Jasličková pobožnosť – Holič, A.D. 1997

zhasnuté svetlá

pieseň Prázdno je, Bože , chýbaš nám, prázdny je priestor tu i tam, prázdna je jeho veleba bez Teba, Bože, bez Teba.

1. Prázdno je slze vo víčku, prázdno je uhľom v ohníčku, prázdno je detstvu v starobe, prázdno je tráve na hrobe. Chýba do nej tvoj tichý kríž a ľudská duša ako myš, dieročku hľadá do chleba, tak jej je smutno bez Teba.

2. Pomysli, Bože, pomysli, to nie Ty, my sme odišli, ale my znova prídeme zo zeme, k Tebe, do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nečítal z Tvojich znamení, nemôže ani do neba, bez Teba, Bože, bez Teba.

pieseň Tichá noc, svätá noc … iba nástroje –

Noc (pomaly a ladným krokom vchádza dievča v čiernom odeve s hviezdami) –

…Moje srdce ešte nikdy nepociťovalo takú spokojnosť a radosť. Neviem, čo to je, ale zdá sa mi, že tejto noci stane sa veľká udalosť. Som noc – Panna smútku, tmy, bolestí. No teraz cítim, dostane sa mi veľkej radosti.

zažať svetlá

Hviezda (hravo poskakuje a prichádza dievča v žltom)

…Som hviezda – sestra tvoja, milá noc! Pozri, zavolala som všetky hviezdy na pomoc.
(pribehnú ostatné hviezdy tak, že utvoria jednu veľkú hviezdu)

Noc …Čo sa robí? Ako žiariš, ako vyzeráš? Sama si svetlo a jasu ešte priberáš.

Hviezda (objíma a bozká noc)

…Ty, moja smutná sestra, temná noc, keď tvoje srdce udrie zvonom dvanásťkrát, na tejto zemi Boh bude v jasliach spať.
( 12x bim-bam pustiť zvon!!!!! )

pieseň Zvonia zvony vianočné bim, bam, bom…
nesú zvesti radostné v každý dom,
k tmavým srdciam svetla lúč preniká,
prišiel Ježiš vykúpiť hriešnika.
Hviezdička to hviezdičke rozpráva,
prišiel už deň čakaný oddávna!
Ľudstvo, voľnosť, nový rod našlo v ňom,
srdcia bijú radostne ako zvon.

Anjeli –

(za spevu vstupujú medzi pastierov a pierkami ich šteklia, aby sa prebudili)

pieseň 1. Hľa, zástup zboru anjelského …
prichodí z neba vysokého.
Budí zo sna sladkého strážcov stáda ovčieho spievaním, spievaním, spievaním.
2. Sláva buď Bohu najvyššiemu, sláva buď navždy iba jemu,
lebo prišiel Spasiteľ, hriešnikov Vykupiteľ na ten svet, na ten svet, na ten svet.

Pastieri (Spia na zemi hociako porozkladaní a ospanlivo sa preberajú.)

J a n o – pastierik (preťahuje sa, pretiera sa oči)
…Valach, Bača, čo sa robí? Či sa nebo ohňom zdobí?

H e n o c h – pastier (strhne sa a udivene vyvaľuje okále)
…Pastieri, pastieri, vstaňte hore, nad nami je duchov more!

F e d o r – pastier
…Netáraj, Henoch vravný, ja mám iste len sen bájny .(preťahuje sa)

M i š o – pastier
…A ty, Kubo, maj sa k činu, kým tie divy nepominú!

K u b o – pastier
…Aké divy? Horia vatry? Oheň zažať sa ti patrí!

P e o – pastier (najstarší z nich, s bradou)
…Načo oheň, všetko horí, domy, stromy, všetky hory.

M a ť o – pastier (obráti sa na Fedora a burcuje ho zo spania)
…Fedor, Fedor, na kolená. Obloha je ožiarená!

Bača
…Bača som už mnohé letá, no nezrel som, ver, krásu, čo noc spletá! Bratia moji, oči k nebu , hľaďte, viďte tú velebu!

pieseň Vstávajte pastieri berte sa hor …

aká to novina dajte pozor. Aké to zázraky javia sa nebi?
Nikdy som nevidel jak som starý na nebi vysokom takej žiary.

2. Len sa ma nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako anjel slova.

Aby som vám zvestil, že sa vám narodil,
Mesiáš v Betleme, Ježiš malý, ktorého oddávna ste čakali.
3. Iďte a nájdete Kráľa kráľov, Ježiša malého, Pána pánov.
V mestečku Betleme, v jasličkách, na slame.
Leží náš Spasiteľ narodený, v chudobných plienočkách položený.

J a n o – pastier (nežne osloví Baču)
…Čujte, Bača, spev prekrásny, nežný, zbožný, veľahlasný.

H e n o c h – pastier (drgne Pea do lakťa a významne ukáže očami na spievajúceho anjela)

… Počuj, počuj, starý Peo!

pieseň Glória, glória, glória in excelsis Deo! sólo

F e d o r – pastier
… Som ja pastier len dedinský, neviem ja nič po latinsky.

M i š o – pastier
… So spevom i trúby hučia, po slovensky jasne zvučia.

P e o – pastier
… Anjelský spev v chóre spieva, k naším dušiam tak dolieha.

pieseň 1. Ach, Bože roztomilý, aký to čas nastal…

hviezda nám osvietila betlehemskú maštaľ.
Pospiechajte pastieri a nemeškajte sa, ukáže vám novinu táto jasná hviezda.
2. Počúvajte novinu, už je narodený, Mesiáš váš Spasiteľ v jasliach uložený.
Jemu chvály vzdávajme a klaňajme sa Mu, v tomto čase radostnom vďaky vzdajme Pánu.

Anjeli recitujú spoločne :

…Ponáhľajte sa k jasličkám, tam leží v plienočkách, radšej by však chcel prebývať vo vašich srdiečkach.
Prineste mu svoje dary ako obeť na oltári, nech z vašej poklony úsmev má na tvári.

Bača
…Valasi, pastieri, všetci do radu! Urobte pastiersku peknú parádu.
Každý darček, jak sa patrí, od pastierov Snežnej Fatry!
Vy fujary a ja gajdy, spievajme si dýnom-dajdy, dýnom-dajdy, dýnom-daj, k jasličkám sa každý maj.

Opona dolu

Anjel – radostne zaspieva p i e s e ň Sláva buď Bohu najvyššiemu,

sláva buď navždy iba jemu,
lebo prišiel Spasiteľ, hriešnikov Vykupiteľ
na ten svet, na váš svet, na náš svet!

Všetci

…Klaniame sa, Ježiš malý, v jasličkách pastieri Ťa pozdravujú, hoc si malý v plienočkách.
Ty si Boh náš, Ty si Kráľ náš, my to Pane veríme, darčeky Ti hoci skromné preto s láskou nosíme.

K u b o – pastier
..Valach Kubo, som, môj Ježiš! Teplý kožuch nechám, lebo verím, že si môj Boh. Veľmi rád Ťa, Ježiš, mám.

P e o – pastier
…Ja som zmútil trochu masla pre Teba aj Máriu. To pot práce každodenný prijmi za kvet ľaliu.

J a n o – pastier
…Ja zas džbánok mliečka, aby si v kráse vyrastal a na svete všetky deti božskou rúčkou požehnal.

F e d o r – pastierik (najmenší z nich)
…Hrudku syra v ruke skrývam, Ty môj drahý miláčik, lebo Ťa tak veľmi ľúbim ako v svete veru nik. Hrudka syra predstavuje moje malé srdiečko, ktoré túži sa darovať čím skôr Tebe, Ježiško.

M a ť o – pastier
…Ježiško, ja zasa kúsok chleba mám tu pre Teba, tiež malú flautičku a v nej peknú pesničku

hra na flaute

Bača

…Valasi, pastieri, sem sa sem, čujte, čo starý Bača vám prednesie:

Veľká vec nám bola zjavená z neba, isté je, že si tú radosť nesmieme nechať len pre seba. Choďte teraz do dediny! Každému povedzte, čo sa stalo. Ty, Jano, ku nášmu gazdovi,

Ty, Fedor, na horný koniec, ku richtárovi,
Peo zabehne ku starému Matúšovi,
a ty, Henoch ku tetke pri studni.
a všetko, čo ste videli im rozpovedzte!

Fedor
….Dobre, Bača, urobíme ako si povedal. Poďme!

pieseň Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám, hospodárom, hospodyňkám, všetkým stvoreniam. Z pastvín my k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus, Kráľ narodil v jasliach, na slame.

Gazda (prichádza spomedzi ľudí vzadu v kostole, v strede kostola stretá starca a nedočkavo sa ho pýta:)

… Starec, starec, počkaj! Kde je to novonarodené Dieťa, o ktorom tu všetci rozprávajú?

Starec (nahluchnuto sa k nemu otočí a nechápavo odpovie:)
… Čo hovoríš, nepočujem?!

Gazda: … Ten nový K r á ľ !? (rozčúlene)

Starec
… Pastieri ma poslali touto cestou. Veď ma počkaj, idem ta tiež… (ešte chce niečo povedať, ale gazda sa rúti preč)

Gazda: ( suverénne prichádza do maštale a hneď začne rozprávať)
… Dieťa, Ježiš – Boží Syn. Čo tu robíš v tejto chudobe? Veď pastieri, čo pasú moje stáda vraveli, že si náš očakávaný Kráľ? A nepatrí sa (jemne krúti hlavou a naťahuje slová) Kráľovi ležať na slame. Ako to, že sa Nebeský Otec o teba nepostaral. Mne požehnal také gazdovstvo. Celý život sa snažím tvrdo pracovať i užívať plody svojej práce, a tým sa odvďačiť Bohu. A Tebe pripravil takýto príchod na svet? …

plač dieťaťa – ozýva sa do podčiarknutého textu

Gazda: …Počkaj, žena , utíš to dieťa a netlač sa , vyčkaj až odídem.

Žena s dieťaťom (sedí pri jasliach, tíši plačúce dieťa)
…Nehnevaj sa gazda, dieťaťu je zima.

plač

Gazda: … Nemáš rozum, s biednym deckom do chladnej noci. Čo si nezostala doma?

Žena: … Muž hľadá nocľah, nášmu dievčatku je zima. Videla som svetlo a pastieri ma doviedli až sem.

Gazda: ….Nech už čuší, veď zobudí Kráľa!

Žena: …Neboj sa, stíchne, len čo sa ohreje.

Gazda: …Tak, tu máš zabaľ ho do plášťa, žena.

Žena: …Nie, kam by si prišiel, keby si každému biednemu dal toľko, čo mne.

Gazda: …Myslíš si, že nevydržím trochu chladu?

(dieťa sa utíši , gazda sa obráti k jasliam, a nahlas rozmýšľa ďalej)

Gazda: … Nerozumiem Ti, Bože, mohol by si bývať u mňa, v suchu, teple a hojnosti. Či ty o bohatstvo a slávu sveta nestojíš? Veď tento príbytok Ťa nie je hoden !

Starec s palicou (udychčane prichádza a kľaká uprostred ostatných pred jasle, radostne zvolá do podčiarknutého textu:)

…Hľa, Boží poklad schovaný v chudobnej maštali! Ty, náš narodený Mesiáš, klaniam sa Ti .(spraví hlboký úklon hlavou) Nemám nič, iba svoj život naplnený čakaním na tvoj príchod. Ó, Pane, teraz už prepustíš svojho služobníka v pokoji, podľa tvojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu.

Gazda : …Vravíš o živote obetovanom Bohu? Čo je to?

Starec:… To je život plný dobrých skutkov, ktorý by som rád daroval – tu, svojmu Kráľovi. (pozrie milo na Ježiška)

Gazda :…(posmešne ) Predsa by som neniesol s v o j m u Kráľovi ako dar nejaké dobré skutky?! A vôbec (už pokornejšie a pomaly) Nemám dobré skutky .(obzrie sa na pastierov, ženu, všetkých okolo) Nemám tu čo hľadať ! (pomaly sa zberá preč)

Starec : ..(pokojne ho stiahne naspäť za rukáv )… A ten plášť, čo si dal žene?

Gazda: … Jeden dobrý skutok? To je málo!

Starec: (pevným hlasom povie pomaly )… Nechaj na iných, nech súdia. Zostaň tu,

pri Ježišovi!!! ON JE KRÁĽOM VŠETKÝCH!

pieseň 1. Svet sníval, že príde Kráľ a knieža čo získa trón, ten pocit ho dávno hrial a pomáhal kráčať tmou. Len niekoľko rôčkov, len niekoľko zím, čo na čele s Kráľom izraelským si zem otcov získa, premôže Rím, ten sen mu bol nádejou. Tak úžasne málo od Boha chcel, tak pri zemi, nízko, hľadal svoj cieľ, že hoci sa díval neuvidel a naďalej kráčal tmou.

2. Svet sníva sny prízemné, chce vládu a víťazstvá. No málokto z Písma vie, že Boh iný spôsob má. On vybral si dievča Nazaretské, On vybral si miesto v poli a v tme, On vybral si plienky a zvieratá dve a musia mu zúbky rásť. On dodnes sa skrýva ako už vieš, len v kráľovstve lásky vládne aj dnes, len v kráľovstve pravdy môžeš s Ním jesť, len deti Ho môžu nájsť.

POKLONA ……..

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *