13. nedeľa cez rok A

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden.
A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Viď Mt 10,37-42

 

 

Trojnásobné „nie je ma hoden“ je ako hranica, ktorá pevne a neúprosne vymedzuje množinu tých, ktorí nie sú hodní Ježiša a jeho lásky, lebo milujú viac niekoho iného resp. niečo iné než jeho. Ak však prečítame celé Matúšovo evanjelium, žiadne opačné vymedzenie, žiadnu definíciu tých, ktorí by boli hodní Ježiša a zasluhovali si jeho lásku a milosrdenstvo, nikde nenájdeme. Ani ostatné tri evanjeliá nikde nespomínajú, že by bol niekto Ježiša hoden. Okrem toho, ak zodpovedne preskúmame svoje životné postoje, či naozaj vždy milujeme Krista viac než všetko ostatné, a či naozaj dôsledne a každý deň berieme svoj kríž na ceste za ním, asi sotva môžeme spokojne prehlásiť, že sme ho naozaj hodní. Zdá sa teda, že množina tých, ktorí nie sú Krista hodní, musí nutne praskať vo švíkoch, zatiaľ čo množina tých, ktorí ho sú hodní, celkom určite zíva prázdnotou. Ježiš však nezostáva pri tom, že by iba poukázal na skutočnosť, že ho nikto z ľudí nie je hoden. To by bola zúfalá situácia, z ktorej niet východiska. Naopak, Ježiš predkladá jej riešenie. To je obsiahnuté v jeho nasledujúcich slovách: Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto prijíma, dostane… kto dáva, nepríde o odmenu. Riešenie teda nespočíva v tom, že začneme horúčkovito „zbierať body“, ktoré by preukázali našu hodnosť. Logika Božieho kráľovstva je úplne opačná: Len ten, kto dokáže stratiť zameranosť na svoj výkon a na odmenu, ten, kto dáva, miesto toho, aby zhŕňal a zbieral, ten, kto prijíma, miesto toho, aby si sám bral, ten, kto stratí svoj život a otvorí svoje srdce i ruky tomu, aby ho životom obdaroval sám Nebeský Otec, nielenže dostane odmenu spravodlivého, ale sám Spravodlivý bude jeho odmenou (porov. Mt 5,1-11).

 

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *