Meno, ktoré diabol nenávidí nad všetky ostatné

Satan uteká, kedykoľvek počuje, že je vyslovené s vierou.

Medzi mnohými modlitbami exorcistov je jedna modlitba, ktorá nesie so sebou najväčšiu moc.

Čo je touto veľkou pomocou?

Kňazi, ktorí vykonávajú exorcizmus, vždy prosia Boha, aby vyhnal zlého ducha „V Ježišovom mene“. Pre Satana jednoducho zvuk Ježišovho mena je večnou pripomienkou jeho porážky. Toto meno je stelesnením Božej dobroty a milosrdenstva voči našej ľudskosti, skutočnosť, ktorú diabol nemôže vydržať.

Svätý Pavol vysvetľuje moc Ježišovho mena vo svojom liste Filipanom.

„Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.“ Filipanom 2, 9-11 

Ježišovo meno predstavuje pokoru, cnosť, ktorú Satan nemá a o ktorej mnohí svätci a duchovní tvrdia, že je príčinou jeho pádu z neba. Satan sa odmietol pokoriť a bol porazený vo svojej pýche.

„A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Marek 16, 17-18

Ak ste niekedy cítili prítomnosť zla vo vašom strede, jednoducho opakujte meno Ježiš, znova a znova s ​​vierou a láskou. Tmavý oblak sa zdvihne a Ježišova prítomnosť zostane.

Je to skrze Ježišovo meno, že môžeme poraziť nepriateľov našej duše a zostať zakorenení v Bohu na strome života.

Zdroj: Aleteia.org, Obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *