Nádherný list Pátra Pia o strážnom anjelovi

Páter Pio sa stretal s anjelmi počas celého života a veľmi dobre ich poznal. Dostal aj vnútornú charizmu; mohol rozoznať, od koho prišli a ako by mal na nich reagovať.

V liste, ktorý napísal 15. júla 1913 duchovnej dcére  Annite, dáva jej (a nám) neoceniteľné rady, ako konať vo vzťahu k nášmu anjelovi strážcovi, ako sa k nemu modliť a pozývať ho do nášho života viac a viac.

 

Drahá dcéra Ježiša,

Nech je tvoje srdce vždy chrámom Ducha Svätého. Nech Ježiš zvyšuje oheň svojej lásky v tvojej duši a môže sa na teba vždy usmievať, ako to robí pri všetkých dušiach, ktoré miluje. Nech sa Mária Najsvätejšia usmieva na teba počas všetkých udalostí tvojho života a hojne vykompenzuje neprítomnosť tvojej pozemskej matky.

Nech sa tvoj dobrý strážny anjel môže vždy pozerať na teba a byť tvojim vodcom na drsnej ceste životom. Nech ťa vždy udrží v milosti Ježišovej a chráni ťa svojimi rukami, aby si si neuderila ani nohu o kameň. Nech ťa chráni pod krídlami od všetkých podvodov sveta, diabla a tela.

Venuj mu veľkú oddanosť, Annite, tomuto blaženému anjelovi. Aké posilnenie je vedieť, že máme ducha, ktorý nás od lona matky až po hrob nikdy neopustí ani na chvíľu a to ani vtedy, keď sa odvážime hrešiť. A tento nebeský duch nás vedie a chráni ako priateľa, brata.

Je veľmi utešujúce poznať, že tento anjel sa neustále za nás  modlí a ponúka Bohu všetky naše dobré činy, naše myšlienky a naše túžby, ak sú čisté.

Och! Pre svoje dobro, nezabudni na neviditeľného spoločníka, vždy prítomného, ​​ktorý nás usilovne počúva a ešte viac, je pripravený na to, aby nás utíšil. Ach, nádherná intimita! Ach, požehnaný spoločník! Ak by sme to mohli pochopiť!

Maj ho vždy pred očami mysle. Pamätaj na prítomnosť tohto anjela často, ďakuj mu, modli sa k nemu, vždy udržuj dobrý vzťah. Otvor sa mu a odovzdávaj mu svoje utrpenie. Neustále sa obávaj, aby si nepoškodila čistotu jeho pohľadu. Poznávaj ho a udržuj ho vo svojej mysli. Býva ľahko urazený, veľmi citlivý. Obráť sa k nemu v momentoch najvyššej úzkosti a zažiješ jeho nekonečnú pomoc.

Nikdy nehovor, že si sama v boji proti svojim nepriateľom; nikdy nehovor, že nemáš nikoho, komu by si mohla otvoriť svoje srdce a dôverovať mu. Bola by to vážna nespravodlivosť voči tomuto nebeskému poslovi.

Pokiaľ ide o negatívne vnútorné pocity, neboj sa. Zostaň v pokoji. Musíš sa vyhnúť tomu, aby sa tvoje srdce pripojilo k týmto náladám. Nedávaj im príliš veľký význam; ukáž, že si ľahostajná. Nemala by si ani pohŕdať, ani milovať, ani vyhľadávať takéto veci. Vždy odpovedz na tieto hlasy takto: „Ježiš, ak si to ty, čo sa so mnou rozprávaš, dovoľ mi vidieť fakty a účinky tvojich slov, to znamená svätú cnosť vo mne.“

 Pokor sa pred Pánom a dôveruj mu. Stráv svoju energiu s pomocou Božskej milosti v praxi cností a potom nechaj milosť pracovať v tebe, ako si Boh želá. Cnosti sú to, čo posväcuje dušu a nie nadprirodzené javy.

A nezmätkuj, keď sa snažíš pochopiť, ktoré zbožnosti prichádzajú od Boha. Ak je Boh ich autorom, jedným z princípov je to, že akonáhle počuješ tieto hlasy, naplnia tvoju dušu strachom a zmätkom, ale potom ťa nechávajú v božskom pokoji. Naopak, keď je autor vnútorných zmätkov nepriateľ, začína s falošnou bezpečnosťou, po ktorej nasleduje nepokoj a neopísateľná nevoľnosť.

Nemám absolútne pochýb o tom, že Boh je autorom a tvorcom, ale musíme byť veľmi opatrní, pretože často sa s ním nepriateľ snaží zmiešať vo svojej zlej práci. Ale to by ťa nemalo vystrašiť: toto je test, ktorému boli podrobené aj najväčšie sväté a najviac osvietené duše, a napriek tomu boli prijaté v očiach Pána. Musíš jednoducho dávať pozor, aby si v týchto situáciách nebola príliš ľahkovážna, predovšetkým sa zaoberala tými, ktoré súvisia s tým, ako musíš konať a čo musíš urobiť. Mala by si ich obdržať a predložiť ich rozsudku priateľa svojej duše a odstúpiť, aby prijal rozhodnutie. Nezabudni na tohto neviditeľného, ​​stále prítomného spoločníka, ktorý je vždy pripravený uspokojiť nás.

Preto je najlepšie prijímať obrovské dary s veľkou opatrnosťou a pokornou a stálou ľahostajnosťou. Prežívaj veľké veci týmto spôsobom a tým zvyšuj svoju zásluhu pred Pánom. Neboj sa svojej duše; Ježiš ťa veľmi miluje. Snaž sa na túto lásku odpovedať tým, že budeš stále viac a viac v svätosti pred Bohom a ľuďmi.

Modli sa tiež nahlas; čas nerozhoduje v týchto modlitbách. Prijímaj ťažkosti s ktorými sa stretneš s trpezlivosťou a pokorou. Tiež buď pripravená trpieť rozptýlením a suchosťou, a nesmieš za žiadnych okolností opustiť modlitbu a meditáciu. Je to Pán, ktorý ťa chce touto cestou liečiť pre tvoje väčšie duchovné zdokonalenie.

Odpusť mi, ak tu skončím. Len Boh vie, aké ťažké bolo pre mňa písať tento list. Som veľmi chorý. Modli sa, aby ma Pán čoskoro oslobodil od tohto tela.

Žehnám ťa spolu s Francescou. Nech žiješ a zomrieš v náručí Ježiša.

Pio

 

Zdroj: Foros de la Virgen

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *