Litánie za kňazov

Ó, všemohúci a večný Bože, náš Otče, pohliadni na tvár svojho Syna a skrze lásku k Nemu, ktorý je večný Veľkňaz, zľutuj sa nad svojimi kňazmi. Pamätaj, ó, najmiernejší Bože, že sú iba slabé a krehké ľudské bytosti. Vtlač do nich milosť z ich povolania, ktorá v nich prebýva, aby nikdy ani v najmenšej miere neurobili nič nehodné svojho vznešeného povolania.

Ó, Ježišu, náš večný veľkňaz, prosíme:

– za Tvojich verných a zapálených kňazov;

– za Tvojich neverných a vlažných kňazov;

– za Tvojich kňazov pracujúcich doma alebo v zahraničí vo vzdialených misijných oblastiach;

– za Tvojich pokúšaných kňazov;

– za Tvojich mladých kňazov;

– za Tvojich umierajúcich kňazov;

– za duše Tvojich kňazov v očistci.

A predovšetkým Ti odporúčame:

– kňazov, ktorí sú nám najdrahší;

– kňazov, ktorí nás pokrstili;

– kňazov, ktorí nás zbavujú hriechov;

– kňazov, ktorým pomáhame pri omšiach;

– kňazov, ktorí nás učili a poučovali o Tebe a Tvojom Svätom Písme;

– kňazov, ktorí nám pomáhajú a povzbudzujú nás, aby sme Ťa prijali za svojho Pána a Spasiteľa;

– a všetkých kňazov, ktorých si nám poslal, aby sa dotkli nášho života a života našich blízkych.

Modlime sa za:

Svätého otca, naplň ho svojou milosťou, Pane;

Kardinálov, arcibiskupov a biskupov, daruj im svoje dary, Pane;

Diecéznych kňazov, nikdy ich neopúšťaj, Pane;

Kňazov v seminároch, daj im svoju múdrosť, Pane;

Kňazov v nemocničnej pastorácii, obdaruj ich vytrvalosťou, Pane;

Chorých kňazov, uzdrav ich, Pane;

Kňazov v nebezpečenstve, zachráň ich, Pane;

Slabých kňazov, posilni ich, Pane;

Unavených kňazov, uľav im, Pane;

Kňazov, ktorí horlia za Teba, pomáhaj im, Pane;

Kňazov, ktorí Ťa chcú milovať, rozšír im ich srdcia, Pane;

Kňazov, ktorí sú smutní, uteš ich, Pane;

Kňazov, ktorí majú strach, daruj im pokoj, Pane;

Kňazov, ktorí sú starí, zachovaj ich, Pane;

Kňazov, ktorí sú mladí, priveď ich k svojej sláve, Pane;

Kňazov, ktorí sú osamelí, sprevádzaj ich, Pane;

Misijných kňazov, ochraňuj ich, Pane;

Kňazov, ktorí sú kazateľmi, osvieť ich, Pane;

Kňazov, ktorí usmerňujú duše, poučuj ich, Pane;

Farských kňazov, urob ich dokonalými, Pane;

Kňazov a rehoľníkov, ktorí zomreli, priveď ich k svojej sláve, Pane;

Celú Cirkev, bojujúcu i trpiacu: Pane, zmiluj sa.

Všetkým kňazom:

– Daruj im svoju múdrosť, Pane.

– Daruj im cnosti.

– Daruj im trpezlivosť a lásku.

– Daruj im poslušnosť a láskavosť.

– Daruj im silnú horlivosť za duše.

– Daruj im intenzívnu lásku k Eucharistii.

– Daruj im vernosť pápežovi a ich biskupom.

– Daruj im rešpekt k ich dôstojnosti.

– Daruj im veľkú lásku k Márii.

– Daruj im zmysel pre spravodlivosť.

– Daruj im dar rady.

– Daruj im silu v ich práci.

– Daruj im pokoj v utrpeniach.

– Daruj im pokoru a veľkorysosť.

– Nech sú svetlom duší.

– Nech sú soľou zeme.

– Nech praktizujú obetu a sebazapieranie.

– Nech láskavo milujú Máriu.

– Nech sú sami Kristom.

– Nech sú svätí na tele i na duši.

– Nech sú mužmi modlitby.

– Nech v nich žiari viera.

– Nech sú verní svojmu kňazskému povolaniu.

– Nech ich ruky vedia žehnať.

– Nech horia láskou k Tebe a k Márii.

– Nech sú všetky ich kroky nasmerované k sláve Božej.

– Nech ich Duch Svätý ovládne a odovzdá im hojné dary a milosti.

Modlime sa

Bože, Otče, Syn a Duch Svätý, Ty si dušou a životom Cirkvi. Vypočuj modlitby, ktoré ponúkame za kňazov. Prosíme o to skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ich ochrankyne a sprievodkyne. Amen.

Zdroj: saintandrewapostle.com, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *