „To je najlepší argument obhajoby – je očividné, že porota vydala rozsudok, ktorý nie je podložený dôkazmi. Ak sa tento argument v odvolaní akceptuje, kardinál Pell nielenže súd vyhrá, ale prípad bude aj uzavretý a už sa nebude môcť konať nijaký nový proces.“
Pri záverečnej reči na procese mala okrem toho obžaloba predvádzať nepovolenú videovú animáciu. Aj to bolo podľa Prof. Gansa zakázané, keďže pri záverečnej reči sa už nepripúšťajú nijaké nové „dôkazy“. Prof. Gans tiež predpokladá, že porota bola zaujatá. Odvolacie konanie podľa neho určite príde: „Nijaký sudca by nerozhodol tak, že by to v takomto brizantnom prípade nepovolil.“
Pellov právnik Robert Richter upresnil, že odvolanie sa bude zakladať na troch dôvodoch: nerozumný rozsudok, nepovolené svedecké video pri záverečnej reči a zostava poroty, ako napísali noviny Guardian. Pellov tím právnikov má silný a solídny najmä prvý argument absurdnosti rozsudku, čo znamená, že rozsudok poroty nie je podporený dôkazmi.
Nový proces by mohol trvať ďalších 8 až 10 mesiacov a kardinála Pella by tak mohli znovu pustiť na slobodu. To musia schváliť dvaja z troch sudcov. Pre Pellov vek a jeho zdravotné problémy – je po dvoch náročných operáciách kolien – sa to môže aj naťahovať dlhšie.
Prof. Gans však vidí dobré šance, že Pell v odvolaní uspie. V procese bol totiž iba jeden svedok a druhá obeť vždy popierala, že by ju kardinál zneužil. Aký absurdný je tento rozsudok, ukazujú aj podrobnosti v odôvodnení rozsudku. Pella totiž výslovne odsúdili aj za to, že zneužil i druhého chlapca, hoci ten vždy jasne vyhlasoval, že nijaké zneužívanie nebolo. A nie sú k tomu ani nijaké policajné spisy. –zg-

Odcudzenie medzi pápežom a kardinálom

Vatikán, 1.3.2019 (kath.net/jg) 024 621 – Kedysi dobrý vzťah medzi pápežom Františkom a americkým kardinálom Seanom O’Malleym po postoji Vatikánu k sexuálnemu zneužívaniu ochladol. O tomto odcudzení uverejnili správu noviny Wall Street Journal.
„Zvládanie krízy zneužívania zviditeľnilo trhliny v cirkevnej hierarchii,“ napísal Francis X. Rocca. „Priepasť medzi Vatikánom a americkými biskupmi, ktorí naliehali na rigorózny postup v tejto veci sa ešte rozšírila. Tento vývoj sa jasne ukázal na vzťahu pápeža Františka a kardinála Seana O’Malleyho, bostonského arcibiskupa.
František menoval O’Malleyho v r. 2014 za prvého predsedu Pápežskej komisie pre ochranu maloletých. Kardinál si získal dobrú povesť v prístupe k prípadom zneužívania v Bostone a iných diecézach USA. František O’Malleyho politiku nulovej tolerancie pri týchto prípadoch podporoval. Dnes sú stretnutia oboch formálne a zreteľne menej uvoľnené ako spočiatku,“ píše Rocca s odvolaním sa na osoby, ktoré oboch pozorovali.
Vplyv kardinála O’Malleyho medzitým tak poklesol, že pápež ho už neprijal do organizačného výboru summitu o ochrane detí, hoci tento summit bol práve jeho ideou.
O’Malley, ktorý hovorí plynne španielsky, sa vždy zaujímal o situáciu v Latinskej Amerike. Angažoval sa v cirkevných projektoch, čo mu prinieslo kontakty s arcibiskupom Buenos Aires Jorge Bergogliom.
Podľa Austena Ivereigha, biografa pápeža Františka, bol kardinál O’Malley jeden z prvých amerických kardinálov, ktorý kardinála Bergoglia v konkláve 2013 podporoval. Po zvolení za pápeža ho František povolal do Rady kardinálov.“
Na jeho iniciatívu vznikla aj Komisia pre ochranu maloletých, ako píše Rocca. V r. 2015 komisia navrhla mimoriadny súd pre biskupov, ktorí prípady zneužívania zatajujú. Pápež František s tým v rámci zasadnutia rady súhlasil, no v r. 2016 zmenil názor.
Komisia okrem toho navrhla, aby vo vyšetrovaní pôsobili nielen kňazi, ale aj externé osoby a aby sa akty z Vatikánu poskytli aj obetiam a civilným orgánom. Ani jeden z týchto návrhov sa nerealizoval. Zástupcovia obetí, Peter Saunders a Marie Collinsová preto opustili v r. 2017 komisiu.
„Komisia presunula ťažisko svojho pôsobenia. Namiesto konkrétnych návrhov zmien organizovala vedecké konferencie. Pápež František zmenil aj personálne zloženie komisie. Marie Collinsová sa pápeža v Dubline 2018 pri stretnutí s obeťami opýtala, prečo urobil personálne zmeny. Odpovedal jej, že pri voľbe ľudí sa urobili chyby. Okrem toho vraj komisia nebola k nemu úprimná. Collinsová tieto odpovede citovala kardinálovi O’Malleylimu a ten odvetil: „Nedokážem si predstaviť, prečo by niečo také povedal.“
V januári 2018 O’Malley verejne kritizoval postoj pápeža v prípade čilského biskupa, ktorý zatajoval zneužívanie. František označil obvinenia biskupa ako „ohováranie“ a tvrdil, že obete sa nikdy u neho nehlásili. No noviny Associated Press napísali, že kardinál O’Malley už v r. 2015 odovzdal pápežovi podrobnú správu čilskej obete.
Škandál okolo Theodore McCarricka a správa Grand Jury v Pensylvánii boli pre amerických biskupov podnetom urobiť prísne opatrenia na prevenciu proti zneužívaniu.
Ohlásenie summitu vo Vatikáne v septembri 2018 dalo biskupom nádej, že Vatikán začne prísnejšie zasahovať v boji proti zneužívaniu.
O deň neskôr navštívil kardinál O’Malley s tromi vedúcimi členmi Biskupskej konferencie USA pápeža. Chceli mu prezentovať opatrenia proti zneužívaniu a poprosiť o vyšetrenie škandálu McCarricka. František jasne povedal, že s dôkladným vyšetrením škandálu McCarricka súhlasiť nebude. Hostí prekvapil návrhom, aby odvolali plenárne zasadnutie KB USA v novembri, kde sa malo o boji proti zneužívaniu diskutovať. Namiesto toho si majú urobiť duchovné cvičenia, ako navrhol pápež. Biskupi to splnili v januári, no plenárne zasadnutie v novembri neodvolali.
Týždeň predtým kardinál O’Malley oznámil, že zasadnutie navrhne aj opatrenia proti biskupom, ktorí zneužívanie páchajú, ignorujú, alebo zatajujú. Posledné rozhodnutie však musí padnúť v Ríme. Vatikán reagoval tak, že zakázal americkým biskupom hlasovať o opatreniach.
O deväť dní neskôr prezentoval Vatikán prípravný výbor na summit vo februári. V ňom bol síce aj kardinál z USA, no nie Sean O’Malley ale Blase Cupich.
Rocca končí svoj článok výpoveďou pápeža Františka, ktorý chcel očakávania zo summitu vedome udržať malé: „Summit má slúžiť v prvom rade na objasnenie a informácie,“ povedal František reportérom.

Írska vláda chce odstrániť kríže z katolíckych nemocníc

Dublin, 1.3.2019 (LifeSiteNews) 024 620 –Vláda chce vyzvať katolícke nemocnice, aby odstránili náboženské symboly zo svojich oddelení a nemocničných izieb, kde ošetrujú nekatolíkov.
Smernicu navrhla skupina vedená bývalou úradníčkou EÚ Catherine Dayovou. Skupina dostala za úlohu preskúmať vzťah medzi írskym štátom a dobrovoľnou organizáciou, v ktorej je združených aj 12 nemocníc spravovaných katolíckou cirkvou, ktoré dostávajú štátne príspevky. Sedem z týchto nemocníc vlastnia napr. rehole a päť má iné napojenie na cirkev. Spolu dostáva 12 nemocníc 1,34 miliardy eur od vlády a poskytuje 26 percent verejne financovaných nemocničných lôžok. …
Írsky premiér Leo Varadkar pre „NewsTalk FM“ povedal, že vláda neplánuje nútiť nemocnice, aby odstránili náboženské symboly z verejných priestranstiev pri svojich zaradeniach.
„To nie je kampaň vlády, ani nikoho usilujúca odstrániť kríže, či sochy Panny Márie. To nie. Ale je to posolstvo charite a dobrovoľníckym zariadeniam, že spravovať nemocnice a školy znamená brať do úvahy tieto veci. Je 21. storočie, veci sa zmenili a veľa pacientov, veľa detí nie je veriacich, ani katolíkov a étos inštitúcie, ktorá je podporovaná štátom by mal odrážať verejnosť a nie len nejakú časť verejnosti,“ vyhlásil Varadkar. „Mali by sme brať ohľad na fakt, že v modernom Írsku sú rôzne názory na náboženstvo atď.“ –zg-

Litva: Arcibiskup jezuita odstupuje vo veku 57 rokov

Vatikán, 1.3.2019 (KAP) 024 619 – Pápež František prijal odstúpenie iba 57-ročného arcibiskupa litovského Kaunasu, jezuitu Lionginasa Virbalasa. Vatikánska tlačová kancelária to oznámila 1. marca bez udania podrobností.
Arcibiskup Virbalas na Facebooku oznámil, že s dovolením pápeža sa vracia do svojho povolania rehoľného kňaza. Uviedol, že dúfa, že „vzhľadom na zdravotné problémy a veľký význam rehoľného povolania bude môcť Bohu a ľuďom lepšie slúžiť“. Súčasne sa ospravedlnil za „možné pochybenia“ počas svojho úradu.
Virbalas bol menovaný za biskupa pre Panevezys na severe Litvy v r. 2013. V r. 2015 sa stal arcibiskupom v Kaunase. Pred menovaním za biskupa bol rektorom Pápežského kolégia Russicum pri Vatikáne.
Generálny sekretár Biskupskej konferencie Litvy, Kestutis Smilgevicius, na otázku nemeckej KNA povedal, že arcibiskup Virbalas odchádza „na vlastné želanie“. Nikto tento krok neočakával. Administrátorom Kaunaskej arcidiecézy sa stal pomocný biskup Algirdas Jurevicius (46).
Generálny sekretár tiež povedal: „Máme dôveru, že arcibiskup Virbalas bude naďalej pracovať pre blaho litovskej cirkvi a Ježišovho spoločenstva.“
Pápež František navštívil litovskú arcidiecézu počas svojej cesty do Baltských krajín v septembri 2018. V Kaunase slávil slávnostnú svätú omšu. –zg-

Francúzsko: Falošne obvinili kňaza zo zneužívania

Marne, 1.3.2019 (kath.net) 024 618 – Starší manželský pár Marie-Jeanne a Jean-Louis Martin odsúdil súd na tri mesiace väzenia a pokutu po 500 eur. Súd ich uznal vinnými, že katolíckeho kňaza menom François-Jérôme Leroy falošne obvinili zo sexuálneho zneužívania – presnejšie z údajných sexuálnych dotykov štyroch chlapcov. Manželia žijú od r. 2013 vo Foyer de Charité de Baye/Marne, kde bol vtedy kňaz farárom. Okrem toho boli manželia odsúdení k tomu, aby obeti falošného obvinenia zaplatili symbolicky 1 euro. O prípade informovali francúzske médiá. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *