Modlitba za tých, ktorí šíria zlo cez masmédiá

Všemohúci Bože, od teba pochádza všetko dobro a jeho rast. Od teba pochádza technický rozvoj ľudskej spoločnosti. Chceš, aby technika slúžila budovaniu opravdivej solidarity medzi národmi. Od teba prijímame s vďačnosťou všetky dary. Preto ti zverujeme všetkých, ktorí nebudujú jednotu, ale vedome či nevedome cez masmédiá: internet, počítačové programy, tlač, rozhlas, televíziu, alebo film rozsievajú zlo, klamstvo, nenávisť a hriech. Otvor srdcia tých, ktorí páchajú zločiny a neprávosti každého druhu pre tvoju milosť a odvráť ich od cesty hriechu. Nech si uvedomia, že ich život a činy majú slúžiť tvojej chvále. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *