Modlitba pri Božom hrobe

Ježišu Kriste, pokorne padám na kolená pred týmto svätým hrobom a úctivo sa Ti klaniam, Vykupiteľ mojej duše. Pevne verím, že si tu pod touto posvätnou záclonou, pod spôsobom chleba osobne prítomný a že sa nielen na mňa dívaš, ale vidíš i do môjho srdca. Preto i ja s pravou a živou vierou tu na Teba hľadím a tak dôverne Ťa vzývam, ako by som kľačal(a) pred Tvojím skutočným hrobom na Golgote v Jeruzaleme.

Dobrotivý nebeský Otče, kľačiac pred týmto svätým hrobom, obetujem na Tvoju česť a chválu Tvojho najmilšieho Syna v tejto vznešenej Sviatosti, so všetkými jeho zásluhami. Túto svoju obetu spájam s tou láskou, s ktorou si ho poslal na svet, a s tou obetou, s ktorou sa on Tebe obetoval pri poslednej večeri a na kríži. Spájam ju s láskou, chválou a s úctou Bohorodičky i všetkých svätých a s plesaním môjho strážneho anjela.

Nebeský Otče, obetujeem Ti Tvojho najmilšieho, vo Sviatosti oltárnej skrytého Syna, na poďakovanie za môj život a vykúpenie. Viem a silne verím, že toto je chlieb anjelský a náš Spasiteľ, ktorý bol pre naše hriechy umučený a pochovaný, ktorý tretieho dňa vstal zmŕtvych, sedí po Tvojej pravici a že žije a kraľuje s Tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh po všetky veky vekov. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *